Upřesnění výrazů použitých slov

Předcházející část: Úvod

Upozornění

Pochybnost mohou vyvolat různé tvary slov, zde použité. Proto tyto slova (stavy) upřesňuji:

  • „JÁ“ a JÁ, je ekvivalentní „Boží jiskře“ v nás a je pochopitelně jednotné (tvoří jednotu) s JEDNOTOU, BOŽSTVÍM a je ze své podstaty ne-lineární, non-duální. Tady dochází velmi často k omylu, a sice v tom, že mnozí se domnívají, že se jaksi rozplyneme v Božství. Jde o omyl. Vědomí o sobě jako bytosti je trvale zachováno a to přesto, že jsme jedno se vším a ve všem obsaženi a vše je obsaženo v nás (nelinearita).
  • „Já“, Já a já, je stav našeho zušlechtěného EGA v linearitě, tedy na Zemi.
  • EGO, Ego a ego, je to, co je v nás a co nás, tedy především naše tělo řídí a s čím se v lineárním světě (na Zemi) velmi rádi ztotožňujeme, jako se sebou samým.
  • Realita (psané s velkým R) je realita non-duální, nelineární a tím i nefyzické a tedy základní části bytí, která pochopitelně v sobě obsahuje, jako svou část, i linearitu.
  • realita (psané s malým r) je realita nám známého světa, tedy světa lineárního, který je jen zjevenou částí celkového stavu.
  • Moc, moc – Mocí je míněno to, co vyzařují bytosti, které přesahují hodnotu 200, ale především pak hodnotu 500 a hodnotu 600. Moc nevytváří odpor, protože je založena na lásce, ale mnohdy vytváří proti sobě nenávist u bytostí pod hodnotou 200.

Síla, síla – Silou se rozumí to, čím ovládají bytosti, které kalibrují pod 200 své vrstevníky. Síla (násilí) vytváří odpor a tedy protisílu. Síla vždy kalibruje pod 200.

Následující část: Kapitola 1. Přítomnost

Napsat komentář