. 21. Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 7. část- 22.3.2021

Předcházející setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 6. část- 15.3.2021

Záznam dvacátého prvého on-line meetingu z 22.3.2021 na téma: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 7. část.

 

22mar2021

Video obsahuje tyto texty:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) 7. část opakování – Shrnutí předchozích 15ti setkání:

 1. další způsob na jednání s pocity,
 2. čím jste, když slyšíte mysl,
 3. jaká je funkce vědomí,
 4. jak si můžeme představit Realitu,
 5. Subjektivita, Objektivita a Realita,
 6. několik návodů na jednání.

3) Konec, dotazy.

4) Volná diskuse po ukončení hlavního programu.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně motto setkání a upozornění tentokrát František česky a naváže hned s upozorněním…

FRANTIŠEK: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“


Nečteno – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

FRANTIŠEK: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: opakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření. Na co? A jak?:
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

Ale ještě nám František zopakuje důležité věty z minulého opakování:

FRANTIŠEK:
– Vědomí je soustavně blokované stanoviskem.

– Důsledné používání jakéhokoliv duchovního principu může znenadání a neočekávaně vyústit do velkého skoku na nepředvídanou úroveň vědomí.
–  Měli jsme větu, kterou si opakoval: Moje realita je dokonalá vyrovnanost a harmonie.
– A větu na to, abychom přestali posuzovat sebe a jiných: Stav, ve kterém běžní lidé, včetně mne, jednají, nepoukazuje na nějaký morální přestupek anebo chybu, ale jednoduše představuje možnosti polí vědomí při jejich projevovaní prostřednictvím každého živého tvora.
– Úlohou myšlenek je vás vtáhnout do jejich melodramat. Myšlenky jsou jako malé magnety. Nenechejte se vcucnout myšlenkami.
 

2)  HONZA: Shrnutí předchozích 15ti setkání – 7 část.

Budeme pokračovat v opakování  dalšího mítingu, prvně slovensky i s označením původu-  např. Julo volně, nebo jen názvem knihy Dr. Hawkinse například „I“ a pak česky jen hlavní text, Po každém bodu bude pauza cca 15 vteřin na případné přihlášení se s dotazy.

Je tu ještě jedna informace, která se týká shrnutí setkání a uvedených textů a je potřeba i dnes si ji zopakovat. 

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Juraji a Mirku, máte slovo: (Zde je vložen jen český text)

11) 04jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.399. {Další postup na jednání s pocity. Pocit zlikvidovat tím,} že se ztotožníte se stavem stále přítomné subjektivity, kterou pociťujete jako základ uvědomování. … Staňte se tím, z čeho vaše vědomí vychází, tedy (6) buďte tiché pole, ze kterého vyvěrá vědomí {=600+}. Přesuňte se do ztotožnění se ze schopností, která umožňuje tyto emoce prožívat, tedy do uvědomování.

Prostor pro dotazy

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video. Pane Bože, ať jsem dnes jakýkoliv, z Tvé milosti volím byť tím, čím jsem.

Prostor pro dotazy

 

 1. Julo volně: Když slyšíte svoji mysl, je zřejmé, že vy jste ten, kdo ji a její „problémy“ slyší. Vy jste vlastně {slyšedlo}. Neberte si její problémy a příběhy za svoje. Jen ji zábavně sledujte, jako nějaký televizní kanál, co zase vymyslí, a to bez toho, abyste si film, který se přehrává, brali za svůj. Ego není problém, ale vaše ztotožnění se s ním je problém.

Prostor pro dotazy

 

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.292. Přestože se příběh vašeho života mění, neustále nosíte s sebou vědomí, kterého jedním z výrazů je soustavné pozorování a na trochu jiné úrovni, uvědomování.

Prostor pro dotazy

 

 1. Ještě jinak: Neztotožňuje se s tím příběhem. Při zvyšování si úrovně vědomí se vaše chápání vašeho bytí postupně začne přesouvat ze ztotožňování se s obsahem filmu na ztotožňování se ze schopností film sledovat. Realita je soustavná momentka sebraná kamerou mobilu – momentka nemá příběh, ten je „ve vaší hlavě“.

Prostor pro dotazy

 

12) 11jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.175. Otázka: Kde se nachází realita věčné pravdy? Odpověď: Začněte tím, že uznáte následující důležité prohlášení, které je, že všechna pravda je subjektivní. Otázka: Není rozdíl mezi objektivní a subjektivní realitou? Odpověď: Každá realita je subjektivní. Každé jiné stanovisko je iluzí založenou na dualitě.

Prostor pro dotazy

 

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str 168. Otázka: Jestli se na nic nedá říct, že je „objektivně správné“ anebo „objektivně nesprávné“, tak čeho se máme držet v našem chování? Odpověď: Vaše uvědomování si Reality {vaše velké R; kde jste zapíchnutí v tom makovníku} mění váš postoj k tomu, co vám dává smysl, a co považujete za důležité; a stejně tak mění i to, jak se na věci díváte. Tím, co usměrňuje chování veškerého jednání se stane bezpodmínečná láskyplnost, vlídnost, ochota jednat s porozuměním a vidět ve všem nevinnost, {i v … … …, ano, i v … … …}.

Prostor pro dotazy

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.179. Všechny reakce na život jsou subjektivní. Je nesmyslné zastávat pozici, že katastrofy by neměly „existovat“, anebo že ti nevinní „si to nezasloužili“, anebo že je něco „nehorázné“, anebo „někdo musí být vinen“. To si vyžaduje vzdát se hodnocení věcí, vzdát se představ jak by se měly věci odehrávat a vzdát se „přecitlivělosti“. … Naše chápání reality filmu není realitou. Opravdové místo pocitu reality se nachází stoprocentně ve vědomí jako subjektivita. I kdyby existovalo něco takové jako nezávislá, objektivní realita, bylo by ji možné poznat jen prostřednictvím vnitřní subjektivity.

Prostor pro dotazy

 1. Julo volně: Několik návodů, co jsme měli, plus jeden *Nemám pro vás odpověď, se kterou bych byl spokojen. *Souhlasím, že jsem takový, dokonce na druhou (x2). *Chcete ještě něco dodat? *Jestli to vy tak vidíte, tak je to tak, ale pro vás. *No a, co? *A co on na to (říkal)?

Prostor pro dotazy

Celý souhrn 15 setkání – v českém i slovenském jazyce
i Postup k dosažení vysokého stavu vědomí (nad 500) – 9 vět – v českém i slovenském jazyce
je k dispozici zde:
  Texty pro studijní skupinu

 

3) Konec, dotazy.

4) Volná diskuse po ukončení hlavního programu.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek
nebo na jan.macto@gmail.com

 

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:

 

Následující část: