Kapitola 15. pravda a válka

Předcházející část: Kapitola 14. země a politika

KAPITOLA 15

Pravda a válka

Úvod

Více lidi zemřelo v lidské historii následkem války než z jiných příčin, včetně epidemií, smrtí hladem nebo živelných pohrom, jakkoli obrovské mohly být. Navzdory tomuto faktu a děsným hrůzám války společnost dosud nebyla schopná diagnostikovat nebo identifikovat rozhodující základní patologické faktory. Údajná preventivní opatření velice selhala v průběhu let ze stejného důvodu, jako infekční choroby nebyly vyléčitelné, dokud nebyly správně diagnostikovány a dokud nebylo objeveno, že jsou způsobovány bakteriemi a infekcí, a ne miazmou, astrologickými vlivy nebo „zkaženým vzduchem“ a tak dále.

Když pijavice a pouštění žilou bylo odložené a začal se používat penicilin a další léky, otevřelo to celou novou éru antibiotik a moderních léků. V těchto časech padlo nekonečně mnoho lidí za oběť nakažlivým nemocem, jako jsou dětská obrna, tyfus, malárie, mor, žlutá zimnice, záškrt, infekce krve, středoušní záněty, mozkový absces, meningitida, tuberkulóza a příjice, vyjmenované jsou nejvíce známé, a nemocnice zatěžovaly infekční choroby. Smyslem připomenutí těchto nemocí je zdůraznit, že žádná léčba není možná, dokud není stanovená správná diagnóza. Zpoždění v objevech léčby bylo kvůli nedostatku nezbytné technologie, ale s vynálezem mikroskopu a s vývojem bakteriologie byly identifikované skryté subkultury bakterií. Potom, náhodou, Sir Alexander Fleming objevil penicilin. Bez vývoje antibiotik a velmi kritizovaného farmaceutického průmyslu by velká část dnešního obyvatelstva dokonce nebyla naživu.

Subkultury sociálních onemocnění jsou nyní rozeznatelné, analogicky s mikroskopem, pomocí technik výzkumu vědomí, které nám umožňují provádět výzkum dokonce i mimo čas a prostor. Tak jsme nyní schopni zkoumat a objevit kořeny utrpení lidstva.

Válka je extrémní společenská demonstrace síly a její objevení může být předpověděné jednoduchým kalibrováním prvků situace, které zahrnují interaktivní země, jejich vlády, vedení a aktivní prvky.

Základní předpoklad

Mír je přirozený stav, kdy pravda převládá, a válka je důsledek falše. V historii lidské civilizace mír zvítězil jen v sedmi procentech času, a válka zvítězila v devadesáti třech procentech času! (Kalibruje jako pravda) Základem války je neznalost, která je automatickým následkem faktu, že lidská mysl nemůže rozeznat pravdu od klamu kvůli svému evolučnímu stavu. Tak lidi nemohou odlišit mezi skutečným a megalomanským vůdcem.

Kvůli vrozené nevinnosti (strukturální neschopnost lidské mysli odlišit pravdu od lži), lze lidskou mysl snadno naprogramovat klamem přesvědčivým řečnictvím, sofistikou a propagandou. Cenou za neschopnost poznat a správně ocenit toto základní omezení jsou utrpení, smrt a hrůzy masového zničení, plus pozdějšího dluhu, žalu, viny, vězení a nenávisti. V ceně jsou zahrnuty duševní traumata, dlouhodobý stres, bolestné vzpomínky a muka.

Diagnostická kalibrování

Kritické elementy se ostře odhalí prostřednictvím slepé zkušební metody. Zatímco úroveň vědomí přibližně sedmdesáti osmi procent lidí světa je pod kritickou hladinou 200, padesát jedna procent obyvatelstva v Americe kalibruje přes 200. Celková úroveň vědomí v Americe je 421, která je nejvyšší ze všech zemí na světě, což je docela významný fakt.

Druhá světová válka

Kalibrování

Pozice nad 200 Pozice pod 200
Winston Churchill                    510 Adolf Hitler                                45
President Roosevelt                499 Josef Stalin                               90
President Truman                   495 Mussolini                                   50
Generál Eisenhower               455 Heinrich Himmler                      40
Generál MacArthur                  425 Třetí Říše                                  70
U.S. Vláda                               395 Neville Chamberlain                185
U.S. Velvyslanectví Japonsku   300                           

Japonské velvyslanectví v US  55

 

Normandská invaze                365 Japonská vláda                       130
Robert Oppenheimer (dříve)   435 Robert Oppenheimer (později)  70
U.S. Zacházení s válečnými zajatci 255
Los Alamos dvoustranný špion 70

 

U.S. Internace Japonců          235 Společnost národů                  185
Heisenberg                              465 Pacifisté                                  145
Werner von Braun                   400 Ministr války Stimson (pozice) 180
U.S. armáda                            315 Útok na pearl Harbor                 45
Německá armáda                    205 Josef Goebbels                         60
Triage                                      390 Nacistické zacházení s vězni    70
Los Alamos                             400 Japonské zacházení s vězni     40
Leni Riefenstahl                      450 Koncentráky                              30
U.S. Armáda v Pearl Harboru 250 Bombardování Londýna            30
Piloti kamikadze                      390 Dr. Josef Mengele                     15
Luftwaffe                                 345 „Cambridge Five“ (špioni)         95
Císař Hirohito                          200 Rosenbergovi                            40
Tojo                                         205 Klaus Fuchs                            115
Admirál Yamamoto                 205 Harold Philby                           110
Odpůrci vojenské služby         210 William Joyce                          100
82. výsadková divize               465 Zrádcové                                   30
Tuskegee letka                        465 Lord Haw Haw                          50
101.výsadková divize              465 „Tokyo Rose“ (jap.propaganda) 85
Kód Navajo – mluvčí                375 US.rozvědka před PearlHarbor 190
U.S. Inteligence (později)        295
Klaus von Staufenberg            440
Britská zpravodajská MI-6       210
KGB rozvědka                         210

Data mluví sama za sebe a nejsou překvapivá. Za pozornost stojí, že armády a válečníci, včetně sebevražedných pilotů, jsou často daleko víc integrovaní než jejich vůdci. Oni jsou vskutku doslova „kanonenfutr,“ a neintegrovaní vůdci často ve skutečnosti zanechají celé armády napospas jisté smrti, aby uspokojili svá vlastní nafouknutá ega. Oni projevují nedostatek loajality vůči svým vlastním vojákům a dovolili, aby byli zbytečně zmasakrováni (například armády Stalina a Hitlera) a následovně pozabíjeli vítězné generály. Vojáky po návratu z války poslal Stalin do gulagů.

Je obtížné pro průměrného člověka si představit, že takové mravní nedostatky mohly mít osoby v tak vysokém postavení. Při bližším pohledu megalomani mohou být diagnostikováni jako lidé, kteří mají dost specifickou a spolehlivě diagnostikovatelnou psychózu, podobnou té, kterou měl Nero, označenou „zhoubný spasitelský narcismus.“ Toto porozumění umožňuje jakýsi soucit, který je podporovaný věděním, že mnoho tyranů začínalo svou kariéru s integrovanými motivy.

Megaloman kalibruje na stejné úrovni jako sériový vrah a představuje formu kriminality. Panoráma lidského života zahrnuje maximální rozsah pro duchovní volbu. Extrémní minima odrážejí atavistickou regresi, při které čichový mozek (rhinecephalon) plazů v zadní části lidského mozku získává převahu. Toto můžeme vidět při japonském útoku na Pearl Harbor, který kalibruje v úrovni 45, a džihádistickém útoku na Středisko světového obchodu 9/11, který kalibruje dokonce v ještě nižší úrovni 35. Útok na Oklahoma Federal Building pár let předtím také kalibruje ve stejném rozsahu.

Podle“Critical Factor Analysis“ (Hawkins, 1995) je možné identifikovat přesný bod v komplexním systému, kde nejmenší minimální úsilí může produkovat největší výsledek, například gigantické hodinové stroje mohou být zastavené použitím tlaku v přesně zvoleném bodě, právě tak obrovská lokomotiva nebo bitevní loď mohou být zastavené správným vypínačem.

Podmínky před válkou jsou připravené, vzájemně spojené, komplikovaně propojené, napjaté a složitost faktorů je za hranicí intelektuálního pochopení, jako je načasování a zvážení frakcí. Tak může včasná diagnóza zastavit pohyb války předtím, než se dá do nezadržitelného pohybu. Nicméně v každém následujícím momentu znovu existuje nový kritický bod přístupný k intervenci, takže v čase série událostí série diagnostikování koreluje kritické faktory a dává možnost je napravit. Kdyby toto bylo aplikované na druhou světovou válku, celá válka by byla snadno zastavená za minimální cenu nebo riziko při Hitlerově první invazi do Porýní, Sudet a Československa. (Jeho záměr kalibroval v úrovni 100.)

Za zmínku stojí, že národy jako jsou Rusko, Německo, Japonsko a dokonce i Belgie měly efektivní a dobře rozvinuté zpravodajské služby v úrovni kalibrování 210-215, zatímco americká rozvědka byla defektní (úroveň 190) do té doby, než dekódovala japonský JM kód.

Jediná dostupná a praktická technika je identifikace pomocí kalibrační techniky výzkumu vědomí, protože pole vědomí zahrnuje každý okamžik, integruje všechny faktory a vlivy a kondenzuje je do specifického, identifikovatelného číslicového faktoru. Důsledky výše uvedené analýzy přesahují tento zřejmý a rozhodující exhibit. Toto je nyní svět, kde mohou být všechny stavy odhalené a kde už neexistují tajemství, která mohou být skrytá, aby se mohla schovávat za nevinnost.

Jak vidíme, třebaže před druhou světovou válkou záměr Neville Chamberlaina byl ctnostný (úroveň 500), kvůli popření, naivitě, a nedostatku střízlivého odhadu reality byl jeho dopad zničující (úroveň 140). Hitlerův záměr kalibroval v úrovni 90, jeho způsobilost, bohužel pro Evropu, byla v úrovni 450. Z tohoto a dalších následujících příkladů vyplývají zjevné vzory, které hlásají vážné zničení světa:

 1. Dobrý úmysl ale vadná způsobilost (například současné Spojené národy).
 2. Zhoubný záměr ale malá způsobilost (například Severní Korea).
 3. Zhoubný záměr plus vysoká způsobilost (například studená válka Rusko).
 4. Zhoubný záměr plus vysoká způsobilost, plus zhoubná spasitelská totalita (například Stalin, Hitler).

Podobně kalibrované úrovně prvků druhé světové války rychle odhalí celý příběh:

 1. Slabé postoje – popření ministra války Stimsona (odmítnul zprávy výzvědných služeb). Popření kalibruje v úrovni190.
 2. Slabý postoj Neville Chamberlaina a pacifistů. (Pacifismus kalibruje v úrovni 195.)
 3. Patologická kalibrování (diagnózy) Hitlera, Mussoliniho a japonských postojů a jejich záměrů.
 4. Nedostatky ve vojenském zpravodajství (úroveň 190) před Pearl Harbrem navzdory varování. Přerušení po rozbití kódu (později obnoven presidentem Rooseveltem).
 5. Selhání při hodnocení Třetí Říše, Stalinovy megalomanie, generála Rommela, Luftwaffe, a tak dále.
 6. Slabost a nízká úroveň Společnosti národů (185).
 7. Selhání a neodhalení dvoustranných špionů, kteří prozradili atomová tajemství Rusku a tím urychlili studenou válku.

Hrozba pro národní bezpečnost a světový mír je důsledek vadné filozofie a politických názorů, které kalibrují pod 200, jak ukazuje dopad špionážních agentů na světové dějiny, kteří infiltrovali zařízení pro jaderný výzkum ve Spojených státech a v Británii. Bezpečnostní závady, ve zpětném pohledu, jsou poněkud děsivé, ale ne nepodobné nedávným událostem a současným bezpečnostním selháním (dosud neodhaleným). Všimněte si, že „blindsided“ (slepá strana, něco přehlédnout) a zaskočený, chycený kalibruje v úrovni180.

Všechny špičkové bezpečnostní aktivity samozřejmě přitahují nejlepší světové špiony. Los Alamos a Manhattan Project, jak se dá očekávat, přitáhly Klause Fuchse (úroveň 115), Harolda Philby (úroveň 110), Williama Joyce (úroveň 100), Rosenbergovy a Teda Halla, skupinu vytvořenou Martinem Sobelem, Harry Goldem, Donaldem McLainem (The Cambridge Five) a tak dále.

Všichni členové skupiny byli marxisté a Stalin mluvil laskavě o těchto „mučednících.“  Rozšíření této ideologie do Hollywoodu a mezi intelektuály na ministerstvu zahraničních věcí vyvolalo McCarthyovo slyšení. Hlavní stinná stránka byla studená válka, mezinárodní konkurence a nukleární přípravy, strach, který podporoval ideologické základy pro iráckou válku. Dnešní nukleární ohrožení je tak výsledek intelektuální „elity“ jejich vlastní generace. Tentýž patologický defekt stále oslabuje odhalení zdrojů nebezpečí pro současnou společnost (kalibruje jako pravda).

V této a v dalších válkách (včetně irácké války) jsou předcházející události téměř identické: megalomanský vůdce propaguje svému lidu militantnost, zatímco plánovaná oběť to popírá s vadou inteligence (úroveň 190), naivní diplomatická hloupost, iluze a vybásněné fantazie typu „jestli se my k nim budeme hezky chovat, oni se budou hezky chovat k nám“. Ve skutečnosti grandiózní „macho“ diktátoři pohrdají takovými „slabošskými a zbabělými“ postoji a podněcuje je to k útoku, neboť taková je odpověď instinktivního zvířecího mozku primitivního predátora: pasivita přitahuje agresi. 

Muž se slabou maskulinitou se obává a nenávidí ženy nebo ženskost (s výjimkou chtíče). Příkladem je gangster, který nazývá ženy kurvami a zkope těhotnou do břicha. Silný maskulinní muž se necítí ženami ohrožený, ale místo toho je ctí a ochraňuje. Pravdivá maskulinita je sebevědomá a nemá žádnou potřebu se vytahovat nebo ponižovat druhé. Ženy si váží.

Zhoubný spasitelský narcismus

Světové selhání identifikovat tyto patologické syndromy stálo život miliony nevinných lidí v každé generaci. Je opravdu zodpovědností vlád a jejích vůdců, stejně jako lidu, aby se obeznámili s tímto onemocněním, které je tak vzdálené od normálního života, že si průměrný člověk může stěží dokonce představit, že to je sociální realita.

Veřejnost má obecně naivní představy o duševních poruchách, dokonce, i když jsou bezostyšně vystavovány na odiv. Lidé obvykle věří, že ostatní lidé jsou v podstatě stejní jako oni. Nic by nemohlo být vzdálenější od pravdy. Existuje mnoho lidí, kteří jsou v diametrálním protikladu k normálnímu životu, a všechno toto je považováno za idealizovaný stav. Svět je plný lidí, kteří nenávidí lásku, integritu, mír a pravdu, ve skutečnosti je to rozzuřuje. (Podívej se na Peck, People of the Lie, 1983.)

Zatímco psychopatologie kriminality (kapitola 11) a zhoubného narcismu (kapitola 14) byly zhodnocené, zhoubný spasitelský narcismus vyžaduje další pozornost jak konečný, hrozný stupeň těchto poruch. To je kombinace patologií, extrémně nízké úrovně vědomí (30), plus deficit rozumu, nepřítomnost svědomí; neschopnost ztotožnit se nebo ohodnotit další lidský život, opovržení lidskými, mravními nebo etickými hodnotami, opovržení ženami, nenasytná touha po moci, posedlost vlastní osobou a inflace ega mesiášskou grandiózností. Tuto poruchu je často obtížné poznat, protože se vyskytuje ve dvou zřetelných formách: (1) brzký nápor (typ dětského tyrana), a (2) nástup v dospělém životě po několika letech normálního života následujících po získávání moci (to jest „moc korumpuje, neomezená moc korumpuje absolutně“).

Druhá forma se nevyskytuje v demokraciích, protože moc je rozdělená mezi hlavu státu a další hlavy vlády (soudnictví, parlament, kongres, armáda, diplomacie, atd.). Tak je porucha jedinečná pro diktatury, monarchie a teokracie (Nero, Caesar, Hussein, Chomejní, Napoleon, Hitler, Ivan Hrozný, atd.) Také postihuje špičky vrcholných královsky placených manažerů, kteří ztratí mysl pro realitu a cítí se „oprávnění“ pomáhat si k firemním penězům a aktivům (Chandler, 2004).

Nynější soudy s Miloševičem a Husseinem poskytují cennou příležitost prozkoumat a seznámit se s tímto hrubým nepořádkem a naučit se ho poznat. V každém případě, nastavení bylo stejné. Jeho příznaky byly: narcistické předvádění „velkých vůdců“, filozofií, obrazů na billboardech, soch, přehlídky a neustálé předvádění v médiích, stejně jako propagace ve školách a „speciální“ mládežnické skupiny, kterým byla vštěpována militantní ideologie technikami vymývání mozku.  „Vůdce“ nahradil Boha a byl uctívaný jako modla zvláštním pozdravem ruky. Ohromné vůdcovo ego, již nafouknuté, pak plně rozkvetlo grandiózností pomocí patolízalství, veřejných vojenských přehlídek a masových teatrálních veřejných shromáždění a pečlivě zinscenovaných demonstrací veřejného jásotu. Ženy pláčou dojetím a děti byly přesvědčovány propagandou, aby radostně sloužily a vzdaly se svých životů pro „velkého vůdce“.

Dnes stejně jako v minulosti megaloman chová stejné opovržení ke svým spoluobčanům a i k jejich rodinám. Hitler prohlásil, že německý lid si zasluhuje zemřít, protože prohrál válku. Hitler stejně jako Stalin nenáviděl své vlastní úspěšné generály a zabil je. Hussein nazýval svůj lid psy a zabil jich tři sta tisíc. Hitler vyhladil šest milionů židů. Stalin zavraždil miliony lidí v gulazích, včetně dokonce svých vlastních vítězných vojáků po návratu domů.

Další příznak je znesvěcení míst krásy nebo uctívání, například kostely (vyhození do povětří starověkého velkého Budhy v Afghánistánu, vypálení Paříže, Říma, atd.) Znesvěcení nabývá podoby zabíjení žen, nevinných lidí a obyčejných civilistů. Barbarství je bizarní (popravy, vykuchání, zmrzačení, oběšení a rozčtvrcení) a teatrální představení (televizí přenášené pomalé popravování pilou, vyřezávání jazyků, usekávání rukou a nohou). Je opravdu snadné pro normální lidi, aby porozuměli psychologii a motivům zhoubného spasitelského narcisty – jsou jednoduše přesný opak než u normálního člověka v každém detailu.

Kontrasty válek – kalibrování

Korejská válka
Jižní Korea                                                                                        300
U.S. postoje                                                                                       300
Severní Korea                                                                                     80
Komunistický režim                                                                             90
U. S. zpravodajství                                                                            190
Vietnamská válka
U. S. postoje (dříve)                                                                          405
U. S. postoje (později)                                                                       350
U.S. armáda                                                                                      335
Protiváleční demonstranti                                                                  201
Je PTSD fakt?                                                                                   Ano
Vietnamský lid                                                                                     70
Viet Cong                                                                                             40
U.S. média                                                                                         185
Komunisté (U.S.)                                                                               130
U. S. zpravodajská služba                                                                 190
Studená válka
U.S. postoje                                                                                       400
Západní Německo                                                                             310
President Nixon (postoj)                                                                    400
President Kennedy (postoj)                                                               430
U.S. média                                                                                         215
U.S. zpravodajské operace                                                               195
CIA                                                                                                    185
FBI                                                                                                     185
Východní Německo                                                                           165
Ruské postoje                                                                                      75
KGB                                                                                                     40
Chruščov                                                                                             80
Brežněv                                                                                               90
Komunisté (U.S.)                                                                               130
Válka v Perském zálivu
President G. H. W. Bush (postoj)                                                      400
U.S. Armáda                                                                                      310
Syndrom války v Perském zálivu je fakt?                                          Ano
Saddam Hussein (postoj)                                                                    95
Kuwait                                                                                                195
U. S. zpravodajství                                                                            190
První světová válka
President Woodrow Wilson                                                               400
Je Shell šok fakt?                                                                              Ano
Císař Vilém                                                                                        165
Rudý baron (von Richthofen)                                                            385
U. S. zpravodajství                                                                            190
Srovnávací: Napoleonské války – Waterloo
Vévoda z Wellingtonu                                                                        420
Napoleon                                                                                             75

Třebaže každá výše uvedená informace si zaslouží rozsáhlejší a podrobný průzkum a pojednání, kvůli krátkosti i dokonce několik základních kalibrování přesně ukazuje na celkovou situaci. Všimněte si, že operace zpravodajské služby Spojených států se ukazují být defektní (úroveň 190).

Jak je uvedeno jinde, nejen moc ale také sláva může korumpovat. Hitler i Napoleon měli úroveň vědomí v polovině 400 na začátku raných konstruktivních fází jejich kariéry, ale později úroveň klesla na velmi nízké hodnoty kalibrování, což vedlo k jejich porážce kvůli grandióznosti (ignorovali rady zkušených generálů, atd.). Sláva může mít obdobný účinek jako na Hermana Goringa.

Kalibrování: Irácká válka (dřívější)

Nad 200:
Prezident Bush (postoj)           460 Ministr zahraničí Powell (postoj) 460
Ministr obrany (postoj)            460 U.S. armáda (záměr)              450
U.S. ministerstvo zahraničí (záměr) 450
Kongres                                   450
Tony Blair (postoj) britský  ministerský předseda 440
U.S. obyvatelstvo                    431
U.S. média                              320 Mírové vigilie                           305
Preventivní válka                     360

 

Pod 200:
U. N. Rada bezpečnosti OSN 190 Záměr UN Rady bezpeč. OSN týkající se Spojených států 135
„Report of Statement“ velvyslance Josefa Wilsona: „Bush lhal“ 160 Írán (postoj) 185
Palestina (postoj) 180 Izrael (postoj) 180
Mírové demonstrace 170 „Mír“ jako politický slogan 130
Turecko (postoj) 165 Irácké obyvatelstvo (postoj) 140
Irácká média (postoj) 140 Syrský režim (postoj) 130
Střední východ 110 Saddam Hussein (dříve) 65
Iráčtí vojenští vůdci 65 Džihád 50
Islámští teroristé 50 Taliban 65
Bin Ladin 40 al – Kaida 65
U. S. zpravodajské služby 190

Třebaže výše uvedené výsledky jsou takové, jaké by rozumní lidé očekávali, protest může vzejít od lidí ovlivněných zdeformovanými zprávami z médií a z emocionality zatrpklých diskusí, které využívají vnitřní nevinnost a omezení lidské mysli. Jako hardware počítače nemá mysl na vybranou při vytváření svého programu. Koncepty a moudrost triage (třídění zraněných) a preventivní války nejsou srozumitelné mysli, která kalibruje pod 360. Znovu opakujeme: v předchozích válkách kalibrovala zpravodajská služba Spojených států v nemotorné úrovni kalibrování 190.

Kalibrování také odrážejí vliv elementů, které nebyly veřejně známé, například nedávná odhalení týkající se programu „Ropa za potraviny“, z něhož profitovali členové Spojených národů (OSN).

Další kalibrování – irácká válka (později)

U.S. ministerstvo obrany         455 Pentagon                                 455
U.S. Generální prokurátor       455 Spojené národy  Rada bezpečnosti OSN 190
Vedení Spojených národů (OSN) 195
Postoj Velké Británie               355
Postoj Francie                         210 Vyšetřovací inspektoři OSN    205
Postoj Konzervativců              455 Postoj republikánů                  450
Postoj demokratů                    310 Postoj Far Left                         180
Privátní vojenské společnosti  345 Triage                                      390
Halliburton (ropná společnost) 275
U. S. zpravodajská služba      190

Mediální pokrytí irácké války

Boston Globe                          195 CBS zprávy                             255
CNN zprávy                             290 New York Times                      190
Fox News                                420 NBC zprávy                             255
The O’Reilly Factor                 460

První graf nahoře odhaluje úrovně integrity a zaměření otázek k 9/11, kdy bylo zabito více Američanů než v Pearl Harboru. Nejenže byly usmrceny tři tisíce nevinných civilistů, ale byl také napadený samotný Pentagon a tak byl útok definovaný jako válečný čin. (Válka proti Spojeným státům byla formálně vyhlášená Bin Ládinem v roce 1998.) Letadlo, které narazilo, bylo určené pro samotný Bílý dům. (Kalibruje jako pravda.)

Veřejné pochopení pravého významu a dopadu útoku z 9/11 bylo zhoršené neúprosným opakováním obrazů hořících věží dvojčat. Byly dramatické a staly se ohniskem veřejného zájmu, a odvedly pozornost od důležitějšího a významnějšího útoku na Pentagon a od pokusu zničit bombami Bílý dům. (To je analogické jako bombardovat Downing Street číslo 10 v Londýně, budovu parlamentu nebo dokonce Kreml.)

Útok byl tak formálně válečný čin, podle definice, vyhlášení i záměru. (Kalibruje jako pravda.) Usáma Bin Ládin formálně vyhlásil válku před útokem na Pentagon, kterým se splnilo varování před džihádem, svatou válkou. To už nebyl jen zřejmý kriminální čin, jako bylo japonské bombardování Pearl Harboru.

Nedostatek jasnosti o správné definici události měl za následek pozdější zmatek v tom, zda zadržení lidé mají být právně klasifikováni jako zločinci, váleční zajatci, bojovníci, civilisté, sabotéři a tak dále. Jako precedens: v druhé světové válce vysadila nacistická ponorka pět sabotérů (plus bomby) na pobřeží Long Islandu. Všichni byli pochytáni a následovně popraveni.

Neochota bývalých spojenců připojit se k úsilí byla pochopitelná v souvislosti s jejich nezávislými kulturami a sociálními realitami, jako je značně početné arabské obyvatelstvo. Navíc rozdíl byl v tom, že ve druhé světové válce byly země Evropy přímé cíle, zatímco tady se nemusí identifikovat s pohromou z 9/11 a, podle jejich nejlepšího názoru dospěly k závěru, že odpověď nebyla jejich zodpovědnost. Evropa také mlčky předpokládala, že Amerika má dostatečnou sílu a prostředky, aby zvládla svůj stav nouze sama. Jak bylo později odhalené (Duelfer, 2004), úředníci v OSN byli podplacení od Husseina a byli na jeho výplatní listině kvůli mnoha miliardám dolarů vydaných na projekt „Ropa za potraviny“, ze kterého OSN také profitovalo (Brooks, 2004).

Prezidentská rozhodnutí, která následovala, byla diktována předcházejícími událostmi, plus jeho služební přísaha, že bude bránit zemi proti útočníkům. Akce v té době byly založené na dostupných zdrojích zpravodajských služeb (U. S., Rusko a Británie). Úroveň zpravodajských služeb Spojených států přetrvávala v hladině190.

Údajný investigativní report stranického velvyslance Josepha Wilsona z roku 2002 tvrdil, že Irák nehledal přístup k uranu Nigérie, i když to ve skutečnosti Irák dělal (což bylo později potvrzené vyšetřovacím komisařem Lordem Robinem Butlerem). Wilson se dopustil dalších závažných chyb (zahrnující falešné zprávy pro Washington Post v roce 2003, které se týkaly CIA a Nigerijského uranu).

Útoky na „16 slavných slov prezidenta Bushe“ v jeho výroční Zprávě o stavu Unie v roce 2003 (“ britská vláda se dozvěděla, že Saddam Hussein nedávno hledal významné množství uranu v Africe“) byly založené na nepodložené dezinformaci, že on pomýlil veřejnost. Odvolání chyby bylo opožděné a bylo zařazené na zadní stránky novin. Zatímco noviny The New York Times kalibrovaly celkově v roce 2000 v úrovni 250, do roku 2004 jejich úroveň kalibrování klesla k 195 a v době Irácké války k 190.

Nepřipravenost vlády (úroveň 190) reprezentuje „kulturu“ předcházejících dekád, stejně jako omezující legislativu a nedostatek začlenění CIA, FBI a dalších zpravodajských agentur. Celkové klima nedostatečné připravenosti a popření bylo velmi podobné situaci před Pearl Harborem. Jak události ukázaly, primární hrozbou nebyl výlučně Irák sám, ale všearabský wahábismus, reprezentovaný násilnými extrémisty Al-Káidy. Skutečný nepřítel nebyla ani specifická země, ale bojovná ideologie, která ve skutečnosti začala v Saudské Arábii a rozšířila se do Íránu a napříč celým Středním východem. Ta se pak stala zpolitizovanou a podporovanou iráckou vládnoucí stranou. Tak se pravdivá identita útočníka zahalila. Tento zmatek napomohl k odsouzení Sadama Husseina od Spojených národů a k vytvožení mandátu o čtrnácti bodech, které byly skutečnou spouští otevřené války.

V průběhu času se vynoří další informace, jak se to děje po všech válkách. Budoucnost vždy umožňuje výhody zpětného pohledu a tak, doufejme, zvítězí moudrost spíše než lítost nebo vina. Cesta vývoje lidského vědomí je nejhrbolatější. Lidé musí stále opakovat lekci „být ostražitý pro pravdu.“ Do současné doby toto nebylo skutečně možné, ale svítání nové éry, která kalibruje nad 200, ukazuje, že integrita může převládat.

Irácká válka zastavila zabíjení Iráčanů Saddamem Husseinem, který rutinně zabil více svých krajanů než Záliv a irácké války dohromady (třicet tisíc masových hrobů). Následně po válce iráčtí vzbouřenci stále zabíjeli další Iráčany, navzdory okupačním vojákům. Dohromady se více Iráčanů pozabíjelo mezi sebou, než jich padlo po invazi při preventivním vojenském úderu, a konec násilí je v nedohlednu.

Některé z politických odpovědí, které potom následovaly, jsou příkladem zvláštnosti lidského ega, pro které se pachatel a oběť zamění a role jsou obrácené. Paradoxně, ti lidé s naivní myslí nebo s nevyvinutým vědomím se řítí obejmout neintegrovaného, téměř kriminálního pachatele a hanobí toho, kdo byl integrovaný. Pozice odpovědi Spojených států kalibruje v úrovni 460, útok 9/11 v úrovni 35, a jeho pachatelé v úrovních 50-70. Neschopnost rozlišit mezi hroznou mravní zkázou a integritou je vskutku hlavní omezení pro porozumění a je zdrojem chyb.

Freud první si všiml tohoto podivného nevědomého sklonu znázornit věci z hlediska jejich protikladu (Freud, 1900), například současná móda identifikovat oběti jako pachatele a naopak. To je primitivní mechanismus nižších elementů ega v jeho zápase, aby ovládalo a potlačilo Id, je to rezervoár syrových zvířecích instinktů a násilí. Proto nenávidět válku nepřináší mír a nenávidět hřích nepřináší čistotu nebo svatost. Ctnost se dosahuje volbou a ne hanobením protikladu.

Kvůli pokračujícímu zaměření se na iráckou válku další kalibrování dokončí obraz. Potom můžeme pokračovat v základním výzkumu skutečných kořenů války.

Další kalibrování v době irácké války (později)

Postoje liberálů                       205 Postoje protiválečných   demonstrantů 185
Hollywoodská levicová elita    130 Akademické ceny (2003) za veřejný výbuch citů proti    prezidentovi Bushovi 65
Pacifismus (politický)                95 Postoj Saddama Husseina (později) 45
Irácká armáda                           95 Taliban                                      65
Al-Káida                                    30 Islámští teroristé                        50
Zacházení s vězni Irákem         65 Vojenský záměr irácké vládnoucí strany 45
Irácké mediální pokrytí              45 Irácké zacházení s americkými vězni 155
Americké zacházení s iráckými vězni (Abu Ghraib) 165
Pozice ženy v Iráku                   95
Pozice dětí v Iráku                    75 Pozice psů v Iráku                     40
Pozice psů v USA                   450 U. S. zpravodajské služby       190

Kalibrování následující za iráckou válkou

Z důvodů vysvětlených jinde, dualistická povaha ega a jeho projekce modelu pachatel a oběť na světová dění vede k hledání „nepřátel“ a „příčiny“ pro událost 9/11, ve shodě s náchylností ega promítat vinu. Ve skutečnosti jsou jevy důsledek celkového pole nebo „klimatu“, které nepřímo a neúmyslně usnadňuje výskyt selektivně pozorovaných jevů, jako je katastrofa 9/11. „Klima“ před 9/11, jak bylo již uvedeno, bylo téměř bylo identické s tím, které předcházelo útoku na Pearl Harbor 7. prosince 1941. V psychologických termínech by mohlo být popsané jak naivnost a popření, ale to je nedostatečné vysvětlení. Prvky tohoto klimatu kalibrují tímto způsobem:

9/11 kalibrování

U. S. Národní obrana (Byrokratická) 190
Reno/Goralick rozhodnutí (Zeď)? 190
Church/Pike Committee Hearings 180-190
Postoj Clintonovy administrativy 180-190
Torricelliho princip                   160 Patriot Act (zákon proti terorismu) 375
Úvodníky 10 top U.S. novin (vyjma Wall Street Journal a Křesťanský vědecký monitor) 185-190 Kritici svědecké výpovědi        170
Na rozdíl od toho konstruktivní kritika kalibruje v úrovni 210

Kalibrování podtrhují extrémní význam tvrzení, že pravda (úroveň přes 200) přináší mír a faleš (úroveň pod 200) preferuje válku. Před útokem 9/11 byla situace téměř identická s toutéž situací, které byl vystavený ministr války Stimson před japonským útokem v roce 1941. On odmítal věnovat pozornost denním brífinkům se zpravodajskou službou s komentářem, že „džentlmeni nečtou poštu jiných džentlmenů“ – v tomto případě hrozná varování před japonskou explozivní militantností a Hitlerovou válečnou strategií, stejně jako bylo ignorováno vyhlášení války   Spojeným státům Bin Ládinem v roce 1998. Na rozdíl od toho severokorejské nukleární hrozby nebyly brané na lehkou váhu.

Kalibrování 9/11 slyšení vyšetřovacího výboru

(duben-červenec, 2004)

Svědectví vládních úředníků   255 Svědectví Richarda Clarke     200
Kritici svědectví                       170 Celková úroveň konání           255 slyšení 255
Úroveň vyšetřovacích panelových vůdců 255 Finální zpráva komise o 9/11 (červenec, 2004)  255
C. Duelfer vyšetřovací zpráva pro Senát (říjen 6, 2004)  305

Je užitečné specifikovat „postoje“ a odlišit je od osobností nebo zemí. Postoje jsou situační a mění se kvůli stranickému vlivu, stresu nebo sociálním postojům. Společnost je organický, pokračující evoluční proces a podmínky se stále mění. Přežití často vyžaduje flexibilitu a přizpůsobivé manévry. Lidé „chopte se příležitostí“ a tím objevíte skryté síly. V jiných časech existuje kajícná reflexe a rekonstrukce.

Zasazení irácké války do kontextu

Jak bylo popsáno dříve, není možné rozumět obsahu (to jest irácké válce) jestliže není umístěná v historickém kontextu. Od svého začátku byl islám bojovný. Jeho první džihád začal Muhammad, který tři roky potom co nadiktoval korán, poklesl s úrovní vědomí z úrovně 700 na 135. To byl zřejmě důsledek temporální epilepsie (podívej se na kapitolu 18).

Záhy se islám rozšířil mečem až do té doby, než ho zastavil Karel Martel z Francie a porazil ho v bitvě u Granady v roce 1492. Druhý velký džihád vykonali osmanští Turci, a skončil porážkou u Vídně v roce 1529.

Vznik islámské sekty wahhábitů v Saudské Arábii (podívej se na kapitolu 18) znamenal počátek třetího a stále ještě pokračujícího džihádu, jak ilustruje ajatolláh Chomejní v Íránu a Bin Ládinův Taliban. Kvůli svým protizápadním postojům wahhábité sesadili prozápadního šáha v Íránu a Sadata v Egyptě a napadli Husseina v Jordánsku, Mubaraka v Egyptě a Mušarafa v Pákistánu. Celkový plán je infiltrovat a převzít vlády v Egyptě, Turecku, Pákistánu, Indonésii, Spojených arabských emirátech, Súdánu, Tunisu, Libyi, Alžírsku, Maroku, Jemenu, Sýrii, Libanonu, Jordánsku, Malajsii, a potom, s Pákistánskou nukleární výzbrojí, porazit Izrael. V tomto procesu by také byly napadené Spojené státy (Word Trade Center, věže dvojčat, plus další objekty ve fázi plánování). Rostoucí arabské obyvatelstvo by odradilo Evropu od aliance se Spojenými státy a získalo by arabskou nadvládu ve Spojených národech.

To byl hlavní důvod, proč americká strategie zabránila militantnímu arabskému islámu převzetí sedmdesáti pět procent světových zásob ropy a s tím spojeného obrovského finančního potenciálu (L. Abrahám, 2004), plus akvizice jaderného materiálu pro Al-Káidu, tj. pro Bin Ládina, prostřednictvím pákistánských jaderných vědců, ruských zdrojů a tak dále (Berger, 2004). Západní mocenská základna v Iráku rozštěpila arabský kontinent na dvě části a odradila Araby od převzetí moci a sloučení. Tak byl Afghánistán a Irák strategickými cíli z vícenásobných důvodů: aby se předem zabránilo srážce islámské militantní civilizace se západním světem, který mohl pokračovat po staletí, tak jako v minulosti. Jen Spojené státy měly moc zabránit takovému pokračujícímu kataklyzmatu, když Spojené národy byly neúspěšné a jeho Rada bezpečnosti OSN byla zkažená miliardovými úplatky, které její členové odsávali z programu „Ropa za potraviny“ („Ropa za potraviny,“ 9/19/04). Tak s tímto celkovým zasazením do světového kontextu (které kalibruje v úrovni 465) se válka v Iráku ukazuje jako dlouhodobý strategický pohyb (například  triage rozhodnutí o preventivním úderu), který předem zamezil daleko horší mnohonárodnostní a možná staleté dlouhé sérii hrozných katastrof.

Irácká válka souvisela s rozšiřující se, násilnou, militantní ideologií zapáleného překrouceného islámu, který posvěcuje nenávist a násilí a ospravedlňuje terorismus a zabíjení nevinných lidi, které označuje jako nevěřící. Toto se stává všearabským onemocněním, a specifické násilné události, které upoutávají média, jsou jen symptomy.

Zhoubní spasitelští vůdci jako Usáma Bin Ládin, Ajatoláh Chomejní, Saddam Hussein a další jsou jen hlavy hydry. Onemocnění je také implantované do dalších zemí na celém světě, kde je tajné rekrutování radikálních konvertitů dobře organizované a financované. Onemocnění se skrývá pod maskou náboženství a mešity ve Spojených státech amerických jsou financované militantními arabskými skupinami a náborovými centry, ze kterých se ideologie šíří prostřednictvím akademických stoupenců, kteří dovolují džihádistické přehlídky pod kvazi-elitářskou vlajkou „férovosti“ a tak dále. Cílem islámských teroristů je teokratický fašismus (Newosh, 2004; Bridis, 2004).

Značný význam má zjištění, že islámští konvertité včetně nebezpečně vysokého procenta radikalizovaných bojovných extrémistů podléhají teroristické indoktrinaci a tréninku.

Náborové poměry jsou:

Spojené státy 10%
Evropa 15%
Arabské země 35%

Tato čísla značí oddanost teroristické ideologii, která vzdoruje veškerému rozumu a posvěcuje zabíjení a tím obchází všechny formy rozumového omezení.

 Zdá se, že obhájci a podporovatelé tohoto trendu (úroveň 185), význační akademici, aktivisté za práva atd. nemají dostatek moudrosti a soudnosti. Stejný trend existoval v dřívějších desetiletích, a ukázal se být katastrofální (americká nacistická strana, americká komunistická strana, bílí rasističtí náboženští extrémisté, atomoví vědci, kteří prozradili tajemství bývalému U.S.S.R., a výsledná studená válka, atd.).

Syndrom „nenávidět vůdce“ 

Po celou historii a docela význačně v aktuální společnosti je opakování symptomů negativismu zaměřeného na vůdce nebo personifikovanou sekulární, politickou, ekonomickou nebo náboženskou moc.

Vůdce se stává terčem pro projekce narušených lidí, kteří svým vlastním potlačovaným touhám dají vnější tvar a vidí je jako „tam venku“. Tento fenomén, který je docela pronikavý a zjevný, může být diagnostikován technikami kalibrování vědomí. Vzor byl stejně intenzivní a týkal se minulých prezidentů (Lincoln, Roosevelt, Clinton, atd.) kde jeho psychodynamické komponenty byly v podstatě identické. My můžeme zkoumat kontrasty mezi image prezidentů a porovnat je s ověřitelnou realitou. Pokud je vladař opravdu tyran (Hitler, Stalin, atd.), tak se tento fakt sám rychle odhalí při zkoumání.

Frakce, které „nenávidí Bushe,“ „nenávidí Clintona“ a „nenávidí Ameriku“ mají tendenci se překrývat. Klamy extremistů, kteří „nenávidí Ameriku“ (Gibson, 2004), již byly zhodnocené v předchozí kapitole.

Bush zobrazený lidmi, kteří ho nenávidí, je viděn jako fašista (úroveň 65), jako Stalin, Hitler a Hussein (úroveň 50-80), a jako hrabivý válečný štváč a zlá osoba, která chce zaprodat svou zemi a její občany za zisk z ropy (zrádce kalibruje v úrovni 80), a chce posílat nevinné vojáky na zbytečnou smrt, aby se stal diktátorem a zbohatl. Tak je zobrazován jako zhoubný, spasitelský narcisista (úroveň 30). Tato tvrzení jsou dále propracovaná a zahrnují tajné intriky a spolčování se s protiamerickými islámskými teroristy (tj. zrada, úroveň 60 nebo nižší).

Celkové vylíčení jako „zlé“ loutky kalibruje v úrovni 130. Prezidentství Bushe je v úrovni 460, která ukazuje integritu. Hlavy ze všech vlád ze všech členů Spojených národů kalibrují kolektivně v úrovni 190 (vyjma Spojené státy). Je charakteristické, že kritici Spojených států nekritizují OSN, které kalibruje v úrovni 185-195. Rada bezpečnosti OSN byla namočená do korupčních skandálů kolem projektu „Potraviny za ropu“. Postoje Administrativy a její stanovisko k otázce OSN jsou podporované fakty, jak je popsané ve studii „Inside the Asylum“ (úroveň 455) od Jeda Babbina, bývalého zástupce náměstka ministra obrany.

Lidé, kteří nenávidí prezidenta Bushe (a USA také), kolektivně kalibrují poměrně nízko, v úrovni 135, tedy úplně stejně jako jejich obraz zlé loutky. Toto zobrazuje základní vadný fenomén lidské zkušenosti stejně jako pravdu o nevědomí, kterou objevil Freud (úroveň 499) a který byl potvrzený během padesáti roků psychiatrické praxe. Nenávist křiví vnímání a zkreslené vnímání má za následek nenávist jako lež, například Bush vedl nelegální válku. Ve skutečnosti jeho motiv nebyl jen legální, ale také byl schválený hlasováním v U. S. Kongresu.

Tak je svět jako Rorschachův test, a narušená osoba vnímá Spojené státy nebo prezidenta Bushe jako zlého démona. Ti, kdo se bojí a nenávidí autoritu, to promítají na jiné lidi přes etnické, náboženské nebo politické symboly. Základ vedoucí k nenávisti je jednoduše žárlivost a závist k personě, která zastupuje autoritu, a je usnadněná promítaným dualistickým vnímáním podle pokřiveného modelu pachatele a oběti (klasická marxistická past). Navíc má narcismus za následek vinu a nenávist k sobě, která je pak promítaná na zemi a prezidenta.

Podle ověřitelné analýzy integrovaní lidé, kteří jsou z důvodu vnitřní poctivosti schopní vnímat integritu, mohou potvrdit, že president vykonávaná svou funkci zodpovědně a s úsilím, aby splnil svou přísahu, a snaží se splnit povinnost spravovat velký národ v neklidných časech, ve kterých většina zemí světa operuje ve značně nižší úrovni integrity, a mnohem méně se zajímají o blaho samotné civilizace (kalibruje jako pravda).

Alternativní volba je pasivně se stáhnout a vzdát se islámskému terorismu, kterému by kontrola nad sedmdesáti pěti procenty světových zásob ropy zajistila obrovské bohatství a úspěšný přístup k Pákistánským nukleárním kapacitám, kterými by byl eliminován Izrael.

V budoucnu by Evropu silně infiltrovali muslimští přistěhovalci a jejich protest by umlčel Spojené národy, stejný proces by mohl postihnout balkánské státy a nakonec Rusko s jeho naftovými poli. Tak je třetí džihád navržený k tomu, aby nakonec dobyl světovou nadvládu podkopáváním západu. Všichni nemuslimové pak nakonec budou vytlačeni a islámská moc bude vládnout světu, tj. islámský spasitelský triumfalismus (úroveň 50). (Abrahám, op.cit.).

Vývoj po konání slyšení 9/11

Následně po proti terorismu vedené Irácké válce se vynořilo několik významných událostí:

 1. Veřejné popravy (úroveň 10) Američanů a dalších civilistů.
 2. Odhalení mučení zajatců ve vojenských vězeních.

Veřejnost byla šokovaná a zarmoucená, když se dostala do blízkého kontaktu s ponurými zvěrstvy a realitami, které se vyskytují v každé válce, v přítomnosti i minulosti. Když životy kamarádů závisí na získání informaci od vězňů, brutalita vyplývá ze vzteku. Proto špioni dostávají kapsle kyanidu.

Po přezkoumání, situační sadismus je založený na psychologické slabosti lidstva obecně. Slavný Milgramův (1974) a Zimbardův (1973) výzkum odhalil, že z poslušnosti vůči autoritě („kritický faktor“), většina nevybraných řadových občanů bude mučit dokonce i výzkumného dobrovolníka v univerzitním zařízení. Ve skutečnosti byla víc než polovina experimentální dobrovolnické „vězeňské stráže“ ochotná použít smrtící elektrický šok pro vězně v klamné vězeňské studii.

Experimenty vysvětlily fenomén nacistických koncentračních táborů, Alžírska; Japonské barbarství v Mandžusku, tábory mučení v El Salvadoru, Brazílii, Haiti, na Blízkém východě a jinde.

Univerzitní výzkumné experimenty ve skutečnosti musely být zastavené, protože lidé hrající stráže se stali doslova postupně stále víc divocí, krutí a opravdu sadističtí. Tento sklon byl popsán ve známém příběhu Pán much (The Lord of the Flies,Reneta, 1954).

Skrytá zvláštnost chování je také doložená fenoménem šikany. Toto všechno ilustruje uvolnění scénáře dravec a kořist, který pochází ze zvířecího mozku, a jak Zimbardo a Milgram přesvědčivě demonstrovali, je uvolněný rolí a prostředím. Studie odhalila, že kvůli této předpověditelné reakci je nutné, aby bližší dozor nad vězni vykonávali úředníci, kteří jsou specificky vzděláni podle výzkumných nálezů Milgrama a Zimbarda. To bylo ono vážné opomenutí, které mělo za následek Abu Ghraib a události, které média zkreslila a nafoukla víc, než bylo nutné (45 opakování v novinách The New York Times).

Mnoho se lze naučit z politické přetvářky, že zápal plic lze vyléčit předstíráním, že jde jen o nachlazení. Džihád doslova znamená „svatou válku,“ která je vážné varování, protože to je nejnebezpečnější ze všech postojů od té doby, co byl schválen, stejně jako povzbuzování k nejvíce barbarským činům citováním Boha jako omluvu a zaštiťováním se jeho autoritou (to jest „vůle Aláhova“). Zdroj současného islámského extremismu se dá vystopovat k násilnému učením Muhammada ibn Abdul Mahhab (úroveň 20), pozdější posílený překrouceným koránem propagovaný od Sayyid Qutb (úroveň 20), který velebí násilí a smrt, a obviňuje nejen devadesát procent muslimů z modlářství, ale také  sto procent všech stoupenců dalších náboženství (Forsyth, 2004). (Podívej se na „islám“ v kapitole 18.) Bin Ládinovo vyhlášení války proti Spojeným státům bylo ignorované, což se dá pochopit, když americké zpravodajské služby měly úroveň 190.

Jeho „fatwah“ (úroveň 40) byla formální vyhlášená a je to náboženský závazek a povinnost pro všechny muslimy, aby zabíjeli všechny bezvěrce, bez výjimky, všechny civilisty včetně žen a děti; pro džihád, ne-existuje žádný nevinný člověk mezi nevěřícími. To je podobné římskokatolické církevní klatbě, tj. odporování Bohu. Američtí sympatizanti si neuvědomují, že podle úsudku islámských fanatiků jsou i oni pouze stejní jako jiní bezvěrci (to jest, „mushrikun“).

Útok „ve jménu božím“ je nejnebezpečnější ze všech a je imunní ke všem prostředkům obrany charakteristicky užívaným v západním světě. HAMAS (který byl šampionem pod Arafatem), Taliban a Al-Káida jsou si podobné a mají identický původ. Tyto skupiny vyjadřují nejtemnější potenciál, jakého jsou lidé schopni, jako Pol Pot. Oni kalibrují v úrovni 35 až 45, která je doslova pod úrovní varana komodského, a je ve skutečnosti nižší než u dinosaurů kvůli záměru. Tak je termín „atavistický“ přiměřený a je to klinicky přesná diagnóza. To představuje výraz velmi primitivního atraktantového pole nejranějších životních forem, nemyslících, nenasytných zabijáků a stejná je úroveň sériových vrahů.

Teroristické organizace

Skupina Abu Sayyah (Filipíny)                                                            85
Brigáda Al Aqsa Martyrs (Izrael, západní břeh, Ghaza)                      75
Al-Káida  (Wahhábismus) globální                                                      65
Asbat al-Ansar (Libanon)                                                                     75
Basque Fatherland and Liberty (ETA) Francie, Španělsko                 80
Chachon separatisté (Rusko)                                                              85
Fallujahští vzbouřenci                                                                        85
Islámské hnutí Uzbekistán (IMU) Střední Asie                                    75
Islámské hnutí odporu (HAMAS) Izrael, západní břeh, Ghaza           75
Hizbaláh (Libanon)                                                                              70
Hofsted Network (Nizozemí)                                                               85
Pobřeží Slonoviny revolucionáři                                                          90
Jaishe-e-Mohammed (Pákistán)                                                         75
Jamaah Islamiya (Jihovýchodní Asie)                                                 80
Kach Kahane Chai (Izrael, západní břeh)                                           80
Kurdská strana práce (PPK) (Turecko)                                               85
Lashkar-e-Tayyiba (Pákistán)                                                             70
Lashkar I Jhangvi (Pákistán)                                                               75
Tamilští Tygři Eelam (Srí Lanka)                                                         80
Moro Islamic Liberation Front (Filipíny)                                               80
Moroccan Islamic Combat Group (Maroko)                                        85
Nat’l Liberation Army (ELN) (Kolumbie)                                              80
Palestina islámský džihád (Izrael, západní břeh, Ghaza)                   75
Organizace pro osvobození Palestiny                                                 65
Real IRA (Severní Irsko)                                                                     85
Rev. Armed Forces (FARC) (Kolumbie)                                              90
Salafist Cell and Combat Group (Alžírsko)                                          80
„Supremist Groups“ (Rasistické, etnické, náboženské, politické) celosvětově 40-85
Tewhid we Jihad (Irák)                                                                        70
Ulsterské Defense Association (Severní Irsko)                                   85
United Self-defence Forces (Kolumbie)                                              90

 

Další skupiny uvedené v Patterns of Global Terrorism

Spojené státy, ministerstvo zahraničí, 2003-2004

Všechny následující údaje kalibrují podobně a souhrnně v průměrné úrovni 75-80:

Abu Nidal organizace (ANO)
al-Tawhid
al-Zarqawl Network
Ansar Al – Islam (AL)
Aum Srinrikyo
Komunistická strana Filipín (CPP/NPA)
Dev Sol
Devrimci Sol (Revolutionary Left)
Egyptský islámský džihád
Euzkadi Ta Askatasuna (Bask)
Fatah revoluční Rada
Al-Gama’a al-Islamiyya
Harakat ul-Mujahidin (HUM)
Helpers of islám
Islámské hnutí Uzbekistánu (IMU)
Jaish Ansar Al – Islam
Jama’at al-Tawhid wa’al-džihád
Jihad Group (al-Jihad)
Jund Al – Islam
Monoteism and Jihad Group
Mujahedin-e Khalq Organization (MEK)
Muslim Iranian Students Society
National Liberation Army of Iran
New Peoples Army (NPA)
Partisans of islam
Popular Front For Liberation
Of Palestine (PFLP)
Revolutionary Nuclei
Revolutionary Organization 17 November
Sangillan Force
Salafist Group for Call & Combat (GSPC)
Sendero Luminoso (Svítící Cesta, SL)
Talaa’al-Fateh
United Self – Defense Forces / Group of Colombia (AUC)
World Tamil Association (WTA) and Movement

Skupiny uvedené v předchozím vydání Patterns of global terrorism

Průměrná úroveň kalibrování následujících skupin je 75-80:

Organizace  3.října
Organizace 15. května
Alex Boncayao brigade (ABB)
Al-Fatah
Alžírský terorismus
Al Ummah
Arménská tajná armáda pro osvobození Armenie (ASALA)
Armáda pro osvobození Rwandy
Chukaku-Ha (Jádro nebo střední část frakce)
Federation of Associations of Canadian Tamils (ASALA)
Force 17
Formed Armer Forces (ex –FAR) (Rwanda)
Interahamwe (Rwanda)
Rudí Khmérové
Lautaro Popular Rebel Forces (FRPL)
Lautaro mládežnické hnutí (MJL)
Loayalis Volunteer Force (LVF) Manuel Rodriguez Patriotic Front
(FPMR)
Morazanist Patriotic Front (FPM)
Orange Volunteers (V)
The Orly Group (Armenia)
Party of Democratic Kampuchea
Popular Struggle Front (PSF)
Prozatímní irská republikánská armáda
Puka Inti (Sol Rojo, Red Sun)
Red Army Faction (RAF)
Red Brigades (BR)
Red Hand Defenders (RHD)
Revolutionary Peope s Struggle (ELA)
Revolutionary United Front (RUF)
Sol Rojo
Tupac Amaru Revolurionary Movement (MRTA)
Tupac Katari Guerrilla Army (EGTK)
United Popular Action Movement (MAPU/L)
Zviadists

Všechny teroristické skupiny vyzařují extrémní egocentričnost a narcismus a jsou formou triumphalismu, který nalézá své potvrzení a souhlas u lůzy. Terorismus je forma kriminality, která přitahuje nejnižší elementy společnosti, a mnoho z nich jsou neodmyslitelně psychopatické osobnosti hledající ventil pro násilí a nenávist.

V základě tam existuje závistivá nenávist k pravé síle a snaha napodobit ji silou, která ničí životy nevinných. Ego tak nahrazuje Boha a rouhačsky si nárokuje Božství a jeho autoritu pro divoké násilí, dokonce i na dětech, a libuje si v znesvěcování a ničení.

Po celou historii byla tato základní energie označovaná jako „satanská,“ a překroucení pravdy používané k ospravedlňování je klasicky označované termínem „luciferský“ (to jest, pýcha a neposlušnost vůči svrchovanému Bohu). Když se spojí dvě atraktantová pole, která charakterizují popření lásky a pravdy, jsou vypuštěni vzteklí psi sadistického terorismu a demonstrují extrémní stinnou stránku ega. Pachatelé jsou tak oběti bludu, oni nemohou mluvit pravdu, neboť jsou v klamu a jsou tak snadno obraceni na víru, protože jsou slepí ke svému vlastnímu zotročení a jeho karmickým důsledkům.

Bohužel má barbarství návykový potenciál; proto teroristé vidí mír jako nepřítele a chytře ho podvracejí, jak je to dokumentované a demonstrované životem nyní zesnulého Arafata, který byl primárním jádrem celosvětového terorismu po desetiletí.

Je informativní přezkoumat populární meme, že „jeden terorista je další bojovník za svobodu“ (úroveň 190). To je svůdná sofistika založená na relativismu a ignoruje kontext.

„Bojovník za svobodu“ kalibruje v úrovni 240, „terorista“ v 40-80. Je také zmatek mezi res interna (mentální pojem) a potvrditelnou externí realitou. Patrick Henry kalibruje v 445 a Bin Ládin v úrovni 40. Rozdíl je v záměru a kontextu, Patriot Act (zákon proti terorismu) je integrovaný v době války, ale ne během období míru.

Všichni diktátoři začínají s propagandou jako „bojovníci za svobodu“ a skončí jako tyrani, kteří zabijí více svých vlastních krajanů, než by mohl zabít údajný nepřítel. Lidská mysl, bez pomoci, nemůže rozeznat rozdíl mezi vnímáním a esencí. (Little Red Ridding Hood = Červená Karkulka.) Fallujahští vzbouřenci kalibrují v 85, PLO v 65 a tak dále.

Aby se věc dále komplikovala, mnoho vůdců, kteří začínají jako integrovaní „bojovníci za svobodu“ a kalibrují na začátku své kariéry v úrovni 400, (Hitler, Arafat, Castro, Napoleon) pak podlehnou svůdnému kouzlu moci a kontroly nad ostatními. Později ve své kariéře vyvinou extrémní egocentrismus a kalibrují v úrovni méně než 100. To je téměř jistota ve všech diktaturách u většiny svrchovaných vládců v historii, jako byl Nero a jiní. Proto by působivé meme mělo být změněné na „dnešní bojovník za svobodu je zítřejší teroristický tyran“ (úroveň 495).

Terorismus byl endemický v lidské společnosti skrz věky (Curtie, 2002) a je aktuálně primární hrozbou všem zemím. Velmi hluboko v hlubinách ega a Freudova „Id“ je prvotní touha zabíjet a čiré potěšení ze zabíjení. Vidíme to ve „sportovním zabíjení“ psounů stepních. Vidíme to vyjádřené ve zjevném potěšení a jásotu davů v římském Koloseu (úroveň 80).  Odhaluje se to ve vzrušení z gladiátorských zápasů na smrt, z potěšení z kohoutích a psích zápasů, v býčích koridách a v ponurém uspokojení publika v exekucích a v pronikavých výzvách k trestu smrti. Účast veřejnosti snižuje individuální vinu, jak je viděno v lynčování lůzou nebo za francouzské revoluce u diváků při popravách gilotinou, kdy bylo zabito osmnáct tisíc lidí nebo při výtržnostech National Basketball Association 19. listopadu 2004.

Vidět psí smečku při zuřivém zabíjení (jak viděl autor) je spíše děsivé a otřesné: psi běhají ve dvoře od jednoho zvířete k dalšímu a trhají hrdla kuřat, pak kachen a potom oblíbené kozy. Oni nejsou hladoví a nechtějí žrát kořist, ale jsou ve stavu velkého vzrušení. Je znát, že každé zabití nezpomaluje smečku, ale místo toho nabývá na intenzitě šílenství a vede k dalšímu zabíjení (například Japonci v Nankingu a v Mandžusku ve třicátých letech). Chování se zdá být primitivně instinktivní, ale může být podřízeno domorodým svazkům. Krvelačné vzrušení je nakažlivé a nenasytné a v lidské společnosti se projevuje zvědavým vzrušením diváckých davů. V boxerském ringu pravidla zakazují skutečné zabíjení a místo toho dovolují jen tu nejbližší možnou věc: bezvědomí, krvácení, rozbité tělo, šok a otřes mozku.

V psychoterapii nebo v psychoanalýze, také při hluboké duchovní práci, je pravidlem to, že oběť nemůže překročit podnět nebo instinktivní popud pokud ho popírá, nepřijímá a dokud nezastaví projekci potlačovaného, zakázaného podnětu na jiné lidi. Podle diagnózy je džihád náboženstvím schválená krvelačnost. Přináší nespoutanou radost z masakrování autobusů plných dětí a ničení nevinných lidí. Tento primitivní instinkt nemá žádný záměr se zastavit, neboť kdyby ano, války by skončily před staletími. Primitivní, evoluční původ ega je stále ještě velice moc živý. Éra dinosaurů neskončila, ale je moc a moc naživu v dnešních titulcích. Freud označil tento atavistický pud jako pud smrti nebo „Thanatos“, který je u normálních lidí přemožený „erosem,“ instinktem života. Thanatos se projevuje jako sebevražda, popud skočit z okna nebo z útesu (devět lidí to udělalo ve Velkém kaňonu v jediném roce). Tisíc jich skočilo z Golden Gate Bridge. Jiní narazili se svými motocykly a tak dále. Je to doložené v kultuře člověka symbolem umrlčí lebky.

Náboženský precedens a ospravedlnění pro islámský terorismus byl bohužel poskytnutý samotným Muhammadem, který v době psaní koránu měl vědomí v úrovni 700, ale pak, kvůli epilepsii spánkového laloku, od věku třiceti osmi let, klesal na úroveň vědomí 130, a pozvedl meč a zahájil zabíjení nevěřících, které od té doby pokračuje. Po bitvě u Mediny jedna z prvních skupin, které zabil, byli židé (klan Qurayzah).

Obava a útisk stále charakterizuje islámské země dneška, a při srovnání, jejich populace stále zůstávají značně primitivní. Bohužel celý Střední východ kalibruje pod 200, a to má nepříjemné vedlejší významy. To znamená, že jeho travestie (parodie, satira) jsou pravděpodobně neukončené nebo jsou citlivé na rozum, nebo apelují na morálku nebo etiku, a jsou mnohem méně orientované na politické řečnictví (tj. chování je klinicky „ego-syntonické“).

Politicky je islám teokratický. Slovo „islám“ znamená podlehnutí a podrobení. Islám věří, že korán by měl být jediný zákon a politická struktura a je proto protikladná k demokracii. Turecko, nicméně, představuje funkční kompromis kvůli vlivu Ataturka.

Vážný význam má že, zatímco v Americe padesát jedna procent obyvatelstva kalibruje přes 200, celosvětově to je jen dvacet dva procent, a na Středním východě a v arabských zemích je toto číslo mezi subkulturami dokonce ještě nižší. Tak v problematických populacích se jedná o sedmdesát osm nebo více procent obyvatelstva z neintegrovaných motivů a není schopno reagovat nebo dokonce poznat racionalitu a uvěřit jí. Významné je, že takové populace potřebují jednat na své vlastní úrovni, která viditelně převažuje a znamená vlastní zájem. Pravidlem v psychoterapii, v psychoanalýze, v duchovním vyučování nebo v jiném vzdělávacím úsilí je, že proces nezačíná od toho, kde vy jste, ale od místa kde oni jsou a potom jde práce nahoru.

Civilizovaný svět je ovládaný rozumem (400). Méně vyvinuté populace jsou ovládané emocionalitou a vlastním zájmem a potřebují se naučit, že etika, morálka, starost o druhé a integrita jsou paradoxně docela užitečné v tom, že přinášejí blahobyt a vzájemný zisk. V západních civilizovaných kulturách to je moudrost, která byla pracně získaná po staletích úsilí a vnitřní disciplíny.

Významné je, že celkové obyvatelstvo arabských zemí je relativně chudé a proto je úrodnou půdou pro proselyzing extrémistů. Rodiny sebevražedných teroristů dokonce dostávají finanční odměny. Bohatství arabského světa pochází v první řadě z ropných zásob, které produkují velké bohatství, které je pak odsáváno vladaři, kteří se dívají na obyčejné lidi s opovržením (to jest jako na psy). Pro porovnání, v Norsku jsou ekonomické benefity z naftové produkce rozdělovány mezi veškeré obyvatelstvo, které je tím relativně ekonomicky zajištěno. Paradoxně pocházejí ohromné finanční sumy arabských zemí z prodeje jejich ropy Spojeným státům a dalším západním zemím. Tak jsou islámské země v první řadě podporované ekonomikou západu.

Zatímco západní svět a Spojené státy představují více pokročilé kultury, od kterých by se arabský svět mohl učit a mohl mít užitek, takové lekce jsou ztracené kvůli mediálnímu obrazu Západu (v první řadě USA), který ho ukazuje jako dekadentní, nemorální a bezbožný. Pro více původní morálku islámské a konzervativní společnosti se kultura v USA zdá být zvrácená, hrubě oplzlá a rozhodně bezbožná, zvláště pokud se týká sexuality. Tento pohled na západní kulturu posiluje rezistenci k „westernizaci“. Zvláště je významné mediální vykořisťování ženského svádění. Tělesný vzhled je vnímaný jako silně problematický a nemorální. Takže západ a jeho vlajková loď, Spojené státy, nepředstavují atraktivní, pozitivní model a jsou silně odmítané jako dekadentní, závidí se jim, ale nejsou obdivované. Řešení světové aktuální kulturní nesourodosti bude vyžadovat kolektivní moudrost a záměr všech, kdo mají, z důvodu štěstí a etického záměru, pokročilejší, vědomí. To je tudíž vyučovací funkce.

Bombardování věží Worl Trade Center ukazuje na postoj „strkání hlavy do písku“, jak to Spojené státy dělaly už před druhou světovou válkou a před mnoha jinými katastrofami. Pravda podporuje a brání život. Falešnost a iluze přinese válku a smrt.

Prakticky zajímavá je nyní role privátních vojenských společností (úroveň 345) ve válkách, které mají hlavní úspěch s daleko nižšími procenty ztrát než obyčejní vojáci. V Sierra Leone, například, několik set vojáků výkonných Outcomes Co. (za 10 milionů dolarů za rok) bylo schopno vykonat s mnohem menším počtem obětí to, co osmnáct tisíc vojáků OSN nebylo schopno udělat s nákladem jedné miliardy za rok. Podobné výsledky (jako je MPRI v balkánských státech) ukazují, že ukázněné privátní vojenské společnosti mohou být ohromnou službou pro světový mír, když jsou uvážlivě použité k předcházení konfliktů a ke snížení zbytečné civilní a vojenské úmrtnosti.

Existuje víc než šedesát privátních vojenských společností, které operují po celém světě (Global Security,2004). Všechny charakteristicky fungují s větší efektivitou a humanitární účastí než vojenské jednotky, protože jsou řízené dobrovolnou odborností a ne nenávistí, politickou ideologií nebo spasitelskými vůdci, kteří nemají žádnou starost o lidské životy a mnohem méně se starají o podporu životních potřeb, jako je jídlo, voda nebo kryt.

Soukromé vojenské společnosti vyjadřují vliv rozumu a ne vášně nebo pomstu a tak se zasazují o značné zmenšení ztrát jak civilistů, tak vojáků. Oni se neoddávají hromadnému odvetnému zabíjení. Jejich kalibrování (polovina úrovně 300) ukazuje na zdrženlivost a ukázněnou rozumnost. (Vzbouření bojovníci kalibrují v úrovni 160 nebo níže.)

Klinické výzkumné spisy obvykle končí přehledem základních nálezů studia, z kterých vyplývají praktická doporučení. Z této komplexní analýzy lidského stavu v průběhu velkých časových období, která použila nejpokročilejší vědeckou vyšetřovací techniku, plus kalibrování úrovní pravdivosti dat, se zdá vhodné následující shrnutí:

Můžeme se zeptat jaká je úroveň vědomostí politiků USA (a celosvětově) s ohledem na důležité oblasti, ve kterých vydávají zákony. Odpovědi docela odhalí a pomohou vysvětlit mnoho nevyřešených sporných otázek.

Oblast zájmu –  znalost politiků

Mezinárodní vztahy                   200 Pracovní místa, zaměstnání 190
Lékařské problémy                    180 Outsourcing                          165
Cenová tvorba ropy a komodit  180 Daně                                     200

Z výše uvedeného je znát, že zdroje cenných informací pro politiky potřebují pocházet z dozorčích rad a od expertů, kteří jsou mimo politický proces. Politici jsou ovlivňováni většinovým aktuálním veřejným míněním a propagovanými postoji a ne tvrdými, ověřitelnými fakty nebo pravdou.

Trvalý problém – zpravodajské služby USA (úroveň 190)

Z analýzy historie a technikou kalibrování vědomí se ukazuje, že zpravodajské agentury Spojených států mají trvalý základní defekt a je potřebné porozumět jeho původu. Selhání při stanovení diagnózy a při vyhodnocení situace je jako ortopedické selhání a špatný rentgen před operací. Cena, kterou platí Spojené státy a celý svět, je ve ztrátách na životech, utrpení, finančním břemenu, zpustošení měst a celých populací.

Úmrtnost při selhání zpravodajských služeb je enormní (2400 mrtvých v Pearl Harboru, 3000 mrtvých při útoku 9/11, stovky mrtvých při různých bombardováních, 1500 padlých vojáků v irácké válce, stovky dalších amerických vojáků a civilistů zabitých kvůli „netušeným“ povstalcům. Následně z těchto a dalších ztrát je pak jako viník obviňěný „zlý nepřítel“, což je jako kdyby majitel opustil své auto zaparkované na Manhattanu s odemčenými dveřmi a s klíčem v zapalování, a potom dával vinu zlému zloději.

Z dřívější kapitoly jsme se dozvěděli, že sedmdesát osm procent světového obyvatelstva kalibruje pod 200 a všechny problematické země, uvedené jako „nesvobodné“, kalibrují pod 200. Tak, analogicky, my obvykle zaparkujeme vůz Spojených států ve světě automobilových zlodějů. Zdá se, že platí starý výrok „jedna unce prevence má cenu libry léčby“.

Po tisíce let bylo přežití režimů a zemí závislé na zpravodajství, od velkých historických vládců Asie, nacistického Německa i dnešních evropských států (francouzská rozvědka v současnosti kalibruje v úrovni 295). Dokonce i korporace a profesionální sportovní týmy mají daleko víc účinných informačních sběrných systémů.

Historie opětovně zaznamenává, jak rozvědka nebo její nedostatek rozhodla o výsledku velkých bitev. Budoucnost Spojených států, které čelí proměnlivému, mnohotvárnému nepříteli, který již tajně napadl četné země po celé zeměkouli, by mohla stále víc záviset na přesném zpravodajství.

V minulosti se Spojené státy spoléhaly na svůj enormní odvetný vojenský potenciál (založený na jeho obrovské výrobní kapacitě) a dobrých úmyslech. V nukleárním světě může být obranná odplata nepodstatná, zvláště proti nepřátelům, kteří se nebojí smrti a ve skutečnosti ji hledají a velebí. Uklízet po explozi špinavé atomové bomby představuje nejhorší možný scénář, kterého si jsou skryté útočící síly vědomy.

Kvůli opětovně vážným důsledkům historicky defektní rozvědky vyvstává otázka, proč tento stav přetrvává, po více válkách až do dneška, až na kraj propasti potenciálně explozivní světové situace.

Výzkum základního zdroje tohoto trvalého vzoru selhání ukazuje, že to je ideologie, která kalibruje dost pod rozhodující úrovní 200, s jejím politickým působením včetně legislativy. Zatímco psychologické popření je simplistní vysvětlení, zde to je nedostatečné. Vzor představuje souhrn několika témat:

 1. Domýšlivá lživá-pieta: „my jsme nade vším.“ (Citace od aktuálních politiků.) Je ministerstvo obrany „nad“ ochranou země a jejího lidu nebo je to jen směšná pompéznost?
 2. Zavádějící liberalismus, který není schopný přijmout zodpovědnou autoritu a její nezbytnost jako operační princip v reálném světě.
 3. Považovat zpravodajské operace za záludnou a špinavou hru, tj. nesprávné použití pravidel markýze z Queensbury ve světě gangů, populací a národů s militantní mentalitou.
 4. Starost o posvátný image Spojených států. (Jak bych mohl být horší?)
 5. Nafouknutá přehnaná ješitnost a její nedostatek při testování reality, tj. idealistický koncept „férovosti“, ke kterému se hlásí pouze Spojené státy. Nesprávné použití etiky školáka (vhodné pro pólo nebo kriket) v divokých světových situacích, kde jsou podvod a faleš považované za pravidlo, za normální, nezbytné a za vážnou zodpovědnost (KGB, MI – 6 [Británie], atd.).
 6. Politici hledající osobní moc prostřednictvím sporné ideologie menšiny, a kteří neslouží většině a dobru pro zemi.
 7. Záměna moci s agresí, tedy raketová síla je obrana, ne útok.
 8. „Princip Peter“ používaný ve státních službách (zavedená nepříslušnost, zaměstnanec je povyšován až do úrovně své neschopnosti).
 9. Dětinská iluze, že když budeme „dobří“, svět nás bude milovat (jako máma a táta nebo učitelé). Jak je zřejmé z prostého pozorování, svět závidí takovému obdivu (například francouzský protiamerický postoj po druhé světové válce). Budete vidění jako nadřazení a to vyvolává nelibost, závist, zlou vůli a nenávist, například současný kanadský protiamerický postoj. (Přes padesát procent kanadských dětí ve skutečnosti považuje „dobro“ Ameriky za zlo. Tolik pokud jde o svatý image.)

Na základě výše uvedeného by bylo prospěšné přezkoumat filozofické, ideologické, politické a intelektuální základy, na kterých je U. S. zpravodajská politika vadná a na které je její implementace založená. Dnešní svět je světem, ve kterém všechny hlavní země provádějí rozsáhlé zpravodajské operace. Jen devadesát mil od pobřeží je Kuba, která je klíčový hráč v celosvětové rozvědce terorismu. To, co svět respektuje, je síla. Zbožná nadřazenost je viděná jako hloupá, pokud rovnou ne jako legrační a směšná. Uctívaná je síla. Svět akceptuje meme nutnosti přežití. My jsme šli do Iráku kvůli přežití, ne „zachránit Irák pro demokracii“ a osvobodit jeho lid. To je lehce průhledná propaganda, kterou svět snadno prokoukne a způsobuje, že svět si USA neváží a že je v současnosti meme  „nenávidět Ameriku“ celosvětově populární. Političtí experti Spojených států potřebují pár dobrých psychologů namísto politiků. Každý školák zná syndrom nenávisti ke ctnostným svatouškům.  

Doporučení

Jak vidíme z kalibrování politických systémů, třebaže demokracie kalibruje vysoko v úrovni 410, není tak vysoko, jako je oligarchie v úrovni 415. Ve vyšších úrovních kalibrování, protože čísla jsou logaritmická, zvýšení o pět bodů na stupnici ve skutečnosti představuje enormní skok v moci. A sužovaná společnost potřebuje velkou (koňskou) sílu, aby se tam mohla dostat, a proto je navrhované, aby země připojily ke své státní struktuře poradenskou „oligarchickou“ úroveň (bez politiky), ekvivalentní nebo přinejmenším stejně silnou jako je vládní úroveň.

Oligarchie (termín z vrcholného období starověkého Řecka) znamená souběh moudrosti, ostřílenosti, zkušenosti, brilantnosti, dokonalosti, integrity, rovnováhy, laskavosti, chytrosti, vzdělanosti, státnictví v dobrém smyslu (úroveň 430) a ne politikaření (úroveň 180). Oligarchie znamená rádce, poradce, zralé, objektivní, s širokým rozhledem, mluvící vybraně, úspěšné, s nejvyšší úrovní, vnitřně naplněné, a s překonanou touhou po zisku, ať osobním, politickém nebo finančním směru. To je úroveň vysoko kalibrovaných expertů ve svém oboru, kteří jsou zajištění a kteří slouží jiným prostě tím, že jsou jako bytosti, a mají pocit naplnění z toho, že mohou nabídnout a sdílet svou moudrost.

V nedávné době byla jistá míra této moudrosti demonstrovaná ve Švýcarsku: pořádek, nízká úroveň kriminality, málo sociálních problémů, absence politických nebo občanských nepokojů, vlaky jezdí včas a neúčast ve válkách proti všem svým sousedům, která trvá více století. Důležité také je, že muži musí absolvovat jeden rok vojenské služby, a dostat občanství není snadný proces. Existují požadavky pro občanství, stejně jako přistěhovalecké kvóty. Do sedmdesátých let dvacátého století bylo hlasovací právo omezené na muže s věkem nad padesát let, a spíše prozíravost než mladická hloupost byla běžné klima v demokracii, která je tradičně také domovem mezinárodního bankovního bohatství.

V dřívějších dobách po staletí zajišťovaly přežití kmenů a rodů moudré rady stařešinů. Toto byl také styl četných tradičních spolků a profesí, stejně jako světových náboženství a duchovních tradic.

Předpokládá se, že prezidentský kabinet plní roli oligarchické rady, ale tak to není. Ministři nejsou jmenovaní podle odborných znalostí a prozíravosti, ale podle stranické příslušnosti. Stejné omezení platí pro politické pověřence, kteří často nemají specifické vzdělání nebo zkušenosti.

Z historie je vidět, že civilizace přežívají ne kvůli politice, ale navzdory jí, a nelze se spoléhat na „veřejné mínění“ ve světě, kde sedmdesát osm procent lidí kalibruje pod úrovní 200. Dokonce i v Americe, která kalibruje výše než kterákoliv jiná země na planetě, čtyřicet devět procent obyvatelstva má úroveň pod 200. Navíc, 50% informací na Internetu jsou klamné.

Je významné, že skupina „Vůdci a revolucionáři“ vybraná magazínem Time (podívej se na kapitolu 9), stejně jako Spojené národy, kalibruje v rozsahu 170-195. Toto je atomový věk, ve kterém jsou Spojené státy v obležení celých zahraničních militantních civilizací (úrovně od 40 k 190), a rovněž jsou ohrožovány vnitřními ideologickými nepřáteli, kteří „nenávidí Ameriku“ a mají úroveň asi 135. Vyvstává otázka: chtěl by se někdo nechat operovat od mozkového chirurga, který kalibruje v úrovni 190, nebo aby pilot, který bude řídit letadlo, byl vybrán podle hlasování pasažérů?

Z hlediska morálky má Amerika zodpovědnost k sobě a ke světu, aby měla nejpokročilejší zpravodajský systém, nejen kvůli vlastnímu zájmu, ale jako výraz rozpoznání integrovaného správcovství jeho velké moci ve světě, kde by mohl mít převahu.

Velmi zajímavé je fungování úspěšných společností, které mají mnohem vyšší úroveň než vládní agentury. Bludné teorie jsou rychle opouštěné a slabí a neschopní vůdci jsou rychle nahrazení. Žádná společnost by netolerovala hazardérské, nekoordinované klima a atmosféru vládních agentur, které měly za následek nejen Pearl Harbor a 9/11, ale také bombardování U. S. velvyslanectví a torpédoborce U. S. Cole, „překvapivý“ útok severokorejských a čínských armád v korejské válce, „překvapivý“ odpor iráckých vzbouřenců a tak dále.

Žádná komerční společnost, která by fungovala na úrovni neschopnosti, která je charakteristická pro celá vládní ministerstva, by nemohla přežít. Je pravděpodobné, že soukromé podniky mohou překonat každé vládní oddělení za mnohem nižší cenu. (Toto sdělení kalibruje v úrovni 450.) Je to vidět na příkladu citovaných privátních vojenských firem, které byly desetkrát lepší a levnější než vojáci OSN, pracovaly za desetinu ceny, v desetkrát kratším čase, v desetkrát menším počtu a s desetinou obětí, a všichni tito privátní vojáci jsou dobrovolníci! Toto ukazuje účinnost kritické faktorové analýzy, kde skuteční experti diagnostikují jádro problému a vítězství s přesností. Pokud by byly takové privátní společnosti ve vedení obrany Spojených států, pak by nedbalá neschopnost nepokračovala po desetiletí. Když v soukromém průmyslu něco zpackáte, tak vás vyhodí, a ne abyste byli znovu zvolení nebo znovu jmenovaní.

Je to realistický pohled? Fakta obvykle jsou známá všem profesionálům a rozdíl mezi vrcholem, průměrem a spodní částí je moc dobře známý. Životy velkých počtů občanů jsou v riziku.

Jako důsledek vzestupu lidského vědomí je nyní možné rozeznat pravdu od lži. Rovnocenný význam má, že od nynějška, neexistují žádná tajemství. Může být rychle zjištěna nejen pravda, ale také úroveň pravdy. Také je důležité, že technika je omezená jenom na integrované lidi pro integrované účely. Tak je daná záruka, aby se svět mohl stát více bezpečným místem, a hrozby pro jeho bezpečí nyní mohou být rychle odkryté. Jako příklad:

Aktuální aplikace kritického faktoru, analýza atraktantového pole. (Mezinárodní nukleární programy /prosinec 2004/)

Země Záměr (úmysl) Schopnost použití
Spojené státy 460 460
Indie 200 200
Iran – (nemá) 170 – 190 160
Pákistán 155 140
Severní Korea 140 80
Studená válka Rusko 120 275
Aktuální Rusko 200 200
Čína 165 170
Egypt – (nemá) 200 140
Islámští bojovníci – (nemají) 60 60
Plánují Islámští bojovníci jaderný úder? ANO

Duchovno a válka 

Ze zde představených dat je zjevné, že válka je důsledek propagace klamu a nepřítomnosti, neznalosti nebo popření pravdy. V historii byly tyto podmínky jistotou, protože neexistovaly žádné prostředky, jak rozeznat pravdu. Válka zavádí morální, etické a politické diskuse, které prezentují problém stanovení priorit hodnot tváří v tvář přežití a účelnosti. Tak toto představuje dilema tvrdé volby mezi dvěma mlýnskými kameny. Přežití závisí na volbě menšího zla (to jest triage). Toto vyžaduje určitý kompromis s idealismem, který, třebaže zní jako morální princip, často jenom představuje hypotetickou a neskutečnou a tím i neuskutečnitelnou volbu.

V horní části (úrovně vědomí) může pasivita představovat formu rezistence k negativismu a tak dojít k řešení (například trpný odpor v Indii prostřednictvím Mahatma Gandhiho). Tak jsou záměr a motiv hlavními determinanty důsledků a úrovně kalibrování. Nakonec si dodají odvahy a spíše než řečnění zbožných otřepaných frází a kázání, síla a práce vyřeší situaci, když se objeví přízrak skutečné války.

Zatímco organizovaný odpor může vyřešit nějaké konflikty, výsledky vyplývají z celkové situace, jako jsou kulturní, ekonomické a politické faktory, které mohou nebo nemusí být příznivé. Toto můžeme vidět z analýzy předchozích válek, kde pasivnost nejen nezastavila, ale ve skutečnosti spustila válku (například druhá světová válka).

Z hlediska skutečných účastníků konfliktní situace, na rozdíl od hledisek diváků a kajícných komentářů, realita je, že když protesty a mírové pochody skončily, nakonec musí být opravdová situace a vážné problémy zvládnuty muži činu, pragmatickými a s etikou, kteří jsou praktičtí realisté (úroveň 465), a kteří pak čelí zpolitizovaným útokům, bez ohledu na to, jaké akce jsou vyžadované.

Jaká je duchovní, etická, morální oddanost obhájců útoků kamikadze, s jejich ostřelováním a bombami? Podstatou srdnatosti je kuráž, plus nejlepší etické chování, které je možné za daných okolností, tj. modlit se, zatímco oni bojují, a být loajální ke kamarádům v jejich službě. S omezenými volbami je opravdové duchovní řešení vynucený kompromis s vytouženým ideálem. Toto rozlišení kalibruje v úrovni 485. Když je etický, odpovědný postoj spojen s kvalitou lásky ke kamarádům a zemi, kalibrování vystoupí na 510. Když je situace zvolená jako vysoce duchovní přání, volba, která může být udělaná, funguje jako požadavek totálně se vzdát vůli Boha. A vzácná volba pak otvírá cestu k úrovni 595 a je vchodem pro Osvícení v úrovni 600 a více.

Zatímco tato stejná možnost ve skutečnosti existuje v každém okamžiku života, je zřídka rozpoznaná bez neblahé konfrontace. Válka tak byla paradoxně velkou cestou k náhlému hlavnímu duchovnímu vzestupu a proto ohromnou karmickou příležitostí. Zřídka se kdokoliv vzdá svého života a svého zdánlivého zdroje existence (ega) Bohu, jestliže není konfrontovaný s hraniční situací. Úžasný důsledek celkového podlehnutí tváří v tvář pravděpodobné nebo jisté smrti je dramatické a zdánlivě magické, náhlé zmizení všech obav nebo hrůzy. Místo nich je člověk obklopený neuvěřitelným, všeobsahujícím, všudypřítomným mírem a tichem, které je vážné a nadčasové. Takže „lidská pohroma je Boží příležitost“ je fakt. Stejný fenomén se vyskytuje v každé zdánlivě kalamitní situaci. V roce 2003 ohlásil Weather Channel (počasí), že žena, která byla nasátá nahoru do vzduchu během tornáda, poznamenala: „náhle jsem byla v tichém a úchvatném stavu míru zatímco, co stovky nohou vířily ve vzduchu.“

Třebaže koncept karmy není důvěrně známý nebo samozřejmostí v západním světě, je to realita, jejíž potvrzení kalibruje v úrovni 999. Karma je zkrácený termín pro celek všech faktorů přítomných od narození, a to jak fyzických tak duchovních (to jest kalibrovaná úroveň vědomí). Toto dědictví je jak individuální tak kolektivní, a proto, každý pozemský podíl na kolektivní karmě lidstva je jeho výrazem ve světě a válka je pravděpodobnost. (Jak bylo předtím uvedeno, válka existovala během devadesáti tří procent času v lidské historii na zemi. Mír zvítězil pouze během sedmi procent z celkového času civilizace.)

Nejzřejmější duchovní možnost představená válkou je odpuštění a podlehnutí osobní vůli. Toto pochází ze soucitu s lidským stavem, s jeho nevyhnutelným zděděným omezením ega (karmické dědictví), které se nemůže vyhnout chybám a slepé nevědomosti. „Oni nevědí, co činí“ je klinický a ověřitelný fakt.

To, že sedmdesát osm procent světového obyvatelstva kalibruje pod 200 je důvod, proč velcí Avataři osvětlili cestu. Možnost duchovní spásy je pozitivní dar lidského (karmického) dědictví. Moudrý člověk si vybere dar, zatímco pošetilý promarní příležitost a vybere si iluzi. Tak podle Sokratova osvědčeného výroku, že „člověk si vybere si vždy jen to, v co věří, že je dobré,“ nenávist je nahrazená soucitem a odpuštěním, které tím změní možnost války na duchovní dary jemu a celému lidstvu, které se probíjí v žalostném slepém stavu.

Duchovní lidé se opětovně ptají: „Co můžeme udělat s válkou? Za co bychom se měli modlit?“ Skutečně dobrá modlitba pro všechny lidi bude, aby viděli válku jako cennou příležitost k celosvětovému vzájemnému odpuštění a soucitu, která jsou skutečná cesta k Míru.

Dokončení

Pro lepší přežití by země možná měly prospěch z následujících závěrů z výše uvedené studie:

 1. Tvořte oligarchické poradní sbory souběžné k aktuálnímu politickému systému, jako vůdčí sílu při tvorbě politiky a rozhodování.
 2. Naučte se diagnostikovat zhoubný spasitelský narcismus a tím identifikovat nebezpečné vůdce a čelit jim dříve, než oni ohrozí svět.
 3. Identifikujte nebezpečné bludné ideologické trendy dříve, než se stanou epidemií.
 4. Zaangažujte odborníky z velmi úspěšného soukromého podnikání, aby prováděli životně důležité operace.
 5. Vyviňte přesné, sofistikované zpravodajství, které bude schopné používat techniky kalibrování vědomí, které, kdybychom měli v dřívější době, by mohly zabránit všem válkám v posledním století, stejně jako smrti mnoha milionů lidí.
 6. Rozviňte mezinárodní diplomacii založenou na přesných informacích, které jsou nyní dosažitelné pomocí techniky kalibrování vědomí popsané v této a předchozí kapitole.
 7. Použijte obchod k většímu vytvoření aliancí a usnadněte spolupráci s ostatními zeměmi (například náš úspěšný vztah s Čínou, která byla před pouhým desetiletím vnímaná jako vážná potenciální hrozba).

Následující část: Kapitola 16. náboženství a pravda

Napsat komentář