. 99. Vysvětli ‘vzdání se‘; Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?; B2K3 Povaha duchovní poutě – (3/3); Skupina AA a DRH; Dva způsoby přístupu mysli k okolí – 19.9.2022

. 19. září/septembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 99. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. Za měsíc srpen/august – bylo vámi darováno 8846 Kč. K 19. září není spočítána.

Čtení textů, při Julově neúčasti, bylo řešeno vkládáním starších záznamů na daná témata. Toto bylo praktické řešení a dnes, aby si Julo odpočinul, to uděláme naposled. Julo bude svědkem svého vystupování na minulých on-linech. Když jsme začínali, vloni i letos.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

.1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_7. Vysvětli ‘vzdání se‘;
+ SUR_8a+b. Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH:– B2K3 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’
– třetí třetina z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě – (3/3);

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– Skupina Anonymních alkoholiku a Dr. Hawkins

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Dva způsoby přístupu mysli k okolí.

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (71) na setkání z miulého týdne –  září/septembra 2022.
– Odezvy ze střílek.
– ?

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

 „Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

 

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_7. Vysvětli ‘vzdání se‘;
+ SUR_8a+b. Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?;

Tyto texty budou puštěny ze záznamu …

SUR_3.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI
{Návrh ‘robenia’:⇒rozhodnutie ⇒videnie nevinnosti⇒súcit⇒odpúšťanie⇒láskyplnosť⇒kresanie tvrdohlavosti a myšlienok.}

.1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Ľudia sú zvedaví {a pýtajú sa DRH}: „Ako je možné dosiahnuť taký {vysoký} stav uvedomovania si?“. Ale málokto tieto kroky nasleduje, pretože sú tak jednoduché:

.1.    V prvom rade {musí vo vás existovať} neotrasiteľné rozhodnutie {v originály je slovo: túžba}, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

%

.2.    {Na základe tohto rozhodnutia} vznikne disciplína {, oddanosť,} účinkovať {v každodennom živote s neoblomným, stále prítomným,} sústavným, a všestranným odpúšťaním a láskyplnosťou {orig: jemnosťou}, a to  bez výnimky {, teda ku všetkému, čo vzchádza pred naše uvedomovanie si: aj k svokre, aj k politikom, aj k…}.

.3.    {Nevyhnutnou podmienkou je pritom, že} človek musí mať {na základe videnia  nevinnosti} súcit ku všetkému, {teda} aj vrátane seba a {vlastných} myšlienok. {Súcit definujeme ako schopnosť chápavo ⇒ vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý prístup bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať. Vidieť nevinnosť je pre ego ľahšie stráviteľné, ak mu povieme, že 1: každý robí iba to, čo považuje za najlepšie, a 2: keby sa niekto mohol správať ináč, tak by sa správal ináč.}

.4.      {Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné} byť ochotným zanechať {všetky ostatné} túžby. {S tým súvisí vzdanie sa tvrdohlavosti , aby bolo po mojom, inými slovami} vzdať sa svojej vlastnej vôle, a to v každom prebiehajúcom okamihu {sústavnosti}.

%

.5.     Pri tom, ako sa každá {tendencia privlastniť si} myšlienku, pocit, túžbu, a či skutok {uvoľňovali a} vzdávali Bohu, myseľ postupne utíchala.

.6.     {Týmto myseľ postupne} najprv upustila od celých príbehov a odsekov, a neskôr aj od nápadov a konceptov {, a tým utíchala aj ich obhajoba}.

.7.     Ako človek upustí od {autorstva a} priania vlastniť tieto myšlienky {a šťúrať sa v nich} , prestanú sa rozvíjať do takých {väčších} detailov a začnú sa rozpadávať {v priebehu ich vytvárania}, kým sú len napoly vytvorené.

.8.     Nakoniec bolo možné vzdať sa energie, ktorá stála sa samotným procesom myslenia, {a to} predtým, ako sa vôbec {myšlienka začala vytvárať, ako sa} stala myšlienkou.

%

.9.     {Táto} činnosť sústavného a neúnavne upreného zaostrenia sa, nedovoľujúca ani čo len {jediný} okamih odpútania pozornosti od {priebežnej} meditácie, pokračovala počas vykonávania bežných, {každodenných} činností.

Predchádzajúce voľne z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

SUR_7.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

 

Vysvetliť ‘vzdanie sa’

„Vysvetliť vzdanie sa? {všetkého, napríklad aj starnutia.}

Prestaň sa snažiť {napríklad byť večne mladým}. Môžeš sa prestať snažiť?

Nevzdám sa. Budem bojovať, bojovať, bojovať.

