. 124. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 13.3.2023

. 13. března/marca 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 124. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse. Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to dělá v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahování.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za minulý týden bylo vámi darováno 1450 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání:

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Naše skupina je oddaná učení DRH. Přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Julo nám řekne Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

Dnes můžeme číst:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 12b: Dynamika osvícení;

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal a jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR12b – Dynamika osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12b – Dynamika osvietenia

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Julo nám dnes něco řekne z textů od Dr. Hawkinse.

B2K15: odst. 12-16.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji (pokaždé) zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo a čeká nás čtení textů od DRH:

 

JULO

B2K15: odst. 12-16:

15.12. Otázka: Láska je cestou oddanosti. Nie je preto najúčinnejšia? 

Odpoveď:  Láska je pretvárajúca, jej moc zmieta všetky prekážky.    Je zároveň aj prostriedkom, aj cieľom.    Vzbudzuje ochotu a schopnosť vzdať sa.    Prináša súcit a túžbu porozumieť.Porozumenie vedie k odpusteniu.    So vzdaním sa stanoviska si človek uvedomí, že nie je čo odpúšťať.    Posudzovanie sa rozplynie, a odsudzovanie a nenávisť už nie sú viac možné.    Neznalosť zrodená z nevinnosti je videná ako jediný ‘nedostatok’, ktorý je potrebný preklenúť.    Je vidieť, že podstata Tvorenia je taká, aká je, a nepotrebuje korektúru. 

.15.13. Otázka: Nie je láska len bežná emócia? Hovorí sa o nej donekonečna. 

Odpoveď: a) {Vo význame slovíčka Láska, ako ho my používame, a akou Láska v Skutočnosti je,} Láska  {, ako stav bytia,} rozhodne nie je prevládajúcou úrovňou vedomia ľudstva. Sedemdesiatosem percent svetového obyvateľstva ciachuje pod 200 (čo je základná Bezúhonnosť), a preto sa zameriava na negativitu  {, a pod láskou rozumie kolísavé emocionálne dočasné záchvaty voči tým, ktorí si ju ‘zaslúžia’}. Iba 0,4 percenta obyvateľstva vôbec niekedy dosiahne úroveň Bezpodmienečnej Lásky, ktorú možno nazvať ‘láskyplnosťou’. 

b) Láska je uvedomovanie, prístup {stavania sa k veciam}, rámec chápania života. Láska je predným okrajom Skutočnosti, a jednosti a podstaty Ducha. Popierať lásku znamená popierať Boha. Láska je zastretá stanoviskom a posudzovaním. Väčšina spoločnosti považuje lásku za neplatnú ako rozumný základ pre rozhodovanie a konanie. Sú celé vrstvy obyvateľstva, ktoré považujú lásku k blížnemu za slabosť. Ľudstvo ozaj vlastne chce zisk, hrdosť, majetky, nadvládu, a právo na pomstu a odvetu trestom. 

c) Spojené štáty {USA}, krajina ‘slobody’, má viac ľudí a väčšie percento obyvateľstva vo väzení ako ktorákoľvek iná krajina okrem Číny. Spoločnosť vyhlasuje ‘vojnu’ svojim problémom, ktoré sa potom, samozrejme, množia. Sila je neúčinná, a je slabou náhradou moci. Naopak, ľudia urobia takmer všetko z úcty a lásky, {ale} len veľmi málo zo strachu. Bez lojality zrodenej z úcty, ani generál nedokáže prikázať svojim vojakom, aby poslúchali, a bez tej črty lásky, ktorá sa nazýva úcta, vznikajú povstania a vzbury. Sila môže pôsobiť len ako dočasné oparenie. Všetky ríše, ktoré boli ovládané strachom, sa zrútili. Náboženstvá, ktoré sú založené na strachu z hriechu, namiesto na láske k Bohu, sú {v dôsledku toho} slabé. 

d) Láskyplnosť je spôsob {nášho} vzťahu k svetu. Je to veľkodušnosť, štedrosť, a hojnosť {nášho} prístupu {stavania sa k veciam}, ktorá sa prejavuje zdanlivo malými, ale mocnými spôsobmi. Je to prianie priniesť druhým radosť, rozjasniť im deň, a odľahčiť ich bremeno. Už len to, že sme priateľskí a pochvalní ku každému, koho počas dňa stretneme, je odhaľujúce. To, že to nie je bežný prístup {stavania sa} je odhalené na základe odoziev ľudí, keď sa s takýmto prístupom stretnú. Častokrát odpovedajú s prekvapením alebo dokonca v potešujúcom stave šoku. „Nikto nikdy nepochváli to, čo robím, iba sa sťažujú,“ je poznámka, ktorú budete počuť. Väčšina ľudí, pretože sa sústreďuje na vlastné chcenia, a kritické postoje, {a tým} zrejme ani nevidí pozitívne stránky života, a nie je schopná na ne mať odozvu. Služby druhých berú ako samozrejmosť s vysvetlením: „Nuž, veď sú za to platení, no nie?“ (Čo je vlastne úplne mimo veci.) 

e) Veľké časti spoločnosti fungujú na úrovni nelásky. Gigantické korporácie a vládne agentúry sa dajú popísať len ako neprívetivo fungujúce. Hlboká vďačnosť sa neobjavuje, a dokonca sa ani nepovažuje za spoločensky vhodnú. Láska je bagatelizovaná ako ‘citlivuškárska’. Láska je preto spoločensky obmedzená na romantiku, na matky a ich deti, alebo na vlastného psa. Ak je prejavovaná inde, stáva sa trapasom. {Avšak} je {aj} zopár mužských oblastí, v ktorých je láska v poriadku, ako napríklad k rodine, športu, vlastnej krajine, alebo k autu. 

f) Veľkou oblasťou života, ktorá je spoločensky prijateľná a otvorená pre každého, je oblasť, ktorá sa nazýva ‘opatrovanie’. ‘Opatera’ je široký otvorený priestor na {spoločensky prijateľné} vyjadrenie a rozvinutie lásky. Ľudia hovoria, že nemôžu nájsť lásku, akoby to bolo niečo, čo sa dá vyfasovať. Keď človek začne byť ochotný lásku dávať, rýchlo príde k objavu, že je obklopený láskou, a len nevedel, ako ju sprístupniť. Láska je vlastne prítomná všade, a jej prítomnosť si treba len uvedomiť. 

g) Vesmír odpovedá na lásku odhalením jej prevládajúcej miery. Je skrytá bežnému vnímaniu, ale {jej} uvedomovanie si je dotvárané samotnou láskou. Uvedomenie je spôsobilosť, ktorá presahuje zmysly alebo emócie. Ak človek prestane s premietaním pripisovania a obmedzeností ľudských vlastností {na kadečo}, odhalí sa, že všetko, čo existuje, je vrodene vedomé, a vyžaruje lásku ako dôsledok božskosti Tvorenia. 

h) Každá rastlina si je vedomá svojho okolia, a obdivu a rešpektu k nej. Vracia nám to {odhaľovaním} svojej prirodzenej dokonalosti a krásy. Každá rastlina sa vyníma ako jedinečná, tvorivá socha, a je dokonalým vyjadrením svojej podstaty. Božskosť vyžaruje z celého Stvorenia pre tých, ktorí ju dokážu vidieť. Príroda sa stáva {vlastne} nie nepodobnou detským kresleným príbehom, kde sa stromy usmievajú, zvieratá rozprávajú, a kvety sa živo pohybujú. Keď zdanlivosť vnímania prestane, odhalí sa svet úžasu. Vedomie je vo všetkom, čo existuje. Spoznáva samo seba, prejavujúc sa ako Všezahrnutosť Tvorenia. 

.15.14. Otázka: Ako môže k takému úžasnému odhaleniu dôjsť? 

Odpoveď:  Samotným zámerom {preukazovania} láskavosti, úcty a ohľaduplnosti ku Všetkému-Čo-Je, bez výnimky, a to v každej drobnosti, vrátane seba samého.     Vidíme {to}, v čo veríme, a prijímame to, čím sme my sami.    {Črty} vlastnosti hlbokej vďačnosti, vďaky, jemnosti, a oceňovania {samých seba a druhých} sú samy o sebe nesmierne premieňajúce    Naše prežívanie sveta a života  {, teda ako ho pociťujeme,} je naprosto výsledkom {našich} vnútorných presvedčení a stanovísk.    Z lásky a úcty k Bohu vzchádza ochota vzdať sa všetkých tých unáhlených úsudkov, a pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti, ktoré z toho plynú, otvára dvere k nádhere Skutočnosti, ktorá je odhalením Ja-Bytia. Láska je kúzelným spúšťačom, ktorý prináša uvedomenie. Napokon je viera nahradená istotou, a preto sa hovorí, že Boha nachádzajú tí, ktorí ho hľadajú. 

.15.15. Otázka: Málokedy sa zmieňujete o fyzickom tele. Aká je jeho dôležitosť v duchovnej práci? 

Odpoveď: a) Telo je produktom prírody a súčasťou živočíšneho sveta. Dalo by sa povedať, že vlastníkom je príroda, ale nám je dočasne prenajaté. Má len dočasnú existenciu, a teda neopodstatňuje {na neho zameranú} neprimeranú pozornosť alebo dôležitosť. Jeho hodnota spočíva v jeho spôsobilosti komunikovať, {teda} ako prostriedok prenosu informácií, {teda} zdieľania uvedomovania si {dianí}. Ak je oň primerane postarané, je, dúfajme, zdrojom potešenia, a prostriedkom na uskutočňovanie {rozličných} robôt a{ko aj na} prejavovanie nežností. V podstate je telo prechodná pominuteľnosť, {slúžiace na} zakusovanie vnímania, alebo polohy v priestore a čase. Zdanlivosť vnímania ho vyhlasuje za „mňa“ alebo aspoň za „moje“.Toto je veľké obmedzenie a limitácia {tohto} stotožňovania {pocitu} seba s telesnosťou a  formou. Tak ako každá iná živá vec v prírode, aj {ľudské} telo má odozvu na láskavosť, rešpekt a ohľaduplnosť. Možno sa oň starať a milovať ho ako ceneného domáceho maznáčika bez toho, aby sme sa s ním nevyhnutne stotožňovali alebo sa k nemu nadmieru pripútavali. 

b) Jednou z najťažších oblastí na objasnenie odlíšenia medzi ‘ja’ a telom je fungovanie zmyslov. Tieto {zmysli} zakusujeme a veríme, že sú funkciami samotného fyzického tela. Akokoľvek sa to môže zdať zvláštne, skutočné miesto zmyslového prežívania sa nachádza v neviditeľnej oblasti vnútorného energetického tela, ktoré aktivuje fyzické telo. Fyzické telo ako také nemá spôsobilosť prežívať vôbec nič! 

c) Zakusovanie zmyslov (ako aj všetkého ostatného) je črtou vedomia vyskytujúce sa v súvislosti s prítomnosťou človeka ako energetického tela vo fyzickom obraze tela. Každý, kto vôbec niekedy zažil mimotelový zážitok, si pamätá, že všetky druhy {jeho} zmyslov boli funkciou éterického tela, ktoré súviselo s jeho vedomím a pocitom vlastného ja. Zrak a sluch pokračujú, aj keď je fyzické telo v útlme alebo v bezvedomom stave. Zážitok ‘ja’ sa presúva von z tela spolu s vnímaním polohy alebo pohybu. V tom stave sa pocit ‘ja’ nachádza v energetickom tele a fyzické telo sa stane ‘ono’. Vnímame ho ako {akési} ‘telo’, nie ako ‘moje telo’. 

d) Veľký počet ľudí reportuje rovnaké zážitky, takže je tu spoločná zhoda, pokiaľ ide o povahu tohto javu. Podobne aj zážitky blízkej smrti často zahŕňajú {pocit} „ja“, ktoré cestuje svetelnými tunelmi, stretáva sa s ľuďmi, a stretáva sa s rôznymi farbami, a potom má neochotný návrat k opätovnému obývaniu fyzického tela. Môžeme teda povedať, že obývame fyzické telo, ale nie sme fyzickým telom. Je zrejmé, že duch, duša, alebo energetické ja je obyvateľom  {, nájomníkom} tela a má sklon s ním splynúť a do neho sa rozptýliť, a tak stráca svoju jedinečnú identitu. Niektorí ľudia sú náchylný na opustenie tela mimovoľne alebo {aj} svojvoľne; {túto} astrálnu projekciu  {, toto ‘cestovanie’,} ako metódu je možné sa v skutku naučiť ako zručnosť, takže človek môže opustiť svoje telo svojvoľne a dokonca si vybrať miesta, ktoré chce navštíviť ({Učia to} napr. v ‘Monroe Intitute‘ {vo Virgínii, USA}). 

e) Videnie {vecí mimo okruhu fyzického tela, teda} na diaľku a jasnovidectvo sú čiastočnými projekciami zmyslovej schopnosti energetického tela. ‘Prežívateľom’ je prítomnosť v {našom} vnútri, ktoré sa rôzne nazýva ako astrálne, éterické, duša, alebo duchovné telo. Duchovné telo nie je ovládané bežnými silami nazývanými fyzické, ale existuje v inej sfére či rovine. 

f) {A} myseľ tiež cestuje s duchovným telom a príde na to, že je oddelená od mozgu. Vedomie nezávisí od telesnosti, ale existuje nezávisle od nej. Keď je však umiestnené {a prejavené uvedomovaním, na nejakom konkrétnom mieste}, má sklon stotožniť sa s formou a s miestom. 

.15.16. Otázka: A čo tak očista a seba-trýznenie tela? 

Odpoveď: Nie je čo očisťovať okrem mylnej predstavy. Túžby {to robiť} sa týkajú konkrétnych zážitkov a pocitov, ktoré možno hľadať cez telo, ale problém nie je problémom tela, ale mysle. Je to myseľ, ktorá sa usiluje predvídať a ovládať zážitky. 

 

Co říci na závěr oficiální části?
Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 124 týdnů.

Děkuji vám!

 

6) Máme tady místo na Odezvy a Odpovědi (95) na setkání z minulého týdne – 6.března/marca 2023

Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com.

Na dnešek nám nebyly poslány odezvy.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Ze stránek hawkins.support se již nelze přímo připojovat do on-line setkání. Jediná možnost je přes Zoom.

Přišel telefonický dotaz na ovládání Zoomu, který je v angličtině.

Nasdílím obrazovku a ukážu vstupní stránku na hawkins.support – viz video

Proto je potřeba vstupovat přímo z odkazu:

https://zoom.us/j/98765076335

Heslo pro vstup: 1234
Zdrojový program na zprovoznění zoomu v počítači nebo mobilu:
https://zoom.us/support/download

 

Regionální setkávání pro duben / apríl 2023 je naplánován na sobotu 15.4.2023. Začátek pro on-line připojení bude v 14:45 a krátký on-line přenos budeme zahajovat v 15 hod, délka max. na 20 – 30 min, bude- li zájem, přesdílíme do skupin Požehnání DRH a DRHclip nadabovaný od Jula, který si předem poptáte. Další pokračování programu ve skupinách bude takové, jaké si to sami vytvoříte…

Děkujeme, že fungují skupiny v Praze, v Západním Slovensku a na Ostravsku.
Pokud by se povedlo fungovaní na Liberecku, Plzeňsku a Brněnsku, bylo by to skvělé.

Opětovná výzva:

Jste-li od Liberce, Plzně a Brna chcete se zapojit do setkání regionálních skupin, napište na jan.macto@gmail.com a Honza se pokusí vás propojit, abyste vytvořili regionální skupinu. Evidujeme jednoho zájemce od Liberce a Plzně, najde se někdo další k vytvoření malé skupiny o 3 lidech v regionu?
To stejné platí i pro Prahu, Ostravsko a západní Slovensko, pokud se chcete do těchto skupin připojit. Pošlu kontakty na regionální organizátory.

 

K PkP setkání číslo 7:

 Místo: na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách:
Zámecká 202, 768 04 Střílky, Česká republika


bude od pátku 28. (od 17. hod) –  do neděle 30.4.2023 (do 14-15 hod)
a od čtvrtku 27.4. večera bude předsetkání, pro ty, kteří mohou a chtějí se vidět o den déle. 

Program, který nás tam čeká:

Slovensky namluvený videozáznam celodenní přednášky DRH,
ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní.

Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH.

Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět.
Můžete si vyzkoušet upravené jízdní kolo s obráceným natáčením předního kola řídítky.
https://youtu.be/MFzDaBzBlL0

Příležitost pro navázání nových přátelství podobně naladěných účastníků setkání.

Přihláška ke stažení a další informace jsou k dispozici na hawkins.support v oddíle Osobní setkání – PkP7.

Přímá cesta:
https://www.hawkins.support/videa/mezinarodni-strilky-cz-27-28-az-30-4-2023/

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1m8TrViwvHqUo9WD56dCY4vGRQXIo2hmk/view?usp=sharing