. 121. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 20.2.2023

. 20. února/februára 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 121. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za minulý týden bylo vámi darováno 2663 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Julo nám řekne Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

Dnes můžeme číst:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 9: Jednobodovost zaměření mysli
– SUR 10: Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny;

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal a jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3– 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR9 – Jednobodové zaměření mysli

Klikni a otevři ke čtení
SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle

 

SUR10 – Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny

Klikni a otevři ke čtení
SUR 10– Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

 

Máme tady Odezvy a Odpovědi (92) na setkání z minulého týdne – 13.února/februára 2023:

Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com.

Dnes nám e-mailem napsal Milan:

Dobrý den Honzo,

od posledního setkání ve Střílkách  si už tykáme, tak tě tak oslovuji. On -line setkání studijní skupiny sleduji už přes rok a opravdu mi velmi pomáhá. 

 Také jsem Ti poslal jeden dopis s dotazem a Julo mi odpověděl v souladu s učením Dr. Hawkinse.

Jen připomenu, že to byl dotaz, jak se chovat k nájemníkům v domě, kteří porušují noční klid. Zaregistroval jsem pár jiných dotazů na toto  téma, jak se bránit zlu. Vždy byla odpověď od Jula stejná. Udělat určitá opatření a odstranit se z toho.

V mém případě jsem se rozhodl nechat udělat v místnosti , kde spíme s manželkou,  zvukovou izolaci  na podlahu a na dvě stěny, které sousedí s vedlejšími byty. 

A jak už i Julo radil nejednat s těmi nájemníky z vnějšku, ale z nitra.

 Kamarád mi poradil modlitbu, kterou sám dělá v domě, kde bydlí.

Modlitba zní: “ Prosím Bože o klid v domě. Přeji všem nájemníkům klid, mír zdraví. “  To se modlím na radu kamaráda každý den a od té doby je klid, že nás už neruší nájemníci ze spánku. 

Velmi oceňuji stránky hawkins. support. Velmi mi pomáhá, že jsou volně ke stažení všechny amatérské překlady knih Dr Hawkinse, SURY a modré věty a překlady o Jula.  Také zvukové nahrávky SURÚ velmi pomáhají.

 Naposledy jsem si nastudoval a více porozuměl kapitole 18. Vztahy z knihy Neulpívat – cesta odevzdávání. V posledním 120.  on-line setkání byl od Jula výklad této kapitoly , jako odpověď na dotaz .

Tak bych se přikláněl k tomu, aby byla zachována struktura on- line setkání, kdy v jednom oddíle se opakují SURY , v dalším se čtou překlady od Jula z děl. Dr. Hawkinse, pak jsou odpovědi na dotazy atd.

Stejně tak mě obohacují i předmluvy o Jula před setkáními a pokud budou setkání probíhat jinak, tak mi to nebude vadit. Zatím se mi nedaří připojit se on- line, přes zoom.  Sleduji Vás naživo přes You Tube a také ze záznamu, což mi pomáhá, když něčemu neporozumím a mohu se k tomu vrátit a pustit si záznam znovu.

Posílám velký dík Julovi , tobě a všem přátelům ve studijní skupině Dr. Hawkinse. Doufám, že se uvidíme ve Střílkách.

Tentokrát souhlasím s oslovením Milan.

Dobré ráno přeje Všem

Milan

 

Děkujeme Milanovi za do odezvu. Máme radost, že fungují Julova a Hawkinsova doporučení a jsou zvládány úspěšně v praxi.

Honza si všimnul, že ze stránek hawkins.support po několika aktualizacích, v průběhu roku a půl se už nedalo přímo připojovat do on-line setkání, proto to možnost ze vstupní stránky odstranil. Více o tom řeknu později.

Co se týče struktury OLS, asi bude zachovaná základní kostra, která ale nebude Julovi bránit v rozletu s propojováním témat.

Ale předám slovo Julovi:

 

JULO:

Ako to vidí Julo:  … záznam

 

Minulý týden nám napsala Amanda odezvu, na  téma: Karma.

Přišlo 2x e-mailem:

 • Dobrý večer,
  nenechá mě to v klidu, jestli ego či Vědomí, je to jedno.

Chápu, že z úrovně, v které jsme, nemůžeme dohlédnout, proč je to či ono, tak jak to je.
Ano, je to správně právě tak, jak to právě je. 
A neznamená to nečinnost. Např. když uvidím na ulici sténající osobu, tak jí poskytnu pomoc a další.
 
Pak ne zcela chápu to, proč Kristus na sebe vzal část karmy lidstva?
 
Děkuji.

Později doplnila: Asi odpovězeno, vybalancování, aby se lidstvo nezničilo.

 • Ještě do třetice.Je-li možná odpověď z učení D. Hawkinse, jak je to s karmou na „počátku“. 
  Bylo pole karmy pro všechny částečky (duše) Vědomí stejná a nebo ne?
   
  Děkuji. Amanda 

Děkujeme Amandě za do odezvu. Nevím, zda-li nebudeme odhadovat, kolik andělů se vejde na špičku jehly…

Předávám slovo Julovi, který k tomu snad řekne víc:

 

JULO:

Ako to vidí Julo:  … záznam

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Ze stránek hawkins.support se již nelze (prozatím, nebo napořád?, nevím) nejde se přímo připojovat do on-line setkání. Jediná možnost je přes Zoom. Protože se prostředí wordpresu, ve kterém stránky fungují, stále aktualizuje a aplikace, zásuvný modul s otevíráním zoomu se také zaktualizoval a předatabázoval se, přestalo být připojování se přímo z našich stránek funkční.

Proto je potřeba vstupovat přímo z odkazu:

https://zoom.us/j/98765076335

Heslo pro vstup: 1234
Zdrojový program na zprovoznění zoomu v počítači nebo mobilu:
https://zoom.us/support/download

 

Termín regionálních setkávání pro březen / marec 2023 bude v sobotu 11.3.2023. Začátek pro on-line připojení bude v 14:45 a krátký on-line přenos budeme zahajovat v 15 hod, délka max. na 20 – 30 min, bude- li zájem, přesdílíme do skupin Požehnání DRH a DRHclip nadabovaný od Jula, který si předem poptáte. Další pokračování programu ve skupinách bude takové, jaké si to sami vytvoříte…

Děkujeme, že fungují skupiny v Praze, v Západním Slovensku a na Ostravsku.
Pokud by se povedlo fungovaní na Liberecku, Plzeňsku a Brněnsku, bylo by to skvělé.

Opětovná výzva:

Jste-li od Liberce, Plzně a Brna chcete se zapojit do setkání regionálních skupin, napište na jan.macto@gmail.com a Honza se pokusí vás propojit, abyste vytvořili regionální skupinu. To stejné platí i pro Prahu, Ostravsko a západní Slovensko, pokud se chcete do těchto skupin připojit. Pošlu kontakty na regionální organizátory.

 

K PkP setkání číslo 7:

 Bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách:
Zámecká 202, 768 04 Střílky, Česká republika

od 27.4. večera v rámci předsetkání
a hlavní část bude od 28. (od 17. hod) –  do 30.4.2023 (do 14-15 hod). 

Program, který nás tam čeká:

Slovensky namluvený videozáznam celodenní přednášky DRH,
ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní.

Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH.

Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět.
Můžete si vyzkoušet upravené jízdní kolo s obráceným natáčením předního kola řídítky.

Příležitost pro navázání nových přátelství podobně naladěných účastníků setkání.

Přihláška ke stažení a další informace jsou k dispozici na hawkins.support v oddíle Osobní setkání – PkP7.

Přímá cesta:
https://www.hawkins.support/videa/mezinarodni-strilky-cz-27-28-az-30-4-2023/

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/11ZuIIG1ELWWe-bWLDZn9klN5df73D4X3/view?usp=sharing