. 59. Náhlé Osvícení; Rozřešení Ega -1.z2; Na co dávat pozor při aplikaci duch. učení; Úrovně vědomí: jak cejchovat a nepadat – 13.12.2021

. 13. prosince/decembera 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Přešli jsme na zpoplatněnou službu ZOOM. Bezplatné připojení na on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen a jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří vyživují svými dary naši skupinu. 

Vstup: https://www.hawkins.support/on-line-meeting/ – včetně informací jak se na ZOOM připojit. Pro vstup potřebujete heslo, které je stejné pro všechna setkání a je 1234. Kdo se připojuje přes ZOOM, potřebuje znát ID: 98765076335.

V naši duchovní práci se nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A a to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.  🙂

 

PROGRAM:

 

Oficiální část:

 

1) Motto skupiny a upozornění;

2) Vzdávání: SUR14 – Náhlé Osvícení;

– z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 kap.6 – Rozřešení Ega;

4) Četba z díla DRH: Výčet stanovisek, na které si dávat pozor, při aplikování duchovního učení;

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, která souvisí s učením DRH.

– ?


Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (32) na setkání ze 6. prosince/decembra 2021.

– Odezva od Amandy č.1 – Poděkování a dotaz na dílo Marka Aurelia;
– Odezva od Šárky – potvrzení toho, co je potřebné ke studiu ve skupině DRH;
– Odezva od Amandy č.2 – úrovně vědomí, jak je cejchovat a jak se v nich udržovat (a nepadat);
– Odezva od Adama – poděkování a poslání souboru s chybějícími MP3 záznamů ze setkání

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support + 2 tipy na filmy od Honzy.

8.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.


KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_14 – Náhlé Osvícení.

 

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění či zopakovat některé předchozí strany či věty…
Předávám slovo:


JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

Náhle Osvietenie 04

 

Duchovná Skutočnosť je väčším zdrojom rozkoše a uspokojenia, než aké môže poskytnúť svet. Je nekonečná, a sústavne dostupná v prítomnosti, namiesto v budúcnosti. Je vlastne viac fascinujúca, pretože človek sa naučí žiť na vrchole práve prítomného okamihu, namiesto {toho, aby žil} na chrbte {, na zadnej, opadávajúcej časti} vlny, ktorá predstavuje minulosť, alebo na čele {, na prednej, vznikajúcej časti} vlny, ktorá predstavuje budúcnosť. Človek má väčšiu voľnosť, keď žije na fascinujúcom {sťaby} ostrí noža {práve prítomného} okamihu, než ako keď je väzňom minulosti, alebo má očakávania od budúcnosti.

Ak je cieľom života robiť to najlepšie, čo človek vie, a to v každom odvíjajúcom sa okamihu {svojej} existencie, potom, prostredníctvom duchovnej práce, už unikol hlavnej príčine utrpenia. V momentke nekompromisne prítomného {okamihu}, sa neodohráva absolútne žiaden životný príbeh, na ktorý treba reagovať alebo ho upravovať. S týmto jednobodovým zameraním mysle sa čoskoro stane zrejmým, že všetko jednoducho ‘je také, aké je’, a to bez komentárov alebo prídavných mien.

Ak v {každom}, práve prebiehajúcom okamžiku každého okamihu,

je absolútna ochota sa mu totálne odovzdať,

človek môže razom, v bleskovom okamihu,

preklenúť ego,

       a otvorí sa cesta pre Poznanie, kde Božie Svetlo, ako Ja-Bytie, odhalí Zdroj Všetkej Existencie a Skutočnosti.

Ak ego nemá ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť, na ktorú sa môže zamerať, tak sa umlčí. Je nahradené Tichom Božej Prítomnosti; a teda cesta k náhlemu osvieteniu je sústavne dostupná. To nastáva prirodzene {samo od seba}, keď sa vzdáme fascinácie príbehu o ‘nás samých – o sebe’, a to z minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti.

Mylná predstava ‘Teraz’ je nahradená skutočnosťou ‘Sústavnosti’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Rozřešení Ega  – opakování toho podstatného ze  6. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’; – 1. Část z 2

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

 

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 6 – 1. Část z 2

Rozriešenie Ega

.6.1. (zo 40)    Zjavenie {odhalenia sa Podstaty Všetkého-Čo-Je} nastáva {vtedy}, keď sa odstránia prekážky, ktoré mu stoja v ceste. Tieto prekážky padajú samy od seba, keď sa odstránia ich nosné základy. Takýmto nosným základom je koncept ‘príčina‘ {, teda predstava všedného ja, že vo vesmíre, a teda aj vo vašej domácnosti, u vás v robote, na diaľnici, v politike, v počasí, atď., naozaj existuje niečo, na čo môžeme poukázať, že je príčinou niečoho iného.} Prečo toto pochopenie {, že absolútne nijaká príčina ničoho neexistuje (,okrem súčasného okamihu),} je také dôležité, sa dá vyrozumieť, keď {raz} uvidíme, že uverenie v {naozajstnosť existencie konceptu} príčiny je hlavnou oporou mylnej predstavy toho, že človek {, ako všedné ja,} je oddeleným, samostatne existujúcim, a nezávislým ‘ja’ alebo ‘egom’.

.6.2.     ‘Príčina’ má v sebe obsiahnutý skrytý, nevyslovený dualizmus – {v tom, že všedné ja mylne predpokladá, že} je tu nejaké ‘toto’, ktoré spôsobuje nejaké ‘tamto’. Preto jestvuje {, na úrovni mysle z toho vyplývajúca} logická nevyhnutnosť existencie nejakého ‘ja’, ktoré je {pohodlným} vysvetlením a {vraj} príčinou onoho ‘toho’ konania. Takže {v náhľadoch všedných ja} sa vyskytuje za myšlienkami pomyselný ‘mysliteľ’, za činmi ‘konateľ’, za pocitmi ‘pociťovateľ’, za vynálezmi ‘vynálezca’ atď.

.6.3.     Taktiež je {pritom} typický {aj} zmätok {zo zamieňania si vlastnej} identity {, teda totožnosti, kto sme, a zamieňať ju} s konaním, správaním, rolami {ktoré v živote hráme}, alebo titulmi. {Teda ešte raz inými slovami:} Táto zmätenosť vychádza z mylného považovania seba samého nielen ako za samostatného {, oddeleného, príčinne pôsobiaceho} konateľa, ale ďalej {táto mylná predstava totožnosti všedného ja} pokračuje splývaním do takej sebadefinície o sebe samom, že človek {je presvedčený, že} je vlastne svojím konaním, správaním, pocitmi, myšlienkami, atď. {To je koniec iných slov.} Presvedčenie, že {totožnosťou} človeka je {súhrn jeho} určitých vlastností, {(} napríklad ‘dobrý’ alebo ‘zlý’,{)} alebo je jeho povolanie, má sklony zvyšovať mylnú predstavu o separátnom vykonávateľovi činov, s nekonečným zoznamom opisných prídavných mien.

.6.4.     ‘Ja’ sa ponorí, {a to až} na nepoznanie, do nekonečnej spleti sebadefinícií. Ak sú to ‘dobré’ definície, človek sa cíti šťastný; ak sú ‘zlé’, cíti sa potom deprimovaný alebo vinný. V skutočnosti sú všetky sebadefinície mylné a rovnako zavádzajúce.

.6.5.     Je užitočné uvedomiť si, že mylná predstava existencie oddeleného ‘ja’ alebo {ako samostatnej} bytosti vytvára falošnú identitu {človeka}, ktorej húževnatosť je zdanlivo ťažké prekonať z niekoľkých dôvodov. Človek je očarený týmto drahocenným ‘ja’, ktoré sa potom stáva posadnutosťou a subjektívnym stredobodom v jazykovom vyjadrovaní a myslení. ‘Ja’ sa stáva oslavovaným hrdinom alebo hrdinkou životného príbehu a drámy človeka. V ňom sa ‘ja’ stáva páchateľom, obeťou, príčinou, platným príjemcom všetkej viny a chvály, a hlavným hercom v životnej melodráme. To si tiež vyžaduje obhajovanie ‘ja’, a obhajovanie jeho prežitia sa stáva najdôležitejším. Toto zahŕňa aj potrebu mať ‘pravdu’ za každú cenu. Presvedčenie o skutočnosti {existencie} ja, {ktorému sme dali názov všedné ja,} sa tak rovná prežitiu a pokračovaniu samotnej existencie.

.6.6.     Preklenutie stotožnenia sa so všedným ja si preto vyžaduje, aby sme sa vzdali všetkých vyššie uvedených mentálnych sklonov. To si vyžaduje ochotu ‘obetovať’ všetky tieto {všedného ja} črty a mentálne návyky Bohu, a to z lásky a pokory {, v zmysle uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti}. K úplnej pokore možno dospieť len obmedzením myšlienok a stanovísk na ich overiteľnú platnosť. To znamená ochotu vzdať sa všetkých myšlienkových domnienok. S vytrvalosťou sa preceňovanie vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach vytráca ako pravda, a teraz sa pokladá za základ omylov. V jednom záverečnom, oslnivom krachu človek príde na to, že myseľ vlastne ‘nevie’ nič. Ak vôbec niečo vie, tak len ‘o’ , a to nemôže naozaj vedieť, pretože naozaj vedieť znamená {stať sa a} byť tým, čo sa vie, napr. vedieť všetko o Číne nerobí z človeka Číňana.

.6.7.     Obmedziť myseľ na to, čo môže dôkazmi potvrdiť, znamená obmedziť jej rozsah a ovplyvňovanie, aby sa tak stala služobníkom, a nie pánom. Stane sa zrejmým, že myseľ vlastne narába s domnienkami, zdaniami, udalosťami vytvorenými zdanlivosťou vnímania, nedokázateľnými závermi, a myšlienkovými pochodmi, ktoré mylne zamieňa za skutočnosť. Žiadna taká skutočnosť, akú si vytvorila myseľ, vlastne neexistuje.

.6.8.     Myseľ má tendenciu sa rozťahovať a pripisovať si ‘hodnotné’ myšlienky a názory. Pri pozornom skúmaní sa dá zistiť, že všetky názory sú bezcenné. Všetky sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a o svojich prednostiach, a nemajú žiadnu dôležitosť, ani vrodenú hodnotu. Myseľ každého človeka je naplnená nekonečným množstvom názorov, a keď sa pozrieme na to, čím sú, zistíme, že názory sú v skutočnosti len myšlienkové pochody. Čo je však dôležitejšie, je to, že pochádzajú zo stanovísk a {ich opakovaným vyťahovaním} ich posilňujú; a sú to práve tieto stanoviská, ktoré prinášajú nekonečné utrpenie. Zanechať stanoviská znamená umlčať názory, a umlčať názory znamená zanechať stanoviská.

.6.9.     Cennosť {a naše váženie si} pamäti sa znižuje aj uvedomením si, že myseľ {svojou zdanlivosťou vnímania} nielenže má mylnú predstavu o prítomnosti, ale bežne ju má aj o minulosti, a to, na čo si človek spomína, je v skutočnosti záznamom minulých mylných predstáv {!!!!!, viď Julo voľne v .6.14}. Všetky {naše} doterajšie činy boli založené na mylnej predstave toho, čo si človek vtedy o sebe myslel {namýšľal}, že je. Hlboká múdrosť sa vyskytuje v poľutovaniahodnom výroku: ‘Nuž, vtedy sa to zdalo ako dobrý nápad.’

.6.10.    {Keď dosiahneme určitú úroveň vedomia, tak potom} pri nepretržitej duchovnej zamyslenosti a meditácii sa presvedčenie o pomyselnom všednom ja, ako o svojom skutočnom ‘ja’ zmenšuje, pretože prichádzame na to, že všetky javy sa dejú samy od seba, a nie ako dôsledok vôle vo vnútri všedného ja.

.6.11.   Životné javy nie sú vôbec zapríčinené niečím alebo niekým. Spočiatku človeka niekedy mätie, keď sa príde na to, že všetky udalosti v živote sú neosobné, od ničoho nezávislé spolupôsobenia všetkých {miliónov} faktorov prevládajúcich podmienok v prírode a vo vesmíre. Patria k nim pochody telesných funkcií, myšlienkové pochody, a cennosť a zmysel, ktorý myseľ prikladá myšlienkam a udalostiam. Tieto automatické prejavy sú neosobnými dôsledkami predchádzajúceho naprogramovania. Pri počúvaní svojich myšlienok človek prichádza na to, že iba počúva všetko toto naprogramovanie. Vlastne sa nevyskytuje žiadne vnútorné všedné ja, ktoré spôsobuje tento tok vedomia. Toto {si pre seba ozrejmiť a} objaviť sa dá jednoduchým cvičením, keď mysli prikážeme, aby prestala myslieť! Jasne sa ukáže, že myseľ úplne ignoruje želania človeka a veselo pokračuje v tom, čo robí, pretože nekoná na základe vôle všedného ja. Vlastne často robí presný opak toho, čo si človek praje.

.6.12.   Základom pretrvávania ega, a jeho schopnosti vládnuť, je jeho nárokovanie si autorstva všetkého subjektívneho prežívania. Myšlienka ‘ja’ sa vsunie mimoriadne rýchlo ako údajná príčina všetkých stránok života človeka. Je ťažké toto rozpoznať {v zhone života, a dá sa to} len vďaka intenzívnemu nasmerovaniu pozornosti počas meditácie {orientovanej} na vznik myšlienkového toku.

.6.13.   Časové oneskorenie medzi vnútorne pociťovanou udalosťou a {prefíkaným} nárokom ega na autorstvo je približne 1/10 000 sekundy. Akonáhle túto medzeru objavíme, ego stráca svoju nadvládu. {A teraz} sa stane zrejmým, že človek je svedkom javov, a nie ich príčinou alebo pôvodcom. Všedné ja sa potom stáva tým, čo je {teraz predmetom} pozorovania, namiesto toho, aby sa s ním stotožňovalo ako so svedkom alebo prežívateľom.

.6.14.   Schopnosť {ega} sledovať {čo pred neho vzchádza}, a funkcia {tohto sledovania} je zaujímavá. Ego sa {, s úmyslom panovať a prežiť,} vlastne vtisne medzi skutočnosť a myseľ. Jeho funkcia je ako funkcia monitorovania {magnetofónovej} pásky pri Hi-Fi {, cenovo vyšších magnetofónoch}. Páskový monitor prehráva program, ktorý bol práve nahraný zlomok sekundy pred prehrávaním. Preto to, čo človek zažíva v bežnom živote, je okamžité prehrávanie toho, čo práve nahralo ego. V tomto zlomku okamihu je prichádzajúci materiál okamžite upravený egom v súlade s jeho predchádzajúcim programovaním. Skreslenie je teda zabudované a automatické.

{Ak je vám predošlé jasné, preskočte nasledujúce a pokračujte na .6.15}.

{Julo voľne: V dnešnej dobe je iba zopár nadšencov, ktorí vôbec počuli o niečom takom ako je trojhlavový cievkový magnetofón a ešte menej ľudí pozná jeho funkcie. Pretože je dôležité na tejto analógii pochopiť princíp fungovania ega, nasleduje vysvetlenie tohto odseku Julovou subjektivitou. Ste nadšenec futbalu, a keďže vy máte doma veľký displej, tak v nedeľu poobede pozývate priateľov na posedenia pri priamych prenosoch futbalu. Zápasy chcete aj nahrávať, pretože po zápase chcete vychutnať určité momenty zo zápasu. Kúpite si teda prístroj pod názvom ‘nahrávač’ a televízor pripojíte do nahrávača a nahrávate. Po zápase pustíte na displej záznam, …a nič. No proste sa nič nenahralo! Poučíte sa z toho tak, že si poviete, že na budúci týždeň budete nahrávky počas nahrávania kontrolovať. Za nahrávač zapojíte prehrávač a nebudete už sledovať originálny TV signál, ale signál z prehrávača práve nahratého záznamu. Teraz ste všetci spokojní, lebo viete, že nahrávanie funguje, pretože to, čo sledujete na displeji je to, čo sa práve nahralo. To, čo teraz na displeji sledujete, už nie je originálny signál, ale prehrávaný signál z práve urobeného záznamu.

Ak je nám predošlé jasné, poďme ďalej. Jeden z kamarátov si doniesol prenosný televízor, ktorý ste pripojili k tomu istému originálnemu signálu. Takže ste čumeli na dva displeje – na prenosnom televízore ste sledovali originálny signál, a na vašom veľkom displeji bol signál privádzaný cez nahrávač a prehrávač. Teraz ste si ale všimli niečo čudné. Keď bol pustený zvuk na oboch displejoch, znelo to, ako keby ste počuli jeho echo. Vyriešili ste to tak, že ste stíšili zvuk na jednom z displejov. Ktosi vám povedal, že to echo je spôsobené tým, že signál prechádzajúci cez nahrávač/prehrávač je oneskorený, nakoľko nahrávaču/prehrávaču to predsa len trochu trvá, kým signál nahrá a prehrá a pošle na displej. Veď na veľkom displeji predsa nebola zobrazovaná skutočnosť ‘teraz’, ale jej oneskorené spracovanie.

Ak je nám predošlé jasné, poďme ďalej. Výrobca nahrávačov a prehrávačov prišiel na to, že skoro všetci ľudia ich výrobky vo veľkom využívajú a prišiel pre neho s geniálnym nápadom. Keďže výrobca nemal rád tmavozelenú farbu, povedal si: „Čo keby som naprogramoval do nahrávača okrem funkcie nahrávania aj inú funkciu, a to takú, ktorá by menila tmavozelenú farbu na bledozelenú. Ľudia by si to ani nevšimli, lebo aj tak už skoro všetci sledujú TV programy iba cez nahrávače a prehrávače. Tých, ktorí si to všimnú, že prehrávač už neposiela na displej originálny signál, ale ‘vylepšený’ signál, tak takých označíme nejakým smiešnym menom, napríklad že sú osvietení, a tých svet potom nebude brať vážne, a im neuverí. Výrobca mal pravdu. Skoro nikto si to nevšimol a tí, ktorí si to všimli, boli všedným svetom odstavení. Keďže to výrobcovi fungovalo, tak teraz k vylepšenej zelenej začal pridávať húfy iných ‘vylepšení’, ktoré neboli v originálnom signáli, teda vo vnútorne pociťovanej udalosti. Nahrávač tento originálny signál veselo ‘vylepšoval’, a s oneskorením jednej10,000 sekundy prehrával na displej mysle všedných ja divákov, ktorí to považovali za skutočnosť, neuvedomujúc si, že nesledujú skutočnosť, ale egom/nahrávačom spracovanú skutočnosť, ktorú ego predstieralo ako skutočnosť. Teda výsledkom je, že čokoľvek, čo myseľ uchopí, je už 1) oneskorené a 2) editované, teda nie je to skutočnosť. (B1K20, strana pred koncom Neexistuje nič, čomu myseľ verí a čo by na vyššej úrovni vedomia nebolo mylné.)

Ak je nám predošlé jasné, poďme ďalej. Iný príklad: Ak máte v prehliadači na počítači rozšírenie, ktoré blokuje reklamy, tak potom sa vám na displej nedostáva originálny signál, ale signál otesaný o reklamy. A čo keby nejaké rozšírenie, alebo dokonca prevádzkovateľ internetu, blokoval (nazvime to cenzuroval) aj všetky slová, ktoré by považoval za nadávky? Alebo všetky tweety obsahujúce slovíčka maska, netreba, _onšpirácia, _ovid, _edľalšie _činky, atď? To je funkcia ega, nepripustiť vnútorne pociťovanú udalosť, teda skutočnosť, ale ju spracovať použijúc svoje stanoviská, a tie prestrieť mysli ako skutočnosť. Rozsah editovania ega je daný zámerom jeho úrovne vedomia.}

.6.15.   Táto {prefíkaná finta ega upravovať vnímané, je ako} opona {ktorá} zahmlieva skutočnosť a skrýva ju pred uvedomovaním si. Jednou z prvých vecí, ktoré sa po prekonaní ega spozorujú, je obrovská premena všetkého života na intenzívnu čulosť. Človek zažíva skutočnosť predtým, než bola skreslená, stlmená a upravená domnienkou. Dopad, keď človek prvýkrát zažije život, ktorý sa prezentuje taký, aký v skutočnosti je, je premáhajúci. Len niekoľko okamihov pred tým, ako zmizne mylná predstava existencie nepravého ‘ja’ {všedného ja}, sa mu v jeho zostávajúcich sekundách vynorí záblesk Skutočnosti, akú si nikdy nemohlo ani len predstaviť. Zánik štruktúry zdanlivosti vnímania ega odhalí obdivuhodnú nádheru. V tom zlomku sekundy sa pocítila aj skutočná smrť, keď zvyšky štruktúry ega zanikli spolu s presvedčením, že ono samotné bolo skutočné.

.6.16.   Súhrnne možno povedať, že ego je zbierkou stanovísk, ktoré sú držané pohromade preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, a strachom. Odvinie ho dôkladná pokora uznania vlastných nedostatkov, a nevedomosti, ktorá podkopáva jeho šírenie.

.6.17.   Ďalším nosným základom ega je naše presvedčenie, že ono je zdrojom nášho chápania a prežitia, a my sa naň pozeráme ako na žriedlo informácií o sebe a o svete. Vidíme ho ako náš spojovací článok so svetom, ktorý, podobne ako televízna obrazovka, k nám prináša svet a jeho významy, a bojíme sa, že bez neho by sme boli stratení.

.6.18.   Počas celého života človeka bolo ego/všedné ja stredobodom snaženia človeka; {čo viedlo k jeho obdivovaniu, a} preto bola emocionálna investícia do neho obrovská. Ego je zároveň aj zdrojom a aj predmetom snaženia, a je silne presiaknuté sentimentalitou, ako aj celou paletou ľudských pocitov, zlyhaní, ziskov a prehier, víťazstiev a tragédií. Človek sa stane posadnutý a očarený touto bytosťou {ega}, jej rolami a jej zvratmi {osudu}. Obrovská hŕba {životných} investícií do tohto všedného ja vyvoláva dojem, že je príliš cenné na to, aby sa ho človek zriekol. Sme k nemu zakotvení všetkými tými rokmi dôvernej známosti – nádejami, očakávaniami a snami. Človek sa pripúta k tomuto ‘ja’, ktoré sa považuje za kľúčové pre samotné prežívanie života.

.6.19.   Okrem tejto obrovskej celoživotnej investície do toho, čo považujeme za svoje ja, sa na horizonte budúcnosti objavuje strašidlo smrti. Hrozná informácia, že toto ‘ja’ je vlastne osudom predurčené na zánik, sa zdá byť až neuveriteľná. Vyhliadka smrti ako konca ‘ja’ sa zdá byť nespravodlivá, výstredná, neskutočná a tragická. V človeku to vyvoláva hnev a strach. Celá paleta emócií, ktoré sme prežívali ako dôsledok toho, že sme nažive, sa teraz musí znovu prehrať, ale tentoraz o samotnej smrti.

.6.20.   Zrieknutie sa ego-ja ako kľúčového zamerania človeka zahŕňa zanechanie všetkých týchto vrstiev pripútaností, a preceňovaní vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, až sa

človek nakoniec ocitne zoči-voči hlavnej vládnucej a rozkazovacej úlohe ega, ktorou je

zabezpečenie svojho pretrvávania a prežitia .

{Teda vždy sa pozrite na motív svojho konania.} Preto ego lipne na všetkých svojich zdatnostiach, pretože ich základný účel, zabezpečenie svojho prežitia, je ‘dôvodom’ jeho posadnutosti ziskom, víťazstvom, vzdelávaním, vytváraním spojenectiev, a hromadením majetku, údajov a zručností. Ego má nekonečné schémy na zlepšenie {šancí svojho} prežitia – niektoré neokrôchané, iné očividné, ďalšie nenápadné a skryté.

KONIEC B2K6 – 1. Část z 2

HONZA: Dotazy?

 

4) Čtení – Výčet stanovisek, na které si dávat pozor, při aplikování duchovního učení;
Tento text je součástí zamyšlení k 8. prosinci/ decembru z knihy Podél cesty k osvícení. Text je vybrán z B7 – Realita, spiritualita a moderní člověk, z kapitoly 10., Zkušenosti versus konceptuální stav, v originále na straně 190-191 a rovněž text je zmiňován i na promítací stránce 39, z knihy Book of Slides, která byla vydána – v angličtině – nedávno a obsahuje texty, které Dr. Hawkins promítal na plátno při setkáních s duchovními studenty a vysvětlení k těmto textům, které studentům sděloval.

Malá poznámka ke knize Podél cesty k osvícení: Minulý měsíc byla vydána podobná kniha v češtině, v nakladatelství pravda.je pod názvem: „Krátká zamyšlení o osvícení“ a jedná se dle autora překladu o sbírku úryvků, pečlivě vybraných z rozsáhlých spisů Dr. Hawkinse a nabízí čtenářům nové rozjímání pro každý den. Jen je škoda, že v překladu nejsou odkazy, ve které originální knize se nalézá použitý text pro ten který den. Aby hloubavější student mohl dohledat dodatečný kontext použitých vět.

Předávám slovo Julovi:

JULO:

Identifikácia a Charakteristiky

Duchovnej Pravdy,   Bezúhonných Učiteľov   a   Učení

Book of Slides,  David R.Hawkins, M.D., Ph.D

snímka 39

© The Institute for Spiritual Research, Inc. dba Veritas Publishing

 1. Univerzálnosť: Pravda je pravdou vždy, v každom časovom okamihu, v každej epoche a kdekoľvek na svete, je nezávislá od kultúry, osobností alebo okolností.
 2. Nevylučuje: Pravda zahrňuje každého, nemá tajomstvá a netvorí sekty.
 3. Dostupnosť: Je všetkým prístupná; nikoho nevylučuje. Neexistujú v nej tajomstvá, ktoré treba odhaliť, skryť alebo predať, a ani zázračné návody alebo „záhady“.
 4. Bezúhonnosť účelu: Nemá čo získať ani stratiť.
 5. Netvorí zo seba kult: Pravda nie je poukazovanie na obmedzenia u iných.
 6. 6. Nezávislá na názore: Pravda je nelineárna a nepodlieha obmedzeniam rozumu alebo formy.
 7. Bez stanoviska: Pravda nie je „proti“ ničomu. Nepravdivosť a nevedomosť nie sú jej nepriatelia, ale jednoducho predstavujú jej neprítomnosť.
 8. Bez požiadaviek alebo naliehaní: Neexistujú tu požadované členstvá, poplatky, nariadenia, prísahy, pravidlá alebo podmienky.
 9. Nediktuje: Duchovná čistota sa nezaujíma o osobný život ašpirantov, ich štýl obliekania, sexuálny život, ekonomickú situáciu, rodinné pomery, životný štýl alebo stravovacie návyky.
 10. Bez násilia alebo zastrašovania: Nevymýva mozog, nerobí z Iídrov modly, nekoná zaúčacie rituály, indoktrinácie alebo zásahy do súkromného života.

KONIEC SNÍMKY

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, která souvisí s učením DRH.

Sedona Satsang Q&A, May 2006

Neustále odovzdávanie svojej vôle Bohu vám umožní si všimnúť spontánnosť života bez toho, aby ste predkladali svoju vlastnú agendu.

Stiahnete sa späť. Ste svedkom.

Odstúpite od toho, aby ste boli uprostred drámy k tomu, aby ste boli svedkom, aby ste boli pozorovateľom, aby ste boli úplným rámcom, v ktorom sa všetko odohráva.

Urobíte z toho {svoj} štýl, spôsob bytia vo svete.

Vy to nerobíte. Vy to umožňujete.

Yin.

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.

Tímto posílám jedno velké děkuji Julovi, který je pro skupinu velkou pomocí s předáváním učení podané přes Dr. Hawkinse srozumitelnou formou.
Také velké díky patří i všem dárcům, kteří svými peněžními dary drží družstvo Evoluce provozuschopné.

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (32) na setkání ze 6. prosince/decembra 2021..

A – Odezva od Amandy č.1 – Poděkování a dotaz na dílo Marka Aurelia;
B – Odezva od Šárky – potvrzení toho, co je potřebné ke studiu ve skupině DRH;

C – Odezva od Amandy č.2 – úrovně vědomí, jak je cejchovat a jak se v nich udržovat (a nepadat);
D – Odezva od Adama – poděkování a poslání souboru s chybějícími MP3 záznamů ze setkání

Ad A. K odezvě Amandy č.1 – Poděkování a dotaz na dílo Marka Aurelia:

 

Milý pane Mačto,

dovoluji si vyjádřit svou vděčnost a dík za Vaši a Juľovu nesmírně záslužnou, úžasnou a nezištnou práci v oblasti rozšiřování učení dr. Hawkinse. Sleduji záznamy setkání na You Tube, pokaždé obdivuji odvahu a upřímnost všech zúčastněných. Juľo je tak lidský, a přitom tak dokonale vysvětluje podstatu toho nejvyššího – mohu potvrdit, že vše, co říká, dokonale funguje, zapadá do sebe, je bez rozporů a nekomplikované. Mám dojem, že snad rozumím každému slovu, každému významu. Před přibližně pětatřiceti lety jsem se setkala se stoickou filosofií, a od té doby až do setkání s učením dr. Hawkinse jsem se k jinému duchovnímu učení neuchýlila. Nejvíce mi vždy pomáhaly myšlenky Marka Aurelia, zdá se mi, že by mohly být předstupněm učení dr. Hawkinse. Dovoluji si požádat o Vaši laskavost: bylo by možné zjistit, zda a na jakou hodnotu byly kalibrovány Hovory k sobě (Ta eis heauton) v řečtině nebo v jakémkoli překladu?

Určitě jste velmi zaměstnán, vůbec nevadí, když nebudete mít čas na tento mail odpovědět, chtěla jsem jen poděkovat.

Ještě jednou díky Vám, Juľovi a celé skupině.

Srdečně zdraví z Vodňan
Amanda.

HONZA: Odpověď: Děkujeme Amandě za email.
Marka Aurelia cejchoval Dr. Hawkins na 435, Hovory k sobě budou o něco nižší. Ty níkdo necejchoval, ani se tomu jako skupina nevěnujeme…

Děkuji Julovi za to, že řekne více o vztahu úrovně vědomí, ve které je autor – jeho literárnímu dílu:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

Ad B. – K odezvě od Šárky – potvrzení toho, co je potřebné ke studiu ve skupině DRH;:

 Ahoj Honzo a Julo, 
 posílám odezvu na Vaši odpověď Amandě č. 2 – Co je potřebné ke studiu ve skupině DRH. S tím padnutím na hubu musím naprosto souhlasit. Čili to potvrzuji a musím Vám napsat, že alkoholismus bylo to nejlepší, co mě v životě potkalo. Toto napsat někomu jinému, tak mě dozajista odporučí jít se s hlavou léčit do Havlíčkova Brodu, který mám nedaleko. No na úplném dně jsem si tehdy nepřipadala, ale psychicky celkem určitě. Hledala jsem a našla 12 kroků AA, kde se v prvním bodě praví, že jsme přiznali, že naše životy se staly neovladatelnými a ve druhém kroku jsme dospěli k víře, že jedině síla větší než naše může obnovit naše zdraví a rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha a odtamtud už byl jenom kousek na stránky hawkins.support s kapitolou Alkoholismus z knihy Léčení a uzdravení. Stránka s tou kapitolou na mě sama odněkud vyskočila a jelikož jsem vůbec nevěděla, o co se jedná, tak jsem to tenkrát četla týden v kuse ve dne i v noci.
 Pomohlo to. Takže chci napsat, že Vám tímto mockrát děkuji za Vaši činnost. Od té doby, co mám možnost ze záznamu sledovat online setkání, které pořádáte, to učení dr. Hawkinse chápu o mnoho lépe a díky každotýdenním setkáním se to také mnohem lépe kvůli neustálému připomínání praktikuje v životě. Taky doufám, že si Julo dělal minule srandu, když se Honzy ptal, jestli už nepotřebujeme jeho výklad, protože stejně pořád říká to samé dokola.
 S pozdravem Šárka, ne Amanda.
 Uvádím i kontakt do vznikajícího adresáře – XYZ, Email:“jmeno@domena.cz“. Telefon asi zatím není potřeba, jsem vytížená tak, že setkání naživo zatím nepřipadá v úvahu, klidně by stačilo, abych si mohla s někým stejně postiženým (učením doktora Hawkinse) třeba psát.
 Dobrý den a dobré ráno

HONZA: Odpověď: Děkujeme Šárce za email a za potvrzení toho, že člověk musí padnout na hubu, aby ego nevyskakovalo, bylo potichu a aby se mohl věnovat studiu ve skupině DRH.
Jinak je skvělé, že vám to takto zafungovalo a přes AA jste se dostala až k nám. Knize Léčení a uzdravení, která je k dispozici na stránkách hawkins support, (v oddíle Prvotní CZ překlady Knih a videa – překlady knih – B8 Léčení a uzdravení) Honza věnoval velkou pozornost. Zhoršoval se mi zrak a hledal jsem všechny možné alternativy jak nejít na operaci šedého zákalu. Z anglického originálu v PDF souboru jsem vytvořil dokument ve wordu a opravil všechny chyby, které vznikly překopírováním. Nebylo jich málo. Tento očištěný anglický text jsem přehnal přes tehdejší automatické překladače a vznikl z toho český text, který sice dával smysl, ale neřešil rody ani skloňování atd. Hltal jsem jej několikrát dokola několik měsíců. Přesto jsem nakonec šel na operaci očí a následně paní Alenka od pana Mareše doupravila texty a p. Mareš dal význam větám, které nešly automaticky přeložit. Tato kniha mi velmi pomohla pochopit vztah těla, mysli a ducha a prozradila návod, jak se stavět k nemocem a bolestem. Tolik Honzova vsuvka. Mám radost, že kniha Léčení a uzdravení pomáhá i ostatním, ikdyž se jedná o amatérský překlad a jistě obsahuje nepřesnosti, to už je mi jasné.

Co se týče živého setkání – pokud byste si rezervovala volno od 29.4. – 1.5.2022 a přijela za námi do Střílek na osobní „třídenní“ setkání, bylo by to fajn a na internetu – na Facebooku jsme ve skupině Vědomí, kterou správcuji a tam je možno nalézt stejně postižené kamarády. J

Děkuji Julovi za doplnění a rozvinutí odpovědi paní Šárce:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

12 kroků AA (Anonymních Alkoholiků)

Dvanáct kroků AA je řada zásad duchovní povahy, které v případě, že se uskutečňují jako způsob života, mohou potlačit posedlost pitím a umožnit trpícímu stát se znovu šťastným a užitečným plnohodnotným člověkem.

 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy se staly neovladatelné.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sebe samých.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili a dospěli jsme k ochotě jim to nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolila, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání Jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto Kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

Ad C – Odezva od Amandy č.2 – úrovně vědomí, jak je cejchovat a jak se v nich udržovat (a nepadat):

Je to odezva na odpověď na Amandinu vlastní odezvu. J Začínáme mít v Adamech a Amandách trochu chaos, Julo mi navrhl, abychom je zpětně očíslovali, aby další Amandy a Adamové mohli dostávat vzestupně další nová čísla, aby je šlo v rámci odpovědí zpětně identifikovat.

Julo řekl, že se celé odpovědi i s přečtením ujme – tím mu předávám slovo:

JULO:

Amanda č:2

Dobrý deň, pozerala som živé vysielanie, dakujem za zodpovedanie otázky. Mohla som ju rozvit aj dalej, ale nevedela som ešte použiť správne slová.

Chcem sa ešte opýtať (pretože som zatiaľ nevidela všetky videá) ako sa dá cajchovat na akej urovni sme? Ako to môžeme zistit? Ešte by som chcela vedieť, ze ak sme dosiahli nejakú uroven vedomia, napríklad intelekt, co ak spadneme opäť do hnevu? Bude to zle, alebo to neznamená, ze je to pernamenty stav? Tie urovne sa chápu veľmi dobre. Mam pocit, ze stupam už veľmi dávno, iba teraz som si však, aj vďaka vám a hawkinsovi uvedomila, ze to ma vplyv aj na osobný život. Začala som sa zaujímať o prítomný okamih cez E. TOLLEHO a teraz aj na vibrácie. Všimla som si, ze sa skutočne dejú zvláštne veci, keď sme na tej vyššej urovni. A deje sa to nejako samovoľne. Nie som si však istá ako to je možné zotrvať na tých stupňoch trvalé. Lebo ako som spomínala, môžete prijímať názor iného a dokázať ho presvedčiť o svojom (intelekt) ale môžete sa neskôr opäť dostať na nižšiu uroven (napríklad vás naštve úradníčka v sociálnej poisťovni 😃).
Ďakujem za odpoveď. 

Původní text po Julovém zvýraznění některých bodů:

Dobrý deň, pozerala som živé vysielanie, ďakujem za zodpovedanie otázky. Mohla som ju rozviť aj ďalej, ale nevedela som ešte použiť správne slová.

Chcem sa ešte opýtať (pretože som zatiaľ nevidela všetky videá) ako sa dá ciachovať na akej úrovni sme? Ako to môžeme zistiť?

Ešte by som chcela vedieť, že ak sme dosiahli nejakú úroveň vedomia, napríklad intelekt, čo ak spadneme opäť do hnevu? Bude to zle, alebo to neznamená, že je to permanentný stav?

Tie úrovne sa chápu veľmi dobre. Mam pocit, že stúpam už veľmi dávno, iba teraz som si však, aj vďaka vám a Hawkinsovi uvedomila, že to má vplyv aj na osobný život.

Začala som sa zaujímať o prítomný okamih cez E. TOLLEHO a teraz aj na vibrácie. Všimla som si, že sa skutočne dejú zvláštne veci, keď sme na tej vyššej úrovni. A deje sa to nejako samovoľne.

Nie som si však istá, ako to je možné zotrvať na tých stupňoch trvale. Lebo, ako som spomínala, môžete prijímať názor iného a dokázať ho presvedčiť o svojom (intelekt), ale môžete sa neskôr opäť dostať na nižšiu úroveň (napríklad vás naštve úradníčka v sociálnej poisťovni).

Ďakujem za odpoveď.

 

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

Ad D. K odezvě od Adama – poděkování a poslání souboru s chybějícími MP3 záznamů ze setkání:

 

Ahoj Honzo,

v některém ze streamů jste říkali, že se vám už nedaří stahování videa nebo audia z YouTube. Také jsem si všiml, že všechny běžné programy na stahování z youtube přestaly fungovat. Nicméně hledal jsem, až jsem nalezl a i když to není úplně ideální, daří se mi z YouTube stahovat pomocí programu youtube-dl. Trvá to hodně dlouho a program funguje jen v příkazovém řádku, ale jde to. A tak posílám odkaz na audia v mp3 formátu (všech 29 online setkání, které proběhly od 19.4.2021 do teď) v jednom souboru, který jsem nahrál na uloz.to:

https://uloz.to/file/hchMDPQKeGEW/29-x-hawk-19-4-1-11-2021-7z#!ZGOvLmR2ZJD1L2ZkZQMyA2SxLmHjA1qSE2HkpS9bpJ81swLlMt==

heslo je: hawkins.support

Děkuji za vše, co děláte a že pomáháte s probouzením lidstva.

Adam.

 

HONZA: Odpověď: Děkujeme za email a hlavně doslova mravenčí práci s vygenerování zvukových záznamů z našich setkání, které schází na hawkins support. Nabízím každému zájemci si stáhnout zvukový záznam, sám to udělám a povkládám mp3ky postupně na stránky. Adresa pro stažení včetně hesla bude umístěna do záznamu z dnešního setkání v archivu on-line setkání.

Velice děkujeme Adamovi za tuto konkrétní pomoc, pokud by vytrval v této činnosti a MP3ky z jednotlivých setkání dále vkládal na uloz.to, rád bych veřejně předal link na tyto soubory.

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support + 2 tipy na filmy od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný a máte možnost – zaregistrujte se. Díky automatickému systému rozesílání příspěvků vám přijde ihned po vložení nové informace automatická emailová zpráva. Jakmile bude funkční toto automatické rozesílání a budete všichni v systému, nebudu už ručně zprávy posílat ze soukromé emailové adresy. Trochu nám to nyní drhne a nedaří se zprovoznit odpovídač pro velký objem cca 1400 emailových adres nastřádaných za cca 5 let fungování stránek.
 • Jarní živé setkání proběhne v termínu 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách. Pokud nebude možné společné setkání, pak ve stejném termínu proběhne setkání i v Jakubovanoch a budeme se propojovat on-line tak, jako posledně. Tuto událost budu zviditelňovat na stránkách hawkins.support i facebookové skupiny Vědomí až začátkem příštího roku a začneme přijímat zálohy na setkání od zájemců o setkání.

2 tipy na filmy pro adventní, předvánoční pohodu:

První doporučuji sám a jedná se o pohádku „Princezna zakletá v čase“:

kterou jsem pro vás uložil na Rumble a odkaz najdete v záznamu. Proč právě tato pohádka? Protože ji můžeme chápat jako skutečnost, která se každému člověku děje každé ráno, dokonce každým okamžikem můžeme udělat něco lépe, jako včera, či jen o chvíli dříve. A tím se stále posouváme ve svém vnímání a dokážeme vidět to, co nám bylo před týdnem skryto.
Tedy – Každé ráno můžeme považovat za nový začátek…
https://rumble.com/vqmxfq-princezna-zaklet-v-ase-2020.html

 

Druhým tipem je Vánoční koleda:

Je to Nestárnoucí příběh Charlese Dickense o naději a povznášející moci ducha. Tento příběh doporučuje a odkazuje se na něj ve svých knihách dr. Hawkins.
Je Štědrý den roku 1840 a zachmuřený londýnský obchodník Ebenezer Scrooge (Patrick Stewart), který nemiluje nic jiného kromě peněz, právě pohřbil svého dlouholetého kolegu Jacoba Marleyho. Ten byl, podobně jako Scrooge, lakomý a schopný vyždímat z lidí i poslední minci. Pak v mrazivé a mlhavé vánoční noci vejde do Scroogeova domu Marleyův přízrak, který chamtivému Scroogeovi přináší pochmurné zprávy o jeho osudu po smrti. Stále je ale ještě čas, aby se svou krutost a lakotu pokusil odčinit…
A poslední slova příběhu?
„Vánoce budu ctít ve svém srdci a snažit se dodržovat {ducha vánoční pohody} po celý rok. Budu žít v Minulosti, Přítomnosti i Budoucnosti. Nechť duch všech tří si ve mně lebedí. Nebudu se uzavírat lekcím, které učí.“
„A vždycky se o něm (Ebenezeru Scroogeovi) říkalo, že ví, jak pořádně uchovávat {ducha} Vánoc. Pokud žije někdo, kdo to zná, pak je to právě Scrooge. Bodejť by se to dalo doopravdy říct o nás, a to o nás všech! A tak, jak si všiml Tiny Tim, Bůh Nám žehnej, Každému z Nás!“

Veselé Vánoce všem!

https://youtu.be/pZOqB5hR55Y


8) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

 • Vtip o alkohole

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

Hudba, kterou pouštěl na setkáních Dr. Hawkins:

Robert Gass & On Wings of Song – Alleluia – https://youtu.be/gxZ89IPq11Y

Robert Gass & On Wings of Song – Kyrie – https://youtu.be/5N-zLWXuUW8

Robert Gass and On Wings of Song – Om Namaha Shivaya – https://youtu.be/FCOfsMVT2B8

 

 KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený ze zálohy on-line setkání: