. 55. Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny; Jak Obejít Ego; Karma; Jak si správně přát? – online 15.11.2021 v 18:30

. 15.listopad/november 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Přešli jsme z nekomerčního Jitsi na garantovanou, ale zpoplatněnou službu ZOOM. Bezplatná připojování se na on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse ale zůstávají zachována. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity úředně zastřešuje, je financováno jen a jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří vyživují svými dary skupinu. 

– Vstup: https://www.hawkins.support/on-line-meeting/ – včetně informací jak se na ZOOM připojit. Zrušili jsme čekárnu a potřebujete pro vstup heslo, které bude stejné pro všechna setkání a bude 1234.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím i stát.
Ti posluchači, kteří se připojili nedávno a jejich cílem je takzvaně „vědět“, mohou z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support  tato „vědění“ načerpat.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

 

2) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

V rámci utvrzování:

–  Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny – SUR_10 – z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

 

3) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Jak Obejít Ego – extrakt – neboli to podstatné z  5. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

– Karma – krátké video s CZ titulky;

– Jak si správně přát.

 

Neoficiální část setkání:

 

4) Odezvy a Odpovědi (28) na setkání z 8. listopadu/novembra 2021.

– Odezva od Adama č.1 – týkající se úrovně vědomí 400 – Intelekt

– Odezva od Adama č.2 – týkající se Mysli a jak ji dostat pod kontrolu

– Odezva od Ivana – týkající se Mravopočestnosti.

– Odezva od Adama č.3 – týkající se Humoru a Dr. Hawkinse

– Info k on-line mítinkům a ke stránkám Hawkins.support od Honzy

 

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Odkud pramení zdroj lítosti a ztráty
– ?

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

 

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Nečteno: Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support, (a proto si je) opakujeme.

Dnes budeme pokračovat stranou
– Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny – SUR_10

 

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění či zopakovat některé předchozí věty…
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 122-123

 

Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny 04

 

Svedok/pozorovateľ je ‘postoj’ nepretržitej duchovnej zamyslenosti. Javy sa objavujú a miznú. Človek musí neustále vzdávať  túžbu javy prežívať, alebo  túžbu ‘ťažiť’ zo zážitku samotného prežívania.

 

Je možné si všimnúť, že pocity a myšlienky vzchádzajú a opadávajú ako vlny. Očakávanie budúcnosti je často výsledkom snahy ju ovládať, a to na základe strachu. Strach, diktovanie a očakávanie sú spojené so zameraním sa na prednú časť vlny prežívania. Na rozdiel od toho, držať sa zubami-nechtami myšlienok a pocitov, čo i na 1/10nu sekundy po vyvrcholení vlny, znamená zameriavať sa na minulosť a držať sa jej. Zaostriť sa treba na vrchol samotnej vlny, ako sa práve začína prevaľovať do tej 1/10,000vej sekundy {otvorenej} clony ‘prežívania’. Rozpoznanie tohto ‘priestoru’ je možné vnútornou kvalitou vedomia/uvedomovania, ktorá nepodlieha oneskoreniu. Nie je možné to uskutočniť dojmami vnímania {teda medzi myšlienkami}, pretože dojmy vnímania sa pohybujú presne takou istou rýchlosťou ako myšlienkové pochody.

 

Uvedomovanie/Vedomie sa nachádza tesne pod alebo, inými slovami, pred funkciou diváka/pozorovateľa. Je tiché a nehybné, rovnako ako je obloha alebo samotný priestor. Zrieknutím sa očakávania,  držania sa vecí,  hľadaním rozkoše, alebo  vyhýbaním sa nepríjemnostiam, pozornosť zostáva upriamená na vrchol prchavého okamihu, úzkom ako je ostrie britvy. Týmto vyrovnaným postojom, myšlienkové pochody a predstavivosť postupne ustupujú a odhaľujú, že pole, {z ktorého tieto vyvierajú}, je aktivované žiadostivosťou a zámerom samotného myslenia myslieť. Ak sa pozornosť a záujem presunie z obsahu na pozorovateľa/svedka, zistí sa, že pozorovateľ/svedok je (…) nelineárnou, neosobnou kvalitou, ktorá je primárna, vrodená a nezávislá.

 

Hoci sa táto meditácia/nepretržitá duchovná zamyslenosť môžu spočiatku javiť zvláštnymi a ťažkopádnymi, vzhľadom na to, že sú v súlade s vôľou a Božskou energiou, sa časom, bez odporu, stanú normálnymi postojmi. Ak si pozorované javy ani neželáme, ani im nekladieme odpor, a ani si ich neceníme ako „naše“, tak začnú ustupovať a nakoniec opadnú. Následne je každý jav, už pri {jeho samotnom} vzchádzaní, odovzdaný Bohu, a tichý zdroj energie, ktorý tak veľmi chce myslieť a prežívať, sa odhalí. Aby sme mu odobrali energiu, je iba potrebné odovzdať {samotnú} túžbu Bohu. {nech sa On s tým …}.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 122-123

3) HONZA: pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
– Jak Obejít Ego – extrakt – neboli to podstatné z  5. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

– Karma – krátké video s CZ titulky.

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

 

02 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 5

Ako Obísť Ego

 

Jednoduchosť

.5.1.     Jadro, {teda podstata} všetkých veľkých duchovných učení a učiteľov sa dá zhrnúť do niekoľkých jednoduchých odsekov. (Z praktického hľadiska, všetky {veľké učenia} spočívajú vo výstrahe vyhýbať sa tomu, čo človeka pri svalovom testovaní oslabuje, a nasledovať to, čo ho posilňuje!)

.5.2.     Zvoľte si: byť uvoľneným, neškodným, odpúšťajúcim, súcitným, a bezpodmienečne milujúcim, a to voči všetkému životu, vo všetkých jeho prejavoch, bez výnimky, vrátane seba samého. Zamerajte sa na nesebeckú službu, rozdávanie lásky, ohľaduplnosť, a úctu k všetkým stvoreniam.

.5.3.    Vyhýbajte sa negativite, a túžbe po svetáctve – s jeho chamtivosťou po pôžitkoch a majetku. Zrieknite sa mienkotvornosti, posudzovania správnosti oproti nesprávnosti, preceňovania svojej ‚pravdy’, a pasce mravopočestnosti. {zrejmý preklep v originály: forego vs. forgo}.

.5.4.     Snažte sa skôr porozumieť, než odsudzovať. Uctievajte učiteľov týchto základných princípov, a ignorujte všetkých ostatných {učiteľov}. Uplatňujte tieto zásady pri vašom pohľade na seba samého, ako aj na iných. Dôverujte láske, milosrdenstvu, nekonečnej múdrosti, a súcitu Božstva, ktoré prekukne všetky ľudské chyby, obmedzenia a {morálne} slabosti. Vložte vieru, a dôveru, v lásku Boha, ktorý je všeodpúšťajúci, a pochopte, že odsudzovanie, a strach – že budete súdený, pramenia z ega. Tak ako slnko, Božia láska žiari rovnako na všetkých. Vyhnite sa negatívnemu zobrazovaniu Boha, ako chyby, ktorá pripisuje ľudské vlastnosti Bohu, ktorý sa tým pádom stáva žiarlivým, nahnevaným, ničiacim, predpojatým, uprednostňujúcim, pomstychtivým, neistým, zraniteľným, robiacim dohody, a pod.

 

Vzdávanie {Pripútaností} a {Naša} Obeta

.5.5.     Sú to náhodné pojmy, ktoré vychádzajú z toho, že sa človek pozerá na duchovné princípy z uhla pohľadu ega, ktoré má vlastné osobné záujmy, a odôvodnenia negatívneho postoja. Pre ego, duchovné princípy predstavujú prípadnú {nevyhnutnú} stratu stanoviska, ale z pohľadu ducha sú ziskom.

.5.6.    Prvotné vzdávania sa, a obety, jednajú s nahradením preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach za pokoru. V praxi {to vyzerá tak, že} človek jednoducho zanecháva hrdosť zo {sústavného vyjadrovania svojich ‘dôležitých a svetoborných’} názorov a posudzovania.   Zanechanie stanovísk odstráni prekážku spojenú so {všedným ja neustále používanou} ‘chybou protipólov protikladov’, ktorá je dualistickým následkom zdanlivosti vnímania. {Nová téma:} Zanechaním, na seba vzťahujúceho sa pojmu, ‘ja’, používaného zo zvyku pri myslení {a hovorení o sebe}, sa oslabuje opantanosť narcistickým jadrom ega. Nahraďte návyk {používania} osobného zámena ‘ja’, a vyjadrujte nápady v tretej osobe. {Nová téma:} Používanie neosobných vyhlásení o tom, ako sa veci zdajú {pozor, nie ako zdanlivo ‘sú’}, predchádza osobnému zamotávaniu sa do problémov. Neosobné výroky {teda od ktorých sme emocionálne oddelený} sú zvyčajne vyváženejšie a objektívnejšie, pretože pri argumentácii zahrňujú viaceré uhly pohľadu, a nie iba jednostranný, zaujatý pohľad.

.5.7.    To, čoho sme svedkami vo svete {všedných ja} ľudských udalostí, nie je ani ‘správne’, ani ‘nesprávne’, ale je to predvádzanie sa {, šantenie} energetických polí vedomia, ktoré sa vtierajú, a prejavujú prostredníctvom rôznych jednotlivcov, pri určitých {, na zviditeľnenie priaznivých,} podmienkach v čase a na určitom mieste. Ak sa vyhneme teoretickému stanovisku, že ľudia ‘by mohli’ byť inakšími {vo svojom správaní}, než akými sú, vidíme, že ľudia si vlastne nemôžu pomôcť, aby boli inakšími, než akými sú. Keby {ľudia} mohli byť inakšími, tak by nimi boli! Obmedzenia stanovujú {zobraziteľné} možnosti; teoretické neexistuje, nie je to skutočnosť, ale je to {iba} predstavivosť. Je nezmyselné odsudzovať ľudské správanie tým, že ho porovnávame so teoretickým ideálom {všedného ja}.

.5.8.     Rozhorčenie {z mravopočestnosti} ustupuje súcitu na základe porozumenia, a privádza do popredia pravdivosť veľkých historických výrokov: „Nevedia, čo robia“, {Lk 23:34} – (Ježiš Kristus), alebo: „Jediný hriech je nevedomosť {Skutočnosti}“ (Budha).

 

Preklenovanie Negatívneho

.5.9.     Nie je veľmi efektívne ani prínosné ‘bojovať proti hriechu’ a púšťať sa do zápasu, pri ktorom používame ‘silu vôle’ na prekonanie nedostatkov. Toto sú už {sami o sebe} stanoviská a pasce, ktoré spútavajú myseľ v dualistickej chybe ‘protikladov’.

.5.10.    Spôsob, ako sa vymotať z konfliktu, nespočíva v snahe odstrániť negatíva, ale v tom, že si vyberieme, a prijmeme pozitíva. Pohľad, že životným poslaním človeka je skôr porozumieť než súdiť, automaticky rozuzľuje morálne rozpaky zo zdanlivo nevyriešiteľných situácii. Pracovníci v určitých odborných zamestnaniach to robia neustále. Lekári a právnici dokonca aj hovoria svojim pacientom a klientom , že ich pracovnou náplňou je liečiť alebo obhajovať, a nie súdiť. Chirurg rovnako operuje zlomený bedrový kĺb svätca ako aj zločinca. Bežné vyhlásenie je: „Nie je mojou funkciou ani úlohou súdiť v takýchto veciach“.

.5.11.    Veľkú úľavu zažijeme, keď prídeme na to, že prijatím duchovného života, sa dá mravopočestné odsudzovanie a nenávisť, ktorá vzniká {zo všedného ja}, prenechať iným. Toto úsilie o duchovné ‘dobro’ prospieva celému ľudstvu, a preto je možné povedať, že je to najchvályhodnejšie poslanie zo všetkých.

.5.12.    Záväzok k duchovnosti teda predstavuje zreteľne inú rolu, ktorá sa líši od roly neangažovaného človeka. To nesie so sebou {aj} iný súbor noriem {správania}, {aj} inde nasmerovanú energiu a pozornosť, než aké sú pri bežnej honbe za daromnosťami ega a svetských úspechov. Človek obetuje majetkový či egocentrický zisk pre duchovný pokrok, a tým, že to robí, sa pominuteľné podriaďuje trvalému, a volí sa to, čo má skutočnú hodnotu, pred tým, čo je len mylnou predstavou. Meradlo, ktoré je užitočné pri rozhodovaní, je premietnutie sa do budúcnosti na smrteľnú posteľ, a spýtať sa: „Za ktoré rozhodnutia chcem byť {na nej,} v tom čase zodpovedný?”

.5.13.    S istotou vieme, a to z duchovného skúmania (, ktoré si môže každý {svalovým testom} overiť), že vedomiu neunikne ani jediná štipka života; všetko je brané do úvahy, a za všetko sa nesie zodpovednosť, a nič nezostáva nepovšimnuté alebo nezaznamenané. To je vo všeobecnom súlade so súhrnom skúsenosti a múdrosti človeka naprieč všetkými kultúrami, a dobami, a je to spoločná črta všetkých náboženstiev a duchovných učení.

.5.14.    V praxi to vyzerá tak, že človek prekoná negatíva tým, že jednoducho volí opak. Vďaka vnútornej disciplíne, ktorá vyplýva z vášnivého záväzku {k zvyšovaniu si úrovne vedomia}, negatívne voľby {konania} prestanú byť pokladané za {vhodné a dokonca prípustné} možnosti. Všetci sa potom stávame tými, ktorí majú námietky na základe svedomia, a to tým, že vytýčime čiaru {pre nás prípustného správania sa} a stanovíme hranice. K tomu dochádza skôr automaticky ako dôsledok voľby duchovných cieľov, ktoré si ceníme viac, ako ciele sveta {všedných ja, akými sú napríklad sláva, majetky, výhra za každú cenu, atď.}.

 

Držať sa Svojho Vnútra

.5.15.    Duchovné náhľady nie sú v spoločnosti vo všeobecnosti veľmi populárne. Nie je potrebné vnucovať svoje názory ostatným. Presvedčovanie {na ‘správnu’ vieru} je najlepšie robené príkladom, a nie nátlakom a chytaním pod krk. Druhých ovplyvňujeme skôr tým, akí sme, než tým, čo hovoríme alebo čo máme. Vyjadrovať názory, ktoré sú v rozpore s verejnou mienkou, môže byť zo sociologického hľadiska chvályhodné, ale ak sa tak robí, vedie to ku konfliktom, a k zaplietaniu sa do hnevlivých debát a k nezhodám vo svete. Naháňanie sa za ‘honosnými poslaniami’ je rolou sociálneho a politického reformátora, čo je činnosť, odlišná od činnosti hľadača osvietenia. Chvályhodné úsilia {naháňania sa za ‘honosnými cieľmi’} je možné {zo všedných úrovní vedomia} vnímať ako zasluhujúce si sympatizujúce podporovanie, ale zároveň {sa dá vidieť, že} sú to však zdanlivosťou vnímania vytvorené stanoviská – so svojimi vlastnými obmedzeniami a zámermi. Zaplietanie sa do záležitostí spoločnosti je luxus, ktorého sa musí hľadač duchovného osvietenia zrieknuť.

.5.16.    Každý človek má svoju vlastnú karmu alebo údel, ktorý má napĺňať, a je lepšie nezamieňať si tieto poslania {u seba, ako aj u iných}. Duchovne motivovaní svätci v dejinách skutočne pozdvihli ľudstvo, a práve to, bolo podstatou ich poslania, a cnosťou {ich} duchovnej odvahy, ktorá často zahŕňala dokonca aj obetu ich fyzických životov. Dohromady, títo sociálni svätci {duchovne} nadchýnajú celé národy a kultúry, a tak svojimi verejnými životmi v tichosti slúžia celému ľudstvu po celé generácie.

.5.17.    Poslanie duchovného uchádzača je {síce} v súkromnom živote spoločensky striedmejšie, ale rovnako dôležité, a slúžiace celému ľudstvu {, a nie iba vyhranenej skupine}. Sociálny ‘svätec’ zvelebuje {svet svojím} pôsobením navonok a príkladom. Duchovný stúpenec zvelebuje {svet} napredovaním vo svojom vnútri. Každé zvýšenie úrovne vedomia ovplyvňuje vedomie celého ľudstva spôsobom, ktorý je síce neospevovaný, ale duchovným výskumom {pomocou svalového testovania} postrehnuteľný a preukázateľný. Ciachovaná úroveň vedomia ľudstva je súhrnným výsledkom stupňa vývoja každého jednotlivca, {pričom} vyššie ciachované úrovne sú nesmierne mocnejšie ako negatívne.

.5.18.    Moc lásky, ktorá plynie z vedomia len zlomku ľudstva, vlastne úplne vyvažuje negatívnosť celučičkého ľudstva. Sedemdesiatosem percent obyvateľov sveta sa stále nachádza v negatívnom pásme, pod ciachovanou úrovňou 200, iba štyri percentá vôbec dosahuje úroveň Lásky, ktorá ciachuje na 500, a iba 0,4 percenta dosahuje Bezpodmienečnú lásku, ktorá ciachuje na 540. Preto {, lebo ciachované hodnoty sú logaritmické,} každá láskavá alebo súcitná myšlienka preváži mnoho tisíc negatívnych myšlienok, ktoré majú ostatní. Svet meníme nie tým, čo hovoríme alebo čo robíme, ale v dôsledku toho, čím sme sa stali. A tak každý duchovný uchádzač slúži svetu.

 

Obyčajný život

.5.19.    Čo niečo {pre človeka} znamená, vychádza z okolností, ktoré {cez porozumenie} určuje motív. Je to práve motív, ktorý stanovuje duchovnú hodnotu {, a tým úroveň vedomia človeka}. Oddať svoje činy, službe lásky k životu, znamená posvätiť ich, a premeniť ich zo svojich samoľúbych pohnútok na nezištné dary. Špičkové výkony označujeme ako oddanosť k dodržiavaniu najvyšších štandardov. Každý čin sa potom môže brať ako príležitosť k oslavovaniu Boha, svojou čírou rýdzosťou {motívu} úsilia. Všetky fyzické úkony a manuálna robota môžu byť súčasťami príspevku človeka pre svet. Aj tú najmenšiu úlohu možno vidieť ako slúžiacu spoločnému dobru, a ak sa na ňu pozeráme v tomto svetle, práca sa stáva povznášajúcou.

.5.20.    To, ako {si zaraďujeme životné súvislosti a z akého uhla pohľadu} sa pozeráme na život, nám môže priniesť buď radosť, alebo zatrpknutosť. Skúposť je nahradená veľkorysosťou. Ak {pritom aj} iní majú úžitok zo snažení človeka, o to lepšie. Každý má možnosť prispievať k súladnej súhre a kráse, a to láskavosťou k iným, a tak podporovať ľudského ducha. To, čo sa bez nároku dáva životu, tečie naspäť k nám, pretože {aj my}, sme rovnocennou súčasťou tohto života. Podobne, ako {po hodení kameňom do vody, sa} sčerené kruhy {na hladine vracajú k nám}, tak sa každý dar vracia späť k darcovi. To, čo podporujeme u iných, vlastne podporujeme aj u seba.

 

Výnimočný život

.5.21.    Aby sme boli realistickí, musíme vziať do úvahy, že rozhodnúť sa zasvätiť svoj život na dosiahnutie osvietenia je v našej spoločnosti nezvyčajné a pomerne zriedkavé. Cieľom spoločnosti, vo všeobecnosti, je uspieť vo svete, zatiaľ čo cieľom osvietenia, je svet preklenúť. Je dôležité si uvedomiť, že svet funguje v rámci obmedzeného newtonovského modelu lineárnej príčinnej súvislosti, ktorá má svoje prevládajúce zdanlivosti vnímania toho, čo je ‘skutočné’.

.5.22.    Duchovnosť, na druhej strane, je založená na neviditeľných skutočnostiach a sférach neduality, a preto sa bežnému svetu môže zdať neskutočná, alebo, v najlepšom prípade, podivná.

.5.23.    Pre zarytého realistu, ktorý sa riadi vecným prístupom a obmedzuje sa na merateľné, konkrétne ‘výsledky’, sa {životné} hodnoty duchovne oddaných {osôb} zdajú byť nejasnými, prechodnými a podozrivými. Preto úrovne Vedy a Logiky, ktoré ciachujú v 400-vkách a prevládajú v našej spoločnosti, hľadia na hodnoty a motívy tých, ktorí sú v úrovniach 500-viek, skepticky, a {veselo} popierajú akúkoľvek naozajstnosť úrovniam nad 600-vkami.

.5.24.    Väčšina ľudí zvyčajne chápe duchovnosť, alebo náboženstvo, (ktoré si navzájom zamieňajú), tak, že majú niečo do činenia so ‘správnym a nesprávnym’. Spoločnosť je všeobecne popretkaná moralistickými protikladmi dobra a zla, čo vyúsťuje do celej {, z miestnych zvykov vytvorenej,} palety kultúrnych ustanovizní, {ako napríklad} práva, väzníc, vládnych nariadení, daňovníctva, účtovníctva, súdov, polície, armády, politiky, a vojny.

.5.25.    Na rozdiel od toho, čisto duchovné organizácie nemajú {nad sebou} úradnú správu, nevlastnia budovy ani objekty, nemajú funkcionárov, finančný úrad, tovar či peniaze, a vyhýbajú sa vyjadrovaniu akýchkoľvek názorov {na svet}, a zostávajú nezapojené do záležitostí vonkajšieho sveta. {Vyplývajúc} zo svojej podstaty, duchovné organizácie nevydávajú žiadne verejné vyhlásenia, a fungujú výlučne na základe dobrovoľného dodržiavania duchovných princípov. Ani neobracajú ľudí na svoju vieru, a hoci nemajú zamestnancov, {stúpenci v nich} vykonávajú svoju činnosť vo forme {dobrovoľného} slúženia {veci}. Nemajú žiadne dlhy, záväzky, ani investície, a preto o tom, čo je skutočne duchovné, je možné povedať, že sa nachádza ‘vo svete, ale nepodlieha mu’. Duchovnosť nevyhľadáva ani uznanie {keď niečo ide ako po masle}, ani neprijíma obvinenia {keď tomu tak nie je}.

.5.26.    Najlepšími príkladmi takýchto skupín v našej súčasnej spoločnosti sú takzvané skupiny ‘dvanástich krokov’, {z ktorých najznámejšia je ‘Anonymní Alkoholici’, AA}, ktorých jediná moc pramení z ich duchovnej čistoty, a ktoré sa rozvinuli do takej šírky, že sa zameriavajú na veľké množstvo {rozličných} ľudských utrpení. Tieto skupiny ciachujú na úrovni 540, čo je úroveň Bezpodmienečnej lásky.

.5.27.    ’Výnimočný život‘ sa stáva {výnimočným} na podklade rámca a významu, pričom {naša} voľba {nášho konania} vytvára rebríček hodnôt, ktoré potom podnecujú všetky činnosti. Rozdiel medzi bežným a výnimočným životom spočíva predovšetkým v rámci {z akého volíme pozerať sa na život}. Vážiť si lásku nad zisky, je už taká výrazná zmena {životného prístupu}, že pretvára život.

.5.28.    Keď sa ľudia stanú duchovne nadšenými a oddanými, ich celý život môže prejsť veľmi veľkým rozvratom. Mnohí takíto ľudia náhle opustia zamestnania, kariéry, rodinu, priateľov, a postavenie, a často odchádzajú na zdanlivo odľahlé miesta. Tento závažný krok je často vnímaný so zdesením zo strany rodiny a spolupracovníkov, ktorí hľadajú pádne psychologické odôvodnenia. {Veď predsa} vo všednom svete rozumní ľudia len tak náhle nezdrhnú a neopustia všetko, aby našli Boha! Duchovní uchádzači mútia {hlavy} všedných ľudí svojou ochotou vzdať sa všetkého, {len} aby nasledovali nejaké neviditeľné vnútorné poslanie. Keďže ciele duchovne zameraného človeka sú neviditeľné, všednému svetu sa zdá, že sa tento človek pravdepodobne zbláznil, pomiatol, alebo sa snaží ‘uniknúť skutočnosti’.

.5.29.    Rodiny alebo priatelia môžu byť tiež nahnevaní a rozhorčení nad zjavným opustením, a zavrhnutím práve tých cieľov, o ktorých dosiahnutie sa svet usiluje. Zanechať svoje výsady, peniaze, moc a postavenie sa zdá byť nehoráznym, až urážlivým. Mnohí stúpenci si osvoja jednoduchý striedmy životný štýl, čo sa predchádzajúcim spoločníkom {naviac} zdá ako ‘utečenie pred zodpovednosťou’.

 

Duchovné skupiny

.5.30.    Pripojenie sa k duchovnej skupine alebo organizácii je osobným rozhodnutím, a závisí od mnohých faktorov, súčasných aj minulých. Tým najdôležitejším faktorom, ktorý treba zvážiť, je súčasná ciachovaná úroveň vedomia skupiny alebo organizácie, a jej vodcov. Klasicky, ‘ priazeň gurua’ je vnútorným zdrojom moci určitého duchovného učenia, ktoré je v súlade s ociachovanou úrovňou vedomia. Teda súčasné ociachované úrovne pôvodcu učenia, ako aj samotného učenia sú kľúčové. Toto je niečo, čoho zdôraznenie sa nedá dostatočne vyzdvihnúť.

.5.31.    Horlivé nadšenie nie je náhradkou za pravdu, a rovnako ani spoľahnutie sa vo vieru tisícov či dokonca miliónov stúpencov. Duchovná rozhľadenosť je vzácnym darom, a z historického hľadiska sa neobjavuje, kým sa neotvorí ‘tretie oko’ s duchovným videním. Kým sa tak nestane, každý duchovný hľadajúci, nech je akokoľvek vrúcny, môže byť ľahko obalamutený. Keby duchovní podvodníci neboli pôsobiví, charizmatickí, uveriteľní a presvedčiví, nemali by žiadnych nasledovníkov. Vlastne, je na to potrebný odborník alebo človek s veľmi pokročilým vedomím, aby ich dokázal rozlíšiť. Dôvodom tejto duchovnej chyby {nasledovania falošného gurua} je, že chyba {v učení} falošného gurua spočíva v rámci, a rámec je mimo {rozpoznania s ešte obrovskou} obmedzenou zdanlivosťou vnímania duchovných začiatočníkov.

.5.32.    Hlboká akademická vzdelanosť {tiež} nie je zárukou pravdy. Vyskytujú sa učitelia s úžasnou genialitou, ale keď sa človek pustí do prieskumu, zistí, že srdcová čakra nie je v rovnováhe. Naopak, veľmi milujúci učitelia, ktorí sú ‘samé srdce’, ale u ktorých tretie oko alebo korunná čakra je ‘mimo’, vedú nasledovníkov po bludnej ceste, k pravdepodobne najbolestnejšej zo všetkých ľudských skúseností, pri ktorej duchovné rozčarovanie vedie k depresii a dokonca k samovražde.

 

Tradičné hlavné náboženstvá

.5.33.    Poučka, že ‘kupujúci nesie riziko’ platí bez výnimky. Mnohé z veľkých svetových náboženstiev majú pôvod v primitívnych kočovných kmeňoch a kultúrach. Nevedomosť v tom čase bola veľmi veľká. Nevedomí ľudia sa dajú ľahko ovplyvniť a robiť na nich dojem, a to najmä prostredníctvom strachu a povier, a majú sklon uvaľovať na Boha ľudské vlastnosti. V tých časoch boli rozbujnené kulty. Chýbala veda, a preto sa mnohé javy v prírode pripisovali nadprirodzenej sile. Na ovplyvnenie týchto nadprirodzených síl postupne vznikli amulety, časti zvierat, kosti, kamene, vyrezávané figúrky, čarovné zvuky a rôzne znaky. Zahrnuté v tom boli aj zemepisné lokality, prírodné črty, hory, sopky, spolu s posvätnými miestami a zrúcaninami.

.5.34.    ‘Bohovia’ boli zodpovední za rozsiahle prírodné pohromy a s nimi súvisiacimi problémami. Hladomor, povodne, zemetrasenia, zatmenia Slnka, a polohy hviezd boli všetky spojené s nadprirodzeným významom a čarovnou mocou. Ľudia uctievali zvieratá a duchov zvierat. Prevládal animizmus, {teda viera v existenciu zosobnených, nadprirodzených bytostí, či duší, ktoré sídlia v obyčajných zvieratách a veciach, ktoré ovládajú ich existenciu, a že udalosti vo svete sú výsledkom ich pôsobenia.} V tom všetkom boli zapletení ‘duchovia’. Z toho dôvodu sa ovplyvňovanie duchov stalo rozšíreným zvykom. Posvätné drogy, zázračné amulety, zaklínadlá, tranzy, zariekania, a obety boli považované za nesmierne cenné. Rozzúrených bohov bolo treba uchlácholiť samohladovaním, bičovaním, obetovaním zvierat, zmrzačovaním, pohrávaním sa s nebezpečnými šelmami a kobrami, ležaním na laviciach s klincami, umŕtvovaním častí tela, ‘svätou’ biedou prešpikovanou chorobami, rituálnym spôsobovaním bolesti, a zabíjaním zvierat, vtáctva, a panien.

.5.35.    Táto zamotaná spleť temnej krutosti a nevedomosti bola často práve tou kultúrou, z ktorej vznikali náboženstvá. Prečo sa Boh mohol považovať za uspokojeného prelievaním krvi zvierat alebo smrťou panny, sa nedá pochopiť, až kým človek nepríde na to, že tieto kultúry vytvorili presvedčenia a zbožštili to, čo bolo presným opakom Boha. Tieto hrubé skreslenia pravdy vznikli ako vrhania náhľadov z temnej stránky ega, a títo negatívni ‘bohovia’ boli v skutočnosti bohmi sleziny, ktorí sa venovali pomste, žiarlivosti, závisti, snahe ublížiť, odplate, odsudzovaniu, hnevu, ničeniu, trestaniu, uvrhávaniu duší do pekla, a ničeniu celých civilizácií morom, hladomorom, povodňami, ohňom, a búrkami.

.5.36.    Pri tom, ako náboženstvo vznikalo z tejto zamotanej spleti negativity, malo tendenciu zdôrazňovať a zameriavať sa na negatíva, {akými sú napríklad} hriech, peklo, potrestanie, mravopočestnosť, a tieto používalo na ospravedlnenie všetkých druhov krutosti, vojny, mrzačenia, prenasledovania, odsúdenia, upálenia na hranici, vyhnanstva, uväznenia, a odsekávania rúk.

.5.37.    Toto všetko sa považovalo za sväté, pretože utrpenie vo všetkých jeho podobách bolo zbožštené. Preto sa zabíjanie neveriacich chválorečilo, a konflikt sa považoval za oprávnený. Vždy sa dal odôvodniť odvolávaním sa na kultúrne krivdy z minulosti, ktoré, akoby bez konca, ospravedlňovali odvetné tresty, {vymerávané} počas mnohých storočí a generácií.

.5.38.    V zovretí tejto negativity sa náboženstvo stalo najhorším utlačovateľom spoločnosti, a páchateľom bezuzdnej nespravodlivosti a krutosti. Kultúra, ktorá žije jedom sleziny, očakáva a {tak isto aj} premieta svoj náhľad na boha ako na ohrozujúceho, krutého, a fyzicky násilníckeho. Chybne si zamieňať ‘bohov pekla‘ s Bohom neba je taká obrovská a ohromujúca duchovná chyba, že rozsah, a závažnosť jej následkov pre ľudstvo sú takmer nepochopiteľné.

.5.39.    Celkové ľudské utrpenie a jeho rozsah sa tomuto vedomiu {autora} v istom skoršom období života odhalili, pričom toto odhalenie bolo šokujúce. V tom okamihu ateizmus nahradil náboženstvo. Viera v Boha ako tvorcu takej rozsiahlej hrôzy a utrpenia nebola pochopiteľná. {Až} po rokoch prišlo uvedomenie, že chyba bola v tom, že sa vlastnosti ega pripisovali Bohu. Pri spätnom pohľade je jasné, že ateizmus bol len odmietnutím falošných bohov ľudstva, pretože {v autorovi} prevládala duchovná intuícia, podľa ktorej by skutočný Boh bol opakom toho, čo hlásalo náboženstvo {v ktorom bol autor vychovaný}. Táto intuícia sa neskôr potvrdila, keď vynorenie sa a žiara Božstva v tomto vedomí odrovnalo zvyšky akýchkoľvek takých nezmyselných presvedčení.

.5.40.    Jednoduchá obhliadka Stupnice Vedomia odhalí, že historickí, nahnevaní ‘bohovia’ ciachujú hlboko pod 200, a preto nie sú v bezúhonnosti; smerujú skôr k falošnosti než k pravde. Na Stupnici je ’Boh’, ako ho vnímajú negatívne energetické polia, opísaný ako ľahostajný, pomstychtivý, trestajúci, odsudzujúci, zlomyseľný a opovrhujúci. (Boh opovrhuje všetkými hriešnikmi.) To sú bohova nenávisti, ktorými ľudstvo v priebehu vekov ospravedlňovalo svoju krutosť a barbarstvo.

.5.41.    Je úplne zrejmé, že dejiny civilizácie, prinajmenšom za posledných päťtisíc rokov, boli dejinami opakujúcich sa hrôz, ktoré vyvrcholili v minulom storočí masakrom a zmrzačením miliónov ľudí. Chybné zamieňanie si démonov za bohov, malo pre ľudstvo trvajúce rozsiahle následky ohromujúcej závažnosti.

.5.42.    V tomto historickom priestore sa ešte stále našli duchovne vyspelejší ľudia, ktorí protestovali proti spôsobom ničenia, ale spoločnosť ich čoskoro označila za nepriateľov, ktorých bolo treba umlčať. V zaslepenej spoločnosti sa na protestujúceho, ktorý ešte vidí svetlo, pozerá ako na nevlastenca, podkopávača, psychopata, alebo zbabelca, a celkom určite ako na ohrozovateľa súčasného stavu. Neísť so súčasnými spoločenskými bludmi znamená byť vnímaný ako nebezpečný a rozvratný.

.5.43.    V histórii sa zriedkavo vyskytujúci duchovní stúpenci, ktorí zažívali vyššie stavy vedomia alebo dokonca osvietenie, nazývali mystikmi a často boli označovaní za kacírov, a boli prenasledovaní, vylúčení z cirkevnej obce a upálení na hranici. Ich učenia predstavovali hrozbu pre mocenské štruktúry, ktoré boli založené na duchovných chybách. Vláda viny, hriechu a strachu bola vskutku ohrozená Bohom nekonečného milosrdenstva, súcitu a bezpodmienečnej lásky.

.5.44.    Až doposiaľ človeku vlastne unikalo, že pravda prináša mier, zatiaľ čo faloš prináša strach. Podľa tohto príznaku je možné ich rozlíšiť.

.5.45.    Koncom 1980-tich rokov úroveň vedomia ľudstva konečne poskočila zo 190, na ktorej sa nachádzala po mnoho storočí, a prekročila kľúčovú a kritickú úroveň 200, čo je úroveň Bezúhonnosti, na súčasnú úroveň 207. Táto vyššia úroveň vedomia už nie je pohostinná pre krutosť a nenávisť, a väčšina spoločnosti, vrátane cirkví, už nezdôrazňuje hriech a strach. Teraz sa hovorí o Bohu Lásky. Súčasný pápež sa vyslovuje proti zabíjaniu, popravám, inkvizícii, a {hovorí} o zlyhaní ochraňovania nevinných a utláčaných.

.5.46.    Podobne ako {prichádza} jaro, {v súčasnosti} sa objavuje nádej {zárodku} nového obdobia v ľudskom chápaní Boha. Teraz je úroveň vedomia ľudstva dostatočne vysoká na to, aby dokázala rozpoznať pravdu {o Bohu, a vidieť v ňom} Boha Lásky, namiesto uctievania boha viny a nenávisti.

.5.47.    Ľudstvo teraz stojí na veľkom prahu skutočného {duchovného} prebudenia, ktoré môže vlastne byť {tým} druhým príchodom Krista, ako je to predpovedané v Písme. Civilizácia takmer dosiahla bod jadrového sebazničenia, a pred tým, ako ‘padla na hubu’ sa znova obrátila k Svetlu. K prekrúteniu duchovnej pravdy na jej opak môže dôjsť len vtedy, ak je úroveň vedomia ľudstva pod 200, ale začne sa sama napravovať, keď prevládajúca úroveň vedomia prekročí hranicu Pravdy a Bezúhonnosti na 200.

.5.48.    Je to len v posledných rokoch, čo ľudstvo prijalo priazeň rozpoznávania pravdy od omylu. Gilotína už nie je symbolom rovnosti, slobody a bratstva, ale teraz je v nej možné vidieť to, čím je. Spoločnosť sa teraz stretáva s novými morálnymi rozpakmi zo zdanlivo neriešiteľných situácií pri prelínaní sa zvyškov starého boha a nového modelu skutočnosti. V súčasnosti sa stretávame s takými rozpakmi zdanlivo neriešiteľných situácií, ako sú ateisti, ktorí sa obracajú na súd, aby si vymohli Bohom dané právo na slobodu, ako to prisľubuje Ústava {USA} a {jej prvých desať dodatkov, známych pod menom} Listina Práv, v ktorých sa uvádza, že tieto slobody a práva vychádzajú od Boha, ktorý stvoril všetkých ľudí ako rovných.

.5.49.    Na úrovni vedomia tesne nad 200 je Boh vnímaný ako symbol spravodlivosti, rovnosti a slobody. Konečne sa stal neškodným a priateľským. To, že nebo je skutočne dosiahnuteľné, sa teraz javí ako možná uveriteľná skutočnosť, pritom ako sa vynára nová nádej z bezútešného zúfalstva generácií ľudstva, ktoré boli v beznádeji. Ľudstvo je v procese znovuzrodenia a Boh Radosti nahrádza boha hrôzy a strachu.

 

Objavenie sa nového modelu skutočnosti.

.5.50.    Pri tom, ako úroveň vedomia ľudstva napreduje, automaticky dochádza k výrazným zmenám v prevládajúcich postojoch a spoločenských štýloch. Negatíva sa postupne stávajú menej príťažlivými, menej prijateľnými, menej presvedčivými. Nenávisť, pomsta, sústavný stav hrdosti a svojvoľná mravopočestnosť nachádzajú menej a menej nadšencov. Na represívne konania sa teraz pozerá tak, že majú veľmi neblahé následky; nerovnoprávnosť a nespravodlivosť sa stávajú ťažšie odôvodniteľnými. Vyťahovanie negatívnych bohov z dejín už nie je v móde, a ani presvedčivé, a takéto extrémy strácajú punc prijateľnej platnosti.

.5.51.    Zodpovednosť nahrádza hriech, etika nahrádza pomstychtivé moralizovanie, a pochopenie nahrádza odsudzovanie. Také výrazy ako ‘dobrý’ a ’zlý’ sa stávajú relatívnymi, a čoraz viac sa definuje a uznáva rámec ako prispievajúci faktor. Spoločenský zdravý rozum začína nahrádzať hystériu, a propaganda nenávisti sa už tak ľahko nedá predávať obyvateľstvu.

.5.52.    Hoci tento postupný vývoj vedomia v dnešnej dobe prevláda vo veľkej časti západného sveta, stále mu odolávajú oblasti na zemeguli, kde prevládajú starí bohovia. Tam náboženské vojny a ich politickí prívrženci naďalej skresľujú duchovnú pravdu a šíria ľudské požiare a vojny.

.5.53.    Je nanajvýš zaujímavé, že závoj nevedomosti, ktorý zahaľuje tieto kultúry, v súčasnosti prelamujú elektronické komunikačné médiá, ktoré odrovnávajú politické hranice. Kto si kedy myslel, že zlo postupne stratí svoje zovretie skrz tranzistorový čip?

.5.54.    Posolstvo pravdy a slobody je teraz voľne dostupné takmer každému. Tyrania padá pod náporom internetu. Informácie sú teraz najmocnejším nástrojom vynájdeným od čias, keď Gutenberg vynašiel tlačiarenský stroj.

.5.55.    Prostredníctvom otvorenej komunikácie sa celé ľudstvo konečne stmelilo a prepojilo v rodiacej sa slobode a bratstve. Rôznorodé ‘jazyky’, ktoré rozdeľovali ľudstvo do konfliktných rozdelení, sa teraz zjednocujú v spoločnej reči, ktorú dokonca aj deti ľahko chápu.

.5.56.    Objavenie sa nového modelu skutočnosti sa prejavilo aj v pomerne spontánnom, nedávnom zániku totalitného, ateistického komunizmu v bývalom ZSSR a východnej Európe. Jeho úpadok vo zvyšnom svete je tiež nevyhnutný, a zaručený otvorenou komunikáciou, ako aj ekonomickou nevyhnutnosťou. Komunizmus v ZSSR padol bez jediného výstrelu. Nebol ‘porazený’ ‘vojnou proti zlu’, ale objavením sa jej opaku. Vývoj neprebieha skrze porážku negatívneho, ale voľbou a pridržiavaním sa pozitívneho. To sa preukázalo aj pri pokojnom usporiadaní Severnej a Južnej Kórey.

.5.57.    Aj vo svete vedy takisto dochádzalo k veľkým zmenám v posledných rokoch minulého storočia. Predchádzajúca zaslepenosť vedy spočívala v jej obmedzovaní sa na deterministický materializmus newtonovského lineárneho modelu skutočnosti, ktorá odsudzovala vedecké uvedomovanie a zapríčinila jeho ustrnutie na úrovni vedomia, ktoré ciachuje na 499. Toto je úroveň Newtona, Einsteina, Freuda a všetkých ďalších veľkých mysliteľov a vedcov. Informácia, ktorá sa nedala vysvetliť integrálnym počtom, sa ignorovala ako ‘chaotická’ a mimo sféry vedeckého bádania.

.5.58.    Keďže všetok život a jeho vnútorné procesy sú nelineárne, všetky poznatky {týkajúce sa života}, a {vlastná podstata} skutočnosti {života}, boli veľmi vzdialené od modelu toho, čo bolo možné {, a teda prípustné,} z pohľadu klasickej vedy. Toto všetko sa zásadne zmenilo s objavom teórie chaosu, či nelineárnej dynamiky, ktorá otvorila všetok život {, a jeho procesy,} k bádaniu. Objavil sa most, ktorý umožnil chápanie medzi vedou a duchovnosťou, a to vďaka objasneniu, ktoré umožnila ciachovaná stupnica vedomia.

.5.59.    Veda sa rozhodla, že ak niečo nie je definovateľné a merateľné {, lebo motto vedy je:} (‘naozajstné je {len to, čo je} odmerateľné’), {tak potom} je to neskutočné a vyfantazírované. Tým veda zneplatnila akékoľvek seriózne štúdium alebo skúmanie ľudských hodnôt lásky, súcitu, krásy, odpustenia, inšpirácie, viery, spolupatričnosti, vernosti, vďačnosti, nádeje a šťastia – inými slovami, všetkého, čo tvorí vlastné jadro a pravú podobu ľudskej existencie a motivácie {, a to pre každého, aj toho zarytého vedca, ktorý to však nemôže chápať, pretože je ‘pripojený’ na úroveň vedomia 400-viek}.

.5.60.    Veda tak isto nie je schopná pochopiť významnosť nuansí a toho, čo je nemerateľné. Veda je však doteraz najlepším nástrojom, ktorý mal človek {k dispozícii} na vyhodnocovanie a ovplyvňovanie fyzického sveta. To, že {veda} má svoje hranice, nie je jej chybou, ale len vymedzuje rozsah jej užitočnosti. Veď poznať svoje medze je silnou stránkou, nie slabinou.

.5.61.    Dôležitým prvkom teórie chaosu je objav {existencie energetických polí, ktoré k sebe prirodzene priťahujú to, čo je im podobné, napr. energetické pole duchovného študenta priťahuje k sebe duchovné udalosti a priateľov, a nie zlodejov. V odbornej literatúre sú to} takzvané ’atraktorové polia’. Tieto polia {pri ich bádaní} odhaľujú, že za tým, čo sa {ľuďom navonok} javia ako {samozrejme viditeľné, ale} nevysvetliteľné, chaotické a náhodné udalosti, je v skutočnosti skryté {, teda neviditeľné, } energetické pole, ktorého zákonitosti {, v podobe neviditeľných obrazcov, } ovplyvňujú to, čo sa nám {vo viditeľnom svete} javí ako náhodné udalosti. Tieto ‘náhodné’ udalosti, sa v odbornej literatúre nazývajú} ‘stochastické‘. Tieto zákonitosti {, s ich neviditeľnými obrazcami zoskupení} sú postrehnuteľné za zdanlivo nezmyselnými alebo nepochopiteľnými javmi v prírode, {kde je možné si tieto ledva postrehnuteľné zákonitosti pri podrobnom bádaní, použitím modelovania na výkonných počítačoch, povšimnúť,} a pomocou nich vysvetliť napríklad globálne a ekologické zmeny a priebeh poveternostných pomerov, ako aj samotný tlkot ľudského srdca.

.5.62.    Nevysvetliteľné zostáva nepredvídateľné, ale stáva sa pochopiteľným. Rebríček úrovní duchovnej skutočnosti je teraz overiteľný a sprístupnený, nakoľko ide o predtým neviditeľné sféry, ktorých dôležitosť sa netušila. To, že každé ľudské správanie a presvedčenie je ovládané úrovňami vedomia s narastajúcou mocou, s vlastnými skrytými príťažlivými poľami, je poznanie, ktoré ozrejmuje nosné základy správania sa ľudstva v priebehu {jeho} histórie. 

.5.63.    Poznanie ciachovanej úrovne vedomia akejkoľvek kultúry, národa, skupiny, osoby alebo inštitúcie odhalí veľmi predvídateľný rozsah očakávaných postojov, myšlienok, emócií a mentálneho obsahu. Podobne ako kŕdle vtákov, ktoré nasledujú {pri ich lete} neviditeľný obrazec zoskupenia {, a nie ľudskou mysľou vymyslenou aerodynamikou}, aj súbory pravidiel správania sa celých častí spoločnosti sú otvorené pre štúdium a pre ich uvedomovanie si. Daná skupina obyvateľstva môže prijať len taký model skutočnosti, ktorý je v medziach jej vlastných kritérií alebo nie príliš mimo nich, na ktoré poukazujú jej vrodené, ciachované polia vedomia.

.5.64.    Tieto neviditeľné energetické polia sú mimo času a priestoru, a sú prítomné všade počas celej ľudskej histórie, v ktoromkoľvek čase, a pre každého. Podobne ako rádiový prijímač, každý človek je naladený na myšlienkové pole svojej vlastnej úrovne vedomia. Tí, ktorí sú napríklad na úrovni 300, rezonujú {s poľom} úplne inak ako tí, ktorí sú na úrovni 400. Každá úroveň má nábeh znevažovať naozajstnosť ostatných úrovní. Napríklad, na úrovni 190 je hrdosť veľmi silným motivátorom, napr. hitlerovské Nemecko. Hrdosť sa potom stáva odôvodnením, ako aj prostriedkom a cieľom na sebarealizáciu.

.5.65.    Na rozdiel od toho, v 400-vke prevláda rozum, logika a vedecké informácie. Tomu je tak až dovtedy, kým vedomie nedosiahne 500-vky, kedy láska a súcit nadobúdajú nejaký skutočný význam, naozajstnosť, a sú základom správania.

.5.66.    Konflikt medzi rôznymi úrovňami energetických polí {sa prejavuje tak, že} ovplyvňuje z neho plynúce ťažkosti medzi triedami {spoločnosti}, ako aj násilné zrážky v spoločnosti so všetkými jej politickými stanoviskami. Kyvadlo verejnej mienky má sklon sa kývať z jedného extrému do druhého, v ktorom sa vládnuca skupina snaží likvidovať názory tých, ktorí sa vymykajú jej prevládajúcim myšlienkovým schémam a presvedčeniam. Na vyšších úrovniach sa konflikt rieši s porozumením, so súcitom, s pochopením, zatiaľ čo na nižších úrovniach sa konflikt rieši svármi, prenasledovaním a vojnou.

.5.67.    Vynorenie sa ľudstva z temnoty a nevedomosti minulosti do nádeje a prísľubu Svetla nebolo doteraz rozpoznané ako to, čím je, a {teda} ako zásadný posun, ktorý {tento posun} vlastne naznačuje. Tento obrovský posun {cez dôležitú hranicu 200,} zo 190 na 207 je najzávažnejšou a najvýznamnejšou udalosťou v celej histórii ľudstva. Typické preň bolo, že jeho príchod bol tichý, nevyslovený, a mimo dosahu zdanlivosti vnímania. Možnosť tejto eventuality ako údelu človeka bola predpovedaná výskytom veľkých avatárov v ľudstve.

.5.68.    Nekonečná sila Božstva vyžaruje nadol cez úrovne vedomia ako slnečné svetlo v lese. Udržiava všetok život. Keď je zbavené moci Svetla, vedomie sa navracia k jeho prechodnej, mylnej náhrade, nazývanej sila. Sila je obmedzená, zatiaľ čo moc je neobmedzená. Preto je koniec {v časovom merítku Boha} istý, pretože sila nemôže obstáť proti moci, a bez prílevu moci, sa sila, zo svojej podstaty, vyčerpá a vyhasne sama.

.5.69.    S rozšírením vedomostí o nelineárnu nedualitu skutočnosti sa stane ohromujúco zrejmým, že najzávažnejšie, radikálne vedecké tvrdenie, ktoré je možné vysloviť, je vlastne ‘Najvyššia Chvála Bohu’.

KONIEC (Book 2, Kapitola 5) B2K5

HONZA: – K druhému bodu třetí části: jedná se o krátké video s CZ titulky nezvané Karma.
Na minulém setkání vzešel požadavek od Igora, zda bychom toto video mohli zařadit do programu, že si připraví během týdne dotazy. Proto po ukončení sdílení videa bude prostor k dotazům nejen pro Igora, ale i pro ostatní.

Jen pár slov k historii videa. Bylo původně asi před pěti lety vytvořeno tak, že k původnímu video, které kolovalo po internetu, tehdejší skupina, která se zabývala dr. Hawniksem, vložila dle svého vnímání originálního textu české titulky. Toto video c českými titulky viselo na internetu až do letoška, kdy se z youtube ztratilo. Díky vytvořeným zálohám jsem toto video vložil na Rumble a opravil linky na hawkins.support.
Požádal jsem minulý týden Jula, aby překlad překontroloval. Julo navrhl pár změn, které jsem do videa vložil žlutými titulky. Jako tradičně se některé změny velmi liší od původních titulků.
Po ukončení sdílení videa – bude-li Julo taký dobrý, může tyto zásadní změny v otitulkování rozvést.


VIDEO – Karma.

https://rumble.com/vkr0x3-karma-david-r.-hawkins.html

Předávám opět slovo Julovi:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

HONZA: Dotazy? Igora zřejmě zaujal úvod videa, jak si správně přát. Je to tak? Aby se přání mohlo projevit, vzejít. Můžeš toto téma Julo rozvinout?

Igor: Mám tu jednoduchú otázočku k tomu videu s Hawkinsom „Karma“. Hneď na začiatku je vzpomenuté: „Takže si sami seba predstavte v situácii, ktorú považujete za ideálnu a nechajte odísť všetko chcenie, túženie po nej alebo hnanie sa za ňou… „Odovzdajte to Bohu… A namiesto snahy to spôsobyť, dovoľte aby sa to stalo…..“ Ak by bolo možné trošku pohovoriť na tému ako si priať, život podporujúco… Nejaké skúsenosti z praxe.

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.
Je to přibližně rok, co se na internetu společně setkáváme –  posílám jedno velké děkuji Julovi, který je pro skupinu velkou pomocí s předáváním učení podané přes Dr. Hawkinse srozumitelnou formou.

Také velké díky patří Dáši, Honzové družce, která celou skupinu skrytě drží – více než rok – z jednoho průměrného úřednického platu. To aby Honza mohl dělat, co dělá, co jej naplňuje a dává  smysl pokračovat.
Velké díky patří i všem podporovatelům, kteří svými dary drží družstvo Evoluce provozuschopné.

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (28) na setkání z 8. listopadu/novembra 2021.

– Odezva od Adama č.1 – týkající se úrovně vědomí 400 – Intelekt

– Odezva od Adama č.2 – týkající se Mysli a jak ji dostat pod kontrolu

– Odezva od Ivana – týkající se Mravopočestnosti.

– Odezva od Adama č.3 – týkající se Humoru a Dr. Hawkinse

– Info k on-line mítinkům a ke stránkám Hawkins.support od Honzy

 

K odezvě Adama č.1:

Přesně o tom Julo mluví, že úroveň Intelektu – 400stovky – je nebezpečná, protože lidé ztratí pohled na les kvůli stromům. A zavěsí se na nepodstatné věci, které nevedou k stanovenému záměru v Mottě skupiny. Tím pádem ti lidé ukazují přesně to, před čím varujeme a proč Julo není nadšený čtyřstovkami. Protože čtyřstovky se budou babrat v čemkoliv, kvůli babrání se. A tu máme krásný příklad, kde vidíme, že čtyřstovky se nechtějí dostat do pětistovek – ze kterých vzchází Srdečnost a Láska.  Protože se tam dostat nemůže, je tak chycená – rozumováním.
Je to vloženo do neoficiální části, jako pomůcka pro skupinu. Lidé si neuvědomují, že mysl naskočí:

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

 

Adam napísal Honzovi, a tým pádom aj Julovi

Subject: Aj Majster tesár sa utne

Sedím vo vlaku z Prahy do Liptovského Mikuláša (Košíc). Je 00,51h a pozerám a počúvam Míting z 25.10.2021 – „Přijetí toho co je….

Otvor si ho na „čase“ – 1,45,57 a ešte predtým (vraj čo Intelekt nechápe).

 Nech to prinesie akúkoľvek odozvu, nech ma to stojí čokoľvek, to, čo tu Julo „svojimi brblanicami“ predvádza a rozpráva poslucháčom je „BOHAPUSTO NEOTRASITEĽNÁ LOŽ, či KLAMSTVO, či ZAVÁDZANIE“ a nazvite si to ako chcete, a vo svojom „vysvetľovaní „TÁRA“, lebo nevie o čom hovorí a dokumentuje to na Matematike, ktorú, z jeho prejavu, zdá sa, pozná ako študent technických odborov. Inak by také hlúposti, dokazujúce úplnú neznalosť „pravej“ matematiky – teda niečoho iného ako sú počty. Pri tej smiešnej prezentácii „implicity“ to dokonale zavŕšil. A s tými dôkazmi?!?!  Veď to poukazuje….  A Adamovi tak nikdy doteraz trefne nesadla veta, ako teraz: „Keď to Julo vidíš tak, tak je to tak, ale iba pre teba.“

Pán Vŕtal a žiaden Adam

Poznámka

Doteraz som o takýchto úletoch nikdy nechcel hovoriť, pretože som si pri nich vždy povedal túto vetu a podozrenie som uvalil na seba. Ale čo je veľa, to je veľa a presvedčivejší príklad už nebude.

________________________________________________________________________________________

Julo odpísal Honzovi

Navrhujem, aby si to do prípravy dal ako Adam, nie pán Vŕtal. Aby sa necítil zle, keď sa prečíta moja email odpoveď, ktorú som ti už poslal, aj Jurajovi, aj pánu Vŕtalovi. A keď aj potom bude chcieť byť pán Vŕtal pánom Vŕtalom, tak to osobne oznámi, ak bude pripojený, alebo neskôr emalom a bubudúce sa to povie. Julo.

________________________________________________________________________________________

Julo odpísal Adamovi a Honzovi

Adam, ďakujem za pripomienku  do skupiny, ktorej téma je ‚Ako zvyšovať úroveň vedomia‘. A ospravdlňujem sa za tému, že som mal deravé tričko.

Bola to ukážka, ako intelekt naskočí na hocičo, na hocijakú tému, len aby prežil a získal zadosaťučinenie, džús, že má pravdu. Proste intelekt neverí vete NECHOĎ TAM. A to sa práve ukázalo.

Na ukážku sily intelektu a jeho neochoty sa vzdať, sme kvôli poslucháčom vedome prijali pozvánku na polemiku množstva anielov na hrote špendlíka, a preto odpovieme aj na Tebou navrhnutú tému. Nevedie to k zvyšovaniu vedomia, ak ovšem to je cieľom.

Otázka: Ako môže byť implikácia pravdivá, keď obidva jej členy sú nepravdivé?

Ukázané na príklade: Ak 1+1=1, tak ja som pápež. Keďže obidva členy sú nepravdivé, ako môže byť výsledok pravdivý?

Odpoveď: Ak ja som ja, a zároveň som ja aj pápež (1+1=1), tak potom som naozaj pápež. Čiže výsledok je pravdivý!

Úroveň intelektu 400 mudrovaním dokazuje svoju pravdu. Úroveň viny 30 obviňovaním dokazuje svoju pravdu, a mení tému zamerania.

Každého úroveň je daná jeho zámerom. Netreba nič robiť, nič vedieť, nič sa učiť. Stačí sa iba nedať vtiahnuť do pozvaní ega a povedať si, VŽDY, „Ďakujem za pozvánku, neprijímam“. Až sa to stane automatickým. Raz.

In peace, Julo.

________________________________________________________________________________________

Adam napísal odpoveď

Ďakujem za odpoveď. Toto, toto pomohlo tak sa pozrieť na 400-stovku, že všetko ostatné sa stáva „úplne nepodstatné!!! Ešte raz, Adam ďakuje. Adam veľmi pozná 400-stovku a: “trápi sa“ s ňou.

Ešte k implikácii:

Z Tautológie:

1+1=1 znamená, v tautológii, pravdivé (1) + pravdivé (1) = pravdivé (1)

Takže 1+1=1 je pravdivé a „ja som pápež“ je nepravdivé, čiže 1 (pravdivé) implikuje 0 (nepravdivé, a tým je implikácia nepravdivá. Preto „nie si pápež“.

Ďakujem, ďakujem.

Adam

_________________________________________________________________________________
Takže podľa toho, ako na vec pozeráme, som raz pápež a raz nie. Dokonalá ilustrácia toho, čo sme si minule povedali, že intelekt dokáže vyrobiť taký výsledok, aký sa mu hodí podľa jeho stanoviska.  

________________________________________________________________________________________ 

HONZA:

– Odezva od Adama č.2 –  která přišla přes „Fejsbůk“ ze skupiny Vědomí. Týká se Mysli a jak ji dostat pod kontrolu – asi v kontextu se zveřejňovanými videi a příspěvky na téma Hawkins.

Janko, mám dve otázky do diskusie:
1. Ako prijímať, nebyť pasívny, prekonať hnev, v pochopení, že tak, ako je, je dobre a tím to, čo je, žiť a žiť to naplno, nehatiť si to. Poprosím praktické vhľady.
2. Ako prakticky dostať pod kontrolu to, načo myslím?

To byly dvě otázky od Adama. Na tu první budeme částečně reagovat příští týden v třetí části hlavního programu, překladem videa se zvukovým záznamem na téma Pasivita a vzdání se.
Na druhou otázky mi naskočila jiná otázka, kterou se ptali Dr. Hawkinse: Jak se dá zastavit mysl? Odpověděl: „To se nedá“. Mysl stále něco brebentí, stále něco indukuje, stále něco chytá. Jak z toho ven? Přes uvolňování stanovisek. S postupným uvolňováním vlastních stanovisek dochází k postupnému uklidňování mysli. Mysl nemá na co naskakovat, když to, co vzchází, nehodnotíme.
Můžeš Julo poradit v těchto dvou dotazech?

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 HONZA:

– Odezva od Ivana – týkající se Mravopočestnosti.
Protože Je to ve slovenčině, poprosil bych přímo autora nebo Jula, aby odezvu přečetl:


Dobré ráno všetkým

Ivan počúva B2K4 z Mítingu z 08.11. a pristavil si pri Honzovej požiadavke, dovysvetliť mravopočestnosť.

Ivan sa k tomu dostal iba náhodou, a to tým, že dnes lúštil krížovku a tam bola indícia: „ustálené správanie“. Výsledok v krížovke bol, že je to MRAV.

Ivovi trklo, že „mravy“ sú ustálené spávania, ktoré „niekto“, väčšinou „tí, čo nás riadia“, ale aj za prispenia nás samotných, považujú za „ustálené“ teda „správne“! A tak vzniká akísi „súbor pravidiel“ – ustálených správaní – mravov, ktoré sa potom považujú za „zákonitosť v správaní“, za akési „NORMY“. Kto sa podľa toho správa, ten je „mravopočestný“, kto nie, ten je „nemravný“, nie mravopočestný. A Tak má „kolektívne vedomie“ páku na hodnotenie, posudzovanie a odsudzovanie každého, kto „spadá“ pod toto „kolektívne vedomie“. (Spoločnosť, skupina, národnosť, národ, štát …)

A tak sa akosi do „kolektívneho vedomia dostalo“, že napríklad

         verejné média majú vždy pravdu a z toho vyplývajúce NORMY, a preto správať sa podľa ich pokynov je „ustálené správanie“ – mravopočestné,

         verejne ustanovizne majú vždy pravdu a svoje NORMY, a preto …..

         školy majú vždy pravdu a svoje NORMY, a preto …

          spoločenského správania má svoje NORMY, a preto ….

atď.

Inými slovami, tieto NORMY sa vždy „nejako zostavili, zoskupili“ v priebehu vývoja tej skupiny ľudí, ktorých sa týkali (a neustále, hoci niekedy pomaly, sa stále menia, vymieňajú a pod., no väčšinou (takmer vždy) boli vytvorené vládnucou skupinou ľudí (samozrejme za nášho prispenia).

Kto je teda mravopočestný?

Ten, ktorý „sa ustálene (podľa niekoho) správa.

Ivan

HONZA: Julko, pomohlo to k nalezení alternace k výrazu Mravopočestnost?

 

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

HONZA:

– Odezva od Adama č.3 – týkající se Humoru a Dr. Hawkinse. Přišla mailem.

Ahoj Honzo
chcel by som sa spýtať.
Mohli by ste na neakej online prednáške rozviesť Hawkinsov vzťah k humoru ? Podĺa videí bol dosť veký srandista…, ( aj jeho žiak Julo sa „neserie“ a robí si srandu zo všetkého, čo sa dá)
Nevšimol som si túto tému  v predchádzajúcich online záznamoch-prenáškach, je to len námet, ak to už bolo rozoberané, poprosím info o konkrétnej online prednáške v archíve, ak to nie je dôležité, netreba sa tomu venovať (  ja neviem posúdiť čo je a čo  nie je dôležité…)
Zaujíma ma, kto vníma tú srandu okolo života. Vedomie ? Ego ? Je možné že ego sa stotožnuje s humornými situáciami a posilňuje sa (stavia sa do role srandistu ..)?
Ďakujem

Adam

HONZA: Odpověď: Humor vykvétá v pětistovkách a nejvíc v oblastech nad 540 – vnitřní Radostinaplněnosti. Je to stav, kdy už je všední já / ego dostatečně pod kontrolou a všechno to vzcházení, co registrujeme díky subjektivnímu vnímání vnějšího světa je vlastně sranda, legrace. Neboť si uvědomujeme, že díky zdánlivosti vnímání, stejně to, co vidíme, vidí druzí jinak a hlavně – vidíme jen „kulisy“, Ty nám pomáhají ke zvyšování úrovně vědomí. Jak? Jsou to jen „kulisy“ k tomu, abychom mohli díky své svobodné vůli volit jinak, než doteď. Každý dle své tzv. úrovně vědomí, tak, aby ta nová volba o chlup více podporovala Život, než ta volba předchozí. No a když to vidíte takto, tak vše okolo je sranda, legrace, že Julo?

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

HONZA: Našel jsem video s Dr. Hawkinsem – Humor je Božského původu. Pokud se nám podaří jej otitulkovat, mohli bychom jej zařadit, nejdříve za 14 dnů, do programu setkání.

 

 

Ještě několik rychlých informací od Honzy:

 • Novým prostředím pro online setkávání je ZOOM. Předminulé setkání jsme si nový systém vyzkoušeli a zjistili jsme, že použitý model čekárny se neosvědčil. Sice nebyly potřeba žádná hesla, ale vyžadovalo to neustálou pozornost od účinkujících. Proto jsme zvolili jednoduché heslo – 1234, které zůstane stejné pro všechny budoucí setkání.
  Také jsme zjistili, že pokud se vám bude sekat obraz u vysílání spuštěné přímo ze stránek hawkins.support, máte možnost do počítače stáhnout program se ZOOMem a připojit se přes něj. Tam budete potřebovat číslo místnosti – ID: 98765076335 a heslo: 1234, jednou zadáte a systém by si to měl pamatovat!
  J
  Připojování by mělo jít jako dosud – i přes aplikaci v mobilním telefonu. ZOOM má možnost živého vysílání na Youtube, sdílení obrazovek, má chat a další námi používané funkce. Jen už dopředu neznáme adresu živého vysílání na Youtube, generuje se automaticky v momentu spuštění vysílání. Místo, kde se živé vysílání vždy spouští najdete na adrese Honzova youtube kanálu:

https://studio.youtube.com/channel/UCnqIX6UFpd9IHli9WFeHFgw/videos/live?

 

 • Jarní živé setkání se plánuje na termín 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách. Pokud nebude možné společné setkání, pak ve stejném termínu proběhne setkání i v Jakubovanoch a budeme se propojovat tak, jako posledně.
 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy;

 


Dotazy?

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

–  Odkud pramení zdroj lítosti a ztráty
– ?

 

B3/page179 , čitali sme aj 11jan2020, pričom dnes majme na mysli drgance do pleca a náš pohľad na vec:

Všetky reakcie na život sú subjektívne.

Nič sa nedeje, čo je hrozné, vzrušujúce, smutné, dobré alebo zlé. Je nezmyselné zastávať pozíciu, že katastrofy by nemali ‘existovať’, alebo že tí nevinní ‘si to nezaslúžili’, alebo že niečo je ‘nehorázne’, alebo ‘niekto musí byť na vine’. S nadhľadom je možné nenechať sa vyviesť z miery, a to ani jednotlivými príhodami a ani širšími okolnosťami života, z ktorých vyvierajú. To si vyžaduje vzdať sa veci hodnotiť, vzdať sa predstáv ako by sa mali veci odohrávať a vzdať sa ‘precitlivenosti’.

Šanca, že sa nejaká udalosť udeje, sa dá zmeniť modifikáciou podmienok, čím sa ovplyvní náchylnosť sklonov na jednu alebo druhú stranu. Ako príklad uvedieme citát múdreho pozorovateľa lesného požiaru, ktorý sa v novinovom článku o tomto požiari vyjadril, že „Požiare nie sú dobré ani zlé. Odrážajú miestne podmienky.“ (Paxon, 2002.) To, čo obyvatelia považujú za ‘zlé’, je pre les z dlhodobého hľadiska zdravé, normálne a ‘dobré’.

{Z pohľadu osvietenia, iba ako a na okraj k drgancom:}

V Skutočnosti (s veľkým S) neexistujú udalosti; nie sú v nej žiadne začiatky alebo konce. Pozadie je tiché, nehybné, a nevyrušené filmom toho, čo sa naň premieta. Každého skutočnosť sú širšie okolnosti, z ktorých príbehy vyvierajú a nie tie príbehy. Jednota života, kvôli zdanlivosti vnímania, vyzerá ako mnohotvárna. To, čo dodáva dianiu pred našimi očami zdanlivú skutočnosť je vrhanie Žiary Svetlometom nášho Bytia. Naše chápanie skutočnosti filmu nie je skutočnostou. Naozajstné miesto pocitu skutočnosti sa nachádza stopercentne vo vedomí ako subjektivita. Aj keby existovalo niečo také ako nezávislá, objektívna skutoťnosť, bolo by ju možné spoznať len prostredníctvom vnútornej subjektivity.

__________________________________________________________________________________

B7(2008), Chapter 6: Social Reality and Levels of Truth, p. 106

Spoločenská skutočnosť a úrovne pravdy

Každá úroveň vedomia odhaľuje {svoje} možnosti, ako aj {svoje} obmedzenia uvedomovania si a súbežnej schopnosti mozgovej funkcie chápať. Tie potom odrážajú predpokladaný svetonázor ‘skutočnosti’ a teda domnelú ’pravdu’. Ich výsledkom sú aj charakteristické politické, intelektuálne a dokonca aj geografické spoločenské zoskupenia s veľmi odlišnými očakávaniami, požiadavkami a štýlmi vyjadrovania. Konflikt jestvuje {iba, výlučne,} v mysli pozorovateľa, a nie v tom, čo je pozorované.

__________________________________________________________________________________

„Zdrojom ľútosti a straty sú nerealistické očakávania od seba a od druhých. Vo svete formy nie je nič trvácne. Časom všetko musí byť vzdané do vôle Božej. Aby sa vzdávanie podarilo, je potrebné si uvedomiť, že vôľa Boha nie je prispôsobovaná individuálnym želaniam. Vôľa Boha je vlastne karmický dizajn celého vesmíru. Vzdať sa Božej vôli znamená podriadiť sa pravde, že nič iné okrem Vrcholnej Skutočnosti nie je trvalé. Všetko, čo vzniká vo forme, pominie. Strata je príležitosť oslobodiť sa od pripútanosti. Strata predstavuje lipnutie na minulosti a nahrádzanie pamäti uvedomovaním si Skutočnosti. V každom jednotlivom okamihu nieto ani straty, ani zisku, pričom oboje vznikajú z vytvárania príbehu vlastného života.“

Hawkins, David R. (2010-09-15). I: Reality and Subjectivity page 204-205

 

Spoločenská skutočnosť a úrovne pravdy

Hoci sa ciachovanie úrovní vedomia a ich prejavov môže zdať akademické a abstraktné, dôsledky ich skutočného spoločenského vplyvu sú hlboké, konkrétne a rozsiahle. Každá úroveň odhaľuje {svoje} možnosti, ako aj {svoje} obmedzenia uvedomovania si a súbežnej schopnosti mozgovej funkcie chápať. Tie potom odrážajú predpokladaný svetonázor “ skutočnosti“, a teda domnelú “ pravdu“. Ich výsledkom sú aj charakteristické politické, intelektuálne a dokonca aj geografické spoločenské zoskupenia s veľmi odlišnými očakávaniami, požiadavkami a štýlmi vyjadrovania. Tieto sociálne konštelácie zahŕňajú aj odlišné komunikačné štýly, ako aj morálne normy a etické predpoklady, ktoré následne ovplyvňujú domnienky o vzťahoch a spoločenských rolách.

Konflikt jestvuje {iba výlučne} v mysli pozorovateľa, a nie v tom, čo je pozorované.

__________________________________________________________________________________

JULO: diskuse je zatím jen ze záznamu…

 

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený ze zálohy on-line setkání na ZOOMU: