. 51. Co je Oddanost?; Podstata duchovní práce; Opätovné zaradenie sa do všedného života (2. část); Co je Mapa vědomí?(3) – 18.10.21

.18. říjen/oktober 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Při předchozích on-line setkání se vyskytla potíž v neslyšení zvuku pro nově příchozí, když se připojili později a již bylo ve skupině přes 25 účastníků. V tomto případě prozatím doporučujeme jít na „živé vysílání“ na youtube, i dnes mimořádně – včetně možnosti reagování a vznášení dotazů přes youtubácký chat. Youtube vysílá s několikavteřinovým zpožděním, tedy na vaše odezvy tam budu chvíli čekat…
Hledáme možnosti, jak online systém vyměnit či vylepšit a již brzy najdeme řešení, ale nejspíš se jako družstvo, které tuto online službu poskytuje bezplatně, nevyhneme pořízení placené verze pro vaše připojování se zdarma (proto jsou vaše dary vítány).

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

V rámci utvrzování:

– Čo je Oddanosť? – SUR_4

– Podstata duchovnej práce – SUR_5 – z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

3) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

A – Opätovné zaradenie sa do všedného života (pokračování 2. částí) – opakování 2. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

B – Co je Mapa vědomí?(3) – pokračování z předchozích týdnů.

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (24) na setkání z 11. října/oktobra 2021.

– Odezva č1 od “Amandy”

– Odezva č2 od “Amandy”

– krátké Info od Honzy

– Odezva od “Adama” – ve videu přesunuta až nakonec, za 5. bod

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Dovysvětlení SUR_3: Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno: Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – vzdávýní se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_4: Čo je Oddanosť?
a – SUR_5: Podstata duchovnej práce – SUR_5

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

Čo je Oddanosť? 04

„Máme v sebe vrodenú obrovskú, intenzívnu a mocnú oddanosť. Nemusíme ju vyvíjať, musíme ju len znovu objaviť. V našom vnútri sa už nachádza energia takej obrovskej moci, že

človek vyvolá túto moc pre zanechanie

každučkej pripútanosti ktorá {mu} stojí v ceste.

Ochotu to urobiť {, prosiť ‘akúsi, duchovnú moc o niečo,} nenájdete v štruktúre ega. Ego vám okamžite dohodí nejaký dôvod, prečo by nemalo vytrvalo zotrvávať v smere, ktorým ste ho {po novom} nasmerovali. Takže človek musí načrieť hlbšie do svojho vnútra. V samotnom prirodzenom jadre ľudskej bytosti je duchovná moc enormnej intenzity, ktorá jediná dokáže uskutočniť nemožné.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

Podstata duchovnej práce 04

Základná podstata duchovnej práce je

zostávať neustále sústredený na to, čo vzchádza od okamihu na okamih, a

v uvedomovaní si toho, ‘čo prežíva {neexistuje ‘kto’, ale je to ‘čo’} a

‘kde sa to prežíva.

{Ako na to,} môžeme použiť alebo meditatívny prístup alebo prístup nepretržitej duchovnej zamyslenosti, pričom obidva prístupy vedú k rovnakému výsledku.

Je to prístup spočívajúci

v neustálom vzdávaní chcieť mať zážitky pod kontrolou {ovládať, usmerňovať, pomenovávať, preciťovať} ako aj

v neustálom vzdávaní sa samotného prežívania.

Potom nám raz zrazu náhle trkne, že uvedomovanie je vykonávané akousi nekonečnou črtou vedomia (Ja-Bytím) {ktoré je súčasťou a prejavom Božskosti}; to sme možno predtým aj tušili, ale sme si to vlastne neuvedomovali. Keď nám to trkne, Uvedomenie Božej Prítomnosti sa objavuje častejšie.

Z tejto skúsenosti vychádza čoraz väčšia ochota sa spoliehať na túto vnútornú Božiu Prítomnosť a čoraz menej a menej sa spoliehať na všedné ja. Človek sa teda zriedkavejšie obracia na všedné ja, aby zvládal životné problémy, pretože postupne narastá ochota odovzdať sa svojmu Ja-Bytiu. Postupná strata stotožnenia sa so všedným ja, a rastúce stotožňovanie sa s Božou Prítomnosťou – spolu s ochotou odovzdať život a všetko, čo s ním súvisí Božej Vôli – sa stanú jasným stredobodom duchovného prístupu a prežívania človeka.

Čerstvý, {hlboký a nižšou úrovňou vedomia ešte nepotlačený}, katastrofálny zážitok je kľúčovou výukovou príležitosťou, ktorá nás učí ísť k samotnému jadru, k samotnej podstate {takéhoto} zážitku, uvidieť o čo ide, a jednať s týmto zážitkom na úrovni prežívania v samotnom energetickom poli vedomia.

Je tu ochota

vzdať sa, a zanechať ‘chcenie’ zmeniť to,

čo sa udialo ‘tam vonku’.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

 

3) HONZA: pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
A. – Opätovné zaradenie sa do všedného života, pokračování z minulého týdne – opakování 2. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

B – Co je Mapa vědomí? – třetí pokračování, dnes o úrovních vědomí, která jsou bezúhonná (tzv. nad „200“). Jde o stav bytí v úrovni Odvahy, Neutrality, Ochoty, Přijetí… nevím, jak daleko se dnes dostaneme…

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

 

07 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 2

Opätovné zaradenie sa do všedného života

 {DRH pokračuje v téme z kapitoly 1, čo je opis ‘pohľadu’ na svet z úrovne vedomia Ja-Bytia  a toto v nasledujúcom strieda s popisom svojich skúsenosti, po naučení sa opätovne žiť vo všednom svete}

 Pokračování z minulého týdne:

.2.26.    Stav, v ktorom všední ľudia konajú, nepoukazuje na nejaký morálny priestupok alebo závadu, ale jednoducho predstavuje možnosti polí vedomia pri ich prejavovaní sa prostredníctvom každého živého tvora. Hoci v skutočnosti nieto ani ‘dobrého’ ani ‘zlého’, je zrejmé, že všetky činy nesú so sebou následky. {V pozadí} za zdanlivými rozdielnosťami, sa vyskytuje len skutočnosť jediného Ja-Bytia, žiariaceho ako zdroj života, vo všetkom, čo žije; každá bytosť žije v momentke tohto okamihu, čo je všetkým, čo sa vlastne vyskytuje, za hranicou jej všedného uvedomovania.

.2.27.    V nedualite sa ani v jednom okamihu nemôže vyskytnúť niečo ako ‘problém’, ‘konflikt’, alebo ‘utrpenie’. Tieto všetky vznikajú v očakávaní nasledujúceho okamihu, alebo pri spomienke na minulosť. Zdá sa, že ego je zrodené zo strachu, a jeho účelom je mať pod kontrolou nasledujúci okamih prežívania, a {tým si} zabezpečiť svoje prežitie. Ako keby pendlovalo medzi strachom z budúcnosti, a ľútosťou nad minulosťou; a túžba, a pocit času, ktoré {podnecujú} konanie, pramenia z mylnej predstavy nedostatku. {V origináli nie je podnecujú (propel), ale odpudzujú (repel), čo bude preklep}. S pocitom naplnenosti túžba zaniká. Tie bytosti, ktoré sú presvedčené, že sú konečné {, teda podliehajú smrti}, sa boja o svoje prežitie, pretože podliehajú {predstave} času, a mylným predstavám naozajstnosti príčinných súvislostí.

.2.28.    Keď sa vytratili obvyklé životné motivácie, život nevyžadoval žiadne úsilie. Čo predtým bolo osobnosťou, {ktorá ‘usmerňovala’ správanie sa,} sa teraz stalo akousi náchylnosťou, ktorá ako keby vedela napodobňovať všedné správanie sa zo spomienok naň, avšak teraz jej chod pramenil z iného zdroja. Čo sa predtým považovalo za osobné, bolo teraz jasne neosobné. Predovšetkým, Ja-Bytie akosi nemohlo samo seba vysvetliť ostatným. To, čo pre toto Ja-Bytie bolo skutočnosťou – skalopevnou a definitívnou – keď sa vyjadrilo slovami, znelo všedným ľuďom teoreticky alebo filozoficky, nakoľko títo ľudia boli vedení {ich získanými} súhrnmi nápadov {z ich stanovísk}, a ich {časovo} následnými myšlienkovými pochodmi; čo sa všednej osobe javilo ako mystické, bola jednoducho konkrétna, subjektívna skutočnosť. Bolo potrebné vynaložiť úsilie na oživenie všedných myšlienkových pochodov, aby sa umožnila slovná komunikácia. Ja-Bytie je mimo samotného vedomia, ale môže sa ‘sálaním’ šíriť {do nižších sfér}, ako schopnosť vyjsť zo {stavu} blaženosti, k bežnej svetskej činnosti. Láska sa stáva jediným motivátorom pokračovania fyzickej existencie.

.2.29.    Počas prechodu {na vyššiu úroveň vedomia} telo pociťovalo značnú záťaž, akoby nervový systém musel zvládať viac energie, než na ktorú bol pôvodne stavaný. Z nervových vlákien v tele bol pocit ako keby boli poriadne našponovanými drôtmi, rozpálenými vysokonapäťovou energiou a prúdom. To si napokon vyžadovalo presťahovanie sa z veľkomesta, a s ním súvisiacim spôsobom života {na východnom pobreží}, do malého mesta na západe {krajiny}, ktoré v priebehu rokov prilákalo ľudí oddaných nematerialistickému, duchovne orientovanému životu. Teraz mohla meditácia nahradiť bežnú činnosť, a navrátil sa stav blaženosti, čo viedlo k tomu, čo sa javilo ako jednoduchý striedmy životný štýl, a to iba preto, lebo tu nebolo ani potrieb, ani chcení. Boli časy, keď sa dokonca zabudlo aj jesť, akoby telo bolo veľmi okrajové či akoby ani nebolo. Človek by mohol prejsť popred zrkadlo a byť prekvapený, že je v ňom dokonca nejaký telesný odraz. Nebolo záujmu o udalosti vo svete, a tento stav, ktorý trval asi 10 rokov stiahnutia sa zo všedného fungovania {vo svete}, bol potrebný na prispôsobenie sa duchovnému stavu {Ja-Bytia}, ktorý nahradil predchádzajúce, {všedné} vedomie.

{DRH vysvetľuje objav ‘svalového’ testovania}

.2.30.    Jednou z vlastností tohto stavu Uvedomenia bola schopnosť rozoznávať väčšie významy javov, než ako bývali bežne pozorované. {Toto viedlo k} zaujímavému klinickému prístupu tzv. svalového testovania {z kineziológie}, ktorý odhalil chýbajúci článok a premostenie medzi mysľou a {fyzickým} telom, a medzi prejaveným a neprejaveným. To, čo je neviditeľné, sa teraz ľahko dalo spraviť viditeľným. Tento klinický jav preklenul autonómny nervový systém či akupunktúrny systém, ako vysvetlenie spojenia medzi dušou a telom. Bolo zrejmé, že odozva svalového testu pochádzala z nelokálnosti {všetko-a-všade presakujúceho} vedomia, a jej doterajšie obmedzenie {len} na vyšetrovanie lokálnych javov {, teda konkrétnych telesných problémov}, bolo jednoducho prejavom obmedzenosti zdanlivosti vnímania vyšetrujúcich či výskumníkov.

.2.31.    Hoci je to len vďaka nedualite, že o dualite sa dá povedať, že dualita existuje, svalové testovanie bolo najjednoduchším a najpraktickejším spôsobom, ako využiť tento poznatok. Bolo zrejmé, že človek vlastne môže ociachovať rozličné energetické polia nachádzajúce sa vo vedomí, a zoradiť ich do hierarchickej stupnice; a ak sa im priradia číselné hodnoty, tak tieto doslova poukazujú na úrovne vedomia, ako boli od nepamäti klasicky opísané.

.2.32.    Najprekvapujúcejším výrazom tohto poznatku bola jeho schopnosť okamžite zaznamenať rozdiel medzi pravdou a falšou. Táto črta sa vymykala času a priestoru, a obchádzala ľudskú psychiku, a mysle všetkých zúčastnených osôb. Bola to všeobecná črta vedomia, takisto, ako je všeobecnou vlastnosťou protoplazmy reagovať na podnety. Protoplazma reaguje mimovoľne na škodlivé alebo prospešné podnety a navzájom ich rozlišuje. Odtiahne sa od toho, čo je v rozpore so životom, a je priťahovaná k tomu, čo život podporuje. Akoby rýchlosťou blesku, svaly v tele okamžite ochabujú za neprítomnosti pravdy; zostávajú silnými za prítomnosti pravdy alebo toho, čo podporuje život.

.2.33.    Všetko na svete, vrátane myšlienok, súhrnov nápadov, predmetov, a predstáv vyvoláva odozvu, na ktorú sa dá poukázať ako na pozitívnu alebo negatívnu. Odozva nie je obmedzená časom, priestorom, vzdialenosťou, alebo osobným názorom.

.2.34.    Týmto jednoduchým nástrojom, presnú povahu všetkého vo vesmíre, v akejkoľvek dobe, bolo možné vysvetliť a zdokumentovať. Všetko, čo existuje a čo kedy existovalo, bez výnimky, vyžaruje {zo seba} frekvenciu a chvenie, a {tým zanecháva} trvalý záznam v neosobnom poli vedomia, ktorý je možné načítať týmto testom, použitím samotného vedomia.

.2.35.    Vesmír bol odhalený; tajomstvá už neboli viac možné. Bolo zrejmé, že {Lk 12:7} ‘každý jeden vlas na hlave’ je možné, a sa ozaj dá spočítať, a že {Mt 10:29} ‘ani jediný vrabec nespadne na zem bez povšimnutia’. Že ‘všetko bude odhalené’ sa stalo skutočnosťou.

Moc Oproti Sile {Je to vlastne dodatok o testovaní ku knihe Moc Oproti Sile}

.2.36.    Metodika testovania sa skúšala na doslova tisícoch testovaných osôb, a to aj individuálne, aj v skupinách. Výsledky boli všeobecne zhodné, a to bez ohľadu na vek alebo mentálny stav testovaných osôb. Využitia tohto objavu {svalového testovania} boli zrejmé v oblastiach klinickej činnosti, vo výskume, a v duchovnom vzdelávaní.

.2.37.    Objavy, ktoré z toho plynuli, boli zaznamenané v knihe ‘Moc Oproti Sile’, ako aj v doktorskej dizertačnej práci, publikovanej pod názvom ‘Kvalitatívna a Kvantitatívna Analýza a Ciachovanie Úrovní Ľudského Vedomia’. Cieľom snaženia získania doktorátu bolo dodanie dodatočnej dôveryhodnosti a vedeckého potvrdenia k objavom, ktoré neboli vysvetliteľné všednou ľudskou logikou, alebo v rámci obmedzenosti newtonovských príčinných súvislostí.

.2.38.    Hoci je číselná stupnica vedomia logaritmická a prezentovaná v číslach, polia vedomia, na ktoré sa odvoláva, sú nelineárne a mimo newtonovského modelu chodu sveta {a vesmíru}. Stupnica poskytuje prepojenie medzi poznaným a nepoznaným, medzi prejaveným a neprejaveným, medzi dualitou a nedualitou. Hodnota tohto {testovacieho} nástroja bola taká obrovská, že mnoho ľudí, keď po prvý krát objavilo túto prácu, upadlo do šoku z neplatnosti svojho modelu skutočnosti. To, že ktokoľvek môže okamžite kdekoľvek rozpoznať pravdu o hocikom, o hocičom alebo o všetkom, {situovanom} hocikde v čase alebo priestore, je obrovský skok, a môže spočiatku pôsobiť znepokojujúco na vlastný zmysel pre skutočnosť. Každý si myslí, že je úplne {od všetkého} oddelený, a že jeho myšlienky sú súkromné.

.2.39.    Jednou z hodnôt {tohto} výskumného nástroja bolo, že mohol byť použitý na overenie pravdivosti a platnosti svojho vlastného výskumu a experimentálnej práce. Takže v knihe ‘Moc Oproti Sile’, ako aj v tejto knihe, bola každá strana, odsek, veta, súvetie, slovný zvrat, a kapitola ociachované. Kniha, v jej celistvosti, bola tiež ociachovaná, a zistilo sa, že sa pohybuje v úrovniach 800-vák {v anglickom originály!}, z čoho sa usudzovalo, že energia samotnej knihy dokáže úspešne zabezpečiť svoje vlastné šírenie, a prenos svojho obsahu. A tak sa aj stalo, úplne sama, bez reklamy alebo marketingu. Šírila sa do ďalších krajín a kontinentov, a bola preložená do iných jazykov. Nakoniec sa stretla so širokým záujmom a distribúciou, a používajú ju študijné skupiny na vysokých školách, univerzitách, a vo výskumných oddeleniach.

.2.40.    Na Mape Stupnice Vedomia (viď Prílohu B) úroveň 600 označuje prekročenie z duálneho sveta zdanlivosti vnímania, do neduálneho sveta, ktorý je bez zdanlivosti vnímania. Dosť zaujímavé je, že samotný svalový test a odozva ciachujú na úrovni 600. To znamená, že pravú podstatu tohto svalového testu väčšina ľudí nemôže pochopiť, hoci sa ho každý, {kto spĺňa nevyhnutné podmienky na testovanie}, môže naučiť prakticky používať.

.2.41.    Záujem o knihu ‘Moc Oproti Sile’ prišiel hlavne z radov duchovne zameraných ľudí a skupín, ako aj z radov liečiteľov a tých, ktorý majú záujem o štúdium samotného vedomia. Hoci táto kniha popisuje skutočne veľmi značné výhody z uplatňovania metódy testovania v mnohých oblastiach všedného ľudského života, doteraz bol veľmi malý záujem z tých oblastí spoločnosti, ktoré by mohli okamžite a vo veľkej miere mať úžitok z používania tejto metódy. Spoločnosť ešte len čaká na objavenie jej hlbokých výhod.

KONIEC (Book 2, Kapitola 2) B2K2 

 

HONZA: – K bodu B – Co je Mapa vědomí? – pokračování z minulých setkaní, kdy jsme se s Julem rozhodli ještě jednou říci to, co zaznělo na setkání, které proběhlo minulý měsíc ve Střílkách a Jakubovanoch, tématicky zaměřené na Mapu vědomí a charakteristiku jednotlivých úrovní vědomí. Bylo to podané takovou formou, že každý se mohl ve své úrovni poznat. I bez cejchování – bez tzv. kalibrací. Skončili jsme úrovní vědomí 175 – Hrdost. Tuto úroveň jsme dříve označovali jako pýcha nebo Hrdá pýcha. Budeme pokračovat 200vkou – úrovní vědomí nazvané Odvaha a dalšími bezúhonnými úrovněmi vědomí. Předávám slovo Julkovi:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

ÚrovneVedomia

Môžeme Sa Sami Odhadnúť.

.200.  Ešte si neuvedomujem, že som nabral ODVAHU sa začínať vymaňovať zo stavov, ktoré nepodporujú život. Som schopný a mám v sebe rozhodnosť začať veci skúmať, začať snáď vidieť odtiene, veci dosiahnuť, čeliť nepriaznivosti osudu, efektívne a s odvahou. Jedným slovom, život a veci sú uskutočniteľné. Život sa mi zdá vzrušujúci, vyzývajúci, stimulujúci, a to ma vedie konať s vervou, že sa to dá. Mám ochotu skúšať nové veci. Som schopný sa naučiť nové zručnosti v práci. Som ochotný sa učiť a duchovne začať rásť. Som schopný stáť strachu zoči-voči, a aj som schopný pozrieť sa na svoje charakterové nedostatky. Z toho mám pocit sebauistenia. Čo iní nazývajú a považujú za prekážky, ja považujem za povzbudenia, hoci stále mám svoju pravdu, a som presvedčený, že príčiny udalostí, ktoré sa mi prihodia, ako aj mojich problémov, sa nachádzajú mimo mňa, že ja nie som ich tvorcom. Zo sveta okolo mňa ťahám toľko energie, koľko aj do sveta dávam, takže už nie som na obtiaž, ako som bol, keď som bol v nižších úrovniach.

.250.  Uvedomujem si, že niektoré moje problémy vychádzajú z mojich stanovísk, a som schopný konať tak, že stanoviská postupne uvoľňujem, upúšťam od nich, a preklenovávam ich. Snáď aj nemusím mať niekedy pravdu a dokonca aj niekedy priznám, že nemám pravdu. Ale stále som presvedčený, že podstata diania, ktoré ma zasahuje, ako aj mojich problémov, sa nachádza mimo mňa, že ja nie som ich tvorcom. Keď niečo robím, alebo chcem, a nevyjde to, viac-menej je to v poriadku, teda som NEUTRÁLNY, takže nie som až tak citovo závislý na výsledku ako predtým. Veci robím primerane, ale nie viac ako treba. Viem sa prispôsobiť. Moje zážitky z prehier, obáv, a sklamaní nepociťujem ťažko. Mám pocit dôvery o živote, lebo ako bude, tak bude, vždy nejako bude. Keď nie je po mojom, už to nepociťujem ako porážku, ustráchanosť, alebo sklamanie. Začínam byť vnútorne sebavedomý, a viem to. Nenechám sa len tak jednoducho zastrašiť. Nemám v sebe potrebu niekomu niečo dokazovať. Žijem život vlastne v pohode a mám pocit celkovej spokojnosti a bezpečia, a tak život a veci sú prijateľné. S ľuďmi ľahko vychádzam a ľudia ľahko vychádzajú so mnou. Ľudia sa mnou cítia neohrození, v bezpečí, a v poriadku sa so mnou kamarátiť. Nemám záujem sa uchyľovať k sporom, poukazovať prstom na niekoho vinu, a dokonca nemám záujem ani o nejaké životné súťaženia. Aj emocionálne som viac-menej v pohode, a v podstate ma veci nerozhadzujú. Môj prístup je prístup bez posudzovania a je z akéhosi nadhľadu. Neposudzujem, a tým si ani neprajem rozkazovať iným, ako sa majú správať. A z toho vidieť, že si cením slobodu, nuž a preto je mi ťažšie rozkazovať, čo si mám myslieť.

.310.  Viem, že môj životný pokrok je rýchly. Prekonal som vnútorný odpor k životu a mám pocit optimizmu do života. Začal som byť v myslení ozaj otvorený, takže vidím, že iní majú svoje pravdy. Ale stále si myslím, že zdroj toho, čo sa mi prihodí, ako aj zdroj mojich problémov, sa nachádza mimo mňa, že ja nie som ich tvorcom. Viem, že mám otvorené dvere k akoby automatickému úspechu, ako aj k spoločenskému a aj ku ekonomickému, takže život a veci sú nádejné. Veci doťahujem a konám s vedomým úmyslom viac ako primerane a preto je môj úspech bežný v každom mojom úsilí. Šanca, že by som bol nezamestnaný, je malá, a to aj preto, že je vo mne OCHOTA zobrať akúkoľvek, pre druhých ponižujúcu, prácu, ako napríklad prácu v oblasti služieb, teda obsluhovanie iných. Som z tých, ktorých v zamestnaní vyberajú na postup. Som zaviazaný sa zúčastňovať, a začínam byť naozaj otvorený nápadom. Nepotrebujem sa pretvarovať v tom, že som naozajstne milý a ochotný iným pomáhať. Prispievam nielen k svojmu dobru ale aj k dobru spoločnosti. Svoje vnútorné nedostatky som ochotný a schopný riešiť, a preto nemám nejaké veľké zábrany pri učení, som výborným študentom. Nakoľko som už dávno zanechal hrdosť, som vo svojich postojoch, pocitoch, a myslení, samoopravný, a som schopný sa učiť od druhých. Keď ma stretne nepriazeň osudu, som schopný z nej vyhupnúť a poučiť sa z nej. Som vo svojom vnútri sebavedomý, a toto moje sebavedomie je podporované kladnou odozvou od spoločnosti. Som hlbokým zdrojom moci pre spoločnosť.

.350.  Nepovažujem sa za obeť diania tohto sveta a teda vidím, že príčiny diania a udalostí, ktoré sa mi prihodia, ako aj mojich problémov, sa nachádzajú vo mne, že ja s tým niečo mám. Viem, že nič mimo mňa ma nerobí šťastným, teda ja som zdrojom a tvorcom svojho pocitu šťastia, ako aj lásky, a viem, že som schopný žiť v súlade s prúdom života, nech ma život hocikam odveje. Jednoducho život a veci sú súladné, tak ako sa odvíjajú. Teda som životne flexibilný a je to z mojej strany PRIJATIE života, aký je. Čiže som schopný sa zapájať so životom tak, ako veci prichádzajú, bez toho aby som ich zaškatuľkovával. Pri porovnaní z predchádzajúcim stavom mi trklo veľa vecí a pociťujem v sebe veľkú premenu. Konám tak, že beriem za seba zodpovednosť, teda nevyhováram sa. Som citovo, teda emocionálne, pokojný. Počul som, že je niečo ako zdanlivosť vnímania, nepopieram ju, a začínam sa podľa toho aj správať. Mám snahu pozerať sa na veci z nadhľadu, a snažím sa vidieť celkový obraz. Jednám s vyváženosťou, proporčnosťou, primeranosťou. Nemám záujem sa zaoberať tým, či ja, alebo niekto iný má, alebo nemá vo veci pravdu. Ale mám záujem vyriešiť záležitosti a hľadám postup, čo so zádrheľmi robiť. Niečo ako ‘idúc dopredu’. Vôbec nie som ustráchaný prijať zložitú či náročnú prácu. Už nie som v nadvláde krátkodobých cieľov, ale prevládajú dlhodobé ciele. Moja sebadisciplína a moje majstrovské zručnosti sú výrazné. Nedám sa nachytať, a iní ma nevedia rozhasiť, lebo ma nezaujímajú, nejaké hádania, konflikty, námietky, opozície. Skôr mám pocit odpúšťania. Vidím, že ostatní ľudia majú presne také isté práva ako ja, teda cením si rovnoprávnosť. Som viac-menej na iných nediskriminujúci. Zahrňujem iných, teda iných nevylučujem a neodmietam.

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.
Přibližně za týden to bude rok, co se na internetu společně setkáváme – poprvé veřejně to bylo 26. října / oktobra 2020.

Zbývá už jen za celou skupinu dodat: Julko, vřelé díky za vše, co pro nás děláš. Za to, že nám předáváš srozumitelnou formou učení podané přes Dr. Hawkinse.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (24) na setkání z 11. října/oktobra 2021.

A – Odezva č1 od “Amandy”
B – Odezva č2 od “Amandy”

C – krátké Info od Honzy
D – Odezva od “Adama” – ve videu zařazená až úplně nakonec, za bod 5.

 

Ad A. Odezva č1 od “Amandy”
Dobré ráno Honzo,

chci s vámi posdílet pozitivní zkušenost s uplatněním Julovych rad ohledně komunikace s hádavými lidmi.

Manžel vedl delší vyčítavý monolog… nevěřila jsem vlastním uším, ale dokázala jsem si zachovat pozici pozorovatele (dříve bych se ospravedlňovala, asi bych začala nadávat), když skončil,zeptala jsem se,jestli mi chce ještě něco dalšího vyčíst… mlčel…a nakonec jsem pronesla, že má pravdu a že jsem mnohonásobně taková než říká. A skutečně zmlkl!

Jsem Julovi nesmírně vděčná. Sice mi nebylo dobře, cítila jsem vztek, ale hlavně to šlo bez emocí.

Děkuji za všechny meetingy,rady, směrování, za vše, co pro nás všechny děláte.

Cítím velkou vděčnost za téměř celý rok, co se účastním meetingů. Pozoruji na sobě velké změny.

Bůh vám žehnej

Amanda

 

Díky Amando za email, kde popisuješ využití nabytých znalostí v praxi. To je moc dobře, že jsou tato setkání pro tebe užitečná a dokážeš je uplatnit v každodenním životě. Jistě se přidají se svými zkušenostmi i ostatní. Předávám slovo Julovi:

JULO:  případná odpověď pouze ze záznamu

 

Ad B – Odezva č2 od “Amandy”

Dobré ráno Honzo,

děkuji vám všem, kteří se podílíte na přípravě meetingů a jejich zdárnému průběhu.

Chtěla jsem s vámi sdílet pozitivní zkušenost s uplatňováním věty“ Vidím v každém nevinnost, odpouštím a konám s láskyplností.

V práci jsem vracela služební auto, ředitelka dlouho sepisovala každý drobný skrabanec na laku auta. Seděla jsem kus dál a opakovala si dokola tuto větu. Opravdu jsem se zklidnila a utišila. Dříve bych byla naštvaná, že mě buzerují kvůli běžnému opotřebení.

Používám mnoho dalších vět… všechny fungují 🙏

Děkuji mnohokrát Julovi za celý rok intenzivní“ nalejvárny“ vědomostí a znalostí.

Bůh vám (nám) žehnej 🙏

 Amanda

 

Díky Amando za email. Je vidět, že funguje i věta: Je lepší mít klid jako pravdu! Že Julo? Předávám ti slovo…

JULO:  případná odpověď pouze ze záznamu

 

C – Ještě pár rychlých informací od Honzy:

  • Děkuji, že se našel dobrovolník, který nám pomáhá s opravami a úpravami stránek hawkins.support. V rámci úprav jsme změnili i barvy stránek. Vypadá to, že stránky jsou i rychlejší v načítání, už se na ně lze i přihlásit bez chybových hlášek, když znáte správné heslo. Jistě už brzy bude opraveno i rozesílání automatických zpráv potřebných pro nové registrace a pro obnovu zapomenutých hesel. Až bude možnost rozeslat i avíza na pondělní setkání a jiné události, obnovíme na stránkách možnost přihlašování a vytvoříme neveřejnou část – například s adresami a telefony pro setkávání se v regionech.
  • Ale pokud nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat než bude plně funkční web, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy;
  • Také můžete napsat své kontaktní údaje včetně telefonu pro zařazení se do neveřejné skupinové databáze členů, která může být nápomocna pro snadnější setkávání se na tzv. „položivých“ setkáních, kdy se účastníci z jedné lokality domluví a setkají se u některého z nich a společně budou sledovat pondělní on-line setkání. Můžou se i v hostování střídat. Jde o tu přátelskou, vzájemně se nabíjející atmosféru…

Způsob, jak vytvořit kontaktní tabulku a nasdílet ji, je díky Tomovi vyřešen, jen nebylo kdy ji vámi poslanými daty doplnit a přeposlat její umístění. Tedy ještě prosím o trpělivost…

Na novém prostředí pro společné on-line setkávání se pracuje, změna bude zavčas oznámena a připojování by mělo jít jako dosud – přes stránky Hawkins.support nebo aplikací přes mobilní telefony.

Dotazy?

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Dovysvětlení SUR_3: Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si – během minulého setkání si všiml posluchač určité nesrovnalosti v touze, která je v textu zmiňována.

Předávám slovo:

 

JULO:  případná odpověď pouze ze záznamu

D – Odezva od “Adama”
Adam nám poslal rozsáhlejší odezvu a protože je ve slovenčině, domluvili jsme se s Julem, že ji přečte a odpoví na ni.

Upravený text:

Subject: Adam – popis jeho „aktuálneho“ stavu pocitov v tele, a žiadosť s externým náhľadom Julom či Jankom či svalovým testovačom.:))

 Adam Vás zdraví.

 Je v procese, kedy si postupne uvedomuje a dovoľuje tým stále viacej praktikovať odovzdávanie pocitov od ulpievania. I v tento moment sa akoby dostane cez ataky mysle a pokračuje v písaní, s tím, že si dovolí pokračovať a menej a menej posudzovať. Myseľ dáva i bomby, že veď to nemá zmysel, keď to vlastne opúšťaš. Čo teda tak vlastne je. A to je v poriadku. Situácia sa mení, a to je fakt, a to stále, a to je tiež  fakt… Amen. Trochu to ohraničí teda z perspektívy nižšej. Teraz je všade vonku ticho a tak mu to ide, tak nejako bez vonkajších podnetov, ktoré vnímaval ako rušivé. Cez deň na neho útočili: pocity viny, že nemá prácu, rytmus, zmysel, že má dlhy, nemá rodinu, perspektívu. A do toho sa ozýva telo a to tak, že reaguje na toto všetko tak, že Adam už nemal energiu naviac, iba na základné úkony; a to v zmysle keď baterka v mobile klesne pod určitú úroveň, tak sa stlmí display a obmedzia funkcie; a keď sa z toho dostane cez pomerne značné úsilie von, tak sa snaží, a je to i často nepodmienečné o napr… a to nie je podstatné…. Proste vníma, že je pretlakovaný emóciami, ale vlastne to v kľudných fázach rozpoznáva, že ide hore, a že už to nejako bude stačiť len vypustiť, a bude. Chrbtica L5S1, mal výhrez, blokádu driekovej chrbtice… Už pri nedeľnej atake a intenzívnej práci s https://www.hawkins.support/audio-neulpivat-cesta-odevzdavani/

 Rozpoznal, že to bolo spôsobené prežratím pocitom viny za dlhy a krach manželstva a všetko čo nasledovalo od roku 2006 a vlastne až od počatia. Napísal si (viď príloha) a i tomu verí. No je toho toľko, že sa k tomu ešte nevrátil. Je to o sústavnej činnosti… dozrelo v nedeľu v ňom po sobotnej atake, kedy to vyzerá ako totálne vyčerpanie ľadvín, kedy nepomáha terapia a včerajšie prvé pitie čajových zmesí, kedy si už povedal, že pôjde i ku klasickému doktorovi… = V jeho mysli verí že má vinu a že má oslabené ľadviny a problém v chrbtici, po ozonovej terapii zmenšená platnička L5S1 … to všetko ako reakcie na vinu za neschopnosť byť úspešný muž, ktorý pozná svoj zmysel života a je vidieť a je múdry atď….Toto všetko je teraz v intenzívnom procese odpúšťania… Ide dnes na terapiu uvoľňovania emócii. V Prahe je raz za týždeň i ráno osho dynamická meditácia. Má s tým veľmi dobrú skúsenosť, z 10 dňového seminára v roku 2009, kde ju praktikoval každé ráno a fungovalo skvele. No policajt v ňom v medziobdobí prevládol a teraz je proste v paralýze, kedy má strach ísť na toto, lebo sa bojí, že si ublíži fyzicky, že sa mu zablokuje chrbát pri tranze.

 Je to blbosť, no obava je dosť silná.

 Je pravda, že nejako cíti, že iba nemusí tlačiť, lebo sa skutočne rozhodol, že to podstatné pre neho je duchovný rast, zvýšenie si úrovne vedomia. Keď číta a počúva, tak si uvedomuje, že pozná, ako to je i vo veľmi vysokých stavoch vedomia. No o to silnejšie bývali pocity zúfalstva a frustrácie, kedy sa nejako nevie do toho stavu, i prípadne aspoň stavu kľudu a mieru navrátiť… Je to permanentný stres. Vyblokoval si peniaze a tak nemá prístup k terapiám. No to už v tieto týždne neplatí. Fakt je to celé také, že vníma, že to vedomie rastie, no je tam ten prekrývajúci blok. Pretože sa akoby prechodne a stále častejšie dostáva do vyšších stavov. No príde mu to, že zároveň to prináša vyšší výkyv do stavov nižších… TO nie je tak. Nie je. Chodí na castingy ako herec do reklám a teraz si uvedomuje, že ho to už nerozhadzuje a uvedomuje si, že sa nezasiera posudzovaním seba… Lebo je to tak v ňom saturované, že akákoľvek vnútorná ataka proti sebe, už nemá miesto na potlačenie a prejavuje sa v tele… NO odpoveď od Jula je zrejmá = nájdi ventil, či vydrž a ventil sa uvoľni sám. Je to možné, že už dnes. Adam neviní nikoho, Adam vlastne viní prakticky výhradne seba. Hmm. Aká výhoda mu z toho plynie. Trpí aby bol videný. I s tým filmárčením začal asi aby bol vidieť… Kurňa, je to zástupné, teraz ako to píše, vníma, a je to tak, chce podvedome byť prijatý a vlastne túži prijať seba tak, ako je, a to je pravda…

 Tak vás zdraví a prepáčte mu tú necenzurovanú formu. Nejde to po sebe čítať znova a dovolí si to poslať a ďakuje za prípadnú zpätnú odozvu.

Adam.

 

Julo seskládal:

 Cez deň na mňa, ako Adama, útočia: pocity viny, že nemám prácu, rytmus, zmysel, že mám dlhy, nemám rodinu, perspektívu. Proste Adam vníma, že je pretlakovaný emóciami. A do toho sa ozýva telo, a to cez blokádu driekovej chrbtice, L5S1, cez výhrez. Adam rozpoznal, že to bolo spôsobené prežratím pocitom viny za dlhy a krach manželstva a všetko čo nasledovalo od roku 2006 a vlastne už od počiatku. Spísal som si to všetko, a i tomu verím. No je toho toľko, že som sa k tomu všetkému ešte nedostal. Adam neviní nikoho, Adam vlastne viní prakticky výhradne seba. Snáď je to o sústavnej činnosti, … dozrelo mi to v nedeľu po sobotnej atake, kedy to vyzerá ako totálne vyčerpanie ľadvín. Adam v jeho mysli verí, že má vinu, a že má oslabené ľadviny, a problém v chrbtici,… to všetko ako reakcie na vinu za neschopnosť byť úspešný muž, ktorý pozná svoj zmysel života, a je videný ako stredobod pozornosti, a je múdry atď. Aká výhoda mu z toho plynie. Trpí aby bol videný. Chodí na castingy ako herec do reklám – s tým filmárčením začal asi aby bol vidieť… Ale teraz si uvedomuje, že ho to už nerozhadzuje a uvedomuje si, že sa nezasiera posudzovaním seba… Lebo je to tak v ňom saturované, že akákoľvek vnútorná ataka proti sebe, už nemá miesto na potlačenie a prejavuje sa v tele…

Telo reagovalo a reaguje na toto všetko tak, že Adam už nemal energiu naviac, iba na základné úkony; a to v zmysle keď baterka v mobile klesne pod určitú úroveň, tak sa stlmí display a obmedzia funkcie; a keď sa z toho dostane cez pomerne značné úsilie von, tak sa snaží, a je to i často nepodmienečné, o kadečo, ale to asi nie je podstatné. Ale nepomáha terapia a včerajšie prvé pitie čajových zmesí, kedy si Adam už povedal, že pôjde i ku klasickému doktorovi. Po ozonovej terapii bola zmenšená platnička L5S1.

Teraz je všade vonku ticho a tak mu to ide, tak nejako, bez vonkajších podnetov, ktoré vnímaval ako rušivé. Vlastne v kľudných fázach Adam rozpoznáva, že ide hore, a že už to nejako bude hádam stačiť len vypustiť, a bude. Už pri nedeľnej atake a intenzívnej práci s https://www.hawkins.support/audio-neulpivat-cesta-odevzdavani/. Všetko je teraz v intenzívnom procese odpúšťania. Idem dnes na terapiu uvoľňovania emócii; v Prahe je raz za týždeň i ráno osho dynamická meditácia. Mám s tým veľmi dobrú skúsenosť, a to z 10 dňového seminára v roku 2009, kde somju praktikoval každé ráno a fungovalo to skvele. No policajt vo mne odvtedy prevládol, a teraz som proste v paralýze, kedy mám strach ísť opäť na toto, lebo sa bojím, že si ublížim fyzicky, že sa mi zablokuje chrbát pri tranze. Je to blbosť, no obava je dosť silná. Vyblokoval si peniaze a tak nemá prístup k terapiám.

 Adam je v procese, kedy si postupne uvedomuje a dovoľuje tým stále viacej praktikovať odovzdávanie pocitov od ulpievania. I v tento moment sa akoby dostane cez ataky mysle a pokračuje v písaní, s tím, že si dovolí pokračovať a menej a menej posudzovať. Myseľ dáva i bomby, že veď to nemá zmysel, keď to vlastne opúšťaš. Čo teda tak vlastne je. A to je v poriadku. Situácia sa mení, a to je fakt, a to stále, a to je tiež  fakt… Amen. Kurňa, teraz ako to píše, vníma, a je to tak, chce podvedome byť prijatý a vlastne túži prijať seba tak, ako je, a to je pravda…

Je pravda, že nejako cíti, že iba nemusí tlačiť, lebo sa skutočne rozhodol, že to podstatné pre neho je duchovný rast, zvýšenie si úrovne vedomia. Keď číta a počúva, tak si uvedomuje, že pozná, ako to je i vo veľmi vysokých stavoch vedomia. No o to silnejšie bývali pocity zúfalstva a frustrácie, kedy sa nejako nevie do toho stavu, i prípadne aspoň stavu kľudu a mieru navrátiť… Je to permanentný stres. Fakt je to celé také, že vníma, že to vedomie rastie, no je tam ten prekrývajúci blok. Pretože sa akoby prechodne a stále častejšie dostáva do vyšších stavov. No príde mu to, že zároveň to prináša vyšší výkyv do stavov nižších… TO nie je tak. Nie je.

Odpoveď od Jula je zrejmá = nájdi ventil, či vydrž a ventil sa uvoľni sám. Je to možné, že už dnes. Hmm.

 

JULO: odpověď pouze ze záznamu

 

.6. Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený ze zálohy živého vysílání, protože po ukončení streamu na youtube se ještě rozběhla další diskuse… 🙂