.92. Jednobodovost zaměření mysli; Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny; Hawkins, či jiné duchovní cesty?; Co slouží nejvyššímu dobru?; „Viník – oběť“ a jak z toho ven? – 1.8.2022

. 1. srpna/augusta 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 92. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K za měsíc – červen – vámi bylo darováno 12905 Kč, k 31.7.2022 – za měsíc červenec – bylo vámi darováno 8116 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

.1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání:  SUR 9: Jednobodovost zaměření mysli’;
+ SUR_10: Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny.
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Přesunuta na další týden. Místo četby:
–  Odpovědi na otázky na téma: Hawkins či jiné duchovní cesty?;

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– Co slouží nejvyššímu dobru?;
– „Viník – oběť“ a jak z toho ven?;
–?

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (64) na setkání z 25. července/júla 2022.
– Odezva od Miriam: O zkušenosti s tichem;
– Odezva od Amandy: O rozhodování se a odezva na doporučený film;
– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.
– Přihlašujte se na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022
Setkání bude i skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.
Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.

– Doplněna stránka s „našimi audii“ o neupravené zvukové záznamy všech on-line setkání.

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH.
– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 9: Jednobodovost zaměření mysli’;

+ SUR_10: Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy pravděpodobně po přečtení přidá i potřebná dopřesnění a jistě se na úvod zmíní o SUR_3 …
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text SUR 3

 

SUR9 – Jednobodové zaměření mysli

Klikni a otevři ke čtení
SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle

 

SUR10 – Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny

Klikni a otevři ke čtení
SUR 10– Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

 

HONZA:

3) Četba z díla DRH: Přesunuta na další týden. Místo četby:
–  Odpovědi na otázky na téma: Hawkins či jiné duchovní cesty?;

JULO:
–?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

.a) – Co slouží nejvyššímu dobru?;

.b) – „Viník – oběť“ a jak z toho ven?;

Ad a): Minule měl Igor dotazy a toto dopřesnění se týká jednoho z nich. Předávám slovo Julovi s dotazem, Co tedy slouží nejvyššímu dobru?:

JULO:

Dr David R. Hawkins, MD PhD, Spiritual Practice and Daily Life, October 2006, Disc 3, Track 6

Čo slúži najvyššiemu dobru, neviem. Vždy predpokladáme, že víťazenie slúži najvyššiemu dobru, ale nemusí tomu tak byť, pretože sú určité veci, ktoré sa môžete naučiť len cez porážku {nedosiahnutia egom vytýčeného cieľa}. Preto porážka znamená úspech pre Ja-Bytie.

HONZA: Dotazy?

 

Ad b): Minule Honza v neoficiální části požádal Jula o rozdíl mezi studijní skupinou Dr. Hawkinse a kalibrační skupinou Briana Gibbse. Minulé úterý Honza „náhodou“ četl z B2 K19 nazvané Komentáře a příklady, úryvek, který se na toto probrané téma hodil a s Julem jsme jej přeložili. Honza jej nazval: „Viník – oběť“ a jak z toho ven? Text je ve slovenštině, proto bych požádal Jula o přečtení. Děkuji.

JULO:

B2K19 (2001): Commentaries and Examples, p. 292

Nie je potrebná žiadna príčinnosť, čo teda vylučuje čas a priestor, ako aj konateľa oproti prežívateľovi. Svojským spôsobom je ego chytené v známej dvojici {subjektu a objektu, teda} páchateľa {a pôvodcu činov}, proti obeti. {Ego} ako subjekt si prisvojuje {, že je zdrojom a pôvodcom} príčiny {diania}, a teda {je} páchateľom. Ak sa tejto definície {páchateľa ego} zriekne, {prechádza na druhú stranu a} stáva sa potom objektom, a teda mučeníkom alebo obeťou. Ego si myslí: „Ak ja niečo nespôsobujem, potom niečo tam vonku {, mimo mňa,}  to {musí} robiť mne“. Toto je hlavný spôsob dnešného vytvárania spoločenských vzťahov, v ktorých je spoločnosť videná ako {neustále} meniaca sa medzi obeťou a pôvodcom {utrpení}.

Otázka: Ako sa dá dostať človeku z tejto pasce?

Odpoveď: Hoci {už} boli popísané rôzne metódy, jednou z nich je prestať mať názory na čokoľvek. Pretože všetky názory sú preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, tak sú založené na dualite, a majú sklon ju posilňovať. Napríklad, je možné pozorovať, že duchovné organizácie, ktoré majú veľmi vysoký ciachovaný rating, ‘nemajú názory na vonkajšie záležitosti’, {ktoré sa netýkajú ich misie a poslania}.

 JULO:
–?

 HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a zejména díky jeho partnerce, která toto všechno, z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 92 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (64) na setkání z 25. července/júla 2022.

a.) – Odezva od Miriam: O zkušenosti s tichem;

b.) – Odezva od Amandy: O rozhodování se a odezva na doporučený film;

– ?

Ještě zopakuji, že pokud vyloženě nenapíšete, že chcete být v odezvě označeni vašim skutečným jménem, použijeme anonymní  Amandu a Adama.

Ad.a.) Odezva od Miriam: O zkušenosti s tichem

Miriam nám napsala:

Ahojte všetkým,len tak píšem………s tým tichom…Miriam má skúsenosť, že to ticho (pre Miriam) nie je tiché, pri sústredení sa na ticho, obe uši sú prepojené nejakým ako keby napätím s vyšším zvukom, veľmi príjemným…je veľmi samonabíjajúce…..je v tom dobre…..v tom tichu by Miriam ostala na furt…Tak nevie Miriam, aké majú ostatní s tým skúsenosti….Miriam ďakujem Julovi, Honzovi a všetkým….Môžete ma volať Miriam….

Miriam, Honza to má podobně jako ty. Také slyší ten vysoký a velmi tichý tón, do kterého se vkrádají a slučují zvuky z okolí.

Předávám slovo Julovi  s dotazem, zda si máme oba zajít na ušní, nebo zda je ten stav v pořádku. J

JULO:
–?

HONZA: Dotazy?

Ad b.) Odezva od Amandy: O rozhodování se a odezva na doporučený film.

Amanda napsala:

Dobrý den pane Jendo, 

prosím, mohl by Jenda dát číslo setkání 92, do názvu  videa na Joutube??  pokud to bude jednoduché.  Lépe se to hledá. není podmínkou. 

Moc se mí líbí herecké vystupování pana Jula – umí to komicky zpestřit i dramaticky podat. Je v něm herec,  někdy se rád předvádí a to patří  k dobrému hereckému výkonu.Děkuji moc. Je lepší Vás sledovat,  jako čumět na televizi. 

 Děkuji za příspěvek Igora  cca 58 minuta – nemohu se rozhodnout.  Já také řeším  ve svém životě možnosti – a zvažuji ano – ne – jak se rozhodnout.  Julo říká – zanechej rozhodování – je to v pořádku, že se neumíš rozhodnou.  

No, ale ty následky potom. 

Ze života – 2 měsíce jsem se rozhodovala, zda investovat do jedné společnosti cca 40 tis.  Při cejchování dotaz zněl  „mohu peníze investovat?? do této společnosti??“

Ano.  byla položena otázka špatně,  protože  otázka asi měla znít –  je to bezpečné????   Momentálně má společnost problémy  s „hekery“ na počítačích, no snad to dopadne  dobře. 

 Děkuji Jendovi za  doporučený film o zahradníkovi. 

 Zahradník měl v životě vyřešenou otázku – bydlení, jídlo a sex.

 U toho sexu by mě zajímalo, jak to má mít vyřešené člověk dnes???    Sex je nejlepší zábava pro dospělého člověka – náboženství to zakazuje – Asie v Tantře sex doporučuje.  Je potřeba mít vyřešenou otázku , co s dětmi –  mít za svou zábavu odpovědnost /až do důchodu – dětí/. 

 Záhradník se stále usmívá, nic neřeší  a je stále štastný –  hladina  540,   možná je na úrovni Míru – hladina 600 a možná i na osvícení.  Má pořádek  v hlavě. 

https://rumble.com/vt2buk-byl-jsem-pi-tom-being-there-usa.html

 Děkuji a těším se na další setkání č.  92.

Amanda 

 

Děkujeme Amandě za email.

Honza bude odpovídat postupně.

Ohledně číslování záznamů setkání: Honza má k dispozici jen 100 znaků k označení videa a proto nestačí ani napsat vše, co v nich je obsaženo. Vše je doplněno až popisu videa, které obsahuje nejen číslo setkání, ale i přesný obsah (ale ne čas, ve kterém se každý jednotlivý obsah nachází).
Také je vždy video součástí archivu on-line setkání a je umístěno až na úplném konci, za texty.

K Julovu hereckému vystupování jen dodám, že jako dabér videí do Střílek si musel poradit s dabováním nejen Dr. Hawkinse, ale i dalších osob na videích – Suzan, ale i jiných dotazujících se osob různého pohlaví či etnika. Nechce do dabování zatahovat další osoby, které by v tom „nemali kožu“. Tak mění Julo hlasy – je fakt zážitek to sledovat, v rámci příprav a doúprav dabovaných videí na osobní setkání.

Ohledně rozhodování jistě bude reagovat a již zodpověděl ve 4. Bodě dnešního programu Julo.

Ohledně cejchování. Odpovědi jsou vždy na přítomnost, nelze 100% pravdivě cejchovat události v budoucnosti, i zde jistě odpoví Julo.

A k filmu o zahradníkovi. Honza si Amandou vyměnil několik emailů a v jednom doporučil film o „prostoduchém zahradníkovi“. Ve filmu na této osobě je znázorněno, jak se odvíjí život, když si neděláme starosti o budoucnost a žijeme přítomností. Ano, zahradník měl vždy vyřešené jídlo a bydlení a ten sex v rámci své jednoduchosti ani nepoznal a žil stále v naivitě a čistotě dítěte. To že je v pohodě, je nepochybné, zda je v 540 či 600, to nevím. Byl to jen film, ale dobrý film.

K Sexu: Honza je atypický a neví, jak to mají ostatní. Díky Honzově krachu v podnikání před 25 lety a jeho nemajetnosti, se v pozdějším věku po 40citce postupně dostavil i nesex. Riziko početí dalšího potomka do ekonomických podmínek, ve kterých žil, bylo nepředstavitelné. Honza má 3, už dospělé, děti z předchozích vztahů, takže má kdo dědit! 😀 Honza to tedy má již vyřešené a sex se pro něj změnil na bezpodmínečnou partnerskou lásku.
Proto se snad k tématu sexu vyjádří Julo a tímto mu předávám slovo.

JULO:
–?

Ohledně sexuality je napsána i celá kapitola v Lečení a uzdravení:
https://www.hawkins.support/dostupne-preklady-archiv/studijni-knihy/d-r-hawkins/leceni-a-uzdraveni/kapitola-6-sexualita/

 

HONZA: Dotazy?

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

 

  • Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu možnost se setkat již o den dříve, na předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí a spočinutí v kruhu stejně zaměřených, případně zapojením se do přípravy hlavní části setkání.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je stránka s informacemi o osobním setkání ve Střílkách a pro přihlášení se na toto setkání.

Setkání bude skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.

Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval a ještě nadabuje do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.

Tedy bude to takový filmový festival složený z dabovaných krátkých videí a jejich rozborem pro případná trknutí. A stále máte sami možnost vybírat z krátkých videí uložených na Youtube od VeritasPublishing video k dabingu, které vás zaujalo. Tato videa budou promítána pouze ve Střílkách, protože platí zákaz šíření dabovaných videí s DRH od Veritas Publishing, s výjimkou „potřebných“. Julo bude přítomen pomocí on-line připojení se skupinou během celého programu setkání, i když je v Kanadě čas posunutý a je tam o šest hodin méně.

– Je doplněna stránka s „našimi audii“ o neupravené zvukové záznamy ze všech on-line setkání.
 
Jsou „surové“ mp3 záznamy, včetně povídání si před zahájením oficiální části a záznam je nahraný až úplného ukončení mítingu, tedy je tam občas pauza a je potřeba záznam poposunout. Proto nebyly tyto MP3 zveřejňovány a čekalo se až na jejich doučesání. Ale vzhledem k tomu, že bychom se učesaných MP3 záznamů tak rychle nedočkali, nejsou lidi J, proto byly vloženy úplně celé záznamy.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

MP3:

https://drive.google.com/file/d/1rGD6kNqUH2xnu0ww3pP5UFBRej49a2vf/view?usp=sharing