6. Čo je Oddanosť?

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr David R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

Čo je Oddanosť? 01

„Máme v sebe vrodenú úžasnú, intenzívnu a mocnú oddanosť. Nemusíme ju vyvíjať, stačí ju znovu objaviť. V nás sa už nachádza energia takej obrovskej moci, že

človek vyvolá túto moc pre zanechanie

každučkej pripútanosti ktorá stojí v ceste.

Ochotu to robiť {upúšťať od stanovísk a žiadať ‘akúsi, že vraj’ duchovnú silu} nenájdete v štruktúre ega. Ego vám okamžite dohodí nejaký dôvod, prečo by nemalo vytrvalo pokračovať smerom, ktorým ste ho nasmerovali. Takže človek musí načrieť hlbšie do svojho vnútra. V samotnom prirodzenom jadre ľudskej bytosti je duchovná sila enormnej moci, ktorá samotná dokáže uskutočniť nemožné.“

 

Predchádzajúce preložil Julo angl. originálu: Dr David R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

 

Total Page Visits: 111 - Today Page Visits: 1