Postup cez posledný schod {nad 600} – 23 viet.

Nasledujúce preložil Julo z angl. originálu knihy „I“, 2003 od Dr. Davida Hawkinsa, zo strán 398-399

Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia

1  Zamerajte sa do svojho vnútra na absolútnu subjektivitu všetkého čo prežívate.

2  Skúmajte povahu toho, čo nazývame subjektivitou, ktorá doprevádza každý prejav života.

3 Bez toho, aby ste čokoľvek, čo prichádza pred vaše vedomie, pomenovali, si všimnite, že vo vás existuje niečo, čo je vo vás sústavne prítomné, (teda v každom okamihu, v každom momente a za každých okolností), a to je, už ďalej nedeliteľná, doprevádzajúca podložka subjektivity.

4  A táto sa nikdy nemení.

5  Podstatou všetkého, čo zaevidujete, a to vo všetkých formách (myslenie, cítenie, videnie, vedenie atď.) je existencia prítomnosti tejto subjektívnej kvality.

6  Nuž a začnite z bližšia skúmať, čo toto stále prítomné subjektívne evidovanie je.

7  Bez neho by ste dokonca ani nemali možnosť vedieť, že existujete.

%

8  Spýtajte sa: „Ako je možné, že som si vôbec niečoho vedomý, alebo – ako viem, že existujem?“

9 Toto je najlepšia otázka, na ktorú je treba nájsť odpoveď, pretože vedie priamo a intuitívne ku stále prítomnej Realite (s veľkým R).

10  Odpoveď je: Stotožnite sa s touto kapacitou, (či kvalitou, či stavom, či fenoménom) stále prítomnej subjektivity, ktorú pociťujete ako základ uvedomovania.

11  Toto je samotné vedomie. (angl.: consciousness)

12  Stotožnite sa s týmto vedomím a nie s tým, o čom si je toto vedomie vedomé.

13  To je priama cesta vedúca k podstate vášho Bytia (angl.: Self).

14  Je to vlastne jediný prístup, ktorý vedie priamo cez dvere vedúce k stavu osvietenia.

15  Netreba nič vedieť, nič sa naučiť, nič si pamätať.

16  Je iba jednoducho potrebné – zamerať sa, zaostriť sa, pomeditovať, duchovne sa zamyslieť, pozrieť sa na vec a uvedomiť si, – že základom a zdrojom existencie je neúprosná subjektivita Božej prítomnosti prejavujúca sa ako Svetlo Vedomia.

%

17  Subjektivita  bez  akéhokoľvek  obsahu,  ako  aj  bez  ilúzie  oddelenosti  vonkajšieho  a  vnútorného  sveta,  je  každého  Bytie.

18 Subjektívne jadro Bytia je nezávislé na obsahu či forme, čiže je mimo všetkých myšlienok či konceptov.

19 Teda nie sú to ani pocity a ani myšlienky, ktoré sú dôležité, ale iba subjektivita, ktorá poskytuje javisko pre prejav ich zdanlivej dôležitosti.

20 Paradoxne, je to práve neúprosná subjektivita, ktorá vedie k úžasnému objavu jedinej možnej pravdivej „objektivity“.

21 Jediná skutočnosť, ktorá môže byť objektívne, vždy a za každých okolností overená hocikým a hocikde je absolútna, nedeliteľná skutočnosť subjektivity.

22  Dokonca aj dôkladné vedecké vŕtanie sa do tohto vedie k odhaleniu, že bez subjektivity nie je nič spoznateľné a bez nej sa ani dokonca nedá povedať, že niečo existuje.

23 Uvedomovanie si uvedomovania, uvedomovanie si bytia pri vedomí a uvedomovanie si obsahu – sú všetky závislé na poskytnutí javiska subjektivitou.

 

Predošlé preložil Julo z angl. originálu knihy „I“, 2003 od Dr. Davida Hawkinsa, zo strán 398-399


Celý text ke stažení je dostupný zde:
Postup cez posledný schod {nad 600} – 23 viet – Julo SK

Total Page Visits: 44 - Today Page Visits: 2