. 30. Úskalí na Cestě; O vděčnosti; ‘OdeVzdání se’ a finiš před osvícením – 24.5.2021

Záznam on-line meetingu ze 24.5.2021 na téma: Úskalí na Cestě; O vděčnosti; ‘OdeVzdání se’ a finiš před osvícením.

 

24may2021

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Vítejte na další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Současně bych vám rád úvodem sdělil, že příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! J

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

Hlavní, oficiální část:

1.) Motto skupiny a upozornění.

2.) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:
A -> B) Dočtení odstavců 43. až po poslední 58. ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor upozorňuje na co si dávat pozor (na duchovní cestě).

B -> A) Úvaha pro 20. květen/máj z knihy ‘Podél cesty k osvícení’ – O vděčnosti za dar života.

3.) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
A) Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Neoficiální část setkání:

4.) Odezvy a Odpovědi (03) na emaily a setkání ze 17 května/mája 2021.

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části, celkovou délku setkání nelze odhadnout…

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

. 2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:

A) Dočtení odstavců 43. až po poslední 58. ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor upozorňuje na co si dávat pozor (na duchovní cestě).

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché…

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO: (pro problémy s připojením změna v pořadí…)

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Druhá časť

DUCHOVNÝ PROCES

KAPITOLA 3

Povaha Duchovnej púte

Pokračování z minulého týdne – 3. část:

Klikni a otevři ke čtení
B2K3 – Povaha Duchovnej púte 3. část (z 3)

 

B) Úvaha pro 20. květen/máj z knihy ‘Podél cesty k osvícení’ – kterou jsem nazval – O vděčnosti za dar života.

Úvaha z 20. května z knihy ‘Podél cesty k osvícení’

Z vděčnosti za dar života, člověk tento život věnuje zpět jako dar Bohu skrze nezištnou službu k Jeho tvorbě, jakožto ke všemu, co žije.

Z: „Oko Já Bytí: před kterým nic není utajeno“ (2002) EN: str. 237, kapitola 16: Karma, Guru a Mudrc.

S DODATEČNÝM KONTEXTEM:

Otázka: Duchovní osud, nebo karma, je tedy dána volbou a osobní odpovědností?

Odpověď: Nejmocnějším určujícím faktorem je záměr a rozhodnutí duchovní vůle. Idea, že dívání se na věci v jiném světle a myšlení nebo jednání nastavují energetický obrazec kalibrované úrovně moci jako pozitivní energie, na rozdíl od síly, jako negativní energie, je základem duchovní cesty zvané Karma jóga, což znamená, že všechny činy, při jejich vykonávání, mohou být posvěceny oddaností k Bohu.

I ty nejjednodušší úkony, jako je loupání brambor, mohou být doprovázeny záští nebo oddaností životu z radosti, a vědouc, že člověk podporuje život životem. Z vděčnosti za dar života, člověk tento život věnuje zpět jako dar Bohu skrze nezištnou službu k Jeho tvorbě, jakožto ke všemu, co žije. S touto oddaností člověk stvrzuje posvátnost všeho života a chová se k němu s úctou. Když se zastavíme, abychom pomohli větvičkou bezmocnému broukovi ležícího na zádech, aby se mohl otočit zpět na nohy a obnovit život, celý vesmír to ví a vytváří odezvu.

Uznání a podpora cenění si veškerého života podporuje náš vlastní život, který je součástí tohoto veškerého života. Co je obecně míněno termínem „duše“, je schopnost prožívat život. Já-Bytí zářivě vystupuje do popředí jako Uvědomění existence ve všem, co žije. Jeleni a všechna zvířata si užívají života ve stejné míře jako lidé. Radost získávají ze své existence a prožívání života.

Existuje dokumentární film o životě obřích vyder v peruánských divočinách. Jsou teritoriální. Ve filmu byl natočen osamělý jedinec, který měl celé jezero pro sebe. Zůstal sám celé měsíce a nakonec byla trpělivost filmaře odměněna, když jiná vydra objevila jezero a zjevila se v něm. Film ukazoval setkání těchto dvou osamělých vyder a jejich radost ze vzájemného nalezení, která byla ohromující. Donekonečna spolu metali salta a tancovali ze svého potěšení a štěstí. Jejich radost byla neskutečně zřejmá i pro toho největšího ignoranta. Zda jsou zvířata schopná nebo neschopná lineární logiky a jejího slovního doprovodu, je opravdu bezvýznamné. Podstatné je, že na úrovni, na které je život skutečně prožíván (v subjektivitě), je vnitřní prožívání u zvířat a jejich radost ze života stejná, jako vnitřní prožívání u lidí.

Z: „Oko Já Bytí: před kterým nic není utajeno“ (2002) EN: str. 237-238, kapitola 16: Karma, Guru a Mudrc.

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
A) ve které postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.8 – Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.

Předávám slovo:

JULO:

Klikni zde a otevři text
SUR 8 – Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

HONZA: Julko, děkujeme ti za vše, co pro naši skupinu děláš, i za tyto překlady textů.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

 

4) Odezvy a Odpovědi (03) na emaily a setkání ze 17 května/mája 2021.
Zvolili jsme univerzální jméno Amanda, které bude značit, že to psala posluchačka, pro posluchače zvolíme univerzálního Adama…

Na dnešek mám připraveny dvě odezvy a protože jsou obě česky, přečtu je sám a s Julem doplníme odpovědi.

 

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od Amandy č.4: Poděkování za přípravu on-line setkání – 24.5.2021

 

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od Adama č.2: jsou záznamy z on-line setkání ve skupině Vědomí?; Sk. Vědomí a příspěvky s pandemii; cejchování úrovní vědomí – 24.5.2021

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

JULO:
B2K9-p145,

Nepripútanosť

Toto je poloha, pri ktorej sa vzdávame citového zamotania sa so záležitosťami sveta. Vedie to k vyrovnanosti a k pohode mysle. Je potrebné odmietnuť emocionálne zvádzanie ľudí, ktorí sú okolo nás, čo sa týka ich rozčúlení a problémov. Zahŕňa to aj našu ochotu umožniť svetu a jeho záležitostiam si riešiť svoje vlastné problémy a osud. Reagovať na udalosti vo svete zapojením sa do nich, a naša intervencia vo svete, môžu byť radšej prenechané ľuďom, ktorí majú iné poslanie. Byť ‘dobrým človekom’ je jedna vec; osvietenie {, abebo pracovať na vlastnom vnútornom pokoji a mieri}, je iná vec. Človek je zodpovedný za snahu a nie za výsledok, ktorý je na Bohu a vesmíre. Nepripútanosť nie je to isté ako ľahostajnosť, stiahnutie sa, alebo odtrhnutosť. Nedorozumenie, že je potrebné sa naučiť byť odtrhnutým od vecí, často vyústi do emocionálnej plochosti alebo apatie. Na druhej strane, nepripútanosť umožňuje plnú účasť na živote, bez snahy diktovať výsledok.

+ další věci, viz videozáznam

 

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: