3. Aký je najjednoduchší postup na meditovanie?

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr David R Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie? 01

Všetka duchovná pravda s nachádza v každom duchovnom koncepte; je iba potrebné úplne pochopiť jeden jediný duchovný princíp, aby sme porozumeli všetky a dospeli k poznaniu Reality. Zvoľte si jeden duchovný princíp či nástroj a neúnavne ho uplatňujte až do jeho úplného vyčerpania: odpúšťanie alebo láskavosť prevedené do úplného vyčerpania, 3. krok z 12-stupňového programu, čokoľvek. Potom ho uplatňujte na každučkú myšlienku, pocit, čin, správanie, a to bez výnimky.

Stačí jediný skalpel na rozpitvanie celého ľudského tela a stačí jediný duchovný skalpel na odseknutie sa od ega. Spočiatku to vyžaduje úsilie na prekonanie prirodzeného odporu, ale keď sa ochota to robiť zdokonalí, a to postupným vzdávaním sa, tento nástroj ožije svojim vlastným životom – tu už neexistuje nejaké ‘ja’, ktoré to robí.

Nakoniec si uvedomíme, že tento nástroj je ovládaný niečím iným ako osobným ja. Pravdu nemôžeme ‘nájsť’, takže je ju márne ‘hľadať’. Božstvo sa bez námahy vyjaví samo. Ide o to, aby sme sa na to pripravili, prostredníctvom agónie zomretia malého ja a našej osobnej agendy. Telo je ‘ono’, karmická, kľúčikom naťahovacia hračka, ktorá si sama od seba kráča za svojím osudom; na toto kráčanie vôbec nikdy nepotrebovala ‘mňa’. Ako sa mi mohla takáto myšlienka vôbec objaviť a panovať?

Duch a srdce sú jedno. Je to srdce, ktoré je zajedno s Bohom, nie myseľ. Objaviť svoje srdce znamená objaviť Boha.

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie? Myslím si, že by ste mali len sedieť s mierne zdvihnutými a vystrčenými rukami, nie na prijímanie, ako sa to traduje na západe, ale naopak, aby ste vyžarovali to, čo by ste dali svetu a ľudstvu. V tichom sede, s vystrčenými rukami, akoby ste chceli požehnať svet, sa stanete sprostredkovateľom Boha a vyžarujete bezpodmienečnú lásku. Dávate všetko, čo ste nekonečne schopný dať. Ste vyžarovacou anténou.

Začnete modlitbou, niečo ako povedal St. Francis:

„Ako tvoj služobník, Ó Pane, dávam to, čo si mi dal.“

Pritom tom, ako to robíte, sa prebudíte k tomu, za čím svet volá o pomoc, a automaticky to vyžarujete, a zrazu si uvedomíte, kto ste. Je to všetko bez slov. Môže to trvať roky kým vám to trkne. Je to jednoduché a priamočiare ako laser. Stanete sa nekompromisným laserovým lúčom.

Pokračujete v tom a to, čo ľudstvo potrebuje, sa vám odhalí, a to, čo ľudstvo v podstate je, sa vám odhalí, a nakoniec aj to, čo je realita Vášho Bytia vyjde do popredia v Absolútnej Súladnej Dokonalosti.

Myseľ je utíšená. Všetko existuje z titulu svojej vlastnej podstaty a vychádza spontánne do popredia. Neexistuje ‘tu’ alebo ‘tam’, ani subjekt a objekt, ani ‘ja’ a ‘ty’. Nič nezapríčiňuje niečo iné. Všetko je už tak, ako to má byť. Neexistuje rozkúskovanosť. Všetko je zliate v jednom.

A nie je nič úžasnejšie ako spätný návrat domov k svojmu vlastnému Zdroju.

 

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: Dr David R Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

 

Total Page Visits: 118 - Today Page Visits: 2