SUR_16. Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia

Předcházející část: SUR_15a+b. Modlitba oddanej neduálnosti


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 25mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

 

Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

.1.  Zaostrite sa do svojho vnútra, na absolútnu subjektivitu všetkého {svojho} prežívania.

.2.  Skúmajte povahu pociťovania toho, čo {nazývame} subjektivitou, ktorá doprevádza každý prejav života.

.3.  Bez toho, aby ste čokoľvek {čo vzchádza pre vedomie} pomenovávali, všimnite si, že po celý čas, v každom okamihu, v každučkom okamžiku, za každých okolností, je {‘s vami na cestách’} sústavne prítomný, už ďalej nedeliteľný, {‘doprevádzajúci‘} podklad subjektivity.                      

.4.  {A táto subjektivita sa} nikdy nemení. {Váš životný príbeh sa mení z ‘hodiny na hodinu’, ale stále je tu čosi, čo je nemenné, a to čosi sústavne pozoruje a trochu na inej úrovni prežíva.}

.5.  Podstatou všetkého prežívania, a to vo všetkých jeho stavoch (, ako sú napríklad myslenie, cítenie, videnie, poznanie atď.) je prítomnosť tejto subjektívnej črty.

.6   Nuž a začnite z bližšia bádať, čo toto sústavne prítomné subjektívne prežívanie je.

.7.  Bez neho by nebolo možné vedieť, že človek existuje.

%

.8.  Spýtajte sa: „Ako {je možné, že} si uvedomujem, alebo – ako dokonca viem, že existujem?“

.9.  Toto je najlepšia otázka, na ktorú je treba nájsť odpoveď, pretože vedie priamo a {intuitívne,} bez slov, ku sústavne vyskytujúcej sa Skutočnosti.

.10.   {Odpoveď je:} Stotožnite sa s touto črtou, (spôsobilosťou, stavom, {fenoménom}) sústavne prítomnej subjektivity, ktorá je pociťovaná ako podklad uvedomovania si. 

.11. To je samotné vedomie. {Vy ste to čosi nemenné z bodu 3 a 4}.

.12.   Stotožnite sa s týmto vedomím, namiesto s tým, o ‘čom’ si je {toto vedomie} vedomé.

.13. To je priamočiara cesta, {vedúca} k {vašej podstate, k tomu čo hľadáte, teda k} Ja-Bytiu.

.14. Je to vlastne jediné konanie { ,spôsob, postup, prevádzkovanie}, ktoré vedie priamo cez portál dverí {vedúcich k osvieteniu}.

.15 {Netreba} nič vedieť, nič sa učiť, nič si pamätať {, a hľadať, špekulovať, odôvodňovať,…}.

.16. Je iba jednoducho potrebné – zaostriť sa, upriesť sa, pomeditovať, nepretržite duchovne sa pozamýšľať, pozrieť sa na vec, a rozpoznať, – že podkladom a zdrojom existencie je zásadná, radikálna, subjektivita Prítomnosti Boha {, prejavujúca sa} ako Svetlo Vedomia.

%

.17. Subjektivita, zbavená obsahu, bez mylnej predstavy subjekt/objekt je Ja-Bytie. {Mylná predstava je, že nejaké ‘ja’ (= subjekt), pozoruje ‘čosi’ (= objekt). Pozorovateľnosť je automatická črta vedomia, ona sa síce deje, ale bezo ‘mňa’, bez osobných zámen, slovies, podstatných mien}.

.18. Subjektívne ‘ja’ Ja-Bytia je nezávislé od obsahu či formy, je mimo všetkých myšlienok či konceptov.

.19.   {Takže} nie sú to ani pocity {= obsah} a ani myšlienky {= obsah}, ktoré sú dôležité, ale iba subjektivita {= nekonečný rámec}, ktorá je podkladom ich zdanlivej dôležitosti. {Bod 11}.

.20.   {Zdanlivo} protirečivo, je to práve zásadná, radikálna, subjektivita, ktorá vedie k úžasnému objavu jedinej možnej pravej ‘objektivity’.

.21. Jediný fakt, ktorý môže byť objektívne, vždy a za každých okolností overený hocikým a hocikde je absolútny, nedeliteľný fakt subjektivity.

.22. Dokonca aj zásadné vedecké skúmanie vedie k odhaleniu, že bez subjektivity nie je nič spoznateľné a {bez subjektivity} sa ani dokonca nedá povedať, že {to} existuje.

.23. Uvedomovanie si uvedomovania si, uvedomovanie si ‘byť pri vedomí’ a uvedomovanie si obsahu – sú všetky závislé na vzchádzaní z tejto subjektivity.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399