2. – 9 Hlavních Komponent

Pro českou a slovenskou on-line skupinu <hawkins.support>
Následující přeložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

 

9 Hlavních Komponent 02

V určitém období duchovního vývoje a se souhlasem vůle vznikne vnitřní rozhodnutí vážně a aktivně provozovat duchovní uvědomování si a to kvůli němu samotnému {čili duchovní vývoj se stane jedním z cílů člověka, a postupně začne převládat}. Může to být doprovázené změnou životního stylu a/anebo vyhledáváním duchovních učitelů anebo skupin. Z praktického hlediska jsou hlavní komponenty vážného přístupu k vnitřní duchovní práci tyto:

 

 • 1. Disciplína ostře se zaměřit, a to bez odbočování.
  .
 • 2. Ochota odevzdat všechny touhy a strach Bohu.
  .
 • 3. Ochota snášet přechodné trápení až pokud není těžkost překlenutá.
  .
 • 4. Stálost a bdělost.
  .
 • 5. Přesunutí se z egoistických zájmů jako účastník/prožívatel na svědka/ pozorovatele.
  .
 • 6. Ochota zanechat posuzování a názory na to, co se pozoruje.
  .
 • 7. Ztotožnit se s polem, raději než s obsahem pole.
  .
 • 8. Postupovat s jistotou a sebevědomím, a to přijetím, že Osvícení je vaším údělem, a ne předsevzetím, přáním anebo nadějí; odmítnout názor, že Osvícení je ziskem; a rozumět, že je to stav, který vzniká následkem rozhodnutí, záměru a obětavé oddanosti a to jako následek i karmy, i Boží Přízně.
  .
 • 9. Vyhýbat se magickému způvabňování a zveličování této iniciativy anebo jejího cíle, a namísto toho se spoléhat na oddanost kvůli ní samotné.

 

Předešlý text je z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122