SUR_1. – 9 Hlavných čŕt duchovného prístupu SK

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

 

.9 Hlavných čŕt duchovného prístupu 04

V určitom období duchovného vývoja a so súhlasom vôle vznikne vnútorné rozhodnutie vážne a aktívne prevádzkovať duchovné uvedomovanie si, a to kvôli nemu samotnému {čiže duchovný vývoj sa dostane na obrazovku cieľov človeka, a postupne začne prevládať}. Môže to byť sprevádzané zmenou životného štýlu a/alebo vyhľadávaním duchovných učiteľov alebo skupín. Z praktického hľadiska sú hlavné črty vážneho prístupu k vnútornej duchovnej práci tieto:

.1.   Disciplína zamerania sa bez odchýlok {na iné vábenia, a povedať si: „nejdem tam“}

.2.   Ochota odovzdať všetky túžby a strach Bohu {, lebo v prítomnom okamihu je každý v bezpečí}.

.3.   Ochota znášať prechodné trápenie, až pokým nie je ťažkosť preklenutá {, a ktorá zaručenie pominie aj bez ‘vkladu’ nášho trápenia}.

.4.   Stálosť a bdelosť {, čo je „nepretržitá duchovná zamyslenosť“}.

.5.   Presun zo záujmov všedného ja ako účastníka/prežívateľa na {pozíciu} svedka/ pozorovateľa {, teda zanechávanie zadosťučinenia z prežívania}.

.6.   Ochota zanechať posudzovanie a názory na to, čo je pozorované {, zanechať vrhanie náhľadov, pri ktorých všedné ja doluje z nezrovnalostí}.

.7.   Stotožniť sa s poľom, radšej než s obsahom poľa {, teda presun zo stotožňovania sa s obsahom do stotožňovania sa s rámcom}.

.8.   Postupovať s istotou a dôverou, a to -> prijatím, že Osvietenie je vaším údelom, a nie cieľom {, predsavzatím}, želaním alebo nádejou; -> odmietnuť názor, že Osvietenie je ziskom;  -> a rozumieť, že je to stav, ktorý nastáva následkom rozhodnutia, zámeru a obetavej oddanosti, vyplývajúcej ako aj z karmy, tak aj z Božej Priazne.

.9.   Vyhýbať sa magickému spôvabňovaniu a zveličovaniu tohto {duchovného} úsilia, alebo jeho cieľa, a namiesto toho sa spoliehať na oddanosť kvôli nej samotnej.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.

 

Následující část: SUR_2. Aký je najjednoduchší postup na meditovanie?

Total Page Visits: 277 - Today Page Visits: 2