. 57. Poslední metry finiše; Dynamika Osvícení; Četba – Dr. Hawkins a humor 1. z 2; Úroveň vědomi Jula, „Stanovisko“ k současnosti – 29.11.2021

. 29. listopad/november 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Přešli jsme z nekomerčního Jitsi na garantovanou, ale zpoplatněnou službu ZOOM. Bezplatné připojení na on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity úředně zastřešuje, je financováno jen a jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří vyživují svými dary skupinu. 

Vstup: https://www.hawkins.support/on-line-meeting/ – včetně informací jak se na ZOOM připojit. Pro vstup potřebujete heslo, které je stejné pro všechna setkání a je 1234. Kdo se připojuje přea ZOOM, potřebuje znát ID: 98765076335.

V naši duchovní práci se nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A a to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

 

PROGRAM:

Oficiální část:

 

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Vzdávání: SUR12 – Poslední metry finiše; Dynamika Osvícení.
– z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 kapitola 6 – Rozřešení Ega. – poodsunuto o 14 dní

Změna: Čtení bude, ale jen Humoru. Celá naše setkání jsou vedená, řízená vašimi otázkami. Abychom byli aktuální k tomu, co lidi zájímá. Proto upřednostňujeme další připravený bod.

4) Dr. Hawkins a humor. – 1 část ze 2

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– není žádné

 

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (30) na setkání z 22. listopadu/novembra 2021.

– Odezva od Amandy č. 1 – poděkování;

– Odezva od Adama – úrovně vědomí a svíčky na adventním věnci;

– Odezva od Amandy č. 2 – úroveň vědomí Jula;

– Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– „Stanovisko“ k aktuálnímu stavu 

8) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

 

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_12
Poslední metry finiše; Dynamika Osvícení.

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění či zopakovat některé předchozí strany či věty…
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

Posledné metre finišu 04

Ak sú podmienky – zahrňujúc prevládajúci stav mysle, zámer, oddanosť – priaznivé, môže vzniknúť rozhodnutie {ozaj} všetko svetské zanechať a úplne sa vrhnúť – s klapkami na očiach, neprerušovane, zaostrene ako laser, jednobodovo nasmerovane – do vzdania sa tej časti ega, ktorá sa týka zdanlivosti vnímania/prežívateľa.

Tento postup privedie človeka pomerne rýchlo mimo myseľ, k samotnému ‘okraju spracovávania’ {=vznikajúceho počiatku prežívania} prežívateľa.

Tento ‘okraj spracovávania’ je u všedných ľudí presne práve to udomácnené miesto ich všedného pocitu ‘ja’, a vytvára oneskorenie 1/10,000nu sekundy medzi Skutočnosťou a svetom vytvorenom zdanlivosťou vnímania alebo prežívaním.

Táto rozluka je kľúčovým bodom a ložiskom mylných predstáv všedného ja, ako aj duality, ktorá zatemňuje chápanie prirodzenej Skutočnosti Neduality (Ja-Bytia).

S preklenutím mylnej predstavy existencie oddeleného, individuálneho, osobného všedného ja, vystúpi do popredia Žiarivosť a Jednoliatosť Ja-Bytia, prostredníctvom ktorej sa všetok život, či už je označovaný za subjektívny alebo objektívny, pretaví do Jednoliatosti {Všetkého-Čo-Je}.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

Dynamika osvietenia 04

Na veľmi vysokých úrovniach {vedomia}, subjektívne prežívanie existencie už nie je obmedzované narcistickým egom, a ani psychologickými zábranami stanovísk. Tento stav je dôsledkom postupného vzdávania sa, vo veľkej hĺbke, všetkých prekážok a nazhromaždených presvedčení, {okrem viery v návod od DRH, viď ‘prečo Hawkins’ na web stránke}. Požiadavkou je sústavné ‘jednobodové zameranie mysle’ odbúravajúce emocionálne/mentálne pozostatky z nižších úrovní vedomia, a odovzdávanie všetkých sebaidentifikácií a mentálnych presvedčení. Tento proces je uľahčovaný a podporovaný nerušeným tokom duchovnej {, takzvanej} kundalini energie do vyšších éterických duchovných tiel nad korunnou čakrou.

Tok kundalini energie je odozvou na odovzdanie osobnej vôle priamo Božskému Učiteľovi, Avatárovi, Mudrcovi alebo Božstvu, bez ohľadu na to, pod akým pomenovaním sa ho dovolávame.

Predchádzajúce z angl. originálu:, Dr Dávid R Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

 

3) četba 2 knihy kapitola 6. – Odloženo za 14 dní

HONZA:
4) Dr. Hawkins a humor. – 1. Část ze 2

Zde se vracíme k odezvě Adama z 15.11.2021, tedy před 14-ti dny a odpověď zařazujeme do hlavní části setkání. Bylo zjištěno, že původně avízované video Dr. Hawkins a Humor vám nedá tolik, jako výňatky ze všech hawkinsových knih, kde Doktor toto slovo zmiňuje. Julo pro nás připravil překlad ze všech devíti knih. Děkuji mu za tuto pečlivou a důkladnou pozornost zaměřenou a téma Humor.

Nejprve zopakuji odezvu Adama a pak předám slovo Julovi:

Ahoj Honzo

chcel by som sa spýtať. Mohli by ste na nejakej online prednáške rozviesť Hawkinsov vzťah k humoru? Podľa videí bol dosť veľký srandista…, ( aj jeho žiak Julo sa „neserie“ a robí si srandu zo všetkého, čo sa dá).

Nevšimol som si túto tému v predchádzajúcich online záznamech – prednáškach, je to len námet, ak to už bolo rozoberané, poprosím info o konkrétnej online prednáške v archíve, ak to nie je dôležité, netreba sa tomu venovať (  ja neviem posúdiť čo je a čo  nie je dôležité…)

Zaujíma ma, kto vníma tú srandu okolo života. Vedomie ? Ego ? Je možné že ego sa stotožňuje s humornými situáciami a posilňuje sa (stavia sa do role srandistu ..)

Ďakujem, Adam.

 

JULO:

HUMOR_SK_B9ažB1: HUMOR v knihách, od B9 po B1.: (Prečo od deviatky? Lebo v nej je napísané, ako DRH prišiel na to, že humor funguje. Preto. Vybraté sú všetky pasáže s ‘humor’).

_____________________________________________________________________________

B9

Aby sme pochopili, ako strach sám seba posilňuje, musíme sa zastaviť a pozrieť sa na jednu z ďalších zákonitostí vedomia: To, čo človek uchováva v mysli, má sklon sa prejaviť. Znamená to, že akákoľvek myšlienka, ktorú dôsledne uchovávame v mysli a dôsledne jej dávame energiu, bude mať sklon prísť do nášho života, {a to} práve v takej podobe, v akej ju naša myseľ uchovávala. Takže, strach vytvára strachujúce myšlienky. Čím viac si tieto myšlienky uchovávame v mysli, tým je pravdepodobnejšie, že sa v našom živote udeje {tá} obávaná udalosť, čo opäť posilní náš strach.

Ako stážista na medicíne bol tu strach z verejného vystupovania. Už len pri pomyslení na predstúpenie pred lekárskych kolegov, kvôli predloženiu prípadu pacienta, mi hlas zlyhal od číreho vydesenia. Kvôli uchovávaniu tohto strachu, vyvstala nevyhnutná situácia, ktorá vyžadovala, že som musel predložiť prípad pacienta na schôdzi personálu. Po prečítaní niekoľkých odsekov z chorobopisu pacienta začal hlas chradnúť a slabnúť a nakoniec sa zastavil. Práve ten strach, ktorý bol udržiavaný v mysli, sa naplnil, a samozrejme, táto udalosť posilnila strach z verejného rečnenia a vyvolala nechuť voči nemu. Odvtedy, po mnoho rokov, fungovalo {vo mne toto} obmedzujúce {naprogramované} presvedčenie: „Neviem hovoriť na verejnosti. Jednoducho nie som verejný rečník.“ Vyhýbalo sa akýmkoľvek príležitostiam na rečnenie, čo malo za následok stratu sebavedomia, vyhýbanie sa aktivitám, a obmedzenie odborných cieľov.

Ako roky plynuli, strach nadobudol trochu inú podobu. Súhrn presvedčení {teraz} bol: „Nechcem hovoriť, pretože by som mohol byť nudný a zlý rečník.“ Napokon sa vyskytla príležitosť, keď bolo potrebné prehovoriť na verejnom zasadaní. Naskytla sa príležitosť sadnúť si a nájsť odvahu čeliť strachu. Vnútorný dialóg bol takýto: Čo je tou najhoršou možnou vecou, ktorá by sa mohla stať? Nuž, mohol by si byť strašne nudný.“ To mi pripomenulo všetky nudné prejavy, ktoré predniesli iní, a potom bolo možné prijať, že nudné rečnenie je vlastne bežné, a rozhodne nie je koncom sveta. Upustilo sa od pýchy a márnivosti za týmto strachom. Áno, jednoducho sa môže stať, že reč bude strašne nudná. {Všimnime si tu, u DRH, vzostup úrovne vedomia pri jednaní s predmetom ‘strach’, a to od nechcenia s ním jednať, až po jeho uvítanie kvôli možnosti praktikovať jeho uvoľnenie jednou z metód.}

Konečne prišiel ten osudný deň. Referát bol napísaný, takže jediné, čo bolo potrebné, ho bolo prečítať. Áno, bolo by bývalo oveľa zaujímavejšie predniesť ho voľnou rečou, ale bolo tu uznanie si strachu, a prijatie tohto strachu, a tak bola reč napísaná vopred. Nastala chvíľa vystúpiť na pódium. Napriek vnútornému strachu a čítaniu reči plochým monotónnym hlasom sa čin podaril. Niektorí priatelia potom povedali: „Po technickej stránke to bol dobrý referát, ale, chlapče, rozhodne bol nudný.“ Vnútornému ja to však bolo jedno; jasalo, že sa našla odvaha a prijatie čeliť situácii a skutočne to urobiť. To, že to bolo nudné, bolo nepodstatné. Čo bolo dôležitým bolo to, že sa to vôbec urobilo. Sebavedomie sa zvýšilo, pretože sa prekonal strach a zábrany, a rečníckym vystúpeniam sa už nebolo treba vyhýbať. Vlastne sa vyvinula zvyklosť začínať všetky prejavy varovaním pre obecenstvo: „Som jeden z najnudnejších v kruhu rečníkov, a vlastne môžem byť aj dosť únavný.“ Prekvapivo to vyvolalo smiech publika. Ich smiech znamenal prijatie našej spoločnej ľudskosti, a tak sa strachy rozplynuli.

Zistilo sa, že humor je cenný pri verejnom rozprávaní. Je to spôsob, ako byť zajedno s ľudskosťou obecenstva, a objavovať jeho spolucítenie. Keď sme raz s nimi zjednotení v spolucítení, môžeme pociťovať ich povzbudenie, ako nám fandia. Máme ich v láske za to, že zmierňujú náš strach a prijímajú nás, a oni nám lásku oplácajú za to, že robíme práve to, čoho sa sami strachujú. Keď raz dôjde k tomuto vývoju cez úrovne emócií, nastane potešenie z verejného rečnenia. Zistíme, že časť mysle dokáže byť celkom srandovná, keď sa naskytne vhodná príležitosť.

Napokon, s úplným vzdaním sa, čítanie pripravenej reči odpadlo a prejavy boli hovorené voľnou rečou. S pribúdajúcimi skúsenosťami sa verejné rečnenie zlepšilo, čo prinášalo ďalšie rečnícke nasadenia. To umožnilo dosiahnutie mnohých odborných cieľov, ktoré boli dovtedy marené. Boli tu vystúpenia v celoštátnych médiách, ako napríklad v televíznych talk show. Je to dlhý krok od prílišného vydesenia, a to iba prečítania chorobopisu pacienta pred niekoľkými stážistami, k potešeniu z hovorenia v televíznej sieti k miliónom divákov na Barbara Walter’s Show.

_____________________________________________________________________________

Pri pohľade na naše obavy z neznámeho, ktoré {, obavy} sú vlastne obavami z toho, čo sa nachádza v hlbinách nevedomia, je užitočné mať zmysel pre humor.

_____________________________________________________________________________

Musíte mať zmysel pre humor o samotnom ľudskom rozpoložení a jeho zdanlivých rozporoch a protikladov.

_____________________________________________________________________________

B8

Raz som odchádzal z Ekvádoru a v tom čase z Quita odlietali len dve lietadlá týždenne. Prišiel som na štvrtkový let, ktorý som si rezervoval mnoho mesiacov vopred, ale pri registrácii mi ako prvé povedali, že moje meno nie je na zozname. Potom mi povedali, že lietadlo v tomto týždni neodlieta vo štvrtok, ale v sobotu. Z nejakého dôvodu mi to pripadalo humorné a dokonca zábavné. …

_____________________________________________________________________________

Stres je odolávanie tomu, čo nechceme, a nestresovanie je obdržanie toho, čo chceme. Problém je v nás samých. Riešením je len zmena nášho postoja tým, že si zvolíme lásku k životu, ktorá zahŕňa energetické pole nazývané humor, ktoré obsahuje schopnosť smiať sa na sebe samých, a na črtách života ako takého, a milovať a smiať sa na komédii toho všetkého. To je hodnota veľkých humoristov, ktorí {, mimochodom,} majú tiež tendenciu žiť dlho.

_____________________________________________________________________________

Pri energetickom poli približne 500 až 540 vystupuje do popredia láskavosť. Vieme, že sa {nám} pritrafila, keď sa na situáciu pozeráme s ľahkosťou a dokážeme sa na sebe zasmiať. Nachádza sa tu energetické pole humoru, ktoré je vyššie. O tom, že humor lieči, bolo predložené v knihách známych osobností, ktoré si vyliečili fyzickú chorobu neustálym používaním smiechu. Zvolenie smiechu a humoru, a vloženie sa do láskyplného, smiaceho sa energetického poľa, ktoré je nad 500, má nábeh priniesť uzdravenie zo svojej vlastnej podstaty. Je tu schopnosť smiať sa na {vlastnom} nešťastí, čo znamená, že zážitok je jedna vec a to, čím popravde sme, je niečo iné. Nie sme zážitkom, a ani mu nepodliehame. Už nie sme viac obeťou, a prestali sme s týmto celým zápasiť a tomu sa brániť.

_____________________________________________________________________________

Zaradenie sa za toto energetické pole je dôležité preto, lebo pocit vďačnosti, ktorý je približne na úrovni 540, je charakteristický pre AA {Alcoholic Anonymous}. Na tejto úrovni sa nachádzajú hodnoty smiechu, humoru, a schopnosti odlišného udržiavania zážitkov {v mysli, v zmysle schopnosti pozerania sa na veci z iného uhľa pohľadu}. Namiesto sebaľútosti, strachu alebo hnevu a ich prejavenia sa v podobe zatrpknutosti, je tu teraz humor o tom zážitku, ktorý bol v tom čase možno aj tragický. Vďaka tejto ochote odpúšťať a porozumieť, z liečivej povahy tohto energetického poľa vznikajú radostné stavy, vyznačované súcitom a túžbou liečiť prostredníctvom porozumenia {{{, pričom súcit definujeme ako schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj komunikovať}}}. Tento prechod znamená začiatok obrovskej premeny vo vedomí človeka, začiatok videnia dokonalosti sveta, a prežívania jednoty všetkých vecí a všetkého života.

_____________________________________________________________________________

Bill {, zakladateľ Anonymných Alkoholikov,} hovorieval, že AA je jazyk srdca a zo srdca, ktorý lieči svojím humorom, prijatím, ľahkosťou, a ochotou uzdraviť minulosť.

_____________________________________________________________________________

B7

Priatie/Humor

Preklenúť svet si vyžaduje súcit {, teda schopnosť chápavo vidieť …,} a prijatie. Sú výsledkom vnútorného uznania vlastných nedostatkov a nevedomosti, vďaka ktorej je svet vzdávaný Bohu s narastajúcim mierom v duši. Jedným z najcennejších duchovných nástrojov, o ktorom sa v minulosti málo hovorilo, je veľká hodnota humoru. Komédia vzniká ako výsledok porovnania, ktoré sa uskutočňuje medzi zdanlivosťou vnímania a podstatou, a rozuzlenie je dôsledkom prijatia nejednoznačnosti.

_____________________________________________________________________________

Humor je úplne iný ako výsmech alebo zlomyseľnosť, pretože je súcitný v tom, že uznáva ľudské obmedzenia a slabôstky ako vrodené. Pomáha teda ‘nosiť svet ako ľahký odev’ a ilustruje, že keď je človek ako rákosie, ktoré sa ohýba vo vetre, prežije, namiesto toho, aby človeka zlomila strnulosť.

_____________________________________________________________________________

Úvoľnenie smiechom cez vtip vyjadruje radosť z ukončenia konfliktu, a schopnosť smiať sa na sebe je nevyhnutná pre pozitívne sebavedomie. Mať odozvu na všetko, akoby to bolo veľmi dôležité, je dôsledkom márnivosti narcistického jadra ega (napr. byť ‘citlivý’ alebo ‘urazený’). Humor pretvára zážitky a udalosti, a tak sprostredkováva pôžitok bez moralistického posudzovania. Humor sa vyvíja ako filozofické prijatie a má liečivý účinok. Tak znižuje utrpenie, konflikt a negatívne emócie.

_____________________________________________________________________________

Život prináša nekonečné dvojznačnosti, ktoré sa bez humoru nedajú vyriešiť. Rozvážne použitý humor skrz prijatie vedie k mieru a zvýšenej schopnosti prispôsobiť sa, namiesto k frustrovanej zatrpknutosti alebo porazenectva. Vďaka humoru sa ‘povznesieme’ nad okolnosti, a zachováme si vnútornú dôstojnosť, namiesto hanby, hnevu, zatrpknutosti alebo zníženého sebavedomia. Humor tiež sprostredkováva múdrosť aj tým, že pretvára ľudské slabosti do rámca toho, že sú vrodené samotnému ľudskému rozpoloženiu, a teda nie sú prevažne osobné.

_____________________________________________________________________________

Komik Jack Benny hral jednu povestnú postavu, ktorá bola lakomá a žgrloš. Lupič s pištoľou ho zastaví na ceste a povie: „Tvoje peniaze alebo tvoj život.“ Benny váha a potom pomaly, ale rozvážne a premyslene povie: „No, pomaly, nie tak rýchlo.“ Tým, samozrejme, vyzdvihuje pre náš smiech ľudskú náchylnosť byť takým materialistom, že ľudia bezhranične obetujú svoje životy, potešenie a radosť, len pre zisk peňazí.

_____________________________________________________________________________

V neposlednom rade je to cinický šibeničný humor, ktorý vyťahuje dvojzmyselnosť aj tých najhroznejších ľudských zážitkov, a umožňuje nám od nich odstúpiť, a tým znížiť ich bolestivosť. Humor tak napomáha preklenovávaniu a oslobodeniu od svetských pripútaností a iluzórnych túžob. Humor je prejavom slobody a radosti, a smiech je biologicky liečivý. Hoci sa zdôrazňovala vina a pokánie ‘trúchlenia a ľútosti’ v minulých storočiach, je vidieť, že na stupnici vedomia ciachujú pomerne nízko. Boh sa nachádza na vrchole stupnice, nie na {jej} spodku. Viera, láska a radosť sú vysokou cestou; skľúčenosť a pochmúrnosť len vedú k smútku a skľúčenosti. Sebanenávisť zaslepuje uvedomovanie si vlastného Ja-Bytia ako odrazu Božského Tvorenia.

_____________________________________________________________________________

B6

Otázka: Ľudia majú často stereotypnú predstavu a očakávanie o tom, ako by mal duchovný učiteľ vyzerať a znieť – zvyčajne v rúchu, so zbožnými spôsobmi, a podobne.

Odpoveď: Učebný štýl vzniká spontánne sám od seba. Niekedy je to konfrontačné pre ego, ktoré rado dokola pokračuje a pokračuje. Informácia, ktorá bola poskytnutá skôr, je zdĺhavá a podrobná. Jej zavedenie je však iná záležitosť. Keď je odpor konfrontovaný a uvedomený si výzvou, často stráca svoju príťažlivosť. Niekedy stačí len zmeniť bilanciu energie. Niekedy, bez nabádania, má ego sklon otáľať alebo strácať čas naháňaním sa za chvostom, {a to} kladením rečníckych otázok. Vypočuť si ‘už toho bolo dosť’ môže napomôcť zanechaniu takýchto programov. Humor vyplýva z posunu rámca, ktorým sa odhaľuje nezmyselnosť ako taká.

Humor je tiež konfrontačný k stanovisku – smiať sa na sebe alebo pomáhať pri tom druhým, zmierňuje konflikty a stres. Humor je terapeutický a očisťujúci. Zároveň minimalizuje strach, hnev alebo zatrpknutosť. Chyby nás udržiavajú pri skromnosti {, teda uznávaní  si vlastných nedostatkov a nevedomosti}, a tým v učenlivosti. Prekročenie hranice {únosnosti ‘slušného správania’} je niekedy nevyhnutné pre duchovnú úspornosť, aby sa ušetril čas a energia.

KONIEC 1.časti z 2

HONZA: Dotazy?

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH
– nebylo žádné

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.

Je to přibližně rok, co se na internetu společně setkáváme –  posílám jedno velké děkuji Julovi, který je pro skupinu velkou pomocí s předáváním učení podané přes Dr. Hawkinse srozumitelnou formou.
Také velké díky patří Dáši, se kterou sdílím životní cestu a která celou naši skupinu skrytě udržuje – více než rok – z jednoho průměrného, úřednického, platu. To proto, aby Honza mohl dělat, co dělá, co jej naplňuje, co mu dává smysl a také, aby mohl v této, z jeho úhlu pohledu – prospěšné činnosti, pokračovat.
Velké díky patří i všem dárcům, kteří svými peněžními dary drží družstvo Evoluce provozuschopné.

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (30) na setkání z 22. listopadu/novembra 2021.

A.– Odezva od Amandy č. 1 – poděkování;

B. – Odezva od Adama – úrovně vědomí a svíčky na adventním věnci;

C. – Odezva od Amandy č. 2 – úroveň vědomí Jula;

– Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 

Ad A. K odezvě Amandy č.1 – o Poděkování:

Milý Honzo,

zasílám Julovi velký dík za zodpovězení mého dotazu i Jurajovi za doplňující souvislosti.

Hluboce si vážím množství energie i času, které byly mému dotazu věnovány.

Slovy nedokážu vyjádřit, jak moc mi vaše zpětná vazba pomohla.

Děkuji, že „jste“…

S pozdravy

Amanda.

HONZA: Odpověď: Děkujeme Amandě za email. Jsme rádi, že to, co děláme, nejen pomáhá nám samotným, ale že to přitahuje a pomáhá I dalším, podobně zaměřeným posluchačům.  

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

Ad B. – K odezvě Adama – o úrovních vědomí a svíčkách na adventním věnci:

Ahoj Honzo a Julo,

Posílám svou poznámku k mapě vědomí.

Blíží se čas vánoc a začínají se každou neděli zapalovat adventní svíce. Připomínáme našim dětem význam každé svíce a učíme jej těmto ctnostem neboli kvalitám.

První svíce – Naděje

Druhá svíce – Láska

Třetí svíce – Radost

Čtvrtá svíce – Mír a Pokoj

Někdo dává i pátou svíce – Kristus

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent)

(https://www.schoolpressclub.com/clanky/27698-advent-a-jeho-zvyky)

Když pak vezmeme mapu vědomí od Davida Hawkinsa a porovnáme.

Pak Naděje je úroveň Ochoty. A když jdeme dále nahoru, pak máme LáskuRadost a Mír pěkně za sebou.

Že by se celé rodiny během vánoc postupně ladily na vyšší úrovně vědomí?

Ano, je to tak. 

Pro některé tohle nejsou jen obecné slova, ale přímo stav bytí.

Máme teď týden optimismu, naděje a ochoty. Pak velký skok týden rovnou v lásce, přeskočili jsme dokonce i rozum a přijetí, kdyby někdo měl problém.

https://www.hawkins.support/wp-content/uploads/2019/04/Mapa-V%C4%9Bdom%C3%AD-nov%C3%A1-1024×640.jpg

Chtěl jsem s Vámi tohle moje poznání pro zajímavost sdílet. 

I když jsem to hodně vytrhl z kontextu, intuitivně cítím, že je to dobře.

Část lidí se úmyslně ladí na určité úrovně vědomí během roku.

Přeji pěkný týden Naděje/Ochoty

Adam

HONZA: Odpověď: Děkujeme Adamovi za email. Je hezké se dívat tímto způsobem na Advent. Je to čas, kdy si připomínáme učitele, Ježíše z Nazaretu, který vedl asi před 2000 lety své posluchače a následovníky ke Spáse. Naše skupina má podobný cíl, vést posluchače do stavů Lásky – Srdečnosti a vnitřní Radostinaplněnosti, s tím že cesta dál je otevřená, vyšlapaná, vytýčená, vytrasovaná až ke stavům Osvícení. Paralelu svící a úrovní vědomí rád přenechám na Julovi, pokud k tomu bude chtít říci pár slov:  

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

Ad C. K odezvě od Amandy č. 2 – o úrovni vědomí Jula:

Tato Odezva vznikla korespondencí mezi Amandou a Honzem na Messengeru:

1)  – 6. 11. 2021  Amanda:

Ahoj, Honza.

Asi čakáš na správu od Briana.

Pýtala som sa ho na to isté a mam ti odkázať.

  1. Julo ako učitel – 200

Učenie – 490

Amanda

Preposlala som ti email od Briana

2) – 6. 11. 2021 21:57 Amanda

Aha, prepáč, zle som si to preložila.

Oni ti odpovedal, len mi napísal že ťa asi poznám a že si sa pýtal na to isté.

V šoku som to zle porozumela.

Čo ideš robiť s touto informáciou? Ako budú ďalej pokračovať stretnutia? Ďakujem

3) – 6. 11. 2021 23:34 Honza

Ahoj, ty výsledky se mi jeví jako neodpovídající skutečnosti. Julka znám celkem dobře a to mi nesedí. Vím, co říká a proč to říká. I s tím virovým akcentem na současnost.

Proto se na setkáních nic nemění a dál budou pokračovat. Alespoň za mne.

Můj odhad u Jula je někde za pětistovkou a naopak mám podezření u Briana a jeho aktivit, že má slušně řečeno rozostřenou mušku – díky tomu co dělá v rámci svého projektu.

PS: Před dvěmi lety mi – Honzovi – Brian naměřil Loc 270 a nemám dojem, že by na tom byl Julo hůř. 🙂

4) – 6. 11. 2021 23:53 Amanda:

Rešpektujem to. Ale mne sa Julo už dlhšie nejaví dobre. Ja to nechávam sa svojej intuící.

On ho nenakalibroval ako osobu, tam môže byť inak. Kalibrácia je ako učiteľ, a jeho učenie. V tom je rozdiel od osobnej.

Ja sa už pripájať nebudem. Z môjho pohľadu zodpovednosti by si mal upovedomiť ostatných členov skupiny a nech sa rozhodnú sami.

DRH nás upozorňuje že  vždy musíme overiť učiteľa. Julka sme nikdy nemali.

Ja sa už pripájať nebudem.

Túto tému chcem ešte konzultovať s Jurom.

5) Honza:

Určitě to s Jurajem skonzuluj, možná by bylo dobré si ověřit kalibrace i u někoho jiného.

Na zkalibrování Jula jako osoby mi napsal, že nemá možnost sdílení, což je zajímavé.

S Julem jsem každý týden několik hodin v kontaktu, ty hodnoty mi prostě nesedí, pokud by Juraj mohl s Lubošem se pokusit o Julovu Loc, či Jula jako duchovního učitele či Loc učení, zprostředkovaného přes Jula, bylo by to dobře.

6) Amanda

Určite by bolo dobré nájsť niekoho ďalšieho a pokúsiť sa o loc.

U Juraja a Ľuboša je to otázne či by dokázali udržať nezaujatosť.

Na Jurajovy som vyrozprávala veľký ťažký sen o Julovy. Je tomu rok. Ten sen reflektuje to čo sa teraz deje. Nedokázala som ho pochopiť. Teraz mám v tom jasnejšie a intuícia    je v tomto tiež veľmi silná.

Je to pre mňa veľmi ťažké.

Konec Messenger korespondence.

HONZA: S Jurajem jsem o tom hovořil a sdělil mi, že to s Amandou také probíral na Messengeru a jeho samocejchování vyšlo tenkrát na:
Jako učitel = 480
Julo učení = 510.
Také mi Juraj sdělil, ze z jeho úhlu pohledu Julo jako učitel pracuje na terminologii, na překladech a vysvětlování, je to výsledek souladu toho, co lidé potřebují k pochopení učení DRH.
Julo jako učení – je definované záměrem vytáhnout lidi nad 500 do Lásky a integrity.

S Jurajem to vidíme podobně – že Julo říká, že komu nesedí překlad, ať čte originál v angličtině. Tedy učitel je DRH a Julo je jen jeho „mluvčí“ a ze své úrovně vědomí nám sděluje, co tzv. chytá nebo čím si sám prošel.

A můj – Honzův pohled Na Julovu úroveň vědomí? Je zajímavé, že Juraj a možná i Brian nedostal povolení ocejchovat přímo úroveň vědomí Jula. Povolení získali jen na učení a učitele. Může v tom být něco hlubšího, ale není důvod se v tom vrtat.
Pro zajímavost: Když jsem se s Julem poprvé setkal v Piešťanoch, byl tenkrát před více jako 2 lety Antonínem Marešem vycejchován Julo na LoC 290.

Z knih DRH se stav svátosti označuje na 575+. Také se na obrazech v kostelích svatí vyobrazují s tzv. svatozáří nad hlavou. Tedy Honza si to takto spojil a předpokládal, že Julo, když občas při hovoru viditelně zazáří, že osciluje někde okolo 570.
Minulý týden jsem „náhodou“ otevřel knihu Vzestup po úrovních vědomí na začátku kapitoly 17. Seberealizace (úroveň vědomí 700 – 849), kde jsem se na začátku třetího odstavce dočetl:
Velká umělecká díla zobrazující jedince, kteří dosáhli úrovně osvícení, často ukazují na učitele s určitou pozicí ruky, zvanou mudra, přičemž dlaň symbolicky vyzařuje požehnání. To je akt předání tohoto energetického pole do vědomí lidstva, což také symbolizuje svatozář.
Takže Kde se Julo v úrovni vědomí pohybuje, ponechám va vás, posluchačích. Návodem může být praktický manuál s úrovněmi vědomí, pomocí kterého můžeme orientačně zjistit i bez cejchování nejen svoji úroveň vědomí, ale kohokoliv jiného podle jeho projevování se. Tento návod byl poskytnut na živém setkání letos ve Střílkách i sestříhán do našich vidí a znovu vzpomenut a rozšířen v následných on-line setkáních.

A co na to JULO? 

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…
JURAJ: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

Na stanovisko Amandy bylo v diskusi zareagováno a poukázáno na nesoulad jejího stanoviska s tím, co je pozorované, s tím, co Julo dělá. Jak DRH řekl, úroveň vědomí poznáš ne podle toho,  co člověk říká, ale podle jeho skutků.

 

Ještě několik rychlých informací od Honzy:

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný a máte možnost – zaregistrujte se. Díky automatickému systému rozesílání příspěvků vám přijde ihned po vložení nové informace automatická emailová zpráva. Jakmile bude funkční toto automatické rozesílání a budete všichni v systému, nebudu už ručně zprávy posílat ze soukromé emailové adresy.
  • Jarní živé setkání proběhne v termínu 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách. Pokud nebude možné společné setkání, pak ve stejném termínu proběhne setkání i v Jakubovanoch a budeme se propojovat on-line tak, jako posledně. Tuto událost budu zviditelňovat na stránkách hawkins.support i facebookové skupiny Vědomí až začátkem příštího roku a začneme přijímat zálohy na setkání od zájemců o setkání. Juraj byl v Jakubovanoch a hovořil s provozovatelem. Juraji můžeš pár slov o tom říct?

Dotazy?


7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

  • „Stanovisko“ k aktuálnímu stavu 

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

K tomu Julo poslal dodatečně doplňující informace:

A.)

Dobré ráno všetkým.

Pod týmto textom je odkaz, odkiaľ som  časť okopíroval. Keď sa v tom chcete vŕtať, čo ja nie, je to asi v polovici textu. To iba preto uvádzam, že niekto sa na toto pýtal a ja som pozvánku prijal, vediac, či  predpokladajúc, (“nepredpokladaj”), že to pomôže poslucháčom ukojiť zvedavoť a uvedomiť si, že NECHOĎ TAM.  Pre zvyšovanie úrovne vedmia je to úplne na prd, to šťúranie.Takže, pozrite si to,  päť (5) sekúnd, a šup, späť na odovdávanie zvedavosti, od ktorého (,zanechávania,) závisí VÁŠ život, a nie od týchto pidlajsov.

Otázky neberieme, lebo ďakujeme vopred za pozvanie, ale neprijímame ho.

Po nakuknutí to jednoducho vyhoďte, vyfučte, odplávte, z hlavy.

V mieri, Julo.

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04292899?term=remdesivir+and+covid-19&draw=2&view=results

All-Cause Mortality 
Part A: Remdesivir (RDV) for 5 Days Part A: Remdesivir for 10 Days Part B: Remdesivir for 10 Days (Mechanically Ventilated Group) Part B: Remdesivir for 10 Days (Extension Group)
Affected / at Risk (%) Affected / at Risk (%) Affected / at Risk (%) Affected / at Risk (%)
Total   25/200 (12.50%)   28/197 (14.21%)   213/844 (25.24%)   422/3597 (11.73%) 
 Serious Adverse Events 
Part A: Remdesivir (RDV) for 5 Days Part A: Remdesivir for 10 Days Part B: Remdesivir for 10 Days (Mechanically Ventilated Group) Part B: Remdesivir for 10 Days (Extension Group)
Affected / at Risk (%) Affected / at Risk (%) Affected / at Risk (%) Affected / at Risk (%)
Total   43/200 (21.50%)   68/197 (34.52%)   362/844 (42.89%)   851/3597 (23.66%) 

KONIEC. Julo.

B.)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32619764/

Case report study of the first five COVID-19 patients treated with remdesivir in France

Marie Dubert 1Benoit Visseaux 2Valentina Isernia 3Lila Bouadma 4Laurène Deconinck 3Juliette Patrier 4Paul-Henri Wicky 4Diane Le Pluart 3Laura Kramer 5Christophe Rioux 3Quentin Le Hingrat 2Nadhira Houhou-Fidouh 6Yazdan Yazdanpanah 7Jade Ghosn 7Francois-Xavier Lescure 7

Free PMC article

Abstract

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has been identified as the virus responsible for the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak worldwide. Data on treatment are scare and parallels have been made between SARS-CoV-2 and other coronaviruses. Remdesivir is a broad-spectrum antiviral with efficient in vitro activity against SARS-CoV-2. Evidence of clinical improvement in patients with severe COVID-19 treated with remdesivir is controversial. The aim of this study was to describe the clinical outcomes and virological monitoring of the first five COVID-19 patients admitted to the intensive care unit of Bichat-Claude Bernard University Hospital, Paris, France, for severe pneumonia related to SARS-CoV-2 and treated with remdesivir. Quantitative reverse transcription PCR was used to monitor SARS-CoV-2 in blood plasma and the lower and upper respiratory tract. Among the five patients treated, two needed mechanical ventilation and one needed high-flow cannula oxygen. A significant decrease in SARS-CoV-2 viral load in the upper respiratory tract was observed in most cases, but two patients died with active SARS-CoV-2 replication in the lower respiratory tract. Plasma samples were positive for SARS-CoV-2 in only one patient. Remdesivir was interrupted before the initialy planned duration in four patients, two because of alanine aminotransferase elevations (3 to 5 normal range) and two because of renal failure requiring renal replacement. This case series of five COVID-19 patients requiring intensive care unit treatment for respiratory distress and treated with remdesivir, highlights the complexity of remdesivir use in such critically ill patients.

Překlad z Deep L:

Kazuistika prvních pěti pacientů s COVID-19 léčených remdesivirem ve Francii

Volný článek PMC

Abstrakt
Koronavirus 2 těžkého akutního respiračního syndromu (SARS-CoV-2) byl identifikován jako virus zodpovědný za celosvětovou epidemii koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19). Údaje o léčbě jsou odstrašující a byly nalezeny paralely mezi SARS-CoV-2 a jinými koronaviry. Remdesivir je širokospektré antivirotikum s účinnou in vitro aktivitou proti SARS-CoV-2. Důkazy o klinickém zlepšení u pacientů s těžkou formou COVID-19 léčených remdesivirem jsou sporné. Cílem této studie bylo popsat klinické výsledky a virologické sledování prvních pěti pacientů s COVID-19 přijatých na jednotku intenzivní péče univerzitní nemocnice Bichat-Claude Bernard v Paříži ve Francii pro těžkou pneumonii související se SARS-CoV-2 a léčených remdesivirem. Ke sledování SARS-CoV-2 v krevní plazmě a v dolních a horních cestách dýchacích byla použita kvantitativní PCR s reverzní transkripcí. Z pěti léčených pacientů potřebovali dva mechanickou ventilaci a jeden vysokoprůtokovou kanylu s kyslíkem. Ve většině případů byl pozorován významný pokles virové nálože SARS-CoV-2 v horních cestách dýchacích, ale dva pacienti zemřeli s aktivní replikací SARS-CoV-2 v dolních cestách dýchacích. Vzorky plazmy byly pozitivní na SARS-CoV-2 pouze u jednoho pacienta. U čtyř pacientů bylo podávání přípravku Remdesivir přerušeno před původně plánovanou dobou trvání, u dvou z důvodu zvýšení alaninaminotransferázy (3 až 5 normálních hodnot) a u dvou z důvodu selhání ledvin vyžadujícího náhradu ledvin. Tato série případů pěti pacientů s COVID-19 vyžadujících léčbu na jednotce intenzivní péče pro respirační tíseň a léčených remdesivirem poukazuje na složitost použití remdesiviru u takto kriticky nemocných pacientů.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

8) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený z(e zálohy) on-line setkání: