. 103. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 17.10.2022

. 17. října/oktobra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 103. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse, setkání umožňující postupné posuny z kvakotání na trknutí – na „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Tím se postupně posouváme na setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Aktuální výše darů je zveřejněna i na našich webových stránkách, v boční liště. Za měsíc září/september – bylo vámi darováno 10141 Kč. K 16. říjnu bylo darováno 3193 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

.1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_15 a+b. Modlitba oddanej neduálnosti;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: – překvapení – výběr textů od Jula;
– Rozhovor s poznaním, pod.: Zákon príťažlivosti

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– ?

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Ztotožnění se s tichem a co nedělat, chceme-li si zvýšit vědomí.

 

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (75) na setkání z minulého týdne – 10.října/oktobra 2022.
– Odezva od Miriam – dotaz na nekompromisnost při uplatňování nepřetržité duchovní zamyšlenosti.
– Odezva od Borůvky – Trknutí, že emoce jsou jsem výplody kvašení klamných představ.
– Odezva od Branka na osobní setkání v Bratislavě.
– ?

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych, aby byla přečena Modlitba ve jménu Nejvyššího Dobra:
 

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_15 a+b. Modlitba oddanej neduálnosti;

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může přidat i potřebná dopřesnění. Předávám slovo:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR15a+b – Modlitba oddanej neduálnosti

Klikni a otevři ke čtení
SUR 15a+b – Modlitba oddanej neduálnosti

  

HONZA:
3) pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

– překvapení – výběr textů od Jula;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení – překvapení – výběru textů od Jula:

Rozhovor s poznaním, pod.: Zákon príťažlivosti 

… 

Viete, príťažlivé pole, ako ho používam ja, je pojem z nelineárnej dynamiky. Je to energetické pole, a vy ste priťahovaný k vášmu vlastnému energetickému poľu, teda k tomu, s čím rezonujeteSte priťahovaní k tomu, čím ste sa stali. Takže keď dosiahnete určitú úroveň, uprednostňujete vidiecky, bezstarostný životný štýl {spätý} s prírodou, a s dôrazom na krásu a estetiku, a nezaujíma vás svet, úspechy, a všetko to ostatné. 

Vezmime si {akože} zákon príťažlivosti. Po prvé, nie je to zákon, je to len odpozorovanie. To, čo si uchovávate v mysli, má sklon sa {prejaviť a} zhmotniť, a vy máte sklon to vniesť do svojho života, pretože si {v hlave} uchovávate toho šablónu, a {teda} sa prirodzene s touto šablónou stotožňujete. To, čo uchovávate v mysli, má sklon sa {prejaviť a} zhmotniť. Každé miesto, kde som žil za posledných 50 rokov, každé miesto vzniklo ako dôsledok držania, predstavovania si toho, čo by som si najviac cenil, a nie prostredníctvom vyhľadávania. Takže som si jednoducho predstavoval domček niekde pri potoku a lesy okolo a vzápätí mi niekto zavolal a povedal: „Vieš, ten dom vedľa je na predaj a ty budeš chcieť bývať vedľa mňa.“ A na východe sa stalo to isté. Predstavoval som si lesy a nádherné veci a veru sa z toho vykľulo 10 hektárov lesa a elegantný životný štýl atď. Takže čokoľvek si v mysli uchovávate, má sklon sa (prejaviť a) zhmotniť. 

Veľa ľudí má na mysli Cadillac a obrovské domy. Ako na to? 

Ak ho chcete, má to sklon sa držať od vás preč. NEPREDSTAVUJETE si, že chcete Cadillac, predstavujete si, že máte Cadillac, že ste v tomto Cadillacu a že máte z neho radosť a že si ho oceňuje. Takže ja mám nádherný Cadillac, je to ročník 84, je zreštaurovaný a milujem ho. Takže keď mi niekto povie: „Nechcel by si mať radšej nový?“ Úprimne povedané, nie, pretože viem, kde sa v ňom čo nachádza. Caddy z roku 84 môžem šoférovať bez premýšľania. Keby som vliezol do nového Cadillacu, musel by som mesiac chodiť do školy so všetkými ciferníkmi a vecičkami a bolo by to skľučujúce. Vlastne máme v rodine nové auto a ja s ním neviem jazdiť. Je také komplikované, že ani neviem, ako to môže svet zvládať. 

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– vynecháno téma přesunuto na další setkání

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Ztotožnění se s tichem a co nedělat, chceme-li si zvýšit vědomí.

Honza vám pustí část záznamu z našeho osmého on-line setkání, kde jsme se poprvé zmínili o Tichu a co nedělat, chceme-li si zvýšit úroveň uvědomování. Nejprve bude ale opakování předchozích opakování, uvedeného v předchozích týdnech.
Příští týden se podíváme na – Co tedy dělat pro zvýšení úrovně vědomí a co si opakoval Dr. Hawkins…

 

Sestřih videa z části osmého setkání:

1) HONZA:  Opakování je podle jednoho českého rčení matkou moudrosti, proto nám ve zkratce Mirek sdělí, jak dosáhnout vysoké úrovně vědomí.

MIREK:

Jste definitivně rozhodnuti, že chcete mít pořád klid, proto jednáte se stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a jste přitom ochotni všude vidět nevinnost. Zanecháváte všechny svoje ostatní touhy. Tím, že uvolňujete a nechcete vlastnit ani jednu myšlenku, pocit, touhu a skutek, mysl se utiší, čímž se vaše příběhy začnou zkracovat, a rozpadávat se v průběhu vytváření, takže nakonec zmizí energie provázející samotný proces myšlení. No a prostě to děláte furt.

2) HONZA: Nyní další opakování, jak jednat s pocity. Podle toho, kde jste na stupnici vědomí, si svůj přístup uvědomujete anebo neuvědomujete. A když si ho uvědomujete, což je výrazný pokrok, pak se umíte identifikovat s některým s následujících způsobů:

ulevíte si vytvořením situace a svalením pocitu na tuto uměle vytvořenou situaci. Tady jsme měli větu, kterou si máme říkat, a to: „Hledá se situace“.

– anebo si ulevíte vybouchnutím,

– anebo před pocitem utečete,

– anebo pocit uvolníte tak, že si řeknete, že je to jenom „nějakej blbej pocit“; že vy nejste na vině, že taková „pitomá energie“ existuje a je součástí lidské karmy.

– anebo pocit zlikvidujete odhalením jeho původu, kterým je zdánlivost, jinými slovy percepce.

3) HONZA: Tím pro dnešek končíme s opakováním.
Nyní jsme si pro vás připravili část Hawkinsova videa o tichu  – Silence. Video má český překlad, který byl vytvořen z nadšení –  amatérsky asi před pěti lety.
Pustím vám jej přes svoji obrazovku a můžete ho najít na internetových stránkách hawkins.support v oddíle Multimedia – krátká videa.

Proto si prosím přepněte zobrazení, abyste viděli sdílený obraz přes celou plochu monitoru. Přepínač je dole vpravo, je to tlačítko, na kterém jsou ty čtyři malé čtverečky.

Video o tichu.

JULO: Hawkins má pritom pustenú skladbu „Om Namaha Shivaya“ od Robert Gass. Preklad nie je preklad ale Julove vysvetlenie videa s jeho voľným prekladom, od začiatku po 2:14. Tak tu to máme:

Mám tu otázky o tichu. Podklad existencie všetkého čo v tomto okamihu existuje je tichý. Zdroj našej existencie je tichý.

Ako je možné, že počujete, čo hovorím? Moje slová počujete iba vďaka tomu, že máte v hlave ticho. Keby vaše pozadie v hlave nebolo ticho, keby vám v hlave hučal vodopád, tak by ste nerozoznali moje slová. Iba vďaka tichu vo vás —- rozoznávate moje slová a ostatné zvuky, napríklad čvirikanie vrabcov. —- Ako by ste sa cítili, keby ste boli schopní zaostriť svoju pozornosť na ticho vo vás a  prestať sa sústrediť na moje slová? To by ste boli v pohode a bez problémov. Lebo by ste boli tiché pozadie, ktoré počuje zvuky. A tomuto tichému pozadiu je jedno, čo počuje. Je to iba tiché pozadie. Všimnite si, že každý z nás má v sebe toto tiché pozadie, no nie? Ináč by sme sa nepočuli. Pozor, teraz ide finále:  ako by ste sa cítili, keby ste boli schopní nielen zaostriť svoju pozornosť na toto tiché pozadie vo vás, ale by ste si povedali: „Ja som tým tichým pozadím, Ja som to ticho“. Nemuseli by ste sa namáhať sústrediť sa na to ticho, lebo Vy by ste boli tým tichom. Nuž a toto je stav bytia, ktorý sa dá dosiahnuť disciplinovaným duševným rozvojom. Toto je to, kam sa hrabeme. Teraz to zopakujem, ale použijem múdre slová. Ak múdrym slovám rozumieme, dá sa tematika vyjadriť omnoho kratšie:

 Najprv však definície. Povedzme si, že slová „dostávanie sa do vyšších úrovní vedomia a schopnosť pohľadu na život v širších súvislostiach “ nazveme „rozširovanie kontextu„. A ďalej si povedzme, že slovo „obsah“ bude pre nás znamenať hocijaký zvuk, všetko čo vám príde na myseľ a narušuje ticho, teda zvuk vysávača, myšlienky, pocity a aj vrabce.

Vyzbrojení týmito definíciami múdro povieme: Pri rozširovaní kontextu sa postupne začnete stotožňovať s tichom, čo vás dovedie k úplnému stotožneniu sa s týmto tichom. Stanete sa tichom. Podklad existencie všetkého, čo v tomto okamihu existuje, je tichý. Zdroj našej existencie je tichý. Vy ste to ticho, takže akýkoľvek zvuk, ktorý sa do Vás pripletie, nie ste Vy. Vy ste to ticho, ktoré registruje všetky zvuky. Môžem povedať, že takto sa to naozaj deje.

Stotožnenie sa s tichom je vaša vlastná existencia, ktorá nepodlieha ani času a ani priestoru. Vy ste existovali pred týmto vesmírom a budete existovať dlho potom, keď tento vesmír zanikne. No proste ste nesmrteľní!

JURAJ: Všimnite si, že stále zdôrazňujeme ticho, čo je pre nás ignorovanie všetkých myšlienok. Na minulých stretnutiach sme z videí mali vety ako „Musíme sa odnaučiť myslieť“, alebo „Ak odstránime myslenie, tak sa ocitneme v nekonečnom tichu“. —- Na myšlienky máme hovoriť „No a čo!“ a nenechať sa navnadiť pôžitkom tieto myšlienky rozvíjať. Máme ich zanechať tak, ako ten spolujazdec v tom aute, ktorý sa pozerá na okolie cez zvislú štrbinu v okne. A dnes sme určite porozumeli, na úrovni 400 – rozumu, že vlastne máme a hlave ticho. Teraz je iba na nás tento poznatok uplatňovať a stať sa tým tichom. Ako hovorí Dr. Hawkins: “ všetci sme osvietení, stačí aby sme si odstránili to, čo tomu bráni“. Bráni nám v tom náš súhrn programov, s ktorými sa, do rozličnej miery, každý stotožňuje.

 4) HONZA:  A nakonec to tajemství, co nemáte dělat, abyste si zvýšili vědomí.
Každý z nás tam byl a něco z toho dělal. Někteří z nás jsou schopni následující věty brát již s humorem, ale drtivá většina lidí je bere vážně.
No co, podporují ekonomiku.

Budu vám číst z knihy Letting  go, z první kapitoly, jde o volný překlad.
Je to trochu delší čtení, ale pokud se v něčem poznáte, stejně jako kdysi i já, mohlo by vám to pomoci.

HONZA:  Mysl prostě neustále brebentí.

„Je něco, co je komukoliv nejasné?“

Nebojte se – každý je zoufalý. Někteří se zdají být v pohodě.

A co odborníci? Jejich zmatenost je sofistikovanější, zabalená do působivého odborného žargonu a komplikovaných mentálních konstrukcí. Mají předem vytvořený soubor názorů, který se vám snaží vnutit. Chvíli se to zdá být funkční a pak nastane zase návrat do původního stavu.

Bylo běžné spoléhat se na sociální instituce, jenže to přestalo platit; nikdo jim už nevěří. V současné době máme spíš hlídací Psy, než ústavy. Nemocnice jsou monitorované mnoha agenturami. Nikdo nemá čas na pacienty, ti jsou odsunuti stranou. Podívejte se na chodby. Nejsou tam žádní lékaři ani sestry. Jsou v ordinacích a dělají úřednickou práci. Celá oblast je odlidštěná.

„No“, řeknete, „musí tu být nějací odborníci, kteří znají odpovědi“. Když jste rozrušeni, jdete k lékaři nebo k psychiatrovi, k analytikovi, k sociálnímu pracovníkovi nebo k astrologovi. Zabýváte se náboženstvím, uchylujete se k filozofii, podstupujete EFT. Vyrovnáváte si své čakry, zkoušíte nějakou reflexní masáž, docházíte na ušní akupunkturu, absolvujete iridologii, uzdravujete se pomocí světel a krystalů.

Meditujete, zpíváte mantry, pijete zelený čaj, praktikujete Svědky Jehovovy. Soustřeďujete se na svůj jídelníček, studujete psychologii, připojíte se k jungiánské skupině. Praktikujete uzemňování se, zkoušíte halucinogeny, necháváte si věštit, běháte, cvičíte jógu, děláte fitness programy, kombinujete aerobní cvičení s džezovým tancem, vyplachujete si tlusté střevo, staráte se o výživu, cvičíte aerobik, zavěšujete se hlavou dolů, nosíte psychicky působící šperky. Ještě více studujete.

Setkáváte se se svým homeopatem, chiropraktikem a přírodním léčitelem. Zkoušíte kineziologii, dáváte si vyvažovat své meridiány, berete uklidňující prostředky. Dáváte si injekce s hormony, zkoušíte jíst bez soli, dáváte si vyrovnávat hladinu minerálů, vzýváte a naléhavě prosíte o změnu. Učíte se vystupovat z těla. Stáváte se vegetariánem. Jíte jen zelí. Zkoušíte makrobiotiku, jíte pouze Bio produkty, nejíte žádné geneticky modifikované jídlo.  Setkáváte se s indiánskými šamany, podstupujete potní lázeň. Zkoušíte čínské bylinky, vonné tyčinky, dáváte si dělat moxování, shiatsu, akupresuru, feng shui. Vydáte se do Indie. Hledáte nového guru. Stanete se přívržencem jihoamerického terapeuta. Chodíte nazí. Koupete se ve vysvěcené vodě. Zíráte upřeně do slunce. Holíte si hlavu, jíte bez příboru jen prsty, sprchujete se studenou vodou.

Zpíváte si zázračné mantry. Vyvoláváte minulé životy. Zkoušíte hypnotickou regresi. Řvete z okna. Tlučete do polštáře. Navštěvujete poutní místa. Děláte si nástěnky snů. Vrháte  I-Ching (čti: Ajčing). Vykládáte si tarotové karty. Studujete Zen. Navštěvujete víc kurzů a workshopů. Čtete hodně knih, čtete ještě více knih. Chodíte na jógu. Věnujete se okultismu. Studujete magii. Navštěvujete věštkyně. Podnikáte šamanské cesty do ciziny. Sedíte uvnitř léčivých pyramid. Připravujete se na nejhorší. Stavíte si kryt na přežití konce světa.

Chodíte na retreaty. Postíte se. Berete aminokyseliny. Koupíte si generátor záporných iontů. Stanete se členem kruhu tajemství. Naučíte se tajné podávání ruky, nosíte jen krátké kalhoty. Zkoušíte terapii barvami. Zkoušíte podprahové nahrávky a skupinové meditace. Užíváte antidepresiva nebo léčivé prostředky z květin. Jezdíte do lázní, vaříte s exotickým kořením. Odcestujete do Tibetu. Pátráte po svatých mužích. V kruhu se držíte za ruce. Vzdáte se sexu.  Vzdáte se návštěv kina. Nosíte okrové roucho. Stanete se členem kultu.

Zkoušíte nekonečný počet psychoterapií. Užíváte zázračné pilulky. Máte předplatné na množství časopisů. Zkoušíte „Keto“ dietu. Jíte jen grapefruity. Dáváte si číst ze své dlaně. Připojujete se k myšlení New Age. Zlepšujete ekologii. Zachraňujete planetu. Dáváte si číst auru. Nosíte na řetízku křišťál. Jednáte podle horoskopů, čtete polohy hvězd na obloze, věnujete se astrologické interpretaci. Navštěvujete transmédium. Podstupujete sexuální terapii. Zkoušíte Tantrický sex. Necháváte se požehnat nějakým zázračným učitelem. Připojíte se k anonymní skupině. Cestujete do Lurd. Koupete se v horkých pramenech. Nosíte terapeutické sandály. Uzemňujete se. Získáváte víc prány a vydechujete ze sebe negativitu. Zkoušíte akupunkturu se zlatými jehlami. Jíte hadí žluč. Berete prášky ze žraločích ploutví. Zkoušíte dýchání čakrami. Čistíte své čakry. Meditujete ve velké Cheopsově pyramidě v Egyptě.

Říkáte, že vy i vaši přátelé jste tohle všechno vyzkoušeli? To je úžasné a přitom tragické i komické! Taková odvaha pokračovat ve hledání! Co nás nutí hledat odpovědi? Utrpení? Ano. Naděje? Jistě. Ale je tu ještě něco víc.

Intuitivně víme, že někde existuje konečná odpověď. Kde je naše slepá skvrna? Proč nemůžeme najít odpověď?

Nerozumíme problému; to je důvod, proč nemůžeme najít odpověď.

Možná, že odpověď je výjimečně jednoduchá, a to je důvod, proč ji nedokážeme uvidět.

Možná, že řešení není ´tam venku´ a to je důvod, proč ho nemůžeme najít.

Možná, že máme tolik různých přesvědčení, stanovisek, postojů, modelů, jak věci mají být, že jsme slepí k tomu, co je zřejmé.

Několik jedinců dosáhlo během minulosti velké jasnosti a zažili definitivní vyřešení všech lidských strastí. Jak k tomu dospěli? Co bylo jejich tajemstvím? Proč nemůžeme pochopit, čemu se museli naučit? Je to opravdu skoro nemožné, nebo snad i málem beznadějné? A co obyčejný člověk, který není duchovním géniem?

Mnoho lidí sleduje duchovní cesty, ale ti, kteří nakonec uspěli a realizovali konečnou pravdu, jsou vzácní. Proč to tak je? Sledujeme rituály a dogmata a horlivě praktikujeme duchovní disciplíny.

Nejasnosti jsou naše spása. Pro ty, kterým to není jasné, stále existuje naděje. Není-li vám všechno jasné, knihy od Dr. Hawkinse jsou pro vás.

Co je v knihách od Dr. Hawkinse? Sdělují jednoduchý způsob, jak dosáhnout velké jasnosti a překonat své problémy. Nepostupuje přes nalezení odpovědí k problémům, ale rozpouští jejich příčiny. Všechno si můžete sami ověřit a nemůžete tak být svedeni z cesty. Funguje to cynikovi, pragmatikovi, nábožensky věřícímu i ateistovi. Funguje to v jakémkoliv kulturním prostředí i jakékoliv věkové kategorii. Funguje to duchovním lidem a stejnou měrou i lidem neduchovním.

Zjistíte sami pro sebe, co je skutečné a co jsou pouhé programy mysli a systémy přesvědčení. Během doby, kdy to všechno probíhá, budete stále zdravější, s menším úsilím budete úspěšnější, spokojenější a schopnější skutečné lásky.

Nakonec odhalíte své vnitřní Já, Já s velkým J. 

Konec záznamu videa.

 

Diskuse k tématu:
volně, jen ze záznamu… 

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honzu podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu víceméně chod skupiny umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 103 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (75) na setkání z minulého týdne – 10.října/oktobra 2022.
– Odezva od Miriam – dotaz na nekompromisnost při uplatňování nepřetržité duchovní zamyšlenosti.
– Odezva od Borůvky – Trknutí, že emoce jsou jsem výplody kvašení klamných představ.
– Odezva od Branka na osobní setkání v Bratislavě.
– ?

Ad: Miriam napsala:
Ahojte všetkým,

Miriam by sa chcela opýtať na túto vec:

…Sústavné duchovné zamyslenie (nepretržité) pomáha Miriam v pokoji…a vidí, že to funguje len v nekompromisnej a prísnej nepretržitosti to mať stále na pamäti…ale sa stáva, že počas tejto sústavnosti sa niekedy „odskočí“ do tzv. zasnívanosti…a pokoja je menej…

…preto sa pýta, či táto cesta (prísna) je tá správna …

…Miriam vie, že Julo to X krát vysvetľoval, ale ešte raz ho Miriam prosí o vysvetlenie….

Miriam ďakuje všetkým a ďakuje za odpoveď…

Odpoveď: jen ze záznamu

 

Ad: Borůvka napsala:
Dobré ráno Honzíku 🤗
chci se podělit o dnešní trknutí.
Větu 4.40 jsem si pověsila na skříň, čtu a přemýšlím o ní víckrát za den. Ze začátku se ego při čtení kroutilo jak vývrtka nad nesouhlasem s takovým blábolem.
Dnes se mě zase pokoušel ovládnout smutek a zklamání, začala jsem si říkat, jak znovu opakoval Julo v minulém meetu, že mé emoce jsou výplody kvašení klamných představ, které jsem kdysi nakoupila.. přišla velká úleva a radost 🤩 Borůvka je velmi překvapená.
Borůvka sleduje změny,ke kterým u ní dochází… Dokonce je začal oceňovat i odcházející manžel, to už musí být, aby řekl něco pozitivního. Jen by ego chtělo rychlejší tempo při čištění zanesené studny negativními emocemi.
Prosím jsem Borůvka ☺️
Která děkuje, děkuje, děkuje za vše, co pro nás všechny ve skupině za dva a půl roku děláte.
Borůvka je velmi vděčná za učení dr.Hawkinse a děkuje všem, kteří se podílejí na přípravě meetů a setkání ve Střílkách.

Gloria in excelsis Deo 🙏

Borůvka

Odpověď: Díky Borůvko za sdílení se s uplatňováním této věty. Kdykoliv se setkáš s emocí můžeš si připomenout tuto větu, která zní:
Radšej však namiesto takéhoto prístupu ‘vysporiadania sa’ so svojimi výplodmi kvasenia klamných predstáv, bolo by užitočnejšie ich zlikvidovať, odhalením ich pôvodu, ktorým je samotná zdanlivosť vnímania.

Když si tuto větu budeš častěji připomínat, stane se to automatičtějším a emoce už nebudou ovládajícím faktorem. Otázka je, jak využitím této věty uvolnit emoční zátěž naráz, všechny najednou. Jde to? Předávám slovo:

Další odpoveď: jen ze záznamu

 

Ad: Odezva od Branka na osobní setkání v Bratislavě:

Odezva i diskuse jen ze záznamu.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.
  • Stránky hawkins.support byly vybaveny dokonalejším antivirovým a malwarovým zabezpečením, jehož součástí je i firewall, jde o placenou a dokonalejší verzi již používaného zabezpečení stránek. Bylo totiž zaznamenáno několik větších útoků. Tak Honza zvolil větší ochranu, na úkor rychlosti zobrazování stránek. Mají asi krátké zpoždění, ale za ten okamžik je vše překontrolováno – zda dotaz není poslán z již známých hackerských adres a tyto internetové adresy se neustále doplňují.
  • V „našich audiích“ postupně vznikají podsložky: SURy – MP3 z minulých setkání, Kniha B2 – části jednotlivých kapitol jako MP3, Julova doplnění – MP3 z minulých setkání, Opakování, Odezvy a Odpovědi a Otázky a Odpovědi. Kopírují strukturu bodů našich setkání. Je to aktivita našeho člena skupiny, Honza jen ukázal, jak se vše potřebné vkládá do stránek a vytváří stránky nové.
  • Tyto nově vložené MP3ky je možné jen vyposlechnout, nebo kliknutím na název můžeme soubor stáhnout do mobilu či počítače. Ukázka aktuálních stránek hawkins.support: sdílet obrazovku…Ukázka aktuálních stránek hawkins.support: sdílet obrazovku…

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1PvfJ-xtBZa2u6YZ3mjUZkr0TNvNSLHHs/view?usp=sharing