. 60. Modlitba oddanej neduálnosti; Rozřešení (a odložení) Ega 2/2 ; Co je Integrita?; Odezvy a odpovědi – 20.12.2021

. 20. prosince/decembera 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše předvánoční on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Vánoční svátky oslavme v Lásce, v Míru a Klidu. Radujme se z možnosti být, v kruhu svých blízkých, rodiny, přátel a známých.

V rámci setkávání se na Zoomu a v naši duchovní práci se nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A a to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

Přešli jsme na zpoplatněnou službu ZOOM. Bezplatné připojování na on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen a jen z vašich darů. Děkujeme všem dárcům, kteří vyživují svými dary naši skupinu. 

PROGRAM:

Oficiální část:

 1) Motto skupiny a upozornění;

2) Vzdávání: SUR15 – Modlitba oddanej neduálnosti;

– z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 kap.6 – Rozřešení Ega – 2 část ze 2;

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Jak si vizuálně přestavit odkládání stanovisek a odložení ega?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (33) na setkání ze 13. prosince/decembra 2021.

– Odezva od Adama č.1– Co je to Integrita (v knihách DRH)?

– Odezva od Amandy – zkušenosti po ročním poslouchání pondělních setkání.

– Odezva od Adama č.2 – překlad knihy Úspěch je pro vás

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– Ukázka vlastnosti intelektu, který odůvodní to, co je pro něj právě nyní ziskové; ukázáno na „Prečo v práci piť alkohol“.

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.


KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR15 – Modlitba oddanej neduálnosti.

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění či zopakovat některé předchozí strany či věty…
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

 

Modlitba oddanej neduálnosti 04

 

„To, čo je Hlasom Boha, je ticho. Keď sa vnárame do Božieho Hlasu, vnárame sa do ticha, ktoré poukazuje na Božiu Prítomnosť. V pozadí pod {každou každučkou} myšlienkou, v pozadí pod myslením, je Nekonečné Ticho, a toto Nekonečné Ticho je zdrojom všetkej existencie; a teda {, laicky povedané, medzi myšlienkami, {ale v skutočnosti} pod myšlienkami, je hrobové ticho, a jediné, čo musíme urobiť, je uvedomiť si {prítomnosť} tohto ticha – jediné, čo musíme urobiť je, uvedomiť si to ticho – tým, že si uvedomíme jeho existenciu:

 

( tichá odmlka )

 

{V pozadí} za všetkými zvukmi vesmíru, je navždy {sa vyskytujúce} ticho. V pozadí za zvukmi v lese je ticho. Zvuk vtáka nemá nič spoločné s tichom. Všimnite si, že ticho {, ako podklad pre zvuk, sťaby tiché javisko, na ktorom počuť zvuk hercov}, si neustále udržuje svoju tichosť, a to aj napriek tomu, že je nad ňou {, nad tou tichosťou,} zvuk. {Teda} jediným dôvodom, prečo môžete počuť {nejaký} zvuk je, že {znie a ‘opiera sa’ o} pozadie ticha. Takže ticho je {sústavne} tam – priamo uprostred zvuku. Takže sústreďujte sa na to ticho, ktoré {, toto ticho,} je stále prítomné!

Uprostred nekonečnej zmesi disharmonických zvukov a katastrofy – guľky lietajú okolo a lietadlá havarujú a rozpútava sa peklo – nie je nič iné ako Nekonečné Ticho. Takže stotožnite sa s tým tichom a iba si udržujte {jeho} uvedomovanie. Môžete pokračovať vo svojom každodennom živote a robiť všetko, čo potrebujete – a stále pritom, po celý čas {, používajúc neustálu duchovnú zamyslenosť,} si uvedomovať výskyt ticha. Takže to vás ‘zorientuje’. Možná modlitba na zorientovanie sa, je, že {prosíte o} sústavné uvedomovanie si ticha, ktoré je nekonečným rámcom. Skutočnosť Prítomnosti Boha je Nekonečné Ticho. A potom, to, čo držíte v mysli, v tom tichu, má sklon sa prejaviť, {ale} nie ako výsledok príčinných súvislostí, ale ako prejavenie sa možností {,ak sú podmienky na ich prejavenie priaznivé}. {Hovoríte:}

A ďakujeme Ti, Ó, Pane

za Tvoju Božiu Prítomnosť,

{ktorá sa prejavuje} ako Nekonečné Ticho,

z ktorého vzchádza naša existencia.

Amen!“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

———————————————

Nasledujúce z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5

 

Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované,  nie je vytláčané zvukom;

nič nenarušuje jeho kľud, a  nič neprekáža jeho pokoju.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Rozřešení Ega  – opakování toho podstatného ze 6. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’. Pro velký počet modrých vět v šesté kapitole jsme toto čtení, se zaměřením se na to podstatné, rozdělili na dvě části a dnes budeme pokračovat tou druhou polovinou…

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 6

Rozriešenie Ega

Pokračování z 13.12.2021:

Poslední odstavec z minulého týdne:

6.20.   Zrieknutie sa ego-ja ako kľúčového zamerania človeka zahŕňa zanechanie všetkých týchto vrstiev pripútaností, a preceňovaní vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, až sa

človek nakoniec ocitne zoči-voči hlavnej vládnucej a rozkazovacej úlohe ega, ktorou je

zabezpečenie svojho pretrvávania a prežitia .

{Teda vždy sa pozrite na motív svojho konania.} Preto ego lipne na všetkých svojich zdatnostiach, pretože ich základný účel, zabezpečenie svojho prežitia, je ‘dôvodom’ jeho posadnutosti ziskom, víťazstvom, vzdelávaním, vytváraním spojenectiev, a hromadením majetku, údajov a zručností. Ego má nekonečné schémy na zlepšenie {šancí svojho} prežitia – niektoré neokrôchané, iné očividné, ďalšie nenápadné a skryté.

Začátek dalšího čtení:

6.21.   Pre priemerného človeka sa všetky vyššie uvedené veci zdajú byť hrozivými a skutočne zlými správami. Pre tých, ktorí sa venujú pokročilej duchovnej práci, sa však dobrá správa stáva zjavnou. V podstate ego-ja vôbec nemusí zomrieť; život sa nekončí; existencia nezaniká; a vôbec nás nečaká nejaký strašný, tragický osud, ktorý by ukončil život. Tak ako samotné ego, aj celý {jeho} príbeh je vymyslený. Človek dokonca nemusí ego ani zničiť, ba ani na ňom pracovať. Jedinou jednoduchou úlohou, ktorú treba splniť, je zanechať stotožnenia sa s egom ako so svojím skutočným ja! {Ego nie je problém, ale stotožňovanie sa s ním.}

.6.22.   Po tomto zrieknutí sa totožnosti vlastne hneď pokračuje v chôdzi a rozprávaní, jedení a smiechu, a jediným rozdielom je, že podobne ako telo, sa stáva ‘tamtým’ namiesto ‘mnou’ alebo ‘týmto’.

.6.23.   Všetko, čo je teda potrebné, je vzdanie sa vlastníctva, autorstva a mylného presvedčenia, že človek toto všedné ja vymyslel alebo vytvoril; a uvidieť {, teda brať to iba}, že to bola len chyba. To, že je to veľmi prirodzená a nevyhnutná chyba, je zrejmé. Každý ju robí a iba zopár ľudí túto chybu odhalí, a {ešte naviac dokonca} sú ochotní alebo schopní ju napraviť.

.6.24.   {Ak sú podmienky priaznivé, tak} pravdepodobnosť napravenia tejto chyby mylného stotožnenia sa {s egom} je {takou obrovskou a závažnou} premenou, ktorá sa vlastne nedá urobiť bez Božej pomoci. Zanechať zdanlivé samotné jadro vlastnej existencie, si vyžaduje veľkú odvahu a odhodlanosť. Spočiatku sa táto vyhliadka {zdanlivej neexistencie vlastnej budúcnosti} zdá byť hrozivá a zahŕňa {v sebe aj} strach zo straty. Prejaví sa strach, že ‘už to nebudem ja’. Je tu strach zo straty istoty {ktorú ego mylne považuje, že má, keď ‘má veci pod kontrolou’} a {strach zo straty} známych vecí. ‘Známe’ znamená útechu; a jestvuje tu základná veta, {hláška ega}: „‘Ja’ je vlastne všetko, čo mám“. Opustiť toto známe ‘ja’ vyvoláva strach z prázdnoty, neexistencie, alebo prípadne z desivej ‘Ničoty {bytia v nebytí}’.

.6.25.   Na uľahčenie premeny stotožňovania sa {, a to} so všedného ja do Ja-Bytia, je užitočné vedieť {, a ľahšie to všedné ja nakúpi, keď sa mu nahovorí}, že menšie, {menej cenné a menej hodnotné, a to v akomkoľvek význame} sa nahrádza za väčšie {,teda viac hodnotnejšie}, a teda {vlastne} sa neprežíva strata. Útecha a istota, ktoré boli prácne pozbierané z držania sa svojho stotožnenia sa so všedným ja, sú zanedbateľné, v porovnaní s objavením Ja-Bytia. Ja-Bytie je oveľa bližšie k pocitu ‘ja’. {Ak sa chceme hrať na veľké a malé písmená, tak } Ja-Bytie je ako ‘JA’, namiesto iba ‘ja’. Malé ‘ja’ {všedné ja} malo všelijaké slabosti, strachy a utrpenia a ozajstné ‘JA’ {Ja-Bytie} je mimo všetkých takýchto možností. Všedné ja muselo niesť bremeno strachu zo smrti, zatiaľ čo Ja-Bytie je nesmrteľné a mimo všetkého času a priestoru. Zadosťučinenie pri premene je úplné a totálne. Úľava, že všetky celoživotné obavy človeka boli {vlastne} neopodstatnené a {iba} predstavované, je taká obrovská, že istý čas je veľmi ťažké vôbec fungovať vo svete. S úľavou od rozsudku {mylne obávanej} smrti sa teraz v plnej nádhere vynára obdivuhodný dar Života, nezahalený úzkostlivosťou alebo nátlakom času.

.6.26.   S prestaním poňatia času sa otvárajú dvere do večnosti radosti; láska Boha sa stane Skutočnosťou {Božej} Prítomnosti. {Samotné} Poznanie Pravdy všetkého Života a Existencie vystupuje do popredia s ohromujúcim {jej} Sebaodhalením. Úžasnosť Boha je taká všezahrňujúca a nesmierna, že presahuje všetky možné predstavivosti {, ktoré malo všedné ja vytvorené z rozprávaní o tom}. Byť konečne naozaj a definitívne doma, je nesmierne hlboké vo {svojej} vyčerpávajúcej zavŕšenosti.

.6.27.   Nápad, že sa ľudia boja Boha, sa potom zdá byť takým absurdným, že je to až tragickým šialenstvom. V skutočnosti to, čo je samotnou prapodstatou lásky, rozpúšťa všetok strach, a to navždy. {Navyše} sa tu vyskytuje aj božská komédia {spočívajúca} v strelenosti ľudskej nevedomosti. Zároveň sa zaslepené zápasy a utrpenia javia ako bezpredmetné a zbytočné. Božská Láska je nekonečne súcitná; že ľudia veria v Boha, ktorý sa rozčuľuje a hnevá na obmedzenosti ľudí, je ťažko uveriteľné. Zaslepený svet ega je nekonečnou nočnou morou; dokonca aj jeho zdanlivé dary sú prchavé a prázdne. Skutočným údelom človeka je uvedomiť si pravdu o božskosti svojho zdroja a tvoriteľa, ktorý je sústavne prítomný vo vnútri toho, čo bolo {a je} tvorené a je {samotným} Tvoriteľom – {čo je} Ja-Bytie.

.6.28.   Uspokojiť sa so životom v medziach zovretí ega je mizerná cena za biedne omrvinky, ktoré ego vypláca za poddajnosť a podriadenosť voči nemu. Jeho nepatrné zisky a pôžitky sú úbohé, a sú iba chvíľkové a prechodné.

.6.29.   Ďalším dôvodom, prečo je ego zaryté, je jeho strach z Boha. Tomuto strachu napomáhajú a podporujú ho prevládajúce mylné informácie o rysoch Boha, ktorému sa v procese jeho zosobňovania pripisujú najrôznejšie ľudské vlastnosti a neduhy, ktoré skresľujú predstavu človeka o ráze samotného božstva. Podobne ako pri {používanom psychologickom} Rorschachovom teste {, pri ktorom sa testovaným ľuďom predkladajú na vymyslenie interpretácie ich zdanlivosťou vnímania rôzne, doslova machule, vytvorené z rozliatej zafarbenej tekutiny, naliatej na napoly preložený papier}, tak sa ľudské výmysly o Bohu stávajú , ako správne povedal Freud, záverečným skladiskom všetkých ľudských strachov a mylných presvedčení {, ináč povedané bludov}. Freudovo obmedzenie spočívalo v tom, že hoci správne tvrdil, že takýto falošný boh neexistuje, nepredpokladal, že naopak {od neexistencie Boha}, opravdivý boh existuje (čo vysvetľuje Freudovu ciachovanú úroveň 499). Carl Jung, jeden z Freudových súdobých psychoanalytikov, išiel ďalej než Freud, a vyhlásil za pravdivé ľudského ducha a platnosť duchovných hodnôt. (Jung preto ciachuje na 540.) V týchto postrehoch jasne vidíme rozhraničenie a medze odôvodňovania, intelektu, rozumovosti.

.6.30.   Na pochopenie rázu Boha je potrebné poznať len povahu lásky ako takej. Skutočne poznať lásku znamená poznať a chápať Boha; a poznať Boha znamená chápať lásku.

.6.31.   Vrcholným uvedomením a poznaním v prítomnosti Boha je Mier. Tento mier hlása nekonečnú istotu a {všetkého} zachovávanie s nekonečnou ochranou. Žiadne utrpenie nie je dokonca ani možné. Nevyskytuje sa minulosť, ktorú treba ľutovať, a ani budúcnosť, ktorej sa treba obávať. Keďže všetko je poznané, a sústavne prítomné, všetky možné neistoty či strachy z neznáma sú rozpustené, navždy. Záruka prežitia {, ako existencie Ja-Bytia, } je absolútna, na obzore sa nevyskytujú mraky, a ani sa nevyskytuje nič také ako budúcnosť alebo nasledujúci okamih, ktorý by mohol skrytou {číhajúcou} smolou niekoho zmietnuť. Život je sústavné {, obrazne povedané,} ‘dnes’, {alebo presnejšie povedané, nepretržitá ‘Sústavnosť’}.

.6.32.   Stav Skutočnosti znemožňuje akékoľvek príčiny {udalostí} a {tým} nie je možný vzájomný vzťah medzi subjektom {, teda pozorovateľom} a objektom {, teda pozorovaným}. Takže, nevyskytujú sa podstatné mená, nevyskytujú sa zámená, nevyskytujú sa prídavné mená, nevyskytujú sa slovesá, nevyskytuje sa ‘{tamto} iné’; a vlastne, nič také ako vzájomný vzťah, nie je v Skutočnosti ani len možný. Nie je možný ani zisk, ani strata. Ja-Bytie už je Všetkým-Čo-Je, a {tým pádom} nič nie je neúplné. Nejestvuje nič, čo by bolo potrebné poznať, a žiadne otázky {už} neostávajú. Všetky ciele boli úplne splnené, a všetky túžby boli uspokojené. Ja-Bytie je bez želaní, a je bez chcení a chúťok. Už má všetko, a to na základe toho, že je vlastne všetkým. Byť Všetkým-Čo-Je, {už} vopred vylučuje akýkoľvek možný nedostatok {niečoho}, a tak už neostáva nič robiť {, ako sa niekam a za niečím hrabať}. Nevyskytujú sa myšlienky na myslenie. Nieto mysle, s ktorou sa treba trápiť. Ja-Bytie/Boh/Átman nemá potreby. Ani sa nedostáva do potešenia, ani do sklamania. Nemá pocity ani emócie. Nemá presvedčenia ani stanoviská. Existencia Ja-Bytia je bez úsilia. To, čo je samotným zdrojom existencie, je navždy voľné a nepodmienené. Úchvatná sila Boha je sama o sebe žiarivá v samotnom svetle vedomia, ktoré nemá potrebu mať telo, ani žiadnu zhmotnenosť či formu. To, čo je bezforemné, je samotným podkladom formy. Ja-Bytie je nekritické, nestranné, úplne prístupné, súčasné a súhlasne prijímajúce. {Ja-Bytie je opísané aj na .2.22.}

.6.33.   Je úplne bezpečné odovzdať všedné ja Ja-Bytiu. Bezpodmienečná láska Ja-Bytia k všednému ja je zárukou jeho milosti {, vo význame zmilovania sa}. Vyžarovanie Ja-Bytia k všednému ja je doménou Ducha Svätého, ktorý je spojovacím článkom medzi duchom a egom. Modlitbou žiadame, povoľujeme, a rozhodujeme sa prostredníctvom slobodnej vôle, že umožníme Duchu Svätému, aby bol naším sprievodcom. Vďaka Božej priazni je umožnená premena k osvieteniu.

.6.34.   Hovorí sa, že rozriešenie ega je sťažované {jeho} kladením odporu {voči svoje zmene}. Ego sa nechce {z vlastnej iniciatívy} zmeniť, a ani byť {nasilu} zmenené, napriek svojim utrpeniam, strachom, a poľutovaniahodným úbohostiam. Trvá na tom, aby malo ‘pravdu’ za každú cenu, je iritované, a ustráchano si stráži svoje milované presvedčenia. {Ego} vlastne nie je nepriateľ, ktorého treba premôcť, ale pacient, ktorého treba vyliečiť. Ego je vlastne nemocné a trpí mylnými presvedčeniami, ktoré sú {však} vlastné jeho štruktúre. Návrat k príčetnosti si vyžaduje len ochotu uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti. {Pri tom, ako sa tieto odstraňujú duchovnou prácou zanechávaním stanovísk,} pravda sa stáva sebaodhaľujúcou; {pravda} nie je niečím, čo treba dosiahnuť alebo nadobudnúť, ale vychádza {pritom} na povrch sama od seba. Mier Boha je hlboký a absolútny. Jeho prítomnosť je nežne jemná a úplná. Nič nezostáva nedotknuté {dotykom Boha} alebo {ním} nezahojené. Taký je ráz a prirodzenosť Lásky. Ja-Bytie je práve ono vlastné zavŕšenie prejavu Tvoriteľa, ktorý {, tento prejav,} je {vlastne} samotnou existenciou. Neexistuje nič, čo by bolo mimo lásky Boha.

.6.35.   Príbeh Pravdy bol opakovane rozprávaný v priebehu vekov, ale je ho hodno povedať znova. Do priestoru, akoby prázdna, ktoré vzniklo uvedomením si ega, že v skutočnosti nič nevie, zrazu prúdi Božia láska, podobne ako pri priehradnej hrádzi, ktorá bola otvorená. Je to, akoby Božstvo celé tie tisícročia čakalo na tento záverečný okamih. V okamihu {vnútorne} vyrovnanej extázy, je človek konečne doma. {To, čo je, s veľkým písmenom} Skutočné je tak ohromujúco, zjavne a bezvýhradne prítomné, že sa zdá byť priam neuveriteľným, že presvedčenie o nejakej inej ‘skutočnosti’ je vôbec možné. Je to akoby nejaký zvláštny druh zabudnutia, {niečo} ako príbeh o hinduistickom bohu, ktorý si zaželal stať sa kravou, a potom zabudol, že tak urobil, a musel byť zachránený druhým z bohov.

.6.36.   Niekedy {vždy?} sa ego {, v pohľade zo širšieho rámca} mylne identifikuje vlastne ako osobnosť {, čo je súhrn jeho čŕt a vlastností}. Myslí si: „Som taká a taká osoba.“ A hovorí: „Nuž, to som ja.“ Z tejto mylnej predstavy vzniká strach, že človek stratí svoju osobnosť {, a tým svoj súhrn drahocenných presvedčení}, ak je ego zanechané. Toto je obávané ako smrť toho, ‘kto som’.

.6.37.   Pri vnútornom {seba}pozorovaní človek dokáže rozpoznať, že osobnosť je zbierka naučených odoziev a že persóna {, rola ktorú človek hrá,} nie je skutočným ‘ja’. Skutočné ‘ja’ sa nachádza za ňou a mimo nej {, mimo tej roli}. Človek je svedkom tejto osobnosti a nie je dôvod, aby sa človek s ňou vôbec stotožňoval. Po vynorení sa Ja-Bytia ako pravého ‘ja’, osobnosť po určitom oneskorení z prispôsobovania sa, prosto pokračuje v súčinnosti so svetom, ktorý, ako sa zdá, si nevšimol rozdiel. Osobnosť je naďalej akoby zábavná a často komická, a podobne ako telo sa stáva akousi novotou. Namiesto ‘mňa’ sa z osobnosti stalo ‘ono’, ktoré takpovediac funguje na vlastný generátor. Má svoje zvyky, štýly, záľuby a nezáľuby, ale tie už viac nemajú nejaký podstatný význam alebo dôležitosť, a {takisto} nemajú žiaden dopad na spokojnosť alebo nešťastnosť. Podobne {aj} pretrvávajúce príznaky bežných ľudských emócií tiež akoby prichádzali a odchádzali, ale tieto {už} nemajú žiadny vplyv ani moc, pretože už nieto stotožnenia sa s nimi alebo ich vlastnenia ako ‘mojich’.

.6.38.   Ľudia vo svete akoby očakávali určité odozvy a sú rozrušení, ak k nim nedôjde, takže z lásky sa im, {odozvám,} dovolí, aby sa akoby vyskytli, hoci sú vlastne malicherné a bez nejakej skutočnej dôležitosti alebo významu. Pri zanechaní stotožňovania Ja-Bytia s egom, je obťažné, a nie je prirodzené, zapájať sa do detailov sveta, ktoré {, tieto podrobnosti,} vyžadujú lineárne spracovanie. Zaostrenie teraz ako keby bolo skôr na podstatu než na detaily formy, ktoré si vyžadujú extra energiu na zvládanie. Čiastočne je to spôsobené tým, že {pri sledovaní frekvencií elektrickej aktivity mozgu prístrojom nazývaným ElektroEncefaloGram, tie} frekvencie EEG mozgu, ktoré sprevádzajú pokročilé stavy vedomia alebo osvietenia, sú pomalé vlny Theta (4 – 7 cyklov za sekundu). Sú pomalšie ako vlny Alfa (8 – 13 cyklov za sekundu), ktoré sa vyskytujú pri meditácii. Na rozdiel od toho v bežnej mysli, ktorá je prežívaním ega, prevládajú vlny Beta s frekvenciou 13+ cyklov za sekundu.

.6.39.   Svet ako keby venoval nekonečnú pozornosť nepodstatnému, a je potrebné pripomenúť, že takéto veci {svet všedných ja} považuje za dôležité, významné, či dokonca hodné za ne zomrieť. Z ohľaduplnosti k ľudským pocitom je isté priblíženie sa k obvyklým spoločenským odozvám uisťujúce, lebo inak sa ľudia cítia odmietnutí alebo že ich nemáme v láske. Ľudia napríklad reagujú šťastím alebo smútkom na to, čo vnímajú ako zisky alebo straty. Pritom sa ani jedno, ani druhé vlastne nevyskytuje, ale je zrejmé, že ich jednotlivec prežíva ako naozajstné. Solidarita {, ako spoluhra citov s inými,} bola nahradená, medzitým, súcitom a uvedomelosťou, a teda nie svornou emocionalitou.

.6.40.   To, čo ľudia na svete vlastne chcú, je uznanie toho, kým skutočne sú na najvyššej úrovni, {ďalej chcú} vidieť, že to isté Ja-Bytie sa leskne v každom jednom {človeku}, uzdravuje ich pocit odlúčenosti, a prináša im pocit mieru. Prinášať mier a radosť druhým {ľuďom} je darom blahodarnosti {Božej} Prítomnosti.

KONIEC B2K6

 

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Jak si vizuálně přestavit odkládání stanovisek a odložení ega?

Připravili jsme si pro názornost několik snímků a přesdílím je na plochu:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo!
Neboli – Sláva Bohu!

Za to že:

 1. Je přítomen Julo, který je pro skupinu velkou pomocí s předáváním učení podané přes Dr. Hawkinse srozumitelnou formou.
 2. Existuje Dáša, se kterou sdílím životní cestu a která celou naši skupinu skrytě udržuje – více než rok – z jednoho průměrného, úřednického, platu. Je jasné, že kdyby Honza nastoupil kamkoliv jinam do práce, nemohl by dělat, co dělá…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary drží naši studijní skupinu přes družstvo Evoluce provozuschopnou.

Děkuji.

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (33) na setkání ze 13. prosince/decembra 2021.

A – Odezva od Adama č.1 – Co je to Integrita (v knihách DRH)?

B – Odezva od Amandy – zkušenosti po ročním poslouchání pondělních setkání.

C – Odezva od Adama č.2 – překlad knihy Úspěch je pro vás

 

Ad A. K odezvě Adama č.1 – Co je to Integrita (v knihách DRH)?
Jde o reakci ve facebookové skupině Vědomí, kterou přečtu i s odpovědi od Jula:

 

Adam: Hawkins vo svojich dielach používa slovo integrita. Ako správne chápať toto slovo v kontexte jeho učenia?

JULO: Je to bezúhonnost, a bezúhonnost je přesně to, co si pod tím vy představujete.

Např. něco neškodné, život podporující, nepodlé, neklamlivé, nenátlakové, vedoucí k míru.

Adam: tá bezúhonnosť, to vyzerá na strojový preklad. Spýtajte sa Jula, či súhlasí s týmto: Integrita sme my v celej našej celistvosti; je to to, čo skutočne sme, nie to, čo o sebe veríme alebo čo sa tvárime, že sme.”

~ don Miguel Ruiz

JULO:  dotaz rozdělil:
Adam píše: „Integrita je to to, čo skutočne sme“.

JULO: My sme pred existenciou, sme poľom nekonečných možností, spôsobilosťou, z ktorej vyšla samotná existencia, so schopnosťou byť vedomá, z ktorého (poľa) vzchádza vedomie.

Ak anglická „integrity“ má vyjadrovať oddelovaciu čiaru medzi úrovňami 199 a 200, tak tá čiara sa javí snáď lepšie preložená ako bezúhonnosť, ktorú každý nejako intuitívne pociťuje ako niečo „čo nie je zlé“, podľa svojej úrovne, ako tomu rozumie.

Adam píše: Integrita sme my v celej našej celistvosti“.

JULO: Ľudia práve na 200 ešte akosi nie sú v celej ich celistvosti.

Adam píše: „Spýtajte sa Jula, či súhlasí s definíciou podľa Adama „.

Výsledok: Julovi sa to zdá ináč, ako Adamovi podľa Ruiza. Julova dvestovková odpoveď na Adamovu otázku je: Julo nesúhlasí.

In peace, Julo.

 

HONZA: Závěrem jen dodám, že Julo není na facebooku ani na jiné sociální síti a nemá ani svůj osobní email, ten používají společný – spolu s Julkou, jeho ženou.
Minulou středu během přípravy na dnešek jsem Julovi ukázal přes sílenou plochu svůj profil ve skupině vědomí a Julo přes Honzu odepsal na tento dotaz.

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

Ad B. – K odezvě od Amandy – zkušenosti po ročním poslouchání pondělních setkání.:

 Dobré ráno,

chtěla bych se podělit o své zkušenosti po roce poslouchání pondělních setkání. Byly a jsou dny, kdy mi učení dr. Hawkinse + Julovo dovysvětlení nepomáhalo. Ale teď začínám vidět, že to mi to pomáhá. Jednu dobu jsem myšlenky klepala palicí na maso, ale to je na mě moc krátký proces. A představují si, že myšlenky mají takové lodní uzly a já je vícekrát odmotávám a nechávám je tak. Hodně mi pomáhá věta – ruším tento program, Jsem nekonečná bytost.

Třeba dneska v noci. Celý den se mi dařilo zachytit myšlenky a programy, ještě předtím než by se rozvinuly. A v noci začalo přituhovat. Začala jsem si myslet, že mám luciferské sklony a jsem taková naštvaná. Zprvu jsem se začala modlit, žádat Ježíše o ochranu, snažila se nevěřit myšlenkám a postupně je odvazovat a dávat pryč, to ale nepomáhalo. Tak jsem poděkovala a řekla jim, že je nechci a až jak budou připravené, tak ať odejdou a nechala to, ať si dělají, co chtějí. Nakonec to trochu ustálo a já mohla jít spát. Člověk by se z toho zapotil.

Když mě chce pohltit apatie, tak mi také pomáhá, Julko říká

“Nechoď tam“ :-D.

Jsem ráda, že v pondělky opakujete to samé dokola, a připomínáte mi, že to nepůjde všechno hned najednou. To mi dává hezkou naději na přijetí toho, co je.

Děkuji s láskou a sluníčkem

Amanda

+ Amandin Adam v mailu dodává:

Počáteční setkání z minulého roku a průběhu tohoto, pro mě byly velmi přínosné na pochopení učení dr. Hawkinse, které mi z knih unikalo a docházelo k nepochopení jádra učení (content/context, letting go… ) a zaměřování se spíš na kalibrace a posuzování okolních dějů. Děkuji Ti Julo, za předkládání učení srozumitelnou formou, skrze které mohlo mnohokrát přijít uvědomění, “ aha už to chápu, co tím bylo myšleno“.  Velice mi pomohlo uvědomění si, že není, kam spěchat (předbíhat karmu), nelze žít v Lásce, Klidu aniž by byly rozpuštěny “nižší“ sklony – chtíč, hněv, pýcha, vina. To zmírní tlak času i stres, že vše je správně, tak jak Je.

Julo, mohl by si při některém setkání vysvětlit, jak chápeš význam slov v písních: Alleluia, Kyrie Eleison, Om namah shivaya? V češtině mi uniká význam.

Narodilo se nám dítě a zvažujeme křest. Je to ve smyslu boží přízně pro duši, nechat se pokřtít, nebo je to jen hra na obsah. Vždyť každý je dítětem božím, od příchodu na tento svět, Všemohoucí přece nikoho a nic nevylučuje ze své Jednoty.

Stále setkání sledujeme ze záznamu, protože se živě nestíháme připojovat, vykonáváme totiž v těchto chvílích více potřeb přítomnosti. Snad v pondělí.

PS: Honzo, prosím přidej tuto adresu do odběru mailu.

S vděčnosti  a láskou

Amandin ADAM.

 HONZA: Odpověď: Děkujeme email a za svěření se se zkušenostmi, nabytými během dlouhodobého sledování, za výdrž sledovat setkání ze záznamu, i když to okamžitě nepřinášelo očekávaný výsledek. Je pravdou, že před Julem jsme se hnali za informacemi z překladů knih a za cejchováním, ve snaze konečně pochopit učení podáné přes Dr. Hawkinse a Julo nás vede ke zvyšování úrovně vědomí přes postupné uvolňování stanovisek. Tedy obráceně od obsahu ke kontextu, k rámci, ze kterého je na danou věc možno pohlížet.

Julo, předávám ti slovo a děkuji za doplnění a za odpovědi na tento email:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

+

From: “The Eye of the I: From Which Nothing Is Hidden” (2002), Chapter 12: The Search for Truth, p. 178…

Otázka: Je nejaká skratka k osvieteniu?

Odpoveď: Áno, {vlastne veru zaiste} naozaj. Človek môže stráviť nekonečné {epizódy} životov, štúdiom všetkých duchovných a filozofických učení sveta, a skončí prosto zmätený a znechutený. {Namiesto toho použite skratku k osvieteniu a tou je:} hľadajte {teda buďte} ‘poznaním’, {a} nie {že máte} ‘poznatky o {tom}’. {Byť} ‘poznaním’ naznačuje subjektívne prežívanie; ‘{mať} poznatky o’ znamená hromadiť fakty {a robiť si doktorát}. Nakoniec, {pri dosiahnutí osvietenia,} všetky fakty zmiznú, a nieto žiadnych na spoznanie. {Inými slovami,} ak človeku trkne, že jeho vlastné Ja-Bytie je VšetkoČoJe, {a to} VšetkéhoČoJe, VšetkéhoČoBolo alebo VšetkéhoČoKedyMohloByť, čo ešte zostáva, čo človek potrebuje vedieť? {Zo samotného slova Úplnosť je jasné, že } Úplnosť je vo svojej podstate úplná a kompletná.

Otázka: Akú hodnotu majú {teda} učenia alebo objavovania?

Odpoveď: Každý kúsok informácie prispieva k intuitívnemu porozumeniu a rozpoznaniu. Pravda je {sama sebou} rozpoznaná. Predkladá sa poľu uvedomenia, ktoré bolo {,a tak je teraz,} pripravené na to, aby umožnilo predloženie {pravdy} na odhalenie samej seba. Pravda a osvietenie sa nenadobúdajú, ani sa nedosahujú. Je to stav či rozpoloženie, ktoré sa predkladajú samé, keď sú {na to} vhodné podmienky.

From “Healing and Recovery” (2009), Chapter 5: Spiritual First Aid, pp. 164–166: 

Tí, ktorí sa stali osvietenými, často prešli trýznivými obdobiami, kedy čelili nesmiernemu negatívnemu prežívaniu, ktoré bolo zahrabané v ich podvedomí, {napríklad} keď si {ozaj vo svojej hĺbke duše privlastnili a} priznali svoje temné stránky, {ako aj} keď sa pozreli na to, čo {v sebe} udržiavali ako najviac nenávidené, {a pritom si to ozaj vo svojej hĺbke duše privlastnili a} priznali si to; a potom to {zo seba} uvoľnili. ({Pred týmito poslednými uvoľneniami pociťuje človek duchovnú prázdnotu a opustenie Bohom, a tento stav sa v literatúre označuje ako} „temná noc duše“). {Hovoríme tu o vytiahnutí, z nášho najskrytejšieho vnútra, a} opustení toho, čo bolo najviac vzdialené od pravdy, v {tam} tých pozíciách na spodku stupnice, a toto opustenie tých pozícií vyšlo zo sebaúprimnosti, {a} viedlo k svitnutiu Pravdy.

Postupné upúšťanie od stanovísk a posúvanie sa do stále sa rozširujúceho rámca nás privádza k celkovej všeobecnej podstate samotnej duchovnej práce. Všetko, {všetky stavy,} čo sa nachádza vo vnútri Stupnice Vedomia, je ego, {a to} od stavov veľkého {, zarytého} ega, až po stavy chabého ega. Postupné upúšťanie {stanovísk} je prospešné, pretože úrovne {všetkých jednotlivých vrstiev polí vedomia} vyjadrujú uhly pohľadu – {je to vlastne} upúšťanie od posudzovania a márnomyseľnosti {, čo je preceňovanie vysokej mienky o sebe a o svojich prednostiach}, ktoré vychádzajú z hrdého {vyhlásenia ega, že však predsa} „ja viem“. Vzdanie sa skrz uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti umožňuje proces vyjavenia, ktorým je pravda odhalená. Nastáva postupný proces upúšťania týchto obmedzujúcich stanovísk, ktoré ozaj všetky blokujú vnútorné vedomie a uvedomenie si pravdy. Toto uvedomenie automaticky {, samo,} vzchádza z energetického poľa, a postupne sa zvyšuje, až napokon dosiahne bod, v ktorom je človek otvorený {príjmu} Božej priazni {bez reptania}.

 

HONZA:
Ad C – Odezva od Adama č.2  – překlad knihy Úspěch je pro vás .

Přečtu email:

Ahoj Honzo, dobré ráno,

posílám amatérský překlad knihy – Úspěch je pro vás. Success is for You.

Překlad jsem dělal pomocí překladače Google. 

Epub je soubor, který se dá použít ve čtečce elektronických knih. 

Některé věty tam nesedí a jsou jako by strojové. Knihu aktuálně pročítám. 

třeba i tak to někomu pomůže. 

Dr. Hawkins si opakoval větu: My reality is perfect balance and harmony. 

Je možné vysvětlit širší kontext? Jestli by k tomu mohl něco Julo říct, třeba na příštím online meetingu?

 Ať se daří. Mír.

Adam

HONZA: Odpověď: Děkujeme Adamovi za email a za zaslání amatérského překladu této knihy. Kniha Úspěch je pro vás byla již ve skupině zmiňována, i to, proč ji Dr. Hawkins za svého života (v těle) nevydal. Jednoduše byla určena pro jiné publikum, než které oslovil svými později vydanými knihami. Je uctihodné, kolik jste tomu věnoval energie, také jsem podobným způsobem překlápěl knihu Léčení a uzdravení. Mám pro vás dvě zprávy. Tou první je, že oficiální překlad knihy – Úspěch je pro vás – již asi dva roky existuje a je k dispozici v knižní i elektronické verzi. Druhou zprávou je, že strojový překlad, do něhož jsem nahlédl, vykazuje podobné chyby, jako když jsem překládal to Léčení a uzdravení. Proto doporučuji, ten zdrojový anglický text, ještě jednou přeložit pomocí deep-L překladače, nebo si za cca 200 Kč koupit oficiální překlad. Tento oficiální překlad mám již k dispozici, jen není vložen do stránek hawkins.support. 
Pokud by Julo naznal, že by bylo vhodné tuto knihu do hawkis.support doplnit, udělám to, jen to bude asi chvíli trvat, protože to je prioritnější práce.

Předávám slovo Julovi – co on na to a aby odpověděl na otázku: My reality is perfect balance and harmony. Je možné vysvětlit širší kontext?

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support + opakování – 2 tipy na vánoční filmy od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný a máte možnost – zaregistrujte se. Díky automatickému systému rozesílání příspěvků vám přijde ihned po vložení nové informace automatická emailová zpráva. Jakmile bude funkční toto automatické rozesílání a budete všichni v systému, nebudu už ručně zprávy posílat ze soukromé emailové adresy. Trochu nám to nyní drhne a nedaří se zprovoznit odpovídač pro velký objem cca 1400 emailových adres nastřádaných za cca 5 let fungování stránek. Minulý týden jsem provedl poslední pokus o rozeslání vyčištěné databáze adres, ale i tak to cca po 500sté adrese zkolabovalo. Škoda, program byl integrován do stránek a v češtině, náhrada bude v angličtině a bude potřeba se přihlásit do stránek zvlášť a zvlášť do rozesílání zpráv. Ti již zaregistrovaní na stránkách budou automaticky přeneseni do nově vzniklé databáze příjemců zpráv.
 • Na hawkins.support vytvářím nový oddíl, který jsem nazval Studijní Centrum. Bude viditelné jen po přihlášení a po ověření přihlašující se adresy.
  Zde bude možnost neveřejně komunikovat o důvěrnějších věcech v rámci studia DRH.
  Také zde plánuji složku s kontaktními jmény a adresami pro setkávání se v regionech. Současně uvažuji vytvořit oddíl, kde bychom na základě prvních 15 setkání – díky rozdělení a setřídění textů a videí mohli nabídnout komukoliv a kdykoliv opakování témat s možností dotazů i odpovědí členů skupiny či delegování otázky přímo na Jula.
  Další náměty prosím pište na email nebo navrhněte v diskusi při posledním bodu setkání.

 

 • Jarní živé setkání proběhne v termínu 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách. Pokud nebude možné společné setkání, pak ve stejném termínu proběhne setkání i v Jakubovanoch a budeme se propojovat on-line tak, jako posledně. Tuto událost budu zviditelňovat na stránkách hawkins.support i facebookové skupiny Vědomí až začátkem příštího roku a začneme přijímat zálohy na setkání od zájemců o setkání.
 • Opět -pro zopakování -2 tipy na filmy pro vánoční pohodu:
  první doporučuji sám a jedná se o pohádku „Princezna zakletá v čase“ kterou jsem pro vás uložil na Rumble a odkaz najdete v záznamu. Proč právě tato pohádka? Protože tento příběh můžeme chápat jako skutečnost, která se každému člověku děje každé ráno. Je tu stále nová příležitost, dokonce každým okamžikem můžeme udělat něco lépe, jako včera, či jen o chvíli dříve. A tím se stále posouváme ve svém vnímání. A dokážeme vidět to, co nám bylo třeba před týdnem skryto.
  Tedy – každé ráno můžeme považovat za nový začátek…

 

https://rumble.com/vqmxfq-princezna-zaklet-v-ase-2020.html

 • Druhým tipem je Vánoční koleda. Je to Nestárnoucí příběh Charlese Dickense o naději a povznášející moci ducha. Tento příběh doporučuje a odkazuje se na něj ve svých knihách dr. Hawkins.
  Je Štědrý den roku 1840 a zachmuřený londýnský obchodník Ebenezer Scrooge (Patrick Stewart), který nemiluje nic jiného kromě peněz, právě pohřbil svého dlouholetého kolegu Jacoba Marleyho. Ten byl, podobně jako Scrooge, lakomý a schopný vyždímat z lidí i poslední minci. Pak v mrazivé a mlhavé vánoční noci vejde do Scroogeova domu Marleyův přízrak, který chamtivému Scroogeovi přináší pochmurné zprávy o jeho osudu po smrti. Stále je ale ještě čas, aby svou krutost a lakotu se pokusil odčinit…
  A poslední slova příběhu?
  „Vánoce budu ctít ve svém srdci a snažit se dodržovat {ducha vánoční pohody} po celý rok. Budu žít v Minulosti, Přítomnosti i Budoucnosti. Nechť duch všech tří si ve mně lebedí. Nebudu se uzavírat lekcím, které učí.“
  „A vždycky se o něm (Ebenezeru Scroogeovi) říkalo, že ví, jak pořádně uchovávat {ducha} Vánoc. Pokud žije někdo, kdo to zná, pak je to právě Scrooge. Bodejť by se to dalo doopravdy říct o nás, a to o nás všech! A tak, jak si všiml malý Tim, Bůh Nám žehnej, Každému z Nás!“


Veselé Vánoce všem!

https://youtu.be/pZOqB5hR55Y

https://youtu.be/4rWNxdwehHQ

Dotazy?


8.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– Ukázka vlastnosti intelektu, který odůvodní to, co je pro něj právě nyní ziskové; ukázáno na „Prečo v práci piť alkohol“.

Předávám Julovi slovo a sdílím obrazovku s obrázkem:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

  

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

Nabízíme záznam pořízený ze zálohy on-line setkání: