. 7. Proč studovat Dr. Hawkinse a co jíst pro zvýšení úrovní vědomí – 14.12.2020

Předcházející setkání: Dva způsoby přístupu mysli k okolí.

Záznam sedmého on-line meetingu ze 14.12.2020 na téma: Proč studovat Dr. Hawkinse a co jíst pro zvýšení úrovní vědomí.

Video obsahuje tyto texty:

14dec2020 Texty k on-line meetingu:

HONZA:
Seznámím vás s programem:
1) opakování, jak dosáhnout vysokou úroveň vědomí
2) opakování, jak běžní lidé jednají s pocity
3) vyšší způsob odstraňování pocitů
4) proč Hawkins?
5) pozor na překlady
6) tajemství, co jíst pro zvýšení úrovně vědomí.
– závěrem bude diskuse a odpovědi na vaše dotazy,
+ bonus: záznam diskuse po ukončení hlavního vysílání… 🙂

HEDVIKA:
– Jako minule, upozorňuji, že tato setkání jsou k něčemu pouze těm, kteří ve svém životě dospěli k rozhodnutí, že, — namísto — mít ve věcech pravdu — budou raději mít klid v duši.
– Pak je důležité vědět, že všechny věty, které tady při čtení odezní, jsou překladem z různých děl Dr. Hawkinse, —- ale pak v diskuzi to tak vůbec nemusí být a členové vyjadřují své názory.
– A ještě upozornění, které je uvedeno v úvodu Hawkinsové knihy – například „The Eye of the I“: Tímto varujeme tradiční, zaryté, nábožensky věřící — a také i nesmělé duchovní studenty, že tento prezentovaný materiál může být pro ně znepokojující a proto by se mu raději měli vyhnout.
– Překlady byly volně přeloženy Julem a nebyly převzaté z oficiálních překladů.

1) HONZA:
 Tak jdeme na to. Následuje ve zkratce návod z minulých setkání jak dosáhnout vysoké úrovně vědomí.

MIREK:
Jste definitivně rozhodnuti, že chcete mít pořád klid, proto jednáte se stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a jste přitom ochotni všude vidět nevinnost. Zanecháváte všechny svoje ostatní touhy. Tím, že uvolňujete a nechcete vlastnit ani jednu myšlenku, pocit, touhu a skutek, mysl se utiší, čímž se vaše příběhy začnou zkracovat, a rozpadávat se v průběhu vytváření, takže nakonec zmizne energie provázející samotný proces myšlení. No a to prostě děláte furt.

2) HONZA:
 O pocitech z minulých setkání. Který způsob jednání s pocity převážně používate?

KATKA
:
– ulevíte si vytvořením situace a svalíte pocit na tuto uměle vytvořenou situaci. Tady jsme měli větu, kterou si máme říkat, a to: „Hledá sa situace“.
– anebo si ulevíte vybouchnutím,
– anebo před pocitem utečete,
– anebo pocit uvolníte tak, že si řeknete, že je to jenom nějakej blbej pocit; že vy nejste na vině, že taková pitomá energie existuje a je součástí lidské karmy.

3) HONZA:
 A vyšší způsob odstraňování pocitů. Tento teď uvádíme jenom kvůli úplnosti.

JURAJ: 
(B2/50) The Eye of the I, Kapitola 4, šiesty podnadpis, 2 odstavec.
Ľudia sú tak veľmi zvyknutí sa trápiť, báť sa, byť sklamaní, mať pocit viny, mať konfliktové situácie a byť v núdzi, že to všetko považujú za nevyhnutnú súčasť svojho života, spolu aj s doprevádzajúcimi negatívnymi emóciami, postojmi a pocitmi. Keď sa na ľudstvo pozeráme ako na pacienta, tak sa mu doporučuje návšteva u terapeuta, aby si mohol objasniť a spojiť sa so svojimi pocitmi. —- Radšej však namiesto takéhoto prístupu študovania svojich výplodov fantázie, bolo by viac prospešné ich zlikvidovať odhalením ich povôduktorým je zdánlivosť, inými slovami percepcia.

HONZA:

Dostáváme se k bodu 4) Juraji,proč Hawkins?

JURAJ : 
(B2/50) The Eye of the I, Kapitola 4, šestej podnadpis, 6 odstavec a část siedmeho.
Dieťa sa narodí s nevinnosťou nenaprogramovaného vedomia. Do tohoto nepopísaného vedomia vkladá spoločnosť programy, podobne ako sa do počítačového hardwaru vkladujú aplikácie. Takýto spôsob má však jednu krikľavú závažnú závadu. Neexistuje,—- a teda nemá k dispozícii program, ktorý by potvrdil pravdivosť alebo nepravdivosť inštalujúcich sa nových programov, tak ako je to aj s počítačovými vírusmi. Dieťa nevinne verí všetkému, čo sa mu povie. Nestrážené vedomie dieťaťa sa takto stáva korisťou kolektívnej nevedomosti, nesprávnych informácií a celej škály klamných názorov, ktoré po tisícročia ruinovali schopnosť ľudstva byť šťastnými.
Toto programovanie sa vlastne ani nedá vykorigovať, pretože doteraz neexistoval spôsob na otestovanie pravdivosti vecí, ktorými je detská myseľ programovaná.
Jednoduchý kineziologický test okamžite odhalí pravdu – a to u politikov, u duchovného učenia, vinu či nevinu obžalovaného, klamárov, nepoctivých spolupracovníkov, a podobne.

HONZA: 
Je to právě tento test, kterým Dr.Hawkins dal do souvislosti už známý kineziologicky test a nelokální vědomí, který byl následně ověřen tisíci lidmi. Tento test nám definitivně ukazuje, kterým směrem se vydat, když si opravdu chceme zvýšit své vědomí. Dílo Dr. Hawkinse se tak dá ověřit jako pravdivé na nejvyšší úrovni.
Druhý důvod, proč studovat dílo Dr. Hawkinse je jeho ukázaní duchovní cesty až po samý konec, končící Osvícením, do kterého se on sám dostal. Proto, na rozdíl od populárních učitelů, Dr. Hawkins poukazuje na jediný způsob, jak se tam dostat, to jest – nebabrat se —- s obsahem, ale přejít do toho, co ten obsah umožňuje. Vím, že tato poslední věta nedává většině smysl, ale uvádíme ji, protože přijde čas, když ji porozumíme a pak se bez výhrad můžeme s oddaností věnovat jenom Dr. Hawkinsovi. Do té doby jenom hledáme. Kterého autora číst a co dělat.

5a)
 HONZA: Teď jiné téma. Když člověk nezná původní jazyk, v kterém dílo bylo napsané, tak je potřebné mít pravdivé překlady z originálu, aby se neztratila pravda a člověk se nekrmil blbostmi. Čtěte originály, když můžete. Například:
📷(Patanjaliho preklad)

JULO:

Je veľa závažných chýb týkajúcich sa duchovných princípov v preložených dielach vysoko uznávaných učiteľov. Práve nedávno som sa pozeral na preklad zo sanskritu do angličtiny takzvanej Integral Yoga, a to preklad Swami Satchidanandu: ¨Yoga Sutra¨ od Patanjaliho. Chyba je priamo v prvotnom preklade tejto knihy zo samotného originálu. Ako stúpenec Patanjaliho tento preklad čítate ako preklad od Satchidanandu a hovoríte si, „keďže je to od Satchidanandu, tak to musí byť pravda“.— Nie je tomu tak. Neverte tomu prekladu! Neverte ničomu, čo si sami neoveríte, alebo poproste niekoho, kto vie, ako veci overiť, aby vám to overil.
Mimochodom , ako je uvedené v Hawkinsovej knihe „Truth vs. Falsehood“, Satchidananda kalibruje na 605 a Patanjali na 715.
5b) HONZA: Anebo druhý příklad
📷(Óm výslovnosť)

JULO: 
Óm calibruje nad 900, Aúm pod 200. V originále sa to píše rovnako, rozdiel je iba vo výslovnosti. Vo videu ste videli aj ako sa testuje.

5c) HONZA: 
Anebo třetí příklad, proč se nám jeví název knihy „Vševidoucí Já“ jako nepřesný překlad.
Julo bude číst anglický text, Honza česky.
a) Anglický original – The ‘I’ of the Self is the Eye of God witnessing the unfolding of Creation as Now.
Oficiální český překlad- Oko „Já“ je okem Božím, které je svědkem odvíjení Stvoření v přítomném Teď.
Překlad naši skupiny – Já, jako jádro mého Bytí, jsem okem Boha, který je svědkem odvíjení Stvoření v jakožto Teď.
b) Anglický original – The Eye of the I is the Self of Divinity expressed as Awareness.
Oficiální český překlad – Vševidoucí „Já“ je Božstvím projeveným jako Uvědomění.
Překlad naši skupiny – Oko mého Bytí je Božím bytím, které se projevuje jako uvědomování si.

c) 
Anglický original – The Eye of the I is the Self that gives the self its capacity for awareness.
Oficiální český překlad – Schopnost uvědomování je dána Vševidoucím Já.
Překlad naši skupiny – Oko mého Bytí jsem Já, které dává schopnost si uvědomovat.

Co je výsledek? Na základě těchto vět, které jsou součástí této knihy, „Oko mého Bytí“ se nám jeví jako vhodnější název, než „Vševidoucí Já“. Podívejte se na to i vy, jak to – vy – vidíte?

5d) HONZA: 
Anebo čtvrtý příklad. Další téma. Teď úryvek, který je obsažen ve většině Doktorových knih, kde – lidé jsou zvědaví a ptají se: „Jak je možné dosáhnout vysokého stav vědomí.“ Pamatujete si tyto věty?
1) anglický original – First, the desire to reach that state was intense.
1) oficiální český překlad – Právě touha dosáhnout toho stavu byla u mě velmi silná.
1) překlad naši skupiny – Na prvním místě musí existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

2) anglický original – Then began the discipline to act with constant and universal forgiveness and gentleness, without exception.
2) oficiální český překlad – Potom přišla ukázněnost žádající jednat s neustálým a univerzálním odpuštěním a slušností, bez výjimky.
2) překlad naši skupiny – Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

3) anglický original – One has to be compassionate towards everything, including one’s own self and thoughts.
3) oficiální český překlad – Člověk musí pociťovat soucit ke všemu, včetně vlastního „já“ a myšlenek.
3) překlad naši skupiny – Nevyhnutná podmínka je přitom ochota a porozumění vidět nevinnost, a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

4) Next came a willingness to hold desires in abeyance and surrender personal will at every moment.
4) oficiální český překlad – Dále přišla ochota nechat věci nerozhodnuté a vzdávat se své osobní vůle v každém okamžiku.
4) překlad naši skupiny – Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy. S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém, jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

5) anglický original – As each thought, feeling, desire, or deed was surrendered to God, the mind became progressively silent.
5) oficiální český překlad – Když byla každá myšlenka, pocit, touha nebo skutek odevzdány Bohu, mysl začala být stále tišší.
5) překlad naši skupiny – Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

6) anglický original – At first, it released whole stories and paragraphs, then ideas and concepts.
6) český překlad – Nejprve jsem v mysli přemítal o celých příbězích a odstavcích, pak o myšlenkácha koncepcích.
6) překlad naši skupiny – Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů, a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

7) anglický original – As one lets go of wanting to own these thoughts, they no longer reach such elaboration and begin to fragment while only half formed.
7) oficiální český překlad – Když se někdo vzdá touhy vlastnit tyto myšlenky, už nikdy nedosahují takové propracovanosti a začínají se drolit, ještě než nabydou tvar.
7) překlad naši skupiny – Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky, přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

8) anglický original – Finally, it was possible to turn over the energy behind thought itself before it even became thought.
8) oficiální český překlad – Nakonec bylo možné vzdát se energie vznikající myšlenky dřív, než se zhmotnila.
8) překlad naši skupiny – Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

9) anglický original – The task of constant and unrelenting fixity of focus — allowing not even a moment of distraction from meditation — continued while doing ordinary activities.
9) oficiální český překlad – Úkol nepřetržitého a neúnavného soustředění – nedovolující odchýlit se ani na okamžik od meditace – pokračoval i při vykonávání běžných činností.
9) překlad naši skupiny – Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se, nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace, pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.
Jestli jste si to tak trochu prostudovali, tak jste se nechtěně učili návod, jak si zvýšit úroveň vědomí. Takže naše snažení nebylo na ocet.

6) HONZA: 
Tak teď to tajemství co jíst, abyste si zvýšili vědomí.

JURAJ:
 To by nám bolo, keby niečo také existovalo. Samozrejme, že neexistujú žiadne stravovacie rituály, žiadna strava, ani zázračné nápoje ktoré zvýšia úroveň vedomia bez toho, aby nevznikol karmický dlh. Kto by vás presviečal o zázračnej strave a elixíroch, radíme vám, podľa Dr. Hawkinsa, poďakujte sa mu, otočte sa a utekajte od neho preč míľovými krokmi. Mimochodom, obyvatelia v úrovni nižšieho Astrálu si na vás brúsia zuby.

HONZA
: to by tak bylo…, jednoduché…, dotazy?

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek.
– macto@hawkins.support

 

 

Následující setkání:Ztotožnění se s tichem a co nedělat, chceme-li si zvýšit vědomí