. 110. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 5.12.2022

. 5. prosince/decembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 110., mikulášské, on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Za měsíc listopad/november – bylo vámi darováno 8585 Kč. Ke 4. prosinci bylo darováno 487 Kč.

Je čas Adventu, láskyplného rozjímání a dárcovství, a také naše aktivity mohou hodny vaši finanční podpory. Děkujeme.

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání je vnášena variabilita. Julo bude inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Kdo můžete, zůstaňte na kameře. Obrazovka se všemi zobrazenými není nahrávána.
Textový záznam bude Julem doplněný až druhý den po setkání. Bude-li z čeho doplňovat, tedy pokud Julo právě nehovoří bez písemné přípravy.

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a případně opáčko z prvních setkání.

 

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR_11. Vzdávání tvrdohlavosti;
– SUR_12a.  Poslední metry finiše;
– SUR_12b.  Dynamika Osvícení;

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i potřebná rozvinutí. A připomene také SUR 3.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

Klikni a otevři ke čtení
SUR 11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

SUR12a – Posledné metre finišu

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12a – Posledné metre finišu

SUR12b – Dynamika osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12b – Dynamika osvietenia

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


– výběr textů od Jula;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení výběru textů od Jula:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05dec2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 15

Objasnenia

.15.1.   Otázka (zo 17): Aký je vzťah medzi duchovnosťou a vedomím?

Odpoveď: Oblasť duchovna {, ináč povedané, naše zachádzanie do vecí týkajúcich sa nemateriálnosti, duše, ale nie náboženstva,} patrí do sféry vedomia. Preto duchovnému rozvoju {, duchovnosti,} a{ko aj} vývoju {ľudstva ako takého} napomáha pochopenie rysov samotného vedomia.

Duchovný pokrok je {v každom jednotlivcovi} dosahovaný prostredníctvom čŕt vedomia, ktoré sa {počas duchovnej práce sami od seba} stávajú silnejšími, keď sa rozpozná, že {žiadne črty vedomia} nie sú osobnými vlastnosťami {človeka}, ale konkrétnymi danosťami, ktoré sa týkajú čŕt vedomia, a nie sú črtami {toho, čo bežní ľudia považujú za} ’ja’, ‘mňa’ alebo {ináč povedané za} ‘všedné-ja’. Duchovná inšpirácia, chápanie, a {‘vyššie’} uvedomovanie si, ktoré vychádzajú zo súcitu, nie sú osobnými vlastnosťami, ale pôsobia ako spúšťače, a to na základe vrodených čŕt ich podstát. Sú aktivované duchovnou motiváciou a zámerom. Sú to vlastne črty Božej priazne, ktoré začnú fungovať na základe súhlasu vôle hľadajúceho. Napomáha im pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti, a vzdanie sa preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, a {vzdanie sa} nadvlády ega/mysle a jeho {neoblomnej} viery, že ‘vie’.

Vlastne ego/myseľ môže len ‘vedieť o’ {veciach}, ale nemôže vlastne vedieť nič v pravom zmysle slova {‘vedieť’}. Aby sme ozaj ‘vedeli’, je potrebné ‘byť’ tým poznaným.

.15.2.   Otázka: Čo sa rozumie pod pojmom ‘mystický’?

Odpoveď: Všetky stavy duchovného uvedomenia sú vlastne mystické, pretože sú subjektívne veľmi hlboké a {človeka} pretvárajúce, ale {zároveň} ich nemožno predostrieť iným {ľuďom, nejakým} objektívnym, racionálnym, alebo (pre skeptika) presvedčivým spôsobom. Všetko veľmi hlboké, {či} nenápadné, či významné uvedomenie si, nastáva v rámci nelineárnych úrovní vedomia, ktoré {, tieto nelineárne úrovne vedomia, nad 499,} nie sú opísateľné v rámci všedného {ja zdanlivej} skutočnosti newtonovského, lineárneho, príčinnosťou obmedzeného, modelu chodu sveta, (ktorý končí na ciachovanej úrovni vedomia 499). Svet všedný{ch} ja, je {oklieštený,} ohraničený, {a zameraný,} na obmedzenú úroveň formy, čo sa odráža v jazyk{ovom prejave, slovíčkach,} a mechanistickom {až robotovom} označovaní {a opisovaní vecí, javov, zážitkov}. Svet duchovných skúseností sa nachádza mimo obmedzeného modelu logiky; preto mu chýba spôsobilosť {vyjadrovania sa o duchovných zážitkoch a} označovania {ich} zmysluplnosti alebo {ich} platnosti pre všedné egá.

Vlastne, všetky najhlbšie a významné zážitky v živote {každého uvedomujúceho si tvora} sa odohrávajú v oblasti nelineárnosti. Sila je lineárna, moc je nelineárna. Je to {práve nami, činnostiam, pripisovaný náš subjektívny} význam {a zmysel}, ktorý {ľuďom dodáva energiu,} vzpružuje {ich}, a premieňa životy ľudí, a jedinou {, ozaj jedinou} dôležitosťou faktov je to, čo {tieto fakty} pre ľudí vlastne {subjektívne vnútorne} znamenajú. Byť šťastným nemá nič spoločného s faktami, {s tým, či napríklad guľky lietajú okolo nás,} ale {naše vnútorné blaho} pramení z {našich subjektívnych} prístupov {stavania sa k veciam, z toho ako sa my na veci subjektívne pozeráme}.

.15.3.   Otázka: Čo je podstatou duchovnej púte?

Odpoveď: Púť duchovného hľadania by sa dala jednoducho {načrtnúť} ako úloha preklenovania obmedzenosti duality {, s jej} linearitou {, a s jej} časovo za sebou odohrávajúcimi sa {‘udalosťami’, a ktorá je} tvorená zdanlivosťou vnímania {všedného ja}. {Ak dôjde raz k preklenutiu obmedzenosti duality, tak až potom} sa odhalí {ozajstná} Skutočnosť, ktorá je neobmedzená a nelineárna, a teda {, podľa samotnej definície neduality, je} neduálna.

Na ciachovanej stupnici vedomia môžeme vidieť, že {tie} najslabšie úrovne pod 200 sa musia spoliehať na silu, ako náhradu za moc. Ako sa človek približuje k Skutočnosti {Ja-Bytia}, {‘jeho’} moc narastá exponenciálne, prudkým {‘}logaritmickým{’} rastom {, a potom nielenže nepotrebuje používať fyzickú silu k dosiahnutiu želaného tvorenia, ale samotné pomyslenie na použitie sily je absurdné}. 400-vky označujú sféru najvyššieho {možného} rozvoja newtonovského modelu chodu sveta, a poukazujú na majstrovstvo vo sfére fyzikality {, hmoty}. Svet vedy je neprekonateľný vo svojej spôsobilosti chápať a narábať so svetom materiálnosti {a logiky}. Veda nás dostane na Mesiac, ale {, pozor, } iba vedomie človeka dáva tomuto {úžasnému} kúsku zmysel alebo dôležitosť. Podobne, {naša} radosť nepochádza z čísel alebo štatistík {, alebo našich husárskych kúskov}, ale z toho, čo {pre nás} znamenajú.

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

Stačí jeden princip…

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH – vynecháno

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 110 týdnů.

 

Je čas Adventu, láskyplného rozjímání a dárcovství. Také aktivity naši studijní skupiny mohou hodny vaši finanční podpory.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (82) na setkání z minulého týdne – 28.listopadu/novemobra 2022 :

Odezva od Amandy – na téma spánku:

Přišlo e-mailem, hned v úterý minulý týden a pro naléhavost již druhý den Amanda dostala odpověď. Toto zveřejnění může být nápomocno i dalším lidem ve skupině:

Ahoj Jan, 

pisem ti s otazkou, ktoru mam na Jula. Vopred dakujem za vasu ochotu a bezpomienecnu pomoc, ktoru nam stale poskytujete. 

Ide o moj spanok. Vsimla som si, ked sme boli v Strilkach, ze Julo musel vysielat zhruba o 3tej v noci a bol s tym uplne v poriadku. Nestazoval sa a nepocitoval ziadnu nervozitu. A tak ma to velmi inspiruje, pretoze temu spanku este zatial nemam plne spracovanu/odovzdanu.

Mavam totizto niekedy trochu problem zaspat. Mam strach z toho, ze nezaspim a potom naozaj nezaspim a bdiem niekedy cele noci, cela nervozna z toho, ze neviem zaspat. A samozrejme mi potom uz vobec nejde zaspat   Dotoho mam aj rozne stanoviska, ze hocijaky zvuk/svetlo/alebo co i len male vyrusenie ma vie zobudit a tympadom sa to aj deje a znovu nastava kolobeh, ze neviem zaspat, nasledny strach a nervozita z toho, ze zase nebudem celu noc spat a kedze som v strachu a pocitujem hnev a nervozitu, tak vlastne naozaj nezaspim a znovu som celu noc hore. Ked som celu noc hore bez spanku, tak nasledujuci den niesom schopna fungovat, pretoze som unavena, mam rozbity rezim a som ovela nervoznejsia ako obvykle. No a tomuto sa snazim vyhybat. Preto sa bojim, ze nezaspim, lebo sa bojim, ze cely nasledujuci den bude zbytocny, lebo budem len nervozna, rozbita a unavena. 

Vidim tu dve take najzakladnejsie stanoviska: povazujem za zle – nevyspat sa. A povazujem za zle -byt na druhy den nervozna/rozbita. Mojim cielom je tieto dve stanoviska odovzdat. Ak by som sa dokazala zmierit s tym, ze nezaspim, alebo ze budem nepouzitelna/rozbita, tak by som necitila nervozitu, strach a hnev a mozno by som vlastne v konecnom dosledku aj lahko zaspala. Chapem, ze toto je asi riesenie. Zahodit tieto dve stanoviska. Ale ako? To je mojou otazkou. Pretoze mam pocit, ze aj ked viem, takto teoreticky -kde je problem, tak mi to nejako nejde zrealizovat v praxi. 

Na Julovi som videla, ze mu vobec nezalezi na tom, ci spi alebo nespi, ci je vyspaty, alebo unaveny, ci ma rozbity rezim alebo nema a neustale mal dobru naladu a nepocitoval z nevyspatia, ci naruseneho spanku ziadnu nervozitu. Inspiruje ma to, velmi sa mi to paci 🙂 a ten mier, by som si pri tejto teme zelala citit tiez. Chcela by som sa teda spytat, ako sa mu podarilo temu spanku prekonat? Ako sa Julovi podarilo odovzdat stanoviska tykajuce sa spanku/nevyspatia/unavy? Alebo co pochopil, co mu trklo, ze dokazal odovzdat stanoviska tykajuce sa spanku?

Dakujem za odpovede alebo aj za hocijake ine poznatky/postrehy/spatne vazby, ktore ste zachytili popri citani tychto riadkov.

Prajem vam obom krasny tyzden plny zivota vo vsetkych jeho podobach, Boziu priazen a Bozie pozehnanie, 

Dakujem, Amanda

 

Odpověď:
Děkujeme Amandě za e-mail a prosím Jula o odpověď.

JULO

.1.  Chápeme, čo sa deje. 

.2.  DRH hovorí, že sú dva druhy ľudí, A a B. A ľudia fungujú cez deň a B ľudia fungujú v noci. Osoba A má už pol noci odspatej a osoba B sa práve začína cítiť vo svojej koži. Ak je to únosné, nesnažiť sa z osoby A vyrábať osobu B, lebo na tom okolie trvá.  DRH: „Zožeň si nočnú prácu!“ 

.3.  Julo neskúšal, ale som počul, že Melatonin tabletka (, čo je prirodzená látka,) pred spaním, funguje. Zdriemnuť si hocikedy (doma, nie ak šoférujete) je v poriadku. 

.4. Konečne to, čo chceš počuť: Navrhujem nie „odovzdávať“, lebo ti to nefunguje, a to preto, lebo ti po odovzdaní ostáva prázdny priestor, do ktorého sa tlačí príbehovitosť ega. Navrhujem robiť opak odovzdávania, a to je „prijatie toho, čo je, a čo bude (kvôli ešte operatívnej príbehovtosti).“ 

DRH: 

„Pane Bože, žiadam o rozpoznanie Tvoje Božej vôle pre mňa.“ 

„Ak je to tvoja Božia vôľa, aby som teraz (, ani zajtra,) nespala, tak ja som s tým v pohode.“ Tešiť sa, že je to práve tak, ako to On chce. 

„Ak je to tvoja Božia vôľa, aby som bola zajtra nevyspaná, tak ja som s tým v pohode“. 

V tretiu noc to naplno zafunguje. 

.5. 

B6.12.30. p196  

Prežívateľ spotrebúva energiu, a v dôsledku toho ľudská bytosť potrebuje spánok na obnovu energie a schopnosť fungovať. Práve toto zameranie sa prežívajúceho na prežívanie je to, čo sa má meditáciou a nepretržitou duchovnou zamyslenosťou preklenúť.  

Prežívajúci je hladný po novostiach a ‘zaujímavých’ údajoch, na ktoré ego túži reagovať, aby si udržiavalo svoj emocionálny cirkus v činnosti. Zážitkové pripojenie sa je zvádzajúce k šťúraniu a účasti na kaleidoskopickej melodráme života.   

 

Bod 3 sa dá urobiť bez bolesti. Bod 4 vyžaduje zaostrenie na vety. Bod 5 vyžaduje zanechanie zopár tvojích prežitkárskych obľúbeností. Len čo prichytíš myseľ na vandrovke, hneď poďakuj za pozvanie a „neprijímam!“ 

Do pondelka budeš mať nie spánok, ale problém so spánkom vyriešený. Spánok sa tým pádom vyrieši sám. Slnko, oblaky. 

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.

V hlavním menu, v „našich audiích“ vznikly podsložky s vystřiženými úseky MP3, které kopírují strukturu bodů našich setkání. Jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.

Ve studijním centru vznikla anketa, kde máte možnost hlasovat, kde byste upřednostnili regionální setkávání. Je to stejná anketa, jako ve skupině vědomí. Ve skupině vědomí zatím hlasovalo 105 osob a nejvíce zájem je o Prahu (21 hlasů), Brno (20 hlasů) a Plzeň (13 hlasů).

Což tak si uspořádat předvánoční setkání v sobotu 17.12.? Bylo by skvělé, kdyby se našel v každé oblasti organizátor, který by se s ostatními domluvil a případně i nabídl místo pro setkání u sebe doma, či v nebytových prostorách, které může použít. Po vzoru Bratislavy by Honza navrhoval se setkat v 14:30 a oficiálně zahájit v 15 hod. Honza by se do skupin připojil on-line a pustil by Požehnání od Dr. Hawkinse a nějaký záznam ze Střílek, tématicky by se hodil DRHClip-Julo26: Ctite Boha, Děkujte, V lásce mějte, Nic nevíte, Jsme Jedno, Óm.

Honza zítra lidem, co hlasovali pro Plzeň, Prahu a Brno pošle správu o možném zapojení se do vánočního večírku. J

 

 8.) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1YPBBgRD_Af13RfTX-D2hd5ibVXqZRG78/view?usp=sharing