. 31. Náboženství – zdroj duch. omylu; Vlastnosti hledajícího; Jednobodová mysl – 31.5.2021

Záznam on-line meetingu ze 31.5.2021 na téma: Náboženství – zdroj duch. omylu; Nejhodnotnější vlastnosti duchovního hledajícího; Jednobodové zaměření mysli.

31may2021

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se na další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! J

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

Hlavní, oficiální část:

 

1.. Motto skupiny a upozornění.

2. Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:
    A ) Náboženství jako zdroj duchovního omylu – začátek 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.
    B ) Co jsou nejhodnotnější vlastnosti duchovního hledajícího? B3K6 p. 109-110

3. Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
     A) Jednobodové zaměření mysli.

Neoficiální část setkání:

4. Odezvy a Odpovědi (04) na emaily a setkání z 24 května/mája 2021. 

5. Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

6. Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části, celkovou délku setkání nelze odhadnout…

1) Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
     A ) Náboženství jako zdroj duchovního omylu – začátek 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé.

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

Klikni a otevři ke čtení
B2K4 – Základy 1. část (ze 4)

HONZA:

        B) Co jsou nejhodnotnější vlastnosti duchovního hledajícího? B3K6 p. 109-110

Toto téma vzniklo rozšířením textu s dodatečným kontextem pro úvahu z knihy ´Podél cesty k osvícení´ pro 8. leden/január. Tím, že doplněný text se vyskytuje v úvahách pro jiné dny této knížky, neuvádíme jako zdroj inspirace knihu ´Podél cesty k osvícení´, ale přímo knihu, kterou vydal DRH jako třetí v pořadí – Já-Bytí, Realita a subjektivita, kde nalezneme otázku i celou odpověď.

Poprosím Jula o přečtení a vysvětlení textu:

JULO:

B3K6-SK_str108-110;

Z: „Ja-Bytie: Realita a Subjektivita“ (2003), Kapitola 6: Uvedomenie si, p. 108 – 110

{v mäkkom obale, 1st Hay House edition, February 2014 je to na stranách 172 – 174}

Otázka: Čo sú najcennejšie vlastnosti duchovného hľadajúceho?

Odpoveď: Začnite s istotou a pocitom, že ste v bezpečí, namiesto toho aby ste mali o sebe pochybnosti, alebo aby ste boli bojazlivý. Prijmite bez výhrady, že si zaslúžite hľadať, a buďte odhodlaní úplne sa odovzdať pravde o Bohu. Fakty, ktoré je potrebné bezvýhradne prijať, sú jednoduché a veľmi mocné. Odovzdanie sa im prináša obrovský duchovný pokrok.

 1. Živým dôkazom Božej lásky a vôle pre vás je dar vašej vlastnej existencie.
 2. Neporovnávajte sa s ostatnými, čo sa týka vašej ´svätosti´, zásluh, dobroty, zaslúženosti, bezhriešnosti atď. Toto všetko sú ľudské náhľady, a Boh nie je obmedzený ľudskými náhľadmi.
 3. Prijmite, že niečo ako ´strach pred Bohom´ je nevedomosť. Boh je mier a láska a nič iné.
 4. Uvedomte si, že predstava Boha ako ´sudcu´ je klamnou predstavou ega, ktorá vzniká v dôsledku prenášania viny z detstva, v ktorom sme boli trestaný. Uvedomte si, že Boh nie je rodič.
 5. Kristovým učením bolo v podstate a jednoducho vyhnúť sa negativite (ciachovaným úrovniam pod 200), a cieľom jeho učenia bolo pre jeho nasledovníkov dosiahnuť Bezpodmienečnú Lásku (ociachovaná úroveň 540). Vedel, že akonáhle bola dosiahnutá úroveň Bezpodmienečnej Lásky, osud duše po smrti je istý, a duša je v bezpečí. Je to v podstate rovnaký záver, ktorý učia veľké svetové náboženstvá, ako je Lotus Land Budhizmus.
 6. Uvedomte si, že spása a osvietenie sú iné ciele. Spása si vyžaduje očistenie ega; osvietenie si vyžaduje jeho úplné rozpustenie. Cieľ osvietenia je náročnejší a radikálnejší.
 7. Ujasnite si, že to nie je osobné, všedné ja, ktoré hľadá osvietenie, ale je to neosobná vlastnosť vedomia, ktorá je pohnútkou. Sú to duchovná inšpirácia a oddanosť, ktoré to robia.
 8. Pohoda nahradí neistotu, keď si človek uvedomí, že najdôležitejší cieľ už bol dosiahnutý. Týmto cieľom je byť na ceste duchovnej oddanosti. Duchovný rozvoj nie je niečo, čo sa dosahuje, ale je to spôsob, akým sa žije. Je to smer, ktorý so sebou prináša vlastnú odmenu, a čo je dôležité je to, ktorým smerom sú pohnútky človeka zamerané.
 9. Oceňte to, že každý krok vpred je prospešný pre všetkých. Duchovná oddanosť a duchovná činnosť človeka sú darom pre život a lásku ľudstva.
 10. Nieto časového rozpisu alebo predpísanej cesty k Bohu. Aj keď je trasa každého človeka jedinečná a iná, terén, ktorý treba prejsť je pre všetkých pomerne rovnaký. Čo treba prekročiť a preklenúť sú bežné ľudské zlyhania, ktoré sú vlastné zloženiu ľudského ega. Človek by si rád myslel, že tieto zlyhania sú osobné; ego však samo o sebe nie je osobné. Bolo zdedené na základe toho, že sme sa stali ľuďmi. Podrobnosti u každého sa líšia na základe minulej karmy.
 11. Intenzívna modlitba zvyšuje oddanosť a inšpiráciu a uľahčuje pokrok.
 12. Božia Priazeň je dostupná všetkým. Z historického hľadiska je ‘Priazeň Svätca’ dostupná oddanému duchovnému hľadajúcemu. Sila ega môže byť ohromujúca, a bez podpory moci vyšších duchovných bytostí, ego nemôže samo od seba preklenúť samo seba. Našťastie moc vedomia každého veľkého učiteľa alebo avatára, ktorý kedy žil, stále zostáva a je k dispozícii. Zameranie sa na niektorého učiteľa alebo na jeho učenie prostredníctvom meditácie, sprístupňuje hľadajúcemu moc tohto učiteľa. Je to vôľa každého pravého osvieteného svätca, aby uspel každý duchovný hľadajúci, a nielen členovia nejakej určitej alebo exkluzívnej skupiny. Rovnako ako jednotlivý hľadajúci duchovného pokroku prospieva celému ľudstvu, tak aj osvietenie Učiteľov prospieva hľadajúcemu. Táto moc a energia sú k dispozícii na požiadanie. Nieto žiadnych požiadaviek alebo povinností.

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
A) ve které postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

Dnes se budeme věnovat straně č. 9 – Jednobodové zaměření mysli.

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Předávám slovo:

JULO:

Klikni a otevři ke čtení
SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle

HONZA: Julko, opět ti děkujeme za vše, co pro naši skupinu děláš, i za tyto překlady textů.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

 

4) Odezvy a Odpovědi (04) na emaily a setkání ze 24 května/mája 2021.
Informace pro nově příchozí: Zvolili jsme univerzální jméno Amanda, které bude značit, že to psala posluchačka, pro posluchače zvolíme univerzálního Adama…

Na dnešek mám připraveny dvě odezvy, přečteme je a s Julem doplníme odpovědi.

 

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od Amandy č.5: přepisy on-line setkání; nesrovnalosti u CZ překladů; EN knihy v PDF; DeepL překladač; zařazení emailu k rozesílání zpráv – 31.5.2021

 

Druhá odezva

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od Adama č.3: regresní terapie a vyvolávání minulých životů – 31.5.2021

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

JULO:
B3K16-SK_str272

Dr. David R. Hawkins, “I, Reality and Subjectivity”, page 273

„V priebehu vekov sa vedomie vyvinulo ako ‘duša’. Reinkarnuje sa v postupných sériách životov, či už fyzických alebo iných, ktoré sa zaznamenávajú v úrovni uvedomovania vo vedomí ako karma. Vzájomné pôsobenie tohto karmického profilu s celým vesmírom, sa prejavuje ako detaily v tej-ktorej životnej epizóde. Keď sa nelineárna Skutočnosť prejaví ako existencia, {čo nazývame, že sme sa narodili,} vedomie sa spojí s formou ako miestom ‘všedného ja’ zdanlivo samostatného jedinca. Toto ‘všedné ja’ si nárokuje autorstvo a verí, že je zdrojom svojej vlastnej existencie. Ako sa vedomie duše vyvíja, časom sa snaží identifikovať a znovu spojiť so svojím skutočným zdrojom. Podobne ako sirota, ktorá hľadá svojich rodičov, aj osirelé ego/všedné ja sa túži vrátiť domov, ale stratilo cestu. Hoci sa ego stotožňuje s lineárnosťou formy a času, jeho zdroj života vychádza z nelineárnosti. Toto je intuitívne vnímané ako krátko trvajúca, nehmotná, nedefinovateľná Skutočnosť, či prapôvodný Zdroj.“

 

6. Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– V diskusi z minula ještě František zjistil malou nesrovnalost, kdy v chatu byla napsaná reakce, které byla správně napsána, ale nesprávně mnou přečtena. Chyba se vloudila do mého automatického překladu, když jsem se snažil číst slovenský text česky! Řekl jsem omylem, že jsme zodpovědní za výsledek a ne za snahu. V chatu to bylo napsáno správně:

Monika

Použitie viet: moja 9 ročná dcéra sa bála ísť do školy lebo mala strach z písomky. Povedala som jej že nie sme zodpovedný za výsledok ale za snahu. Pomohlo.

 

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: