. 81. 1+2 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování (540 a 600); Co je Oddanost?; Četba B2, kap.11. – Podél Cesty 2.část ze 2; B5K13: Intelekt: Myšlenkové pochody, Myšlení – 16.5.2022

. 16. května/mája 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 81. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K 15.5.2022 za tento měsíc – květen – bylo vámi darováno 3740 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro.

 

2) Vzdávání: SUR 3: 1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování (540);

+ SUR 4a: 2 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování (600);

+ SUR 4b: Co je Oddanost?;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.11: Podél Cesty – 2. část z 2;

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Čtení překladu části z B5 (Překlenování úrovní vědomí), Kap.13: Intelekt – Myšlenkové pochody – Myšlení;

– ?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (53) na setkání z 9. května/mája 2022 a ze Střílek.

– DoOdezvy z osobního setkání  – Střílky (jaro) 2022;

– Odezva od Amandy – Prospěšnost opakování SURů;

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH..

– ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Motto EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým tlumočením:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 3: 1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování (540);

+ SUR 4a: 2 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování (600);

+ SUR 4b: Co je Oddanost?;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů…
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text SUR 3

 

SUR4a: 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text SUR 4a

 

SUR4b: Čo je Oddanosť?

Klikni zde a otevři text SUR 4b

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.11: Podél Cesty – 2. část z 2.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení druhé části 11. Kapitoly – Podél Cesty:

JULO:

 

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 07máj2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

 

Štvrtá časť

DISKUSIE A PREDNÁŠKY

Prepisy rozhovorov a stretnutí vo viacpočetných krajinách so skupinami duchovných študentov majúcich rôzne duchovné zázemie.

 

KAPITOLA 11

Pozdĺž Cesty

Návštevníci majú otázky, ktoré sa netýkajú vyslovene Ja-Bytia alebo Skutočnosti, ale sú to nejasnosti, ktoré sa objavia skoršie v priebehu duchovného skúmania.

Pokračování navazující na první část.

.11.11. Otázka: A čo karma?

            Odpoveď: Môžeme sa vyhnúť kontraverziám a rozporom tým, že nebudeme používať tento pojem, ktorý sa {ľuďom} v Západnom svete spája {iba} s Východnými náboženstvami a {Východnými} duchovnými tradíciami. Namiesto {tohto sústredenia sa na pojem karma,} môžeme {radšej} pozorovať spätosť medzi konaním {ľudí} a voľbami {ľudí}, duševnými aj fyzickými, s {ich} následkami. V skutočnosti tieto nie sú časovo následné, ale sú vlastne súbežné, a zdanlivo oddelené zdanlivosťou vnímania. (Pozerajúc) zvonku duality zdanlivosti vnímania, ‘udalosť’ a jej ‘dôsledky’ sú jednou a tou istou vecou. Nič sa vlastne {v skutočnosti} nehýbe, okrem samotného bodu zdanlivosti vnímania.

Všetky náboženstvá, bez výnimky učia, že {naše} rozhodnutia, voľby, a činy sú spojené s dôsledkami, ktoré sa objavia a nastanú neskôr v ‘čase’. Ak sa na život pozeráme ako na kontinuum {, teda plynulý prechod, plynulé ‘plachtenie’} z jednej sféry do druhej, potom sú všetky náboženstvá rovnaké v tom, že učia, že činy {v tejto sfére života} majú dôsledky v inej sfére či v pomeroch, časovo nasledujúceho životného úseku {po skončení terajšej fyzickosti, ktoré, to skončenie, sa všedne nazýva zomretie}. Všetky náboženstvá učia, že bude jestvovať nefyzický život, ktorý {vytlačí a} nahradí fyzický. Zmätok tu vzniká z nesprávneho označenia tohto života ako fyzického a ďalších životov ako nefyzických alebo opakujúcich sa fyzických. V prvom rade {treba povedať, že} tento život je vnútorné, subjektívne prežívanie, ktoré zahŕňa fyzické telo, ale je od neho nezávislé. Preto ani táto súčasná existencia nie je vlastne fyzická.

Tento život je subjektívnym dobrodružstvom akejsi tajomnej bytosti zvanej ‘ja’. Túto terajšiu životnú epizódu ‘ja’, môže toto ‘ja’ považovať za fyzickú, ale to je, samo o sebe, mylnou predstavou. Či časovo následné životné epizódy obsahujú mylnú predstavu fyzickosti alebo nie, je ozaj nepodstatné pre vyvodzovanie a význam časovo postupného napredovania pomerov. Všetky ‘epizódy životov’ sú subjektívne, nefyzické, vzájomne prepojené, a vlastne nepretržité. Každá z nich je podmienená a určená voľbami, stanoviskami, a ich dôsledkami {s nimi spojenými}. Všetky možnosti, sú zahrnuté vo vývoji vedomia. Keď sa vedomie prestane stotožňovať s formou, je potom mimo karmy {, čo nastáva nad 600}.

Je značne zaujímavé, že novorodenci už majú ciachovateľnú úroveň vedomia v čase svojho narodenia, a že tá úroveň, u väčšiny ľudí, zvykne pretrvávať počas celého ich života. Napredovanie vedomia u priemerného človeka počas jeho života napreduje približne o päť bodov. Protirečivo, však úroveň vedomia ľudstva ako celku zostávala po mnoho storočí na úrovni 190 a len nedávno prekročila kritickú hranicu 200, na súčasnú úroveň {v roku 2001 na} 207. Miera zvyšovania všeobecnej úrovne vedomia je brzdená obrovským počtom ľudí, ktorí naďalej robia negatívne rozhodnutia a voľby.

.11.12. Otázka: Súvisí teda karma s formou?

            Odpoveď: {Pred týmto okamihom} predchádzajúce pomery vedomia pozostávajú zo šablón vyjadrených ako prevládajúce energetické polia relatívnej moci. Každá úroveň {vedomia} obsahuje v sebe {pre ňu} nevyriešené záležitosti a obmedzenia, ktoré vylíčujú tú{-ktorú} úroveň, a tým stoja zoči-voči jednotlivcovi {aby práve s tými jednal}. {Náhodne si} povedzme, že pri narodení, energetické pole {nejakého} človeka ciachuje na úrovni 150. Hlavnými konfrontáciami tohto človeka bude určite hnev. Môže stráviť celý {tento fyzický} život alebo {dokonca} mnoho epizód životov s hnevom ako ústrednou témou. {A napríklad,} osoby, ktorých energetické pole ciachuje v 50tkách, budú vystavené životu v chudobe a {materiálnom} odňatí, a môžu sa narodiť do hladujúcej populácie, pustošenej chorobami a vojnou {, ale samozrejme iba s ich súhlasom pred narodením}.

.11.13. Otázka: Nie sú {zdanlivo vonkajšie a zdanlivo vnútorné} pomery {, podmienky,} narodenia čisto náhodné, závislé od génov, chromozómov, a geografickej, a časovej náhody?

            Odpoveď: Nič vo vesmíre sa nedeje náhodou či nehodou. Vesmír je ucelenou súbežnosťou a vzájomným spolupôsobením nespočetných pomerov, zúčastňujúcich sa {a pôsobiacich} v nekonečnom počte energetických vzorov {, príťažlivých polí a úrovní vedomia}. V stave Uvedomenia, to všetko je zrejmé a možné jasne vidieť a poznať. Mimo tej úrovne Uvedomenia by sa to {, toto vesmírne spolupôsobenie,} dalo prirovnať k nespočetným, neviditeľným magnetickým poliam, ktoré automaticky pripojujú alebo odpudzujú umiestnenie človeka, a vzájomne pôsobia podľa umiestnení, a relatívnych razancií a polarít. Všetko ovplyvňuje všetko ostatné a je v dokonalej rovnováhe.

V Uvedomení, sotva postrehnuteľné vnútorné fungovanie vesmíru sa odhalí samo, ako majestátny tanec neuveriteľne zložitého dizajnu a vykonávania. Stane sa jasným, že to, čo svet nazýva zázračným, sa deje ako dôsledok posunu energie, napríklad takej, aká je vytvorená láskou alebo modlitbou. Je tiež možné ľubovoľne vybrať akýkoľvek výraz ľudských činností a vzájomných spolupôsobení, a ociachovať moc energií, ktoré sa na ňom podieľajú. Prirodzene vlastné energie, združené so všetkým, čo existuje, určujú ich osud, v závislosti od všetkých prevládajúcich pomerov v celom vesmíre. V celom vesmíre, tieto sú vyjadrené miestne ako prevládajúce pomery. Náhoda či neférovosť nie sú možné. Každý čin, rozhodnutie, myšlienka, alebo voľba mení vzájomne spolupôsobiace rovnováhy, a má dôsledky.

.11.14. Otázka: Je teda karma všeobecným rozpoložením?

            Odpoveď: {Áno}. Celé odvíjanie, a vzájomné pôsobenie, vo vývoji {, =v evolúcii,} všetkého vo vesmíre, je úplne karmické. {A teda} ľudský život nie je {tomu} výnimkou. Podobne, všetky možnosti {‘udiania’ sa čohokoľvek} sú určované celým súborom vesmíru a všetkého v ňom. {Napríklad z ‘mačkovej’ karmy bude raz} mačka {, a tá} sa {pre narodením} zrazu nepremení na {fyzicky narodeného} psa. Je to ‘karma’, {posobiaca cez rodičov,} ktorá má za následok výber {rodičov a tým ich} génov a chromozómov pri narodení človeka {, a nie naopak!}, ako aj miesto, umiestnenie, a pomery {, takže človek sa nenarodí mačkou. Človek sa narodí v určitom ‘karmicky perfektnom’ zdravotnom stave, na určitom ‘karmicky perfektnom’ mieste zemegule, do určitých ‘karmicky perfektných’ životných pomerov, ktoré sú všetky najoptimálnejšími rozpoloženiami pre vývoj ‘narodenej’ duše}. Energetické pole vrodenej driemajúcej pretrvávajúcej spôsobilosti možného prejavenia sa toho energetického poľa mačky nie je priťahované vstupom do tela psa. Dá sa, pomocou svalového testovania, stopovať ‘karma’ ktoréhokoľvek tvora. {Vlastná podstate vo} vnútri každého tvora, karma je {, predstavuje,} pole možných volieb, ako aj dôsledkov z minulých volieb {, čo vystihujú ľudové múdrosti, ako napríklad: „Ako zaseješ, tak budeš žať“, alebo “Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva“}. Obvykle, tieto {karmické} prevládajúce súbory pomerov sa označujú ako údel, osud, alebo {akože} náhoda.

.11.15. Otázka: Aké je vzájomné pôsobenie medzi viditeľnou a neviditeľnou sférou?

            Odpoveď: Akákoľvek rozluka medzi nimi je {tvorená egom a} svojvoľná, a týka sa len zdanlivosti vnímania. Oboje, prejavené aj neprejavené, je uceleným celkom. Fyzický svet zdanlivostí vnímania je svetom následkov. To, čo všedný svet je, nemá moc zapríčiňovať čokoľvek. Moc príčinnosti existuje iba v neviditeľnej sfére. {Ukážme si to na príklade známeho New Yorského mrakodrapu, ktorý po jeho dokončení v roku 1934 bol vyše 40 rokov najvyššou budovou sveta, so 102 poschodiami. Táto} budova ‘Empire State Building’ vznikla existovať najprv ako myšlienka a návrh vo vnútri mysle jej tvorcu, ktorá bola následne posilnená vôľovým činom, aby sa objavila ako {toho} dôsledok vo viditeľnom svete. Ako fyzická budova, táto nemá moc príčinnosti, zapríčiniť, aby sa niečo stalo. Jej prítomnosť predstavuje miestne pomery, ktoré majú dôsledky, ako napríklad prúdenie vetra {okolo budovy} alebo tiene {ktoré vrhá}, ale moc príčinnosti nie je prirodzene vlastná stavbe ani jej častiam.

.11.16. Otázka: Čo objasňuje čohokoľvek existenciu?

            Odpoveď: Božia Priazeň určuje všetko Tvorenie, vo všetkých jeho prejavoch a stránkach. Hovoríme, že neprejavené prichádza do prejavenia sa, ako prejav vyjadrenia Božej vôle. Toto je umožňované a aktivované Božou Prítomnosťou, ktorej črtou je umocňovať Vývoj možného do uskutočneného. Mohli by sme napríklad povedať, že semeno je driemajúce a neaktívne, no a v Božej Prítomnosti začne rásť. Vrodené driemajúce pretrvávajúce spôsobilosti možného prejavenia sa vzorov pre objavenie sa {do} materiálnosti, sa nachádzajú v neviditeľnej sfére ako energetické vzorce. Črta ‘skutočnosti’ {, naozajstnosti,} je len vyžarovanie Ja-Bytia, ktoré napĺňa črtu, ktorú nazývame skutočnosťou. Všedná myseľ pripisuje túto črtu skutočnosti akejkoľvek hmote, a predstavuje si, že skutočnosť vychádza zo samotnej hmoty. Jediná vec, ktorá je skutočná, je Ja-Bytie, ktoré, z povahy svojej božskosti, vyžaruje črty života, skutočnosti, a existencie. Život je buď prítomný, alebo nie je.

Nieto žiadnej samoexistujúcej skutočnosti, akou je {povedzme napríklad} smrť, rovnako ako nieto ničoho takého, ako je ‘vypnutosť’ v elektrickom kábli, ktorý je bez prúdu. {Ego si vytvorí pojem ‘vypnutosť’ ako protiklad k ‘zapnutosti’, podobne ako si ego vytvorí pojem ‘fal>še’ ako protiklad k ‘pravdivosti’. ‘Faloš’, sama o sebe, v skutočnosti neexistuje. Pri svalovom testovaní nemá odozvu a teda neutužuje testovací sval. Utuženie svalu je následkom existencie testovanej veci}. Božstvo samo seba prejavuje ako forma a/alebo život, v závislosti od {priaznivých} miestnych pomerov {na prejavenie}, a vrodených driemajúcich pretrvávajúcich spôsobilostí možných prejavení sa {, =potenciality}. Bez {tejto} predchádzajúcej potenciality (‘karmy’) pre život, nikto by sa nemohol narodiť. Celý vesmír a všetko v ňom je vlastne synchrónnou karmickou výkladnou skriňou a jedinou udalosťou.

.11.17. Otázka: Znie to, akoby bol všetok život do značnej miery vopred stanovený. Nie je to predurčenie?

            Odpoveď: Nie. Predurčenie je niečo celkom iné. Predurčenie, ako pojem, naznačuje, skryté a domnelé, obmedzenie a {ako aj} vyústenia, zatiaľ čo karma nastavuje príležitosti a zóny slobody pre voľbu. Rozsah volieb, ktoré sú {pre človeka} dostupné, je obmedzený prevládajúcimi pomermi, ktoré sú {k človeku} priťahované či nastavované jeho karmickým profilom energetického poľa {=Julov makovník}. Voľba {vytláča a} nahrádza karmu a môže ju prehlasovať alebo ju meniť aktom {duchovnej} Vôle.

 

.11.18. Otázka: Ako je to so slobodnou vôľou?

            Odpoveď: Súčasťou energetického vzoru človeka, zdedeného pri narodení, sa vyskytuje vrodená spôsobilosť pre voľbu a rozhodnutia. Tieto sú prístupné, v {určitej} kvalite a množstve, {a to} v závislosti od ciachovaného energetického poľa človeka. V {medziach} rámca dedičnosti a vývoja jednotlivca {narodeného} do {tohto} sveta {formy}, zakúšame, že človek má príležitosť odpustiť, alebo nenávidieť a odsudzovať. Dalo by sa povedať, že duchovná nadnášanlivosť človeka stúpa s voľbou odpúšťania, a klesá s {s voľbou} nenávisti. Každá voľba teda posúva človeka do iného ‘miesta’ v celkovom energetickom poli ľudského života. Hovorí sa: „Vrana k vrane sadá“, „Podobný podobného si hľadá“, „Každého raz dostihnú jeho klamstvá“, „Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva“, a „Žneme to, čo sme zasiali“. Budha povedal, že nie je potrebné napádať, ani trestať, svojich nepriateľov, pretože oni sami sa podrazia ako následok svojej vlastnej povahy. Všetky náboženstvá učia, že tento život ovplyvňuje nasledujúci; či ten nasledujúci je vlastne fyzický alebo nie je, je preto bezpredmetné. Život sa nemôže stať neživotom, môže iba zmeniť formu a prejav. {Pripomeňme si, že človek si môže pozmeniť svoju ciachovanú úroveň svojím zámerom, a ak, v súlade s Božou vôľou, tak počuje o, a volí duchovné napredovanie}.

.11.19. Otázka: Nie je vyššie ciachované energetické pole ‘lepšie’ ako pole, ktoré ciachuje nižšie?

            Odpoveď: Nie je ‘lepšie’, len {je} inakšie {,rovnako ako zimné ročné obdobie nie je lepšie ako letné, sú len inakšie, ak odstránime uprednostňujúce stanovisko ega/všedného ja}. Každý tvor má svoju činnosť {v tejto epizóde života} na vykonávanie, vo svojom príspevku k celku {k chodu sveta a vesmíru, a teda dovoľte ľudom vykonávanie ich poslania, osudu}. Jedna tehla nie je lepšia ako iná, pretože je väčšia alebo {zamurovaná} vyššie v budove. ‘Väčšie’, či ‘menšie’, či ’lepšie‘ sú posudzujúce pojmy, vychádzajúce zo stanoviska {všedného ja, ktoré je však vždy dobrovoľné}. Každý tvor, ktorý žije, {dieťa, či antilopa, či púpava} prežíva rovnakú radosť z uvedomovania si existencie. Božská Prítomnosť vo Všetkom-Čo-Je, napĺňa túto vlastnosť ako dôsledok Tvorenia. Zviera, rastlina, či človek sú si rovní v radosti z existencie {, rovnako ju pociťujú, avšak prejav tejto radosti je a môže byť značne odlišný, a inými nerozpoznaný}. Ľudská myseľ môže premýšľať a hĺbať. Rastlina, ak by mala myseľ, by pravdepodobne považovala myslenie za prebytočné a hlúpe. Každá bytosť, ktorá žije, miluje svoju existenciu, nie preto, že má emocionalitu, ale preto, že radosť z uvedomovania si je prirodzene vlastná životu a všetkej existencii. Poznanie nevyžaduje ani myšlienky, ani pocity, pretože existencia obsahuje črtu Božského Uvedomenia. Samotný život {sám o sebe vie}, že existuje, ale zapletáva sa do stotožňovania sa so svojou súčasnou formou. Z úrovne Uvedomenia {, a to z} Pravdy a Skutočnosti, smrť je nemožnosťou, pretože nemá skutočnosť {, naozajstnosť}, rovnako ako nebytie nie je skutkovým stavom, ale mentálnym opisom. Aby smrť mohla nastať, musela by byť súčasťou karmickej vrodenej driemajúcej pretrvávajúcej spôsobilosti možného prejavenia sa vesmíru {, =jeho potencialitou}. Nie je to možná potencialita, a nieto {také} čo nastať. Ničota nie je vec, ktorá môže nastať.

Život, rovnako ako existencia, nemá protiklad, práve tak ako pravda nemá protikladnú, samoexistujúcu pseudoskutočnosť, akou je {napríklad} faloš. Pravda je buď prítomná, alebo nie je. Božstvo, Boh, Všezahrnutosť, Jednozliatosť, a Absolútnosť sú Všetko-Čo-Je; protiklad k Bohu nemôže existovať. Iba pravdivé je pravdivým; nič iné neexistuje. Všetok strach, teda, vzchádza z pripútanosti k forme, v dôsledku mylnej predstavy, že forma je nevyhnutnou podmienkou pre existenciu.

KONIEC B2K11 {, } ‘’ ô ä „“ 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Čtení překladu části z B5 (Překlenování úrovní vědomí), Kap.13: Intelekt – Myšlenkové pochody – Myšlení.
Poněkolikáté jsme se v neveřejné části vraceli k překladům části z B5 a Jirka vyslovil přání přeložit asi jednu stranu z této knihy, Julo minulý týden překlad připravil a nyní jej přečte:

B5, Posledný podnadpis v K13- Rozum; Myšlienkové pochody: Myšlienkovitosť (pp.233, 235)

Hlavným odradením od duchovného vývoja a preklenutia stotožnenia všedného ja s mysľou je spracovávanie údajov, symbolov, a slov prostredníctvom náhodných myšlienkových pochodov, o ktorých sa predpokladá, že sú ‘myslenie’. Počas meditácie, toto myšlienkové žvatlanie je rozčarujúce, a stáva sa zdrojom úzkosti. Pokúsiť sa utíšiť myseľ silou {osobnej} vôle je neúčinné, a výsledky sú obmedzené, a krátko {trvajúce}. Porozumením zdroja toku myšlienkových pochodov je ich možné preklenúť, odhaliac ticho, z ktorého myšlienkovitosť vzchádza.

Myšlienkové pochody sú egocentrického pôvodu {, teda ego je stredobodom pozornosti} a ich hlavnou funkciou je komentár. Ak nie je vyžiadaná, myšlienka je márnivosťou, nekonečnou procesiou názorov, zdôvodňovaním, opätovným spracovávaním, vyhodnocovaním, a sotva postrehnuteľným posudzovaním, ktorými sa myšlienkam dáva hodnota či závažnosť skrze {ich} domnelú dôležitosť, pretože sú ‘moje’. Ego je očarené svojím životným príbehom a tým, že je ústrednou postavou.

Je konfrontačné {, teda proti srsti,} prirodzene vlastnej márnivosti ega si uznať, že ak nie je požiadané riešiť problémy, jeho myšlienkové pochody sú prebytočné, a nemajú žiadnu prirodzene vlastnú cennosť alebo hodnotu. Takže ‘dôležitosť’ je samozvaná márnivosť, a ego predpokladá, svojou nafúknutosťou, že má ‘právo’, a {teda tým} je oprávnené zasahovať do mieru a ticha, {svojim} nekonečným detinským bľabotaním a žvatlaním. Myseľ má pomyselné publikum {, seba,} a vedie monológ kvôli sebachvále a {svojej} domnelej dôležitosti {ako stredobodu vesmíru}. Nedisciplinovaná myseľ má pozorovací komentár či názor na všetko. Koho to zaujíma? Kto sa naň pýtal? Jej myšlienky sú často opakujúce sa, praobyčajné, jednotvárne a fádne.

Je to úľavou nechať myseľ stíchnuť, a len tak ‘byť’ s okolím {, teda bez žvatlania}. Mier je {toho} výsledkom, a prevládne uznanlivosť a vyrovnanosť. Aby nám trklo, že prebiehajúci komentár nie je potrebný alebo dokonca ani {nikým} povolený, {duchovná} Vôľa dáva mysli povolenie byť ticho. Keď sa zníži {cennosť mysle} a prizná sa pokorné uznanie vlastných nedostatkov a nevedomosti, márnivý základ myšlienkovitosti sa zrúti, a na jeho mieste človek objaví radosť z vnútorného ticha, ktoré vlastne tvorí deväťdesiatdeväť percent mysle. Iba jedno percento vlastne bľaboce.

Značne ukáznená myseľ by mala hovoriť len vtedy, keď je požiadaná o vykonanie nejakej úlohy. Netrénovaná myseľ sa stáva neposlušným účinkujúcim ‘na javisku’ a mrzutosťou. Všedné ja sa potrebuje naučiť rešpektovať Ja-Bytie, a Ticho Božej Prítomnosti. Pozorovaním mysle sa stane zrejmým, že predstavuje vyrušujúce, neposlušné dieťa, ktoré sa neustále dožaduje pozornosti.

Zvyčajne je neplodné pokúšať sa odblokovať myšlienku alebo prinucovať myseľ, aby bola ticho, bez odstránenia jej pohnútok a zadosťučinenia. Jej motivačné korene možno rozpoznať a vzdať sa ich. Vtedy je prekvapivo možné urobiť rozhodnutie: jednoducho nemyslieť na nič. Toto je možné zosúladením s Nekonečným Tichom, z ktorého myšlienkovitosť vzchádza. {Toto nekonečné Ticho je prítomné sústavne a} nachádza sa nie medzi {myšlienkami}, ale {ticho zotrváva} až tesne do objavenia sa myšlienok {, kedy, naskočením myšlienok, sa toto Ticho naruší}.

Užitočnou metódou na obídenie myšlienkových pochodov je tvorivá predstavivosť, pri ktorej je želaný cieľ predstavovaný a držaný v mysli, a to opakovane z času na čas. Možnosť uskutočnenia má sklon sa prejaviť, keď sú podmienky priaznivé, a {pričom náš nevyhnutne prítomný} zámer (plus karmické náchylnosti) predstavujú vplyv rámca. Pri bežných myšlienkových pochodoch, logika a časová následnosť sú videné ako príčinné a taktiež vyžadujúce úsilie. Predstavivosť je vplyvná na vyústenie celkom inými (a jednoduchšími) mechanizmami.

JULO:

?…

 

HONZA: Dotazy?

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 81 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (53) na setkání z 9. května/mája 2022 a ze Střílek.

– DoOdezvy z osobního setkání  – Střílky (jaro) 2022;

Má z vás ještě doodezvu z Osobního setkání ze Střílek?

   Honza má jednu doodezvu. Ten 24 hodinový zpěv a bubnování na Zámku nebyla akce Hare Krišna, jak jsem vás minule mylně informoval, ale šlo o zpívání Badžanů, akci zaštiťovala místní Joga v denním životě v rámci Bhakti jogy – cesty skrze srdce.
Jak se to Honza dozvěděl? Volal mu dnes jeden sledující, který nás dostal doporučení od své duchovní skupiny, zabývající se cestou dle učení Ramany Mahárišiho předávaného prostřednictvím pana Vacka, již nežijícího zakladatele neformální duchovní školy. Sledující pán, bohužel Honza si nezapsal jméno, sdělil tuto nepřesnost z minulého či předminulého onlajnu. Také mi sdělil poděkování za naše aktivity v rámci studijní skupiny Dr. Hawkinse, a jeho dotazy inspirovaly Honzu k přesdílení a ukázce stránek hawkins support a návodem, kde a co najít. Tomu se budeme věnovat ihned po ukončení těchto odezev. Zatím nás tento pán sleduje jen z Youtube, snad se k nám někdy připojí i na ZOOM a položí dotaz, nebo napíše odezvu. Je vítán, jako každý, kdo chce mít klid a ne pravdu.

JULO:

?…

– Odezva od Amandy – Prospěšnost opakování SURů;

Amanda napsala email:

Ahojte všetkým…Amanda chce len tak napísať, že rada od Dr. Hawkinsa (prostredníctvom Jula) v opakovaní 2, 3 duchovných princípov, bolo dobrou voľbou ..  Až po neustálym omieľaním týchto viet, ktoré predtým v Amande len krásne rezonovali a zdali sa byť logickými, došlo k plnému pochopeniu týchto viet…….To, že to bola dobrá voľba, vidí Amanda v praxi, keď sem tam len tak opatrne prepašuje do rozhovoru s hocikým ( v práci, v rodine, s priateľmi) nejaký ten iný pohľad prostredníctvom jednej vetičky.Nahodená veta okamžite rezonuje u iných ľudí v mojom okolí, dokonca im to príde logické….ale pod jednou podmienkou, že nie je prípustné nedeliť veci na „správne“ a „nesprávne“.Tak Amanda prišla na to, že rezonovanie viet je jedna vec a vtĺcť si to hlavy je vec druhá.Na záver Amanda uvádza, že len jeden jediný raz v živote dala na nejakú radu od niekoho…..A teda za to vám ďakujem….Ešte chce Amanda povedať, že aj ona mala asi pred 3 rokmi mimoteľný zážitok 2 x za jedinú noc (stalo sa to samo od seba) pri plnom vedomí. Robila si z toho srandu a týždenné nadšenie vystriedalo dlhotrvajúcu frustráciu ……….dlho si Amanda nevedela vysvetliť, prečo je z toho frustrovaná, ale potom jej došlo, že asi tam nechce pokračovať s takým nastavením aké má…….a že toto nastavenie jej nevyhovuje už ani tu…..a potom ste prišli vy….

Toto je konec emailu.

Děkujeme Amandě za potvrzení toho, že je potřeba SURy neustále opakovat. Než to trkne. A každému v jiný okamžik a jiná věta. Jak říká JULO – je treba opakovať doblba! 🙂  Předávám slovo Julovi:

JULO:

?…


6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

– Podzimní osobní setkání ve Střílkách by se mohlo konat ve dvou termínech: 16.-18.9. – zaří, septembra 2022, nebo 7.- 9.10. – října, oktobra 2022. Mezi těmito termíny jsou v ČR volby. Z diskuze v minulém setkání se ukázalo, že by bylo v rámci průchozích hranic mezi ČR a SR jistější termín v polovině září / septembra. Setkat se již o den dříve, na tzv. Before party, na takovém předsetkání, je možné, pro ty, co mají možnost přijet už ve čtvrtek. Představa je, že oficiální program by začínal až v pátek večer, náplň předsedání zatím není dána.

Jen bude pro účastníky stanovena vyšší, asi 50% záloha, která při neúčasti propadne jako dar družstvu. Pokud máte jiné řešení, které zjednoduší storna, je jim Honza otevřený. Co potřebujeme, je nahlásit asi týden dopředu počet stravujících se a ubytovaných, a neměnit jej. Stojí to hodně času a energie, kterou bychom mohli upřít jinam.

Kdo by měl zájem (a má časový prostor) pomoci s organizací registrací přihlášek a zaznamenávání plateb záloh do excelové tabulky a jejich aktualizaci, nechť se přihlásí, Tato pomoc by byla velmi vítána.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: