. 170. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 27.1.2024

. 29. ledna/januára 2024

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 170. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat poznatky z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Setkání bude odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.
Kdo má možnost si zapnout kameru, toho Julo bude moci zaregistrovat a vidět odezvy. Když nebudete mluvit přes mikrofon, nebudete vidět ani v záznamu tohoto setkání.

Dnes nepřišly odezvy nebo dotazy.

 

Ale nejprve si pustíme Požehnání od Dr. Hawkinse. Pohodlně usaďte a začínáme.

 

 

Předávám slovo Julovi.

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

DRHclip-Julo010. Má človek vôbec osobnú slobodnú vôľu?

Žiak 1: Dobrý deň, doktor Hawkins. Moja otázka tak trochu nadväzuje na otázku od Lindy, ktorá znie: Je pravdou, čo hovoria niektorí učitelia advaity, že osobná slobodná vôľa {človeka} je mylnou predstavou? Že jediná skutočná voľba, ktorú máme, je smerovať k štvrtému stavu vedomia?

DRH 1: Smerovať k čomu?

Žiak 2: K niečomu ako je štvrtý stav vedomia. Také {ich} tvrdenie, že svedkovacie vedomie je vlastne jedinou skutočnou voľbou, ktorú {vraj máme}.

DRH 2: Čo bola otázka?

Žiak 3: Osobná slobodná vôľa {človeka}.

DRH 3: Dobre, osobná slobodná vôľa. Samozrejme, to je ten výraz. Znamená to len to, že sa vám neustále ponúkajú možnosti a voľby, a {tieto} prebiehajú nepretržite. Takže ste ako prova {, predok} lode, ktorá neustále vykonáva korekcie. Neustále musí ísť sem alebo tam. To je prežívateľ {skúseností}, ktorý je vypustený tam vonku, a {tento} prežívateľ {skúseností} neustále hľadá, hľadá, hľadá. Takže neustále {musí} robiť potrebné rozhodnutia: „Toto môžem jesť, toto je jed“. „Toto je priateľ, toto je nepriateľ“. „S týmto sa môžem páriť, toto ma odmietne“. Viete čo hovorím? Takže {prežívateľ} neustále hľadá, a neustále musí robiť {nejaké} rozhodnutie. Musí sa uberať jedným smerom alebo druhým, chápete. To nastáva vtedy, keď prevláda ego.

Keď neprevláda {ego}, loď ide tak, ako ju vietor a more nastavia. A to, čo to riadi, je {duchovný} zámer, {zaradenie sa za cieľ pravdy}. Takže rozhodnutie {duchovnej} vôle je ako nastavenie vášho karmického kompasu. Dobre. Keď si raz nastavíte svoj karmický kompas, teraz to pôjde týmto smerom a tamtým smerom, s vlnami, a s vetrom, ale nezmeníte svoj kompas. Váš kompas je nastavený. Jediný spôsob, ako poklesnúť vo vedomí, je urobiť zlé rozhodnutie duchovnou vôľou. // Nuž o tom občas hovoríme na týchto lekciách, ale {povieme si o tom} možno neskôr, a to {aj} v knihách, ktoré dokončujem. // Taktiež {sú tu} aj pokušenia a nástrahy, pretože to, čo ide nahor, môže ísť aj nadol. Takže môžete urobiť vážne chyby a upadnúť do poklonkovania, nadvlády nad druhými, do peňazí, okúzlenia, sexu, to sú tie, ktoré ťahajú všetkých dolu. Sú na internete.

Žiak 4: Takže povedali by ste, že možnosti voľby sú! A osobná slobodná vôľa existuje!

DRH 4: (mele) Inak by nebolo karmy, áno. Ste zodpovední vesmíru za každé rozhodnutie, chápete. Ste zodpovední, {ale} nesiete vinu {len} do tej miery, do akej máte poznanie {o veci} na {vašej} danej úrovni. Takže by ste mohli urobiť {‘akože’ duchovnú chybu}, ale vlastne to nie je duchovná chyba. Ale pretože {vy} veríte, že je to hriech, a napriek tomu ste išli a urobili to, teraz máte negatívnu karmu. Keby ste to videli odtiaľto zhora, pochopili by ste, že na tom nebolo nič zlého.

Žiak 5: (pomaly) Takže z určitého stavu vedomia zrazu, ako ste povedali, idete len so spontánnosťou a akoby {s rukami} preč od volantu.

DRH 5: (začať pomaly) Rôzne rozhodnutia, ktoré robíte, sú založené na vašom duchovnom zosúladení. Ak teda žijete život, svoj život ako modlitbu, potom svoj život zasväcujete oceňovaniu krásy života, posvätnosti života, podpore šťastia iných, a ste služobníkom života. Teda byť služobníkom Boha, do istej miery už definuje, aká má byť vaša rola. Teraz, prostredníctvom modlitby, môžete mať nadelené, viete, ísť a niečo urobiť – kŕmiť hladných; alebo môžete mať nadelené umožniť im zažiť, čo je to hlad, ktorý ste spôsobili druhým svojím sebectvom, chápete? Teraz už viete vedia, čo je to byť hladným. Takže bohatí aristokrati, viete, ktorí ignorovali hladovanie obyvateľstva, zatiaľ čo sa oddávali obrovským pôžitkom, sa musia niečo naučiť, čo je to byť hladným, a zúfalým, a chudobným, a zároveň prenasledovaným políciou. {Kedysi snáď aj} sťatie hlavy tomu pravdepodobne pomohlo, naučiť sa túto lekciu, ale pravdepodobne {ani} nie. Zvážte aroganciu tamtej epizódy života – ani to sťatie hlavy vo veci neurobilo žiaden rozdiel.

(rýchlo) Každopádne, takže áno, záleží na tom, aká je vaša úroveň, aká karma je v hre, aká je úroveň vedomia. Takže {každého} možnosti majú určité pásmo {, interval}, jasné? Žaba sa nemôže rozhodnúť, že sa stane vtákom, jasné? Takže už od počiatku máte iba obmedzený rozsah {volieb}, {a to} kvôli karmickým sklonom. Ale všimnete si, že neustále robíte rozhodnutia, či už vedome, alebo nevedome. Keď šoférujete auto, robíte {volantom} neustále korekcie, však? Myslím tým, že vaše riadenie nikdy nezostáva len tak v kľude. Čoskoro by ste sa ocitli mimo vozovky. Neustále robíte drobné úpravy. (hovadzky rýchlo) Tak to robí aj vaša myseľ, robí drobné úpravy – aby ste sa sladko usmievali, aby ste sa neusmievali tak sladko, aby ste nevyzerali príliš priateľsky alebo aby ste im vynadali. Myslím tým, že sa musíte rozhodnúť. {Keď idete okolo žobráka na chodníku,} musíte sa {stále} rozhodovať {a zamrmlať si}: „Choď preč!“, alebo mu dať drobné, {alebo si myslíte} „Nájdi si prácu, {ty} papľuh“. Viete, čo mám na mysli. Máte na výber všelijaké možnosti.

Žiak 6: Zdá sa, že v určitom bode {úrovne vedomia} to už nie je vedomé rozhodovanie, a proste veci sa jednoducho dejú {samé}.

DRH 6: (frčať, frčať) Áno, ide to automaticky. Takže jedným z duchovných postupov je pozorovať a uvedomovať si {čo robí myseľ}, viete. Nisargadatta Maharadž, viete, dosiahol osvietenie, myslím, v priebehu rokov. A jeho poučka bola: uprene pozorovať myseľ. Nehovoril, aby ste s ňou niečo robili. {Povedal,} aby ste ju neopravovali, ale aby ste ju pozorovali. To je to, čo sme dnes povedali, že je Heisenbergov princíp. Ak len pozorujete určité správanie, automaticky sa zmierni, ak je to správanie, ktoré sa vám nepáči. Ak je to správanie, ktoré sa vám páči, jeho sledovanie bude mať sklon {toto správanie podporovať} ho zvyšovať. „Očakávajte zázrak“ je príslovie, však? Čím viac očakávate zázrak, tým je pravdepodobnejšie, že, viete, podľa Heisenbergovho princípu sa zrazu vynorí z poľa. Ale to opäť je závislé od karmy.

Žiak 7: Veľmi pekne ďakujem.

 

DRHclip-Julo014. Pri úplnom vzdaní sa sklamanie nie je možné!

Hovorí o nastavení mikrofónu.

Žiak 1: Aká je najdôležitejšia črta potrebná na bezvýhradné vzdanie sa Bohu?

DRH 1: Duchovná vôľa. Vzývanie duchovnej vôle. Osobná vôľa človeka ciachuje na tej istej úrovni, ako je úroveň jeho vedomia. Vzývanie duchovnej vôle, vzdanie sa tebe, ó, Pane, otvára dvere duchovnej vôli, ktorá ciachuje okolo 850. Takže {hovoríme o} ochote {zanechať odpor k samotnému vzdaniu sa}, áno. {Tento postup nás} nikdy nemôže sklamať. Prečo? Pretože, ak ste vzdali svoju vôľu Bohu, je úplne jedno, či {udalosť} nastane, alebo nenastane. Ak ste {udalosťou} sklamaný, znamená to, že ste nevzdali svoju vôľu Bohu. {Pri vzdaní sa} sklamanie teda nie je možné, pretože vzdaním sa svojej vôle Bohu sa vzdávate zámernosti {obdržania vami chceného výsledku}, a touto zámernosťou sa snažíte ovládať ďalšie objavovania alebo udalosti vo svojom živote. Úplné vzdanie sa Bohu nikdy nemôže viesť k sklamaniu.

Žiak 2: Niekedy sa zdá, že je to tak blízko, a niekedy sa zdá, že je to na kilometre ďaleko.

DRH 2: Pokračujte v upúšťaní, v vzdávaní svojej vôle {, a to} ohľadom čohokoľvek. toho. Ešte ste sa {zrejme nejakej veci} úplne nevzdali. Keď sa niečoho úplne vzdáte, {napríklad} či telo pokračuje, je to v pohode, a ak telo nepokračuje, {aj} to je v pohode. Viete, čo hovorím? Dobre. Ak vzdáte svoju vôľu Bohu, a potom sa modlíte aby ste sa uzdravili (smiech), práve ste porušili tento predpoklad {úplného vzdania sa}. Áno, {telo} sa buď uzdraví, alebo sa neuzdraví. Ak sa neuzdraví, tak bude postihnuté, a prevalí sa. No a {čo}? Alebo by ste boli radšej sklamaný.

Žiak 3: Ďakujem.

 

HONZA:

Informace k on-line a k osobním setkáváním:

Setkání studijní / štúdijnej skupiny Dr. Davida R. Hawkinse (DRH) z České a Slovenské republiky se bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách, a přilehlých ubytovacích a stravovacích prostorách zámku a zámecké zahrady,

od 25.4. čtvrtečního večera v rámci předsetkání

a hlavní část od pátku 26.4. (od 17. hod) –  do 28.4.2024 (do 14-15 hod).

Odkaz na stránku se setkáním:

https://www.hawkins.support/videa/pkp9-setkani-strilky-cz-25-26-4-az-28-4-2024/

 

Pokud zatím nedostáváte emailem informace o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

 

FRANTIŠEK:

Shrnutí od Františka, (revidované Julem):

Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

To nám umožňuje alespoň jednou za týden si uvědomovat, že podléháme JENOM tomu, co uchováváme v mysli. A tedy jak jsme si jindy řekli, na co vrháme pohledy a komentáře, tedy na to, co chceme, ale i nechceme, to potom intenzivněji chytáme. Je na nás, kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. A zde je nutno říci, že my usilujeme jít směrem, kde nemáme komentáře. Boha nacházíme skrze jednoduchost. Přece je jednoduché zanechat komentáře. Tomu každý rozumí, ale trklo vám toto rozumění?

Například, nic není dobré ani zlé, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Záleží na tom, kde libovolně uděláme čáru rozdělující dobro od zla, která definuje naši dualitu. Zde je nutné si odkrýt, že všechny názory či stanoviska jsme nakoupili jako děti od svých rodičů, sourozenců, učitelů a jiných, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a rovněž také z předcházejících epizod života. Upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že jsou správné nebo nesprávné, ale proto, že toto upouštění vede k zvýšení úrovní vědomí, co nás vede k pokoji a klidu. 

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás vtahují k vidění nevinnosti a vedou k láskyplnosti a k soucitu. Ukázalo se, že jediným účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno, tímto vlastně uznáváme Já-Bytí, v nás i ve všech osobách kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně a bezúhonně, tedy, abychom se nešťourali, ve svém každodenním životě, s energiemi pod úrovní 200, což je úroveň bezúhonnosti. Zde je vhodné si připomenout, že tedy nemusíme sledovat světové zprávy a šťourat se v nich. Všechno jsou vlastně pohádky, které byly vytvořeny pro ty, kteří naoko volí mít pokoj a klid, ale vnitřně ho nechtějí, chtějí mít pravdu.

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či i roky oddaně říkáme a používáme na všechno, co nás každý den potkává. Příkladem jsou věty:

„Vykonávám potřeby přítomnosti, aniž bych si přál, aby věci byly jinak.“

„A budu vědět, co je třeba vědět, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet, poznat…).“

„A jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

„Všechen strach je mylnou představou, a já to bezpodmínečně vím, jdu skrze něj, stůj co stůj. V absolutní Skutečnosti okamžiku jsem vždy v bezpečí.“ Důvodem proč většinu věcí děláme, je ze strachu z nemoci, z chudoby, ze stáří či ze smrti.

„Myšlenky naskakují oproti tichému pozadí nemyšlenkovitosti.“ A na každou myšlenku, moji i jiných, máte právo si říci: „Děkuji za pozvání, nepřijímám!“

A jak jsme si již řekli, modlíme se soustavně o Boží Přízeň, čili o přeměnu vyvolávající duchovní energii, která jakoby nabuzovala možnosti, které by nám snad jinak nepřišli na mysl v tom čase. Například o Přízeň na vzdávání našich nakúpených stanovisek, snad i bezeslovně, aby se naše situace ve vzájemném pokoji a klidu nějak poriešila a vykryštalizovala.

Pomoc Boha se projeví tehdy, když si přiznám, že s těmi problémy se já sám neumím vyspořádat, jsem v koncích a jednoduše je vzdávám Bohu.

Takto vědomě zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky k pokoji a klidu v nás, tedy představy a koncepty v nás. Jednoduše řečeno, přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných lidí a věcí a dovolujeme jim být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným spravovat jejich karmu a nesnažíme se je měnit. Jinak řečeno, máme ochotu vzdát se své  tvrdohlavosti, čímž otevíráme prostor Duchovní Vůlí Já-Bytí. Postupně děkujeme všem emocím a pocitům za pozvání, které nepřijímáme, ale naopak vzdáváme je, protože z nich neustále džusuje náš ego-macík, který chce soustavně zakusovat a nechce mít pokoj a klid. Při upřímném zaostření je vidět, že každá emoce je sama o sobě její vlastní odměnou.

Děkujeme ti, Ó Pane, za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence. A dospějeme k poznání, že „Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.“

A jak Dr. Hawkins říká – Gloria in Excelsis Deo – čili Nejvyšší Sláva Bohu.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Minulý týden bylo darováno 591 Kč

Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1sFky6KSomoEScftALw4MxnHQCDSpM-tn/view?usp=sharing