2. – 9 Hlavných Komponentov

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

 

9 Hlavných Komponentov 02

V určitom období duchovného vývoja a so súhlasom vôle vznikne vnútorné rozhodnutie vážne a aktívne prevádzkovať duchovné uvedomovanie si a to kvôli nemu samotnému {čiže duchovný vývoj sa stane jedným z cieľov človeka, a postupne začne prevládať}. Môže to byť sprevádzané zmenou životného štýlu a/alebo vyhľadávaním duchovných učiteľov alebo skupín. Z praktického hľadiska sú hlavné komponenty vážneho prístupu k vnútornej duchovnej práci tieto:

 

 • 1. Disciplína ostro sa zamerať, a to bez odbočovania
  .
 • 2. Ochota odovzdať všetky túžby a strach Bohu.
  .
 • 3. Ochota znášať prechodné trápenie až pokým nie je ťažkosť preklenutá.
  .
 • 4. Stálosť a bdelosť.
  .
 • 5. Presunutie sa z egoistických záujmov ako účastník/prežívateľ na svedka/ pozorovateľa.
  .
 • 6. Ochota zanechať posudzovanie a názory na to, čo sa pozoruje.
  .
 • 7. Stotožniť sa s poľom, radšej než s obsahom poľa.
  .
 • 8. Postupovať s istotou a sebavedomosťou, a to prijatím, že Osvietenie je vaším údelom, a nie predsavzatím, želaním alebo nádejou; odmietnuť názor, že Osvietenie je ziskom; a rozumieť, že je to stav, ktorý vzniká následkom rozhodnutia, zámeru a obetavej oddanosti a to ako následok aj karmy a aj Božej Priazne.
  .
 • 9. Vyhýbať sa magickému spôvabňovaniu a zveličovaniu tohto podujatia alebo jeho cieľa, a namiesto toho sa spoliehať na oddanosť kvôli nej samotnej.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

 

Total Page Visits: 139 - Today Page Visits: 3