Dodatek A kalibrování pravdy jednotlivých kapitol

Předcházející část: Kapitola 18. shrnutí a závěr

DODATKY

Dodatek A

Kalibrování úrovně pravdy kapitol

Vysvětlivka

Jak se dá očekávat, sekce I a III, které jsou věnované povaze samotné pravdy a duchovním pravdám, kalibrují nejvýše. Část II, která jedná o problematických a sociálních otázkách, odráží světové omyly a iluze, jak jsou viděné z neosobní nelineární úrovně, vykazuje kalibrování 600 a víc. Navzdory části duality (II) se „světovými problémy,“ kniha celkově je ještě v úrovni 935, která je přijatelně srovnatelná s předchozími knihami (Moc versus Síla, 850; Oko do JÁ, 980, a I: Realita a subjektivnost, 999.8).

Část I Co je pravda?

Kapitola 1 Historická perspektiva 900

Kapitola 2 Věda o pravdě 935

Kapitola 3 Pravda jako hádanka: Výzva a zápas 855

Kapitola 4 Vývoj vědomí 860

Kapitola 5 Základní struktura pravdy 900

Kapitola 6 Manifestace versus příčinnost: Tvoření versus vývoj 965

Kapitola 7 Fyziologie pravdy 750

Kapitola 8 Fakt versus fikce: Realita a iluze 760

Část II praktické aplikace

Kapitola 9 Sociální struktura a funkce pravdy 640

Kapitola 10 Amerika 620

Kapitola 11 Stinná stránka společnosti 635

Kapitola 12 Problematické záležitosti 640

Část III Pravda a svět

Kapitola 13 Pravda: Cesta k svobodě 935

Kapitola 14 Země a politika 645

Kapitola 15 Pravda a válka 725

Část IV Vyšší vědomí a pravda

Kapitola 16 Náboženství a pravda 935

Kapitola 17 Duchovní pravda 980

Kapitola 18 Shrnutí a rozlišení 940

Kniha Truth versus Falsehood (Pravda proti falši) celkově 935

Následující část: Dodatek B mapa stupnice vědomí

Napsat komentář