. 74. Vysvětli vzdání se; Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?; Kniha B2 kap.2: Opětovné zařazení se do všedního života – 28.3.2022

. 28. března/marca 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 74. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. 

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

Osobní setkání – Střílky (CZ) 29.4. až 1.5.2022

Protože se změnily pravidla pro vstup do ČR a tedy pro cesty ze zemí EU není nadále vyžadován žádný doklad spojený s pandemií covid-19. Přicestovat tak můžou Slováci na Moravu za stejných podmínek jako před pandemií. Proto ti z vás, kteří jste se ještě nepřihlásili a máte zájem o účast, přihlašte se, prodlužuji uzávěrku přihlášek – do 1. Dubna/apríla  2022.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR 7: Vysvětli vzdání se;

+ SUR 8 a+b: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.2: Opětovné zařazení se do všedního života;

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– ?

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (47) na setkání z 21. března/marca 2022.

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

–  Pozor! – Magisterský obor „studia štěstí“!;

–  ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 

JULO:

 „Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia videli vojnu ako cennú príležitosť k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k Mieru. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

HONZA:
Vrátím se ještě k Mottu skupiny a naváži na něj s Upozorněním:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 7: Vysvětli vzdání se;

– SUR 8 a+b: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?;

Tyto texty bude velmi pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů…
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR7: Vysvětli vzdání se;

Klikni zde a otevři text
SUR 7 – Vysvetliť ‘vzdanie sa’

SUR8a+b: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Klikni zde a otevři text
SUR 8 – Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.2: Opětovné zařazení se do všedního života

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

KAPITOLA 2 – Opätovné zaradenie sa do všedného života

Klikni a otevři ke čtení
B2K2 – Opätovné zaradenie sa do všedného života

KONIEC B2K2 {, } ‘’ ô ä „“

 

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

– ?

 

HONZA: Tímto je oficiální část u konce.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo!
  2. Je mi umožněno být prospěšný pro naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary tuto skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 74 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (47) na setkání z 21. března/marca 2022.

– ?

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

https://www.hawkins.support/videa/osobni-setkani-strilky-cz-29-4-az-1-5-2022/

Protože se změnily pravidla pro vstup do ČR a tedy pro cesty ze zemí EU není nadále vyžadován žádný doklad spojený s pandemií covid-19. Přicestovat tak můžou Slováci na Moravu za stejných podmínek jako před pandemií. Proto ti z vás, kteří jste se ještě nepřihlásili a máte zájem o účast, přihlašte se, prodlužuji uzávěrku přihlášek – do 1. Dubna/apríla  2022.

Pár informací k obsazenosti:

K dnešnímu dni – 28.3.2022 je přihlášeno 47 osob, z toho 30 je ze všech oblastí České republiky a 17 ze Slovenska, celkem 22 mužů a 25 žen. Jsme schopni ubytovat ještě 3 manželské páry samostatně na pokojích v Ganze, ubytovací kapacita na zámku zvládne bez problémů dalších 30 osob, přičemž zůstane zachována maximální obsazenost pokojů tak, abychom pokoje pro 6 obsadili max. 4mi osobami a pokoje pro 4 max. 3mi osobami.

Věřím, že jsem zaevidoval všechny zájemce a rozeslal odpovědi, ale pokud ode mne někdo z vás, co jste se přihlásili, neobdržel žádný email či telefonát, prosím o zvovuposlání přihlášky nebo připomenutí se.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  Pozor! – Magisterský obor „studia štěstí“!;

 

Přečtu překlad článku, který mi poslal Julo:

Univerzita vyhlašuje vůbec první magisterský obor „studia štěstí“, který bude studenty stát 17 700 dolarů.

Univerzita v New Jersey zahajuje první „magisterské studium štěstí“ na světě.

Program Centenary University bude „zkoumat důsledky štěstí pro jednotlivce, pracoviště a naši širší společnost“, uvádí se v oznámení univerzity. Bude spuštěn virtuální cestou na podzim a studenty bude stát 17 700 dolarů.

„Když mluvíme o štěstí, mluvíme o pěstování odolnosti, schopnosti vyrovnat se s těžkostmi, s obtížemi, a těch je dnes dost,“ řekl Ben-Shahar pro Fox News. „Ať už mluvíme o pandemiích, o válce, o nejistotě, ať už je to v ekonomické rovině, v emocionální rovině.“

„Potřebujeme nějaké praktické rady, rady založené na důkazech, které by lidem pomohly vypořádat se s obtížemi,“ pokračoval.

Studium bude zahrnovat aspekty různých oborů od psychologie, filozofie a neurovědy přes finance a obchod až po literaturu, náboženství a hudbu.

Rektor univerzity Bruce Murphy to uvedl ve svém prohlášení z 18. března 2022: „Tento online postgraduální program v rozsahu 30 kreditů je interdisciplinární program určený pro vedoucí pracovníky, kteří usilují o osobní, mezilidské, organizační a společenské štěstí. Tento nový studijní program, který je založen na vědeckých a výzkumných poznatcích, bude studovat štěstí a odolnost a připraví absolventy na to, aby se uplatnili v široké škále oblastí.“

 

University announces first-ever masters degree in ‚Happiness Studies,‘ will cost students $17,700

A New Jersey university is launching what it called the world’s first “Master of Arts in Happiness Studies.”

Centenary University’s program will “explore the implications of happiness for individuals, the workplace, and our broader society,” according to the college’s announcement. It’s set to launch virtually in the fall and will cost students $17,700.

“When we’re talking about happiness, we’re talking about cultivating resilience, the ability to deal with hardships, with difficulties, and there’s plenty to go around today,“ Ben-Shahar told Fox News. „Whether you’re talking pandemic, whether you’re talking war, uncertainty, whether it’s on the economic level, the emotional level.”

“We need some practical advice, evidence-based advice to help people deal with difficulties,” he continued.

The degree will incorporate aspects of various disciplines ranging from psychology, philosophy and neuroscience to finance and business to literature, religion and music.

University President Bruce Murphy said in his March 18, 2022 announcement: “This online, 30-credit graduate degree is an interdisciplinary program designed for leaders who are committed to personal, interpersonal, organizational, and societal happiness. Grounded in science and research, this new degree will study happiness and resilience to prepare graduates to make an impact in a wide range of fields.”

 

JULO:

?…

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: