Úskalí na Cestě; O vděčnosti; ‘OdeVzdání se’ a finiš před osvícením – 24.5.2021

Záznam on-line meetingu ze 24.5.2021 na téma: Úskalí na Cestě; O vděčnosti; ‘OdeVzdání se’ a finiš před osvícením.

 

24may2021

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Vítejte na další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Současně bych vám rád úvodem sdělil, že příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! J

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

Hlavní, oficiální část:

1.) Motto skupiny a upozornění.

2.) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:
A -> B) Dočtení odstavců 43. až po poslední 58. ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor upozorňuje na co si dávat pozor (na duchovní cestě).

B -> A) Úvaha pro 20. květen/máj z knihy ‘Podél cesty k osvícení’ – O vděčnosti za dar života.

3.) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
A) Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Neoficiální část setkání:

4.) Odezvy a Odpovědi (03) na emaily a setkání ze 17 května/mája 2021.

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části, celkovou délku setkání nelze odhadnout…

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

HEDVIKA: Motto CZ: “Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.”

Nečteno – Motto SK: “Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.”

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:

A) Dočtení odstavců 43. až po poslední 58. ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor upozorňuje na co si dávat pozor (na duchovní cestě).

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen “Julo volně”}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché…

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO: (pro problémy s připojením změna v pořadí…)

{DRH upozorňuje na čo si dávať pozor}

Túžba po Osvietení

 1. Pokiaľ niekto neupadol spontánne, a bez predchádzajúceho úsilia do osvieteného stavu vedomia, ako sa to stalo takému svätcovi ako Ramana Maharshi počas jeho dospievania, tak bežnejšia cesta začína so želaním dosiahnutia stavu osvietenia. Budha povedal, že tí, ktorí sa dopočujú a dozvedia sa o osvietení, sa nikdy neuspokoja s ničím iným, a preto je koniec pre týchto ľudí v tomto smere zaručený.

 

 1. Niekedy hľadajúci vynakladá veľké úsilie a trpezlivosť, {ale ak vznikne pocit nedostatočného pokroku}, nasleduje odradenie. V tomto stave ego predpokladá, že je nejaké ‘ja’, ktoré hľadá nejaké ‘to’ (stav osvietenia) a preto sa pokúša zdvojnásobiť svoje úsilie.

                                                                                                                               CZ36:

 1. Tradičné cesty smerom k Bohu vedú cez srdce (láska, oddanosť, nesebecká služba, vzdanie sa, uctievanie, a zbožňovanie), alebo cez myseľ (advaita, teda cesta neduality). Každá z týchto ciest sa môže {sem-tam, podľa štádia v ktorom hľadajúci je,} zdať pohodlnejšou, alebo sa ich dôraz môže striedať. V každom prípade je prekážkou domnievať sa, že je tu osobné ja, alebo všedné ja, alebo ego, ktoré ako také vykonáva úsilie alebo hľadanie, alebo že sa stane osvieteným. Je oveľa jednoduchšie si uvedomiť, že jednoducho nieto takej veci ako ego či nejaké všedné ja, ktoré poháňa hocijaké hľadanie, ale namiesto toho je to neosobný aspekt vedomia, ktorý skúma a hľadá.

 

 1. Užitočný prístup je dovoliť, aby láska k Bohu nahradila tvrdohlavosť, ktorá {tvrdohlavosť} poháňa hľadanie. Človek môže vypustiť všetky túžby hľadať, a uvedomiť si, že taká myšlienka, že existuje vôbec niečo iné ako Boh, je nepodložená domýšľavosť. Toto je tá istá domýšľavosť, ktorá si nárokuje autorstvo prežívania, myšlienok, a konania človeka. Pri zadumaní sa nad tým je vidieť, že oboje, telo aj myseľ, sú výsledkom existujúcich nespočítateľných okolností a podmienok vo vesmíre, a že človek je prinajlepšom svedkom tejto súhry {vesmíru}. Z neobmedzenej lásku k Bohu vzchádza ochota vzdať sa všetkých pohnútok {konania}, okrem vzdania sa výhradne slúžiť Bohu. Byť služobníkom Boha sa stane cieľom človeka, namiesto cieľa stať sa osvieteným. Byť dokonalým sprostredkovateľom Božej lásky znamená odovzdať sa absolútne, a upustiť od dosahovania cieľov duchovného ega. Samotná radosť ako taká, sa stane iniciátorom ďalšej duchovnej práce.

 

 1. Z radosti a z uznania vlastných nedostatkov a nevedomosti, je zvyšok procesu istý. Človek si uvedomí, že celý proces duchovného hľadania sa spúšťa vďaka tomu, že človek je priťahovaný konečným osudom, ktorým je stotožnenie sa s Ja-Bytím, namiesto toho, že by bol poháňaný obmedzeným egom. Hovorovým jazykom sa dá povedať, že človek je ťahaný pozdĺž cesty budúcnosťou namiesto toho, že by bol poháňaný minulosťou. Je zrejmé, že ak by človek nebol predurčený pre osvietenie, tak by sa o túto tému ani nezaujímal. Dokonca mať pohnútky nasmerované na takýto stav je vlastne dosť zriedkavé. Za celý život sa priemerná osoba nestretne dokonca ani s jedinou ďalšou osobou, ktorej prvoradým záujmom je dosiahnuť osvietenie. Cesta môže byť namáhavá a náročná.

 

 1. Vo svete, ktorý klasicky nazývame západným, vlastne nieto zaužívaného alebo tradičného postavenia pre duchovne hľadajúceho. Neočakáva sa, že keď človek ukončí svoju bežnú činnosť na svete, tak potom, na dôchodku, venuje zvyšok života duchovnému hľadaniu pravdy, a pritom vylúči všetko ostatné. V niektorých krajinách, ako napríklad v Indii, je ako súčasť ich kultúry, takáto cesta tradične prijatá ako normálny beh udalostí. Na západe sa pravý duchovný študent najčastejšie pridá k oddaným, podobne rozmýšľajúcim ľuďom, na ktorých spoločnosť často pozerá do určitej miery podozrievavo ako na odpadlíkov spoločnosti, pokiaľ nevstúpia do kláštora alebo teologického seminára.

 

Učiteľ

                                                                                                                                                  CZ37:

 1. Duchovné skupiny sú často organizácie majúce svoje vlastné zámery. Aj tu je pasca pre neobozretných, pretože v duchovnom svete, rovnako ako aj vo všednom svete, sa vyskytujú šarlatáni, ktorých zámerom je lapiť naivných začiatočníkov, s cieľom ich ovládnutia, nadvlády, moci, peňazí, a prestíže, napríklad v tom, že majú ‘veľa nasledovníkov’.

 

 1. U pravých učiteľov sa dá vidieť, že nemajú záujem o slávu, alebo mať nasledovníkov, prestíž, alebo iné nástrahy moci. Ak ich ociachujeme, zvyčajne ciachujú od vyšších 500viek hore, alebo zriedkavejšie, do 700viek. Učenie, a nie učiteľ, je to, čo je dôležité. Keďže učenie vôbec nepochádza od osobnosti učiteľa, nemá zmysel robiť z učiteľa modlu alebo uctievať jeho osobnosť. Pravý učiteľ odovzdáva informácie ako dar, pretože ich prijal ako dar. Preto nieto čo predávať, vnucovať, ovládať, alebo účtovať, keďže informácie prišli zdarma, a ako dar od Boha. Pravá duchovná organizácia si môže účtovať nominálne poplatky na pokrytie bežných výdavkov v tom zmysle, že každý prispieva k všeobecnému dobru.

 

 1. Duchovným učiteľom prenášaný úžitok spočíva nielen v samotných slovách, ale aj vo vysokej energii vedomia, ktorá sprevádza tie slová. Učiteľova úroveň vedomia vytvára niečo, čo by sa dalo prirovnať k nosnej vlne, ktorá sprevádza a umocňuje slová.

 

 1. Ako bolo uvedené vo výskume uskutočnenom v knihe ‘Moc Oproti Sile’, jeden jediný Avatár na úrovni vedomia 1000 úplne vyvažuje kolektívnu negatívnosť celého ľudstva. Jednotlivec na úrovni 700 vyvažuje negatívnosť 70 miliónov jednotlivcov pod úrovňou 200. Jeden jednotlivec na 600 vyvažuje desať miliónov ľudí pod 200; jeden na 500 vyvažuje 750 000 pod 200. Jeden jednotlivec na úrovni vedomia 300 vyvažuje negatívnosť 90 000 jednotlivcov pod 200.

 

 1. V súčasnej dobe {anglický originál knihy je z roku 2001} je na planéte približne dvadsaťdva svätcov, ktorí ciachujú na 700 alebo vyššie. Z nich je ich dvadsať na 800 alebo viac, z toho ich je desať na 900 alebo vyššie, a jeden svätec je nad 990. Tieto čísla sa zmenili od roku 1995, kedy bola vydaná kniha ‘Moc Oproti Sile’. (Vtedy iba desať ich bolo nad 700). Negatívnosť celej ľudskej populácie by seba samú priviedla do záhuby, keby neexistoval protipôsobiaci účinok týchto vyšších energetických polí.

 

 1. Zdalo by sa, že je niečo pravdy v prísloví, že nekonečná moc Boha sa sama prenáša nadol {cez nižšie úrovne vedomia} k bytostiam na zemi, ako keby cez radu postupne zoslabovacích transformátorov. Hoci, v absolútnych číslach, skutočný počet ľudí na planéte, ktorí ciachujú negatívne, z ďaleka prevyšuje počet tých, ktorí ciachujú pozitívne, efektívna moc negatívnych jedincov je v prirovnaní k pozitívnym veľmi malá, takže v súčasnosti, ociachovaná energia ľudstva, ako celku, je od 80tich rokov dvadsiateho storočia, {1980>}, na pozitívnej strane. Ako sme už spomenuli, počas mnohých storočí pred rokom 1986, úroveň vedomia ľudstva sa držala na 190, a potom, dosť znenazdajky, vyskočila na úroveň 207.

                                                                                                                                CZ38:

 1. Moc učení pôvodných Avatárov nuž teda ovplyvňuje, formuje a zaraďuje do súvislostí význam života ľudstva počas storočí a dokonca tisíce rokov. Predsa len, je veľmi poučné ociachovať úroveň vedomia niektorého Veľkého Učiteľa, a potom ociachovať úroveň od neho prameniacich skodifikovaných učení, ktoré sa potom prenášajú naprieč storočiami. Niektoré učenia prežili takmer úplne neporušené, zatiaľ čo iné závažne schátrali. Niektoré dokonca upadli až na také nízke úrovne, že celé jak sú, ciachujú až pod kritickou úrovňou Pravdy, čo vedie k negatívnym sektám, a takéto učenia sa stávajú zdrojom konfliktov a negatívnosti vo svete. Je dobré mať na pamäti, že popularita nie je príznakom pravdy. Nie je teda vôbec prekvapivé, že veľká väčšina obyvateľstva ľudstva sa nachádza pod úrovňou 200, a že mnoho miliónov ľudí nasleduje ‘náboženstvá’ , ktoré sú v podstate negatívne.

 

Čo je duchovnosť

 

 1. Je bežné, že ľudia si mylne zamieňajú ‘duchovnosť’ s ‘náboženstvom’, a dokonca s nadprirodzeným, alebo ‘astrálnymi’ sférami. Vlastne sú úplne odlišné, a táto omylná zámena často vyúsťuje do sociálneho konfliktu a neistoty.

 

 1. Napríklad v Deklarácii Nezávislosti USA bolo jej tvorcami veľmi jasne uvedené, že práva ľudí vychádzajú z Božskosti ich stvorenia, a tak bol ustanovený princíp duchovnosti. Pritom však toto rozlišovali od náboženstva tým, že oznámili, že občania majú mať slobodu rozhodnúť sa, či sa chcú pridať k nejakému náboženstvu. Zakladatelia si boli vedomí, že náboženstvo rozdeľuje, a je založené na svetskej moci, zatiaľ čo duchovnosť spája a nemá strešnú organizáciu, {ktorá by vydávala jej stanovy a pravidlá}. Deklarácia Nezávislosti, (ktorá ciachuje na 750), uvádza, že toto je národ, ktorého vláda odvodzuje svoju právomoc od duchovných zásad Stvoriteľa, a že sa má riadiť duchovnými zásadami, ktoré vidia všetkých ako seberovných, so spravodlivosťou a slobodou pre všetkých. Toto zrejmé stanovisko má veľkú moc a nepotrebuje obranu.

 

 1. Náboženstvo, oproti tomu, môže byť sektárske a rozdeľovať ľudí do konfliktných skupín, s často katastrofálnymi dôsledkami pre civilizáciu a pre samotný život, ako odhaľuje história. Jediná moc pravých duchovných skupín vychádza iba z pravdivosti ich učení, a inak tieto skupiny nemajú na zemi nijakú značnú moc, budovy, bohatstvo, či vládnucich úradníkov. Vo všeobecnosti, v duchovne, hlavné myšlienky, ktoré držia takúto skupinu pohromade, sú obvykle láska, odpúšťanie, mier, vďačnosť, ďakovanie, vľúdnosť, nematerializmus, a neposudzovanie. Zvyčajne má náboženstvo, vo svojej podstate, duchovné jadro, ktoré sa však ponorí pod hladinu, a tým sa často stratí z dohľadu. Inakšie by napríklad vojna mala veľmi malú šancu sa vôbec vyskytnúť. Duchovná pravda je teda všeobecne pravdivá, a je bez odchýlok, nemenná s dobou a miestom, {teda pravdivá kedykoľvek a kdekoľvek na svete}. Vždy prináša mier, harmóniu, zhodu, lásku, súcit, a milosrdenstvo. Pravdu je možné spoznať podľa týchto vlastností. Všetko ostatné je vynálezom ega.

 

KONIEC 3. Kapitoly  B2K3  

 

 1. B) Úvaha pro 20. květen/máj z knihy ‘Podél cesty k osvícení’ – kterou jsem nazval -O vděčnosti za dar života.

Úvaha z 20. května z knihy ‘Podél cesty k osvícení’

Z vděčnosti za dar života, člověk tento život věnuje zpět jako dar Bohu skrze nezištnou službu k Jeho tvorbě, jakožto ke všemu, co žije.

Z: „Oko Já Bytí: před kterým nic není utajeno“ (2002) EN: str. 237, kapitola 16: Karma, Guru a Mudrc.

S DODATEČNÝM KONTEXTEM:

Otázka: Duchovní osud, nebo karma, je tedy dána volbou a osobní odpovědností?

Odpověď: Nejmocnějším určujícím faktorem je záměr a rozhodnutí duchovní vůle. Idea, že dívání se na věci v jiném světle a myšlení nebo jednání nastavují energetický obrazec kalibrované úrovně moci jako pozitivní energie, na rozdíl od síly, jako negativní energie, je základem duchovní cesty zvané Karma jóga, což znamená, že všechny činy, při jejich vykonávání, mohou být posvěceny oddaností k Bohu.

I ty nejjednodušší úkony, jako je loupání brambor, mohou být doprovázeny záští nebo oddaností životu z radosti, a vědouc, že člověk podporuje život životem. Z vděčnosti za dar života, člověk tento život věnuje zpět jako dar Bohu skrze nezištnou službu k Jeho tvorbě, jakožto ke všemu, co žije. S touto oddaností člověk stvrzuje posvátnost všeho života a chová se k němu s úctou. Když se zastavíme, abychom pomohli větvičkou bezmocnému broukovi ležícího na zádech, aby se mohl otočit zpět na nohy a obnovit život, celý vesmír to ví a vytváří odezvu.

Uznání a podpora cenění si veškerého života podporuje náš vlastní život, který je součástí tohoto veškerého života. Co je obecně míněno termínem “duše”, je schopnost prožívat život. Já-Bytí zářivě vystupuje do popředí jako Uvědomění existence ve všem, co žije. Jeleni a všechna zvířata si užívají života ve stejné míře jako lidé. Radost získávají ze své existence a prožívání života.

Existuje dokumentární film o životě obřích vyder v peruánských divočinách. Jsou teritoriální. Ve filmu byl natočen osamělý jedinec, který měl celé jezero pro sebe. Zůstal sám celé měsíce a nakonec byla trpělivost filmaře odměněna, když jiná vydra objevila jezero a zjevila se v něm. Film ukazoval setkání těchto dvou osamělých vyder a jejich radost ze vzájemného nalezení, která byla ohromující. Donekonečna spolu metali salta a tancovali ze svého potěšení a štěstí. Jejich radost byla neskutečně zřejmá i pro toho největšího ignoranta. Zda jsou zvířata schopná nebo neschopná lineární logiky a jejího slovního doprovodu, je opravdu bezvýznamné. Podstatné je, že na úrovni, na které je život skutečně prožíván (v subjektivitě), je vnitřní prožívání u zvířat a jejich radost ze života stejná, jako vnitřní prožívání u lidí.

Z: „Oko Já Bytí: před kterým nic není utajeno“ (2002) EN: str. 237-238, kapitola 16: Karma, Guru a Mudrc.

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
A) ve které postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.8 – Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.

Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

 

Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením? 02

„Z čoho to v skutočnosti pozostáva je byť v neustálom strehu, vytrvalo v ňom zostávať (…) Raz príde čas, keď to znamená vykonávať akýkoľvek prístup, ktorý robíte, bez výnimky, a sústavne (…) čas začať to brať skutočne veľmi vážne. V tomto bode – povedzme, že používate prístup, ktorý som najviac používal – je to vzdávať a uvoľňovať všetko v okamihu vzchádzania. Takže to, čo vzchádza vo vedomí, je ako vlna, trvajúca ako keby 1/100nu sekundy; prichádza, vrcholí a potom opadáva. A to uvoľňovanie je na jej vrchole. Takže človek ako keby sa sústavne vznášal ponad vlny. Inými slovami – ako všetky tieto myšlienky začínajú vzchádzať, vy vytušujete ich zámer, ktorý ste už ale pritom uvoľnili. Všetko odovzdajte Bohu. A stane sa to nepretržitým, neustálym, nonstop.

Spomínam si, že som sa raz snažil zbaviť nejakej pripútanosti k čomusi, a 11 dní som sedel a nerobil nič iné okrem zbavovania, zbavovania sa tej pripútanosti. Každá myšlienka, každý pocit, každá spomienka – všetko, ako to vzchádzalo, som vzdával. Viete, lebo energia za niektorými myšlienkami sa nazbierala počas mnohých životov (…)

Takže seriózna duchovná práca spočíva

v nepretržitej ochote uvoľňovať veci pritom ako vzchádzajú

– a to podľa prístupu, ktorý ja zdieľam.

Ako veci vzchádzajú, zanechávať ich,

byť ochotný vzdať sa ‘chcenia’ sa do všetkého miešať.

Ochota vzdať sa

chcieť niečo meniť, aby bolo po mojom, odmietnutia to odovzdať Bohu (…)

{Odo}Vzdaním samého seba tomu, čo sa derie na povrch, je postup, ako to napokon raz vymažeme. Vymažete to tým, že zvolíte ísť s tým, a zanecháte chcieť to meniť v priebehu toho, ako to vzchádza. {Loď plaviaca sa s prúdom rieky nepociťuje tok, nieto dorážajúcich vĺn, a loď je v ‘pokoji’}.

Postupovať takto opísaným spôsobom znamená robiť ho nepretržite, stoj čo stoj, bez ohľadu na to, čo sa deje okolo vás, sústavne. Zvyčajne to človek môže robiť iba v nejakom časovom intervale, ale samozrejme, keď už ste v tom skúsenejší, môžete sa navrátiť do tohto najvyššieho stavu, lebo viete, že vám to zoberie asi hodinu uvoľňovania medzitým nakopených vecí, a potom tento stav preberie váš chod. Ale potom ste, z pohľadu sveta, paralyzovaní v každodennom fungovaní.“

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

„Všetko vzdávate Bohu, nepretržite, vrátane pocitov a udalostí a

myšlienok – všetko, {už} pri vzchádzaní, vzdávate nepretržite Bohu“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

 

HONZA: Julko, děkujeme ti za vše, co pro naši skupinu děláš, i za tyto překlady textů.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

 

4) Odezvy a Odpovědi (03) na emaily a setkání ze 17 května/mája 2021.
Zvolili jsme univerzální jméno Amanda, které bude značit, že to psala posluchačka, pro posluchače zvolíme univerzálního Adama…

Na dnešek mám připraveny dvě odezvy a protože jsou obě česky, přečtu je sám a s Julem doplníme odpovědi.

 

Ahoj Honzo,

nedovedu si ani představit, kolik času věnuješ přípravě meetů, překladům a všemu, co souvisí s webovými stránkami. Moc za sebe děkuji, jsem velmi vděčná za tvé nasazení i tvé přítelkyně. Minuly meet jsem četla ze záznamu, bylo to skvělé a říkala jsem si, že ti aspoň vyjádrim díky a podporu. Bohuzel technickým záležitostem vůbec nerozumím, nemohu poradit. Pozdeji jsem se připojila na YouTube přes mobil. Posilam objetí. Amanda

Odpověď:

Dobré ráno Amando,
děkujeme za reakci. Odpovím a krátce rezeberu jednotlivé věty z odezvy:

 1. Skupině a stránkám věnuji poměrně dost energie, ale Julo tomu dává možná i více, pracuje pro skupinu témeř na 100%. Dělám, co je třeba, aby vše fungovalo i přes práci na zahradě a péči o mámu, za kterou musím dojíždět. A to nechodím do práce protože jsem byl z jedné ještě před kovidem odejit pro svoji upřímnost. Moje paní v jarním období nám pomohla přepsat druhé a třetí setkání, ale nyní nemůže pokračovat, chodí do práce a přes léto díky zahradě a zpracovávání výpěstků – není kdy. Proto bych chtěl oslovit ty dobrovolníky, kteří by pomohli s přepisy našich on-line setkání, aby to podstatné z přepisů mohl Julo vyjmout a doplnit, a mohli jsme takto vzniklé materiály používat pro další opakovací setkání, ať on-line nebo i osobně, když k tomu budou okolnosti nakloněny. Máte-li někdo ochotu pomoci, napište mi mail a já vám napíši, který přepis je další v pořadí na jan.macto@gmail.com. Děkuji.
 2. Minulé on-line setkání se nemohli ke skupině připojit posluchači pro překročení limitů prostředků. Prozatím jsem všechny informoval o náhradním způsobu připojení přímo přes aplikaci zprostředkující on-line setkávání na jit.si. Jestli se toto překročení limitů prostředků na webu bude opakovat, budu muset kontaktovat poskytovatele služby, který je v USA.

 

Dobrý den,
1. jsou nějaké dostupné výstupy z organizovaných setkání v rámci skupiny Vědomí?

 1. Jsou nějaké příspěvky v rámci zaměření skupiny Vědomí související s “pandemií?
 2. Byly aktuální jevy testované v rámci mapování (číselných hodnot) vědomí?

S pozdravem Adam

Odpověď:

Dobré ráno Adame, děkujeme za email.

 1. Facebooková skupina Vědomí je jen taková výkladní skříň Naši studijní skupiny. Prostřednictvím skupiny Vědomí dáváme jen základní informace a ochutnávky, co na stránkách Hawkins.support lze najít. Kdo má zájem, může se přidat i k on-line meetingům. Tedy všechny výstupy lze najít na stránkách Dr. Hawkins studijní/studijná skupina. Výstupy se nenachází ve skupině vědomí.
 2. Ano, nekteré příspěvky ohledně „pandemie“ jsem zveřejňoval i ve facebookové skupině vědomí – videa na téma: Jak žít v době koronaviru a vakcinace a „Nákup nemoci“ a jak se odnemocnět – platí i na Virové infekce. Obě jsou dostupné na supportu ve složce Naše videa. Julo k tomu vybral ještě dva krátké úryvky z textu druhé knihy Dr. Hawkinse:a) B2K2-9: Zdalo sa, že telesná choroba bola vlastne výsledkom negatívnych presvedčení, a že telo by sa vlastne mohlo doslova zmeniť následkom zmeny týchto presvedčení. Človek ozaj podlieha iba tomu, čo uchováva v mysli. (Spoločne si môžeme všimnúť, že mnoho ľudí sa zotavilo zo skoro každej choroby známej ľudstvu tým, že nasledovali duchovné cesty.)

  b.) B2K4-41: Skutočne ‘normálny’ stav vedomia je taký, ktorý je zbavený všetkej negativity, a namiesto toho je naplnený radosťou a láskou. Čokoľvek iné je založené na mylnej predstave, a na zdanlivosťou vnímania vytvorenými skresleniami. Pretože v spoločnosti prevládajú choroby, to neznamená, že chorobnosť je normálny stav. Počas celej histórie ľudstva, takéto veci v spoločnosti prevládali, a naozaj odrovnali veľké časti obyvteľstva, čo však neznamená, že sú prirodzeným stavom. Dokonca aj čierny mor nakoniec zmizol.

 3. Testování – cejchování neděláme, protože kdo to potřebuje vědět je všední já, neboli ego. Ale víc k tomu může říci Julo: ….

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

JULO:
B2K9-p145,

Nepripútanosť

Toto je poloha, pri ktorej sa vzdávame citového zamotania sa so záležitosťami sveta. Vedie to k vyrovnanosti a k pohode mysle. Je potrebné odmietnuť emocionálne zvádzanie ľudí, ktorí sú okolo nás, čo sa týka ich rozčúlení a problémov. Zahŕňa to aj našu ochotu umožniť svetu a jeho záležitostiam si riešiť svoje vlastné problémy a osud. Reagovať na udalosti vo svete zapojením sa do nich, a naša intervencia vo svete, môžu byť radšej prenechané ľuďom, ktorí majú iné poslanie. Byť ‘dobrým človekom’ je jedna vec; osvietenie {, abebo pracovať na vlastnom vnútornom pokoji a mieri}, je iná vec. Človek je zodpovedný za snahu a nie za výsledok, ktorý je na Bohu a vesmíre. Nepripútanosť nie je to isté ako ľahostajnosť, stiahnutie sa, alebo odtrhnutosť. Nedorozumenie, že je potrebné sa naučiť byť odtrhnutým od vecí, často vyústi do emocionálnej plochosti alebo apatie. Na druhej strane, nepripútanosť umožňuje plnú účasť na živote, bez snahy diktovať výsledok.

+ další věci, viz videozáznam

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube:

Total Page Visits: 212 - Today Page Visits: 1