Čistě Duchovní Cesta – dokončení; Jak vypadá svět po přeměně; Na co jsme tu? – 28.6.2021

Záznam on-line meetingu ze 28.6.(jun)2021 na téma: Čistě Duchovní Cesta – dokončení; Jak vypadá svět po přeměně; Na co jsme tu?

28june2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v další etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

 

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Dočtení podkapitoly Co je Čistě Duchovní Cesta? – a tím dokončení 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

   

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

– Modlitba božieho služobníka
– Ako vyzerá svet po premene?

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (08) na setkání z 21. června/júna 2021.

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Karma pre každého.
– Opakování překladu z videa Prečo?
– Na čo sme tu? S podotázkou – proč vzniklo tornádo?

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění:

 

Motto CZ: “Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.”

Nečteno: – Motto SK: “Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.”

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
Dočtení podkapitoly Co je Čistě Duchovní Cesta? – a tím dokončení 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé.

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen “Julo volně”}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

02 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’

 

KAPITOLA 4

Základy

 

Pokračování … Čo Je Čisto Duchovná Cesta?

 

B2K4_SK_ods75-100

                         

 1. V 300kách sa politika stáva nádejou pre spásu človeka, a vojny sa vedú kvôli politickým ideológiám, názvom a sloganom, s ich znehodnocovaním hodnoty jednotlivého ľudského života. ‘Zlí’ ľudia sú likvidovaní gilotínou a elektrickým kreslom alebo sú zatváraní do väzení. Na tejto úrovni sa prejavuje dualistické upriamenie sa na úzku sféru ‘dobra’ proti ‘zlu’, s jeho vrodenou slepotou voči {vlastnému} stanovisku, ktoré vytvára toto rozdelenie proti sebe stojacich vyhranených protikladov.
 1. Nižšie úrovne žijú v chaotickom svete, pretože definície správneho alebo nesprávneho sa menia od okamihu k okamihu, od kultúry ku kultúre, a v rámci samotnej kultúry v závislosti od vzdelania, IQ, sociálnych zvykov alebo miesta na svete. Táto úroveň je veľmi zraniteľná zo strany informačných masmédií, ktoré ju maximálne vykorisťujú a z verejnosti doja sentimentalitu a až slziacu emocionalitu.
 1. Tento sklon k ‘buď/alebo’ {, k pozeraniu sa na svet ako na svet proti sebe stojacich vyhranených protikladov,} pretrváva v 400-kách, {ale teraz už pod rafinovanejším názvom,} ako ‘vedecké proti ‘nevedeckému’. Takže samotná veda je sídlom mechanistického zjednodušovania a determinizmu, {teda príčinnej súvislosti,} ktorý sa udržuje s {takou} prevažujúcou dogmou, ktorá sa vyrovná dogme cirkvi v stredoveku.
 1. Od úrovní vedomia nad 500 sa náchylnosť uviaznuť v svojej vrodenej obmedzenosti ako aj v nevedomosti v protikladoch zoslabuje, pričom {teraz} tieto falošné presvedčenia zmierňujú svoju moc nad mysľou. V 500-kách, duch, v podobe lásky, začína tieto zatvrdnuté extrémy rozpúšťať, a objavuje sa humanizmus {, teda ústretovosť voči záujmom, potrebám a blahu ľudí} ako aj situačná etika {, teda hodnotenie činov skôr vo svetle ich situačného rámca než na základe uplatňovania morálnych absolútností}, ktoré zohľadňujú rámec, čím vnášajú do života väčšiu vyváženosť, a zmysel pre etiku, ako protiváhu voči extrémizmu.
 1. Úroveň srdca (500) sa stane mostom zo sekularizmu {, teda náboženskej pochybovačnosti alebo ľahostajnosti}, prísnej mravopočestnosti a pomstychtivého moralizmu, a otvára dvere pre zvažovanie aj iných pohľadov, zhovievavosti, milosrdenstva a odpúšťania, a to vďaka porozumeniu a neposudzovaniu. Veľká sila 500-viek spočíva v používaní schopnosti porozumieť, a je to práve porozumenie, ktoré umožňuje napredovanie na úroveň 540, úroveň Bezpodmienečnej Lásky.
 1. Na týchto úrovniach sa prejavuje schopnosť oddeliť skutok od jeho vykonávateľa. Takže matka navštívi svojho odsúdeného syna vo väzení a aj naďalej ho ľúbi napriek tomu, že spáchal hrozný zločin. V 500-kách sa prejavuje aj schopnosť uvedomiť si obmedzenia človeka, a neschopnosť povzniesť sa nad ne. Schopnosť a ochota odpustiť im, “lebo nevedia, čo robia”, sa stáva dosiahnuteľným cieľom, lebo zhovievavosť nahrádza túžbu po odplate, pomste a odvetnej agresii. Odpúšťanie sa tak stáva základným kameňom.
 1. V 500-kách sa obmedzenia schopnosti voľby stávajú zrejmými. Dieťa vo vnútri každého človeka sa dostáva do popredia a jeho najvnútornejšia, od pradávna prítomná nevinnosť sa stáva viditeľnejšou a má tendenciu nepripustiť použitie odvety, ktorá v našej spoločnosti často nadobúda rovnakú alebo horšiu podobu ako samotný trestný čin, ktorý sa trestá.
 1. V 500-kách sa tiež prejavuje schopnosť vidieť všetko dianie ako výsledok množstva spolupôsobiacich faktorov, takže zodpovednosť sa teraz považuje za existujúcu alebo za možnú iba do určitej miery, a závisiacu od rámca a okolností. Správanie nadobúda odtiene významu {na rozdiel od vyhranených protikladov} a bezhlavé reakcie už nie sú viac prijateľné. Prestanú sa vynášať unáhlené úsudky, a rôzne protirečenia sa zvažujú a považujú sa za potrebné zohľadňovať. Stáva sa zrozumiteľným, že veci sa nedejú proti vôli človeka, ale len na základe spolupôsobenia jeho vlastných súčasných alebo predchádzajúcich duchovných postojov, ktoré obsahujú v sebe rozhodnutia, ktoré urobil. Život vo všetkých svojich podobách to vidí ako príležitosť na duchovný rast a ako vhodné pre účastníkov.
 1. Ľudský život, ako ho všedne prežívame, je eposom {, teda ospevovaním hrdinských činov všedného ja} a dramatizáciou všetkých možností pod úrovňou 600, pri dosiahnutí ktorej sa rámec {pohľadu na život} zásadne zmení, a úplne iná skupina zdanlivých prekážok sa teraz predostrie, a to vo forme princípov a výziev pre {samotné} uvedomovanie. Na úrovni 600 je zdanlivosť vnímania nahradená úplným neobmedzeným nadhľadom. To, čo sa mohlo považovať za smolu vo svete zdanlivosti vnímania, môže byť teraz, pri pokročilejšom uvedomovaní si celkového nadhľadu, považované za dar.
 1. Taktiež pri 600-ke zaniká stotožňovanie sa s fyzickým telom, a tým ten {všedného ja} najväčší strach nad všetkými strachmi, strach zo samotnej smrti, zmizne ako možná ‘skutočnosť’. Podobne ako húsenica vyliezajúca z kukly, práve vyslobodený duch jasá nad svojou nefyzickosťou, pretože Ja-Bytie je úplne neviditeľné.
 1. Úrovne nad 600 možno najpresnejšie opísať, alebo sa dá na ne poukazovať, ako na okolnosť alebo stav, ktorý prevláda sám od seba, a je si sám sebe zrejmý, lebo v ňom nieto ani subjektu {, teda pozorovateľ} ani objektu {, teda pozorované}. {Inými slovami, je to stav bez mylnej predstavy existencie neJednoliatosti, a teda oddelenosti vonkajšieho a vnútorného sveta}. Poznávajúci a poznávané, sú seba-identické a sami sebe zrejmé, ako jedno a to isté, bez rozkúskovanosti {, nakoľko obe sa stali jedným a tým istým}. Neexistuje žiadne vnútorné ani vonkajšie, žiaden jednotlivec na jednej strane a Boh na druhej, žiadna časť mimo celok, a žiadna nezávislá bytosť, na ktorú by sa dalo poukázať. Všetky duality boli preklenuté. Uvedomenie je existujúce samo o sebe, takže nezostáva žiaden jednotlivec, ktorému sa to prihodilo.
 1. Na krátky okamih, pri tom, ako sa všedné ja zmizne do Ja-Bytia, nastane prechodný úžas a bázeň obrovského rozsahu a hĺbky. Prežíva sa smrť všedného ja, a potom je všetko tichosť a mier. To, že telo bolo niekedy považované za ‘ja’, sa zdá byť úplným nezmyslom, a {‘iste’} to muselo byť spôsobené prechodným výpadkom a zabudnutím. Je to, akoby človek záhadne zabudol, kým naozaj je, a teraz si s radosťou spomenul. Všetky strachy a zvraty osudu zmizli a teraz, oslobodený dokonca od samotnej smrti, si pripomína, že vždy bol, a vždy bude, a že {preto} prežitie vôbec nikdy nebolo problémom. Vrodené bezpečie človeka bolo po celý čas zaručené skutočnosťou Ja-Bytia, ktoré je všadeprítomné a presahuje čas a priestor. Žiadne začiatky ani konce nie sú vlastne ani možné, a Skutočnosť človeka {, Ja-Bytie,} existovalo pred všetkými svetmi či vesmírmi. Neexistujú otázky ani odpovede, pretože proti sebe stojace vyhranené javy v identite {Ja-Bytia} neexistujú.
 1. Ja-Bytie nie je ani tým jedným, ani tým mnohým, ale je mimo akýchkoľvek stanovísk a myšlienkových pochodov. Presnejšie by sa dalo povedať, že {každého} Ja-Bytie je skutočnosťou, z ktorej vzchádza ‘to jedno a tie mnohé’. Všetko je samo osebe dokončené, od ničoho nie je závislé, a nepotrebuje nič mimo seba, pretože ‘mimo seba’ je nemožnosťou. Teda, ‘Ja-Bytie’ je rámcom, zatiaľ čo ‘všedné ja’ je obsahom.
 1. Nieto oddelenosti medzi Tvoriteľom a tým, čo je stvorené. Všetko je samovytvárajúce ako prejav Božej mysle. Toto veľké uvedomovanie je typické pre úroveň vedomia 700, kde Ja-Bytie je Všetkým-Čo-Je. Pretože vesmír je samovývíjajúci sa a sebanaplňujúci, žiadne zasahovanie nie je potrebné. Všetko je v dokonalej rovnováhe a súhre.
 1. Úrovne vedomia 800 a 900 predstavujú najvyššie možné dosiahnuteľné úrovne vedomia ľudstva. Svätec sa môže príležitostne vrátiť na svet, ale svet je už pre neho premenený. Už to nie je svet s jednotlivcami, ktorých je potrebné ‘zachrániť’, ale energetické pole, ktoré treba povzniesť a posilniť. Každé vedomie {jednotlivca} na svete, ktoré ciachuje nad úrovňou Bezúhonnosti, slúži na vyváženie negativity sedemdesiatosem percent populácie, ktorá predstavuje negativitu pod úrovňou 200.
 1. Moc úrovne vedomia 1000 vyvažuje celkovú negativitu celého ľudstva a vytvára nielen možnosť, ale aj istotu spásy celého ľudstva. Aj keď sa zdá, že sa táto prípadná výsledná udalosť odvíja pomaly vo svete času, už existuje v skutočnosti absolútna, ktoré je mimo času.
 1. Duchovný vývoj sa zakladá na prijatí, {ale} ako záležitosti slobodnej vôle a voľby, a teda každý zažíva iba taký svet, aký si sám volí. Vesmír je úplne bez obetí a všetky prípadné výsledné udalosti vzchádzajú z vnútornej voľby a rozhodnutia.
 1. Čo vysvetľuje zjavné zdržanie tohto nevyhnutného osudu? Zdá sa, že je to príťažlivosť energetických polí, ktoré bežne označujeme ako ‘silu’, alebo mylnú predstavu či faloš. Ústredným dôvodom tejto vábivosti je stotožnenie všedného ja s telom, a z toho vyplývajúcich obáv o prežitie. Smrti sa potom bojíme ako zániku života, a vnímame ju ako samostatne jestvujúcu, možnú skutočnosť, ktorú udržiavame vo svojich predstavách ako strašidelnú, naozajstnú možnosť.
 1. Pre Ja-Bytie sa ľudský život skladá z hier a šarád, pretože každý podvedome vie, že smrť nie je skutočnou možnosťou. Prečo by inak ktokoľvek riskoval svoj ‘život’ pre politický zisk alebo peniaze? Už pri letmom pohľade, história zmrzačených tiel presvedčí každého budúceho hrdinu, že ospevovanie vojny je úplný nezmysel. Po vojne, v ktorej ‘zomrie’ sedemdesiat miliónov ľudí, hranice krajiny zostávajú rovnaké, obchod sa vracia do starých koľají a celá táto šaráda je smutným vtipom. Bývalí nepriatelia si teraz podávajú ruky, pripomínajú si navzájom výročia padlých vojakov a bývalých účastníkov vojen a navštevujú si navzájom vojnové pamätníky.
 1. Pri partičke šachu alebo dámy sa figúrky nezničia, ale sa len odsunú zo šachovnice, pre použitie v iný deň. Ego sa zapája do predstavení, ktoré sú úplne presvedčivé pre hráčov a divákov . Na určitej úrovni {je vidieť, že} každý hráč poskytuje duchovnú službu ostatným tým, že hrá lekcie, ktoré je potrebné sa naučiť v prospech všetkých. Akty odvahy prebúdzajú dušu k jej vlastnej vrodenej moci, ktorú bude potrebovať na dosiahnutie záverečného Uvedomenia.
 1. Za 600-kou už nieto osobného, všedného ja na robenie rozhodnutí. Napredovanie je prejavom vlastnosti samotného vedomia. Zasvätenie nejakej špecifickej duchovnej úlohe preto udržiava telo v chode v hmotnom svete, kým sa daný zámer nedokončí. V skutočnosti je len jeden život, ktorý sa javí ako za sebou idúce kapitoly.

 

Poznámka k anglickým prekladom Kresťanskej Svätej Biblie

{nasledujúce sa týka najviac používaných anglických prekladov:}

Verzia Kráľa Jakuba

 1. Starý zákon ciachuje na 190. Avšak Genezis je na 660, Žalmy sú 650, a Príslovia sú 350. Keď tieto vyjmeme, tak zvyšné knihy spoločne ciachujú len na 125.
 1. Nový Zákon ciachuje na 640. Avšak, keď odstránime Zjavenie podľa Jána (toto ciachuje iba na 70), tak potom by Nový Zákon ciachoval na 790.

Dnes bežne používaná verzia

 1. Súčasná verzia Biblie ciachuje na 475. Spraviť ju skutočne ‘svätou’, ako je to vyjadrené v jej názve, by vyžadovalo vylúčiť všetky knihy Starého Zákona (okrem Genezis, Žalmov, a Prísloví) a Zjavenie. Ak by sa to tak urobilo, tak potom by bola Biblia skutočne svätou, a ciachovala by na 740.

 

Lamsa verzia

 1. Dôležité je, že Lamsa verzia Biblie (preložená z aramejskej Pešitty do angličtiny) je presnejšie preložená, než ako je verzia Kráľa Jakuba (preložená z gréčtiny do angličtiny). Ciachuje o 20 bodov vyššie. Verzia Kráľa Jakuba má vážne chyby, napríklad nesprávne cituje Ježišov výrok na kríži: „Môj Bože, prečo si ma zatratil?“. V preklade z aramejského jazyka ten citát znie: „Môj Bože, tak pre toto {tu divadlo si} si ma šetril?“. Ježiš hovoril aramejsky a nie grécky (pozrite si Úvod do Lamsa Biblie, str. xi). {Na Slovensku a v Čechách existuje veľké množstvo prekladov, zo tridsať, a tento citát sa prekladá napríklad aj ako „Bože môj, prečo si ma opustil“}.

100  Ak by sa z Lamsa Biblie vylúčili Starý zákon (okrem Genezis, Žalmov a Prísloví) a Zjavenie, tak by ciachovala na 810. Ak by sa Zjavenie odstránilo z Lamsa prekladu Nového Zákona, tak by Lamsa Nový Zákon ciachoval na 880.

KONIEC (Book 2, Kapitola4), B2K4

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Nyní zde postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.13:
– Modlitba božieho služobníka
– Ako vyzerá svet po premene?

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění. Možná i zopakuje některé modré věty z předchozích stran.

Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R Hawkins, „Advanced States of Consciousness“, Disk 2, 01:14:24 – 01:14:54

 

Modlitba božieho služobníka 03

„Všetci tí, ktorí si prajú sa ku mne pripojiť v modlitbe božieho služobníka, nech sa pridajú:

(Jednou z najmocnejších modlitieb, viete, je opakovanie, že sme služobníci Boha. Hovoríte:)

Som boží služobník,

Preto moja vôľa, moje myšlienky, a všetko ostatné,

sú zbytočné.

Som služobník Jeho Výsosti,

a prosím Boha o prejavenie Jeho Vôle pre mňa.

Akým spôsobom môžem byť Tvojím Služobníkom, Ó, Pane?

A tak ťa teda Boh zdokonaľuje.“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Advanced States of Consciousness“, Disk 2, 01:14:24 – 01:14:54

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 362

 

Otázka: Ako vyzerá svet po premene? 02

Odpoveď:

Podstata Božskosti vyžaruje ako Žiara z Dokonalosti Všetkozahrňujúceho Tvorenia ako kvality existencie. Nepretržité vzchádzanie vyúsťuje do pozorovania javov ako nezávislých a samovyvíjajúcich sa, mimo času, príčinnej súvislosti, alebo dokonca časovej následnosti. {Nezobrazené} možnosti vzchádzajú ako zoskutočňovanie sa javov.

Všetko uvedené je nezávisle poznané na základe Jednoliatosti Ja-Bytia/Existencie. Dokonalosť Všetkého-Čo-Je vyžaruje ako skvostná nádhera, dokonalá Vyrovnanosť a Súlad, pomocou ktorých sa Dokonalosť prejavuje ako ďalšia Dokonalosť, na základe evolučného odvíjania. Neexistuje ani ‘tu’, ani ‘tam’; neexistuje ani ‘teraz’, ani ‘potom’. Po premene nieto žiadnych otázok vyžadujúcich odpoveď, pretože Všetko-Je-Zrejmé.

Najvyššia Sláva Bohu!

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 362

HONZA: Julko, děkujeme za vše, co pro naši skupinu děláš, i za tyto překlady textů. Inspiroval jsi se Dr. Hawkinsem, který říkal, že tak, jak se zvedá hladina moře, zvedají se na ní i všechny lodě. Stejné je to s úrovní vědomí. Děkujeme, že tvým záměrem je pozvednout lodě na československém rybníku.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (08) na emaily a setkání z 21. června/júna 2021.

Na dnešek mám připravené tři věci, o kterých jsme mluvili minule. Julovo doplnění k meditaci, odezvu – Co se stává, když využíváme služby poskytované zdarma, která byla vzápětí po ukončení minulého setkání a třetí je spíš technická k živému setkání.

 
– První dvě reakce vám pustím ze záznamu minulého setkání, které na youtubu nenajde a třetí dodám osobně po ukončení záznamu.

– video: ve zhoršené kvalite v záznamu dnešního setkání

 

 • Uvažujeme o živém setkání od pátku večera do nedělního poobědí někde na Moravě poblíž Slovenska, termín – letos v září. Podle počtu předběžných zájemců budu hledat odpovídající kapacitu a místo setkání. Proto bych vás chtěl požádat, abyste mi v případně předběžného zájmu o setkání připojili na stránky Hawkins support a vyplnili nově vytvořenou „Anketu“. Stránka je přístupná ze základní stránky Vítáme Vás a je zaheslovaná. Pro vás, co jste tu pravidelně, heslo bude snadné vyplnit.
  Označte prosím všechny termíny, které vám vyhovují a “anketu” odešlete zvlášť pro každou osobu. Tím se ve statistice zjistí celkový počet předběžných zájemců. Hlavní náplní živého setkání se nebude učit něčemu novému. Zajisté – program bude – budeme opakovat ten základ z prvních online meetingů, ale hlavně se chceme lépe poznat a vytvořit prostor na otázky a odpovědi. Julo nejspíš letos z Toronta nepřiletí, tak se budeme snažit vytvořit on-line spojení mezi Julem a účastníky setkání.
  Prosím “hlasujte” do 30.6.2021.

5.) HONZA: Otázky a Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

Karma pre každého.
Video, ve kterém se studenti ptají Dr. Hawkinse, jak je to s karmou.

Julo prvně přečte slovenský překlad krátkého videa, pak se na video společně podíváme a Julko překlad opětně přečte.

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr. Dávid R Hawkins Ph.D, z lekcie Radosť, 25 apríl 2009, disk 3, od 8:43 do 11:00 minúty

 

DRH podpisuje knihy na javisku medzi tým, ako študenti k nemu prichádzajú na javisko.

Študenti: “Nazdar, Dr. Hawkins.”

DRH: “Hello.”

Š: “Pozdrav z Kanady” {stretnutie sa konalo na samom juhu Spojených Štátov, v Arizone}.

DRH: “Áno.”

Š: “Ďakujeme vám za vaše ‘Radostné’ učenia a prosíme si od vás požehnanie.” {Práve prednesená lekcia bola o Radosti.}

DRH: “Áno, skutočne, máte moje požehnanie, amen”, a dáva dlaňami a pohľadom na študentov požehnanie.

Š: “Ďakujem. A mám jednu otázku. Spomínali ste, že ste predtým mali povolenie odísť zo sveta, ale ste neboli ochotný, neprijali ste.”

DRH: “Ja som to jednoducho neprijal. Nie že by som nebol ochotný.”

Š: “ {Chápem,} neprijali ste. Ako to súvisí s predchádzajúcimi prednáškami, kde ste spomínali, že čas smrti je vopred určený, pri narodení. To by potom bolo karmicky dané, že by ste neboli prijali. Alebo to isté so samovraždami, alebo vojakmi, ktorí zomierajú v Iraku, a tak ďalej. Všetko je to predurčené, alebo nie?”

DRH: “Je to predurčené, áno” Smiech v hľadisku.

Š: “ V poriadku, ďakujem. Môžeme si teraz urobiť fotku?”

DRH: “Je to však predurčené pre väčšinu ľudstva, ale nie pre každého a vždy. Poďme to otestovať.” Robí svalové testovanie so Susan: “Je to predurčené pre väčšinu ľudstva, väčšinu času. ÁNO. Ale nie je to predurčené pre osvietenú bytosť. Odolávaj. ÁNO.” Tlieskanie a výkriky. “Osvietenie je mimo karmy, takže {v tom stave vedomia} nepodliehate karme. Karma je lineárna, osvietenie je nelineárne, takže nelineárne nie je pod nadvládou lineárneho.”

END


– Opakování překladu z videa Prečo?

Dva úryvky z Hawkinse nám osvěží Julo:

 

Nasledujúce preložil Julo z angl. originálu videa od Dr.Davida Hawkinsa

 1. „Prečo?“ je hra myšlienok

Viete, sú to hry mysle na popletenie hlavy. „Prečo?“ sú hry mysle na popletenie hlavy. Nemôžete porozumieť nelineárnu duchovnú Realitu z pohľadu cez obmedzenia Newtonovského vzoru a logiky. Lineárne nedokáže vysvetliť nelineárne. Dá sa to však naťahovať, ale snaha to robiť končí vážnym znetvorením duchovného obrazu. Je to pseudo vysvetlenie a nie je to Realita, nie je to pravda. Akokoľvek presvedčivo môže odpoveď znieť, nie je skutočnou odpoveďou na „prečo?“. V duchovnej Realite neexistuje „prečo?“

Vidíte nekonečnosť otázok „prečo?“? Môžem predostrieť akúkoľvek myšlienku, akýkoľvek postreh z celej ľudskej histórie a prirobiť k nim slovo „prečo?“. Prečo revolúcia, prečo druhá svetová vojna, prečo ľudské bytosti, prečo bieli, čierni a farební a rôznorodí ľudia, ktorí sa narodia, prečo blondínky a brunetky, prečo modré oči a hnedé oči, prečo pol metra, prečo meter. Vidíte, prečo hocičo? Vidíte čo tým myslím? „Prečo?“ je otázka pre idiotov. …smiech… Pochádza z úplnej pomätenosti. Na nič neexistuje „prečo?“, ľudkovia, je len to, čo je. Je to tak, ako to je. Ani Boh nevie prečo. …smiech… Boh je obrovské elektromagnetické pole nad týmto všetkým a toto všetko sa tam moce a vy sa Jeho pýtate „prečo?“. „Ako to mám doparoma vedieť? Je to tak, ako to je. Som tým, čím som, a preto je všetko tak, ako to je, a to postačuje, no nie?“ Len oddajte svoju vôľu Bohu a nepotrebujete „prečo?“. Jednoducho prijmite to, čo sa vám zdá, že je; a neskôr zistíte, že to čo sa vám zdá, že je, aj tak to nie tak.

 1. Toto je ďalšia, toto všetky „Prečo? otázky

Pochádzajú od nejakej „prečo?“ osoby. Táto osoba si vytvorila závislosť na otázky „prečo?“; —- a môže zostať anonymná. Vypytovanie sa „prečo?“ vás skôr stiahne nadol, než vás pozdvihne nahor. Povedie vás k stále väčším a väčším klamlivým predstavám, pretože ak neexistuje platná odpoveď na „prečo?“, myseľ vytvorí klamlivú odpoveď a vaša myseľ sa naplní klamlivými odpoveďami na všetky „prečo?“. „Prečo?“ je hypotetické a to, čo je hypotetické, nemá v Realite existenciu. — Test: Hypotetické neexistuje v Realite = Pravdivé — , preto sa nedá robiť duchovný pokrok pýtaním sa otázky „prečo?“. Vedie to len dole kopcom, do ďalších a ďalších klamlivých predstáv, pretože ego vyrobí odpoveď na vaše „prečo“, aby si udržalo vašu myseľ opantanú.

Musíte uvoľniť svoju závislosť na vypytovanie sa otázky „prečo?“. Spôsob, akým sa dá zbaviť tejto závislosti je odovzdanie „nevedenia“ Bohu. Aby ste sa stali osvietenými, nemusíte nič vedieť – byť ochotný odovzdať sami seba Bohu, a to z jedného momentu do druhého. Nemusíte nič vedieť. Neexituje ani jediné „prečo?“, ktoré je potrebné vedieť, ani jediné.

– Na čo sme tu? S podotázkou – proč vzniklo tornádo?

JULO:
… není k dispozici písemná příprava…

 

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: