Zhrnutie prvých 15tich on-line stretnutí, v slovenskom vydaní.

 08feb2021: 

Motto: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať  zvyšovanie si vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“ {Ak nesúhlasíte, tak nasledujúce môže byť znepokojujúce, a radšej nepokračujte}.

Z diel Dr. Davida Hawkinsa z originálov v angličtine, využívajúc poznatky z osobných účastí na stretnutiach v mestách Spojených Štátov (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsom, zvoľna preložil do slovenčiny Julo, ktorý, na základe svojho obmedzeného stanoviska (každé stanovisko je obmedzené subjektivitou a je dobrovoľné), vybral, rozkúskoval a vložil očíslovanie viet, so zámerom snáď ľahšieho štúdia originálnych textov a ich limitovaného počtu oficiálnych a nie vždy významovo správnych prekladov. Pritom verí, že vystihuje originálny význam a ospravedlňuje sa a prosí o odpustenie, ak tomu tak nie je. Z láskou ďakuje. {Julove dodatky v takejto zátvorke alebo „Julo voľne“}. Samozrejme že každý preklad, aj Julov, vnáša do prekladu nežiaducu subjektivitu. Ak ste schopní čítať anglické originály, čítajte ich!

%

 1. Julo voľne: Na dosiahnutie (nie motanie sa) v motte uvedeného cieľa je potrebné byť v neustálom strehu, ako keby na tom závisel váš život – lebo závisí – a to výhradne od vášho rozhodnutia výberu predmetu zaostrenia. Na čo? A ako?:
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovná oddanosť je životný štýl nepretržite zameraný do nášho vnútra, ktorý zahŕňa sústavné pozorné uvedomovanie. {Lebo neošetrené ego doluje z nezrovnalostí.}

1) 26oct2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.14, str.229. Všetok strach je ilúzia, a ja to bezpodmienečne viem. … Strach vychádza z viery, že fyzickosť je potrebná pre život.
  .
 2. Julo voľne: Tu sme ešte nemali písomné prípravy, ale hovorili sme: Vykonávam (zo svojej úrovne vedomia) potreby prítomnosti; bez toho, aby som si prial, aby veci boli ináč; a viem, že budem vedieť (vidieť, slyšať,… ) čo treba, keď to bude treba; a som zodpovedný za úsilie a nie za výsledok.

2) 02nov2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D, Letting Go, kap. 2, str.20 a 23. Myšlienky sú len mysľou vymýšľané vykrúcania a odôvodňovania… A raz zbadáte, že všetky myšlienky sú kladením odporu tomu, čo je. Všetky sú zástupné vymýšľance, ktoré vytvorila myseľ, aby vám zabránila prežívať skutočnosť.
  .
 2. Julo voľne: Tu sme ešte nemali písomné prípravy, ale hovorili sme: Ani jedna moja činnosť nie je cieľom, iba prostriedkom k cieľu a zároveň: Nie je to lesk a honosnosť mojej činnosti, ale aký som pri nej.

03) 09nov2020

 1. Julo voľne: Z čoho máme stres a ako vzniká pre nás stresová situácia? Stres vzniká nesúladom môjho stanoviska s tým, čo pozorujem. {Čo pozorujem je zdanlivá realita}. Vzniká z vašej emocionálnej reakcie na nejakú situáciu, o ktorej si myslíte, že by sa mala odvíjať ináč, ako sa momentálne zdanlivo odvíja. Ak máte pocit stresu, uvedomte si, že nosíte so sebou svoje vlastné naprogramované predstavy o tom, ako by sa veci mali odvíjať, a ako by sa ostatní ľudia mali ku vám správať; že nosíte so sebou listinu, či zoznam, ako by svet mal vyzerať, aby ste boli šťastný. Uvedomte si, že sa snažíte vopchať ľudí do vášho modelu sveta, – čo by mali robiť, kam by mali ísť {do …} a akými by mali byť.
  .
 2. Julo voľne: Ako stres vymazať? Nemať v sebe definície, čo a ako by sa malo diať. Vnútorný pokoj vzniká automaticky z vašej ochoty vzdať sa svojich stanovísk, postojov, definícií, názorov, modelov, diktovania druhým a posudzovania druhých. Všimnite si, že nikdy nereagujete na tú-ktorú situáciu, ale na váš dojem o tej-ktorej situácii. Čiže: Udalosti nie sú zdrojom stresu, ale moja reakcia na udalosti, ktorá vyvoláva stres. A táto vaša reakcia je vyvolaná vašou definíciou, ako by veci mali byť. Reagujete na vaše vlastné, subjektívne stanovisko. Veci slúžia ako spúšťač.

4) 16nov2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video. Všimnite si, že myšlienky či fakty vás nebolia. Myšlienky nekričia o pomoc, myšlienky iba sú. Majú nejaký obsah, ktorému vy pripisujete význam. Všimnite si, že vás nestresujú myšlienky, ale prežívanie ich obsahu, ku ktorému ste závislostne pripútaný, a ktorý spracovávate podľa vášho zoznamu. Zvyšovanie vedomia spočíva na postupnom odstraňovaní stanovísk. Stanoviská sú zdrojom prežívania.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D, Letting Go, kap 2. Myšlienky samy o sebe sú bezbolestné, ale nie pocity, z ktorých vychádzajú. Väčšina ľudí sa nevie so svojimi pocitmi vysporiadať, nevedia, čo s nimi, a preto ich potláčajú a ak sú na nevydržanie, tak ich nevedomky, neefektívne, a čiastočne uvoľňujú. Používajú tri spôsoby, a to: (1) – zvalia pocit na nimi vybratú situáciu {,na ktorú môžu nadávať}, (2) – vybuchnú zahraním scény, (3) – utečú vnorením sa do aktivít.

5) 23nov2020

Efektívne spôsoby, čo robiť s pocitmi (4), (5), (6):

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Letting Go, kap. 2, str 19. Uvoľniť pocit znamená pocit si uvedomiť, nechať ho vynoriť, zostať s ním {nechcieť ho zrušiť} a nechať ho prebiehať bez toho, aby sme ho chceli zmeniť alebo čokoľvek s ním urobiť. (…) sústrediť sa na vypúšťanie energie, ktorá pocit sprevádza. Pocity sú energia. Pripustiť si existenciu pocitu bez toho, aby sme mu odporovali, zahrali scénu, mali z neho strach, odsudzovali ho alebo o ňom moralizovali. Znamená to prestať mať naň názor a všimnúť si, že je to iba pocit. (4) Je to moje kladenie odporu pocitu, ktoré pocit udržuje v chode.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jan 2002, DVD 2, 1h23m. Ak máte nejakú telesnú bolesť, predstavte si napríklad vytknutý členok, tak nenazvať to vytknutý členok, prestať odporovať tomu, čo práve cítite, prestať to nazývať bolesť či dokonca ani telesný pocit. Ak nekladiete odpor fyzickej bolesti, táto bolesť opustí lokalitu členka. Ako náhle si začnete uvedomovať začínajúce bublanie nechcenej energie, nechajte ju, bez odporu, cez seba prejsť. Niečo ako „Nechať vzduch prejsť cez flautu.“ Vytrvalo pokračovať v nekladení odporu. A samozrejme ignorovať všetky myšlienky o danej situácii.

6) 30nov2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, Transcending Obstacles, sep 2005, disk 3. Čo by sa stalo, keby sa vaša schopnosť prežívať dala vypnúť vypínačom? Boli by ste v absolútnom, majestátnom tichu. Ak odstránite myslenie, tak sa ocitnete v nekonečnom tichu. Noste to ticho so sebou, akože ste ním. Musíte sa naučiť prestať myslieť. Naučte sa hovoriť „No a, čo?“ na každú konverzáciu, ktorej ste svedkom – vo vašom okolí a aj vo vašej hlave. Ľudia vás chcú šikanovať, zaťahovať vás do ich hry. Ak túto ich, {a aj vašu}, drámu odmietnete, môžete žiť v pohode, v tichosti a celé vám to bude pripadať zábavné. Staňte sa jej svedkom.
  .
 2. Dr.David Hawkins, Ph.D, I, 2003, str. XXVI. Postup na dosiahnutie vysokého stavu vedomia {nad 500ku} – venujeme sa mu na väčšine stretnutí a je na stránke. Preto tu nie je uvedený (je tu uvedený iba odkaz – kliknete na modrý nadpis). Najprv je potrebné tzv. ego obmäkčiť, skamarátiť sa sním a až potom pracovať na jeho odstránení.

7) 07dec2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, How Can We Train The Mind. Nechcete sa veru dať nachytať na myšlienky! Všetky myšlienky majú na sebe háčiky. Predstavte si, že sa veziete ako cestujúci v aute a dáte si pred svoje okno čierny, nepriehľadný papier, do ktorého ste predtým vyrezali úzku zvislú štrbinu. A pozerajte sa von z auta len cez túto štrbinu. Teraz sa o to, čo sa deje za oknom, nedá pripútať! Nedovoľte, aby sa nejaký príbeh začal vôbec rozvíjať. Je potrebné mať ochotu vzdať sa pôžitku ťažiť z príbehov. Začnite tieto príbehy postupne uvoľňovať, skracovať, až sa z nich stanú krátke odstavce, potom iba vety, potom vetu zanecháte ešte pred tým, než sa stala vetou, {Dunčom}.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kapitola 4, 4. otázka. Otázka: Ako sa dá utíšiť myseľ? Odpoveď: To sa nedá. Myseľ sa utíši sama od seba, keď sa odstráni energia záujmu myslieť {a postupne si spriatelíte kamarátov Samo, SaTo a Niekto, ktorí vám začnú pomáhať}.

8) 14dec2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.50. Ďalší postup na jednanie s pocitmi. Pocit zlikvidovať tým, že si uvedomíte, že vznikol iba dôsledkom nesúladu vášho stanoviska s tým, čo sa pozoruje. Teda radšej namiesto študovania svojich výplodov fantázie, by bolo viac prospešné (5) pocit zlikvidovať odhalením jeho pôvodu, ktorým je jeho zdanlivá realita, {percepcia}.
  .
 2. Julo voľne: Ak vás vec dokáže rozhádzať, tak vaše stanovisko na vec nesedí s „realitou“ ktorú pozorujete. Spýtajte sa: čo je pravdivejšie, vaše stanovisko alebo „realita“ ktorú pozorujete? A čo sa týka ľudí, čo dá menej námahy, zmeniť 6 biliónov ľudí alebo jedného? Čo vedie k trvalejšiemu výsledku?
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D., Transcending the Levels of Consciousness, str.50, Kap. 4. Dieťa sa narodí s nevinnosťou nenaprogramovaného vedomia, do ktorého spoločnosť vkladá programy. Ale neexistuje program, ktorý by najprv potvrdil pravdivosť alebo nepravdivosť inštalujúcich sa nových programov. Dieťa, {a tak isto aj dospelý}, nevinne verí všetkému, čo sa mu povie. Jednoduchý kineziologický test okamžite odhalí pravdu, ako objavil Dr. David Hawkins, Ph.D.
  .
 4. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jan 2002. Je veľa závažných chýb týkajúcich sa duchovných princípov v preložených dielach vysoko uznávaných učiteľov. Pozor na chyby, ktoré môžu byť priamo v prvotných prekladoch zo samotných originálov. Čítate nejaký preklad, ako preklad od vysoko okalibrovaného učiteľa a hovoríte si, „Keďže je to od toho-a-toho, tak to musí byť pravda“. Nemusí. Neverte ničomu, čo si neoveríte.

9) 21dec2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, aug 2002, disk 2, 42:20. Otázka o tichu: Podklad a zdroj existencie nás všetkých je tichý. Pri rozširovaní rámca sa postupne začnete stotožňovať s týmto vrodeným tichom. Vy ste to ticho, takže akýkoľvek zvuk, ktorý sa k Vám pripletie, nie ste Vy. Vy ste to ticho, ktoré registruje všetky zvuky. (…). Stotožnenie sa s tichom je vaša vlastná existencia, ktorá nepodlieha ani času, a ani priestoru. Ako je možné, že počujete, čo hovorím? Moje slová počujete iba vďaka tomu, že máte v hlave ticho. {Keby vaše pozadie v hlave nebolo ticho, keby vám v hlave hučal vodopád, tak by moje slová zanikli v hukote.}

10) 28dec2020

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jan 2002. Stanovisko vytvára dualitu, napríklad láska vs. nenávisť, dobro vs. zlo, svetlo vs. tma, tu vs. tam, teraz vs. potom. Svet duality v nás je výsledkom svojvoľného stanoviska. Výber a voľba absolútne všetkých stanovísk, {našich a aj u iných}, sú dobrovoľné. Vedomie je sústavne blokované stanoviskom.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Transcending the Levels of Consciousness, kap.18, str.304, 356. Dôsledné používanie hociktorého duchovného princípu môže znenazdajky a neočakávane vyústiť do veľkého skoku na nepredvídanú úroveň vedomia. Sústavné a disciplinované používanie jediného nástroja je viac účinné, ako čítanie všetkých kníh alebo mať občasné záchvaty oduševneného elánu.
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D. Mali sme vetu, ktorú si opakoval: Moja skutočnost je dokonalá vyrovnanosť a súladná súhra.
  .
 4. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.18: A vetu na to, aby sme prestali posudzovať seba a iných: Stav, v ktorom všední ľudia, vrátane mňa, konajú, nepoukazuje na nejaký morálny priestupok alebo chybu, ale jednoducho predstavuje možnosti polí vedomia pri ich prejavovaní prostredníctvom každého živého tvora. Ako pomôcka si môžeme hovoriť: Som schopný neskočiť na túto myšlienku alebo: Ako náhle sa prichytím, že myšlienky nesúvisia s činnosťou, zanechám ich.

 

11) 04jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jún 2004. Náhľad do večnosti sa nachádza pod myšlienkami. Dôvod, prečo nemôžete tok myšlienok utíšiť v medzere medzi myšlienkami, je ten, že ich blokovanie medzi nimi {<–>} nemá vôbec žiadny účinok, pretože ďalšia myšlienka nepochádza z predošlej, ale pochádza z ničoty {z pod čiary,|^}. Úlohou myšlienok je vás vtiahnuť do ich melodrámy. Myšlienky sú ako malé magnety. Nenechajte sa vcucnúť myšlienkami.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, How Can We Train The Mind. Neskôr ste schopný uvoľniť myšlienku ešte predtým, ako sa dokončí vytváranie prvého slova či obrazu. Dôjde vám, že existuje nejaký prameň, zdroj, z ktorého všetko myslenie vzchádza; z ktorého sa vynára všetko myslenie.
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.48. Ak je zaostrenie nasmerované striktne na prítomný okamih, dá sa vidieť, že myšlienka vyvstáva z akejsi beztvarej zahmlenej prvotnej matrice, {poľa myšlienok).
  .
 4. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.399. {Ďalší postup na jednanie s pocitmi. Pocit zlikvidovať tým,} že sa stotožníte so stavom stále prítomnej subjektivity, ktorú pociťujete ako základ uvedomovania. … Staňte sa tým, z čoho vaše vedomie vzchádza, teda (6) buďte tiché pole, z ktorého vyviera vedomie {=600+}. Presuňte sa do stotožnenia sa so schopnosťou, ktorá umožňuje tieto emócie prežívať, teda do uvedomovania.
  .
 5. Dr. David Hawkins, Ph.D., video. Pane Bože, nech som dnes akýmkoľvek, z Tvojej milosti volím byť tým, čím som.
  .
 6. Julo voľne: Keď počujete svoju myseľ, je zrejmé, že vy ste ten, kto ju a jej „problémy“ počuje. Vy ste vlastne {počúvadlo}. Neberte si jej problémy a príbehy za svoje. Iba ju zábavne sledujte, ako nejaký televízny kanál, čo zasa vymyslí, a to bez toho, aby ste si film, ktorý sa prehráva, brali za svoj. Ego nie je problém, ale vaše stotožnenie sa s ním je problém.
  .
 7. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.292. Hoci sa príbeh vášho života mení, neustále nosíte so sebou vedomie, ktorého jedným z výrazov je sústavné pozorovanie a na trochu inej úrovni, uvedomovanie.
  .
 8. Ešte ináč: Nestotožňuje sa s tým príbehom. Pri zvyšovaní si úrovne vedomia sa vaše chápanie vášho bytia postupne začne presúvať zo stotožňovania sa s obsahom filmu na stotožňovanie sa so schopnosťou film sledovať. Realita je sústavná momentka zobratá kamerou na mobile – momentka nemá príbeh, ten je „vo vašej hlave“.

12) 11jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.175. Otázka: Kde sa nachádza realita večnej pravdy? Odpoveď: Začnite tým, že uznáte nasledujúce dôležité prehlásenie, ktoré je, že všetka pravda je subjektívna. Otázka: Nie je rozdiel medzi objektívnou a subjektívnou realitou? Odpoveď: Každá realita je subjektívna. Každé iné stanovisko je ilúziou založenou na dualite.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str 168. Otázka: Ak sa na nič nedá povedať, že je „objektívne správne“ alebo „objektívne nesprávne“, tak čoho sa máme držať v našom správaní? Odpoveď: Vaše uvedomovanie si Reality {vaše veľké R; kde ste zapichnutý v tom makovníku} mení váš postoj k tomu, čo vám dáva zmysel, a čo považujete za dôležité; a tak isto mení aj to, ako sa na veci pozeráte. Tým, čo usmerňuje správanie všetkého konania sa stane bezpodmienečná láskyplnosť, milota, ochota konať s porozumením a vidieť vo všetkom nevinnosť, {aj v … … …, áno, aj v … … …}.
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.179. Všetky reakcie na život sú subjektívne. Je nezmyselné zastávať pozíciu, že katastrofy by nemali „existovať“, alebo že tí nevinní „si to nezaslúžili“, alebo že je niečo „nehorázne“, alebo „niekto musí byť na vine“. To si vyžaduje vzdať sa veci hodnotiť, vzdať sa predstáv ako by sa mali veci odohrávať a vzdať sa „precitlivenosti“. … Naše chápanie reality filmu nie je realitou. Naozajstné miesto pocitu reality sa nachádza stopercentne vo vedomí ako subjektivita. Aj keby existovalo niečo také ako nezávislá, objektívna realita, bolo by ju možné spoznať len prostredníctvom vnútornej subjektivity.
  .
 4. Julo voľne: Zopár návodov, čo sme mali, plus jeden *Nemám pre vás odpoveď, s ktorou by som bol ja spokojný. *Súhlasím, že som taký, dokonca na druhú (x2). *Máte ešte niečo dodať? *Ak to vy tak vidíte, tak je to tak, ale pre vás. *No a, čo? *A čo on na to (povedal)?

13) 18jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Truth vs. Falsehood, str. 388-390. … Pretože Astrálne ríše nie sú duchovné a predstavujú iné ríše a sféry na jednanie s ktorými nie je ľudská myseľ vybavená ochrannou súdnosťou, vysoko vyvinutí mudrci a učitelia, varujú „Nechoďte tam“. Je veľmi nebezpečné vyvolávať duchov a subjekty či entity a bytosti z iných svetov. Okultné praktiky majú značné a neviditeľné temné stránky. …“Oni“ sú omnoho vychytralejší. Nenamýšľajte si, že vás nedostanú.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.398-399. Postup cez posledný schod {nad 600ku} – venujeme sa mu na väčšine stretnutí a je na stránke. Preto tu nie je uvedený (je tu uvedený iba odkaz – kliknete na modrý nadpis):
  .
 3. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, feb 2002, Disk 2. Skutočnosť, že sme späť v tomto svete, … znamená, že sme pre uspokojenie ega znovu a znovu zapredali duchovnú pravdu. Ale v tomto živote o tom začíname mať pochybnosti. V tomto živote si hovoríme, stálo to za to? Odpoveď vlastne iba stojí na viere. Nie na skúsenostiach, nie na dôkazoch. Proste nemáte nič, na čom môžete stavať, že vzdať sa potešení ega by bolo lepšie riešenie … Na základe viery, na základe učenia niekoho, kto prešiel celou cestou a hovorí vám, že konečný výsledok, prežívanie Boha, je tak neuveriteľné, …

14) 25jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, 2006, str. 122-123. Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny. Musíte neustále vzdávať túžbu zúčastňovať sa javov alebo neustále vzdávať túžbu „ťažiť“ zo zážitku samotného prežívania. Vzdaním sa očakávania, držania sa, hľadaním rozkoše, alebo vyhýbaním sa nepríjemnostiam, zaostrenie zostáva v nepretržitom strehu, a to na vrchol prchavého okamžiku. Ak si pozorované javy neželáte a ani im nekladiete odpor, a ani si ich neceníte ako „vaše“, tak začnú ustupovať a nakoniec opadnú. Ak im chcete odobrať energiu, je len potrebné odovzdať túžby Bohu, {nech si On s tým poradí}.
  .
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.300. Život sa „odvíja“ sám od seba a nepotrebuje komentár. Pozvanie k reakcii môžem odmietnuť. Som rozhodnutý nechcieť nič komentovať, nech je to čokoľvek, čo vedomie chytá.

15) 01feb2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Power vs. Force, 2002, kap.11, str.166-169. {Každého pole vnímania je obmedzené na to, čo uprednostňuje.} Motív pozorovateľa automaticky určuje to, čo uvidí. Spôsob, ako šikovne vytvoriť odpoveď na úrovni vysoko-energetického poľa, je hľadanie takých praktických riešení, ktoré zabezpečia spokojnosť všetkých zainteresovaných. Podporovať riešenie namiesto napadávania domnelých príčin. Fyzická sila je všeobecne náhradkou pravdy. K riešeniu sa dospeje posilnením toho, čo je pozitívne a nie napadnutím toho, čo je negatívne {500}.

16) 08feb2021

Dnešné stretnutie bolo zhrnutím posledných 15tich stretnutí, v slovenskom vydaní.

 

Julo s vďačnosťou a s poďakovaním vášho opakovaného čítania.

% koniec %

 

Celý text ke stažení je dostupný zde: Zhrnutie prvých 15tich on-line stretnutí, v slovenskom vydaní.