SUR_14. Náhle Osvietenie

Předcházející část: SUR_13b. Ako vyzerá svet po premene?


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 17feb2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

Náhle Osvietenie

Duchovná Skutočnosť je väčším zdrojom rozkoše a uspokojenia, než aké môže dodať svet. Je nekonečná, a sústavne dostupná v prítomnosti, namiesto v budúcnosti. Je vlastne viac fascinujúca, pretože človek sa naučí žiť na vrchole {práve}prítomného okamihu, namiesto {toho, aby žil} na chrbte {, na zadnej, opadávajúcej časti} vlny, ktorá je minulosťou, alebo na čele {, na prednej, vznikajúcej časti} vlny, ktorá je budúcnosťou. Človek má väčšiu slobodu, keď žije na fascinujúcom {sťaby} ostrí noža {práve prítomného} okamihu, než ako keď je väzňom minulosti, alebo má očakávania od budúcnosti.

Ak je cieľom života robiť to najlepšie, čo človek vie, a to v každom odvíjajúcom sa okamihu {svojej} existencie, potom, prostredníctvom duchovnej práce, už unikol hlavnej príčine utrpenia. V momentke zásadnej prítomnosti {sústavne prebiehajúceho okamihu}, sa neodohráva {absolútne žiaden} životný príbeh, na ktorý treba reagovať alebo ho upravovať. S týmto jednobodovým zameraním mysle sa čoskoro stane zrejmým, že všetko jednoducho ‘je také, aké je’, a to bez komentárov alebo prídavných mien.

Ak v {každom}, práve prebiehajúcom okamžiku každého okamihu,

je úplne zavŕšená ochota sa mu úplne vzdať,

človek môže razom, v bleskovom okamihu,

preklenúť ego,

a otvorí sa cesta pre Poznanie, kde Božie Svetlo, ako Ja-Bytie, odhalí Zdroj Všetkej Existencie a Skutočnosti.

Ak ego nemá ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť, na ktorú sa môže zaostriť, tak sa umlčí. Je nahradené Tichom Božej Prítomnosti; a teda cesta k náhlemu osvieteniu je sústavne dostupná. To nastáva prirodzene {samo od seba}, keď sa zriekneme fascinácie príbehom o ‘nás samých – o sebe’, {a to} z minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti.

Mylná predstava ‘Teraz’ je nahradená skutočnosťou ‘Sústavnosti’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

Následující část: SUR_15a+b. Modlitba oddanej neduálnosti