. 42. Rozřešení Ega – konec 6. kap.(B2K6); Jak na vysoký stav uvědomování; Co je oddanost?; Podstata duch. práce; Přijetí toho co Je – 16.8.2021

16.srpen/august 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše třetí srpnové a sedmé prázdninové on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.  Například: na minulém setkání po neoficiální části a po uzávěrce jsme díky Julovi probrali 1/6 Kurzu zázraků! 🙂

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Rozřešení Ega – dokončení – 3.část z 6. kapitoly– Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
– v rámci utvrzování: – 2Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania
a Čo je oddanosť?

–Podstata duchovnej práce,

Případně i – Prijetí toho, čo je. – pokud se vejdeme do slíbeného časového rámce.

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (15) na setkání ze 9. srpna/augusta 2021.

– Odezva od Míry

– Info k živému setkání a rozšíření setkání o další místo – na Slovensku.

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Duchovní vůle
– Duchovný neznamená sprostý

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

nečteno: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
– Rozřešení Ega – dokončení 3.část z 6. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo, můžeš i zopakovat podstatné předchozí modré věty této 6. Kapitoly.:

JULO:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 6

Rozriešenie Ega

… pokračování z minulého setkání:

.6.21.   Pre priemerného človeka sa všetky vyššie uvedené veci zdajú byť hrozivými a skutočne zlými správami. Pre tých, ktorí sa venujú pokročilej duchovnej práci, sa však dobrá správa stáva zjavnou. V podstate ego-ja vôbec nemusí zomrieť; život sa nekončí; existencia nezaniká; a vôbec nás nečaká nejaký strašný, tragický osud, ktorý by ukončil život. Tak ako samotné ego, aj celý {jeho} príbeh je vymyslený. Človek dokonca nemusí ego ani zničiť, ba ani na ňom pracovať. Jedinou jednoduchou úlohou, ktorú treba splniť, je zanechať stotožnenia sa s egom ako so svojím skutočným ja! {Ego nie je problém, ale stotožňovanie sa s ním.}

.6.22.   Po tomto zrieknutí sa totožnosti vlastne hneď pokračuje v chôdzi a rozprávaní, jedení a smiechu, a jediným rozdielom je, že podobne ako telo, sa stáva ‘tamtým’ namiesto ‘mnou’ alebo ‘týmto’.

.6.23.   Všetko, čo je teda potrebné, je vzdanie sa vlastníctva, autorstva a mylného presvedčenia, že človek toto všedné ja vymyslel alebo vytvoril; a uvidieť {, teda brať to iba}, že to bola len chyba. To, že je to veľmi prirodzená a nevyhnutná chyba, je zrejmé. Každý ju robí a iba zopár ľudí túto chybu odhalí, a {ešte naviac dokonca} sú ochotní alebo schopní ju napraviť.

.6.24.   {Ak sú podmienky priaznivé, tak} pravdepodobnosť napravenia tejto chyby mylného stotožnenia sa {s egom} je {takou obrovskou a závažnou} premenou, ktorá sa vlastne nedá urobiť bez Božej pomoci. Zanechať zdanlivé samotné jadro vlastnej existencie, si vyžaduje veľkú odvahu a odhodlanosť. Spočiatku sa táto vyhliadka {zdanlivej neexistencie vlastnej budúcnosti} zdá byť hrozivá a zahŕňa {v sebe aj} strach zo straty. Prejaví sa strach, že ‘už to nebudem ja’. Je tu strach zo straty istoty {ktorú ego mylne považuje, že má, keď ‘má veci pod kontrolou’} a {strach zo straty} známych vecí. ‘Známe’ znamená útechu; a jestvuje tu základná veta, {hláška ega}: „‘Ja’ je vlastne všetko, čo mám“. Opustiť toto známe ‘ja’ vyvoláva strach z prázdnoty, neexistencie, alebo prípadne z desivej ‘Ničoty {bytia v nebytí}’.

.6.25.   Na uľahčenie premeny stotožňovania sa {, a to} so všedného ja do Ja-Bytia, je užitočné vedieť {, a ľahšie to všedné ja nakúpi, keď sa mu nahovorí}, že menšie, {menej cenné a menej hodnotné, a to v akomkoľvek význame} sa nahrádza za väčšie {,teda viac hodnotnejšie}, a teda {vlastne} sa neprežíva strata. Útecha a istota, ktoré boli prácne pozbierané z držania sa svojho stotožnenia sa so všedným ja, sú zanedbateľné, v porovnaní s objavením Ja-Bytia. Ja-Bytie je oveľa bližšie k pocitu ‘ja’. {Ak sa chceme hrať na veľké a malé písmená, tak } Ja-Bytie je ako ‘JA’, namiesto iba ‘ja’. Malé ‘ja’ {všedné ja} malo všelijaké slabosti, strachy a utrpenia a ozajstné ‘JA’ {Ja-Bytie} je mimo všetkých takýchto možností. Všedné ja muselo niesť bremeno strachu zo smrti, zatiaľ čo Ja-Bytie je nesmrteľné a mimo všetkého času a priestoru. Zadosťučinenie pri premene je úplné a totálne. Úľava, že všetky celoživotné obavy človeka boli {vlastne} neopodstatnené a {iba} predstavované, je taká obrovská, že istý čas je veľmi ťažké vôbec fungovať vo svete. S úľavou od rozsudku {mylne obávanej} smrti sa teraz v plnej nádhere vynára obdivuhodný dar Života, nezahalený úzkostlivosťou alebo nátlakom času.

.6.26.   S prestaním poňatia času sa otvárajú dvere do večnosti radosti; láska Boha sa stane Skutočnosťou {Božej} Prítomnosti. {Samotné} Poznanie Pravdy všetkého Života a Existencie vystupuje do popredia s ohromujúcim {jej} Sebaodhalením. Úžasnosť Boha je taká všezahrňujúca a nesmierna, že presahuje všetky možné predstavivosti {, ktoré malo všedné ja vytvorené z rozprávaní o tom}. Byť konečne naozaj a definitívne doma, je nesmierne hlboké vo {svojej} vyčerpávajúcej zavŕšenosti.

.6.27.   Nápad, že sa ľudia boja Boha, sa potom zdá byť takým absurdným, že je to až tragickým šialenstvom. V skutočnosti to, čo je samotnou prapodstatou lásky, rozpúšťa všetok strach, a to navždy. {Navyše} sa tu vyskytuje aj božská komédia {spočívajúca} v strelenosti ľudskej nevedomosti. Zároveň sa zaslepené zápasy a utrpenia javia ako bezpredmetné a zbytočné. Božská Láska je nekonečne súcitná; že ľudia veria v Boha, ktorý sa rozčuľuje a hnevá na obmedzenosti ľudí, je ťažko uveriteľné. Zaslepený svet ega je nekonečnou nočnou morou; dokonca aj jeho zdanlivé dary sú prchavé a prázdne. Skutočným údelom človeka je uvedomiť si pravdu o božskosti svojho zdroja a tvoriteľa, ktorý je sústavne prítomný vo vnútri toho, čo bolo {a je} tvorené a je {samotným} Tvoriteľom – {čo je} Ja-Bytie.

.6.28.   Uspokojiť sa so životom v medziach zovretí ega je mizerná cena za biedne omrvinky, ktoré ego vypláca za poddajnosť a podriadenosť voči nemu. Jeho nepatrné zisky a pôžitky sú úbohé, a sú iba chvíľkové a prechodné.

.6.29.   Ďalším dôvodom, prečo je ego zaryté, je jeho strach z Boha. Tomuto strachu napomáhajú a podporujú ho prevládajúce mylné informácie o rysoch Boha, ktorému sa v procese jeho zosobňovania pripisujú najrôznejšie ľudské vlastnosti a neduhy, ktoré skresľujú predstavu človeka o ráze samotného božstva. Podobne ako pri používanom psychologickom Rorschachovom teste, pri ktorom sa testovaným ľuďom predkladajú na vymyslenie interpretácie ich zdanlivosťou vnímania rôzne, doslova machule, vytvorené z rozliatej zafarbenej tekutiny, naliatej na napoly preložený papier, tak sa ľudské výmysly o Bohu stávajú , ako správne povedal Freud, záverečným skladiskom všetkých ľudských strachov a mylných presvedčení {, ináč povedané bludov}. Freudovo obmedzenie spočívalo v tom, že hoci správne tvrdil, že takýto falošný boh neexistuje, nepredpokladal, že naopak {od neexistencie Boha}, opravdivý boh existuje (čo vysvetľuje Freudovu ciachovanú úroveň 499). Carl Jung, jeden z Freudových súdobých psychoanalytikov, išiel ďalej než Freud, a vyhlásil za pravdivé ľudského ducha a platnosť duchovných hodnôt. (Jung preto ciachuje na 540.) V týchto postrehoch jasne vidíme rozhraničenie a medze odôvodňovania, intelektu, rozumovosti.

.6.30.   Na pochopenie rázu Boha je potrebné poznať len povahu lásky ako takej. Skutočne poznať lásku znamená poznať a chápať Boha; a poznať Boha znamená chápať lásku.

.6.31.   Vrcholným uvedomením a poznaním v prítomnosti Boha je Mier. Tento mier hlása nekonečnú istotu a {všetkého} zachovávanie s nekonečnou ochranou. Žiadne utrpenie nie je dokonca ani možné. Nevyskytuje sa minulosť, ktorú treba ľutovať, a ani budúcnosť, ktorej sa treba obávať. Keďže všetko je poznané, a sústavne prítomné, všetky možné neistoty či strachy z neznáma sú rozpustené, navždy. Záruka prežitia je absolútna, na obzore sa nevyskytujú mraky, a ani sa nevyskytuje nič také ako budúcnosť alebo nasledujúci okamih, ktorý by mohol skrytou {číhajúcou} smolou niekoho zmietnuť. Život je sústavné {, obrazne povedané,} ‘dnes’, {alebo presnejšie povedané, nepretržitá ‘Sústavnosť’}.

.6.32.   Stav Skutočnosti znemožňuje akékoľvek príčiny {udalostí} a {tým} nie je možný vzájomný vzťah medzi subjektom {, teda pozorovateľom} a objektom {, teda pozorovaným}. Takže, nevyskytujú sa podstatné mená, nevyskytujú sa zámená, nevyskytujú sa prídavné mená, nevyskytujú sa slovesá, nevyskytuje sa ‘{tamto} iné’; a vlastne, nič také ako vzájomný vzťah, nie je v Skutočnosti ani len možný. Nie je možný ani zisk, ani strata. Ja-Bytie už je Všetkým-Čo-Je, a {tým pádom} nič nie je neúplné. Nejestvuje nič, čo by bolo potrebné poznať, a žiadne otázky {už} neostávajú. Všetky ciele boli úplne splnené, a všetky túžby boli uspokojené. Ja-Bytie je bez želaní, a je bez chcení a chúťok. Už má všetko, a to na základe toho, že je vlastne všetkým. Byť Všetkým-Čo-Je, {už} vopred vylučuje akýkoľvek možný nedostatok {niečoho}, a tak už neostáva nič robiť {, ako sa niekam a za niečím hrabať}. Nevyskytujú sa myšlienky na myslenie. Nieto mysle, s ktorou sa treba trápiť. Ja-Bytie/Boh/Átman nemá potreby. Ani sa nedostáva do potešenia, ani do sklamania. Nemá pocity ani emócie. Nemá presvedčenia ani stanoviská. Existencia Ja-Bytia je bez úsilia. To, čo je samotným zdrojom existencie, je navždy voľné a nepodmienené. Úchvatná sila Boha je sama o sebe žiarivá v samotnom svetle vedomia, ktoré nemá potrebu mať telo, ani žiadnu zhmotnenosť či formu. To, čo je bezforemné, je samotným podkladom formy. Ja-Bytie je nekritické, nestranné, úplne prístupné, súčasné a súhlasne prijímajúce. {Ja-Bytie je opísané aj na .2.22.}

.6.33.   Je úplne bezpečné odovzdať všedné ja Ja-Bytiu. Bezpodmienečná láska Ja-Bytia k všednému ja je zárukou jeho milosti {, vo význame zmilovania sa}. Vyžarovanie Ja-Bytia k všednému ja je doménou Ducha Svätého, ktorý je spojovacím článkom medzi duchom a egom. Modlitbou žiadame, povoľujeme, a rozhodujeme sa prostredníctvom slobodnej vôle, že umožníme Duchu Svätému, aby bol naším sprievodcom. Vďaka Božej priazni je umožnená premena k osvieteniu.

.6.34.   Hovorí sa, že rozriešenie ega je sťažované {jeho} kladením odporu {voči svoje zmene}. Ego sa nechce {z vlastnej iniciatívy} zmeniť, a ani byť {nasilu} zmenené, napriek svojim utrpeniam, strachom, a poľutovaniahodným úbohostiam. Trvá na tom, aby malo ‘pravdu’ za každú cenu, je iritované, a ustráchano si stráži svoje milované presvedčenia. {Ego} vlastne nie je nepriateľ, ktorého treba premôcť, ale pacient, ktorého treba vyliečiť. Ego je vlastne nemocné a trpí mylnými presvedčeniami, ktoré sú {však} vlastné jeho štruktúre. Návrat k príčetnosti si vyžaduje len ochotu uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti. {Pri tom, ako sa tieto odstraňujú duchovnou prácou zanechávaním stanovísk,} pravda sa stáva sebaodhaľujúcou; {pravda} nie je niečím, čo treba dosiahnuť alebo nadobudnúť, ale vychádza {pritom} na povrch sama od seba. Mier Boha je hlboký a absolútny. Jeho prítomnosť je nežne jemná a úplná. Nič nezostáva nedotknuté {dotykom Boha} alebo {ním} nezahojené. Taký je ráz a prirodzenosť Lásky. Ja-Bytie je práve ono vlastné zavŕšenie prejavu Tvoriteľa, ktorý {, tento prejav,} je {vlastne} samotnou existenciou. Neexistuje nič, čo by bolo mimo lásky Boha.

.6.35.   Príbeh Pravdy bol opakovane rozprávaný v priebehu vekov, ale je ho hodno povedať znova. Do priestoru, akoby prázdna, ktoré vzniklo uvedomením si ega, že v skutočnosti nič nevie, zrazu prúdi Božia láska, podobne ako pri priehradnej hrádzi, ktorá bola otvorená. Je to, akoby Božstvo celé tie tisícročia čakalo na tento záverečný okamih. V okamihu {vnútorne} vyrovnanej extázy, je človek konečne doma. {To, čo je, s veľkým písmenom} Skutočné je tak ohromujúco, zjavne a bezvýhradne prítomné, že sa zdá byť priam neuveriteľným, že presvedčenie o nejakej inej ‘skutočnosti’ je vôbec možné. Je to akoby nejaký zvláštny druh zabudnutia, {niečo} ako príbeh o hinduistickom bohu, ktorý si zaželal stať sa kravou, a potom zabudol, že tak urobil, a musel byť zachránený druhým z bohov.

.6.36.   Niekedy {vždy?} sa ego {, v pohľade zo širšieho rámca} mylne identifikuje vlastne ako osobnosť {, čo je súhrn jeho čŕt a vlastností}. Myslí si: „Som taká a taká osoba.“ A hovorí: „Nuž, to som ja.“ Z tejto mylnej predstavy vzniká strach, že človek stratí svoju osobnosť {, a tým svoj súhrn drahocenných presvedčení}, ak je ego zanechané. Toto je obávané ako smrť toho, ‘kto som’.

.6.37.   Pri vnútornom {seba}pozorovaní človek dokáže rozpoznať, že osobnosť je zbierka naučených odoziev a že persóna {, rola ktorú človek hrá,} nie je skutočným ‘ja’. Skutočné ‘ja’ sa nachádza za ňou a mimo nej {, mimo tej roli}. Človek je svedkom tejto osobnosti a nie je dôvod, aby sa človek s ňou vôbec stotožňoval. Po vynorení sa Ja-Bytia ako pravého ‘ja’, osobnosť po určitom oneskorení z prispôsobovania sa, prosto pokračuje v súčinnosti so svetom, ktorý, ako sa zdá, si nevšimol rozdiel. Osobnosť je naďalej akoby zábavná a často komická, a podobne ako telo sa stáva akousi novotou. Namiesto ‘mňa’ sa z osobnosti stalo ‘ono’, ktoré takpovediac funguje na vlastný generátor. Má svoje zvyky, štýly, záľuby a nezáľuby, ale tie už viac nemajú nejaký podstatný význam alebo dôležitosť, a {takisto} nemajú žiaden dopad na spokojnosť alebo nešťastnosť. Podobne {aj} pretrvávajúce príznaky bežných ľudských emócií tiež akoby prichádzali a odchádzali, ale tieto {už} nemajú žiadny vplyv ani moc, pretože už nieto stotožnenia sa s nimi alebo ich vlastnenia ako ‘mojich’.

.6.38.   Ľudia vo svete akoby očakávali určité odozvy a sú rozrušení, ak k nim nedôjde, takže z lásky sa im, {odozvám,} dovolí, aby sa akoby vyskytli, hoci sú vlastne malicherné a bez nejakej skutočnej dôležitosti alebo významu. Pri zanechaní stotožňovania Ja-Bytia s egom, je obťažné, a nie je prirodzené, zapájať sa do detailov sveta, ktoré {, tieto podrobnosti,} vyžadujú lineárne spracovanie. Zaostrenie teraz ako keby bolo skôr na podstatu než na detaily formy, ktoré si vyžadujú extra energiu na zvládanie. Čiastočne je to spôsobené tým, že {pri sledovaní frekvencií elektrickej aktivity mozgu prístrojom nazývaným ElektroEncefaloGram, tie} frekvencie EEG mozgu, ktoré sprevádzajú pokročilé stavy vedomia alebo osvietenia, sú pomalé vlny Theta (4 – 7 cyklov za sekundu). Sú pomalšie ako vlny Alfa (8 – 13 cyklov za sekundu), ktoré sa vyskytujú pri meditácii. Na rozdiel od toho v bežnej mysli, ktorá je prežívaním ega, prevládajú vlny beta s frekvenciou 13+ cyklov za sekundu.

.6.39.   Svet ako keby venoval nekonečnú pozornosť nepodstatnému, a je potrebné pripomenúť, že takéto veci {svet všedných ja} považuje za dôležité, významné, či dokonca hodné za ne zomrieť. Z ohľaduplnosti k ľudským pocitom je isté priblíženie sa k obvyklým spoločenským odozvám uisťujúce, lebo inak sa ľudia cítia odmietnutí alebo že ich nemáme v láske. Ľudia napríklad reagujú šťastím alebo smútkom na to, čo vnímajú ako zisky alebo straty. Pritom sa ani jedno, ani druhé vlastne nevyskytuje, ale je zrejmé, že ich jednotlivec prežíva ako naozajstné. Solidarita {, ako spoluhra citov s inými,} bola nahradená, medzitým, súcitom a uvedomelosťou, a teda nie svornou emocionalitou.

.6.40.   To, čo ľudia na svete vlastne chcú, je uznanie toho, kým skutočne sú na najvyššej úrovni, {ďalej chcú} vidieť, že to isté Ja-Bytie sa leskne v každom jednom {človeku}, uzdravuje ich pocit odlúčenosti, a prináša im pocit mieru. Prinášať mier a radosť druhým {ľuďom} je darom blahodarnosti {Božej} Prítomnosti.

KONIEC B2K6

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR, uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support, postupně budeme opakovat.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_4: 2Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania
a Čo je oddanosť?
a SUR_5: Podstata duchovnej práce,
případně i SUR_6: Prijatie toho, čo je.

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může nebo taky nemusí, v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.

Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Dialogues on Consciousness and Spirituality“ Part 2, Transcript of Advanced States of Consciousness str. 40

.2Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania04

„Vrhol som sa na taký prístup, ktorý spočíva v

neustálom zanechávaní snaženia sa niečo zmeniť –

v sebe,  vo svete,

akýkoľvek zážitok,  akúkoľvek myšlienku.

{Ak nám toto ‘  v sebe’ nesedí, uvedomme si, že vo vyšších stavoch je jasné, že ‘seba’ ‘nemeníme’, ale ‘seba’ odstraňujeme (, a to zo sveta všedných ja), a to zanechávaním obsahu, ktorý ponúkajú myšlienky svojim vábením a šarmom.}

Bolo to nepretržité ‘uvoľňovanie/vzdávanie’. Dostal som sa do tohto stavu a začal som vidieť ako myseľ vytvára, a ako ego vytvára, svoje dojmy zdanlivosti vnímania o tomto svete. Raz som uvoľňoval každučký okamih po dobu jedenástich dní, bez prestávky. Robiť to si vyžaduje rozhodnú jednobodovú zaostrenosť. Zostal som v tomto intenzívnom zaostrení a pokračoval som v uvoľňovaní každú sekundu, každý zlomok sekundy, až sa konečne myseľ zastavila a myšlienky už nevzchádzali.

Znenazdajky sa sám od seba začal odvíjať iný stav, ktorý presahoval stav, v ktorom som sa už nachádzal – a to práve, zo všetkých možných lokalít, {v značkovej reštaurácii na bifteky,} Rothman v New Yorku – nie v budhistickom kláštore, kde by sa človek mohol dostať do stavu Satori, {náhlej, ale prechodnej, blaženosti}. Nie, {stav} Satori je iný … Toto bolo trvajúce a nastalo samo od seba.“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Dialogues on Consciousness and Spirituality“ Part 2, Transcript of Advanced States of Consciousness str. 40

 

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

Čo je Oddanosť? 04

„Máme v sebe vrodenú obrovskú, intenzívnu a mocnú oddanosť. Nemusíme ju vyvíjať, musíme ju len znovu objaviť. V našom vnútri sa už nachádza energia takej obrovskej moci, že

človek vyvolá túto moc pre zanechanie

každučkej pripútanosti ktorá {mu} stojí v ceste.

Ochotu to urobiť {, prosiť ‘akúsi, duchovnú moc o niečo,} nenájdete v štruktúre ega. Ego vám okamžite dohodí nejaký dôvod, prečo by nemalo vytrvalo zotrvávať v smere, ktorým ste ho {po novom} nasmerovali. Takže človek musí načrieť hlbšie do svojho vnútra. V samotnom prirodzenom jadre ľudskej bytosti je duchovná moc enormnej intenzity, ktorá jediná dokáže uskutočniť nemožné.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

Podstata duchovnej práce 04

Základná podstata duchovnej práce je

zostávať neustále sústredený na to, čo vzchádza od okamihu na okamih, a

v uvedomovaní si toho, ‘čo prežíva {neexistuje ‘kto’, ale je to ‘čo’} a

‘kde sa to prežíva.

{Ako na to,} môžeme použiť alebo meditatívny prístup alebo prístup nepretržitej duchovnej zamyslenosti, pričom obidva prístupy vedú k rovnakému výsledku.

Je to prístup spočívajúci

v neustálom vzdávaní chcieť mať zážitky pod kontrolou {ovládať, usmerňovať, pomenovávať, preciťovať} ako aj

v neustálom vzdávaní sa samotného prežívania.

Potom nám raz zrazu náhle trkne, že uvedomovanie je vykonávané akousi nekonečnou črtou vedomia (Ja-Bytím) {ktoré je súčasťou a prejavom Božskosti}; to sme možno predtým aj tušili, ale sme si to vlastne neuvedomovali. Keď nám to trkne, Uvedomenie Božej Prítomnosti sa objavuje častejšie.

Z tejto skúsenosti vychádza čoraz väčšia ochota sa spoliehať na túto vnútornú Božiu Prítomnosť a čoraz menej a menej sa spoliehať na všedné ja. Človek sa teda zriedkavejšie obracia na všedné ja, aby zvládal životné problémy, pretože postupne narastá ochota odovzdať sa svojmu Ja-Bytiu. Postupná strata stotožnenia sa so všedným ja, a rastúce stotožňovanie sa s Božou Prítomnosťou – spolu s ochotou odovzdať život a všetko, čo s ním súvisí Božej Vôli – sa stanú jasným stredobodom duchovného prístupu a prežívania človeka.

Čerstvý, {hlboký a nižšou úrovňou vedomia ešte nepotlačený}, katastrofálny zážitok je kľúčovou výukovou príležitosťou, ktorá nás učí ísť k samotnému jadru, k samotnej podstate {takéhoto} zážitku, uvidieť o čo ide, a jednať s týmto zážitkom na úrovni prežívania v samotnom energetickom poli vedomia.

Je tu ochota

vzdať sa, a zanechať ‘chcenie’ zmeniť to,

čo sa udialo ‘tam vonku’.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World“

Prijatie toho, čo je 04

Dr. Hawkins: „Čo tým myslím je, že

ako sa práve teraz s vami rozprávam,

uvoľňujem vo vedomí akúkoľvek túžbu čokoľvek zmeniť.

%

Osvetlenie {v tejto miestnosti} je také, aké je.

Váš hlas je taký, aký je.

Poslucháči sú takí, akí sú.

Takže je tu uvoľňovanie akéhokoľvek úmyslu čokoľvek pozmeniť na iné, než aké to je,

a úplné prijatie toho,

že osvetlenie nemusí byť také dokonalé, ako ja chcem,

že otázka nemusí byť formulovaná tak, ako ja chcem,

že obrus nemá takú farbu, akú ja chcem.

Vidíte, že myseľ sa zvyčajne pokúša ‘byť nad vecami’,

veci meniť, veci vylepšovať, veci vyžehľovať.

Krabička s papierovými vreckovkami by mala byť otočená týmto smerom,

ale nie, mala by byť druhým smerom.

%

Takže myseľ sa sústavne snaží veci poopraviť,

a keď dosiahnete stav nepretržitej duchovnej zamyslenosti či meditačného stavu,

veci sú, {(} ako {)},

a keď niekto povie, že viete, to je koniec všetkého čo je,

poviete, nuž teda zbohom.“

%

Susan: „Takže je to tak trochu ako prijatie {toho čo je}, však?“

Dr. Hawkins: „Správne, je to hlboké prijatie {toho čo je}, áno, áno.“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World”

HONZA: Tímto je hlavní program u konce. Zbývá už jen dodat: Julko, děkujeme za vše, co pro naši skupinu děláš, za překlady veškerých textů, kapitol druhé knihy i videí.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (15) na setkání z 9. srpna/augusta 2021..

– Odezva od Míry

– Informace k živému setkání a možnost rozšíření setkání o další místo – na Slovensku.

 

Ad a. – Odezva od Míry

Tato odezva přišla mailem a máme svolení ji přečíst. Velice děkujeme za tuto odezvu.

Dobré ráno Honzo,

S radostí reaguji na vaší výzvu ohledně připravovaného programu ve Střílkách.

Samozřejmě se přizpůsobím a věřím že tak jako tak, bude program výživný. Ale pokud bych se mohl přidat, tak bych byl rád za opakování  jak se dostat na 500-600, dál se zatím nehrnu. 😊 Děkuji.

Honzo prosím mohl bych se vrátit k druhé knize, kapitole 6 Rozriešenie Ega , odstavec .6.1.

.6.1.     Zjavenie {odhalenia sa Podstaty Všetkého-Čo-Je} nastáva {vtedy}, keď sa odstránia prekážky, ktoré mu stoja v ceste. Tieto prekážky padajú samy od seba, keď sa odstránia ich nosné základy. Takýmto nosným základom je koncept ‘príčina‘ {, teda predstava všedného ja, že vo vesmíre, a teda aj vo vašej domácnosti, u vás v robote, na diaľnici, v politike, v počasí, atď., naozaj existuje niečo, na čo môžeme poukázať, že je príčinou niečoho iného.} Prečo toto pochopenie {, že absolútne nijaká príčina ničoho neexistuje (,okrem súčasného okamihu),} je také dôležité, sa dá vyrozumieť, keď {raz} uvidíme, že uverenie v {naozajstnosť existencie konceptu} príčiny je hlavnou oporou mylnej predstavy toho, že človek {, ako všedné ja,} je oddeleným, samostatne existujúcim, a nezávislým ‘ja’ alebo ‘egom’.

Jsem velmi vděčný, že se nám to Julko snaží vysvětlit, ale zdá se, že se mi to nedaří uchopit, jsem v tom nějak zamotaný.

Když vezmu jednoduchý příklad, potřebuji vroucí se vodu.

Vezmu hrnec, napustím do něj studenou vodu, dám ho na plotnu a zažehnu oheň. Za určitý čas se začne voda vařit a já za tím vidím že příčina toho že se voda vaří je to co jsem udělal.

Nebo mluvím o úplně něčem jiném?

Děkuji mnohokrát!

Míra

Předávám slovo Julovi:

JULO:  odpověď pouze ze záznamu

 

Další podbod ke bodu 4.- informace k živému setkání a možnost rozšíření setkání o další místo – na Slovensku:

Nic nebrání uskutečnění živého setkání v termínu 17.-19. září/septembri 2021 v areálu Ašrámu v budově Gangy. Přihláška byla vložena na web hawkins.support jako součást stránky o živém setkání. Ti z vás, kteří jste zaplatili zálohy na nekonané Radějovy, a nevěnovali jste zálohu jako dar družstvu – asi v jednom případě se tak stalo J, budou v rámci nového setkání zvýhodněni a zaplacená záloha bude započítána, na místě doplatíte jen případný rozdíl – doplatek. Vždy je potřeby vyplnit a odeslat mailem přihlášku a na dalších detailech se následně po obdržení emailu s dalšími informacemi k setkání domluvit s Hedvikou (Jurákovou), která se organizace ubytování opět ujala. Těm, kteří mají zaplacenou zálohu a současně termín jim nevyhovuje z jakéhokoliv důvodu, mají možnost si zálohu odložit na další setkání nebo částku písemně – mailem – věnovat skupině jako dar. Případně požádat o vrácení zálohy.

V současnosti je přihlášeno přes 26 účastníků a pokoje v Ganze jsou již prakticky obsazeny, začneme obsazovat pokoje na Zámku. Program bude přizpůsoben podle přání účastníků setkání a jejich úrovně vědomí. Současně požadujeme, aby všechny diskuse na živém setkání byly jenom o tom, co si můžeme vzít z těchto diskusí se sebou domů jako nástroj, který pomůže k zvyšování úrovně vědomí.

A třeba se ve Střílkách – a nově i na Slovensku – můžeme domluvit, jak dál pokračovat v našich on-line setkáních a jak je vylepšit na tzv. položivé! 🙂

Na Slovensku? Díky pozvánce mého bratrance na Slovensku k oslavě 80-tin jeho otce jsem zjišťoval pravidla pro možnou účast naši rodiny. Ukázalo se, že pro lidi bez očkování je návštěva Slovenska a návrat domu prakticky nerealizovatelná. Uvědomil jsem si, že to platí obecně, pro jakýkoliv směr, jak pro České občany, tak pro Slováky. Podíval jsem se do seznamu přihlášených na Střílky a uvědomil jsem si, že jsou přihlášeni jen 2 Slováci. Protože je nepravděpodobné, že by se situace mohla změnit, přišla mi myšlenka vytvořit ve stejný termín i setkání na Slovensku, zavolal jsem Jurajovi a ten zjistil možnosti. Předávám mu slovo:

JURAJ: ze záznamu…

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Duchovní vůle
– Duchovný neznamená sprostý
Předávám slovo Julovi…

JULO: 

Duchovní vůle – B6, DISCOVERY OF THE PRESENCE OF GOD, pp.65-66

Vôľa

.1. Duchovná Vôľa nie je taká, ako keď ego chápe vôľu ako „silu vôle“, čo znamená emocionálnu silu, so zaťatými zubami námahy, a zvýšenou emocionalitou. Vôľa poháňaná egom si vyžaduje energiu a je namáhavá. V zásade by sa dala chápať ako forma agresie. Naproti tomu vyvolanie Duchovnej Vôle je ako otvorenie stavidiel a následné odtiahnutie sa. Ego/vôľa dáva udalosti do súvislostí v zmysle príčiny a následku, v ktorých si osobná vôľa nárokuje zásluhy alebo vinu, pretože sa považuje za príčinného činiteľa. Naproti tomu Duchovná vôľa nie je osobná, ale je to kvalita vedomia, ktorá mení rámec, odovzdaním sa k pozvaniu k moci Ja-Bytia. Duchovná vôľa ciachuje na 850; a osobná vôľa ciachuje len na súčasnej úrovni vedomia človeka.

.2. Duchovná Vôľa, vyzvaná úplným odovzdaním sa, je teda schopná vykonať zdanlivé „zázraky“, zatiaľ čo osobná vôľa, paradoxne, často automaticky vyvoláva odpor, ako vie každý, kto sa pokúšal osobnou „silou vôle“ prekonať aj drobné návyky.

.3. Odovzdanie osobnej vôle Božej Vôli (alebo Múdrosti, Vyššej moci) znamená vzdanie sa orchestrovania. Dá sa očakávať, že ego sa tomu bude brániť, a vymýšľa si výhovorky, protiargumenty a početné strachovania, aby si udržalo mylnú predstavu orchestrovania. Pozície ega sú posilňované hrdosťou, ako aj túžbou po určitých výsledkoch. Preto, egu sa zdá, že odstúpiť a pozvať zásah Božstva je akoby prehrou, kým pre Ducha je to jednoznačne výhra.

.4. Ďalším obmedzením osobnej vôle je, že nemá vedomosti o karmických predurčeniach alebo priaznivom načasovaní, ani nemá múdrosť (všemohúcnosť){vševedúcnosť}, aby pochopila prospešný priebeh udalostí. Ja-Bytie zariaďuje s vnútorným poznaním schopnosti. Napríklad snaha čeliť určitému konfliktu predčasne môže byť neúspešná, zatiaľ čo by bola bývala úspešná po vyriešení niekoľkých iných vrstiev konfliktu.

 

Duchovný neznamená sprostý – Dr. David R. Hawkins: To be Spiritual Doesn’t Mean to be Stupid

Dobrota sama o sebe má do istej miery aj svoju odvrátenú stránku. A to vtedy, ak sa práve kvôli vlastným dobrým sklonom voči druhým dostávate do popierania {skutočnosti}. Byť duchovný teda neznamená byť hlúpy…. Hlúpy – nemusíte byť slepý, nebuďte nevedomý. Môžete byť veľmi bystrí a pozorní. Čím viac vaše vedomie napreduje, tým viac ste ochotní pozrieť sa na odvrátenú stranu vecí a povedať si – hej, zdá sa mi, že je to narafičené. Je to preto, že ste sami bezúhonný a čestný, že chcete vedieť, aká je pravda. Nechcem ich považovať za tých, ktorí sa v tom mýlia. Naopak, chválim ich – bol to krásny kus zinscenovanej práce, krásny, krásny. Aj to vám prezradí, aké je to mazané, s čím máte do činenia. Vplyv, ako by reagovali, právne záležitosti, protižaloba, a to, čo vidíte, bolo úplne vopred vykalkulované, úplne vopred vykalkulované, áno.

Takže len hovorím, aby ste neboli naivní len preto, že ste duchovní.  Niekedy ľudia, ktorí sú duchovní, upadajú do popierania a naivity a obávajú sa, viete, vecí, ktoré sa nikdy nestanú, a zachraňujú Zem a všetky takéto veci. Takže chceme len použiť meradlo pravdy a hovoriť o niektorých veciach v dnešnom svete, pretože duchovne vyvinutí ľudia a študenti nežijú vo vákuu. Nežijeme všetci v ašrame kdesi odtrhnutí od sveta. Všetci sme každý deň vystavení tomuto náporu zo strany médií a spolitizovaných médií, takže ako sa stať {odolným}, ako zostať v duchovnom súlade s pravdou vo svete, ktorý nie je v súlade s pravdou, je problémom moderného človeka a to je témou knihy, na ktorej práve pracujem a ktorú dokončujem – Duchovná realita a moderný človek.

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

K dispozici je záznam vytvořený ze zálohy, protože v původním streamu na youtube chybí cca 15 minut od začátku setkání. Mimořádně je úplně celý, od spuštění zálohy 15 min před oficiálním zahájením po úplný konec, ma ale sníženou obrazovou kvalitu. Bude opraveno po navýšení kapacity pamětí počítače a jeho úpravě.