. 136. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 5.6.2023

. 5. června/júna 2023

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 136. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo opět darováno 1250 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

FRANTIŠEK:

Na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání:

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Naše skupina je oddaná učení DRH.  Honza přesdílí video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

FRANTIŠEK:

. c) Julo nám řekne Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

FRANTIŠEK:

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

Dnes můžeme opakovat:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 7: Vysvětli „vzdání se“;

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR7: Vysvětli vzdání se;

Klikni zde a otevři text
SUR 7 – Vysvetliť ‘vzdanie sa’

 

FRANTIŠEK:

3) dále pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Julo nám dnes něco řekne z textů od Dr. Hawkinse.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji (pokaždé) zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé
a taky aby si Ujo Julo na chvilku odfrkl:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo a čeká nás další pokračování čtení textů z videí DRH, třeba o nekauzalitě, které byly zveřejněny ve Střílkách.,,:

JULO:

Pokračování čtení textů DRH…

.2.9.     Zdalo sa, že telesná choroba je vlastne výsledkom negatívnych súhrnov presvedčení, a že telo by sa vlastne mohlo doslova zmeniť následkom posunu profilu presvedčení.

Človek ozaj podlieha iba tomu, čo uchováva v mysli.

(Je všeobecne známe, že mnohí ľudia sa zotavili zo skoro každej choroby, ktorú ľudstvo pozná, tým, že nasledovali duchovné smery.)

.2.18.    V nedualite Uvedomenia, nieto dokonca ani {časovej} následnosti a Uvedomenie nahrádza prežívanie. Už nieto prežívania ‘okamihov’, pretože sa vyskytuje iba sústavné Teraz, {teda nepretržitá Sústavnosť}. Pohyb sa javí ako spomalený, akoby pozastavený, mimo času. Nič nie je nedokonalé. Vlastne, nič sa nehýbe a ani sa nemení; nijaké udalosti sa vlastne nekonajú. Dá sa spozorovať, že namiesto {časovej} následnosti je všetko v stave vzchádzania, a že všetka forma je iba prechodným kvázi-javom, vymysleným dojmami vnímania, a pozorovacími návykmi myslenia.

V skutočnosti {jak to vlastne funguje} je, že všetko prichádza do prejavu, ako výraz nekonečných možností vesmíru.

Všetkého stupne vývoja sú dôsledkom {priaznivých} podmienok {na prejav}, ale nie sú týmito podmienkami zapríčinené.

Prejav {do formy} nastáva v dôsledku {priaznivých} podmienok {na jej prejav}, pričom {sústavnosť vývoja formy, ktorá je mylne považovaná a nazývaná ako} ‘zmena’, je vlastne výsledkom {všedným ja} náhodne zvoleného bodu pozorovania.

.2.19.    Z pohľadu oddelenosti a rozkúskovania {Všetkého-Čo-Je všedným ja} sa zdá, že sa vyskytuje rozmanitosť, ale z hľadiska všadeprítomnosti {súbežných} rozmanitostí, sa vyskytuje iba jediná jedna ‘vec’, a to je Jednoliatosť Všetkého-Čo-Je. Všadeprítomnosť odrovnáva všetky pozostatky zdanlivosti vnímania, týkajúce sa či oddelenosti, alebo rozmanitosti. V skutočnosti sa nevyskytuje ani jeden z týchto stavov. Nevyskytuje sa ani ‘tu’ ani ‘tam’; nevyskytuje sa ani ‘teraz‘ ani ‘potom‘; nevyskytuje sa ani ‘minulosť’ ani ‘budúcnosť’; nevyskytuje sa ani ‘zavŕšené’ {dokončené}, ani ‘nezavŕšené ’{nedokončené}, a takisto sa nevyskytuje ani ´stávanie sa´ v tom, čo je už, a v úplnosti, zjavne existujúce. Samotný čas je svojvoľne zvolené stanovisko pozorovania, ako je aj rýchlosť svetla. Naše zvyčajné pokusy o popísanie vesmíru je možné vidieť nie ako opis vesmíru, ale namiesto toho ako opis svojvoľne zvolených bodov pozorovania {v priestore}, a vlastne ako {ukážku, sťaby} mapu, fungovania všednej mysle.

2.21.     V stave Uvedomenia sa myseľ stala tichou. Logické alebo {časovo} za sebou nasledujúce myšlienky prestali, a namiesto nich, sa vyskytuje ticho a kľud, a sústavné odvíjanie všetkého bez akejkoľvek námahy, a prezentácia všetkého v podobe zjavenia. Poznanie sa odvíja samo od seba, a Božskosť Všetkého-Čo-Je sa v tichosti leskne v popredí ako naprosto samozrejmá a žiarivá. Všetko predstupuje v zavŕšenom a sústavnom odhaľovaní. Nie je potrebné hľadať alebo nadobúdať, pretože všetko už je v stave svojej úplnosti a zavŕšenosti. Všetko zdanlivé dianie sa odohráva samo od seba.

.2.26.    Stav, v ktorom všední ľudia konajú, nepoukazuje na nejaký morálny priestupok alebo závadu, ale jednoducho predstavuje možnosti polí vedomia pri ich prejavovaní sa prostredníctvom každej živej bytosti. Hoci, v skutočnosti, nieto ani ‘dobrého’ ani ‘zlého’, je zrejmé, že všetky činy nesú so sebou následky. {V pozadí} za zdanlivými rozdielnosťami, sa vyskytuje len skutočnosť jediného Ja-Bytia, žiariaceho ako zdroj života, vo všetkom, čo žije; každá bytosť žije v momentke tohto {prchajúceho prítomného} okamihu, čo je vlastne všetkým, čo je nad {, mimo, za} jej všedným uvedomovaním si.

.2.27.    V nedualite sa ani v jednom okamihu nemôže vyskytnúť niečo ako ‘problém’, ‘konflikt’, alebo ‘utrpenie’. Tieto všetky vznikajú v očakávaní nasledujúceho okamihu, alebo pri spomienke na minulosť. Zdá sa, že ego je zrodené zo strachu, a jeho účelom je mať ovládať nasledujúci okamih prežívania, a {tým si} zabezpečiť svoje prežitie. Ako keby pendlovalo medzi strachom z budúcnosti, a ľútosťou nad minulosťou; a túžba, a pocit času, ktoré {podnecujú} konanie, pramenia z mylnej predstavy nedostatku. {V origináli nie je podnecujú (propel), ale odpudzujú (repel), čo bude asi možno snáď preklep}. S pocitom zavŕšenosti túžba zaniká. Tie {bytosti}, ktoré sú presvedčené, že sú konečné {, teda podliehajú smrti}, sa boja o svoje prežitie, pretože podliehajú {predstave} času, a mylným predstavám naozajstnosti príčinných súvislostí.

Více ze čtení jen ze záznamu…

 

FRANTIŠEK:

Co říci na závěr oficiální části?
Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že František může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 136 týdnů.

Děkuji vám!

 

Máme tady místo na Odezvy a Odpovědi (106) na setkání z minulého týdne…

 Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com.

Na dnes přišel dotaz na Jula od amandy:

Prosím k Julovi dotaz, svěření se:

Mám 2 syny. Každý má svého otce. První syn vše v pořádku, i když má teď pubertu (bude mu 14let), jde vše v rámci puberty. Napadlo mne, že spíše to slovo puberta je označením krize pro rodiče, ne pro děti, ale možná ještě poznám, proč ostatní rodiče jsou z toho zděšení. Prozatím  děkuji za to, jak to je, a děkuji za to, jakou komunikaci máme s otcem prvního syna  jak to funguje dlouhá léta po rozchodu.

Druhý syn je 8mi letý. S dovolením popíši okolí tohoto syna.  Otec tohoto druhého syna má dle testů diktátorské rysy, dle zkušeností to souhlasí. Máme střídavou péči, ale komunikace nefunguje 5 let. Otec rozhoduje zásadně sám a dle toho se také chová. Takže syna vychovává otcova babička. Zároveň má jeho otec novou rodinu, doufala jsem, že se otec obměkčí, ale je to stejné. Poslední soud jsme měli jen proto, že nechtěl otočit týdny péče tak, aby se bratrové vídali tak jako dřív. Otec rozhoduje, ale na péči se osobně nepodílí, nebo jen minimálně. Synkovi táta žalostně chybí, ale už si na to zvykl.

Tento syn má problémy jezdit na školu v přírodě. Říká, že chce být s námi rodiči. Letos začal prosit už v květnu, i když má jet až v říjnu.

Dle mého zúženého pohledu je to tím, že syn nemá stabilní domov. Má 3 bydliště, mezi kterými musí cestovat jen proto, že otec z nasranosti nekomunikuje několik let, a hlavně nechce, aby syn mohl to jedno zázemí mít zrovna u nás, kde má bratra na kterého je zvyklý od narození, školu… 

V týdnu, kdy má jet na zmiňovanou školu v přírodě má být v péči u nás (soudem daná péče) Otec však jasně řekl, že pojede, tak pojede – tlumočení slov od syna.

Váhám nakolik synovi vyhovuje cestovat mezi 3mi bydlišti (u nás – babi – někdy u otcovy nové rodiny), nechala bych to být, pokud se jedná o můj život. Ale pokud se na to podívám jako matka, měla bych zajistit chlapci jedno zázemí a zkusit opět zabojovat u soudu.

Pokud to neudělám, budu v budoucnu cítit vinu za neaktivitu, protože se znám a v životě mi vznikly problémy z neaktivity a pasivního přijímání.

Prosím o názor, zkušenost radu. I kdyby se opakovali, poslouchám. Třeba trkne?

Děkuji 

Amanda

.

JULO

Jen ze záznamu…

FRANTIŠEK:

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Další osobní setkání ve Střílkách – na Moravě – mezi Brnem a Uherským Hradištěm, se bude konat od 29.9. – 1.10., tj. od pátečního večera do nedělního odpoledne, a pro ty, co mají možnost se uvolnit o jeden den dříve, bude jako už tradičně tzv. předsetkání, od čtvrtečního, svátečního, večera 28.9.2023 .

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1_lOUdYO5ggFxGQpW1wXPr6tJeauIXEhA/view?usp=sharing