. 160. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 20.11.2023

. 20. listopadu/novembra 2023

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 160. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Dnešní setkání bude odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.

Na dnes přišly tři odezvy.

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

. 20. listopadu: Postřehy z knihy „Podél cesty k osvícení“

Pro produchovnění života je nutné jen změnit záměr. Neustálé uvědomování si skutečného záměru má tendenci nás „vychovávat“ pomocí stanovisek a dvojic protikladů, jako je zisk oproti službě nebo láska oproti chamtivosti. Ty pak zviditelní a jsou k dispozici pro duchovní práci, protože si je nyní uvědomujeme.

Z knihy Dr. Hawkinse: „JÁ-Bytí: Skutečnost a Subjektivita“ (2003), Kapitola 5: Duchovní Skutečnost, s. 93

S dodatečným kontextem:

Otázka: Úroveň vědomí je důležitější než cokoli jiného v životě?

Odpověď: Až jsou pochopeny plné důsledky účinků vědomí, je velmi zřejmé, že tomu tak je. Podívejme se nejprve na ohromující a překvapivou skutečnost, že cejchovatelná, rozeznatelná úroveň vědomí je přítomna již při narození. Proto zkoumat a vysvětlovat, jak to může vzniknout ve vesmíru, kde se nic neděje náhodou, vede k hluboké studii tématu vývoje vědomí, běžně nazývaného „karma“. Podobně jako letokruhy v průřezu stromu je odhalena „minulost“ subjektu.

Úroveň vědomí je vzájemně související s vnímavostní a intelektuální pozicí, a proto určuje pohled na svět a zkušenost s ním. To zase souvisí s možnostmi, volbami a reakcemi, které se odrážejí ve stanoviscích, rozhodnutích, odborných zájmech a životních cílech. Vnímavostní schopnost uvědomování dává do souvislosti a určuje možnosti hodnot, významů a jejich důležitosti.

Úroveň vědomí je také vnitřně vlastní psychologickému nastavení a emocionalitě, stejně tak jako pohledu na svět, fyzickému i duševnímu i zdraví a životnímu stylu. A co je nejdůležitější, úroveň vědomí (uvědomování si) také vzájemně souvisí se schopností duchovního uvědomění a s tím, zda pohled na Boha je vše překračující/přesahující, vnitřní (bytostně vlastní), nebo obojí.

Schopnost duchovního uvědomění se odráží ve filosofických postojích člověka, včetně pohledu na společnost, historii, soudní systémy, politiku a vládní instituce. Ovlivňuje také vrozený pocit zodpovědnosti, sebeúctě a osobnostní identifikace. Psychologické nastavení, které následuje, pak určuje, jaký duševní obsah má být přijat nebo odmítnut, potlačen nebo racionalizován, promítnut na ostatní nebo obrácen proti sobě. Celkově tyto psychologické faktory označují všechny zkušenosti nebo koncepty jako dobré oproti špatným, příjemné oproti bolestivým a atraktivní oproti odpuzujícím. Tyto volby mají souběžné fyziologické důsledky v systému automatické odměny mozku v rámci centrálního nervového systému, který může uvolňovat adrenalin nebo endorfiny, stresové hormony nebo kortikoidy, sympatické nebo parasympatické nervové hormony, serotonin nebo norepinefrin atd. Toto vše zpětně ovlivňuje rychlost metabolismu a energetické toky v autonomních a akupunkturních energetických drahách, čímž ovlivňují energetické zásobování, vitalitu a fungování všech orgánových systémů těla a dokonce i pozornost a v okamžiku jejího zaměření ihned i zorné pole.

Otázka: Pokud prakticky vše v životě závisí na vývoji úrovně vědomí (uvědomování si), zdálo by se, že kromě pouhých potřeb pro přežití by rozvoj úrovní vědomí zastínil všechna jiná důležitá úsilí.

Odpověď: Zdá se, že tomu tak je, ale musí se to začlenit do celkových životních souvislostí. Úsilí a činnosti mohou zůstat stejné, ale je potřeba dát je do nových souvislostí a přemístit je do oblasti duchovního rámce. Pro produchovnění života je nutné jen změnit záměr. Neustálé uvědomování si skutečného záměru má tendenci nás „vychovávat“ pomocí stanovisek a dvojic protikladů, jako je zisk oproti službě nebo láska oproti chamtivosti. Ty pak zviditelní a jsou k dispozici pro duchovní práci, protože si je nyní uvědomujeme.

Z knihy Dr. Hawkinse: „JÁ-Bytí: Skutečnost a Subjektivita“ (2003), Kapitola 5: Duchovní Skutečnost, s. 92–93

 

HONZA

Odezva od Adama:

Ahoj Honzo (Julo)
Při poslouchání posledního online setkání Adamovi vyvstala taková otázka.
Člověk si může do určité míry vybrat s kým tráví svůj čas, ale u rodiny je to těžší. Budu konkrétní – když mluvím ze své úrovně se svým bratrem tak cítím, že k němu ty slova nedojdou, neslyší to. Vím, že radíte se přiblížit té jeho úrovní vědomí. Znám ho docela dobře a vím jak snadno u něho mohu vyvolat nějakou negativní emoci, zlobu. Tak mně napadlo, že by to mohla být taky cesta, aby si tu svojí karmu rychleji odžil. Otázka tedy zní, když budu mít v sobě vědomý laskavý záměr ho takto vždy jak se říká vytočit, zda se bude jednat o bohulibou činnost a zda ho tento způsob nedovede ke klidu a míru třeba rychleji?
Děkuju za odpověd a za práci kterou pro nás děláte – pravidelně poslouchám, moc si toho vážím.
Adam

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA

Odezva – Poděkování od Adama

Ahoj Janko. Kukám na konec online z minulého týždňa… Za ten týždeň mnoho dosadlo… A horúčky boli ku prospechu. Pozerám na seba ako som bol furt v hlave… Mezitím prišlo to uvedomenie ako to s tou myšlienkovitosťou je. Adamovi bolo po tele tak blbo + situácie so spolubývajúcim a stále hučiaci kotol v izbe. Hlavu to postupne vyplo a zostali pocity, ktoré dokázal prijímať s tím aké boli… Teraz sa vracia myšlienkovitosť, no odstup už zostal a „nechoď tam“ mu už neznie ako príbeh, ale praktikuje. Ďakujem Vám Chalani… Ono je to tak srandovne Jednoduché, no proste kedy to trkne, natom taá hra stojí….:))) Dobré ránko.
A ďakujem ešte raz

Adam

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA

Odezva na odezvu od Amandy:

Milí Honzo a Julo,

V tej odozve som nenapísala konkrétnosti, to by len ego ventilovalo, aká hrozná nespravodlivosť sa mu prihodila. Aj tak by som nedokázala postihnúť všetky doležité skutočnosti a ktovie čo by nakoniec z toho vzniklo, okrem toho bezúhonné može byť pre každého niečo iné, takže radšej menej je viac.

Chcela som len vyjadriť, že vaše rozprávanie je pre mňa užitočné, že konkrétne v tom vysielaní sa mi ujasnilo, že „brať veci také aké sú a neodporovať“ neznamená vykonať v každom prípade to, čo po mne chce zamestnávateľ, ale znamená to, že aj keď sa rozhodnem mu nevyhovieť, či už tým, že poodstúpim na bok a vykoná to niekto loajálny, alebo vykonám podľa svojho svedomia a zamestnávateľovi sa to nebude páčiť, v každom prípade sa to udeje bez reptania.

To prvé (vykonať niečo nebezúhonného, pretože to zamestnávateľ chce) je podriadenie sa, a to druhé (prijať následky svojho rozhodovania bez reptania) je pokora – ako to chápem. Napadlo ma, či tí, ktorých irituje slovo „pokora“, či si ju nezamieňajú s podriadením sa. Či už to vnímajú tak, že sa im deje nebezúhonnosť, alebo vykonávajú niečo nebezúhonného na príkaz niekoho iného a podobne, proste sa nejakým sposobom zúčastňujú nejakej nebezúhonnosti a u toho trpia. Pri pokornom prijatí všetkého tak jak je sa netrpí. Napadá vás k tomu niečo?

Amanda

 

JULO

Jen ze záznamu…

 


HONZA

Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

Pokud zatím nedostáváte emailem informace o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

 

FRANTIŠEK:

Shrnutí od Františka, (revidované Julem):

Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

To nám umožňuje alespoň jednou za týden si uvědomovat, že podléháme jen tomu, co uchováváme v mysli. A tedy jak jsme si jindy řekli, na co vrháme pohledy a komentáře, tedy na to, co chceme, ale i nechceme, to potom intenzivněji chytáme. Je na nás, kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. A zde je nutno říci, že my usilujeme jít směrem, kde nemáme komentáře. Boha nacházíme skrze jednoduchost. Přece je jednoduché zanechat komentáře. Tomu každý rozumí, ale trklo vám to rozumění?

Například, nic není dobré ani zlé, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Záleží na tom, kde libovolně uděláme čáru rozdělující dobro od zla, která definuje naši dualitu. Zde je nutné si odkrýt, že všechny názory či stanoviska jsme nakoupili jako děti od svých rodičů, sourozenců, učitelů a jiných, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a rovněž také z předcházejících epizod života. Upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že jsou správné nebo nesprávné, ale proto, že toto upouštění vede k zvýšení úrovní vědomí, co nás vede k pokoji a klidu. 

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás vtahují k vidění nevinnosti a vedou k láskyplnosti a k soucitu. Ukázalo se, že jediným účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno, tímto vlastně uznáváme Já-Bytí, v nás i všech osob kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně a bezúhonně, tedy, abychom se nešťourali, ve svém každodenním životě, s energiemi pod úrovní 200, což je úroveň bezúhonnosti. Zde je vhodné si připomenout, že tedy nemusíme sledovat světové zprávy a šťourat se v nich. Všechno jsou vlastně pohádky, které byly vytvořeny pro ty, kteří naoko volí mít pokoj a klid, ale vnitřně ho nechtějí, chtějí mít pravdu. 

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či i roky oddaně říkáme a používáme na všechno, co nás každý den potkává. Příkladem jsou věty:

„Vykonáváme potřeby přítomnosti, aniž bychom si přáli, aby věci byly jinak.“

„A budu vědět, co je třeba vědět, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet, poznat…).“

„A jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

„Všechen strach je mylnou představou, a já to bezpodmínečně vím, jdu skrze něj, stůj co stůj. V absolutní Skutečnosti okamžiku jsem vždy v bezpečí.“ Důvodem proč většinu věcí děláme, je ze strachu z nemoci, z chudoby, ze stáří či ze smrti.

„Myšlenky naskakují oproti tichému pozadí nemyšlenkovitosti.“ A na každou myšlenku, moji i jiných, máte právo si říci: „Děkuji za pozvání, nepřijímám!“

A jak jsme si již řekli, modlíme se soustavně o Boží Přízeň, čili o přeměnu vyvolávající duchovní energii, která jakoby nabuzovala možnosti, které by nám snad jinak nepřišli na mysl v tom čase. Například o Přízeň na vzdávání našich nakúpených stanovisek, snad i bezeslovně, aby se naše situace ve vzájemném pokoji a klidu nějak poriešila. 

Pomoc Boha se projeví tehdy, když si přiznám, že s těmi problémy se já sám neumím vyspořádat, jsem v koncích a jednoduše je vzdávám Bohu.

Takto vědomě zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky k pokoji a klidu v nás, tedy představy a koncepty v nás. Jednoduše řečeno, přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných lidí a věcí a dovolujeme jim být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným spravovat jejich karmu a nesnažíme se je měnit. Jinak řečeno, máme ochotu vzdát se své  tvrdohlavosti, čímž otevíráme prostor Duchovní Vůlí Já-Bytí. Postupně děkujeme všem emocím a pocitům za pozvání, které nepřijímáme, ale naopak vzdáváme je, protože z nich neustále džusuje náš ego-macík, který chce soustavně zakusovat a nechce mít pokoj a klid. Při upřimném zaostření je vidět, že každá emoce je sama o sobě její vlastní odměnou.

Děkujeme ti, Ó Pane, za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence. A dospějeme k poznání, že „Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.“

A jak Dr. Hawkins říká – Gloria in Excelsis Deo – čili Nejvyšší Sláva Bohu.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo darováno 1082 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1XvQbEJjiEXiPUH7dYPKubwVD2i2Ql7ex/view?usp=sharing