Předbíhání Karmy; vysvětlení ´vzdání se´; těžkosti při Vzestupu – 17.5.2021

Záznam on-line meetingu ze 17.5.2021 na téma: Předbíhání Karmy; vysvětlení ´vzdání se´; těžkosti při Vzestupu.

17may2021

Přivítání – na dalším části on-line setkání, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Současně bych vám rád úvodem sdělil, že příprava témat setkání nelze přesně plánovat, protože Julo ještě po skončení příprav přijde s nějakým překvapením. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, co bude Julo říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! 

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

 1. Motto skupiny a upozornění.
  .
 2. Část, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
  .
  A) Čtení odstavců 22. – 42. ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor popisuje postup a těžkosti při rozhodnutí vážně zabrat (ve zvýšení úrovně vědomí).
  .
  B) Přesný překlad videoklipu O předbíhání karmy.
  .
 3. Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
  A) Vysvětlení ´vzdání se´.
  .
  Neoficiální část setkání:
  .
 4. Odezvy a Odpovědi (02) na emaily a setkání z 10 května/mája 2021.
  .
 5. Odpověď na otázku maximálního možného ocejchování člověka (1200).
  .
 6. Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části, celkovou délku setkání nelze odhadnout…

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Jurajovi slovo:

Nečteno: Motto CZ: “Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.”

JURAJ – Motto SK: “Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.”

JURAJ: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:
A) Čtení odstavců 22. – 42. ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor popisuje postup a těžkosti při rozhodnutí vážně zabrat (ve zvýšení úrovně vědomí).

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen “Julo volně”}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

DRH popisuje postup a ťažkosti pri rozhodnutí vážne zabrať} z B2K3 SK01!

 1. Oko Ja-Bytia je Ja-Bytie Božskosti prejavené ako Uvedomenie. Neprejavená, transcendentálna {, teda mimo všetkých rámcov existujúca} Božskosť Alaha, Boha, Brahmu, Krišnu sa stáva prejaveným ako Ja-Bytie/Átman – Božstvo imanentné {, teda všetko infiltrujúce}.
  .
 2. Duchovný vývoj nastáva v dôsledku odstraňovania prekážok, a vlastne nie získavaním nových poznatkov. Oddanosť umožňuje vzdať sa márnomyseľnosti mysle a jej drahocenných mylných predstáv, takže myseľ sa postupne stáva slobodnejšou a otvorenejšou k svetlu Pravdy.
  .
 3. Úrovňami Osvietenia označujeme tie duchovné stavy, pri ktorých je odstránené také dostatočné množstvo prekážok, vedome alebo podvedome, že sa znenazdajky a sám od seba predstaví širší rámec, a týmto činom osvetlí, objasní, a odhalí rozšírené pole vedomia, ktoré je vlastne prežívané ako vnútorné svetlo. Toto je svetlo Uvedomenia, žiara Ja-Bytia, vyžarujúca ako hlboká láskyplnosť. Hoci pre mnohých ľudí tento zážitok nemusí byť trvalý (ako je zážitok na prahu smrti), vplyv z neho je pretrvávajúci a život meniaci. V pravý čas sa svetlo pravdepodobne opäť navráti na nejaké, čo i dlhšie, chvíle nekonečnej blaženosti, mieru a ticha, nasledované hlbokou vďačnosťou za tento dar.
  .
 4. Takáto nezabudnuteľná udalosť má sklon vytvoriť nostalgickú túžbu k návratu do toho stavu, ktorá, túžba, môže vyústiť do ochoty vzdať sa všetkého na tomto svete, len aby sa opäť dostavil tento stav. Zvedavosť je nahradená venovaním sa tomu, vzdaním sa a oddanosťou. Duchovná inšpirácia sa zosilňuje a stane sa vodiacim svetlom v živote človeka. Všetky všedné ľudské túžby blednú v porovnaní s tým, čo si teraz človek uvedomil, čo je možným koncovým stavom. Tak sa človek stane skutočným stúpencom, a služobníkom Boha, pre ktorého je človek ochotný vzdať sa všetkého, čo tento život ponúka.
  .
 5. Ďalšou prekážkou, ktorá sa pravdepodobne vynorí, je netrpezlivosť, ktorá niekedy dosiahne úroveň zúfalstva. Raz zažijúc Šangri-La, {teda raj – stav úplnej blaženosti a mieru}, hľadajúci bude riskovať samotný život, a prinesie akúkoľvek obeť, aby sa navrátil do onoho stavu. Hľadanie, a samotná cesta sa môžu stať veľmi mocnou, ženúcou posadnutosťou. Niekedy preto nastane hrozný smútok nad zmiznutím onoho osvieteného stavu, alebo pocit viny z toho, že človek snáď vykonal niečo, aby si zaslúžil byť od neho oddelený. Človek úpenlivo prosí Boha v nebi o výpomoc.
  CZ33:
 6. Zúfalstvo sa môže udomácniť, ako aj obdobia skľúčenosti a sebaobviňovania. Za týmito však nasleduje ešte mocnejšie opätovné venovanie sa hľadaniu, a k zaviazanosti k tejto ceste. Duša je neochotná, a teraz snáď dokonca neschopná sa uspokojiť s čímkoľvek menším ako prítomnosť Boha. K vzdaniu sa dochádza vo väčších a väčších hĺbkach, až kým konečne nastane ochota nechať zmiznúť, teda zaniknúť, dokonca aj svoj všedný pocit existencie ako ‘ja’. Pritom sa stane zrejmým, že všedné ja je zakorenené hlbšie a je silnejšie, než ako človek považoval za možné. Jeho zovretie sa zdá byť húževnatým a zúrivým.
  .
 7. Potom, najväčším možným vzdaním sa, ktoré sa dosiahne nie svojou vlastnou vôľou, ale Priazňou Boha, sa objaví agónia smrti ega/všedného ja, a zdá sa takmer neznesiteľná. Všedné ja potom zmizne, a tým zanikne, vo večnosti, a do voľného miesta sa roztiahne Vše-zahrňujúca Božia Prítomnosť, v omračujúcej sláve a žiare. To, že človek vôbec niekedy vnímal seba samého ako oddeleného, alebo nie totožného s touto Božou Prítomnosťou, je nemysliteľné a nepochopiteľné. Neexistuje proste vysvetlenie.
  .
 8. Potom sa v tomto stave objavila možnosť poznať samého seba, a zažiť Jednoliatosť so Všetkým. Byť zároveň obojím, a ani jedným. Toto je {autorovho vedomia} terajší stav či situácia – všetky možnosti, všetky pravdepodobnosti, všetky stavy – všetky z nich, a ani jeden z nich. Nedá sa to vyjadriť slovami.

Predbežnosti

 1. Jedna ťažkosť s duchovnými spismi je, že sa často vymykajú rámcu oboznámenosti hľadajúceho, ktorý by umožnil hľadajúcemu pristupovať k veci v pohode. Napríklad sa často tvrdí, že osobný život autora alebo prednášateľa je bez dôsledkov {pre študentov}, čo, hoci je pravdou a absolútnom zmysle, neberie do úvahy úroveň vedomia väčšiny ľudstva, ktorému je vlastná zvedavosť, a má očakávania ohľadne štýlu, v akom je potrebné informácie predkladať. Hovoriť, že osobný život je bez dôležitosti, nedáva zmysel väčšine ľudí.
  .
 2. Ľudia majú prirodzený nábeh byť zvedaví o tom, čo je to za človeka, ktorý zažíva nezvyčajné duchovné odhalenia. Je tu zvedavosť o charakterové črty alebo o životný štýl. Je tu aj intuitívne uvedomovanie si toho, že týmto porozumieť, znamená vypátrať že snáď práve oné črty alebo vlastnosti vedú k duchovnému uvedomovaniu. Možno existujú určité osobné charakterové štýly alebo vlastnosti, ktoré sú spoločné pre tých, ktorí sa stali oddanými k duchovným objavom, alebo ktorí dosahujú určité stavy vedomia.
  CZ34:
 3. Duchovnému smeru cesty napomáhajú určité vlastnosti, ktoré sa utvrdzujú a stávajú sa vplyvnejšími s praxou, so skúsenosťami a s úspechom. Medzi ne patrí schopnosť zamerať sa, bez odbočení, na cieľ; a sústrediť sa, uprene, na postup alebo duchovné cvičenie so záväzkom a s oddanosťou. Takže je tu rozriešenie účelu a ochota zanechať všetko alebo hocičo na základe svojho hlbokého presvedčenia a viery v duchovné učenie alebo pravdu. Vo všeobecnosti je tu skôr ochota odpúšťať a prejavovať lásku, než ako nenávidieť a odcudzovať. Je tu ochota opustiť menšie za väčšie, a želanie skôr porozumieť než ako posudzovať. Zdá sa, že dôvod, pre ktorý sa ľudia s duchovnými záujmami zhromažďujú je ten, lebo uprednostňujú mier a pokoj pred podnetmi a vzrušom. Snáď najužitočnejším nástrojom je schopnosť uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti, a uvedomenie si obmedzení všedného vedomia a ich dôsledkov.
  .
 4. Aby bola zabezpečená správnosť nasmerovania podujatia hľadajúceho, je kľúčové ciachovať úroveň pravdy každého učenia, učiteľa, guru, alebo duchovnej skupiny.
  .
 5. Z histórie je možné vidieť, že ľudstvo klopýta naslepo, rovnako ako lode v nezmapovaných oceánoch, bez kompasu alebo máp. Doslova stovky miliónov ľudí, v priebehu času, bolo zničených, pretože chýbala jednoduchá metóda na prekonanie neschopnosti mysle rozlíšiť ovcu od vlka v ovčom rúchu. Celé národy padli; celé civilizácie vymreli nasledujúc propagandu, politické heslá, a presvedčenia, ktoré, ak ociachované svalovým testom, označujú oslabenie. Hoci metóda svalového testovania môže znieť jednoducho a surovo, tak isto to bolo aj s objavom v prírode sa vyskytujúceho magnetického minerálu, na použitie ako kompas.
  .
 6. Väčšina ľudí dnes žijúcich na svete, vďačí za svoje prežitie veciam, o ktorých sa kedysi myslelo, že sú nevedecké a surové, ako je napríklad špinavo-vyzerajúci rast pliesne na Petriho miske, u ktorej sa spozorovala schopnosť zabíjať baktérie. Tento malý objav viedol k antibiotikám, čím sa zvýšila kvalita zdravia ľudstva a očakávaná dĺžka života.
  .
 7. Naivný hľadajúci je sústavne v otvorenej loveckej sezóne pre akýchkoľvek a všetkých budúcich koristníkov, a to prostredníctvom ich rozmanitých ideológií, majúcich obrovský vplyv svojím veľkým počtom, ich presvedčovaním, a osobným čarom. Tlak rovesníkov na dôverčivých je tiež bežný, takže nájsť si cestu cez húštiny celej hromady náboženských a údajne duchovných učení sa stane hazardným a problematickým. Vyžaduje to určité vnútorné presvedčenie a pomôcky na usmerňovanie, aby sa nenasledovali davy uctievačov, nakoľko inštinktívne konanie stáda je silné. Samozrejme, že ľudská myseľ si povie: “Všetky tie milióny ľudí sa nemôžu mýliť alebo byť zavádzaní chybami”. Aby sme našli odpoveď na tento paradox, stačí nám iba preskúmať zloženie tých davov často sa skladajúcich z príliš fanatických veriacich. To, že ľudské chyby sú nielen možné, ale aj zaručené a pravdepodobné, sa stane zrejmým z toho, že sedemdesiatosem percent obyvateľstva zeme ciachuje po úrovňou 200, čo je hladina Pravdy a Bezúhonnosti.
  .
 8. Odozva svalového testovania je určená výhradne odozvou všadeprítomného vedomia na pravdu alebo faloš. Na náhodne zvolenej stupnici (viď Dodatok B), to, pri čom zostáva sval silný, ciachuje na úrovni 200. To, čo je falošné alebo ničiace, ciachuje pod 200. (Od nuly po 200 človek objaví úrovne nazývané Hanba, Vina, Apatia, Smútok, Strach, Chcenie, Hnev, a Hrdosť).
  .
 9. Na úrovni Pravdy a Bezúhonnosti testovaný sval zostáva silným, a tieto úrovne sa zvyšujú postupne pod názvami Odvaha, Neutralita, Ochota, Akceptovanie, Uvažovanie, Láska, Radosť, Mier, a Osvietenie. Pozitívne úrovne sú ciachované od 200 vyššie až do možných 1000. Láska je na 500, Rozum je v 400ke, a Schopnosť a Ochota sú v 300kách. To, že sedemdesiatosem percent ľudstva ciachuje pod úrovňou 200 znamená, že väčšina spoločnosti predpokladá, že faloš je pravdou. Iba dvadsaťdva percent obyvateľov na svete je dokonca vlastne schopných chápať, čo pravda je, a dokonca pritom iba štyri percentá obyvateľov na svete ciachuje na 500 alebo vyššie, čo je úroveň Lásky. Po stupnici trochu ďalej smerom nahor počet ľudí na vrchole tejto pyramídy ľudstva prudko klesá. Osvietenie ciachuje na 600, kde sa dualita rozpúšťa do neduality. 700ka je sféra veľkých duchovných učiteľov, guru, a svätých. Zopár sa ich dá nájsť v 800ke a v 900ke. Energetické pole na 1000 je maximum, ktoré ľudské telo a nervový systém môže vydržať, a je to mimoriadne zriedkavá úroveň veľkých Avatárov v histórii. Žiaden človek nikdy nežil, ktorý ciachoval na úrovni vedomia nad 1000.
  .
 10. Hodnota uvedomenia si tohto všetkého spočíva jednoducho v opise prostriedkov na rozpoznávanie, pretože ľudské vedomie trpí nedostatkom vrodenej schopnosti rozpoznania pravdy od falše. Je preto naliehavo nevyhnutné poznať ociachovanú úroveň pravdy ktoréhokoľvek učenia alebo učiteľa.
  CZ35:
 11. S uvedomením si predošlého začneme rozumieť hlavným mýtom ľudstva, ktoré sú vždy o ranách osudu hľadajúceho, ktorý je v klasickom príbehu obkľúčený náročnými úlohami, zvádzaniami, nástrahami, pascami, čarami, a brutálnymi šelmami. Vždy sú tu draky, požiare, močiare, obrovské vodné plochy, a iné nebezpečenstvá, ktoré treba prekonať. V legendách úspech závisí od poznania jedného jediného tajomstva či tajuplného čriepka informácie, ktorá sa stane kľúčovým k ďalšiemu postupu. Bez pomoci z ‘hora’ alebo od ‘vyšších bytostí’, hrdina alebo hrdinka zablúdia a sú nakonci zachránení Božou dobrotou v nejakej skrytej podobe, ako napríklad nejakým vtákom, ktorý naznačuje alebo ukazuje správnu cestu. Svalové testovanie je teda takýmto vtákom, a zabraňuje bolestivému zapotácaniu sa do bahna chaosu, z ktorého je často obtiažne alebo nemožné vyviaznuť.
  .
 12. Duchovná misia hľadania sa klasicky prirovnáva k ceste, výprave, alebo dobrodružstvu. Nanešťastie sa naivný hľadajúci často vydáva na túto obťiažnu výpravu nepripravený, bez potrebnej výbavy. V bežnom svete sme závislí od mnohých bezpečnostných opatrení. Používame bezpečnostné pásy, dávame sa očkovať proti nákazlivým chorobám, a sme uzrozumený s tým, že existujú hazardy, proti ktorými sa treba mať na pozore, a ktoré treba prekonať. Takže opatrnosť pochádza z múdrosti, nie zo strachu. Obozretnosť vyžaduje uvedomovanie si úskalí, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Keby sa k osvieteniu dalo ľahko prísť, bolo by bežným javom. Avšak štatisticky je šanca menšia ako jedna z desiatich miliónov.
  .
 13. Duchovne hľadajúci si tiež bežne myslia, že existujú iba dve možnosti, a to alebo osvietenie, alebo bolestivé uviaznutie v pasci ega. Nuž, je to vlastne tak, že každý krok vpred prináša nové radosti a skok vo vedomí, hoci ciachuje na Stupnici Vedomia čo iba zopár bodov vyššie. Avšak pretože je to logaritmický skok, môže privodiť omnoho väčšie šťastie a harmóniu. Ako človek postupuje, sebaistota nahrádza strach, emocionálna pohoda nahrádza úzkosť, a pohodlie a kvalita života sa zlepšuje.

 

B) Přesný překlad videoklipu O předbíhání karmy.

Julo připravil překlad tohoto videoklipu, který objevila jeho manželka Julia.  Julka nášla, Julko preložil. Jak se skvěle doplňují, že?
Tento text bude překvapením i pro mne, protože podklad na vložení na stránky supportu získám až dodatečně.  Julko, předávám ti slovo:

JULO:

YouTube: How To Handle When Our Negative Karma & Residual Positionalities Catch Up To Us. {Julo voľne}:

Š: Dr. Hawkins, myslím si, že potrebujem mať môj duchovný kompas preciachovaný. Mojím cieľom je v tejto epizóde života byť decentným a neškodným človekom.

DRH: Výborne, potrebujeme takých. (Smiech v publiku).

Š: Prvý rok, čo som Vás stretol, myslím si, že som nádherne napredoval. Tešil som sa zo svojej existencie a bol som schopný vidieť dobro v mojich priateľoch a v ľuďoch okolo mňa, a tento rok nie je to až tak dobré.

DRH: Viete, vzchádzajú vo vás stanoviská. Pretože ste predbehli karmu, a potom vás negatívna karma dohoní.

Š: Vo veľkom.

DRH: Čo sa deje, že teraz spracovávate pozostatky stanovísk, o ktorých nie ste si vedomý, že sa pletú do toho, ako vidíte a prežívate svet.  Tým myslím, že škôlkár môže byť so svetom v pohode, ale to neznamená, že je osvietený.

Š: Zdalo sa mi, že som bol nasmerovaný správnym smerom, ale – je možný urobiť obrat do protismeru? Zle odbočiť, ak sa držíte vášho zámeru {aký som spomenul na začiatku}?

DRH: Nuž, nie. To by bola zmena zámeru. Nie, vy ste sa vznášali nad vašou karmou, a cítili ste sa šťastným, bez starostí, a veselý. A teraz, znenazdajky, veci vychádzajú na povrch. V pohode, ale teraz ste sa dostali dostatočne vysoko nad karmu, aby ste mohli tieto veci zvládať.

Š: Mne sa to nezdá, že to zvládam. Temer som sa dostal do roztržky s jedným mužom tu o miesto na sedenie. (Veľa smiechu v publiku).

DRH: Ja chcem, čo ja chcem, kedy to ja chcem. A keď to nedostanem…

Š: Hlavne keď sa jedná o duchovno. (Opäť veľa smiechu v publiku).

DRH: Takže to bola lekcia {na vine}, ktorú sme dnes mali. Chce sa presadiť a berie to tak vážne. Bože.

Š: A je to ošklivé a desivé.

DRH: Nie je to ošklivé a desivé. Je to iba {pozostatok} zvieraťa {činy v nás}.

Š: Takže som stále v poriadku?

DRH: Ste v poriadku. Nuž, temná noc duše, že? Stáva sa to najväčším svätcom. „Bože môj, prečo si ma opustil?“ 

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
A) Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.7 –  Vysvětlení ´vzdání se´.

Tyto texty dle dohody bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.

Julko, děkujeme ti za vše, co pro naši skupinu děláš, i za tyto překlady textů. Předávám ti slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

 

Vysvetli vzdania sa’ 02

„Vysvetliť vzdanie sa?

Prestaň sa snažiť. Môžeš sa prestať snažiť?

Nevzdám sa. Budem bojovať, bojovať, bojovať.

Nie, idem sa vzdať.

To znamená zanechať chcieť niečo zmeniť.

Znamená to prijatie toho, čo je.

Prijímam skutočnosť, že som starý a škaredý a nemôžem si pomôcť!

Viním za to Boha!

Keby Boh chcel, aby som vyzeral ako ryba a plával,

bolo by to tak.

Keby On chcel, aby som mal krídla a lietal,

bolo by to tak.

Chce, aby som bol starý a akosi sa potácal,

tak som takým.

Tak prijmi to, čo je, a ako sme stvorení.

Sme stvorení tak, že ako plynú roky, starneme viac a viac,

a ku koncu sme slabší a slabší, až sa nakoniec proste zvalíme.

Takže musíme prijať, že je to proste tak, ako to je.

Prijatie znamená prestať byť tvrdohlavým.

A človek sa môže modliť za Priazeň.

%

Modlím sa za Priazeň, Tvoju Priazeň, Ó, Pane,

pomocou ktorej môžem prijať Tvoju Božiu Vôľu.

Amen!

%

Musí ti dôjsť, že Boh nebude meniť celé ľudstvo, len aby ťa potešil.

Takže prijmeš spoločný ľudský osud.

Všetci sme smrteľní a ľudské tvory a

ak

Boh

by to bol

chcel ináč,

bolo by to ináč.

 

Predchádzajúce preložil a vyčačkal Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (02) na emaily a setkání z 10 května/mája 2021..
Julko zpracoval odezvy a připravil i odpovědi. Zvolil univerzální jméno Amanda, které bude značit, že to psala posluchačka, pro posluchače zvolíme univerzálního Adama…

První – slovenský text odezvy přečte Juraj, Julko přečte odpověď, druhou česky psanou odezvu přečtu sám a Julko doplní odpověď:

JURAJ:

Dobrý deň pán Mačto,  moje meno je Amanda.

Pred 3 rokmi som si prečítala knihu Dr. Hawkinsa , “Moc vs. Sila” ktorá ma oslovila a postupne aj ďalšie knihy autora (dostupné na našom trhu). Pomohli mi uvedomiť si súvislosti a fakty, s ktorými som sa vnútorne stotožňovala, len som ich nevedela pomenovať. Keďže nemám umývačku riadu, používam ruky a popritom mám v ušiach slúchadlá a počúvam rôzne prednášky a pre mňa zaujímavé rozhovory.

Určite aj v Čechách a na Morave poznáte rozprávku B.Nĕmcovej O Dvanáctich mesiačikoch. Cítila som sa ako Maruška, keď som si vypočula rozhovory „vašej skupiny“ o strese I., II., III.,  a samozrejme postupne aj  ďalšie. V “správnom čase” som sa ocitla pri (neviem koľkých) múdrych, chápavých, pokorných Mesiačikoch s nadhľadom, jasným smerovaním a občas svojským humorom. So všetkými informáciami sa neviem stotožniť (asi som na inej úrovni poznania) respektíve im porozumiem až po opakovanom vypočutí a  uvedení konkrétnej skúsenosti toho, kto diskutuje. (preto som vďačná, že sú rozhovory dostupné pre opakované vypočutie). 

Chcem sa preto opýtať, či sa môžem niekedy v pondelok (keď nebudem mať službu – pracujem v zdravotníctve) pripojiť na vaše on-line stretnutie? Ak áno – otázky, ktoré by som mala sa musia týkať len aktuálnej témy, ktorej sa budete venovať? alebo aj napr. ak mám nejasnosti z niektorých predchádzajúcich vašich stretnutí? Z počúvania rozhovorov vnímam, že vaša skupina má svoje “tempo, rýchlosť” ktorou sa snažíte dosiahnuť vytýčený ciel, sú vám mnohé fakty už jasné. Nerada by som svojimi otázkami bola spomaľovačom nejakého procesu. Mala by som konkrétne otázky, ale vy máte dobrý prehľad o už odznených témach, tak mi môžete napísať, v ktorom rozhovore eventuálne už odzneli odpovede na ne.

Otázky:

1a. Uvoľňovanie energie pocitu – rozumiem správne, že keď si uvedomujem konkrétny pocit (hnev spojený s tendenciou sa brániť a dokazovať pravdu a poznám pôvod, že  ten pocit pramení z kľúčovej situácie, ktorá sa odohrala v detskom veku, tak dovtedy si budem premietať v mysli tú situáciu, kým mi neprestane vadiť?

1b. Som v zdravotníctve, čo mám urobiť s nasledujúcim „celoživotným programom“: „bojuj, lebo keď imunitné bunky dostatočne bojujú, víťazíš nad infekciou, nad nádorom“ …?  Zisťujem, že už nevládzem, možno nechcem bojovať za pravdu, len neviem, či to nie je rezignácia.

 1. Odovzdávanie všetkého Bohu – rozumiem správne, že sa vzdávam kontroly nad tým, ako veci dopadnú (“priaznivo” alebo nie), že to nijak neovplyvní to, kým vo vnútri som?
 2. Je zámer byť odpúšťajúcim a láskavým človekom to isté, ako TÚŽBA byť odpúšťajúcim…..?
 3. Ako chápať z pohľadu Dr.Hawkinsa: Ježiš je spasiteľ celého ľudstva, svojou smrťou na kríži nás vykúpil z hriechov (podobne to odznieva v liturgických textoch na svätej omši) – mám to chápať tak, že prijatím kríža a smrti nám ukázal, ako “spracovávať” situácie vo svojom živote a týmto jeho aktom sa vytvorilo silné atraktorové pole, ktoré nás bude priťahovať, ak sa stotožníme s jeho učením?

Nemusíte odpovedať hneď, niekedy sa mi stáva, že odpovede prídu….keď zadefinujem otázku. Ďakujem, a prajem pekný deň. S pozdravom Amanda.

JULO:
Odpovede: S vaším dovolením navrhujem tykanie. Ďakujem.

K 1vej a otázke: Áno, dovtedy kým si nezvýšiš HÚV. Nuž ale: Poznáš dôvod? – nie. Prečo ti vadí? – máš z toho pôžitok, ego sa nacpáva, hľadá situáciu. Uznať vlastné nedostatky a nevedomosť. Zostávať so zámerom. Vidieť to ako dar. Keby to konkrétne nebolo, bolo by iné s tým istým vŕtancom. Nahradiť lepším, nevyrábať negatívne energetické pole okolo seba, ovoľniť energiu na niečo ‘konštruktívne’.

K 1vej b otázke: Prestaň bojovať. Rezignácia je nevyhnutná (odtrhnutie vs. nepripútanosti) Objektívna pravda neexistuje. Rušiť všetučké, programy.  ‘Zosúlaďovať sa’ na troch frontoch. Nevládzem… = Boj čerpá energiu a potrebuje silu. Sila je dočasná, {teda raz sa určite vyčerpá a prestane}; spotrebováva energiu, {teda je závislá na jej sústavnom prísune}; a pohybuje sa z jedného miesta na druhé, {teda pôsobí proti niečomu}. Moc, na rozdiel od sily, sa udržuje sama od seba, {teda nepotrebuje sústavné dodávanie energie}; je trvalá,  {teda nemá koniec svojho pôsobenia}; je nehybná, {teda nepôsobí proti niečomu}; a je nepremožiteľná.

K 2hej otázke: V poradí na časti vety – áno, ilúzia a potom je to bezpredmetné, neovplyvní.

K 3tej otázke: Nie je, ak Julo má takú istú pozíciu na tie slovíčka, ako ty.

K 4tej otázke: Je Ježiš spasiteľom celého ľudstva tým, že svojou smrťou na kríži nás vykúpil z hriechov? Odpoveď: Nie tým. Nasledujúce odseky sú Julov preklad z DRH:

Ježiš nikdy predtým nemal ľudské životy, ale namiesto toho vlastne priamo zostúpil z neba. Jeho účelom bolo odhaliť pravdu o Skutočnosti Boha a Neba a jeho misiou bolo spasenie ľudstva.

Kristus vzal na svoje plecia hriechy sveta. Keď dosiahnete veľmi vysokú úroveň vedomia, zachytíte negatívnu karmu z kolektívnej ľudskej karmy. Toto urobil Kristus. V mysli držal všetko utrpenie človeka (“Prosím, odpusť im, lebo nevedia, čo robia”). Ježiš mohol zomrieť za nás všetkých, pretože bol schopný cítiť naše kolektívne utrpenie. Ježiš Kristus nanovo prežil utrpenia a agónie ľudského ega a tým si vyslúžil právo na záchranu celého ľudstva. Ďakujem ti za to, Ó, Pane, ďakujem ti, Ježiš Kristus.

Pre tých z vás, ktorí sú kresťania, musíme sa vzdať uctievania Boha Ukrižovania, Krista Ukrižovania a prejsť ku Kristovi Vzkriesenia. Odkaz nebol o smrti, hriechu a utrpení. Ľudia, ktorí sa stotožňujú s fyzickým telom, teda prísni materialisti, sa pozerali na Krista na kríži ako na telo, čo pre nich znamenalo bolesť, hriech, vinu a utrpenie. To bol jeho odkaz? To je to, prečo Kristus zomrel? Naučiť každého, že sme fyzické telo? Alebo bol jeho odkaz priamym opakom? Jeho odkaz bol priamym opakom – že nie sme limitovaní. Že nie sme obmedzení. A tak musíme nahradiť naše zmätené idei a začať hľadať, smerovať k láskavosti, k vyššiemu stavu vedomia, aby nám trklo, čo bol jeho odkaz, a to – Kristus Vzkriesenia.

 

HONZA:  

Ahoj Honzo,

přepisy celých online meetingů jsou pro mě příliš náročné a nezvládám se tomu věnovat.

Od našeho prvního kontaktu se věnuji praxi a studiu materiálnů D. Hawkinse.

Zdá se mi, že vše, co jsem poznal v minulosti se díky setkání s materiály D. Hawkinse propojilo do uceleného poznání a zvýšení úrovně vědomí.

Viděl jsem všechny online meetingy, ať přímo nebo online a děkuji za tyto možnosti a Julovu přítomnost, sdílení.

Mohu nabídnout své poznámky (různé přepisy z online meetingů, toho co jsem viděl jako podstatné, v případě zájmu se můžeš ozvat).

Dobré ráno,
Adam

HONZA:

Dobré ráno, Adame, velké díky za přepis prvního mítingu, který jsem již doplnil na stránky hawkins.support. Chápu, že přepisy jsou časově náročné a budu rád, pokud nám pošleš i ty výpisy z mítingů, které jsi připravil pro své samostudium.


Bude-li někdo další chtít být v této činnosti nápomocen, nechť mne kontaktuje telefonicky či mailem a domluvíme se, který další přepis je volný a na „řadě“. Jde o doslovné zachycení řečeného, bez zakoktanců.  😀
Z přepisu Julo vytáhne to podstatné, doplní o další informace, které nebyly sděleny a tak vytvoří studijní materiál pro další „startovací“ on-line mítingy.

Děkujeme.

5.) HONZA: Odpověď na otázku maximálního možného ocejchování člověka (1200).

Julo se vrátí ještě k minulému setkání, kdy jsme diskutovali o úrovních vědomí v lidském těle. Julo by toto téma ještě trochu rozvedl… Předávám ti slovo:

JULO:

Z ‘Overenie Duchovných Skutočností’, DVD, k zakúpeniu v EN origináli na Veritaspub.com:

Pri ciachovaní, energia Boha je nekonečná. Boh, prejavujúci sa ako Božskosť alebo Tvoriteľ, je nekonečný. … V tejto sfére, {kde sa momentálne nachádza naše fyzické telo}, najvyššia ociachovaná úroveň vedomia, ktorá sa dá znášať pri chodení si po planéte {Zem} je okolo 1000. Zdá sa, že dôvodom pre to je, že ľudský nervový systém si vlastne nevie poradiť s ničím nad 1000. Aspoň tomu tak bolo doteraz, ale myslím si, že tento sa vyvíja, a že bude schopný si poradiť s 1250.  Ale hocičo nad 600-700 je už aj tak bolestivé, a pociťuje sa, ako keby ste boli pomaly usmrcovaný elektrickým prúdom.

6.) HONZA: Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube:

Total Page Visits: 240 - Today Page Visits: 1