. 94. S Julem bez Jula: SURy – Modlitba božího služebníka; Jak vypadá svět po jeho překlenutí?; Náhlé osvícení; Čtení B2K1 Boží Přítomnost; Opakování: Stres a jeho působení + odezvy. – 15.8.2022

. 15. srpna/augusta 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 94. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. Za měsíc – červenec – vámi bylo darováno 8116 Kč, k 14.8.2022 – za měsíc srpen / august – bylo vámi darováno 4881 Kč. Děkujeme!

 

Dnešní PROGRAM:

Protože se pro čtení textů, při Julově neúčasti, přihlásili zatím dva zájemci, po jednom z ČR a SR, domluvil jsem se s Julem, že budeme vkládat starší videa na daná témata. A proč tu Julo není, je dáno nařízením Suzan Hawkins na odstranění Překladů Jula z hawkins.support. Julo naznal, že překlady jsou pro skupinu důležitější než Julo a proto překlady jsou zachovány a Julo, do doby, než dostane od Suzan vyjádření, jak má neanglicky hovořící skupina studovat učení DRH, se bude držet v ústraní a pomáhat off-line.

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: SUR 13a: Modlitba božího služebníka;

+ SUR_13b: Jak vypadá svět po jeho překlenutí?;

+ SUR_14: Náhlé osvícení;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH:– B2K1 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

 1. kapitola:Boží Přítomnost – popis Přítomnosti ve stavu Osvícení, jak jen jde slovy zachytit…;

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Kniha B6 (Objevování Boží Přítomnosti) – o duchovní a intelektuální marnivosti

– od DRH: Pravda nemá tajemství

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Stres a jeho působení

 

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (66) na setkání z 8. srpna/augusta 2022.

– Odezva od Mirky – na poslední on-line setkání;

– Odezva od Miriam – na poslední on-line setkání;

– Odezva od Adama č.1 z minulého onlinu – na poslední on-line setkání;

– Odezva od Igora – o Boží Přízni;

– Odezva od Adama č.2 – na poslední on-line setkání;

 

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

– Přihlášky na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022;

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

– Julovo doporučení ke komentářům a úryvek k meditaci.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Juraje, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JURAJ:

 „Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 13a: Modlitba božího služebníka;

+ SUR_13b: Jak vypadá svět po jeho překlenutí?;

+ SUR_14: Náhlé osvícení;

Tyto texty budou puštěny ze záznamu …

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR13a – Modlitba božieho služobníka

Klikni a otevři ke čtení
SUR 13a – Modlitba božieho služobníka

 

SUR13b – Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

Klikni a otevři ke čtení
SUR 13b – Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

 

SUR14 – Náhle Osvietenie

Klikni a otevři ke čtení
SUR 14 – Náhle Osvietenie

 

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Z knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

. 1. kapitola:Boží Přítomnost – popis Přítomnosti ve stavu Osvícení, jak jen jde slovy zachytit…;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto nepředávám slovo Julovi, ale pustím záznam – čeká nás čtení o Boží Přítomnosti:

Video o Boží přítomnosti:

 

 HONZA:

 4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Kniha B6 (Objevování Boží Přítomnosti) – o duchovní a intelektuální marnivosti

– od DRH: Pravda nemá tajemství

Požádám Juraje o přečtení:

JURAJ:

B6: DRH povedal: 

Niekedy sú osobné obmedzenia ega preklenuté, ale ego je chytré a hľadá spôsob, ako prežiť, a to začlenením duchovných konceptov, ktoré vytvárajú tzv. duchovné ego. Môže sa to prejavovať tým, že sa cíti nadradené nad ostatnými, rýdzejšie alebo že ciachuje vyššie. Niekedy je preceňovanie vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach {, teda márnivosťou} ega jednoducho túžba byť považovaný za ‘duchovného’

Ďalšou pascou duchovnej márnivosti je intelektuálna márnivosť, ktorá sa prejavuje hromadením veľkého množstva informácií a údajov o detailoch náboženských a duchovných skupín a ich vývoji v priebehu času. Vedieť ‘o’ duchovnej pravde však nie je to isté ako ‘poznať’ ju, a už vôbec nie ‘stať sa’ ňou. 

DRH povedal: 

… „Ak je niečo v súlade s pravdou, nemá tajomstvá. To, čo je bezúhonné, nemá žiadne tajomstvá. Nech je to pre vás znamením {dávať si bacha, ako jednať, a čo môže prísť}. (Testovanie so Susan) Drž. ÁNO. To, čo je bezúhonné, sa naprosto a bezvýhradne otvára a zdieľa to, čím je. Prečo? Pretože nemá inú možnosť ako byť tým, čím je. Môže byť len tým, čím je. Nieto tajomstiev, ktoré treba odopierať, pretože tajomstvá neexistujú. Pravda nemá tajomstvá. Takže to, čo sa klasifikuje a utajuje ako tajomstvo, je spôsob ovládania, mystifikácie, a okúzľovania. A za istú cenu vám umožním vstúpiť do tajnej spoločnosti. Za ďalších päťtisíc z vás urobím Povzneseného Majstra… Fíha. Absolútnym znakom pravdy je, že nemá čo odopierať.“ … 

In peace, Julo.

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Stres a jeho působení

Honza vám pustí část záznamu z našeho druhého setkání, kde jsme identifikovali stres. Příští týden se podíváme na jeho neefektivní způsoby a za 14 dní na efektivní způsoby jeho utišení.

Video z části druhého setkání:

 

Text z videa:

HONZA: Předtím, než si povíme o způsobech, jak se dá stres úplně vyloučit z našeho života, povězme si, co stres v nás způsobuje; a to v každém do různé míry.

Český preklad, Letting Go, Mechanizmus… (kapitola2), 1.Potlačování..,  prvý odstavec, v něm poslední veta:
“ Tlak potlačených emocí se později pociťuje jako podrážděnost, náhlé změny nálady, svalové napětí v krční oblasti a v zádech, bolesti hlavy, křeče, menstruační poruchy, zánět tlustého střeva, trávicí potíže, nespavost, hypertenze, alergie a další tělesná onemocnění.“

JURAJ: Z čoho máme stres? Ako vzniká pre nás stresová situácia?

Nuž, vzniká z našej emociálnej reakcie na nejakú situáciu o ktorej si my myslíme, že by sa mala odvíjať ináč, ako sa momentálne odvíja.

Ak máte pocit stresu, uvedomte si, že nosíte zo sebou svoje vlastné naprogramované predstavy o tom, ako by sa veci mali odvíjať a ako by sa ostatní ľudia mali ku vám správať.

Ak máte pocit stresu, uvedomte si, že nosíte so sebou listinu či zoznam, ako svet by mal vyzerať, aby ste boli šťastný.

Ak máte pocit stresu, uvedomte si, že sa stále snažíte vopchať ľudí do vášho modelu sveta,  a teda čo by mali robiť, kam by mali ísť, a akými by mali byť.

Odkiaľ pochádza tento váš model sveta? Z výchovy, z okruhu priateľov, od rodičov, z krajiny v ktorej žijete, ku ktorej kaste patríte, od vzdelania, od obľúbeného strýka, zo storočia v ktorom ste sa narodili, atď.

Zamerajme sa teda na to, čo je v našich silách ovládať, čo pomôže úplne vymazať stres.

PETER: Ako na to?

Predstavte si, že v sebe by ste nenosili žiadne definície, čo a ako by sa malo diať. Ak by ste boli v pohode so všetkým okolo vás, tak všetko by bolo v pohode!

Teda vidíme, že vnútorný pokoj vzniká automaticky z vašej z ochoty vzdať sa určitých postojov, definícií, názorov, diktovania druhým ľuďom a posudzovania druhých.

EŠTE RAZ, vzdať sa našich definícií, ako by veci mali byť.

Všimnime si, že nikdy nereagujeme na tú-ktorú situáciu, ale na náš dojem o tej-ktorej situácii. Reagujeme a hádame sa iba s energiou, ktorá nás zaplaví v dôsledku zpozorovania nejakej udalosti. Čiže udalosti nie sú zdrojom stresu, ale je to naša reakcia na tú udalosť, ktorú nazývame stresom. A táto naša reakcia je vyvolaná našou definíciou, ako by veci mali byť. Reagujeme na naše vlastné, individuálne stanovisko k tomu a sprosto sa hádame sami zo sebou!

HONZA: Český preklad, Letting Go, Mechanizmus… (kapitola2), Pocity a stres, v druhém odstavci od konce:

“ Stres je naše emocionální reakce na vyvolávající podnět nebo stimul. Stres je určen naší množinou přesvědčení a jím příslušných emočních tlaků. Nejsou to tedy externí stimuly, které vyvolávají stres, ale náš stupeň reaktivity.  Čím víc se vzdáme svých vzorců, tím méně jsme náchylní ke stresu. Škody způsobené stresem jsou jen důsledky našich vlastních emocí. Účinnost upouštění od lpění a snižování reakcí organismu na stres, které jsem četl asi před deseti minutami, tak tento vzájemný vztah byl prokázán vědeckým výzkumem.”

JULO: Úloha na tento týždeň
, ktorú ale nikto nebude kontrolovať, iba vy sami:

Strážiť si svoje myšlienky, či aspoň raz za deň zbadáte, že zdrojom vašej frustrovanosti nie je vonkajšia situácia akolo vás, ale vaša definícia vo vás, teda vaša vnútorná definícia, ako by tá situácia mala vypadať, aby ste boli spokojní. (COVID by mala vláda riešiť ináč, auto sa pred vás vopchá, Dušan ma nepozdravil, manželka nekúpila pivo…)

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden, když s námi dnes není on-line připojený, předává učení podané Dr. Hawkinsem!
 2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a zejména díky jeho partnerce, která toto všechno, z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně umožňuje…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 94 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (66) na setkání z 8. srpna/augusta 2022.

 1. A) – Odezva od Mirky – na poslední on-line setkání;
 2. B) – Odezva od Miriam – na poslední on-line setkání;
 3. C) – Odezva od Adama č.1 z minulého onlinu – na poslední on-line setkání;
 4. D) – Odezva od Igora – o Boží Přízni;
 5. F) – Odezva od Adama č.2 – na poslední on-line setkání;

 

Ad A) Odezva od Mirky – na poslední on-line setkání
Mirka nám napsala:

Ahoj Honzo, Julo a celá skupinko,

píše Mirka a chce tak i být nazývána, ne Amanda  .

Mirka před chvílí zhlédla ze záznamu poslední online setkání. Poprvé za skoro 2 roky, co online běží, se nemohla účastnit, ani alespoň na část, jako to občas poslední dobou dělala, když byla v práci anebo z práce přišla.

Byla tou dobou mimo vědomí, resp. v bez-vědomí  . V pondělí ráno ji odvezli do nemocnice a odpoledne proběhla operace slepého střeva..

Bylo úsměvné zpozorovat první myšlenku při sdělení, že ihned musí do nemocnice: „Panebože, „já“ nestihnu poprvé online! A zrovna tak důležitý!  “ 

Mirka si už nějakou dobu je vědoma jejího „lpění“ na online setkáních a pracuje na odevzdávání tohoto lpění. Takže nepokládá za náhodu, že se vše děje , jak se děje a když slyšela Julův projev, tak ji to vše dávalo smysl. Neříká, že jí to jde na 100%, ve skupině je velmi ráda a za ty 2 roky na sobě pozoruje skutečně velkou změnu. Energie nejen Jula, ale celé skupiny, je velmi podporující, přínosná a užitečná a „je v ní dobře“, což se Mirka nediví, že vede k „závislosti“ .

Takže za online setkání se přimlouvá a zároveň tímto nabízí případnou pomoc se čtením textů v češtině.

Co se týče samotného tématu:

Energie v podobě p. Susan je jaká je. Mirka má s touto energií osobní zkušenost a má ji i přímo v rodině a díky této zkušenosti ví, že s touto energií nelze moc vyjednávat, domlouvat se, nebo očekávat od ní laskavost nebo jakýkoli jiný projev láskyplnosti  a vstřícnosti. Rezonovaly s ní slova Jula, že jediné co udělat lze je se ochránit a jít pryč (prostě NECHOĎ TAM!). Tuto energii naopak dobrota, soucit a láskyplnost jiných lidí, živí. To je Mirčin subjektivní pocit.

Nicméně se přiklání k napsání mailů a prostě to zkusit, Mirka se samozřejmě může plést. 

Co Mirku během sledování záznamu napadalo bylo:

– Jedná se o studijní skupinu doktora Hawkinse. A studenti „studují“   a „dostávají samostatné úkoly“  .

– Mohlo by to vypadat tak, že se na setkání „veřejně“ řekne, že máme do příštího (například) setkání prostudovat určitou kapitolu z českého     „legálního“ vydání určité knihy. Je už pak každého soukromá věc odkud (z jakého překladu) danou kapitolu vezme.

– Po přečtení si každý, pokud chce, napíše případné dotazy či poznatky a Julo, jako učitel, pokud by s tím souhlasil, může odpovídat svými slovy v souladu s učením doktora Hawkinse. Stejně to ani jinak neumí  . Mohl by se tak vyhnout složitým překladům a pokud bude chtít někdo např. vysvětlit určitou větu či slovo, může se podívat do originálu a „jen“ přeložit a vysvětlit danou větu. Je to jen momentální nápad, který mě napad  . 

– Cíl je prostý – plně pochopit, nebo se o to alespoň pokusit, danou kapitolu a ne ji jen mechanicky přečíst bez pochopení významu.

Mirce online setkání a hlavně velmi podrobné vysvětlování od Jula dávají skutečně hodně. Její samotný cíl je opravdu mít klid a ne pravdu. Jaký má Julo a jeho trpělivé vysvětlování skutečně dopad, Mirka vlastně poznala až nedávno, kdy opustila svoji bezpečnou a komfortní zonu a nastoupila do zaměstnání, kde se denně potkává se spoustou jiných úrovní energií. Teprve teď vidí a zažívá, kolik je těch stanovisek, které je třeba zanechat (pokud chce mít klid). Dokud to „jen“ slyšela a četla, tak si říkala, že to je přece jasné  . V momentě kdy byla a je postavena každou minutou před různé situace a reakce a je „nucena“ naučené a slyšené praktikovat, dává jí smysl to „opakování do blba“ např. SUR3!

Jsou situace a chvíle kdy jí nechce naskočit žádná nazpaměť naučená věta. Tady Mirka vidí, jak je ta mysl naprosto nespolehlivá! 

V takových chvílích Mirka odevzdává i toto a jediné, co si fakt pamatuje ikdyby jí o půlnoci vzbudili je, že JE to TICHO (Mirce spíš sedí ten tichý podklad, to plátno, ta podložka)na kterém se to vše odehrává a ona s tím nic nemá. Má to JEN pozorovat a nechat prožívat bez vkládání se do toho. Pak většinou „vykoná potřeby přítomnosti“, které v tu chvíli cítí, že vykonat má a nehodnotí jestli to bylo nebo je dobře či špatně. Skutečně věří tomu, že se vše děje naprosto přesně jak se dít má a až nastanou vhodné podmínky k tomu, že má vědět, co má vědět, tak to bude vědět  . Z vlastní zkušenosti může říct, že tento přístup ji k tomu klidu přibližuje. Už nemá takovou potřebu argumentovat, komentovat a dokazovat a obhajovat se  . A za to děkuje Julovi a právě online setkáním.

Upřímně děkuje Bohu, že se k ní učení doktora Hawkinse dostalo. Nejprve v podobě knih a následně touto skupinou, které je součástí a je za to vděčná. 

Přeje všem dobré ráno a klidnou mysl,

Mirka

 

Děkujeme Mirce za Odezvu, na kterou reagoval i Julo a přeposlal odpověď:

Ďakujeme.

To „lpení“ sme odhali v skupine, ako som sa už na túto tému vyjadril, keď skupina nebola v pohode zdieľať sa so simultánnou angličtinou. To nie je zle ani dobre, iba je.

U Jula prebehla operácia slepého čreva pred 50 rokmi. Prajem Ti úspešné zvládanie a zanechávanie čohokoľvek, čo sa cpe do popredia a pýta si zanechávanie.

Jako píšeš, so Susan máme naše uprednostňovania, ale nelipneme na nich. Čiže jej treba napísať, a neplánovať výsledok. Aspoň vieme, odkiaľ fúka. Honza práve prečítal úryvok o pravde na túto tému.

To, že Ťa nenapadne „modrá veta“ je normálne. Preto Julo nástojil na prste napísaných dvoch slov.

Utvrdzovanie si, že si tichým podkladom, ktorý tým, že je tichý, je spôsobilý zachytávať bublanie sveta, je cesta, ktorá vedie k mieru. 

Ďakujeme, in peace, Julo.

 

Ad B) Odezva od Miriam – na poslední on-line setkání

Miriam napsala:

Ahojte všetkým,…Miriam píše k veci ohľadne embarga zo strany Susan prostredníctvom právnickej sily…….k tomu asi len subjektívne toľko, že pre Miriam je stále dôležitým článkom Julo, ktorý podáva učenie DRH zrozumiteľne, pravdepodobne jeho mentalita je blízka jej mentalite…….to, že Miriam nepovažuje Jula za Gurua ani nevzhliada k nemu, nič nemení na veci, že práve správny preklad + správne podanie správneho prekladu, je to, čo je pre Miriam najpodstatnejšie….Jula Miriam považuje hlavne za prostredníka niečoho, čo jej v živote prinieslo nesmierne zvraty……..skupina vie už o čo ide v učení DRH ….tu ide ale aj o šírenie učenia DRH pre tzv. nováčikov, pre ktorých by zdá sa Julove podanie bolo prospešné………..pokus písomne požiadať Susan o zmenu jej STANOVISKA je pre Miriam zbytočná, Miriam má už zažraté neargumentovať a chutí jej žiť podľa smeru učenia DRH…… dávnejšie Miriam pracovala roky v štátnej sfére a vie, že stanoviská hodené už na papier sú pre úradníka a právnika ako BIBLIA….a omyl z ich strany neexistuje……Miriam tým kedysi žila…. …knižnica Miriam obsahuje 3 knihy: vytlačený Julov preklad OKO–JA- BYTIA, kuchárska kniha a Joga….a to stačí…..Miriam teda ďakuje všetkým, celej skupine, Honzovi, a hlavne Julovi…..bez ktorého by bolo pre Miriam všetko zatajené….

Děkujeme Miriam, Podle Honzy je potřeba toto napsat a adresovat i veritas či Interlicenci, každý ohlas a kladná reference na Julovu aktivitu ve studijní skupině DRH, poslaná v dostatečném množství, může nakonec vyústit v Julův návrat.

 

Ad C) – Odezva od Adama č.1 z minulého onlinu – na poslední on-line setkání;

Adam napsal:

Dobré ráno,
Sledoval jsem na you tube, on-line setkání. Moc děkuji Julovi za odpověď. Soucítím s Vámi a pokud mohu i já pomoci a napsat dopis, tak napíšu. Jen potřebuji poslat pokyny v jakém znění a kam.
S pozdravem
Adam

Děkujeme Adame, Požádal jsem skupinu, aby někdo napsal koncept dopisu a zatím, krom jednoho člena, který přímo napsal na veritas, tedy vzor dosidu nemám. Ale můžeme se všichni inspirovat tímto emailem, zaslaným v českém jazyce:

Drazí Veritas Publishink,

Prosím mám na vás prosbu. Dlouhou řadu let mám zájem o učeni doktora Davida Hawkinse, studoval jsem oficiální překlady co jsou vydané u nás v Čechách, ale díky překladům a složitosti učení se knihám nedá příliš rozumět.

Velké požehnání pro mne bylo, když jsem našel studijní skupinu u nás v České republice, v které pomáhal s výukou a překlady Julo.

Díky němu jsem se dostal k informacím o učení D.R.H. které jsem do té doby neměl a velmi mě to posunulo. Julo nám bezplatně pomáhal pochopit odkaz Davida Hawkinse.

Jsem Julovi a celé skupině vděčný, že jsem se k nim mohl připojit a začínat chápat to co David Hawkins přednášel. Rád bych vše studoval ve vašem rodném jazyce, ale Bohužel ho neznám.

Julo nám oznámil, že s výukou a překlady již nebude pokračovat, odkazoval se na Veritaspub. Celé situaci nerozumím, myslím že pro Veritaspub je přínosné když se učení doktora Hawkinse rozšiřuje.

Prosím můžete mi říct, proč Julo nadále nechce pokračovat v naší skupině?

Prosím, co můžeme udělat pro to, aby se Julo k nám vrátil?

Děkuji vám mnohokrát.

V hluboké úctě a s láskou
ADAM

Česká Republika.

Adresáti:
info@veritaspub.com případně juliette@interlicense.net

Ad D) – Odezva od Igora – o Boží Přízni;

Igor napsal:
Janko, dobré ráno. Igor poprosí o zameranie sa na pojmy Božia priazeň a Božia milosť… Aký je rozdiel a čo tieto „označnenia“ vlastne popisujú, vyjadrujú atd..? Tieto pojmy zaznievajú neustále a asi boli i „špecifikované“, v niektorých starších online (nappríklad), no Igor sa ladí… Pojem božia priazeň zaznel napríklad v 43:24 online s Julkom z 1.8.. Pre zjednodušenie poprosí Igor o vysvetlenie kľudne i priamo v súvislosti uvedenej v tomto online… V príspevku suhlasí s uvedením mena Igor a ak to nebude zajtra, kľudne inokedy… Ďakuje a zdraví..🙂

Děkujeme Igore za téma. Boží přízeň.  Jak chápat Boží Přízeň? Julo, obecně, doporučuje pátrat v online setkáních a hledat ta, ve kterých se objeví toto slovo: „Priazeň“. V záznamu textu z daného setkání je možnost ve webovém prohlížeči najít konkrétní místa v textu, kde se tento výraz vyskytuje a zaměřit se na něj. Klidně si jej okopírovat a vložit do prázdného textového souboru, třeba wordu. A takto si poukládat všechna zmiňované odstavce. Nakonec třeba Trkne a výsledek můžeš říci na příštím setkání ostatním.
Je to přesně podle: „Vědět, dělat, být“. Od Jula jsme se dozvěděli „Vědět“, nyní je příležitost učení zapojovat do praxe – „Dělat“ – až se nakonec tím staneme. Je-li cílem Bezpodmínečná láska, tak se staneme ní. Budeme bezpodmínečně laskaví z naší přirozenosti, zcela automaticky.

Tedy Igore, máš domácí úkol. Najít, co je to Boží přízeň. Nápověda se skrývá také v B2K11.16.

 

Ad F) – Odezva od Adama č.2 – na poslední on-line setkání;

Text odezvy je dlouhý a ve slovenštině, Proto požádám o přečtení této odezvy nebo její části Ivana, který má současně připravenou i odpověď:

IVAN:

Ahoj, dobrý deň Janko, alebo ešte lepšie dobré ráno. Pripojil som sa, resp. Adam sa ku skupine pripojil iba nedávno a okrem včerajšieho on-line vysielania sa Adam zúčastnil iba dvoch, či troch predošlých pondelkov.

Vyvstala otázka, či je možné, aby za vzniknutou situáciou boli samotné princípy Dr. Hawkinsa, ktoré sa učíme prostredníctvom Jula.

Vidieť, že isté, nazvime to kompenzačné tlaky vychádzajú priamo od zdroja, čiže držiteľa práv na dielo Dr. Hawkinsa, čiže práve blízko zdroja učenia. Kým Dr. Hawkins ešte žil, mohla jeho číra existencia vyrovnávať tieto tlaky.

Inými slovami, Adam si všimol jednej nezrovnalosti a to tej, že Julo učil, že z vyššej úrovne sa všetko deje samo. Ale zároveň ten istý Julo učil to, že na nižšej úrovni, je potrebná, až nevyhnutná istá snaha a úsilie, vštepovať si zásady a poučky (kvalitné a vysoko hodnotené preklady, s vysokou hodnotou pravdivosti.) Tu je možné vnímať istú nezrovnalosť. Na nižších úrovniach vedomia používame správne nižšie metódy a to je snaha a úsilie, ale za pomoci vysoko hodnoteného prekladu, čo nie je v súlade a mohlo by už toto samotné vytvárať tie kompenzačné tlaky.

Julo príliš zdôrazňoval, vtĺkanie si viet do mysle. Lenže zároveň upozorňoval, že myseľ sama je prekážkou na ceste k vyšším stavom vedomia, čo je fakt. Ak by Julo takto príliš netlačil na pílu, resp. na žiakov v československej skupine Dr. Hawkinsa, aby si vety vtĺkali do hlavy, ale viac by zdôrazňoval istú uvoľnenosť, napríklad v podobe pozorovania toho, čo sa deje v bežnom živote so súčasným uvedomovaním si toho, ako to má byť na vyšších úrovniach, nastával by povedzme prirodzenejší progres v učení. Oveľa prirodzenejší, než prostredníctvom vtĺkania si vysoko ohodnotených viet do hlavy.

Ak si človek vtlčie do hlavy nejakú vetu z nižšej úrovne, čiže vetu, ktorá obsahuje isté chyby, je možné ju neskôr ľahšie v mysli zanechať, odovzdať, opustiť. Ak však by sme chceli opustiť veľmi pravdivú vetu, vznikne mentálny konflikt. Myseľ totiž môže odovzdať nepravdu v mene pravdy. S opustením pravdy pre pravdu však môže začať mať problém.

Neviem, či je dosť zrozumiteľné, čo sa Adamovi zobrazuje prostredníctvom slov a myšlienok, ktoré prichádzajú sami. Z istého pohľadu teda príčinou môže byť Julov spôsob učenia, ktorý je síce metodicky správny, ale Julo už je na vyššej úrovni a vie, že všetko sa deje samo, ale napriek tomu učí, aby žiaci na nižších úrovniach používali metódy na to, aby umožnili progres. Julo sám musí však z vyššej úrovne vidieť, že ten progres nie je možné urýchliť (ani spomaliť) a preto je tu istý rozpor, ktorý by mohol byť práve príčinou vzniknutej situácie, že to Jula zo skupiny žiakov vyhodilo, resp. vyhodil ho samotný princíp, ktorý on už žije. Bez Jula totiž bude progres žiakov prirodzenejší.

Ukazuje sa, akoby situáciu zapríčinil sám Julo tým, že uplatňoval nízkoúrovňové metódy na vysokoúrovňové učenie. Učenie nestačí dostať iba do hlavy tzv. vtĺkaním si kvalitných prekladov. Žiak musí predovšetkým zvládnuť prax, aby dané princípy žil v každodennej praxi a to sa nedeje na úrovni iba mysle, ale na všetkých úrovniach človeka. Na to je potrebný čas a zvládnutie aj istých tzv. komplikácii a odbočiek na ceste. Bez týchto odbočiek a komplikácii to nejde a ako sám Julo hovoril, Dr. Hawkins učil, aby sme nepadali z vysokých úrovní, je potrebné si odžiť všetko potrebné, lebo by nám to neskôr chýbalo a mohlo zapríčiniť pád z vysokých úrovní.

Z tohto dôvodu je potrebné nechať žiakom priestor na chyby, odbočky od učenia Dr. Hawkinsa, s tým, že je to v poriadku, alebo ak odbočíme a získame skúsenosť, sami sa k učeniu prirodzene vrátime, ak je pravdivé. Preto by som na Julovom mieste zachoval pravdivosť učenia na vysokej úrovni, ale miesto vtĺkania si týchto kvalitne preložených, čiže pravdivých viet do mysle, skôr preferoval vetu si prečítať a pustiť, čiže niečo úplne opačné, ako vtĺkanie si vety do pamäti. Ani na pravde nemôžeme začať lipnúť, pravda sa žije bez lipnutia na pravde. Dovoliť si zabudnúť, vypustiť pravdivé definície, a žiť prax s tým, že si ma tá pravda nájde sama, ak sa posuniem do vyššej úrovne v tej praxi života. Uvoľnenosť je tu hádam na mieste.

Opakovanie je matka múdrosti, ale aj to opakovanie musí byť prirodzené s nejakým odstupom, čo môže byť pre každého individuálne. Vtĺkaním si viet do mysle vzniká v mysli program. Ale je to mentálny program a my by sme mali mentálne programy skôr opúšťať, než si zakladať nové a to by malo platiť na všetkých úrovniach vedomia, pokiaľ je to možné.

Istým problémom teda môže byť záznam Julových pokynov, ktoré zdôrazňujú vtĺkanie si viet do mysle, lebo sú akoby boli vytesané do kameňa, prostredníctvom záznamov a oslovujú žiakov nielen v momente, kedy boli vyslovené, ale vždy, keď si niekto záznam prehrá. Váha týchto pokynov teda stúpa a môže tiež vyvolávať neprimerané tlaky a vznik nerovnováhy. Ako a čím sa rovnováha zase nastolí, možno ťažko predpokladať, keďže záznamy sú stále k dispozícii a nie je asi technicky možné z nich nejaké časti vypustiť.

Všetko so všetkým súvisí a vždy sa deje to, čo uvádza vesmír do rovnováhy, čiže to platí i pre udalosti okolo skupiny Dr. Hawkinsa. Nie je teda nič iné, ako ozdravný proces a bude najlepšie k tomu aj tak pristupovať a nechať veci prirodzene plynúť a nevymýšľať žiadne opatrenia, či realizovať nápady. Dať priechod prirodzenosti a umožniť, aby sa veci vyriešili sami. Pokračovať spôsobom, ktorý je možný a sám sa ponúka.

Istá nádej sa ponúka i v tom, že za života Dr. Hawkinsa, čo by Julo isto len potvrdil, to bez snahy a úsilia takmer vôbec nešlo a myslím, že aj v motte to zaznieva, že je potrené mať oddanosť. Oddanosť je ale niečo úplne iné, ako snaha a úsilie. Dnes čas pokročil a v súčasnosti už prestávajú byť v platnosti jangové metódy, čo Julo tiež často pripomína, že ich je potrebné nahradiť jinovými, čiže umožňovaním. Dnes oveľa viac, než v minulosti je umožnené, aby sa veci diali prirodzene a teda aj progres v duchovnej oblasti, ak sa to takto dá nazvať, je potrebné nechať prirodzenému chodu vecí. Celé učenie Dr. Hawkinsa je teda súčasťou celého vedomia a ak sa žitím „vyladíme“ prídu nám tieto pravdy sami od seba do života v rôznych podobách, čiže nielen z mysle, ale i prostredníctvom iných ľudí, hoci aj na nižších úrovniach. My sa v súčasnosti máme orientovať zrejme týmto smerom, že budeme sa učiť priamo od života a svojho okolia. Ak životu dovolíme byť našim učiteľom, tak sa ním aj stane a bude sa nám priamo v našom živote ukazovať, čo je potrebné sa práve v ten ktorý moment učiť. To je oveľa prirodzenejší spôsob. Čítanie prekladov, alebo memorovanie si viet môžeme ponechať tým, čo ešte potrebujú a preferujú tento spôsob učenia. Preto by som upokojil členov skupiny, že počúvanie Jula nie je jediný spôsob učenia sa posolstva Dr. Hawkinsa.

Oveľa dôležitejšie je to, že ak čosi žijem, ale ešte môžem mať pochybnosti a počujem to zároveň od Jula, tak to môže byť potvrdením, že som na správnej ceste. Julov príspevok pre skupinu je jedinečný a nenahraditeľný. Ale aj Julo vyrastal v starom režime uvažovania, konania a bytia a tak tu mohol dnes vzniknúť ten rozpor, že tak, ako sa dostával k učeniu Julo, už nemusí byť platné dnes. To neznamená, že Julo učí niečo neaktuálnym spôsobom. na istej úrovni to stále platí. Avšak práve Julov posun, čo znamená kvalitné preklady s vysokým kreditom už nekorešpondujú s metódami, ktoré je už možné vynechať, hlavne tie ktoré sú zamerané na mentálnu časť človeka. Bolo by možné viac sa zamerať možno na intuitívnu? Neposkytovať už staré metódy skrz myseľ, ale skôr nájsť rovnováhu medzi mentálnym a intuitívnym. V zmysle napr.: Je úplne jedno, na akej úrovni vedomia som, nie je mojou úlohou, ani mojim poslaním zvyšovať úroveň planéty, skrz svoju úroveň vedomia, ale zosúladiť sa s vedomím celku tak, aby to bolo ku prospechu môjho okolia. Pričom moje okolie si možno vyžaduje  (v kontexte celku), aby som sa občas ocitol i na nižšej úrovni a z tejto nižšej úrovne oslovoval svoje bezprostredné okolie a je to v poriadku pre okolie i pre mňa.

Miesto oddanosti učeniu s názvom učenie Dr. Hawkinsa preferovať oddanosť celku, čiže Bohu. Aj Ježiš porozhadzoval kupcom stánky. Aj my musíme byť schopný akoby zahrať nižšie úrovne vedomia pred publikom, ktoré to takto potrebuje, lebo na toto ono počuje oveľa viac, než na čokoľvek iné. Čiže nemať za cieľ dosiahnuť vysoký stav vedomia, ale byť potrebný tam, kde práve som tým najlepším spôsobom, aj za cenu pádu do nižších úrovní. No a čo? Viem, že všetko je dočasné, tak prečo nie? Ako by sme sa učili, ak by odrazu všetci prestali hrať tých darebákov? Aj darebák tu má svoje miesto. A je jedno, či to žije z nízkej, alebo z vysokej úrovne. Z nízkej je to egoizmus, z vysokej je to obeta, pokora.

To je zhruba všetko, čo Adamovi k danej situácii prišlo. Verím, že bude pochopený kontext toho, čo bolo spísané, lebo to padlo do hlavy Adama samo od seba, nebolo o tom premýšľané.

S pozdravom dobré ráno, lebo už je naozaj ráno,

ADAM

Odpoveď:

Prológ:

 1. K Prvej vete: Je zaujímavé, že si si „vypočul“, vypozeral“ 3 či 4 mítingy a už sa cítiš „oprávnený posudzovať“ Julov spôsob predkladania Duchovného učenia, ktoré autor D. Hawkins uvádza vo svojich knihách, ale ako sám uvádza, ich autorom je samotné Vedomie.

 

 1. K Druhej vete: „Samotné princípy Dr. Hawkinsa“; Ak by tento mail písala „duchovne vyzretá osoba“, vie, že to nie sú „princípy Dr. Hawkinsa“, ale že sú to „princípy Duchovnej práce“ a pochádzajú z Pravdy.

 

Po prečítaní si tohto mailu, Ivana hneď napadlo. Ďalší „hľadajúci“, ktorý podľahol „svojmu Intelektu“ a verí všetkému, čo mu Ego nahovorí. Aká to skalopevná viera, že všetko čo sa Mne – Egu preháňa hlavou – mysľou je pravda!

Neznamená to, že je to Zlé alebo Dobré. Je to proste tak, ako to je, pretože to nemôže byť ináč. Ak by človek v každom okamihu sústavnosti všetkých okamihov mohol byť iný, tak by iný bol! Človek je iba hovorcom úrovne Vedomia, ktorou práve disponuje.

 Bola mi daná možnosť, aby som sa k tomuto mailu vyjadril. Nemá zmysel sa vyjadrovať ku všetkým Stanoviskám pisateľa, ktoré uvádza v maily. Pre mňa, sa Zmysel mailu javí ako „Výhrada voči Julovi“, schovaná za „hľadaním riešenia“ v tejto situácii. S času na čas, sa takéto pokusy objavujú a pravdou je, že sú to „iba pokusy“. Pokiaľ doteraz to boli sporadické, osamostatnené pokusy, teraz tento prichádza spolu „s útokom Kolektívneho Ega“, ktoré tak ako Ego jednotlivca, aj ono sa bojí „vzrastajúcej“ Pravde v tejto Duchovnej skupine. Možno aj preto si prizvalo na pomoc aj jednotlivca, aby spoločnými silami narušili vzostup Vedomia skupiny a aj jej niektorých členov. (Jednoduchým narušením dôvery v Jula ako učiteľa.)

 A tak Vlk v barančom kožuchu nám napríklad hovorí:

Julov príspevok pre skupinu je jedinečný a nenahraditeľný. A jedným dychom dodáva: Ale aj Julo vyrastal v starom režime uvažovania, konania a bytia a tak tu mohol dnes vzniknúť ten rozpor, že tak, ako sa dostával k učeniu Julo, už nemusí byť platné dnes.“

Alebo:

Z istého pohľadu teda príčinou môže byť Julov spôsob učenia, ktorý je síce metodicky správny, … Waw! Pisateľ pozná Metodiku výučby Duchovného učenia! V ktorom učiteľskom ústave (VŠ) sa táto metodika vyučuje?

Takto by som mohol pokračovať s celým mailom. Načo? Nejdem tam!

Záver.

Iste, aj tieto „Názory“ pochádzajú z Ega. Tak, ako „Borisove myšlienky“ aj tieto môžu byť „iba myšlienkami“. Sú však „podložené“ účasťou na 90 – tich mítingoch, počas dva a pol roka a s tým súvisiacim „osvojovaním si“ tohto Duchovného učenia cez rôzne prekážky ako pochybnosti, nedôvera, nezrovnalosti atď., no hlavne „s prežitím“ toho, o Čom toto učenie je a tým Potvrdením toho, že je to tak, ako je to v ňom uvádzané. A to všetko pod prísnym ale láskavým dohľadom samotného učiteľa, a to Jula! Nepotrebujem žiadny iný dôkaz, žiadne iné „mentálne“ presvedčovanie.

Adamov mail je taký, ako je. Nie je ani Dobrý ani Zlý. Vyjadruje iba úmysel Adama v okamihu, keď ho písal. Možno to ani tak vôbec nemyslel, ako to pochopil Ivan. No Ivan to pochopil presne tak.

Adam, pozor na Entity na druhej strane, ktoré využívajú každú príležitosť, aby vnikli do vedomia jednotlivca a pokúsili sa narušiť Integritu kohokoľvek, čohokoľvek a kdekoľvek.

Adam. Ak ti nevyhovuje tento učiteľ, na svete je veľa iných učiteľov, tak si vyber takého, aký ti vyhovuje. (Za túto myšlienku ďakujem Tiborovi, ktorí mi tiež tak „raz“ otvoril oči.) A našu skupinu nechaj na pokoji s takým učiteľom, akého máme. My sme mu oddaní.

Adam. Ak chceš zostať v našej skupine, vytrvaj. Ako bolo povedané, máme zdokumentované Celé učenie (ako sa vyjadril Julo). Študuj jednotlivé Záznamy po častiach, buď trpezlivý a s postupom času sa ti tvoj mail ukáže v inom svetle. Či už s Julom alebo bez Jula tu budeme pre teba, tak ako sme pre každého z nás.

Ivan

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

 

 • Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu možnost se setkat již o den dříve, na předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí a spočinutí v kruhu stejně zaměřených, případně zapojením se do přípravy hlavní části setkání.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je stránka s informacemi o osobním setkání ve Střílkách a pro přihlášení se na toto setkání.

Setkání bude skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.

Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval a snad ještě nadabuje do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

– Julovo doporučení ke komentářům a úryvek k meditaci.

Poprosím Juraje o přečtení:

JURAJ:

Ak majú účinkujúci nutkanie oznamovať ich názory, Julo doporučuje to nedvoľovať, ale iba ak chce byť učenie DRH nebastardené. Ináč nie. Julo vždy hovoril, že nikto, ani on sám, nie je zvedavý na Julove stanoviská. Ak je nejaký komentár, doporučujem ho vygenerovať prečítaním slov DRH, ako citát.

Nakoľko si mi, Honza, spomínal, že Juraj vyzdvihuje meditáciu, atď., preložil som kúsok z videa. Všimnime si v ňom hrubú modrú vetu: Mnoho je meditujúcich, málo je osvietenýchVeľa krát sa na túto tému v skupine hovorilo, a je na povšimnutie, že osobné vyjadrovanie na túto tému prichádza práve teraz, keď tam Julo nie je. Hovorili by sa osobné názory aj keby Julo bol prítomný? Nehovorili, lebo skúsenostne vieme, že sa nehovorili. To nás privádza k zámeru, prečo teraz? Zvádzanie ľudí z priamej cesty? Intelektuálne preceňovanie vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, teda márnivosť? Túžba byť považovaný za ‘duchovného’? Ako máme v dnešnom inom úryvku.

Úryvok k meditácii:

„Povedali sme, že sú dva hlavné duchovné postupy, meditácia, a nepretržitá duchovná zamyslenosť. Meditácia slúži svojmu účelu v určitých obdobiach vášho života, ale nemôžete v nej žiť, pretože neprejdete cez prvú ulicu. (udrie dlaňami o seba). Aby ste sa stali osvietenými, nemôžete byť zrazený autobusom, viete. … Meditácia má svoje miesto. Je veľmi špecifická, veľmi zameraná. Vždy sa hovorí o jednobodovosti mysle, ale … meditácia sa môže stať aj odvádzaním.  

Mnoho je meditujúcich, málo je osvietených. A má to svoje dôvody, ktorým sa venujeme na prednáškach. Meditácia je totiž do istej miery odlúčená od života. Asi dvadsať rokov som ju robil hodinu ráno a hodinu večer. Ale ak vás život zamestná, začnete ju vynechávať. Absolvujete kurz meditácie, seminár a, o joj, ste nadšení ako všetci, viete, možno štyri, šesť mesiacov, až kým neochoriete, a {prídu} návštevy, atď. Takže {meditáciu} opustíte, pretože to nie je to, čo ste. Je to niečo, čo robíte, a stáva sa z toho duálne peklo. Je tu ja, ktoré medituje. Ja, tu a teraz, ktoré medituje, vtedy a tam. Takže vlastne to nie ste vy. 

Veľmi často, myslím si, to, čo sa označuje ako meditácia, sú ale vlastne metódy na dosiahnutie zmenených stavov vedomia. A keď prestanete {s tou meditáciou}, ktorú práve robíte, zmenený stav vedomia zmizne. A stavy, ktoré vznikajú, podľa mňa akési umelo navodené stavy, sú prechodné, a nazývajú sa Satory. Prichádzajú a odchádzajú. Keď vstanete, prejdete sa, a otvoríte oči, zmiznú. Sú užitočné iným spôsobom, pretože vám dávajú nahliadnuť, že existuje iná dimenzia, iná skúsenostná dimenzia {, do ktorej sa chcete potom dostať stoj čo stoj. Je to akoby ochutnávka}.“

 Julo.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

Aktuálně k dění: Výzva Interlicence k promazání webu hawkins.support a Julova neúčast na on-line setkáních.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

https://drive.google.com/file/d/1fP6kIIuQUDBhJfibdUSNYpKZan4ql15z/view?usp=sharing