Nie, {predsa len,} vzdám sa.

To znamená upúšťanie od chcenia niečo zmeniť.

Znamená to prijatie {toho, čo je}.

{Ale iba ak chcete žiť v sústavnom mieri, ináč to netreba!}

Prijímam skutočnosť, že som starý a škaredý, a nemôžem si pomôcť!

Viním za to Boha!

Keby Boh chcel, aby som vyzeral ako ryba a plával,

bolo by to tak.

Keby On chcel, aby som mal krídla a lietal,

bolo by to tak.

Chce, aby som bol starý a akosi sa potácal,

tak som takým.

Tak teda prijmi to, čo je, a ako sme stvorení.

Sme stvorení tak, že ako plynú roky, starneme viac a viac,

a ku koncu sme čoraz slabší a slabší, až sa nakoniec proste prevalíme.

Takže {, ak chceme žiť v sústavnom pokoji} musíme prijať, že je to {proste} tak, ako je.

Prijatie znamená upúšťanie od tvrdohlavosti.

A človek sa môže modliť za {Božiu} Priazeň.

%

Modlím sa za Priazeň, Tvoju Priazeň, Ó, Pane,

pomocou ktorej môžem prijať Tvoju Božiu Vôľu.

Amen!

%

Musí ti trknúť, že Boh nebude meniť celé ľudstvo, len aby ťa potešil.

Takže prijmeš spoločný osud bytia človekom.

Všetci sme smrteľní, a ľudia, a

ak

Boh

by to bol

chcel ináč,

bolo by to ináč.

Predchádzajúce preložil a vyčačkal Julo z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

 

 SUR_8a+b.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

„V čom to vlastne spočíva je ⇒ byť v uprenom (neustálom) strehu,  vytrvalo v ňom zostávať (…) Raz nastane čas, keď to znamená vykonávať akýkoľvek postup, ktorý robíte, bez výnimky, a sústavne, (…) čas začať to brať naozaj veľmi vážne. V tom bode – povedzme, že používate postup, ktorý som ja najviac používal – je to vzdávanie a upúšťanie od všetkého v okamihu vzchádzania. Takže to, čo vzchádza vo vedomí, je ako vlna, trvajúca ako keby 1/100nu sekundy; prichádza, vrcholí, potom opadáva. A tá upúšťanovitosť (to uvoľňovanie) je na jej vrchole. Takže človek ako keby sa sústavne vznášal ponad vlny. Inými slovami – {pritom, ako} všetky tieto myšlienky začínajú vzchádzať, vy vytušujete ich zámer, ktorý ste už {ale} pritom uvoľnili. Všetko vzdávajte Bohu. A stane sa to nepretržitým, neustálym, nonstop.

Spomínam si, že som sa raz snažil upustiť od nejakej pripútanosti {k čomusi}, a 11 dní som sedel, a nerobil nič iné okrem upúšťania, uvoľňovania {tej pripútanosti}. Každá myšlienka, každý pocit, každá spomienka – všetko, ako to vzchádzalo, som vzdával. Viete, lebo energia za niektorými myšlienkami sa nazbierala počas mnohých {epizód} životov (…)

Takže seriózna duchovná práca spočíva – podľa postupu, ktorý ja zdieľam, je:

sústavná ochota upúšťať od vecí, {a to už} pri {ich} vzchádzaní.

Upúšťanie, ochota vzdať sa chcenia ovládať všetko, {a to už} pri vzchádzaní.

Ochota vzdať sa:      chcenia to meniť,

                                                     chcenia, aby to bolo po mojom,,

                                                      odmietnutia to vzdať Bohu (…)

A vzdaním samého seba tomu, čo sa derie na povrch {, ako sú myšlienky, pocity, vyobrazenia, spomienky, …}, je postup, ako to napokon raz zmizneme. Zmiznete to tým, že si zvolíte byť {, ísť,} s tým, a upustíte od chcenia to zmeniť, v priebehu toho, ako to vzchádza. {Balón letiaci rýchlosťou vetra nepociťuje vietor, a je, dalo by sa povedať, v ‘duševnom pokoji’. Priviazaný balón kladie vetru odpor, a je v nepohode}.

Postupovať takýmto spôsobom znamená robiť ho {ale} nepretržite, stoj čo stoj {, bez ohľadu na to, čo sa deje okolo vás}, non-stop. Zvyčajne to človek môže robiť {iba} v nejakom časovom intervale, ale samozrejme, že keď už ste v tom skúsenejší, môžete sa navrátiť do tohto najvyššieho stavu, lebo viete, že vám to zoberie asi hodinu vypúšťania medzitým nakopených vecí, a potom tento stav preberie {váš chod}. Ale potom ste, z pohľadu sveta, paralyzovaní v každodennom fungovaní.“

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: DRH, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

—————————————————————

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

„Všetko vzdávate Bohu, nepretržite, vrátane pocitov a udalostí a

myšlienok – všetko, {už} pri vzchádzaní, vzdávate nepretržite Bohu“

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Z knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

– třetí a závěrečná část z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě – (3/3);

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto nepředávám slovo Julovi, ale pustím záznam – čeká nás čtení třetí třetiny z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě:

Video – třetí třetina z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě:

 

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 03apr2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

Druhá časť

DUCHOVNÝ PROCES

KAPITOLA 3

Povaha Duchovnej púte

 

{DRH upozorňuje na čo si dávať pozor}

Túžba po Osvietení

.3.43.    Pokiaľ človek neupadol spontánne, a bez predchádzajúceho úsilia, do osvieteného stavu vedomia, ako sa to stalo takému svätcovi ako Ramana Maharshi počas {jeho} dospievania, tak bežnejšia cesta je začať túžiť po dosiahnutí osvieteného stavu. Budha povedal, že tí, ktorí sa dopočujú a dozvedia o osvietení, sa nikdy neuspokoja s ničím iným, a preto je koniec {pre týchto ľudí v tomto smere} istý.

.3.44.    Niekedy hľadajúci vynakladá veľké úsilie a trpezlivosť, {ale ak vznikne pocit nedostatočného pokroku}, nasleduje znechutenie. V tejto etape {, teraz,} ego predpokladá, že sa vyskytuje {nejaké} ‘ja’, ktoré hľadá {nejaké} ‘to’ (stav osvietenia), a preto sa snaží zdvojnásobiť svoje úsilie.

.3.45.    Tradičné smery ciest smerom k Bohu vedú cez srdce (láska, oddanosť, nesebecká služba, vzdávanie sa, uctievanie, a zbožňovanie), alebo cez myseľ (advaita, teda smer cesty cez nedualitu). Každá z týchto ciest sa môže {sem-tam, podľa štádia v ktorom hľadajúci je,} zdať pohodlnejšou v tej či onej etape, alebo sa môžu striedať v dôraze. V každom prípade je prekážkou domnievať sa, že sa vyskytuje {nejaké} osobné ja, alebo všedné ja, alebo ego, ktoré vyvíja úsilie, alebo hľadá, alebo že sa stane osvieteným. Je oveľa jednoduchšie prísť na to, že sa jednoducho nevyskytuje taká vec ako ego, či nejaká entita ‘ja’ {, ako nejaké individuálne čosi}, ktorá vykonáva akékoľvek hľadanie, ale namiesto toho je to neosobný aspekt vedomia, ktorý skúma a hľadá.

.3.46.    Užitočný prístup je dovoliť, aby láska k Bohu nahradila tvrdohlavosť, ktorá {láska} poháňa hľadanie. Človek môže pustiť všetky túžby hľadať, a prísť na to, že taká myšlienka, že sa vyskytuje vôbec niečo iné ako Boh, je nepodložené preceňovanie vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach. Toto je to isté preceňovanie, ktoré si nárokuje autorstvo prežívania, myšlienok, a konania človeka. Pri porozjímaní {nad tým} je vidieť, že oboje, telo aj myseľ, sú výsledkom nespočítateľných {okolností a} podmienok vo vesmíre, a že človek je prinajlepšom svedkom tejto súhry {vesmíru}. Z neobmedzenej lásky k Bohu vzchádza ochota vzdať sa všetkých motívov {, ako primárnych motívov všetkého konania človeka, a jednoducho ‘predsunúť’ pred ne motív}, okrem úplne všezahrňujúco slúžiť Bohu. Byť služobníkom Boha sa stane cieľom človeka, namiesto cieľa stať sa osvieteným. Byť dokonalým kanálom Božej lásky znamená vzdať sa, úplne všezahrňujúco, a odstrániť vyhľadávanie cieľov duchovného ega. Samotná radosť ako taká, sa stane iniciátorom ďalšej duchovnej práce.

.3.47.    Z radosti a z pokorného uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti, je zvyšok procesu istý. Človek príde na to, že celý proces duchovného hľadania je uvádzaný do chodu príťažlivosťou k {samotnému vrcholu,} koncovke údelu, ktorou je stotožnenie sa s Ja-Bytím; a nie je poháňaný obmedzeným egom. Hovorovým jazykom by sa dalo {teda} povedať, že človek je ťahaný {pozdĺž smeru duchovnej cesty} budúcnosťou namiesto toho, že by bol poháňaný minulosťou. Je zrejmé, že ak by človek nebol predurčený k osvieteniu, ani by sa o túto tému nezaujímal. Dokonca sa o takýto stav uchádzať je vlastne dosť zriedkavé. Za celý život sa priemerný človek nestretne dokonca ani s jedinou ďalšou osobou, ktorej prvoradým záujmom je dosiahnuť osvietenie. Cesta môže byť namáhavá a náročná.

.3.48.    V západnom svete {, na rozdiel od východných kultúr,} sa vlastne nevyskytuje prijateľná alebo {nejaká} tradičná úloha pre duchovne hľadajúceho. Neočakáva sa, že keď človek ukončí svoju bežnú činnosť na svete, tak potom, na dôchodku, strávi zvyšok života duchovným hľadaním pravdy {, čo môže byť iné ako hľadanie duchovnej pravdy, a to podľa úrovne všedného ja}, k vylúčeniu všetkého ostatného. V niektorých krajinách, ako napríklad v Indii, je ako súčasť ich kultúry, takáto cesta tradične prijímaná ako normálny vývoj. Na Západe sa závažný duchovný študent najčastejšie pridá k oddaným, podobne zmýšľajúcim ľuďom, na ktorých sa {spoločnosť} často pozerá do určitej miery podozrievavo ako na odpadlíkov zo spoločnosti, pokiaľ nevstúpia do kláštora alebo teologického seminára.

Učiteľ

.3.49.    {Treba byť ale na pozore, lebo} duchovné skupiny sú často organizácie majúce svoje vlastné úmysly. Aj tu je úskalie pre neobozretných, pretože v duchovnom svete, rovnako ako aj vo všednom svete, sa vyskytujú šarlatáni, ktorých účelom je lapiť naivných duchovných začiatočníkov, s cieľom ich ovládnutia, nadvlády, moci, peňazí, a prestíže, napríklad v tom, že majú ‘veľa nasledovníkov’.

.3.50.    U pravých učiteľov sa dá vidieť, že nemajú záujem o slávu, alebo mať nasledovníkov, prestíž, alebo {iné} nástrahy {moci všedného sveta}. Ak ich ociachujeme, zvyčajne ciachujú od vyšších 500viek nahor, alebo zriedkavejšie, do 700viek. Učenie, a nie učiteľ, je to, čo je dôležité. Keďže učenie vôbec nepochádza od osobnosti učiteľa, nemá zmysel robiť z neho {, z učiteľa,} modlu alebo ju {, tú jeho osobnosť,} uctievať. {Pravý učiteľ} odovzdáva informácie ako dar, pretože boli ako také prijaté. Preto nieto čo predávať, vnucovať, ovládať, alebo spoplatňovať, nakoľko informácie boli bezplatné, a boli darom od Boha. Pravá duchovná organizácia si môže účtovať nominálne poplatky na pokrytie bežných výdavkov v tom zmysle, že každý prispieva k všeobecnému dobru.

.3.51.    Duchovným učiteľom prenášaný úžitok spočíva nielen v samotných slovách, ale aj vo vysokej energii vedomia, ktorá sprevádza tie slová. Učiteľova úroveň vedomia vytvára niečo, čo by sa dalo prirovnať k nosnej vlne, ktorá sprevádza a umocňuje slová.

.3.52.    Ako bolo uvedené vo výskume uskutočnenom v knihe ‘Moc Oproti Sile’, jeden jediný Avatár na úrovni vedomia 1000 úplne vyváži kolektívnu negatívnosť celého ľudstva. Jednotlivec na úrovni 700 vyváži negatívnosť 70 miliónov jednotlivcov pod úrovňou 200. Jeden jednotlivec na 600 vyváži desať miliónov ľudí pod 200; jeden na 500 vyváži 750 000 pod 200. Jeden jednotlivec na úrovni vedomia 300 vyváži negatívnosť 90 000 jednotlivcov pod 200.

.3.53.    V súčasnej dobe {anglický originál knihy je z roku 2001} je na planéte približne dvadsaťdva svätcov, ktorí ciachujú na 700 alebo vyššie. Z nich je ich dvadsať na 800 alebo viac, z toho ich je desať na 900 alebo vyššie, a jeden svätec je nad 990. Tieto čísla sa zmenili od roku 1995, kedy bola vydaná kniha ‘Moc Oproti Sile’. (Iba desať ich bolo nad 700). {Ľudské bytosti na túto planétu prichádzajú a z nej aj odchádzajú! Tak je zrejmé, že tieto počty sa nevyhnutne menia. Ak nahliadneme do ďalšieho z diel DRH, do knihy „Preklenovanie Úrovní Vedomia“, vydanej v 2006, tak z nej v úvode do 16tej kapitoly vyčítame, že „V súčasnej dobe je na planéte {iba} šesť svätcov nad 600. Z nich traja sú medzi 600-700, jeden medzi 700-800, jeden medzi 800-900, a jeden medzi 900-1000.“} Negatívnosť celého ľudského obyvateľstva by seba samú priviedla do záhuby, keby nebolo protipôsobiaceho účinku týchto vyšších energetických polí.

.3.54.    Zdalo by sa, že je niečo pravdy vo výroku, že nekonečná moc Boha sa sama prenáša nadol {na nižšie úrovne vedomia} k bytostiam na zemi, ako keby cez radu postupne zoslabovacích transformátorov. Hoci {, v absolútnych číslach,} počet ľudí na planéte, ktorí ciachujú negatívne, z ďaleka prevyšuje počet tých, ktorí ciachujú pozitívne, efektívna moc negatívnych jednotlivcov je v prirovnaní k pozitívnym veľmi malá, takže v súčasnosti, ociachovaná energia ľudstva, ako celku, je od 80tich rokov dvadsiateho storočia, {1980>}, na pozitívnej strane. Ako už bolo spomenuté, počas mnohých storočí pred rokom 1986, úroveň vedomia ľudstva sa držala na 190, a potom, dosť náhle, vyskočila na úroveň 207.

.3.55.    Moc učení pôvodných Avatárov nuž teda ovplyvňuje, formuje a dáva do súvislostí význam života ľudstva v priebehu storočí a dokonca tisícročí. Ale predsa len, je veľmi poučné ociachovať úroveň vedomia {niektorého} Veľkého Učiteľa, a potom ociachovať úroveň {od neho prameniacich} skodifikovaných učení, ktoré sa potom prenášajú po stáročia. Niektoré učenia prežili takmer úplne neporušené, zatiaľ čo iné závažne schátrali. Niektoré dokonca upadli až na také nízke úrovne, že {celé jak sú}, ciachujú až pod mimoriadne kľúčovou úrovňou Pravdy {, rozumej pod Bezúhonnosťou, pod 200}, a tak vyústili do negatívnych siekt, pričom {takéto učenia} sa stávajú zdrojom konfliktov a negatívnosti vo svete. Je dobré pamätať na to, že popularita nie je príznakom pravdivosti. Nie je teda vôbec prekvapujúce, že veľká väčšina obyvateľov {na celej zemi} sa nachádza pod úrovňou 200, a že mnoho miliónov ľudí nasleduje ‘náboženstvá’ , ktoré sú v podstate negatívne.

Čo je duchovné?

.3.56.    Je bežné, že ľudia si mylne zamieňajú ‘duchovné’ s ‘náboženským’, a dokonca s nadprirodzenými, alebo ‘astrálnymi’ sférami. Vlastne sú v podstate úplne odlišné, a táto zmätenosť často vyúsťuje do spoločenských svárov a neistoty.

.3.57.    Napríklad v Deklarácii Nezávislosti USA bolo jej tvorcami veľmi jasne uvedené, že práva človeka vychádzajú z Božskosti ich stvorenia; a tak bol ustanovený princíp duchovnosti. Pritom však túto odlíšili od náboženstva vyhlásením, že občania majú byť slobodní od nastolenia akéhokoľvek náboženstva. Zakladatelia si boli vedomí toho, že náboženstvo rozdeľuje, a je založené na svetskej moci, zatiaľ čo duchovnosť spája a nemá svetskú strešnú organizáciu, {ktorá by vydávala jej stanovy a pravidlá}. {Spomenutá} Deklarácia Nezávislosti, (ktorá ciachuje na 705), uvádza, že ide o národ, ktorého vláda odvodzuje svoju právomoc z duchovných zásad Tvoriteľa, a že sa má riadiť duchovnými zásadami, ktoré vidia všetkých ako seberovných, so spravodlivosťou a slobodou pre všetkých. Toto zrejmé stanovisko má veľkú moc a nepotrebuje obranu.

.3.58.    Na druhej strane, náboženstvo môže byť sektárske a rozdeľovať ľudí do konfliktných skupín, s často katastrofálnymi dôsledkami pre civilizáciu a pre samotný život, ako odhaľuje história. Jediná moc pravých duchovných skupín pochádza iba z pravdivosti ich učení, a {inak tieto skupiny} nemajú na zemi nijakú značnú moc, stavby, bohatstvo, či vládnucich úradníkov. Vo všeobecnosti, v duchovnosti sú ústredné témy, ktoré držia takúto skupinu pohromade, obvykle láska, odpúšťanie, mier, vďačnosť, ďakovanie, láskavosť, nemateriálnosť, a neposudzovanie. Zvyčajne, pôvodne má náboženstvo, vo svojej podstate, jadro, ktoré je duchovné, {ale} toto duchovné jadro sa však ponára {pod hladinu}, a {tým} sa často stratí z dohľadu. Inak by napríklad vojna mala malú šancu vôbec vzniknúť. Duchovná pravda je teda všeobecne pravdivá, a je bez odchýlok, nemenná s dobou a miestom, {teda pravdivá kedykoľvek a kdekoľvek na svete, a v každom politickom režime}. Vždy prináša mier, harmóniu, zhodu, lásku, súcit {súcit=… }, a milosrdenstvo. Pravdu je možné rozpoznať podľa týchto čŕt. Všetko ostatné je vynálezom ega.

KONIEC 3. Kapitoly B2K3

 

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Skupina Anonymních alkoholiku a Dr. Hawkins;

  • jen ze záznamu…

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Dva způsoby přístupu mysli k okolí.

Honza vám pustí část záznamu z našeho šestého on-line setkání, kde jsme poprvé uvedli Dva způsoby přístupu mysli k okolí. Nejprve bude ale opakování předchozího opakování, uvedeného minulý týden.
Příští týden se podíváme na – Proč studovat Dr. Hawkinse a co jíst pro zvýšení úrovní vědomí…

Video z části šestého setkání:

HONZA: Tak jdeme na to. Už se někdy chytnete, kterým způsobem jednáte s pocity? —– Které převážně používáte?


FRANTIŠEK:

– pocit si uvolníte vytvořením situace a svalením pocitu na tuhle uměle vytvořenou situaci, např. „Nenaštvalo by vás, kdyby vám ten mizera přibouchl dveře před nosem?“, přičemž „ten mizera“ je na vině, že nosíte v sobě energii hněvu.

– anebo si pocit uvolníte vybouchnutím, např. třísknete pěstí do stolu a řeknete „tak dost“,

– anebo před pocitem utečete, např. zapnete televizi a do blba do ní čumíte,

– anebo si pocit přiznáte, nerozvíjíte ho svými myšlenkami, nemoralizujete jej, nechcete ho změnit nebo cokoliv s ním udělat, neodmítáte ho a říkáte si, že je to jenom nějakej blbej pocit; že vy nejste na vině, že taková energie existuje  —– a je součástí lidské karmy; že jste nadšen svým štěstím, že máte příležitost tuhle pitomou energii ze sebe dostat ven, tedy uvolnit.


HONZA:
 Následuje přístup, z minulého setkání, jak ignorovat myšlenky.


JURAJ: 
Naučte sa hovoriť „No a čo?“ pri každej konverzácii ktorej ste svedkom – vo vašom okolí a aj vo vašej hlave. Navonok sa tvárite zaujato, ale viete, že v nie ste v hre. Pritom sa ale správajte podľa spoločenských pravidiel. Ľudia vás chcú šikanovať, zaťahovať vás do svojej hry. Ak túto ich drámu odmietnete, môžete žiť v pohode a v tichosti. Ak odstránite myslenie, tak sa ocitnete v nekonečnom tichu – pod myslením je nekonečné ticho. Žite v tomto tichu, ostaňte v ňom. Vytušte tento priestor ticha a noste ho so sebou tak, že ste ním. Nemyslite si, že pokoj, kľud a ticho sú mimo vás; sú vo vás.


HONZA:
 Následuje návod, z minulého setkání, jak dosáhnout vysokou úroveň vědomí. Věty 1 až 4 a věta 9 jsou zkrácené, protože pak následující video jedná s větami 5,6,7,8.

MIREK:

1) Jste rozhodnuti, že chcete klid, a to pořád,

2) proto jednáte se stále přítomným odpouštěním a láskyplností,

3) a jste ochoten vidět všude nevinnost,

4) přičemž zanecháváte svoje všechny ostatní touhy.

5) Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

6) Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů, a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

7) Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky, přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

8) Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.
9) Je nutno to dělat pořád.


HONZA:
 Jak jsme již snad řekli, bez myšlenek neexistují starosti! —— a na toto téma nám teď Julo přečte úryvek z Hawkinsova videa.


JULO: Úryvok z videa
: z YouTube – How can we train the mind „. Dr. David Hawkins, Ph.D., prepis záznamu a voľný preklad: Julo.

Nechcete sa veru dať nachytať na myšlienky! Viete, všetky myšlienky majú na sebe háčiky. To je dôvod, prečo ma náš lokálny televízný kanál s najnovšími správami otravuje. Do každého vysielania zámerne dávajú háčiky. Veru ti to tak robia. Je to tak zrejmé, že nám to robia. Nie že by to vznikalo spontánne. Robia to naschvál, aby nás programovali. No nič.

Sú dva spôsoby, ako sa myseľ na veci pozerá. Jedným z nich je, že keď sa veziete v aute ako cestujúci a niečo si  z okna všimnete, tak to vaše oko sleduje, no nie? Preto, aby ste si mohli prečítať reklamu pri ceste, pozrieť sa na kravu ktorá práve ide okolo, pozreť sa na scenériu alebo na architektúru. Takže vaša myseľ tieto podnety sleduje, až kým nezmiznú z dohľadu. Keď pozorujete svoju myseľ, tak takto to vaša myseľ zvyčajne robí. Niečoho sa chytí a potom to rozvíja. Týmto spôsobom sleduje to, čo je predmetom jej záujmu, je to tak? Takto vaša myseľ funguje celý deň. V jednej chvíli sa čosi stane predmetom jej záujmu — a v daľšej chvíli zase niečo iné.

Druhý spôsob je, že keď sa veziete ako cestujúci v aute, tak najprv si dáte pred svoje okno čierny, nepriehľadný papier, do ktorého ste predtým vyrezali úzku zvislú štrbinu. Potom sa pozeráte von z auta cez túto štrbinu, chápete? Teraz sa to, čo je za oknom, nedá sledovať!  Takže vaša úloha je sa stále pozerať von oknom, ale iba cez túto štrbinu, a to bez ohľadu na to, čo vám prichádza pred oči. Teraz sa všetky veci zobrazujú iba na okamih. Rozdiel je v tom, že nemôžete k nim byť pripútaný. Ste od vecí odšktený. Veci sa nedajú z vašej mysle odstrániť, ak ste pripútaný k jej obsahu a máte z nich emocionálny pôžitok.

Pri meditácii ste svedkami ako myšlienky pred vami pochodujú. Ale im nedovolíte, aby sa začali rozvíjať, aby sa uchytili! Sledujte, ako sa vaše emócie chcú vydriapať na povrch a vytvoriť nejaký príbeh, vyryžovať nejaké vzrúšo. —- Tak to teda nie! To je potrebné odmietnuť. Odmietnuť tento emocionálny pôžitok. Každá myšlienka nesie so sebou lebedenie a utajený pôžitok. Inak by sme si nič nemysleli. Každá myšlienka vyjadruje pozíciu, názor, mienku; a vy máte názory, pretože každý názor vám prináša pôžitok. Pôžitok mať pravdu, pôžitok byť chudákom. Každá myšlienka vám prináša odmenu vo forme pôžitku.

Takže to, čo uvoľňujete, je vlastne tento pôžitok, táto emocionálna oddanosť týmto myšlienkam. Všelijaké obrázky vám prichádzajú do vedomia. Napríklad, ak počujete hudobný tón, musíte mať ochotu tento tón okamžite uvoľniť, nelipnúť na ňom a nechať ho cez seba prejsť,  predtým ako dosiahol svoj vrchol a začal doznievanie. Nesnažíte sa tento tón udržovať a zakliesniť sa naň, pretože už prichádza ďaľší tón. Jasné? Takže zostávate akoby na ostrej hrane noža, kde sa tieto tóny odohrávajú. Ak by ste sa zabudli a okamžite neuvoľnili niektorý tón, z uzulinkého ostria noža by ste spadli. — Akonáhle nejaká myšlienka príde, necháme ju prejsť bez toho, aby sme po nej lapali.

Poviem ešte jeden iný príklad. Mali ste obľúbeného psíka, Dunča, ktorý sa zamotal v poli pod traktor, a neprežil. Akonáhle sa vo vás začne vynárať pocit o Dunčovi, tento pocit už v zárodku uvoľníte, necháte ho prejsť, a to pred tým, než sa vo vašej mysli z tohoto začínajúceho zárodku stane príbeh o starom dobrom Dunčovi, ktorého prešiel traktor. Nedovolíte, aby sa tento príbeh začal vôbec rozvíjať.

Treba mať ochotu sa vzdať.

Pritom, ako to robíte, sa viac dostávate k zdroju, k prameňu, samotného myslenia. Všimnite si, že myslenie vychádza z nejakej prvotnej, primárnej energie, ktorá sa nachádza pred existenciou formy. Z tejto bezforemnej energie vychádza túžba, nekontrolovateľná závislosť na myslení, ktoré sa pritom začne prejavovať ako forma.

Keď ste na začiatku svojho duchovného vývoja, vyrábate dlhé príbehy. Ale príde čas, keď začnete tieto príbehy uvoľňovať, postupne skracovať a tým sa z nich začnú stávať iba krátke odstavce, potom iba vety, potom vetu zanecháte ešte pred tým, než sa stala vetou. Neskôr ste schopný uvoľniť myšlienku ešte predtým, ako sa dokončí vytváranie prvého slova či obrazu. Dôjde vám, že existuje nejaký prameň, zdroj, z ktorého všetko myslenie vychádza; z ktorého sa vynára všetko myslenie.

Ako bublanie magmy v hrdle sopky. Než vybuchne a vynorí sa ako lávový materiál, ako forma na povrchu zeme, tak aj vy vycítite to vriace želanie, ten tlak mysieť. Ak tento tlak mysieť odovzdáte Bohu (vedomiu), — v jedinom okamihu všetko myslenie zmizne. Prevládne prítomnosť Boha (vedomia), akoby sa nahrnula do voľného priestoru vytvorenom absenciou ega. To, čo v tomto okamihu nastane, sa pred vami vynorí s takým úžasom, že sa začudujete, ako ste niekedy mohli venovať pozornosť niečomu inému. Toto potom preberie život, a robí si, čo si chce. Či učiť alebo neučiť, či prednášať alebo písať, nemá zo sebou nič spoločné, okrem toho, že sa to robí samo. Robí to vedomie. Vedomie rozpráva samo od seba. Nemusím povedať vedomiu, aby rozprávalo. Hovorí samo od seba, nie je to tak? Ak chce predviesť Pollockove obrazy,  tak to tak urobí. Pritom neexistuje myslenie.

HONZA: Na závěr ještě 4 věty z knihy.


HEDVIKA: 
Je to z Objevování Boží přítomnosti, kapitola 4, 4. otázka.

Otázka: Jak se dá utišit mysl?

Odpověď: To se nedá. Mysl se utiší sama od sebe, když se odstraní energie zájmu myslet. Lepší výsledek dosáhnete, když se k myšlenkám nepřiznáte, že jsou vaše, že vy jste tvůrci těchto myšlenek a přestanete se ztotožňovat s myslí jako s „mou myslí“. Myšlenky jsou automatickým důsledkem té-které kalibrované úrovně vědomí spojené s jejich přivlastňováním jako moje a tím nabývají hodnotu. Když se člověk vzdá aktivace paměti a myšlenek, žije ve vznikajícím okamžiku, místo aby se držel minulosti nebo předvídal budoucnost. Myšlenky drží požitek a lebedění.

HONZA: A stále platí – nepohoda vzniká nesouladem vašeho modelu, který máte v hlavě, s tím, co je pozorováno.

konec opakovacího videa

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a zejména díky jeho partnerce, která toto všechno, z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 99 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (71) na setkání z minulého týdne –  září/septembra 2022.
– Odezvy ze Střílek.
– ?

1.) Nevyslovitelne Dakujem

Pozdravujem ,
… dakujem Vám za prijatie a za úžasný filing z Vašeho výkladu a nadhľadu …
Poďakovanie patrí celému týmu družstva Evoluce …

Namaskaram

S láskou nekonečnou Michal
Sláva na výsostiach bohu!

p.s. tesim sa na ďalšie stretnutie , prajem vsetko tak ako ma byt …

2.)  Re: Nevyslovitelne Dakujem

Krásné dobré ráno,
Hedvika děkuje za příležitost a skvělou spolupráci .Bylo mi ctí s vámi spolupracovat.

Hezký den s pozdravem Hedvika

3.) Ahoj Honzo,

ještě jednou mockrát děkujeme za prima akci. Jsem vděčná, že se mi to proted podařilo přijet a na jaře se těšíme opět. I malé dceři se to moc líbilo a byla smutná,ze dalsi setkani az za pul roku…

Kdyby Tě to moc neobtěžovalo, myslíš, že bys mi mohl poslat kontakt na holky z Ostravy? Moc ráda se budu potkávat s lidmi ze skupiny častěji, jenže jsem si opomnela kontakt vzit a na komunikaci pres chaty a takove nejsem úplně přeborník…

Tak kdyby Ti to nevadilo,budu rada,jinak to nech být,vemu si kontakt na jaře…

Měj se krásně a posílám fotku našich kocourů…

Pavla

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

 

8.) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1zfD2atKuumMGsxD2NseAV5CRWO3HTctf/view?usp=sharing