. 67. Jednobodové zameranie mysle; Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny; B2K9 – Pokročilé uvedomovanie si – 1/5; Rozpuštění ega – 7.2.2022

. 7. února/februára 2022

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu pravidelnému, už více jak ročnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support a nově postupně i ze „Studijního Centra“, které je přístupné po přihlášení.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. 

Důležitá informace k osobnímu setkání ve Střílkách:

Budeme mít k dispozici i ubytovací kapacitu v objektu Ganga, kde je v 1. poschodí asi 10 dvoulůžkových pokojů s koupelnou a WC na každém pokoji. Je to pro ty, kteří chtějí být i v noci stále spolu. Pokoje jsou o něco dražší a jsou vzdáleny asi 150 m od hlavní budovy.

 

PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění;

 

2) Vzdávání: SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle;

+ SUR 10 – Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny;

– z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

– nově přeložená kap.9 – Pokročilé uvedomovanie si {nad 500} – 1. část z 5;

 

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Cesta k Lásce a Míru, a úklid v podvědomí

– Transcending the Ego – Rozpuštění ega, ze zvukového záznamu v Julovom překladu;

– Připomenutí  z knihy „Podél cesty k osvícení“- pro 7. únor/február;

– ?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (40) na setkání z 31. ledna/januára 2022.

–  Odezva od Amandy č.1 – netroufám si sama jet do Střílek;

–  Odezva od Amandy č.2 – anglické otitulkování on-line setkání;

–  Odezva od Amandy č.3 – ubytování ve Střílkách s dítětem;

–  Odezva od Františka – od kdy nezasahovat do života synů a dcer;

–  Odezva od Amandy č.4 – prosba o vysvětlení zážitků při meditací

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

–  ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta, které je uvedeno v chatu:

(Motto CZ) „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

(Motto SK) „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

HONZA:
Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat
– SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle;

– SUR 10 – Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny.

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění, nebo přidat jiné části SURů, například SUR3…
Předávám slovo:

JULO:

SUR9

Klikni a otevři ke čtení
SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle

SUR10

Klikni a otevři ke čtení
SUR 10– Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

– Pokročilé uvedomovanie si {nad 500}– čtení nově přeložené 9. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’. Toto čtení je rozděleno na pět částí a dnes čtení zahájíme tou první.

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

Klikni a otevři ke čtení
B2K9 – Pokročilé uvedomovanie si {nad 500} 1. část z 5

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

a) – Cesta k Lásce a Míru a úklid v podvědomí

b) – Transcending the Ego – Rozpuštění ega, zo zvukového záznamu v Julovom preklade;

c) – Připomenutí z knihy „Podél cesty k osvícení“- pro 7. únor/február

– ?

 

Ad a) Cesta k Lásce a Míru, a úklid v podvědomí

„Ti, kdo se zasvěcují míru a lásce, automaticky vytahují z podvědomí vše, co je kruté, nelaskavé a nenávistné, aby se to uzdravilo.

To může přinést {překvapivé} zděšení, až dokud se posuzování těchto pocitů nenahradí soucitem, a odpouštění zaujme jejich místo.

Tyto byly přeci tím, co zabraňovalo lásce a radosti, a proto člověk může být vděčný za to, že tyto odrazující vlivy byly vyvolány, aby byly vyřešeny duchovními nástroji, které jsou {nyní na dosažené úrovni vědomí} dostupné.“

Převzato z příspěvku ve facebookové skupině Dr. Hawkinse v angličtině, čerpáno z některé knihy nebo přednášky DRH.

Přeloženo s překladačem DeepL a poupraveno s Julom.

Originál:

Those who dedicate themselves to peace and love automatically pull up from the unconscious all that is cruel, unloving, and hateful to be healed.

This may bring about consternation until judgmentalism about it is replaced with compassion, and forgiveness take its place.

These were, after all, what had obstructed the love and joy, so one can be thankful that these deterrents have been brought up to be resolved by the spiritual tools available.

JULO:

?… 

 

Nyní přejděme k druhé části:

Ad b) – Transcending the Ego – Rozpuštění ega, ze zvukového záznamu v Julovom překladu.

Vracím slovo Julovi a jak řekne, pustím zvukový záznam:

JULO:

z úvodného slova, asi z Transcending the Ego

DRH vysvetľuje, že ego môžeme preklenúť, a dosiahnuť vyššie stavy vedomia nie tým, že s ním bojujeme, že strávime 30 rokov na psychoterapii alebo že budeme večne meditovať, ale tým, že porozumieme jeho pôvod, jeho povahu a funkciu. Ego sa potom začne rozpúšťať samo od seba prostredníctvom súcitu a prijatia, pretože keď posvietite na tmu, tma začne miznúť. Keď sa rozpustí, staneme sa práve tým, čo sme hľadali.

Zvukový záznam:

Transcending the Ego, zo zvukového záznamu v Julovom preklade

 Ego je iba vývoj z červíka, idúc hore až po {zvieracie správanie sa všedného ja}. A je samozrejmé, že ho zaujíma prežitie, dostať viac, vyhrať, mať pravdu. Mať pravdu je pre nás veľmi, veľmi dôležité, no nie? Je to dôležitejšie ako samotný život. Sme ochotní radšej zomrieť, než pripustiť, že nemáme pravdu. A tak to má po správnosti byť, že áno? Pretože Boh to tak chce a miluje to tak. Takým spôsobom robíme Bohu radosť. Vlastne, čím viac ľudí zabijeme, tým sa Boh viac raduje, áno, že áno? Vidíte, ako chorobne môžeme {v takomto odôvodňovaní} postupovať? No ale {ego} vie lepšie {a ináč}? Nevie. To je to, čo povedal Ježiš: „Odpustite im, lebo nevedia, čo robia“. Budha povedal: „Je tu iba nevedomosť“. Nuž, {teda ako sa zbaviť ega a rozpustiť ho?}

Je to súcit, ktorý {ego} rozpúšťa. Nie vina, nie zahanbovanie, nie pokánie, nie sebadôležitosť, nie vina, nie hanba, nie depresia.

Oceňujeme životnú energiu v nás. Vyvstala v nás ako toto zviera, a my toto zviera adoptujeme {, hovoríme mu:} „Bez teba by som tu nebol“. Preto, bez všetkých tých drakov a všetkých tých tvorov, ktoré žili počas miliónov rokov, {bez nich} by sme ty neboli. Bez sebeckosti a lakomosti, a bez všetkých tých vecí, ktoré duchovne {teraz} odsudzujeme, by sme tu neboli.

Takže, my sme výtvorom vývoja vedomia počas miliónov a miliónov rokov, stávame sa stále viac a viac a viac vedomými. {A} raz preklenieme {aj} to, že si myslíme, že sme toto alebo tamto. Rozpustíme to súcitom a prijatím. {Teda} nespravíme z neho {, z ega,} diabolského nepriateľa. Keď {ego vidíme, že} je tam, v niekom inom, vidíme, že je to ich {adoptovaný mazlíček, ktorý vyzerá napríklad ako vypchatý} macík {, ktorému dáme meno {napríklad Ijáček}. {A sledujeme tohoto macka v každodennom živote. Napríklad pri nejakej práve sa odohrávajúcej scéne s nejakou pani vidíme, že} je to jej macko, ktorý ju robí veľmi rozčúlenou, a jej tvár je červená, a vykrikuje na policajta. {A tým, že sa na jej správanie pozeráte ako na hisák macka, tak potom} v tom vidíte, že je to macko, ktorý je úplne otrasený.

Takže tým, že adoptujeme ego v sebe a u iných, {tak}  ho odzáhadníte, {odmystifikujete}. Zosadíte  ho na to, čím vlastne je – neznalé zviera, nevie nič lepšie, robí len to, čo si myslí, že má robiť – prežiť, vyhrať. Takže zo súcitu a odpúšťania ego rozpustíme, ego rozpustíme. A pri tom, ako sa rozpúšťa, sa my stávame práve tým, čo {vlastne} hľadáme. My sme tým, čo sme hľadali! My sme tým, čo sme hľadali! {Hľadáme to, čím sme.}

Zvukový záznam:

 

Pokračujeme o egu:

B6, Ch. 13, pg. 223-224

Otázka: Zdá sa, že duchovná práca niekedy zahŕňa očakávanie straty.

Odpoveď: Strata je domnienka {všedného ja,} založená na zdanlivosti vnímania ega{/všedného ja, a ním} uvrhnutých hodnotách {na veci a udalosti, ktoré si pestuje}. Vo všeobecnosti to, čo ego považuje za stratu, je iluzórne, a namiesto toho znamená zisk pre Ja-Bytie. Všetky stanoviská ega predstavujú zraniteľnosť. Ich vzdanie vedie k väčšej vnútornej istote a radosti zo života. Časom sa človek obdobne {, dalo by sa povedať, } cíti ‘nepriestrelný’ a nezávislý od vonkajších okolností. Dokonca aj prežitie samotného tela sa časom stáva nepodstatným, pretože sa prijme jeho pominuteľnosť.

Otázka: Ale nie je samotné prežitie vďaka motívom a mechanizmom ega?

Odpoveď: To je tiež mylná predstava. Prežitie je dôsledkom Ja-Bytia, nie všedného ja. Je to len vďaka Ja-Bytiu, že ego poslúži počas určeného obdobia pozemského života. Keď je ego/myseľ umlčaná, život pokračuje sám od seba, a protirečivo dokonca vidí námahu ako nenamáhavú. Všetko nastáva ako dôsledok vynárania možností ako zoskutočňovanie, keď to podmienky dovoľujú. Zámer je takouto podmienkou. Nakoniec aj zámer ustúpi keď sa vôľa odovzdá Bohu.

JULO:

?…

 

Pojďme ke třetí části.

Ad c) – Připomenutí z knihy „Podél cesty k osvícení“- pro 7. únor/február.

Dovolil jsem si přeložit toto připomenutí pro dnešní den a vložit jej do této čtvrté části, i když si na to Julo nevzpomenul.  Ale je potřebné, aby to zde zaznělo…

Celé je to převzato od Jaye T. Slovicka, který rozesílá a vkládá nejen text připomenutí na každý den, ale i doplnění ke knize „Podél cesty k osvícení“, tj. rozšířené o dodatečný kontext a související učení čerpajících z knih a přednášek DRH:

 

. 7.února: Úvahy z knihy „Podél cesty k osvícení“

„Už jen slyšet o osvícení je nejvzácnějším darem. Každý, kdo někdy uslyšel o osvícení, se už nikdy nespokojí s ničím jiným. „

Z knihy „Oko Já-Bytí: před kterým není nic utajeno“ (2002), kapitola 16: Karma, guru a mudrc str. 239.

S dalším kontextem (souvislostmi):

Buddha údajně řekl: „Vzácné ve vesmíru je narodit se do lidského života, ještě vzácnější je slyšet o dharmě, ještě vzácnější je přijmout učení, ještě vzácnější je jednat podle učení a ještě vzácnější je uvědomit si pravdu učení.“ Už jen slyšet o osvícení je nejvzácnější dar. Každý, kdo někdy uslyšel o osvícení, se už nikdy nespokojí s ničím jiným.

Informace sama se tak stává učitelem, ale vyžaduje souhlas duchovní Vůle jednotlivce, aby se aktivovala. Duchovní učitel, který dosáhl duchovní zralosti, si pamatuje, že oddaný je často nadšený, ale naivní. Naivní oddaný se nechá snadno oklamat falešnými učiteli nebo lákavě zabalenými naukami. Vedení je proto další hodnotou gurua, který žáka odvrací od lákavých nástrah duchovního svádění a pozlátka. Úkolem učitele je inspirovat, poučovat a osobním svědectvím potvrzovat pravdivost učení a povzbuzovat studenty, kteří s cestou zápasí.

Další velkou službou, kterou učitel poskytuje, je vysvětlování a objasňování. Mnohá starobylá učení jsou správná a platná, ale jsou pouze „holá“ a nedostatečná, což vede k nesprávnému výkladu. Učitel je potřebný nejen k tomu, aby říkal pravdu a osvětloval cestu pro kroky studenta, ale také k tomu, aby podával vysvětlení. Pravý učitel je díky osvícení již úplný a kompletní a nemá žádné potřeby, které by pro něj studenti museli uspokojovat, ani nic, co by mohl získat tím, že bude mít následovníky. Pravý učitel netouží po ovládání druhých ani po jakémkoli druhu moci či jejích symbolů. Veškerá okázalost, bohatství a ozdoby jsou bezvýznamné a mudrce nepřitahují tretky tohoto světa ani nic, co je iluzorní a pomíjivé.

Pro učitele je tělo zajímavé pouze do té míry, že je prostředkem komunikace s ostatními v běžném světě. Je tedy komunikačním prostředkem. Učitel je za všech okolností neviditelným Já-Bytím. Není zde přítomna žádná „osoba“, a proto Já-Bytí je bez jakýchkoliv antropomorfních rysů. Na učiteli zůstávají zbytky persony, která je souborem sociálních získaných zvyklostí, jež usnadňují interakci a verbalizaci s běžným světem. Není zde ani přitažlivost, ani odpor ke světu a jeho obsahům či hodnotám.

Zralý učitel překročil zneschopňující fázi počáteční blaženosti a existuje v oblasti nekonečného míru. Jedná se o neemocionální stav radosti, který spočívá ve všepoznání a jistotě úplnosti absolutna. Úkolem učitele je převádět nevyslovitelné do srozumitelného, beztvaré do formy a snažit se předvídat nedorozumění, která by mohla vzniknout. Ačkoli učitel již „nemyslí“ ve světských pojmech, znalost toho, jak převést nekonečně subjektivní do smysluplné terminologie, je jeho darem a je vlastně funkcí Ducha svatého.

Z knihy: „Oko Já-Bytí: před kterým není nic utajeno“ (2002), kapitola 16: Karma, guru a mudrc, str. 239-241.

 

Související učení:

Z knihy:  Já-Bytí: Skutečnost a subjektivita (2003), kapitola 1: Učitelé a žáci, str. 18:

Otázka: Byl by duchovní hledající se všemi poskytnutými informacemi v bezpečí? 

Odpověď: Pokud by se jimi řídil, byla by to pravda. Není to osoba, která je učitelem, ale Já-Bytí učitele. Analogicky to není maják, který vede lodě, ale světlo vycházející z majáku. Člověk se může svobodně rozhodnout, zda bude následovat světlo, nebo ne. Ani světlo, ani maják nejsou na tom zainteresovaní. Náboženství mají tendenci zbožšťovat maják za cenu světla.

Vědomí lidstva se vyvíjí. Dávný mořeplavec měl nejistý život a dělal, co mohl, podle poloh hvězd. Kompas, sextant a nyní satelitní určování polohy zajistily cestu k záchraně nesčetných životů. Podobně i duchovní hledající se v dávných dobách mohl řídit pouze neověřenými údaji z druhé ruky. Dnešní hledající má k dispozici ekvivalent kompasu nebo sextantu. Svalový test pravdy a falše je prvním objevem svého druhu, který hledajícího vede ke světlu. Je ze své podstaty schopen zachránit mnoho duchovních životů.

Otázka: Za co patří dík učiteli? 

Odpověď: Vůbec za nic. Zájem posluchače je více než dostatečný. Jediný závazek, který by měl člověk přijmout, je závazek vůči sobě samému, aby zavedl naučené moudrosti a praktikoval je, aby překonal ego. Respektujte učitele, ale úctu si nechte pouze pro Boha.

Otázka: Jak by se dalo charakterizovat či označit učení a cestu, kterou představujete?

Odpověď: Je to cesta mystika a představuje „oddanou nedualitu“.

Otázka: Můžeme pro označení tohoto učení použít toto označení?

Odpověď: Ano, to by bylo správné. Je to cesta radikální pravdy.

Translated with JULO.

Zdroj: https://groups.google.com/g/along-the-path-to-enlightenment-daily-reflections

 

HONZA: Tímto je oficiální část u konce.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 • Je přítomen ve skupině Julo!
 • Je mi umožněno být prospěšný pro naši studijní skupinu DRH…
 • Existují dárci, kteří svými peněžními dary tuto skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme více než rok.
Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (40) na minulé setkání, z 31. ledna/januára 2022.

a) – Odezva od Amandy č.1 – netroufám si sama jet do Střílek;

b) – Odezva od Amandy č.2 – anglické otitulkování on-line setkání;

c) – Odezva od Amandy č.3 – ubytování ve Střílkách s dítětem;

d) – Odezva od Františka – od kdy nezasahovat do života synů a dcer;

e) – Odezva od Amandy č.4 – prosba o vysvětlení zážitků při meditací

– ?

 

Ad a) –  Odezva od Amandy č.1 – netroufám si sama jet do Střílek;

Ahojte kamaráti !
Ďakujem za túto skvelú skupinu!
Rada by som sa zúčastnila stretnutia v Střilkach aj osobne, len mám taký „problém“, že sama si netrúfnem tam ísť 
Preto by som ťa chcela Janko (Honzo) poprosiť, či by sa nenašiel niekto rovnako „naladený“ zo Slovenska z okolia Ilavy a Dubnice (prip. Trenčína), s kým by som sa mohla zoznámiť, vzájomne sa podporiť a tiež spolu vycestovať na stretnutie.
Ak sa niekto nájde, môžeš mu dať moj email, prip. tel.kontakt.
Ďakujem pekne!
Rada Vás počúvam! Julo je super!
S pozdravom Amanda

Odpověď: Děkujeme za odezvu.
Tedy je zde výzva pro všechny, co bydlíte poblíž a také plánujete se zúčastnit osobního setkání:
Jedna zájemkyně, Amanda z okolí Ilavy/Dubnice/Trenčína hledá někoho, ke komu se přidá, protože se necítí cestovat sama. V případě, že jste schopní a ochotní poskytnou odvoz, ať, nejlépe autem, anebo společnost, když hromadnou dopravou, napište Honzovi, a ten vám poskytne telefonní kontakt a email na tuto Amandu, se kterou byste potom jednali napřímo.

 

Ad b) –  Odezva od Amandy č.2 – anglické otitulkování on-line setkání;

Dobrý večer prajem. Ozývam sa po dlhšej dobe. Vašu prácu som spomínala a predstavila aj v Kanade, Fínsku, USA… Všade mam priateľov, ktorí sú v procese transformácie a začali hľadať odpovede. Často spominame pána Hawkinsa a ja som im spomenula, že je skupina ľudí, ktorí jeho učenie veľmi dobre interpretujú. Velmi by sa chceli zúčastniť Vášho naživo vysielania. Preto sa chcem opýtať je možné do vašich videí pridať anglické titulky? Ďakujem pekne za odpoveď.

Amanda 

Odpověď: Děkujeme za odezvu. Máme radost za ohlasy ze zahraničí. Bohužel není v našich současných silách vytvořit opis ze setkání, přeložit jej do angličtiny a následně z tohoto překladu vyrobit titulky. Výhodou videí uložených na youtube je, že pokud jsou v angličtině, youtube jim automaticky vytvoří anglické titulky. Bohužel v jiných jazycích tato úžasná služba není poskytována. Je zde ještě další komplikace – ve videích mluvíme částečně česky a částečně slovensky a automatické překládací služby jsou z toho zmatené a tudíž velmi nepřesné. Zkoušel jsem to asi před rokem, ačkoliv to byla placená, poměrně drahá služba, výsledek nebyl „nic moc“.

Ale pokud někdo z posluchačů by dokázal pomoci a našel by řešení, jak otitulkovat naše videa, velice by pomohl lidem z celého světa – kteří neumí československy – a rádi by on-line setkání sledovali, a rozuměli mu, alespoň ze záznamu.

JULO:

?…

 

Ad c) –  Odezva od Amandy č.3 – ubytování ve Střílkách s dítětem

Dobrý den Honzo,

Ne vždy se mi podaří přihlásit na pondělní setkání, ale nyní v pondělí jsem sledovala přes YouTube…bylo to moc fajn a opravdu si to užívám a těším se i na sdílení naživo.

Měla bych dotaz, zda je možné dojet na setkání i s čtyřletou dcerkou?

Zatím je totiž stale zvyklá spát pouze se mnou… kdyby se to změnilo, tak bych ji nakonec brát nemusela, ale raději budu počítat s tím, ze bych ji brala…

Tak budu ráda za informace, zda by to bylo možné.

Děkuji a těším se na viděnou,

Amanda

Odpověď: Děkujeme za odezvu. S ubytováním by to neměl být problém, máme rozšířenou kapacitu o objekt Gangy, kde je v 1. poschodí asi 10 dvoulůžkových pokojů s koupelnou a WC na každém pokoji. Julo připravil odpověď, a proto mu předám slovo:

JULO:

Náš princíp je, že všetci sú vítaní. Opačný prístup by bol, že iba vyvolení.

Z tohto nášho princípu vyplýva, že dcérka je vítaná. Iba ty vieš, či dokáže byť ticho jeden a pol hodiny, viac krát za deň, a  bude napríklad dokonca počúvať, spať, maľovať, či niečo, čo robia v dnešnej dobe štvorročné. Ak by to nefungovalo, lebo pri štvorročných nikdy nevieš, tak jednoducho opustíte práve prebiehajúcu prednášku, aby si dcérka mohla vonku poskákať, uťahať sa, vycikať, a opäť prídete na začiatok ďalšej. Môžete vynechať napríklad každé druhé posedenie, aby si mohla stráviť čas s dcérkou. Ty vieš, či by to mohlo fungovať. A my vieme, že dcérka sa môže začať správať hocikedy neočakávane, takže ty by si tak nebola na všetkých prednáškach. Ale aspoň na niektorých! Aby bol minimálny rozruch pre ostatných, ktorí si tak isto za stretnutie zaplatili.

Snáď by sa dal pripojiť káblom televízor (, alebo premietanie na plátno, ) vo vedľajšej miestnosti, za dverami, kde by sa premietalo konanie snímané kamerou z hlavnej miestnosti, tak ako to robil DRH, keď sa minulo sedenie v hlavnej miestnosti. A keď to vymyslíme (sa to), tak by sme mohli umožňovať osobné stretnutia pre imých v takých situáciách.

Honza:
S tím paralelním přenosem – to je dobrý nápad, pokusím se jej zrealizovat podle aktuální situace – podle toho, zda budeme ve velkém sále, nebo meditační místnosti, podle dostupnosti internetu někde v předsálí nebo jídelně.

 

Ad d) –   Odezva od Františka – od kdy nezasahovat do života synů a dcer

S Františkem jsem mluvil po telefonu, částečně pracovně – ohledně autorizace platby z družstevního účtu za prodloužení naši domény – internetové adresy, a pak jsme hovořili o všem možném z našich on-line setkání. František nyní již několik týdnů zaskakuje v práci na odpoledních směnách a proto se nemůže řádně účastnit našich setkání. Hovor sklouzl i na téma výchovy dětí, je to i Františkovo téma, protože jeho malý už bude mít 17 let. J. A Františka zajímá, jak je to s tím řidičským průkazem a výchovou dětí v pubertě. Protože u nás – v české republice i na Slovensku – je plnoletost od 18 let a řidičák na osobák je také od 18-ti, nevím přesně jak u vás v USA a Kanadě, ale tam je snad plnoletost od 21 a řidičák už od 15-ti?

Julko mohl bys nám to upřesnit?

Odpověď:

JULO:

?…

 

Ad e) –  Odezva od Amandy č.4 – prosba o vysvětlení zážitků při meditací

Dobré ráno.

Prosím o vysvětlení mých zážitků při meditaci. Aniž bych na to jen pomyslela, mne to vyhazuje z těla. V ten moment není nic, jen vědomi. Nedá se to popsat.

Co s tím? Chci se prožívat v těle. Někdy se až bojím meditovat.

Děkuji. Taky za práci, kterou děláte.

Amanda

Julko, máš na to nějakou radu či odpověď?

Odpověď:

JULO:

?…

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Stránky www.hawkins.support byli přidány jako československá studijní skupina na rozcestník skupin DRH při veritaspub.com – na stránky, kterou spravuje Suzan Hawkins.
 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, ta je ale automaticky přeposílána na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

 

 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.

 

 • Na hawkins.support je vytvářen nový oddíl, který je nazván Studijní Centrum. Tento oddíl je viditelný jen po přihlášení a po ověření přihlašující se adresy.
  Zde bude možnost neveřejně komunikovat o důvěrnějších věcech v rámci studia DRH.
  Také byla vytvořena složka pro zápis dat pro vzájemné kontaktování se a pro setkávání se v regionech. Mám radost, že začínáte vkládat nové okresy a k nim své údaje.
  Studijní centrum bude rozvíjeno postupně, dle Honzových časových možností.

 

Jarní živé setkání proběhne v termínu 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách.

K přihlašování se:

Minulý rok jsme to udělali tak, že úplně všichni zájemci se prihlašovali Honzovi do Střílek, a když vyšla nařízení v září/septembri, že jsou potřeba testy, očkování a podobně na přechod přes hranice, tak se to zorganizovalo hned tak, že byli Slováci v Jakubovanoch, zbytek v Střílkách a vzájemně jsme byli ve spojení pomocí on-line aplikace.

Letos jsme se dohodli, že se také všichni zájemci budou hlásit u Honzy. Každý zaplatí symbolickou zálohu 250 Kč či 10Euro na družstevní účet nebo na Paypal, který mají Slováci bez poplatku. Kdyby se někdo i přes zaplacenou minizálohu rozhodl nepřijet, může tuto částku ponechat jako dar na podporu skupiny.

Tedy všichni budou platit doplatek až na místě, ať už ve Střílkách nebo  případně v Jakubovanoch. Zatím počítáme s tím, že budeme všichni pohromadě ve Střílkách. V Jakubovanoch je dohoda, že pokud budou mít Slováci problém s cestováním přes hranice, setkají se opět společně v Jakubovanoch.

Prozatím všichni posílejte email s vyplněným formulářem Honzovi. V případě potřeby Honza pošle Jurajovi všechny podrobnosti a všichni budou informováni o změně organizace. Pro každého účastníka je tedy pouze organizačně nutné – udělat si čas na tento termín – 29.4.-1,5,2022. Budeme sledovat, jak probíhají politické hry, a měsíc před osobním setkáním se vše vyjasní, stejně jako tomu bylo vloni.


K ubytování ve Střílkách:

Nová informace:

Budeme mít k dispozici i ubytovací kapacitu v objektu Ganga, kde je v 1. poschodí asi 10 dvoulůžkových pokojů s koupelnou a WC na každém pokoji. Pokoje jsou o něco dražší a jsou vzdáleny asi 150 m od hlavní budovy. Je to pro ty, kteří chtějí být i v noci stále spolu.

Pro ostatní je ubytování ve 4 – 6 lůžkových pokojích přímo v objektu zámku. Jsou vybaveny zánovními lůžky a budou nachystané kompletně včetně lůžkovin. Záchody a koupelny jsou na chodbách. Z kapacitních důvodů budeme ubytovávat internátním způsobem, tedy v pokojích – muži zvlášt a ženy zvlášt.

Komu nevyhovují tyto všechny nabízené možnosti ubytování, může se ubytovat na vlastní pěst v okolí a na setkání docházet, jídlo může mít zajištěno s ostatními ubytovanými.

Přesné ceny za setkání ještě nejsou známy a budou mírně vyšší, než ty loňské – 1670 Kč (lůžko s plnou penzí na zámku). Díky všeobecnému zdražování – potravin, energií… Jak obdržíme aktuální ceníky, které každý týden urguji, opravíme ceny na příslušné stránce.

Poznámka – Již jsou známy podmínky ubytování a plné penze a jsou nabízeny tři standardní možnosti:

. 1. Ubytování v hale Ganga na zemi ve vlastním spacáku + plná penze – 1600 Kč/osoba
. 2. Ubytování lůžko v objektu Zámku (koupelna, WC na chodbě) + plná penze – 1960 Kč/osoba
. 3. Ubytování lůžko Ganga (koupelna + WC na pokoji) + plná penze – 2340 Kč/osoba

Ubytování na zemi ve vlastním spacáku bude nabízeno zejména po naplnění kapacity lůžek.

Děkujeme zájemcům za zaslání přihlášek. Zatím je eviduji a snad tento týden se dostanu k aktuálnímu ceníku a rozešlu všem zájemcům odpovědi.

Dotazy?


7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  ?

JULO:

?…

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

Nabízíme záznam on-line setkání: