Úvodní slovo

***

JÁ:
REALITA A SUBJEKTIVITA

Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2020

 

***

Pochopit a popsat radikální subjektivní stav osvícení bylo v historii vždy obtížné. V této trilogii je poskytnut prostředek, kterým může lineární mysl pochopit nelineární skutečnost duchovní pravdy.

Jen zřídka bylo možné udržet smysluplný kontakt se světem v plynulých slovních termínech nebo podat vysvětlení, které je srozumitelné běžnému lidskému vědomí. Občas to bylo možné popisem ohromujícího existujícího subjektivního stavu, který byl odhalen. Tedy verbalizace a popisy povědomí na této úrovni vědomí jsou často obskurní nebo jsou nesprávně interpretovány, nebo mohou být pro většinu lidstva jednoduše nesrozumitelné.

To, co dělá tuto práci jedinečnou, je stav osvícení, ke kterému došlo v osobě, která si zachovala plynulost a po mnoha letech úsilí se jí podařilo si opětovně osvojit a znovu zvládnout běžné úrovně vědomí, aby se mohla vrátit do světa jako učitel a fungovat současně v lineární i nelineární doméně To vyžadovalo vytvoření koncepčního schématu, který umožnil intelektu překlenout propast mezi lineárním uvažováním mysli a nelineární skutečností duchovní pravdy

Tato práce je jedinečná v tom, že obsahuje nejen úplný popis vnitřního subjektivního stavu osvícení, ale také zahrnuje celý vývoj úrovní vědomí k dosažení tohoto stavu.

V Power vs Force (Moc versus síla) a v The Eye of I jsou poskytnuté informace, které duchovní aspirant potřebuje. V této poslední knize trilogie, je zcela jasně popsán konečný stav.

Sonia Martin, redaktor

Následující část: Předmluva

Napsat komentář