SUR_16. Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia

Předcházející část: SUR_15. Modlitba oddanej neduálnosti

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

 

Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia 04

 

.1.  Zamerajte sa do svojho vnútra, na absolútnu subjektivitu všetkého {svojho} prežívania.

.2.  Skúmajte povahu toho, čo {nazývame} subjektivitou, ktorá doprevádza každý prejav života.

.3.  Bez toho, aby ste čokoľvek {čo si všimnete, čo je obsah} pomenovali, všimnite si, že v každom okamžiku, v každučkom okamihu, za každých okolností, je {‘s vami na cestách’} sústavne prítomný, už ďalej nedeliteľný, {‘doprevádzajúci‘} podklad subjektivity.                   

.4.  {A táto subjektivita sa} nikdy nemení. {Váš životný príbeh sa mení z ‘hodiny na hodinu’, ale stále je tu čosi, čo je nemenné, a to čosi sústavne pozoruje a trochu na inej úrovni prežíva.}

.5.  Podstatou všetkého prežívania, a to vo všetkých jeho formách (myslenie, cítenie, videnie, poznanie atď.) je prítomnosť tohto subjektívneho stavu.

.6   Nuž a začnite z bližšia bádať, čo toto stále prítomné subjektívne prežívanie je.

.7.  Bez neho by nebolo možné vedieť, že človek existuje.

%

.8.  Spýtajte sa: „Ako {je možné, že} si uvedomujem, alebo – ako dokonca viem, že existujem?“

.9.  Toto je najlepšia otázka, na ktorú je treba nájsť odpoveď, pretože vedie priamo a {intuitívne,} bez slov ku stále vyskytujúcej sa Skutočnosti.

.10.   {Odpoveď je:} Stotožnite sa s tým stavom, (schopnosťou, črtou, fenoménom) stále prítomnej subjektivity, ktorá je prežívaná ako podklad uvedomovania.

.11. To je samotné vedomie. {Vy ste to čosi z bodu 3 a 4}.

.12.   Stotožnite sa s týmto vedomím, namiesto s tým, o ‘čom’ si je {vedomie} vedomé.

.13. To je priama cesta vedúca k {vašej podstate, teda k} Ja-Bytiu.

.14. Je to vlastne jediný prístup, ktorý vedie priamo cez dvere {vedúce k stavu osvietenia}.

.15 Netreba nič vedieť, nič sa naučiť, nič si pamätať {, a odôvodňovať, špekulovať, vymýšľať,…}.

.16. Je iba jednoducho potrebné – zamerať sa, zaostriť sa, pomeditovať, duchovne sa zamyslieť, pozrieť sa na vec a uvedomiť si, – že podkladom a zdrojom existencie je neúprosná subjektivita Božej Prítomnosti {prejavujúca sa} ako Svetlo Vedomia.

%

.17. Subjektivita, bez akéhokoľvek obsahu, {teda} bez mylnej predstavy subjekt/objekt {teda neJednoliatosti a oddelenosti vonkajšieho a vnútorného sveta} je Ja-Bytie.

.18. Subjektívne ‘ja’ z Ja-Bytia je nezávislé na obsahu či forme, {čiže je} mimo všetkých myšlienok či konceptov.

.19.   {Takže} nie sú to ani pocity a ani myšlienky {= obsah}, ktoré sú dôležité, ale iba subjektivita {= nekonečný rámec}, ktorá je podkladom ich zdanlivej dôležitosti. {To čosi z bodu 11}.

.20.   Paradoxne, je to práve neúprosná subjektivita, ktorá vedie k úžasnému objavu jedinej možnej pravej ‘objektivity’.

.21. Jediný fakt, ktorý môže byť objektívne, vždy a za každých okolností overený hocikým a hocikde je absolútny, nedeliteľný fakt subjektivity.

.22. Dokonca aj dôkladné vedecké vŕtanie sa {do tohto} vedie k odhaleniu, že bez subjektivity nie je nič spoznateľné a {bez subjektivity} sa ani dokonca nedá povedať, že {niečo} existuje.

.23. Uvedomovanie si uvedomovania si, uvedomovanie si ‘byť pri vedomí’ a uvedomovanie si obsahu – sú všetky závislé na vzchádzaní z tejto subjektivity.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.