. 132. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 8.5.2023

. 8. května/mája 2023

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 132. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo darováno 1580 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání:

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Naše skupina je oddaná učení DRH. Přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Julo nám řekne Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra, rozvinutou pro tento týden:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

Dnes můžeme číst:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 4a: 2. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 4b: 2. Co je Oddanost?;

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal a jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4a: 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 4a – 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4b: Čo je Oddanosť?

Klikni zde a otevři text
SUR 4b – Čo je Oddanosť?

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Julo nám dnes něco řekne z textů od Dr. Hawkinse.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji (pokaždé) zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé
a taky aby si Ujo Julo na chvilku odfrkl:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo a čeká nás čtení textů od DRH:

JULO

Pokračování čtení ze Střílkovými videi o nekauzalitě…
 

Více ze čtení jen ze záznamu…

 

Co říci na závěr oficiální části?
Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 132 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

6) Máme tady místo na Odezvy a Odpovědi (102) na setkání z minulého týdne…

 

Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com.

Na dnešní setkání přišla odezva od Amandy ze Slovenska a Amandy z České republiky:

 

Ahoj Jan, 

rada by som vám napísala ohľadom nádherného a znovu veľmi silného pobytu v Střílkach. 

Ja by som sa vám chcela obrovsky poďakovať, za všetko čo robíte. Či už ty alebo Julo alebo František alebo Hedviga alebo ktokoľvek, kto prikladá ruku k dielu. Samozrejme v duchu ďakujem Bohu a životu, za to, že sa to skratka deje. Avšak rada by som vám odkázala, že ma tento pobyt veľmi zmenil. Prišli mi v skutku transformujúce uvedomenia a som za to nekonečne vďačná. To isté sa mi už stalo dva krát, na pobyte v Střílkach a aj na pobyte v Jakubovanoch. Určite to tento krát bolo spôsobené prekladom a dabingom Hawkinsovej prednášky, ale aj nadabovanými krátkymi videami, ktoré boli pustené ešte v štvrtok. A taktiež energiou v miestnosti a ľuďmi, ktorí tam boli. Ja naozaj obrovsky ďakujem Julovi za to, že prekladá a dabuje; a za to, že som si tie videa a Hawkinsovu energiu a slová mohla pozrieť a vypočuť. Predstavuje to pre mňa obrovský dar. ĎAKUJEM.

Čo sa týka pobytu, v Střílkach je nádherná energia a všetkým ľudom sa otvárajú srdcia. Ľudia sú veľmi priateľskí a srdeční a ja som skutočne šťastná, že môžem byt súčasťou takejto komunity. Je to veľmi inspirujúce, keďže sa tam pole a energia lásky prejavuje oveľa viac ako v bežnom živote. Ja som dostala také hlboké uvedomenia, že až sa mi zastavuje čas a už mi nejde slovami hovoriť a pomenovávať slovíčka : “Ja”, alebo ďakujem “niekomu”, alebo príčinou “niečoho”…. atď., pretože mi vďaka videu podocvakávalo naozaj mnoho.. avšak skutočne chcem vyjadriť vďaku za tú všetku hodnotu, ktorú nachádzam vo vašej oddanosti, práci a službe, vo vašej láske a v celom pobyte. A v Hawkinsovej energii. Skratka je toho mnoho.. A tak radšej volím slovíčka “ja”, “vy” a podobne, aby sa to dalo, čo cítim, slovami vyjadriť. 

Jedlo bolo vynikajúce, a aj keby nebolo niečo podľa ega ideálne, vždy mám v Střílkach priestor poodovzdávať niektoré stanoviská, ktoré ma obmedzujú. Minulý pobyt môjmu egu vadili pobehujúce deti; a v tom si to malé dievčatko sadlo rovno vedľa mňa a ja som pochopila, že to mám odovzdať, že len lipnem na nejakej predstave… tento pobyt mi už nevadilo, keď občas pobehovali a ja za to ďakujem, ďakujem, že sa to deje a že sa všetko deje ako má. Niet čo by mohlo byt zle, ak sa niekomu javí, že niečo nebolo dobre, verím, že je to pre neho/ju príležitosť, to odovzdať. 

Veľmi si všetko vážim   

Prajem veľa Božej priazne   s láskou a obrovskou vďakou, mám vás veľmi rada.

Amanda

JULO

Odpověď je jen ze záznamu…

 

HONZA:

A Amanda č. 2:

Dobré ráno Honzo,

Moc děkujeme za skvělé víkendové setkání ve Střílkách, byl to pro Amandu a Adama nezapomenutelný zážitek. Veliké díky vyřiď prosím také Julovi.
Ještě jsem se chtěla zeptat. Od samého zanechávání stanovisek jsem ve Střílkách na pokoji zanechala ručník  . Tak jestli se náhodou někdo od nich neozval, jestli ne, tak to nevadí.
Moc děkuji
Amanda

Ručník je ztracený jen v hlavě Amandy a ve Střílkách si asi žije svým životem. Kdyby jsme jej objevili, dame vědět. Jsme potěšeni, že jste měli nezapomenutelný zážitek…

JULO

Odpověď je jen ze záznamu…


HONZA:

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1gfp3NfF9qJIxe65pK8BamYrK2xwCzH4d/view?usp=sharing