SUR_14. Náhle Osvietenie

Předcházející část: SUR_13. Ako vyzerá svet po premene?

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

Náhle Osvietenie 04

 

Duchovná Skutočnosť je väčším zdrojom rozkoše a uspokojenia, než aké môže poskytnúť svet. Je nekonečná, a sústavne dostupná v prítomnosti, namiesto v budúcnosti. Je vlastne viac fascinujúca, pretože človek sa naučí žiť na vrchole práve prítomného okamihu, namiesto {toho, aby žil} na chrbte {, na zadnej, opadávajúcej časti} vlny, ktorá predstavuje minulosť, alebo na čele {, na prednej, vznikajúcej časti} vlny, ktorá predstavuje budúcnosť. Človek má väčšiu voľnosť, keď žije na fascinujúcom {sťaby} ostrí noža {práve prítomného} okamihu, než ako keď je väzňom minulosti, alebo má očakávania od budúcnosti.

Ak je cieľom života robiť to najlepšie, čo človek vie, a to v každom odvíjajúcom sa okamihu {svojej} existencie, potom, prostredníctvom duchovnej práce, už unikol hlavnej príčine utrpenia. V momentke nekompromisne prítomného {okamihu}, sa neodohráva absolútne žiaden životný príbeh, na ktorý treba reagovať alebo ho upravovať. S týmto jednobodovým zameraním mysle sa čoskoro stane zrejmým, že všetko jednoducho ‘je také, aké je’, a to bez komentárov alebo prídavných mien.

Ak v {každom}, práve prebiehajúcom okamžiku každého okamihu,

je absolútna ochota sa mu totálne odovzdať,

človek môže razom, v bleskovom okamihu,

preklenúť ego,

       a otvorí sa cesta pre Poznanie, kde Božie Svetlo, ako Ja-Bytie, odhalí Zdroj Všetkej Existencie a Skutočnosti.

Ak ego nemá ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť, na ktorú sa môže zamerať, tak sa umlčí. Je nahradené Tichom Božej Prítomnosti; a teda cesta k náhlemu osvieteniu je sústavne dostupná. To nastáva prirodzene {samo od seba}, keď sa vzdáme fascinácie príbehu o ‘nás samých – o sebe’, a to z minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti.

Mylná predstava ‘Teraz’ je nahradená skutočnosťou ‘Sústavnosti’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. „16 stran“.

 

Následující část: SUR_15. Modlitba oddanej neduálnosti