. 111. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 12.12.2022

. 12. prosince/decembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 111. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Za měsíc listopad/november – bylo vámi darováno 8585 Kč. K 11. prosinci bylo darováno 2830 Kč.

Je čas Adventu, láskyplného rozjímání a dárcovství, a také naše aktivity mohou být hodny vaši finanční podpory. Děkujeme.

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání je vnášena variabilita. Julo bude inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Kdo můžete, zůstaňte na kameře. Obrazovka se všemi zobrazenými není nahrávána.
Textový záznam bude Julem doplněný až druhý den po setkání. Bude-li z čeho doplňovat, tedy pokud Julo právě nehovoří bez písemné přípravy.

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a případně opáčko z prvních setkání.

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

 2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR_13a. Modlitba božího služebníka;
– SUR_13b. Jak vypadá svět po jeho překlenutí?;
– SUR_14.  Náhlé Osvícení;

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i další rozvinutí. A připomene také SUR 3.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR13a – Modlitba božieho služobníka

Klikni a otevři ke čtení
SUR 13a – Modlitba božieho služobníka

 

SUR13b – Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

Klikni a otevři ke čtení
SUR 13b – Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

 

SUR14 – Náhle Osvietenie

Klikni a otevři ke čtení
SUR 14 – Náhle Osvietenie

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


– výběr textů od Jula;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení výběru textů od Jula:

JULO

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 11dec2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 15

Objasnenia

.15.4.   Otázka: Kde hľadať Skutočnosť {Ja-Bytia}?

Odpoveď: Život sa žije {vždy, v každom okamihu, a každým tvorom} výlučne na úrovni {osobného, subjektívneho, vlastného} prežívania, a na žiadnej inej {úrovni!}. Všetko prežívanie je subjektívne, a nelineárne, a preto {absolútne všetko}, čo je lineárne, vnemové, časovo postupné, a {čo je všedným ja} považované ako {objektívna} ‘Skutočnosť’, nemožno prežívať inak ako subjektívne. Každá ‘pravda’ {za ktorou si všedné ja stojí, a za ktorú zvádza boje, je všedného ja} subjektívne {vynesený} záver {mylnej predstavy pravdivosti, za ktorú je ochotné položiť aj život, (aspoň to, čo rozumie pod životom)}.

Len čo sa {ozaj} porozumie {, a dôjde k trknutiu}, že jediný význam alebo dôležitosť lineárneho, vnemového sveta je jedine v tom, ako je {svet} subjektívne {všedným ja} prežívaný, {tak až potom} sa {u oddaných duchovných študentov} púť hľadania pravdy presúva z {hľadania duchovnej pravdy sveta z} ‘tam vonku’, do {hľadania pravdy} v našom vnútri. Pre svetského človeka {,u ktorého k takémuto trknutiu nedošlo}, úspech je niečo ‘tam vonku’ {, mimo neho, a za čím sa treba hrabať a}, čo treba ‘mať’, a nadobudnúť.

Pre skúsenejších a rafinovanejších, vďaka {ich} múdrosti sa stáva zrejmým, že zdroj šťastia sa nachádza v subjektívnom vnútornom svete {vlastného} prežívania, a {ako je niečo pociťované a prežívané} je výsledkom vnútorných kvalít {človeka}, zmyslu {, ktorý človek niečomu pripisuje} , a {celkového} rámca {, uhla pohľadu, z ktorého sa človek na veci pozerá, a to všetko na základe jeho stanovísk}.

.15.5.   Otázka: Ako človek dospeje k zmyslu {života, vecí}?

Odpoveď: Je to práve zmysel, ktorý dáva životu hodnotu, a keď život stratí zmysel, nasleduje samovražda. Zmysel vzchádza z toho, ako si niečo ceníme. Uvedomenie si, že nie sú to fakty alebo udalosti života, ale ich zmysel, čo určuje šťastie, vedie k záujmu o predmet filozofie. Je to najvyššia sféra, o ktorú sa môže intelekt uchádzať; je to sféra skúmania zmyslu a jeho jemných dôsledkov. Filozofia sa snaží definovať zložky zmyslu, a to, ako sa človek dostáva k jeho pochopeniu. Toto skúmanie vedie k epistemológii, čiže vede o tom, ako človek {vôbec} niečo vie, ktorá potom prináša kozmológiu, ktorá sa snaží definovať, čo je to, čo je eventuálne poznateľné. Za epistemológiou a kozmológiou nastupuje teológia, ktorá ‘naťahuje’ {hraciu plochu a snaží sa márne posunúť mantinel} lineárneho intelektu {400-viek}, snažiac sa pochopiť nelineárnu Skutočnosť samotného Božstva.

Ďalším vyšším stupňom abstrakcie je posun k metafyzike, ktorá sa zaoberá Skutočnosťou neduality a nanovo zdôrazňuje subjektívnosť ako {domovskú} oblasť duchovnej pravdy. Slovo ‘metafyzika’ jednoducho znamená ‘za hranicami fyzického’. Za danosťami, ktorými sa zaoberá metafyzika, sú úrovne prežívania, ktoré sa tradične označujú ako mystické. Za mystickými stavmi sa nachádza stav Uvedomenia, ktorý sa tradične nazýva Osvietenie. Osvietené stavy siahajú od uvedomenia si prítomnosti Boha až po konečné zavŕšenie duchovného vývoja so zrieknutím sa všetkej duality všedného ja, ktoré je oddelené od Boha. Konečným trknutím je, že je iba úplná Jednozliatosť, a že Ja-Bytie a zdroj Ja-Bytia sú jedno a to isté.

Nekonečná, Vrcholná vrodená driemajúca pretrvávajúca spôsobilosť možného prejavenia sa je Skutočnosť Existencie. ‘Všetko-Čo-Je’, je teda {tým pádom} vrodene Božské, inak by to vôbec nemohlo existovať. Absolútnym vyjadrením božskosti je Subjektivita. {Podkladom a zdrojom Existencie a Tvorenia je zásadná, radikálna, Subjektivita Prítomnosti Boha, prejavujúca sa ako Svetlo Vedomia, ako Svetlo Uvedomenia, čo je Ja-Bytie. Naozajstná, Pravdivá, duchovná púť nás vedie k stotožneniu sa s touto sústavne prítomnou Subjektivitou, ktorá je pociťovaná ako podklad uvedomovania si; a nie s tým, o ‘čom’ si je vedomá.} Ak existujem, potom Boh je.

Osvietenie je potvrdením toho, že všetka existencia nie je len výsledkom Tvorenia, ale aj toho, že samotná existencia nie je odlišná od Tvoriteľa. Tvorené a Tvoriteľ sú jedno a to isté. Po odstránení falošných, proti sebe stojacich, javov, vytvorených zdanlivosťou vnímania, presná podstata Skutočnosti je jasná a zrejmá. Niet už viac klamlivého, subjektovo-objektového, výplodu {z} premieľania myšlienkových konštrukcií, ktorý by rozdeľoval Skutočnosť, na Tvoriteľa oproti stvorenému. V nedualistickej skutočnosti čírej subjektivity všetky mylné predstavy miznú.

Podkladom všetkej existencie a tvorenia je stav subjektivity. Boh je samotnou podstatou subjektivity. To, čo si uvedomuje existenciu, je črta Božského uvedomovania v nás. Týmto trknutím rozriešime duchovný hlavolam, že to, čo hľadá, je to, čo je hľadané; v podstate ide o subjektívno, ktoré hľadá subjektívno {, teda hľadá samo seba}. Mylná predstava, že je dualistický okruh protikladov, nazývaných subjektívnosť oproti objektívnosti, sa {tým trknutím} rozplýva. Je to vrcholný ľudský hlavolam, že závislosť človeka na zdanlivosti vnímania zabraňuje, aby bol schopný poznať svoju vlastnú totožnosť.

Keď sa predostrie stav osvietenia, dostaví sa radostný okamih, akoby sme zažívali návrat do hlboko známeho. Je tu prchavá, prechodná myšlienka, že človek zabudol, kým bol {predtým, než zapredal duchovnú pravdu za zadosťučinenia ega. A teraz mu došlo, že nie je obsahom myšlienok, ale je mimo obsahu, či poľom nekonečného možného prejavenia sa, či spôsobilosťou pre vedomie, či tým čo je pred vedomím, či dokonca mimo existencie – a to podľa stavu od 600 po 1000, ktoré sa všetky nazývajú osvietenie}. Toto zabudnutie bolo dôsledkom fungovania samotnej zdanlivosti vnímania. Na toto sa {použitím} symboliky naráža v {Biblii, v} knihe {Starého zákona} Genezis ako na jedenie z jablka vnemovej sféry protikladov {, v tomto prípade protikladov} dobra a zla. Nevinnosť subjektivity bola teraz nakazená stanoviskovitosťou, ktorá odsúdila ľudstvo na nekonečné {zotrvávanie v chybách stanoviskovitostí, a z nich prameniacich} utrpeniach. Bez Božieho zásahu, návrat do Skutočnosti nie je možný, a tak, pre ľudstvo, riešenie je len prostredníctvom Božej priazne.

End 2of?

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

?

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH – přesunuto na některé z příštích setkání.

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 111 týdnů.

 

Je čas Adventu, láskyplného rozjímání a dárcovství. Také aktivity naši studijní skupiny mohou být hodny vaši finanční podpory.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (83) na setkání z minulého týdne – 5.prosince/decembra 2022 :

Odezva od Tibora – poděkování a na téma „kdy trkne, co je to ta duchovní zamyšlenost“:

Přišlo e-mailem:

Tibor sa chce poďakovať Julovi aj Honzovi za ich nezištnú prácu pre skupinu, ako aj všetkým ľuďom s ktorými sa stretol osobne na našich stretnutiach, či už na Slovensku alebo aj v Čechách. Tiborovi to hodne pomohlo. Som Tibor. 

Neverejné alebo verejné ako s rozhodnete. 

Určité veci sa nedajú pochopiť pokým nenastane trknutie. Tie sa pochopia, až nastane vhodná doba, napríklad že problémy sa nedajú vyriešiť na danej úrovni. Tie pominú samé od seba keď sa zvýši úroveň vedomia. Neviem ako u iných, ale mne to trknutie prišlo až keď úroveň vedomia presiahla určitú úroveň. Skôr to nebolo možné pochopiť. A tak isto to platí o duchovnej zamyslenosti. Čo to vlastne je. Človek len o tom číta alebo počuje, aké to je.  Ale treba to zažiť. Vtedy bude pochopené, čo to je tá duchovná zamyslenosť.  

Odpověď:
Děkujeme Tiborovi za e-mail a prosím Jula o odpověď.

JULO

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.

V hlavním menu, v „našich audiích“ vznikly podsložky s vystřiženými úseky MP3, které kopírují strukturu bodů našich setkání. Jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.

Ve studijním centru vznikla anketa, kde byste upřednostnili regionální setkávání. Je to stejná anketa, jako ve skupině vědomí. Přišla myšlenka uspořádat předvánoční setkání v sobotu 17.12. Po vzoru Bratislavy Honza navrhoval se setkat v 14:30 a oficiálně zahájit v 15 hod. Honza by se do oblastních skupin připojil on-line a pustil by Požehnání od Dr. Hawkinse a jeden záznam ze Střílek, tématicky by se hodil DRHClip-Julo26: Ctite Boha, Děkujte, V lásce mějte, Nic nevíte, Jsme Jedno, Óm.

Minulý týden byl hlasujícím lidem, co hlasovali pro Plzeň, Prahu a Brno, Ostravu, Trnavu a Košice poslána přes Messenger zprávu o možném zapojení se do vánočního večírku. Výsledek je zatím ten, že pro setkání v Plzni je jedna osoba, Praha 2-3, zbytek se nechce setkávat oficiálně, spíše „neofiko“, Brno 2, Ostrava 4 – tam je šance pro uskutečnění, Trnava 4 – ale někteří jsou i Bratislavy, tak je otázka, zda v Bratislavě se setkání uskuteční a zda se tam nepřesunou i zájemci o Trnavu, Košice – 2.

Takže, vzhledem k tomu, že plánované setkání, narychlo upečené, má být za 5 dní, tuto sobotu v 15 hod, nejspíše se setkají jen lidé v Ostravě a možná v Bratislavě. Rozešlu jim na sebe kontakty, aby se mohli domluvit mezi sebou. Pokud to klapne, v sobotu jim pustím to slíbené video s dabováním od Jula.

Také navrhuji přesunout termíny příštích regionálních setkávání na druhou sobotu v měsíci, aby se prosincové setkání nekrylo s vánočními firemními večírky a jinými akcemi. Jen návrh.

 
8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1lWtkCQoOIaf_F0knVfmsl8vpfCynOOt3/view?usp=sharing