D2. Postup cez posledný schod {nad 600} – 23 viet.

Pro on-line skupinu <hawkins.support>

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

 

Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia 02

1 Zamerajte sa do svojho vnútra, na absolútnu subjektivitu všetkého {svojho} prežívania.

2 Skúmajte povahu toho, čo nazývame subjektivitou, ktorá doprevádza každý prejav života.

3 Bez toho, aby ste  čokoľvek {čo si všimnete = obsah} pomenovali, si všimnite, že  v každom momente, v každom okamžiku a za každých okolností je {‘s vami’} sústavne vyskytujúca sa, a už ďalej nedeliteľná, {‘doprevádzajúca‘} podklad subjektivity.

4 {A táto subjektivita sa} Nikdy sa nemení. {Váš životný príbeh sa mení z ‘hodiny na hodinu’, ale stále je tu čosi, čo je nemenné, a to čosi sústavne pozoruje a trochu na inej úrovni prežíva.}

5 Podstatou všetkého prežívania, a to vo všetkých jeho formách (myslenie, cítenie, videnie, vedenie atď.) je prítomnosť tejto subjektívnej kvality.

6 Nuž a začnite z bližšia skúmať, čo toto stále prítomné subjektívne prežívanie je.

7 Bez neho by nebolo možné vedieť, že človek existuje.

%

8  Spýtajte sa: „Ako je možné, že si uvedomujem, alebo – ako dokonca viem, že existujem?“

9 Toto je najlepšia otázka, na ktorú je treba nájsť odpoveď, pretože vedie priamo a {intuitívne,} bez slov ku stále vyskytujúcej sa Realite.

10 Odpoveď je: Stotožnite sa s tým stavom, (či kvalitou, či kapacitou, či fenoménom) stále prítomnej subjektivity, ktorá je pociťovaná ako podklad uvedomovania si .

11 To je samotné vedomie. {Vy ste to čosi z bodu 4}.

12 Stotožnite sa s týmto vedomím, namiesto toho o ‘čom’ si je {vedomie} vedomé.

13 To je priama cesta vedúca k {podstate vášho} Ja-Bytia.

14 Je to vlastne jediný prístup, ktorý vedie priamo cez dvere {vedúce k stavu osvietenia}.

15 Netreba nič vedieť, nič sa naučiť, nič si pamätať.

16 Je iba jednoducho potrebné – zamerať sa, zaostriť sa, pomeditovať, duchovne sa zamyslieť, pozrieť sa na vec a uvedomiť si, – že podkladom a zdrojom existencie je neúprosná subjektivita Božej Prítomnosti prejavujúca sa ako Svetlo Vedomia.

%

17 Subjektivita bez akéhokoľvek obsahu, {teda} bez mylnej predstavy subjekt/objekt {teda neJednoliatosti a oddelenosti  vonkajšieho  a  vnútorného  sveta} je Ja-Bytie.

18 Subjektívne ‘ja’ z Ja-Bytia je nezávislé na obsahu či forme, {čiže je} mimo všetkých myšlienok či konceptov.

19 Takže nie sú to ani pocity a ani myšlienky {= obsah}, ktoré sú dôležité, ale iba subjektivita {= nekonečný rámec}, ktorá je podkladom ich zdanlivej dôležitosti. {To čosi z bodu 11}.

20 Paradoxne, je to práve neúprosná subjektivita, ktorá vedie k úžasnému objavu jedinej možnej pravdivej ‘objektivity’.

21 Jediná skutočnosť, ktorá môže byť objektívne, vždy a za každých okolností overená hocikým a hocikde je absolútna, nedeliteľná skutočnosť subjektivity.

22 Dokonca aj dôkladné vedecké vŕtanie sa do tohto vedie k odhaleniu, že bez subjektivity nie je nič spoznateľné a {bez subjektivity} sa ani dokonca nedá povedať, že {niečo} existuje.

23 Uvedomovanie si uvedomovania si, uvedomovanie si ‘byť pri vedomí’ a uvedomovanie si obsahu – sú všetky závislé na vzchádzaní z tejto subjektivity.


Predchádzajúce  preložil Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

Celý text ve wordu včetně anglického originálu je ke stažení zde.