. 22. Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 8. část- 29.3.2021

Předcházející setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 7. část- 22.3.2021

Záznam dvacátého druhého on-line meetingu z 29.3.2021 na téma: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 8. část.

 

29mar2021

Video obsahuje tyto texty:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Krátké opakování z minula.

3) 8. část opakování z 18.1.2021 – Shrnutí předchozích 15ti setkání:

 1. Astrální a Duchovní říše,
 2. 23 vět – neboli Poslední krok k dosažení stavu osvícení,
 3. stojí za to zaprodat duchovní pravdu?,
 4. jak být na Vrcholu Vlny, – z 25.1.2021
 5. Život nepotřebuje komentář,
 6. jak podporovat řešení místo napadání příčin.

– podle toho, kolik se cca za 1,5 hodiny stihne…

4) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně motto setkání a upozornění tentokrát Juraj po slovensky a Hedvika naváže hned s upozorněním…

Nečteno: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“


JURAJ – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: opakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření. Na co? A jak?:
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) Krátké opakování z minula: Ale ještě nám František zopakuje důležité věty z minulého opakování:

 

FRANTIŠEK:
– Staňte se tím, z čeho vaše vědomí vychází, tedy (6) buďte tiché pole, ze kterého vyvěrá vědomí {=600+}.

– Ego není problém, ale vaše ztotožnění se s ním je problém.
–  Realita je soustavná momentka sebraná kamerou mobilu – momentka nemá příběh, ten je „ve vaší hlavě“.
– Otázka: Není rozdíl mezi objektivní a subjektivní realitou? Odpověď: Každá realita je subjektivní. Každé jiné stanovisko je iluzí založenou na dualitě.
– Naše chápání reality filmu není realitou. Opravdové místo pocitu reality se nachází stoprocentně ve vědomí jako subjektivita.
 

3)  HONZA: Shrnutí předchozích 15ti setkání – 8 část.

Budeme pokračovat v opakování  dalšího mítingu, prvně slovensky i s označením původu-  např. Julo volně, nebo jen názvem knihy Dr. Hawkinse například „I“ a pak česky jen hlavní text, Po každém bodu bude pauza cca 15 vteřin na případné přihlášení se s dotazy.

Je tu ještě jedna informace, která se týká shrnutí setkání a uvedených textů a je potřeba i dnes si ji zopakovat. J

 

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Juraji, máme slovo: (Zde je vložen jen český text)

13) 18jan2021

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Truth vs. Falsehood, str. 388-390. … Protože Astrální říše nejsou duchovní a představují jiné říše a sféry na jednání, na které není lidská mysl vybavená ochrannou soudností, vysoce vyvinutí mudrci a učitelé, varují „Nechoďte tam“. Je velmi nebezpečné vyvolávat duchy a subjekty či entity a bytosti z jiných světů. Okultní praktiky mají značné a neviditelné temné stránky. …“Oni“ jsou mnohem vychytralejší. Nenamlouvejte si, že vás nedostanou.

Prostor pro dotazy

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.398-399.


Poslední krok k dosažení stavu osvícení 02

1 Zaměřte se do svého nitra, na absolutní subjektivitu všeho {svého} prožívání.

2 Zkoumejte povahu toho, co nazýváme subjektivitou, která doprovází každý projev života.

3 Bez toho, abyste cokoliv {co si všimnete = obsah} pojmenovali, si všimněte, že v každém momentu, v každém okamžiku a za každých okolností je {‘s vámi’} soustavně se vyskytující, a už dále nedělitelná, {‘doprovázející‘} podklad subjektivity.

4 {A táto subjektivita } Nikdy se nemění. {Váš životný příběh se mění z ‘hodiny na hodinu’, ale stále je tu cosi, co je neměnné, a to cosi soustavně pozoruje a trochu na jiné úrovni prožívá.}

5 Podstatou všeho prožívání, a to ve všech jeho formách (myšlení, cítění, vidění, vědění atd.) je přítomnost této subjektivní kvality.

6 Nu a začněte blíže zkoumat, co toto stále přítomné subjektivní prožívání je.

7 Bez něho by nebylo možné vědět, že člověk existuje.

%

8 Zeptejte se: „Jak je možné, že si uvědomuji, anebo – jak dokonce vím, že existuji?“

9 Toto je nejlepší otázka, na kterou je třeba najit odpověď, protože vede přímo a {intuitivně,} bez slov ke stále vyskytující se Realitě.

10 Odpověď je: Ztotožněte se s tím stavem, (či kvalitou, či kapacitou, či fenoménem) stále přítomné subjektivity, která je pociťována jako podklad uvědomování si .

11 To je samotné vědomí. {Vy jste to cosi z bodu 4}.

12 Ztotožněte se s tímto vědomím, namísto toho o ‘čem’ si je {vědomí} vědomé.

13 To je přímá cesta vedoucí k {podstatě vašeho} Já-Bytí.

14 Je to vlastně jediný přístup, který vede přímo přes dveře {vedoucí k stavu osvícení}.

15 Netřeba nic vědět, nic se naučit, nic si pamatovat.

16 Je jen jednoduše potřebné – zaměřit se, zaostřit se, pomeditovat, duchovně se zamyslet, podívat se na věc a uvědomit si, – že podkladem a zdrojem existence je neúprosná subjektivita Boží Přítomnosti projevující se jako Světlo Vědomí.

%

17 Subjektivita bez jakéhokoliv obsahu, {tedy} bez mylné představy subjekt/objekt {tedy neJednolitosti a oddělenosti  vnějšího  a  vnitřního  světa} je Já-Bytí.

18 Subjektivní ‘já’ z Já-Bytí je nezávislé na obsahu či formě, {tedy je} mimo všech myšlenek či konceptů.

19 Takže nejsou to ani pocity a ani myšlenky {= obsah}, které jsou důležité, ale jen subjektivita {= nekonečný rámec}, která je podkladem jejich zdánlivé důležitosti. {To cosi z bodu 11}.

20 Paradoxně, je to právě neúprosná subjektivita, která vede k úžasnému objevu jediné možné pravdivé ‘objektivity’.

21 Jediná skutečnost, která může být objektivní, vždy a za každých okolností ověřená kýmkoliv a kdekoliv je absolutní, nedělitelná skutečnost subjektivity.

22 Dokonce i důkladné vědecké vrtání se do tohoto vede k odhalení, že bez subjektivity není nic poznatelné a {bez subjektivity} se ani dokonce nedá říci, že {něco} existuje.

23 Uvědomovat si uvědomování si, uvědomovat si ‘být při vědomí’ a uvědomovat si obsah – všechny jsou závislé na vzcházení z této subjektivity.

Prostor pro dotazy

 

 1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, feb 2002, Disk 2. Skutěčnost, že jsme spět v tomto světe, … znamená, že jsme pro uspokojení ega znovu a znovu zaprodali duchovní pravdu. Ale v tomto životě o tom začínáme mít pochybnosti. V tomto životě si říkáme, stálo to za to? Odpověď vlastně stojí jen na víře. Ne na zkušenostech, ne na důkazech. Prostě nemáte nic, na čem můžete stavět, že vzdát se potěšení ega by bolo lepší řešení … Na základě víry, na základě učení někoho, kdo prošel celou cestou a říká vám, že konečný výsledek, prožívání Boha, je tak neuvěřitelné, …

Prostor pro dotazy

Celý souhrn 15 setkání – v českém i slovenském jazyce
+ Postup k dosažení vysokého stavu vědomí (nad 500) – 9 vět – v českém i slovenském jazyce
+ Postup přes poslední schod {nad 600} – 23 vět – v českém i slovenském jazyce
jsou k dispozici zde:
  Texty pro studijní skupinu

 

4) Konec, dotazy.

4a) Volná diskuse po ukončení hlavního programu.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek
nebo na jan.macto@gmail.com

Za videem je umístěný i výběr z chatu, do kterého účastníci setkání zapisovali zajímavé odkazy.

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:


Výběr z chatu:
20:52
Zoltan
Ano, vzdy je aj ina moznost.
Siddhi mozu byt velmi nebezpecne. Najma nasilne a umelo vyvolane.
parapsychologicke
psionicke
tak sa nazyvaju tie schopnosti
21:00
Pavel Parth
a co joga?
21:00
Zoltan
Poznate niekoho, kto dosiahol podobny stav vedomia ako Hawkins len na zaklade jeho ucenia?
jemnejsi
Je velmi vela druhov duchovnych cviceni okrem jogy. Aj vo vychodnej filozofii. Aj v zapadnej mystike.
21:08
Juraj Ambruš
djana yoga 970
bhakti yoga 960
21:08
Zoltan
A co Jezis?
👍
21:10
Máša Tučková
Jura říkal, že To se nedá poznat s pomocí instrumentů, které máme. Do slov je to těžké dát, ale tu jemnost přeci jen cítíme fyzickým tělem, emočním atd, všemi těly. A o tom to je. Všechno už je, ale jde o spojení Toho věcného s fyzickým, a je to vnímané jako dary i pro tělo, mysl, „ego“, chcete li. I zmrzlina může být vnímána jako dar, bez ulpívání. Nebo to vnímáte jinak? Možná se můj pohled neliší, jde o tenkosti.
21:12
Zoltan
Presny cas smrti je dany?
21:17
Máša Tučková
*ne věcného ale věčného, promiňte
21:18
Monika Adamčíková
Vakcinácia je kalibrovana na 205
21:19
Zoltan
Ja si nedam vakcinu. Aj naco, ked existuju lieky na covid.
Alebo clovek pozna techniky, ktore ho chrania. Politicka stranka je nieco uplne ine.
Madarsky vynalezca Egely Gyorgy vymyslel pristroj, ktorym sa da priamo merat energeticky prud cloveka.
21:25
Ivan Sopoliga
Minika, hovoríš z duše mojej súčasnej úrovne vedomia. Ivan
21:25
Zoltan
Temna noc duse je vzdy pri prechode medzi 2 urovnami vedomia a bytia.
21:33
Máša Tučková
Měla bych také co k doplnění, mohlo by to znít jako výtky, ale je to spíš o tom, že se nedají sdělit všechny tenkosti. Ale chybičky jsem vnímala. Z mého pohledu.
21:34
Zoltan
V minulosti sa tak pozehnavalo pravidelne jedlo.
21:35
Máša Tučková
Tenkost – tomu nikdo nerozumí 😉
21:37
Zoltan
S tymi energiami suvisi aj mantra joga.
Co my je vime
ano

Film
21:40
Blažej Palovčík
Podobné sa vyjadroval aj Bruno Gröning. „Ja som len sprostredkovateľ, Boh mi dáva všetku energiu.
21:40
Zoltan
Film Co my víme – What The Bleep Do We Know (2004) CZ
21:40
Kami
Mám TV Gaia a tam to je pod Co my jen víme…
21:41
Ivan Sopoliga
Môžete sa ešte vyjadriť k Walshovy? Ivan
21:42
Karel Kadlec
https://uloz.to/file/4Zpho2Ys/what-the-bleep-down-the-rabbit-hole-cz-title-mp4
21:45
Monika Adamčíková
Toto môže to slúžiť pre ego na to aby nám to pomohlo odovzdať stanoviska ega
21:46
Máša Tučková
Omlouvám se, projevilo se ve mě ego jak kráva, dekuji za toto sdílení a váš čas.
21:47
Zoltan
A co si myslite o Celestinskom proroctve a filme Nas Domov?
21:47
Monika Adamčíková
Ivan odovzdaj intelekt a pred Bohom uznaj že ty, ego, nie si schopný vedieť nič, je to,,zásluha,, JA
21:50
Blažej Palovčík
Čau
21:53
Máša Tučková
Jura říkal, že se To nedá poznat s pomocí instrumentů, které máme. Do slov je to těžké dát, ale tu jemnost přeci jen cítíme fyzickým tělem, emočním tělem atd, všemi těly. A o tom to je, všechno už je, ale jde o spojení toho Věčného s tím fyzickým, a je to vnímané jako dary i pro tělo, mysl, „ego“, chcete li. I zmrzlina může být vnímána jako dar, bez ulpívání. Nebo to vnímáte jinak? Možná se můj pohled neliší, jde o tenkosti – jemnosti .
Tato otázka předcházela tomu potom, nebyla přečtena, ještě jednou omluva.
21:59
Zoltan
Nosso Lar:
https://www.imdb.com/title/tt1467388/
https://www.youtube.com/watch?v=15d9e65tyJk
22:01
Monika Adamčíková
Veľmi sa teším na budúce, na,, prehlbovanie studne,,

Následující část: