. 56. Vzdávání se Tvrdohlavosti; Zanechávání stanovisek – jsem v koncích; Pasivita oproti Vzdávání se; Ranní vstávání a duchovnost – online 22.11.2021

. 22. listopad/november 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Přešli jsme z nekomerčního Jitsi na garantovanou, ale zpoplatněnou službu ZOOM. Bezplatné připojení na on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity úředně zastřešuje, je financováno jen a jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří vyživují svými dary skupinu. 

Vstup: https://www.hawkins.support/on-line-meeting/ – včetně informací jak se na ZOOM připojit. Pro vstup potřebujete heslo, které je stejné pro všechna setkání a je 1234.

V naši duchovní práci se nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A a to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

PROGRAM:

 

Oficiální část:

 

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Vzdávání: SUR11 – Vzdávání se Tvrdohlavosti;

– z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

3) Odezva od Amandy č.2 – týkající se zanechávání stanovisek – jsem v koncích

4) Překlad videa – Rozdíl mezi pasivitou a vzdáváním se.

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH
– ?

 

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (29) na setkání z 15. listopadu/novembra 2021.

– Odezva od Amandy č.1 – týkající přeposílání upozornění na nová setkání a poděkování

– Info k on-line mítinkům a ke stránkám Hawkins.support od Honzy

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– Proč chodit brzy spát a brzy vstávat?
– ?

8) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění – tímto předávám Jurajovi slovo:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou – Vzdávání se Tvrdohlavosti – SUR_11

 

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění či zopakovat některé předchozí věty…
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

 

Vzdávanie tvrdohlavosti 04

 

„Takže preklenúť stotožňovanie sa s obsahom vedomia, {s tým, na čo práve teraz máte na mysli}, je najrýchlejšia cesta k stavu, v ktorom zanechávate všetko, zároveň ako to vzchádza {pred vaše vedomie}.

 

To nás teda privádza späť k zámernosti. Zámer oddanosti Bohu znamená vzdať sa svojvôle a odovzdať ju Bohu. Takže po celý čas sa vzdávame svojvôle (…) Takže najrýchlejšia cesta samozrejme je (…) buď môžete stráviť celý život nasledovaním rozmanitých duchovných prístupov, meditácií a podobných vecí, alebo sa môžete, hlboko vo svojom vnútri, odovzdať Bohu. Toto odovzdanie sa Bohu, hlboko vo svojom vnútri, môže trvať zlomok sekundy, ale dopracovať sa k tomu zlomku sekundy môže trvať veľa prevtelení, strávených v agóniách a utrpeniach (…) Majúc duchovnú prípravu, a teda počujúc určité duchovné pravdy, môže tento čas ohromne skrátiť. Teraz si človek aspoň uvedomuje, v čom je problém.

Zotrvávanie v tvrdohlavosti je práve to, čo zabraňuje

Osvieteniu – to a len to {!!!!}.

Jedna jediná vec: neúprosné trvanie na tom, čo ja chcem, po čom ja túžim, ako to ja vidím. Takže osobné, všedné ja a jeho požiadavky sústavne stoja v ceste. Ochota vzdať sa svojej tvrdohlavosti a odovzdať ju Bohu, teda ‘Oddaná Nedualita’ {ako to DRH pomenoval}, znamená, že Láska k Bohu je taká intenzívna, že človek je ochotný vzdať sa svojej osobnej vôle {, a tým zažiť smrť ’existencie’ svojho všedného ja}. Človek sa ocitne pred tým {rozhodnutím} zoči-voči v poslednom okamihu.

 

(…) človek začne preklenovať ego, a ono začne uvoľňovať svoj zovretie, zmierňovať nadvládu nad vecami svojou vôľou a chcieť ich meniť (…) a ‘vzdávanie sasa teraz dostáva do popredia ako životný štýl a spôsob, akým vo svete sme. Takže pritom, ako všetko vzchádza, sa všetko vzdáva Bohu – aby to bolo tým, čím to je v tom okamihu, bez akejkoľvek túžby to zmeniť.

 

Vzdanie sa svojvôle teda vytrháva spod ega jeho opory, čím sa oslabí a zosype, a človek sa dostane do úžasného stavu.”

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

 

3) HONZA: Odezva od Amandy č.2 – týkající se zanechávání stanovisek – jsem v koncích

 

Přejděme k e-mailu od Amandy č.2:
Tento email jsem přeposlal Julovi a pomohl mu najít určité úseky z minulých on-line setkání a dál již odpověď přenechal Julovi. Tím mu předávám slovo:

Milí přátelé – Honzo a Julo,

již uplynul nějaký čas od mého posledního dotazu. Nyní se na Julka obracím s dotazem dalším.
Můj dotaz se vztahuje k videonahrávce z 8. 11. 2021.

Nevím, kterým směrem se bude ubírat toto moje psaní. Věřím jen, že jej Amanda zformuluje srozumitelně, a pokud ne, tak se za to již předem omlouvá.

Ve zmíněném videu se mluví o zdánlivosti vnímání (cca pasáž 1:04:—). Že pocity mají subjektivní význam.
Dobře. Tomu Amanda rozumí.
Co Amandě ale není zcela jasné, je, JAKÝM ZPŮSOBEM pracovat s komplexními fenomény, které daný člověk (v tomto případě Amanda) nakoupil. Ptám se konkrétně na komplexní vývojové trauma. Traumatizující vlivy, které působily již od narození dítěte do cca jeho 18 let.
Rozumím, že klíčové je zanechávat stanoviska.
Rozumím, že je žádoucí obměkčovat ego. (K tomuto obměkčování může sloužit psychoterapie…? – rozumím tomu správně?).
Rozumím, že je pro práci s pocity žádoucí uvolňovat tyto pocity.

Co mi ale není jasné je: 
1) Jak uvolňovat něco tak komplexního, jako je právě toto výše zmíněné trauma?

Psychologie definuje člověka na úrovni mysli, těla a emocí.

Amanda má zkušenost s panickými stavy, které se většinou objeví po rychlejším uvolňování stanoviska (Amanda navštěvuje psychoterapeuta, se kterým otevře určité traumatické téma; a v tomto důsledku pak vyvstávají panické ataky).
Amanda se domnívá, že tyto panické ataky nastupují v důsledku ohrožení stanoviska ega či jeho existence v tom konkrétním tématu (a na této úrovni to Amanda také pozoruje).

Amandě zároveň není jasné, co má se svojí myslí v takových chvílích dělat. Odmítat rychle se kumulující, zahlcující myšlenky, které se demonstrují až na úrovni pocitu „zbláznění se“, kdy se k těmto stavům ještě přidávají emoce a tělesné symptomy.

Amandě se ve chvílích nastupující panické ataky osvědčilo zpomalit tok myšlenek a snažit se soustředit na určitou činnost. 

Panické ataky se Amandě několikrát projevily při řízení vozidla. Amanda se dostala do mezní situace (jela po dálnici), kdy nevěděla, co má dělat – má zastavit?, má pokračovat v cestě? V tu chvíli se Amanda ze všech sil zmobilizovala a soustředila svoji mysl k řízení. Zároveň si Amanda všimla (zažila), že existuje mezera mezi tokem myšlenek a určitým pozadím, které je za těmito myšlenkami. Amanda v té změti útoků panických myšlenek prožila ticho, které existuje za těmito myšlenkami, které ji podpořilo se zklidnit.

Proto se Amanda v této souvislosti ptá, jak jinak lze pracovat se stavy vysoké míry aktivace ze stresu, přehlcení, které v jejím případě spouštějí paniku.
(Tedy přesněji řečeno: jak pracovat se stavy vysoké aktivace stresové reakce ještě před tím, než nastoupí panika.)

Dále se Amanda nyní nachází v bodě, kdy jí do života přicházejí „lekce“, které souvisejí s několika významnými pilíři jejího života (vztah, práce, rodina).
Amanda již rozpoznává, že je vystavena určité zkoušce. Amanda si uvědomuje i reálně potvrzuje Julkova slova, který říká, že rozhodnutí činíme v každé milisekundě.
Amandu zároveň mnoho věcí vrací k traumatům, která zakoušela, a také pociťuje, že ji její ego láká, aby pokračovala ve starých vzorcích, ačkoli již rozpoznala, že tudy cesta, která podporuje život, nevede.
Proto by Amandu zajímalo, co by mohla udělat (kromě psychoterapie) pro to, aby své ego obměkčila a zároveň, aby nepředbíhala karmu.

Amanda prosí o povzbuzení.

Jakýkoliv Julkův vhled je vítán a již předem za něj Amanda děkuje.

S velkými díky a hlubokou úctou
Amanda

 

Toto je ukážka z videoprednášky č. 4 z roku 2005 ‘Bezúhonnosť’, CD 3. Pre celú prednášku na jej zakúpenie, ale v angličtine, navštívte webovú stránku http://veritaspub.com/

Otázka: … po sexuálnom útoku, … po mnohých rokoch sa objaví bunková pamäť, prichádzajú fyzické následky, ako sa s tým potom človek dokáže vyrovnať, ak lekári nevedia nájsť liek na bunkovú pamäť…?

DRH: Povedal by som, že nejde o bunkovú pamäť. Bunky si nič nepamätajú, vedomie si to pamätá. To, čo je traumatizujúce, PTSD

(post-traumatická stresová porucha), z tohto zážitku, alebo akéhokoľvek iného,

to sa dá vyliečiť len láskou!

Tento druh lásky, ktorý je potrebný na jej vyliečenie, je

veľmi vysoká úroveň bezpodmienečnej {lásky}.

Môžem milovať svojho útočníka, ako ma zabíja. Existuje taká úroveň lásky – môžem ho milovať, aj keď ma zabíja. To je bezpodmienečná láska. Takže sa usilujte o bezpodmienečnú lásku.

A modlíte sa za zahojenie spomienok.

Nezabúdajte, že pamäť je tiež {iba} vaším {zdanlivým} vnímaním zážitku. Je možné ho preklenúť, je možné odpustiť, a vidieť, že nech to bolo čokoľvek, poháňala ho nejaká energia, možno dokonca nejaká bytosť v nej.

Otázka: Je to karmické {, teda výplata z minulých epizód môjho života}? To je to, čo hovoríte?

DRH: Musela by si sa na to spýtať v akomsi prieskume svojho vnútra. Každý zážitok, bez ohľadu na to, aký je závažný alebo hrozný, sa dá preklenúť. Človek si zaumieni, že ho preklenie.  Hovor {si}:

„Bože, musím dosiahnuť takú úroveň vedomia, ktorá mi umožní, aby sa to uzdravilo.“

A otravujte s tým Boha!

Takže chcenie preklenúť tento zážitok sa potom stáva {vaším} pohonom.

Vyskytuje sa {aj taká} úroveň vedomia, na ktorej môžem milovať a odpustiť niekomu, kto je práve v samotnom štádiu môjho zabíjania. Keď som to zažil, bolo to vzájomné, keď sme sa navzájom zabili, {a} láska sa stala preklenujúcou {tento hrozný zážitok}. Takže je to možné. No to sú veľkolepé výšiny lásky, a

na jej dosiahnutí je potrebná práca.

Ale dá sa to dosiahnuť. Odpustenie zážitku sa deje samo od seba, nie prostredníctvom nejakého ‘ja’, ktoré odpúšťa ‘tebe’, ale

Odpustenie vzchádza z duchovnej energie vo vnútri {človeka} a

pretvára zážitok,

takže je možné sa na tento zážitok pozerať z iného uhľa pohľadu, {z iného rámca}. {V} pretvorenom zážitku uvidíte, že nie je čo odpúšťať, ale {veru} v {zdanlivosťou vnímania} prežívanom zážitku áno.

Robiť, čo sa dá, aby si človek pozdvihol svoju úroveň vedomia, je všetko,

čo človek môže spraviť.

KONIEC

B2_SK_Obviňovanie_2021nov22

B9p57: Môžeme sa dobrovoľne vzdať svojich pocitov, ale môžeme sa ich aj dobrovoľne nevzdávať. Nemôžem je naozaj nechcem. Uvedomte si, že „nechcem niečo urobiť“ je celkom iný pocit ako myslieť si, že „som obeťou a nemôžem„. Môžeme sa rozhodnúť niekoho nenávidieť, ak chceme. Môžeme sa rozhodnúť, že ich budeme obviňovať. Môžeme sa rozhodnúť obviňovať okolnosti. Môžeme si slobodne vybrať.

B9p59: Obviňovanie

Najväčšou odmenou za obviňovanie je asi to, že môžeme byť nevinnou obeťou a tá druhá strana je tá zlá.

Prvým krokom z obviňovania je uvedomiť si, že sme si my zvolili obviňovanie.

Platí to bez ohľadu na to, ako opodstatnené sa môžu zdať okolnosti. Nejde o správnosť alebo nesprávnosť; ide len o prevzatie zodpovednosti za naše vlastné uvedomovanie. Je to úplne iná situácia vidieť, že sme si radšej vybrali obviňovanie, než si myslieť, že musíme obviňovať.

Príťažlivosť obviňovania vzniká v ranom detstve ako každodenný jav v triede, na ihrisku a doma medzi súrodencami.

Nešťastné udalosti {sa môžu proste prihodiť}.

Na prekonanie obviňovania je potrebné pozrieť sa na tajné uspokojenie a pôžitok, ktorý máme zo sebaľútosti, zatrpknutosti, hnevu a výhovoriek, a začať sa vzdávať všetkých týchto malých zadosťučinení. Cieľom tohto kroku je posunúť sa od toho, že sme obeťou svojich pocitov, k tomu, že sme si ich sami zvolili. Ak ich iba uznáme a pozorujeme, začneme ich rozkladať, a vzdáme sa ich jednotlivých zložiek, potom vedome vykonávame voľbu.

Depresia a apatia teda vychádzajú z ochoty držať sa svojho malého všedného ja a jeho sústavy presvedčení, a k tomu z odporu voči nášmu Ja-Bytiu.

Cesta z negativity je teda ochota uznať a upustiť negatívne pocity a zároveň ochota upustiť od odporu voči ich pozitívnemu opaku. Depresia a apatia sú dôsledkom bytia pod vplyvom negatívnej polarity.

Cesta z apatie vedie predovšetkým cez postreh, že „nemôžem“ znamená „nechcem“. Pri pohľade na „nechcem“ vidíme, že je tam kvôli negatívnym pocitom, a ako vzchádzajú, môžeme si ich priznať a opustiť ich. Je tiež zrejmé, že sa bránime pozitívnym pocitom. Na tieto pocity lásky, štedrosti a odpustenia sa môžeme pozrieť jeden po druhom.

Negatívnej myšlienke alebo presvedčeniu podliehame len vtedy, ak si vedome povieme, že sa nás týka. Môžeme sa slobodne rozhodnúť, že nenakúpime negatívnu sústavu presvedčení.

Namiesto toho môžeme povedať: „Nezamestnanosť sa ma netýka.“

Keď sa pozrieme do svojho vnútra, spýtame sa: „Čo zakrýva hnev?“ Pod hnevom pravdepodobne nájdeme strach. Okrem strachu nájdeme aj žiarlivosť. Nachádzame súťaživosť a…

Keďže však v podvedomej mysli nieto niečo také ako čas, môžeme sa kedykoľvek v prítomnosti rozhodnúť pre uzdravenie minulej udalosti.

Keď prechádzame vlastným emocionálnym uzdravovaním pre naše vlastné dobro, táto minulá udalosť teraz začína nadobúdať iný význam. Naše Ja-Bytie začne vytvárať nový rámec pre túto udalosť.

„Ako dlho som ochotný to znášať? Aké boli vlastne karmické predispozície? Koľko obviňovania stačí? Kedy nadíde čas na toho ukončenie? Ako dlho sa toho budem držať? … Koľko viny stačí? Koľko sebatrestania je dosť? Kedy sa vzdám tajného potešenia zo sebatrestania? Kedy sa tento trest skončí?“ Keď to vlastne preskúmame, vždy zistíme, že sme sa trestali za nevedomosť, naivitu, nevinnosť a nedostatok vnútorného vzdelania.

…Vybrať si pobyt s inými osobami, ktoré vyriešili problém, s ktorým zápasíme. To je jedna z veľkej moci svojpomocných skupín.

Ak sa ocitneme v stave apatie, môžeme objaviť podložný program tým, že sa sami seba spýtame, čo sa snažíme dokázať. Snažíme sa dokázať, že život je mizerný? Že tento svet je beznádejný? Že to nebola naša chyba? Že človek nemôže nájsť lásku? Že šťastie je nemožné? Čo sa snažíme odôvodniť? Koľko sme ochotní zaplatiť za to, aby sme mali „pravdu“? Keď si pripustíme a opustíme pocity, ktoré sa objavujú ako odpoveď na tieto otázky, začnú sa objavovať odpovede.

KONIEC

Nasledujúce úryvky z videa „Ako odpúšťať“

Tak či onak, je to sklon ľudskej mysle, myslieť v rámci viny, premietať túto vinu na iných, a cítiť oprávnenú nevôľu. Takže v skupinách 12 Krokov neexistuje nič také ako oprávnená zatrpknutosť. Čokoľvek, čo sa stalo včera, stalo sa včera, a ja mám vždy rád príklad človeka, ktorý príde na stretnutie, a bľabotá, a plače, a ponosuje sa, a oni sa ho pýtajú, „Kde je problém?“ On povie: „Včera ma opustila žena, vyhorel dom a dostal som výpoveď“. A jeho sponzor povie: „Áno, ale to bolo včera.

 

HONZA:
4) Překlad videa – Rozdíl mezi pasivitou a vzdáváním se.


– jedná se o překlad krátkého videa, ke kterému nejsou dostupné CZ titulky a automatický překlad je nepoužitelný. Toto téma přímo visí ve vzduchu. Kde je ta hranice, která se může mnohým jevit, jako totožná, spojená s „duchovním nic neděláním“.

Poprosím Juraje o jeho přečtení, originál videa nebudeme pouštět, video bude vloženo do textu dnešního setkání a uloženo do složky s archivem on-line meetingů. Pak bych předal slovo Julovi, pokud k tomu bude chtít něco dodat a současně můžeme odpovědět na dotazy, týkajících se tohoto tématu.

Juraji máš slovo:.

JURAJ:

Pasivita oproti vzdanie sa.

Pýtajúci sa: Dr. Hawkins, viem, že iní sa už pýtali túto otázku. Prosím, mohli by ste viac rozviesť to, aký je rozdiel medzi vzdaniem sa a pasivitou?

Dr. Hawkins: Áno, pasivita a vzdanie sa. Toto si veľa ľudí zamieňa, hlavne v kresťanstve ale aj v budhizme. Vzdanie sa je, že sa vzdáme odporovania veciam. Naša pasivita je, že si vyberieme ničnerobenie. Pasivita nekalibruje príliš vysoko, vlastne pasivita zoči-voči agresivite vedie k masakru. Ak budeme pasívni, zomrieme. Ľahneme si pred kamión a čo sa stane? Kamión nás rozomelie…hehe. Ľudia si myslia, že keď si ľahnú pred kamión, že zastane. Tak to teda nie.

Čeliť realite s odvahou znamená, vzhľadom na to ako to chápem, postaviť sa za Pravdu. Nebyť slaboch. Postaviť sa za Pravdu. Ježiš Kristus povedal: „Postavte sa za Pravdu!“ Za to bol ukrižovaný.

Ľudia si často zamieňajú pasivitu za byť spirituálny. Nezaplietať sa je niečo iné. Môžem byť nezaujatý, odmietnuť ísť spolu s niečím. Môžem s tým nesúhlasiť bez toho aby som tomu oponoval. Môžem sa rozhodnúť nezúčastniť sa. Nezúčastniť sa alebo nesúhlasiť je iná alternatíva bez obetovania vlastnej integrity. Znamená to, že teraz máte zodpovednosť, keď máte spirituálne uvedomenie. Byť tým v tomto svete. Bolo by ťažké zostať nemý, keď vidíte, ako sú nevinní masakrovaní. Museli by ste prehovoriť. Bolo by to ako ´Kázeň na Vrchu´ Ježiša Krista. Vysloviť sa za Pravdu. Zaobchádzať s druhými tak, ako by ste chceli, aby druhí zaobchádzali s vami. Ak by ste boli „v kaši“, chceli by ste aby všetci okolo vás boli pasívni pritom, ako všetci zmiznú, ako vás okrádajú, znásilňujú, rozštvrťujú? Povedia: „Ó, my sme kresťania, my sa nemôžeme zaplietať…“ hehehe

Nie, chceli by ste, aby vám stáli druhí po boku a povedali: „Ak chcete zabiť túto nevinnú osobu, tak najprv musíte zabiť mňa!“ To je to, čo ja ja musím urobiť. Tak že ak chcete zabiť ich, tak najprv musíte zabiť mňa. Snáď si myslíte, že na nich si trúfate. Trúfate si na mňa? Asi ťažko… hehehe (smejú sa na DRH drobnej postave)…vytrhnem ti hrdlo… HA!

Takto vystrašíte agresora: Vidíte, ako ide na vás lev, a vy spravíte „Vrrrr…!“ Ale Ak si ľahnete pred leva, tak vás zožerie. Inštrukcie sú takéto: Keď stretnete pumu, postavte sa, tvárte sa agresívne a pozrite jej ostro priamo do očí.“ Priamo do očí, stojte pevne a zarevte: „HA!“ Ona potom spraví: „Hmm…?!“ hehe

Pýtajúci sa: Ďakujem

Dr. Hawkins:  Viete, z môjho hľadiska, zbytočne sa na tom obetovať je z nedostatku lásky a ocenenia Božskosti samotného života. Bol vám daný dar Života ako takého a zdá sa mi, že z rešpektu za tento dar by sa mal človek snažiť chrániť tento život, nie preto, že ste to vy, ale preto, že je to Život a každý život je posvätný. Nie preto, že je to váš život, ale preto, že to je Život.   Takže  budete ohľaduplný k sebe tak  isto, ako by ste boli k čiernemu chrobákovi. Môj obľúbený čierny chrobák ležiaci v L.A.*, o ktorom som už rozprával veľa krát. Stalo sa, že som dostal šancu mu pomôcť, možno, že ten čierny chrobák už je ta tam. Ochraňujete ten nevinný Život a ochránili by ste svoj vlastný nevinný Život. Ľudia hovoria o tvrdých chlapoch, že sú viac agresívny. Nie je nič agresívnejšie ako matka, ktorá chráni svoje mladé. Žena, ktorá chráni svoje potomstvo ľahko zahanbí ktoréhokoľvek chlapa. V ženskom archetype je množstvo agresivity. Áno. Ďakujem.

Pýtajúci sa: Ďakujem.

* poznámka – Dr. Hawkins spomína príhodu, ktorá sa stala v L.A. keď kráčal ulicou a videl čierneho chrobáka, ktorý ležal na chrbte a obrátil chrobáka späť na nohy.

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

HONZA: Dotazy?

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH

Mother Teresa of Calcutta  (ciach.710)

Ježiš povedal: „Zvolil som si ťa. Zavolal som ťa tvojím menom.“ {Teda} každý deň musíš povedať: „Áno.“ {A to je} úplné vzdanie sa. Byť tam, kde On chce, aby si bol.  Ak ťa umiestni na ulicu, ak sa ti všetko vezme, a ty sa zrazu ocitneš na ulici, prijať, že v tej chvíli si na ulici. Nie je na tebe, aby si sa ty umiestnil na ulicu! Ale aby si prijal, že si tam. To je niečo úplne iné.  Prijať, ak Boh chce, aby si bol v paláci, v pohode, prijať, že si v paláci, pokiaľ si nevyberáš, že chceš byť v paláci. To je rozdiel v úplnom vzdaní sa.  Prijať všetko, čo On dá. A dávať, nech to stojí, čo to stojí, s veľkým úsmevom. To je vzdanie sa Bohu.  Prijať byť rozsekaný na kúsky {udalosťami}, a predsa každý kúsok patrí len Jemu. To je to vzdanie sa. Prijať všetkých ľudí, ktorí prichádzajú, {a prijať} prácu, ktorú zhodou okolností robíte. Dnes možno máš dobré jedlo a zajtra možno nemáš nič. {Alebo,} v pumpe nie je voda! V pohode, prijať. A dávať, nech to stojí, čo to stojí. Zoberie to tvoje dobré meno, zoberie to tvoje zdravie. Áno, to je Vzdanie sa. Potom si už voľný.

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.

Je to přibližně rok, co se na internetu společně setkáváme –  posílám jedno velké děkuji Julovi, který je pro skupinu velkou pomocí s předáváním učení podané přes Dr. Hawkinse srozumitelnou formou.
Také velké díky patří Dáši, mojí družce, která celou skupinu skrytě udržuje – více než rok – z jednoho průměrného, úřednického, platu. To proto, aby Honza mohl dělat, co dělá, co jej naplňuje, co mu dává smysl a také, aby mohl v této, z jeho úhlu pohledu, prospěšné činnosti pokračovat.
Velké díky patří i všem dárcům, kteří svými peněžními dary drží družstvo Evoluce provozuschopné.

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (29) na setkání z 15. listopadu/novembra 2021.

– Odezva od Amandy č.1 – týkající přeposílání upozornění na nová setkání a poděkování

– Info k on-line mítinkům a ke stránkám Hawkins.support od Honzy

K odezvě Amandy č.1, která přišla emailem:

Poďakovanie

Pekný deň prajem, p. Ján!
Tiež som jedna z poslucháčok Vašich nahrávok na YouTube.
Moje životné situácie ma doviedli na cestu sebapoznávania, rastu, hľadania podstaty a zmyslu života a tým  zvyšovaniu si úrovne vedomia….
Začalo to knihami od Dr.Joseph Murphy, …postupne som spoznávala to, čo moje vedomie (bytie, vyššie JA, atď…) už vie a to cez učenie od Eckart Tolle, Rupert Spira, Abrahám Hicks, a iných ……až som sa dostala ku knihe Kurz zázrakov, ktorú práve čítam.
Viem, že náhody neexistujú, a tak mi bolo dané „stretnúť aj Vás“ 🙂
Rezonujem s učením Dr  Hawkinsa. Veľmi rada počúvam Jula, a mám rada jeho odľahčené a niekedy vtipné prirovnania 🙂
Tiež Vám chcem poskytnúť kontakt, pre zasielanie informácií.
T.č.  0987654321, Slovensko , Amanda1@email.sk
Ďakujem veľmi pekne za preklady a nahrávky!!!
S pozdravom Amanda.

HONZA: Odpověď: Děkujeme za email. Jsme rádi, že to, co děláme, nejen pomáhá nám samotným, ale že to přitahuje a pomáhá I dalším, stejně zaměřeným posluchačům. Honza také rostl na Murphym, Hicksovi, Tajemství, Čtyřech dohodách a knihách od Antonína Mareše, než vyloženě zakopl o učení od Dr. Hawkinse. A Dr. Hawkinsem je přitahován už asi 5 let a jsou to přibližně 2 roky, co nám vstoupil do života i Julo – tenkrát na Slovensku v Piešťanoch.  Mimochodem – záznamy z těchto dvou setkání jsou přístupné na Hawkins.support v oddíle – Živé akce.

Již jsem vás přidal do rozesílání a první informaci jest už dostala. Pokud ji nenajdete, podívejte se do spamu či hromadné pošty… Pro zasílání informaci bude sloužit už brzy automatické rozesílání zpráv z našich stránek, podmínkou bude zaregistrování se. Registrace již jsou funkční, jen poupravím znění textů na stránkách. Více se o tom zmíním později.

 

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

Ještě několik rychlých informací od Honzy:

 • Novým prostředím pro online setkávání je ZOOM. Pro připojení ze stránek hawkins.support budete potřebovat znát jen jednoduché heslo – 1234, které zůstane stejné pro všechny budoucí setkání.
  Budeli se vám sekat obraz u vysílání spuštěné přímo ze stránek hawkins.support, máte možnost do počítače stáhnout program se ZOOMem a připojit se přes něj. Tam budete potřebovat číslo místnosti – ID: 98765076335 a heslo: 1234, jednou zadáte a systém by si to měl pamatovat! J
  Připojování by mělo jít jako dosud – i přes aplikaci v mobilním telefonu. ZOOM má možnost živého vysílání na Youtube, jen už dopředu neznáme adresu živého vysílání na Youtube, generuje se automaticky v momentu spuštění vysílání. Místo, kde se živé vysílání vždy spouští najdete na adrese Honzova youtube kanálu uvedeného v textu archivu on-line setkání:

https://studio.youtube.com/channel/UCnqIX6UFpd9IHli9WFeHFgw/videos/live?

 • Jarní živé setkání se plánuje na termín 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách. Pokud nebude možné společné setkání, pak ve stejném termínu proběhne setkání i v Jakubovanoch a budeme se propojovat tak, jako posledně.
 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již by měly být funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný a máte možnost – zaregistrujte se. Díky automatickému systému rozesílání příspěvků vám přijde ihned po vložení nové informace automatická emailová zpráva. Jakmile bude funkční toto automatické rozesílání a budete všichni v systému, nebudu už ručně zprávy posílat ze soukromé adresy.

 


Dotazy?


7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– Proč chodit brzy spát a brzy vstávat?

Zachytil jsem tento příspěvek na Facebooku od jednoho přítele. Zaujal mne ani na tak z hlediska pravdivosti, spíš naopak. Ale požádal bych Jula, aby tomu udělal patřičný úvod a pak Františka, pokud tu je, aby přečetl uvedený text. Děkuji.

Toto je vloženo jako vtip! 

PROČ CHODIT BRZY SPÁT A BRZY VSTÁVAT? (Podle přednášek O. G. Torsunova.)

Každou vteřinu dne probíhají v našem těle velmi specifické procesy v závislosti na fázi pohybu Slunce. Celý systém pracuje s velkou přesností. Na této činnosti Slunce a času nemůžeme nic změnit, protože lidský denní režim je přísně regulován.

O půlnoci je Slunce v nejnižší poloze, takže v tuto dobu se musíme nacházet ve stavu maximálního klidu. Proto je nejvhodnější doba pro spánek od 21:00 do 3:00, i když spát se dá i od 22:00 do 4:00, stejně jako od 20:00 do 2:00.“

V čem spočívá síla brzkého ukládání se ke spánku?

Mysl a mozek odpočívají nejaktivněji od 21 do 23 hodin. Pokud tedy neusnete alespoň ve 22 hodin, vaše mysl a duševní funkce budou trpět.

Ti, kteří chodí pravidelně spát později než ve 23 hodin, postupně ztrácejí duševní schopnosti. K poklesu intelektuálních schopností nedochází okamžitě, takže člověk nemůže vést paralelu mezi spánkem a duševním vyčerpáním.

Možná jste na sobě již zaznamenali následující příznaky duševní únavy, jako je snížená koncentrace nebo nadměrné duševní napětí, nárůst zlozvyků, snížená vůle a zvýšená potřeba sexu, jídla, spánku a konfliktů.

Pokud člověk zůstane vzhůru mezi jedenáctou a jednou hodinou dopoledne {ráno}, utrpí prána (životní síla), která koluje v těle. Důsledkem narušení funkce prány je porucha nervového a svalového systému. Příznaky snížené vitality jsou slabost, pesimismus, letargie, snížená chuť k jídlu, tíha v těle, duševní a tělesný rozklad.

Pokud člověk zůstává vzhůru od jedné do tří hodin ráno, jeho emocionální síla trpí. To vede k nadměrné podrážděnosti, agresivitě a antagonismu.

Pokud člověk pracuje pod velkým nervovým vypětím, měl by podle véd spát 7 hodin a vstávat ve 4 až 5 hodin ráno, nebo dokonce spát 8 hodin a vstávat v 5 až 6 hodin ráno.

V každém případě je však ulehnutí do postele po 22. hodině škodlivé pro duševní i fyzické zdraví.

K čemu vede nedodržování těchto pravidel, kromě již zmíněných poruch?

Pokud člověk nadále ignoruje správný denní režim, začne postupně prožívat stav deprese, jejíž vývoj zůstane nepovšimnut. Po 1-3 letech se deprese stupňuje a my cítíme, že barvy života blednou a vše kolem nás se zdá být pochmurné. To je známka toho, že mozek není v klidu a jeho duševní funkce jsou vyčerpané.

VÉDSKÝ DENNÍ REŽIM: RÁNO

3:00 – 4:00 „První kohouti“ Běžní lidé spí. Vysoce duchovní lidé vstávají k duchovním cvičením, dochází k poznávání tajemství vesmíru. Čas, očištěný od gun (vlivů), přímé napojení na Boha, skrytý čas světa.

4:00 – 5:00 „Druzí kohouti“Ranní sprcha. Duchovní praxe. Meditace. Modlitby. Vstávání slibuje veselost, vůdčí schopnosti, překonání všech obtíží a úspěch.

5:00 – 6:00 „Třetí kohouti“ Duchovní praxe. Meditace. Čtení duchovní literatury. Pravidelným vstáváním v 5 nebo 6 hodin ráno se vyhnete velkým životním problémům, ale i něčemu hlubokému v životě.

6:00 – 7:00 O těch se říká, že „jeho vlak odjel“. A ty ztrácejí možnost být bdělí, často mají snížený tonus, mají tendenci chodit pozdě.

7:00 – 8:00 Člověk má zaručeně nižší duševní a fyzický tonus, než je mu předurčeno. Takto přichází o svůj čas.

8:00 – 9:00 Lidé jsou náchylní k chronickým onemocněním, mají snížený nebo výrazně zvýšený tonus, možnou nevolnost, závislost na kávě, duševní slabost, deprese, nedostatek víry v sebe sama, protože ta pochází ze síly Slunce v časných ranních hodinách.

9:00 – 10:00 Člověk je náchylný k nehodám. Védy říkají, že takoví lidé často umírají předčasně. V 9:00 je konečný termín pro vstávání.

11:00 – později, Ten nemá možnost vymanit se z vlivu guny nevědomosti. Takoví lidé jsou velmi sobečtí a neschopní vnímat pravdu.

8) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

Nabízíme záznam pořízený ze zálohy on-line setkání:

Z dnešní části – Pasivita oproti vzdávání se – lze pochopit, že spirituálně zaměřený člověk by neměl být němý. – „Bolo by ťažké zostať nemý, keď vidíte, ako sú nevinní masakrovaní. Museli by ste prehovoriť. Bolo by to ako ´Kázeň na Vrchu´ Ježiša Krista. Vysloviť sa za Pravdu.“

Protože po ukončení setkání ještě téma hovoru přešlo na možnost léčení současné nemoci účinnou látkou, která se z nějakých neznámých důvodů zapovídá, dodatečně byla vložena i upřesňující informace. Naštěstí tato účinná látka je obsažena ve veterinárních přípravcích: