SUR_4b. Čo je Oddanosť?

Předcházející část:  SUR_4a. – 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania

 


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

Čo je Oddanosť?

„Máme v sebe vrodenú obrovskú, intenzívnu, mocnú oddanosť. Nemusíme ju vyvíjať, musíme ju len znovu objaviť. V našom vnútri sa už nachádza energia takej obrovskej moci, že

človek vyvolá túto moc pre zanechanie

každučkej pripútanosti, ktorá {mu} stojí v ceste.

Ochotu to urobiť {, byť oddaný a ešte aj prosiť ‘akúsi, duchovnú moc o niečo,} nenájdete v štruktúre ega. Ego vám okamžite dohodí nejaký svár, prečo by nemalo vytrvalo zotrvávať v smere, ktorým ste ho {po novom} nasmerovali. Takže, človek musí načrieť hlbšie do svojho vnútra. V samotnom vrodenom jadre ľudskej bytosti je duchovná moc obrovskej intenzity, ktorá vlastne dokáže uskutočniť nemožné.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

 

 

Následující část:  SUR_5. Podstata duchovnej práce