5. – 2 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si

Pro českou a slovenskou on-line skupinu <hawkins.support>
Následující přeložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Dialogues on Consciousness and Spirituality“ Part 2,
Transcript of Advanced States of Consciousness str. 40

 

2 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si 02

„Vrhl jsem se na takový přístup, který spočívá v

neustálém zanechávání snažení se něco změnit –

v sobě, anebo ve světě,

anebo jakýkoliv zážitek, anebo jakoukoliv myšlenku.

Bylo to nepřetržité ‘uvolňování/vzdávání’. Dostal jsem se do tohoto stavu a začal jsem vidět, jak mysl vytváří, a jak ego vytváří, své dojmy vnímání o tomto světe. Jednou jsem uvolňoval každý okamžik po dobu jedenácti dnů, bez přestávky. Dělat to vyžaduje rozhodnou jednobodovou zaostřenost. Zůstal jsem v tomto intenzívním zaostření a pokračoval jsem v uvolňování každou vteřinu, každý zlomek vteřiny, až se konečně mysl zastavila a myšlenky už nevzcházeli.

Znenadání se sám od sebe začal odvíjet jiný stav jako stav, ve kterém jsem už byl – a to právě, ze všech možných lokalit, {v značkové restauraci na bifteky,} Rothman v New Yorku – ne v budhistickém klášteře, kde by se člověk mohl dostat do stavu Satori, {náhlé, ale přechodné, blaženosti}. Ne, stav Satori je jiný … Toto bylo trvající a vzniklo samo od sebe.“

 

Předešlý text je z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Dialogues on Consciousness and Spirituality“ Part 2,
Transcript of Advanced States of Consciousness str. 40