SUR_4a. – 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Předcházející část:  SUR_3. – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Dialogues on Consciousness and Spirituality“ Part 2,
Transcript of Advanced States of Consciousness str. 40

.2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

DRH: „Vrhol som sa na taký prístup, ktorý spočíva v

neustálom upúšťaní od snaženia čokoľvek pozmeniť –

v sebe,  vo svete,

akýkoľvek zážitok,  akúkoľvek myšlienku.

{Ak nám toto ‘ v sebe’ nesedí, uvedomme si, že ‘seba’ ‘nemeníme’ (jang), ale ‘seba’ odstraňujeme (jin), a to zanechávaním šantenia s obsahom, ktorý ponúkajú myšlienky svojim vábením a šarmom. Bez pretvárky (úsmev cez zuby), bez viny.}

Bola to nepretržitá ‘upúšťanovitosť’(‘uvoľňovanie/vzdávanie sa’). Dostal som sa do tohto stavu, a začal som vidieť ako myseľ vytvára, a ako ego vytvára, zdanlivosť vnímania o tomto svete. Raz som upúšťal každučký okamih po dobu jedenástich dní, bez prestávky. Robiť to, si vyžaduje veľkú uprenú zaostrenosť. Zostal som v tomto uprenom zaostrení, a pokračoval som v upúšťaní každej sekundy, každého zlomku sekundy, až sa konečne myseľ zastavila a myšlienky už nevzchádzali..

Znenazdajky sa {sám od seba} začal odvíjať iný stav, ktorý presahoval stav, v ktorom som sa už nachádzal – a to práve, zo všetkých možných lokalít, {v značkovej reštaurácii na bifteky,} Rothman v New Yorku – nie v budhistickom kláštore, kde by  človek mohol prísť do {stavu} Satori, {stavu náhlej, ale prechodnej, blaženosti}. Nie, {stav} Satori je iný … Toto bolo trvajúce a nastalo samo od seba.“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Dialogues on Consciousness and Spirituality“ Part 2,
Transcript of Advanced States of Consciousness str. 40

 

Následující část: SUR_4b. Čo je Oddanosť?