. 128. velikonoční on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 10.4.2023

. 10. dubna/apríla 2023

Vítám všechny, kteří právě sledují naše Velikonoční, 128. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příští týden, o velikonočním pondělí, se sejdeme jako obvykle v 18:30, jen bude zkrácený, půlhodinový program. Důležité je to pravidelné dotřepání svých koster…

 

Za 7 dní je uzávěrka přihlášek na PkP setkání číslo 7.

Během PkP setkání bude v sále místního zámku ve Střílkách odvysílán slovensky namluvený videozáznam celodenní přednášky DRH, ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní.

 

Na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání:

Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

Naše skupina je oddaná učení DRH. I dnes přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal a jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

HONZA:
Dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

JULO:

Archival Office Visit Series Pain and Suffering, A-8, CD / DVD disc, 1980s 

Tí z vás, ktorí ste Kresťanmi, musíte prestať uctievať boha Ukrižovania, Krista Ukrižovania, a prejsť ku Kristovi Vzkriesenia {,  Zmŕtvychvstania, Obrodenia, Obnovenia}. Posolstvo nebolo o smrti, hriechu a utrpení. Ľudia, ktorí sa stotožňujú s telom, prísni materialisti, sa pozerali na Krista na kríži ako na telo, a z toho im vyšla bolesť, hriech, vina, a utrpenie. Bolo to {jeho} posolstvo? Je to to, za čo Kristus zomrel? Aby všetkých učil, že sme fyzické telo? Alebo bolo jeho posolstvo priamym opakom? Jeho posolstvo bolo priamym opakom – že nie sme limitovaní. Že nie sme TO. A tak musíme nahradiť naše zmätené predstavy, a začať hľadať, posunovať sa k láskyplnosti, k vyššiemu stavu vedomia, aby nám trklo, čo bolo jeho posolstvom – Kristus Vzkriesenia. {, Zmŕtvychvstania, Obrodenia, Obnovenia} {, a na Dobré ráno}. 

 

Co říci na závěr?
Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 128 týdnů.

 

Děkujeme vám!

KONEC

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1Lh5iEiYdMIOfHxZMFoDl-tn21eF-eWhd/view?usp=sharing