Shrnutí prvních 15ti on-line setkání, vydaném v českém jazyku.

08feb2021: 

Motto: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“ {Jestli nesouhlasíte, tak následující může být znepokojující, a raději nepokračujte}.

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky v takové závorce anebo „Julo volně“}. Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

%

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné byt v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření. Na co? A jak?:
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, které zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

1) 26oct2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.14, str.229. Všechen strach je iluze, a já to bezpodmínečně vím. … Strach vychází z víry, že fyzičnost je potřebná pro život.
  .
 2. Julo volně: Zde jsme ještě neměli písemné přípravy, ale hovořili jsme: Vykonávám (ze své úrovně vědomí) potřeby přítomnosti; bez toho, aby jsem si přál, aby věci byly jinak; a vím, že budu vědět (vidět, slyšet,… ) co třeba, až to bude třeba; a jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek..

2) 02nov2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D, Letting Go, kap. 2, str.20 a 23. Myšlenky jsou jen myslí vymýšlené vykrucování a odůvodňování… A jednou spatříte, že všechny myšlenky jsou kladením odporu tomu, co je. Všechny jsou zástupné výmysly, které vytvořila mysl, aby vám zabránila prožívat skutečnost.
  .
 2. Julo volně: Zde jsme ještě neměli písemné přípravy, ale hovořili jsme: Ani jedna moje činnost není cílem, pouze prostředkem k cíli a zároveň: Není to lesk a honosnost mé činnosti, ale to, jaký jsem při ní.

03) 09nov2020

 1. Julo volně: Z čeho máme stres a jak vzniká pro nás stresová situace? Stres vzniká nesouladem mého stanoviska s tím, co pozoruji. {Co pozoruji je zdánlivá realita.} Vzniká z vaší emocionální reakce na nějakou situaci, o které si myslíte, že by se měla odvíjet jinak, než se momentálně zdánlivě odvíjí. Jestli máte pocit stresu, uvědomte si, že nosíte se sebou své vlastní naprogramované představy o tom, jak by se věci měli odvíjet, a jak by se ostatní lidé měli k vám chovat; že nosíte se sebou listinu, či seznam, jak by svět měl vypadat, abyste byli šťastní. Uvědomte si, že se snažíte vecpat lidi do vašeho modelu světa, – co by měli dělat, kam by měli jít {do …} a jakými by měli být.
  .
 2. Julo volně: Jak stres vymazat? Nemít v sobě definice, co a jak by se mělo dít. Vnitřní klid vzniká automaticky z vaší ochoty vzdát se svých stanovisek, postojů, definicí, názorů, modelů, diktování druhým a posuzovaní druhých. Všimněte si, že nikdy nereagujete na tu-kterou situaci, ale na váš dojem o té-které situaci. Neboli: Události nejsou zdrojem stresu, ale má reakce na události, která vyvolává stres. A tato vaše reakce je vyvolána vaší definicí, jak by věci měly být. Reagujete na vaše vlastní, subjektivní stanovisko. Věci slouží jako spouštěč.

4) 16nov2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video. Všimněte si, že myšlenky či fakty vás nebolí. Myšlenky nekřičí o pomoc, myšlenky jen jsou. Mají nějaký obsah, kterému vy připisujete význam. Všimněte si, že vás nestresují myšlenky, ale prožívání jejich obsahu, ke kterému jste závislostně připoutáni, a který zpracováváte podle vašeho seznamu. Zvyšování vědomí spočívá na postupném odstraňování stanovisek. Stanoviska jsou zdrojem prožívání.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D, Letting Go, kap 2. Myšlenky samy o sobě jsou bezbolestné, ale ne pocity, ze kterých vycházejí. Většina lidí si neumí se svými pocity poradit, nevědí, co s nimi, a proto je potlačují a když jsou k nevydržení, tak je nevědomě, neefektivně a částečně uvolňují. Používají tři způsoby, a to: (1) – svalí pocit na jimi vybranou situaci {na kterou mohou nadávat}, (2) – vybuchnou zahráním scény, (3) – utečou vnořením se do aktivit.

5) 23nov2020

Efektivní způsoby, čo dělat s pocity (4), (5), (6):

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Letting Go, kap. 2, str 19. Uvolnit pocit znamená pocit si uvědomit, nechat ho vynořit, zůstat s ním {nechtít ho zrušit} a nechat ho probíhat bez toho, abychom ho chtěli změnit anebo cokoliv s ním udělat. (…) soustředit se na vypouštění energie, která pocit doprovází. Pocity jsou energie. Připustit si existenci pocitu bez toho, abychom mu odporovali, zahráli scénu, měli z něj strach, odsuzovali ho anebo o něm moralizovali. Znamená to přestat mít na něj názor a všimnout si, že je to jen pocit. (4) Je to mé kladení odporu pocitu, které pocit udržuje v chodu.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jan 2002, DVD 2, 1h23m. Jestliže máte nějakou tělesnou bolest, představte si například vymknutý kotník, tak nenazvat to vymknutý kotník, přestat odporovat tomu, co právě cítíte, přestat to nazývat bolest či dokonce ani tělesný pocit. Pokud nekladete odpor fyzické bolesti, tato bolest opustí lokalitu kotníku. Jakmile si začnete uvědomovat začínající bublání nechtěné energie, nechejte ji, bez odporu, přes sebe projít. Něco jak „Nechat vzduch projít přes flétnu.“ Vytrvale pokračovat v nekladení odporu. A samozřejmě ignorovat všechny myšlenky o dané situaci.

6) 30nov2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, Transcending Obstacles, sep 2005, disk 3. Co by se stalo, kdyby se vaše schopnost prožívat dala vypnout vypínačem? Byli byste v absolutním, majestátném tichu. Když odstraníte myšlení, tak se ocitnete v nekonečném tichu. Noste to ticho se sebou, jako že jste jím. Musíte se naučit přestat myslet. Naučte se říkat „No a, co?“ na každou konverzaci, které jste svědkem – ve vašem okolí a i ve vaší hlavě. Lidé vás chtějí šikanovat, zatahovat vás do jejich hry. Jestli toto jejich, {a i vaše}, drama odmítnete, můžete žít v pohodě, v tichosti a celé vám to bude připadat zábavné. Staňte se jejím svědkem.
  .
 2. Dr.David Hawkins, Ph.D, I, 2003, str. XXVI. Postup na dosáhnutí vysokého stavu vědomí {nad 500ku} – věnujeme se mu na většině setkání a je na stránce. Proto tu není uvedený (je tu uvedený jen odkaz – klikněte na modrý nadpis). Nejprve je potřebné tzv. ego obměkčit, skamarádit se sním a až potom pracovat na jeho odstranění.

7) 07dec2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, How Can We Train The Mind. Nechcete se věru dát nachytat na myšlenky! Všechny myšlenky mají na sobě háčky. Představte si, že se vezete jako spolujezdec v autě a dáte si před své okno černý, neprůhledný papír, do kterého jste předtím vyřezali úzkou svislou štěrbinu. A dívejte se ven z auta jen přes tuto štěrbinu. Nyní se k tomu, co se děje za oknem, nedá připoutat! Nedovolte, aby se nějaký příběh začal vůbec rozvíjet. Je potřebné mít ochotu vzdát se požitku těžit z příběhů. Začněte tyto příběhy postupně uvolňovat, zkracovat, až se z nich stanou krátké odstavce, potom jen věty, potom větu zanecháte ještě před tím, než se stala větou, {Dunčem}.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kapitola 4, 4. otázka. Otázka: Jak se dá utišit mysl? Odpověď: To se nedá. Mysl se utiší sama od sebe, když se odstraní energie zájmu myslet {a postupně si spřátelíte kamarády Samo, SaTo a Někdo, kteří vám začnou pomáhat}.

8) 14dec2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.50. Další postup na jednání s pocity. Pocit zlikvidovat tím, že si uvědomíte, že vznikl jen důsledkem nesouladu vašeho stanoviska s tím, co se pozoruje. Tedy radši namísto studování svých výplodů fantazie, by bylo víc prospěšné (5) pocit zlikvidovat odhalením jeho původu, kterým je jeho zdánlivá realita, {percepce}.
  .
 2. Julo volně: Jestli vás věc dokáže rozhodit, tak vaše stanovisko na věc nesedí s „realitou“ kterou pozorujete. Zeptejte se: co je pravdivější, vaše stanovisko anebo „realita“ kterou pozorujete? A co se týká lidí, co dá méně námahy, změnit 6 biliónů lidí anebo jediného? Co vede k trvalejšímu výsledku?
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D., Transcending the Levels of Consciousness, str.50, Kap. 4. Dítě se narodí s nevinností nenaprogramovaného vědomí, do kterého společnost vkládá programy. Ale neexistuje program, který by nejprve potvrdil pravdivost anebo nepravdivost instalujících se nových programů. Dítě, {a stejně tak i dospělý}, nevinně věří všemu, co se mu řekne. Jednoduchý kineziologický test okamžitě odhalí pravdu, jak objevil Dr. David Hawkins, Ph.D.
  .
 4. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jan 2002. Je mnoho závažných chyb týkajících se duchovných principů v přeložených dílech vysoce uznávaných učitelů. Pozor na chyby, které mohou být přímo v prvotných překladech ze samotných originálů. Čtete nějaký překlad, jako překlad od vysoce okalibrovaného učitele a říkáte si, „Když je to od toho-a-toho, tak to musí být pravda“. Nemusí. Nevěřte ničemu, co si neověříte.

9) 21dec2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, aug 2002, disk 2, 42:20. Otázka o tichu: Podklad a zdroj existence nás všech je tichý. Při rozšiřovaní rámce se postupně začnete ztotožňovat s tímto vrozeným tichem. Vy jste to ticho, takže jakýkoli zvuk, který se k Vám připlete, nejste Vy. Vy jste to ticho, které registruje všechny zvuky. (…). Ztotožnění se s tichem je vaše vlastní existence, která nepodléhá ani času, a ani prostoru. Jak je možné, že slyšíte, co hovořím? Moje slova slyšíte jen díky tomu, že máte v hlavě ticho. {Kdyby vaše pozadí v hlavě nebylo ticho, kdyby vám v hlavě hučel vodopád, tak by moje slova zanikla v hukotu.}

10) 28dec2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jan 2002. Stanovisko vytváří dualitu, například láska vs. nenávist, dobro vs. zlo, světlo vs. tma, tady vs. tam, teď vs. potom. Svět duality v nás je výsledkem svévolného stanoviska. Výběr a volba absolutně všech stanovisek, {našich a také u jiných}, jsou dobrovolné. Vědomí je soustavně blokované stanoviskem.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Transcending the Levels of Consciousness, kap.18, str.304, 356. Důsledné používání jakéhokoliv duchovního principu může znenadání a neočekávaně vyústit do velkého skoku na nepředvídanou úroveň vědomí. Soustavné a disciplinované používání jediného nástroje je víc účinné, jako čtení všech knih anebo mít občasné záchvaty oduševnělého elánu.
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D. Měli jsme větu, kterou si opakoval: Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.
  .
 4. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.18: A větu na to, abychom přestali posuzovat sebe a jiných: Stav, ve kterém všední lidé, včetně mne, jednají, nepoukazuje na nějaký morální přestupek anebo chybu, ale jednoduše představuje možnosti polí vědomí při jejich projevovaní prostřednictvím každého živého tvora. Jako pomůcku si můžeme říkat: Jsem schopný neskočit na tuto myšlenku anebo: Jakmile se přichytím, že myšlenky nesouvisí s činností, zanechám je.

11) 04jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jún 2004. Náhled do věčnosti se nachází pod myšlenkami. Důvod, proč nemůžete tok myšlenek utišit v mezeře mezi myšlenkami, je ten, že jejich blokování mezi nimi {<–>} nemá vůbec žádny účinek, protože další myšlenka nepochází z předešlé, ale pochází z nicoty {z pod čáry,|^}. Úlohou myšlenek je vás vtáhnout do jejich melodramat. Myšlenky jsou jako malé magnety. Nenechejte se vcucnout myšlenkami.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, How Can We Train The Mind. Později jste schopní uvolnit myšlenku ještě před tím, než se dokončí vytváření prvního slova či obrazu. Dojde vám, že existuje nějaký pramen, zdroj, ze kterého všechno myšlení vzchází; ze kterého se vynořuje všechno myšlení.
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.48. Jestli je zaostření nasměrované striktně na přítomný okamžik, dá se vidět, že myšlenka vyvstává z jakési beztvaré zamlžené prvotní matrice, {pole myšlenek}.
  .
 4. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.399. {Další postup na jednání s pocity. Pocit zlikvidovat tím,} že se ztotožníte se stavem stále přítomné subjektivity, kterou pociťujete jako základ uvědomování. … Staňte se tím, z čeho vaše vědomí vzchází, tedy (6) buďte tiché pole, ze kterého vyvěrá vědomí {=600+}. Přesuňte se do ztotožnění se ze schopností, která umožňuje tyto emoce prožívat, tedy do uvědomování.
  .
 5. Dr. David Hawkins, Ph.D., video. Pane Bože, ať jsem dnes jakýkoliv, z Tvé milosti volím byť tím, čím jsem.
  .
 6. Julo volně: Když slyšíte svoji mysl, je zřejmé, že vy jste ten, kdo ji a její „problémy“ slyší. Vy jste vlastně {slyšedlo}. Neberte si její problémy a příběhy za svoje. Jen ji zábavně sledujte, jako nějaký televizní kanál, co zase vymyslí, a to bez toho, abyste si film, který se přehrává, brali za svůj. Ego není problém, ale vaše ztotožnění se s ním je problém.
  .
 7. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.292. Přestože se příběh vašeho života mění, neustále nosíte s sebou vědomí, kterého jedním z výrazů je soustavné pozorování a na trochu jiné úrovni, uvědomování.
  .
 8. Ještě jinak: Neztotožňuje se s tím příběhem. Při zvyšování si úrovně vědomí se vaše chápání vašeho bytí postupně začne přesouvat ze ztotožňování se s obsahem filmu na ztotožňování se ze schopností film sledovat. Realita je soustavná momentka sebraná kamerou mobilu – momentka nemá příběh, ten je „ve vaší hlavě“.

12) 11jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.175. Otázka: Kde se nachází realita věčné pravdy? Odpověď: Začněte tím, že uznáte následující důležité prohlášení, které je, že všechna pravda je subjektivní. Otázka: Není rozdíl mezi objektivní a subjektivní realitou? Odpověď: Každá realita je subjektivní. Každé jiné stanovisko je iluzí založenou na dualitě.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str 168. Otázka: Jestli se na nic nedá říct, že je „objektivně správné“ anebo „objektivně nesprávné“, tak čeho se máme držet v našem chování? Odpověď: Vaše uvědomování si Reality {vaše velké R; kde jste zapíchnutí v tom makovníku} mění váš postoj k tomu, co vám dává smysl, a co považujete za důležité; a stejně tak mění i to, jak se na věci díváte. Tím, co usměrňuje chování veškerého jednání se stane bezpodmínečná láskyplnost, vlídnost, ochota jednat s porozuměním a vidět ve všem nevinnost, {i v … … …, ano, i v … … …}.
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.179. Všechny reakce na život jsou subjektivní. Je nesmyslné zastávat pozici, že katastrofy by neměly „existovat“, anebo že ti nevinní „si to nezasloužili“, anebo že je něco „nehorázné“, anebo „někdo musí být vinen“. To si vyžaduje vzdát se věci hodnotit, vzdát se představ jak by se měly věci odehrávat a vzdát se „přecitlivělosti“. … Naše chápání reality filmu není realitou. Opravdové místo pocitu reality se nachází stoprocentně ve vědomí jako subjektivita. I kdyby existovalo něco takové jako nezávislá, objektivní realita, bylo by ji možné poznat jen prostřednictvím vnitřní subjektivity.
  .
 4. Julo volně: Několik návodů, co jsme měli, plus jeden *Nemám pro vás odpověď, se kterou bych byl spokojen. *Souhlasím, že jsem takový, dokonce na druhou (x2). *Chcete ještě něco dodat? *Jestli to vy tak vidíte, tak je to tak, ale pro vás. *No a, co? *A co on na to (říkal)? *Jdouc dopředu, co můžeme v tom udělat?

13) 18jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Truth vs. Falsehood, str. 388-390. … Protože Astrální říše nejsou duchovní a představují jiné říše a sféry na jednání, na které není lidská mysl vybavená ochrannou soudností, vysoce vyvinutí mudrci a učitelé, varují „Nechoďte tam“. Je velmi nebezpečné vyvolávat duchy a subjekty či entity a bytosti z jiných světů. Okultní praktiky mají značné a neviditelné temné stránky. …“Oni“ jsou mnohem vychytralejší. Nenamlouvejte si, že vás nedostanou.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.398-399. Postup přes poslední schod {nad 600ku} – věnujeme se mu na většině setkání a je na stránce. Proto zde není uveden (je tu uvedený jen odkaz – klikněte na modrý nadpis).
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, feb 2002, Disk 2. Skutěčnost, že jsme spět v tomto světe, … znamená, že jsme pro uspokojení ega znovu a znovu zaprodali duchovní pravdu. Ale v tomto životě o tom začínáme mít pochybnosti. V tomto životě si říkáme, stálo to za to? Odpověď vlastně stojí jen na víře. Ne na zkušenostech, ne na důkazech. Prostě nemáte nic, na čem můžete stavět, že vzdát se potěšení ega by bolo lepší řešení … Na základě víry, na základě učení někoho, kdo prošel celou cestou a říká vám, že konečný výsledek, prožívání Boha, je tak neuvěřitelné, …

14) 25jan2021

 1. Dr.David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, 2006, str. 122-123. Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny. Musíte neustále vzdávat touhu zúčastňovat se jevů anebo neustále vzdávat touhu „těžit“ ze zážitku samotného prožívání. Vzdáním se očekávání, držení se, hledáním rozkoše, anebo vyhýbáním se nepříjemnostem, zaostření zůstává v nepřetržitém střehu, a to na vrchol prchavého okamžiku. Jestli si pozorované jevy nepřejete a ani jim nekladete odpor, a ani si jich neceníte jako „vaše“, tak začnou ustupovat a nakonec opadnou. Jestli jim chcete odebrat energii, je jen potřebné odevzdat touhy Bohu, {nechť si On s tím poradí}.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.300. Život se „odvíjí“ sám od sebe a nepotřebuje komentář. Pozvání k reakci můžu odmítnout. Jsem rozhodnutý nechtít nic komentovat, nechť je to cokoliv, co vědomí chytá.

15) 01feb2021

 1. Dr.David Hawkins, Ph.D., Power vs. Force, 2002, kap.11, str.166-169. {Každého pole vnímání je omezené na to, co upřednostňuje.} Motiv pozorovatele automaticky určuje to, co uvidí. Způsob, jak šikovně vytvořit odpověď na úrovni vysoko-energetického pole, je hledání takových praktických řešení, které zabezpečí spokojenost všech zainteresovaných. Podporovat řešení namísto napadávání domnělých příčin. Fyzická síla je všeobecně náhražkou pravdy. K řešení se dospěje posilněním toho, co je pozitivní a ne napadáním toho, co je negativní {500}.

16) 08feb2021

Dnešní setkání bylo shrnutím posledních 15ti setkání, vydaném v českém jazyku.

Julo s vděčností a s poděkováním vašeho opakovaného čtení.

% konec %


Celý text ke stažení je dostupný zde: Shrnutí prvních 15ti on-line setkání, vydaném v českém jazyku.