. 90. Podstata duchovní práce; Přijetí toho, co je; No a Co? aneb Naučte se přestat myslet!; Kniha B2: kap.14. Tělo a Společnost – 1.z3; Vrcholná tvrdohlavost ega; Zapletený oproti zařazený – 18.7.2022

. 18. července/júla 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 90. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání naši studijní skupiny používáme službu ZOOM. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K za měsíc – červen – vámi bylo darováno 12905 Kč, k 17.7.2022 – za tento měsíc – červenec – bylo vámi darováno 4284 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: SUR 5: Podstata duchovní práce;

+ SUR_6a: Přijetí toho, co je;

+ SUR_6b: No a Co? aneb Naučte se přestat myslet!;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.14. Tělo a Společnost – 1. část ze 3;

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Vrcholná tvrdohlavost ega + video „Já ne, to ty“;

– Zapletený oproti zařazený;

–?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (62) na setkání z 11. července/júla 2022.

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

– Otevřeno přihlašování se na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022
Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.
Setkání bude i skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.

– Vytvořena stránka s informacemi o regionálních setkáních.

7

) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– „Prečo?“ můžeme nahradit „Odkud fouká vítr?“

– ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 5: Podstata duchovní práce;

+ SUR_6a: Přijetí toho, co je;

+ SUR_6b: No a Co? aneb Naučte se přestat myslet!;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy pravděpodobně po přečtení přidá i potřebná dopřesnění a jistě nezapomene na začátku se zmínit o SUR_3 …
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR5: Podstata duchovnej práce

Klikni zde a otevři text
SUR 5 – Podstata duchovnej práce

 

SUR6: Prijatie toho, čo je!

Klikni zde a otevři text
SUR 6 -Prijatie toho, čo je!

 

SUR6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

Klikni a otevři ke čtení
SUR 6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  –  kapitolu 14. Tělo a Společnost – 1. část ze 3;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení první části 14. Kapitoly – Tělo a Společnost:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 16júl2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 14

Telo a Spoločnosť

.14.1.   Otázka (z 11): Ak prestane stotožňovanie sa s mysľou a s telom, ako môže človek {pokračovať v živote a pretrvávať,} prežívať?

Odpoveď: Sú chvíle, keď je ‘dovolené’ a možné úplne sa zrieknuť tela. Osud, karma, zámer, záväzok, alebo akokoľvek inak sa človek rozhodne to nazvať, {má na to vplyv a} je tiež pôsobiaci. Ak je to predurčené predchádzajúcou voľbou, pokračovanie života v spojitosti s týmto telom smie pokračovať. Robí to však samo od seba. Telo nepotrebuje zmýšľanie, aby prežilo. Vesmír to poskytuje. Dokonca aj teraz, telo každého človeka napĺňa tisíce fyziologických procesov, ktoré zachovávajú jeho život bez akéhokoľvek vedomej myšlienky. Nie je potrebné rozhodovať sa o každom údere srdca alebo tráviacom enzýme. Každá z týchto funkcií robí to, čo má robiť, pretože je začlenenou súčasťou väčšieho celku. Telo taktiež nie je odlúčené od celku, ale je neoddeliteľnou súčasťou vesmíru, a jeho prežitie je funkciou celku. Potrebné informácie sú telu poskytované, keď je to potrebné, a nemusia pochádzať z mysle. Nervový systém a zmysly majú automatické, naučené reakcie.

Hoci všedné telo/myseľ je poháňané nekonečnými chceniami, túžbami, a obavami, keď tieto stratia svoju podkladovú motiváciu, zistí sa, že telo má len veľmi málo naozajstných potrieb. Samotné telo už nie je vyhľadávané, ani potrebné, ako zdroj potešenia, pretože zdrojom potešenia je neustále prítomné Uvedomenie, a radosť z existencie v každom okamihu.

Teda, pokračovanie tela je závislé od miestnych podmienok, ako aj od prítomnosti iných, ktorí dohliadajú na jeho údržbu, a prežitie. Ak miestne podmienky, ako napríklad záujem iných ľudí o prežitie tela, nie sú prítomné, telo smie prestať pretrvávať. Či prežije, alebo nie, je vlastne pomerne nedôležité.

.14.2.   Otázka: Nie sú niektoré funkcie tela ‘nevyhnutné’?

Odpoveď: Vyskytujú sa, pretože taký je prirodzený chod tela, ale vlastne nie sú ‘nevyhnutné’. Majú {však} svoju funkciu, napríklad, opakujúce sa zmyslové zážitky pomáhajú udržiavať zmysel polohy {v priestore} a orientácie. Ja-Bytie je neviditeľné, bezváhové, a prítomné všade, takže dokonca ani zvuk už viac nie je presným ukazovateľom polohy. Telo je svedkované, ale nie je pozoruhodné. Ak sú jeho opakujúce sa zmyslové zážitky {na základe čohokoľvek} prerušené, potom čas, poloha, a telesnosť sú unášané {až do ich stratenia sa}, a dochádza dokonca k strate zmyslu pre orientáciu. Zotrvávanie ‘vo svete’ alebo fungovanie ako ‘jeho súčasť’ sú výsledkom zámerného zamerania sa, a vyžadujú energiu.

.14.3.   Otázka: Znie to mätúco, keď sa hovorí, že myseľ je hlavnou zábranou trknutia {Sebastotožnenia sa s Ja-Bytím}.

Odpoveď: Na objasnenie, kvôli {snáď nášmu lepšiemu} porozumeniu, myseľ by sa dala rozdeliť na ‘oddiely’, a to na ‘mysliacu myseľ’ a na ‘uvedomujúcu si myseľ’. ‘Uvedomujúca si myseľ’ vie, rozpoznáva, a je si vedomá o veľa veciach, a má spôsobilosti, ktoré nezávisia od myšlienok, jazykového prejavu, či náhľadov. Rozpoznáva celky a kľúčové prvky a štruktúry. Ak myseľ prestane slovičkáriť a zaraďovať do sledu myšlienky, stále je schopná rýchleho chápania na neslovnej úrovni. Dokonca aj pes vie alebo rozpozná toho skutočne veľa, pričom na to nepotrebuje jazyk{ové vyjadrovania}.

Táto ‘uvedomujúca si myseľ’ je vždy prítomná, ale je nepovšimnutá, ak je myseľ zaostrená na rozumnosť/ logiku/ myšlienku/ slová. Uvedomujúca si myseľ je obdobná {okrajovému,} periférnemu videniu v porovnaní so {zúženým, zaostreným, jednobodovým,} centrálnym videním {, zaostreným iba do centra diania}. Napríklad, hoci oči môžu byť zaostrené na konkrétny objekt, akým sú hodiny {na stene}, oči súčasne zachytávajú, evidujú, a rozpoznávajú celú miestnosť.

V duchovnej práci je potrebné stiahnuť pozornosť zo {zúženého, jednobodového} centrálneho zaostrenia sa {na jednotlivé detailíky}, na rozptýlenejšie a všetkozahŕňujúce {okrajové, periférne} hľadenie. Centrálne {, Jednobodové} zaostrenie je vždy zaostrené na to, čo zaujíma ego. {Ego chce byť vždy niečím zamestnávané, zabávané, a pozorovať, skúmať, vyhodnocovať, prehodnocovať, pričom je jedno, či ego tento predmet svojho záujmu považuje za ‘dobrý’ alebo ‘zlý’. Prvoradé je zadosťučinenie. Nuda je nepriateľom ega/všedného ja.} {Toto zúžené zameranie,} je to teda zamerané na {nejakú} túžbu {ega}, a {tým vnáša do situácie} obmedzenia {nevšímania si ostatných vecí}. Dalo by sa povedať, že {všedný} človek sa musí zaostrovať {na detaily každodenného života}, aby mohol fungovať. Zaostrovanie sa však dosahuje {na úkor a} vylúčením celku. Periférny nezaostrený pohľad, podobne ako ‘uvedomujúca si myseľ’, je skôr {okolie, rámec} zahŕňajúci, než {okolie, rámec} vylučujúci. Zaoberá sa podstatou, a nie detailmi, a funguje bez námahy, za každých okolností; je vždy prítomný.

Človek je zachovávaný pri živote prostredníctvom {periférnej} ‘uvedomujúcej si mysle’, a docieľuje prostredníctvom zaostrenej {jednobodovej} ‘mysliacej mysle’. {Na lepšie zapamätanie si predošlej vety} mohli by sme použiť rýmovačku. {:} zaostrenosť je zamestnanosť, a periférnosť je pokojovosť. V osvietenom stave, energia neposednej ‘zaostrene mysliacej’ mysle je pohlcovaná späť do beznámahovej, nemysliacej ‘uvedomujúcej si mysle’, a keď je jej to umožnené, stáva sa samotným Uvedomením, ktoré leží za ‘uvedomujúcou si mysľou’ a osvetľuje ju.

Podobne, {jednobodový} zámer vyúsťuje do telesného hľadenia {, pohľadu,} zameraného na blízku stranu predmetu, zatiaľ čo láska vedie k rozšíreniu zreničiek, a oči sa zaostrujú na vzdialenejšiu stranu predmetu alebo osoby, aby boli {do ‘pohľadu’} zahrnuté. Je kolujúcim vtipom, že väčšina mužov vám vôbec nedokáže rýchlo povedať, akú farbu majú oči ich manželky.

Zaostrená, lineárna, slovne {orientovaná} myseľ sa môže učiť ‘o’ Bohu, ale pretože Pravda je úplná a všezahrňujúca, nie je vybavená na to, aby vedela alebo bola schopná poznať Boha priamo či zo skúseností. Dalo by sa povedať, že {jednobodové, teda} centrálne videnie {, alebo použijúc odborný výraz}, makulárne videnie, je ‘jang’ v porovnaní s periférnym videním, ktoré je ‘jin’. Intelekt je jang {‘hrnúť sa tvrdo do toho’}; {pričom} Ja-Bytie je porovnateľné skôr s jin {umožňovať}. {Tým, že Ja-Bytie je všezahrňujúce, zahŕňa v sebe aj jang, a} (hoci zahŕňa jang, robí to spôsobom jin!)

Moment osvietenia či trknutia {tohto stavu} je ako veľmi vrcholný jin a jang ‘zážitok’. Je to danosť, ktorá je obdržaná. Vrcholné vzdanie sa otvára dvere odhaleniu {podstaty Všetkého-Čo-Je}, ktoré predstupuje, aby bolo obdržané. To je vrcholná moc Jinu. Božia Prítomnosť predstupuje s takou obrovskou {intenzívnou} mocou, že sa javí ako vrcholová prítomnosť jangu. Osvietenie je vyústením tohto spojenia; je teda absolútne zavŕšené a konečné. Tento výskyt {tejto udalosti osvietenia} je ako zrod novej {medziplanetárnej} hmloviny, zrod hviezdy. Môže to znieť zveličene, pokiaľ netrkne, že osvieteným sa nestáva miestne, obmedzené ‘ty‘. Naopak, Ja-Bytie je Všetko-Čo-Je celého vesmíru; preto druhí, ktorí dospeli do tohto stavu, ho popisovali ako ‘kozmické vedomie’, vzhľadom na ohromnosť tejto ‘udalosti‘. Netreba zabudnúť, že tento výskyt má dopad na celé vedomie celého ľudstva, a to po mnoho tisíc rokov a ďalej do nekonečna.

Bez objavenia sa vedomia Avatára na tejto planéte, ľudstvo by samo seba zničilo už pred tisícročiami. Takže keď Budha vyzdvihuje cnosti a veľkoleposť svojho ‘učenia’, je iba jednoducho skromný a vecný. Nemá to nič spoločné so samochválou. Uvedomenie si toho, čo udržiava všetok život, je sotva malým objavom. Každý mudrc vie to isté, ale vyjadruje to inak alebo možno v iných jazykových štýloch.

End 1of3

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Vrcholná tvrdohlavost ega + video „Já ne, to ty“;

– Zapletený oproti zařazený;

–?

 

Ad: – Vrcholná tvrdohlavost ega + video „Já ne, to ty“;

Stále si opakujeme, že Ego by raději zabilo, než by si přiznalo, že nemá pravdu.

Julo se Honzy během přípravy na dnešek zeptal, jestli mu muže uvést nějaký příklad této vrcholné tvrdohlavosti ega. Honza na první dobrou si nevzpomenul a Julo mu řekl o případu, který minulý týden zachytil a dnes se o něj podělí se všemi ve skupině. Až bude chtít Julo pustit video „Já ne, to ty“, tak Honza je připravený jej přesdílet. Předávám slovo.

JULO:
–?

HONZA: Dotazy?

 

Ad: – Zapletený oproti zařazený.

Julo si vzpomenul na jednu odezvu, ve které se řešilo partnerské soužití.

Zapletený oproti zařazenému;
– Zapletený představuje Mudrování a dokazování pravdy
– Zařazený je sesouladěný se záměrem.

Tedy zaplétáme se v manželství, nebo jsme sesouladění.

Určitě to „Zapletený oproti zařazenému“ lze zobecnit a platí to i pro duchovního studenta, že Julo? Předávám ti slovo a děkuji za rozvinutí tématu.

 

JULO:
–?

 

HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, zejména díky jeho partnerce, která toto všechno, z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 90 týdnů.

 

Děkuji vám!

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (62) na setkání z 11. července/júla 2022.

– ?

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

 

  • Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu možnost se setkat již o den dříve, na takovém předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Představa je, že oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí a spočinutí v kruhu stejně zaměřených, připadně zapojením se do přípravy hlavní části setkání.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je doplněna stránka s informacemi o osobním setkání ve Střílkách a pro přihlášení se na setkání.
Odkaz na aktualizovanou stránku: Mezinárodní – Střílky (CZ) (15.)16. až 18.9.2022

Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval a nadabuje do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.
Setkání bude i skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.

Tedy bude to takový filmový festival složený z dabovaných krátkých videí a jejich rozborem pro případná trknutí. A stále máte sami možnost vybírat z krátkých videí uložených na Youtube od VeritasPublishing video k dabingu, které vás zaujalo. Tato videa budou promítána pouze ve Střílkách, protože platí zákaz šíření dabovaných videí s DRH od Veritas Publishing, s výjimkou „potřebných“. Julo bude přítomen pomocí on-line připojení se skupinou během celého programu setkání, i když je v Kanadě čas posunutý a je tam o šest hodin méně.

K ubytování: Ctíme pravidla hostitelů v Ášramu. Proto páry a matky s dětmi již nebudou moci být ubytování v pokojích v hlavním objektu Zámku, mohu se ubytovat mimo Ášram. Ve 4. a 6. lůžkových pokojích budeme ubytovávat ženy i muže odděleně, do ¾ kapacity, tedy neobsadíme v pokojích všechna lůžka. Postele budou vybaveny lůžkovinami a povlečením.

Plánovaná kapacita ubytování je přibližně 60 osob + 40 jako rezerva ve velkokapacitních průchozích pokojích. Jakmile bude na zámku ve 4. a  6. lůžkových pokojích plno, oznámíme, že další přihlášky budou zařazeny na ubytování formou náhradníků nebo do velkých pokojů. Je možnost absolvovat celý program včetně stravování, ale bez ubytování a ubytovat se mimo Zámek v blízkém okolí.

  • Také v oddíle Osobní setkání je vložen odkaz na Regionální setkání. Tato stránka se zobrazuje jen přihlášeným, je to určitá ochrana proti spamu a pro větší pocit soukromí, máte možnosti ji sami editovat vložením nového tématu – s informací – kde a kdy – se bude konat regionální setkání, které jste se spolu rozhodli uskutečnit. Nebo když to nezvládnete sami, pak to za vás vloží Honza, když mu o plánovaném setkání napíšete.

Nyní je v oddíle Regionální setkání informace o setkání v Bratislavě během tohoto víkendu.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– „Prečo?“ můžeme nahradit „Odkud fouká vítr?“

JULO:
–?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání: