. 91. Vysvětli ‘vzdání se’; Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?; Kniha B2: kap.14. Tělo a Společnost – 2.z3; Vychytralost ega – 25.7.2022

. 25. července/júla 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 91. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K za měsíc – červen – vámi bylo darováno 12905 Kč, k 24.7.2022 – za tento měsíc – červenec – bylo vámi darováno 5541 Kč.

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: Vzdávání: SUR 7: Vysvětli ‘vzdání se’;

+ SUR_8a+b: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.14. Tělo a Společnost – 2. část ze 3;

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Vychytralost ega.;

–?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (63) na setkání ze 18. července/júla 2022.

– Odezva od Amandy č.1: Začala skupinu sledovat díky odkazu od kamaráda;

– Odezva od Amandy č.2: Poděkování za 90. setkání + je lepší mít klid než pravdu;

– Odezva od Amandy č.3: Příčina a následek oproti samoexistenci a nezapříčiňování;

– Odezva od Adama: Nechoď tam oproti choď tam (na akci s osobou co „žije Boha v těle“);

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

– Přihlašujte se na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022

Setkání bude i skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.

Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.

– Doplněna stránka s „našimi audii“ o neupravené zvukové záznamy všech on-line setkání.

 

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  Duchovní student učení DRH oproti učasti ( a členství) v Kalibrační skupině Briana Gibbse.

– ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 7: Vysvětli ‘vzdání se’;

+ SUR_8a+b: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy pravděpodobně po přečtení přidá i potřebná dopřesnění a jistě se nezapomene na úvod zmínit o SUR_3 …
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR7: Vysvětli vzdání se;

Klikni zde a otevři text
SUR 7 – Vysvetliť ‘vzdanie sa’

SUR8a+b: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Klikni zde a otevři text
SUR 8 – Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

 

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  –  kapitolu 14. Tělo a Společnost – 2. část ze 3;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení druhé části 14. Kapitoly – Tělo a Společnost:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 16júl2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 14

Telo a Spoločnosť

.14.4.   Otázka: Prečo je intelekt {, čo sú 400-vky}, ktorý je taký užitočný pri riešení materiálnych problémov, je taký neužitočný a vlastne prekážkou, keď ide o dosiahnutie osvietenia?

Odpoveď: Ego/myseľ je obmedzená na, zdanlivosťou vnímania vytvorenou, lineárnu postupnú logiku {aj s jej následne za sebou idúcimi logickými odôvodňovaniami}, abstrakcie, a používanie slov, konceptov, a symbolov. Podložie chápania, poskytované myšlienkovým spracovávaním, je v skutočnosti epistemologickou pozíciou, ktorá sa opiera predovšetkým o definície. {Epistemológia, ‘episteme’ (znalosti) a ‘loga’ (štúdia), je oblasť filozofie, ktorá sa zaoberá skúmaním základov, z ktorých vychádza tvorba vedomostí. V epistemológii sa kladú otázky ako: „Čo viete?“, a: „Ako to viete?“.} {Epistemologické pozície sa opierajú predovšetkým o definície.} Teda je to práve definícia samotná, ktorá je samotným jadrom zádrheľu. Definícia je výmyslom, dohodnutou symbolikou, zobrazenou ako slovná alebo zvuková syntax, aby mala komunikovateľný, špecifický, a ohraničený význam. Jazyk je {len} natoľko užitočný, nakoľko je presný. Ak chceme definovať {a vyrábať definície}, musíme sa zaoberať abstraktnými kategóriami myšlienok. Určujeme triedu, rod a druh. Teda pomenovávania a jazykové vyjadrovanie vedú k starostlivému, postupnému ohraničovaniu, od triedy, cez rod, cez druh, až po konkrétneho jedinca.

Dokonalosť takejto úrovne vedomia ciachuje v 400-vkách, pri ktorých 499 je úroveň intelektuálneho génia. Táto úroveň je veľmi mocná. {Jej energia je o 10 krát 10 krát 10… a to 499 krát, teda 10 na 499-tu, väčšia než je energia niekoho, kto ciachuje na 1.} {Táto úroveň} vytvára a udržiava celú modernú vedu, priemysel, a hospodárstvo, ako aj výskum vesmíru, a biologický výskum {, ktorý sa pravdaže dá zneužiť na dosiahnutie cieľov aj tých, ktorí sú pod úrovňou bezúhonnosti 200; alebo, z iného uhla pohľadu, dá využiť na dosiahnutie cieľov aj tých, ktorí sú pod úrovňou bezúhonnosti 200}. 400-vky sú určite ďaleko, ďaleko za úrovňou mentality neandertálskeho človeka. Novodobá západná spoločnosť žije v 400-vkách – {je to} vek univerzít, internetu, novín, a elektronickej komunikácie – ale {pozor, pre tých, ktorí dozreli k poznaniu, že snáď je aj niečo viac ako je pachtenie sa za svetskými vecami, pre tých je nevyhnutná postupná sebarealizácia, ktorá,} sebarealizácia je stavom inej úrovne {, a to úrovne od 500 nahor}. Je neohraničená, presahuje formu, a zahŕňa všetko.

Jazyk {, teda slovné vyjadrovanie}, a koncepty {, teda mudrovanie ega}, sa skladajú z veľmi obmedzených, jasne rozlíšiteľných {vecí, objektov,} foriem. Hoci je táto všeobecnosť ľahko viditeľná, jej účinok je ďalekosiahlejší a jemnejší, než sa dá jednoducho opísať. V samotnom základe obmedzenosti myslenia/ mysle/ logiky je fakt, na ktorý poukázal {Alfréd} Korzypski, {tvorca všeobecnej sémantiky, a to} že symbol alebo slovo nie je to isté, čo označuje (napr. mapa nie je územie {ktoré predstavuje; ale ak je správna, tak má podobnú štruktúru ako územie; čo vysvetľuje jej užitočnosť}).

V Skutočnosti je všetko úplne a naprosto sebastotožňujúce sa, a samoexistujúce. Je to presne {tým, čím to je} a {je to} len to, čo to je, vo veľmi zásadnom sebastotožnení sa, ktoré vylučuje všetky prídavné mená, príslovky, slovesá, zámená, či vlastne dokonca aj podstatné mená. Z pohľadu zásadnej pravdy, dá sa povedať, že vec je len sama sebou. Celý jazyk{ový popis každodenných vecí okolo nás} je teda založený na percepčnej zaujatosti a obmedzenosti {, pochádzajúcich zo zdanlivosti vnímania}. Ak sa napríklad povie, že vonku je nádherný deň, zásadný fakt je celkom iný. Deň je, koniec koncov, určitý časový úsek. Nemôže mať {, v zásadnej Skutočnosti,} žiadne prifarbenia {z mudrovania} . Nieto vlastne niečo také ako ‘nádherný deň’. Skúmaním sa zistí, že všetky definície a tvrdenia sú nepravdivé, bez výnimky, a teda sú neúprosne a zásadne obmedzené len {pri použití} na sebastotožnenie.

Jednotlivec nie je trieda, alebo dokonca ani rod, alebo druh. Toto všetko sú kategórie myšlienok. V Skutočnosti, každá vec je dokonalá ako {samo}definícia a vyjadrenie seba samej, {a to svojou} ‘právomocou’ a sebažiarivosťou svojej vlastnej existencie. Všetky označenia sú preto chybné. Vec nie je slovo ani koncept. Na hlbokej úrovni chápania sú všetky jazyk{ové pomenovania} a symboly chybné. Napríklad, príčina zmrznutia ľudí na smrť nie je v teplomere, ktorý ukazuje tridsať stupňov Celsia pod nulou. {Ľudia} zmrznú na smrť kvôli neprítomnosti tepla, ktoré my (chybne) nazývame ‘chladom’. Dokonca, aj keď hovoríme, že niekto ‘zmrzol na smrť’, je to tiež chybné. Osoba vlastne zomrela, pretože jej prestalo biť srdce. Ani to však nie je pravda. Osoba zomrela, pretože ak prestalo biť srdce, mozgu chýbal kyslík a prestal dýchať. Aj to je chybné, pretože bez kyslíka sa zastavila výroba energie z chemických reakcií tela {, na ktorých sa podieľajú vnútrobunkové prenosy signálov a s nimi spojený} (cyklický amp {, cyklický adenozínmonofosfát, cAMP}, atď.). Dokonca aj to je chybné, pretože keď prestanú enzýmy, aj chemické procesy, ktoré katalyzujú, sa zastavia. Aj to je chybné, a tak ďalej. Napokon zistíme, že telo človeka zomrelo, pretože éterické/ životodarné/ energetické/ duchovné telo, ktoré telo obývalo, odišlo.

Žiadna vec alebo osoba nemôže byť prídavným menom. V skutočnosti nemôže byť ani podstatným menom. Pravdupovediac, nemôže ani nič robiť. Obmedzením zásadnej skutočnosti je, že môže len ‘byť’. A nielen to, môže byť len výslovne presne tým, čím je, pričom sa na ňu vôbec nevzťahujú akékoľvek opisné pojmy.

Abstrakcie nemajú existenciu ani skutočnosť. Nemajú spôsobilosť ‘byť’. Všetky pomenovania sú vnemovým výplodom, žiadne vlastne nejestvujú. Skutočnosť sa stáva samopredkladajúcou sa, keď sa odstráni zavadzanie zdanlivosti vnímania a myšlienkových pochodov, vrátane všetkých systémov viery {, v to, v čo všedné ja/ego verí}. {Tým skončia všetky problémy, pretože ani nevyvstanú. Egá ľudí majú sklon vytvárať si problémy. Ako prehlásila postavička vo Waltera Kellyho kreslenom komixe: „Stretli sme nepriateľa, a sme ním my“.}

.14.5.   Otázka: Je to, v čo veríme prekážkou? Sú presvedčenia prekážkou?

Odpoveď: Áno aj nie. Viera {v niečo} je funkčnou náhradou za poznanie, ktoré možno získať len skúsenosťou. Napríklad cestovateľ verí, že krajina s názvom Čína existuje, na základe viery a informácií. Viera poskytuje dostatočný podklad pre konanie. Cestovateľ najprv počuje o Číne a potom si prečíta informácie. V tomto bode už o Číne ‘vie’. Keď cestovateľ skutočne pristane v Číne, žije tam a stretáva sa s ľuďmi, potom cestovateľ skutočne ‘pozná’ Čínu, namiesto toho, aby ‘vedel o’ Číne. Keď sa tak stane, cestovateľ už nepotrebuje žiadnu ďalšiu vieru alebo presvedčenie, že Čína skutočne existuje. Teda, úspešné konanie {činov} začína hodnovernou vierou. Viera však nemôže nahradiť samotnú skúsenosť.

Väčšina ľudí má mnoho náboženských presvedčení, ktoré slúžia ako vodítka, a v ktoré veria. Ak však nie sú starostlivo ociachované, pokiaľ ide o ich ozajstnú úroveň pravdivosti, môžu byť tieto presvedčenia skutočne chybné alebo polopravdivé. Väčšina duchovných chýb obsahuje zrnko pravdy, ktorá sa potom stráca v nepochopení alebo zmanipulovanom skreslení. „Zabi komouša pre Krista“ alebo „Zabi neveriaceho pre Alaha“ je veľmi ďaleko od duchovnej pravdy, ale vo všeobecnosti, tento typ výrokov je prijímaný, znova a znova, miliónmi ľudí v priebehu nekonečných generácií.

Sentimentálnosť a emocionalita sú navrstvené na klamlivé presvedčenia, čo im dáva ešte väčšiu príťažlivosť a nadvládu v myslení ľudí. Náboženské absurdity získavajú rozmach jednoducho preto, že sú {pomenované ako} ‘náboženské’. Ako príklad možno uviesť, že v roku 1212 mal istý európsky chlapec víziu, že je povolaný viesť detskú križiacku výpravu s cieľom oslobodiť Svätú zem od islamských neveriacich. (Prečo by sa Boh zaujímal o to, kto vládne akým nehnuteľnostiam na planéte, nebolo nikdy zodpovedané.) Populárna príťažlivosť prímesi ‘nevinného dieťaťa’ s ‘náboženskou víziou’ a hrdinstva ‘záchrany Svätej zeme’ viedla k vlne nadšenia. Detská krížová výprava bola príšerná. Zomierali po tisícoch na vystavenie {účinkov prírodných elementov}, vyčerpanie, choroby, podvýživu, a iné katastrofy. Zo zopár tisícok, ktorí zostali, sa do Svätej zeme nedostal ani jeden, a všetci boli nakoniec zajatí a predaní do otroctva. Celá katastrofa bola založená na presvedčení, {slepej} viere, a náboženskosti. Ako katastrofa však bola nepatrná v dejinách ľudstva, v ktorých boli celé kontinenty, národy, civilizácie, a veľké časti ľudského života vyhladené falošným náboženským zápalom.

Takže, viera a presvedčenie sú potrebné na začatie cesty, ale overiteľné poznanie je potrebné na jej dokončenie. Bez kompasu alebo sextantu skončí priemerný námorník na mori na dne.

Ako povedal Budha: „Málo je tých, ktorí sa odhodlajú na cestu, a ešte menej a ešte zriedkavejšie je tých, ktorým sa to podarí.“ (To isté povedal Krišna v Bhagavad-Gíte.) Tu vyjadrená starosť sa týka úspechu a blaha celého ľudstva, ktorého dejiny boli ešte donedávna dosť tragické.

End 2of3

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Vychytralost ega.;

Před nedávnem Honza požádal Jula o překlad několika vět, které byly součástí knihy Podél cesty k osvícení. Je vhodné se o tento překlad podělit s ostatními ve skupině.

Text je tlstým. Julo přidal i Julové {Červencové 😀 } závorky. Vyráběl to 3 hodiny. 

Prvně ten tlstý, zvýrazněný  text. Je to krátké:

Ego je mazané, nahradzuje duchovnú hrdosť za osobnú hrdosť. Nebojácne pokračuje ďalej. Pripisuje si osobné zásluhy za duchovné pochopenia, namiesto toho, aby mu trklo, že samotná schopnosť porozumenia je duchovným darom od Boha.

 

Celý text včetně Julozávorek je také ve slovenštině, mohl bys to Julo přečíst?

JULO:

Ego je mazané {, a keď je to karmicky príhodné, začlení pod svoje krídla duchovné koncepty, akými je napríklad, na jednej strane vystatovanie sa pokorným uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti, odopieraním si, atď; a na druhej strane vystatovanie sa počtom následníkov, slávou, dôležitosťou, posolstvami od Boha, túžbou získať moc Boha a zároveň odmietať jeho lásku, trknutím novo-prejavujúcich sa duchovných javov a konceptov, atď. A keďže ego podvedome cíti, že egoistická, osobná hrdosť nepatrí do duchovného vývoja, a keďže ego chce navonok vyzerať ‘lepšie’, tak mazane zakrýva túto egoistickú hrdosť, a namiesto osobnej hrdosti prekladá sebe a svetu duchovnú hrdosť, v prvom rade za to, že vôbec je na duchovnej ceste, atď. Teda } nahradzuje duchovnú hrdosť za osobnú hrdosť {, a pod týmto novým rúškom} Nebojácne pokračuje ďalej. {Duchovné ego, ktoré má potrebu sa cítiť ‘mimoriadnym’, nosiť špeciálne sandále, duchovne rozťahane kecať a mudrovať, atď., a má sklon naskočiť pri objavení sa a chcení ‘dosahovať’ dočasné zmenené stavy vedomia. Tento vlk v barančom rúchu} si {hrdo} pripisuje osobné zásluhy za duchovné pochopenia {vecí, a vidí ich ako zisk,} namiesto toho, aby mu trklo, že samotná schopnosť porozumenia je duchovným darom od Boha. {Duchovné ego = ‘ja’ mám zásluhu na začatí duchovnej cesty a na duchovnom pokroku.} 

Julo.

 

JULO:
–?

 

HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
 2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, zejména díky jeho partnerce, která toto všechno, z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně umožňuje…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 91 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (63) na setkání ze 18. července/júla 2022.

– Odezva od Amandy č.1: Začala skupinu sledovat díky odkazu od kamaráda;

– Odezva od Amandy č.2: Poděkování za 90. setkání + je lepší mít klid než pravdu;

– Odezva od Amandy č.3: Příčina a následek oproti samoexistenci a nezapříčiňování;

– Odezva od Adama: Nechoď tam oproti choď tam (na akci s osobou co „žije Boha v těle“);

– ?

Ještě zopakuji, že pokud vyloženě nenapíšete, že chcete být v odezvě označeni vašim skutečným jménem, použijeme anonymní  Amandu a Adama.

Ad Amanda č.1: Začala skupinu sledovat díky odkazu od kamaráda;

Amanda nám napsala:

Dobrý den,

od kamaráda jsem dostala odkaz na Vaši stránku a přečetla poslední „lekci“ a na konci ji stáhla.  Podrobný rozpis práce při očišťování  – dodržování odstupu, odevzdávání a neúsilovnosť a důraz na oddanost Nejvyššímu vědomí, postupnost a konkrétnost, nácvik zjemnělého  vyciťování, chytré rady a zdůvodnění s jediným cílem zklidněním mysli, jak postupovat a vytrvat – oslovilo…

    Mám 4 knihy pana Hawkinse, ale ještě neprostudovala, zakoupila jinde…

 Seznámím se s dalším lekcemi – zvážím dálkové studium, posílám příspěvek za zatím velmi dobře vysvětlenou prax.

   Zdravím,

Amanda

Odpověď:
Amando, máme radost, že to takto funguje – to doporučování od podobně laděných lidí, sledujících naše on-line setkávání.  Co bych mohl doporučit, přečtěte si nejprve kapitoly z druhé knihy DRH, které už přeložil Julo, je jich 13 a je to dobrý základ k tomu, abyste pochopila učení Dr. Hawkinse. Pokud se potom rozhodnete číst vámi pořízené knihy, budete textu lépe rozumět. Také si projdete a poslechněte všechny materiály označené jako SUR, sloužící ke vzdávání se a k směřující k cíli, jímž jsou stav Bezpodminečné lásky a Osvícení. SURy jsou uloženy v „našich jiných textech“ a také jsou součástí Prvních částí on-line setkání, které jsou obohaceny Julovými doplněními.

Také děkujeme za finanční příspěvek. Je to na bázi dobrovolnosti. Nebýt darů, neměli bychom jako skupina z čeho existovat. Nechceme jít formou zpoplatnění za naši aktivitu a doufáme, že při zvyšujícím se počtu sledujících, kterým to, co děláme, bude dávat smysl, bude se měsíčně postupně zvyšovat i suma darů. Na udržování skupiny po technické stránce jsou příspěvky – dary – dostačující, na to, aby družstvo Evoluce zaměstnalo Honzu na zkrácený – třeba jen 4 hodinový pracovní úvazek, to zatím nestači.

Předávám slovo Julovi a prosím o rozvinuté té první části odezvy – ohledně duchovního studia.

JULO:
–?

 

HONZA:

Ad: odezva od Amandy č.2: Poděkování za 90. setkání + je lepší mít klid než pravdu;

Amanda napsala:

Dobrý den Honzo,

Amanda poslouchá 90. setkání na YouTube. Vidím, že Honza i Julo nemají vrásky, jsou zřejmě zdraví.

Amanda se také snaží  mít to zdravíčko, ale jde to pomalu. 

Amanda má úspěch v rodině – manžel ví o díle D. Hawkinse  a sem tam slyší přednášky pana Jula.   Máme mezi sebou nepsanou dohodu –  mít pravdu nebo klid. Šel k synovi se na něčem domlouvat a když se vrátil, zeptala se Amanda – jak to dopadlo – s úsměvem bylo řečeno – Adam má pravdu,  a pak se usmál, a řekl: a já mám klid.  

Ale Amanda nezvládla jednu situaci  –  rozčílil ji jeden člověk, a ona se rozčílila, že každá buňka v těle vibrovala vztekem.  Byla si vědoma toho,  že může mít pravdu ale i klid, ale prostě to nezvládla. Večer celou situaci přijala, /ten vztek si prostě prožila a užila /,  ale  uklidnila se. Spát šla už v klidu. Ráno se vzbudila, a zjistila, že dotyčný lhal

a Amandino ego a tělo takto zareagovalo. 

Děkuji za Vaši práci.  Amanda

 

Odpověď:
Amando, díky za odezvu. Je fajn vidět, jak to funguje. Než Honza potkal Jula, bylo Honzovým krédem věta: Nikdy se nevzdávej! Nyní, kdy proběhla malá úprava textu, věta zní: Nikdy se nehádej! Prostě je lepší mít klid, než pravdu.

K těm vráskám mi Julo napsal, že asi by doporučil brýle! Ale záznamová technika je nám milostivá, a díky přenosu v internetové kvalitě vrásky nejsou tolik vidět. Prostě internetová videa dělají lidi hezčí! J

Předávám slovo Julovi:

JULO:
–?

 

HONZA:
Ad: Odezva od Amandy č.3: Příčina a následek oproti samoexistenci a nezapříčiňování:

Ahojte všetkým,Amanda by rada požiadala o radu:podľa učenia DRH……Každá bytosť zažíva dôsledky svojho vlastného konania, svojich vlastných volieb…………..V Skutočnosti, nič nezapríčiňuje nič iné…všetko je vyjadrením vlastnej podstaty a je samoexistujúce…….všetko je vlastne samoexistencia vo svojej skutočnosti…… Amanda sa chce len opýtať na to, že na jednej strane sú  dôsledky z konania (príčina a následok) a na druhej strane je neexistencia príčinnej súvislosti…. Možno Amanda si pletie jablka s hruškami……ale ďakuje za odpoveď…ďakuje aj Julovi a Honzovi a všetkým……

Odpověď:

Amando, díky za odezvu. Je dobře, že se ptáš. Od toho jsme tady. Příčina a následek je koncept z oblasti čtyřstovek, oblast vědy a intelektu obecně. To, že věci a údálosti vzchází, podle nejvíc pravděpodobné možnosti a jedna věc nezapříčiňuje věc druhou, je koncept z vyšší úrovně – pětistovek. Na první pohled se to může jevit podobně – jako příčina a následek, ale kdyby to tak bylo, neexistovaly by tzv. „náhody“ a typicky zabarveným rodičům vrány by se nemohla narodit bílá vrána – albín. Honzův humorný pohled je, že jsou to okamžiky, kdy do toho vzcházení, uskutečňování „hodí Bůh vidle“ a stane se něco neočekávaného, nelogického, co se ale vytvářelo za našimi zraky v neviditelné sféře.

Dost bolo Honzova humoru, předává slovo Julovi:

JULO:
–?

 

HONZA:
Ad: Odezva od Adama: Nechoď tam oproti choď tam (na akci s osobou co „žije Boha v těle“);

Adam přes Františka napsal tuto odezvu:

Dobré ránko Honziku,

přeposílám odkaz co mi dal Adam. Jeví se to jako nechoď tam, ale zase Julo doporučuje se setkat s osobou co „žije Boha v těle“
Setkání bude v Praze je zdarma. .Zkus   oslovit Julka (nebo přepošli odkaz) co na to říká.
Děkuji Přízni za rámec, ve kterém můžeme vědomě bezpečně přebývat.
S láskou František

Text se týkal stránek Bhakti marga:

„OSOBNÍ DARŠAN

Daršan znamená vidět a být viděn Bohem.

Obdržet Daršan od duchovního Mistra, který plně realizoval Boha a žije s Ním v neustálém spojení, je vzácná a výjimečná událost, kterou by si nikdo neměl nechat ujít.

Vítaný je každý člověk jakéhokoliv vyznání, původu a filozofie.

Přijměte pozvání na osobní Daršan od P. Vishwanandy v České republice.“

Znělo to velice lákavě a proto Honza přeposlal odkaz Julovi a ten ze stránek BhaktiMarga vypíchl několik vět, ty přesdílím a Julo k nim přidá vysvětlení.

 

Hovorí takého vety DRH?

 

Věty vybrané z website BhaktiMarga:

 • Jeho posláním je pomáhat všem lidem zažít vlastní jedinečný vztah k Božství ještě v tomto životě. To je to, co Jej činí tak výjimečným.
 • Věříme v jednoho Boha, nazýváme jej Sriman Narayana.
 • REGISTRACE: Jestli máte, udejte vaše Duchovní jméno
 • Když se vám Mistr Paramahamsa Vishwananda dívá do očí, zasypává vás bezpodmínečnou Božskou láskou. Často říká, že čistí prach a nánosy ze zrcadla vaší duše
 • Ale k realizaci Nejvyššího, k úplné transformaci do Božího světla, je potřebná milost Mistra.
 • si nesete na požehnání fotky Mistra,
 • Když přijdete na Daršan, nahlédnu vám do duše a spatřím vaše skutečné Já.
 • Těsně před a během udělování Daršanu nic nejezte, nežvýkejte.
 • Jakmile se po Daršanu vrátíte na své místo, věnujte alespoň krátký čas tichému naladění v sedě nebo si lehněte a tiše vstřebejte své zážitky.
 • V průběhu let poskytl Paramahamsa Vishwananda hluboké komentáře k nejdůležitějším védským písmům např. Bhagavadgítě, Šrímad Bhágavatamu a Gurugítě.
 • Paramahamsa Vishwananda je satguruem, On již tuto cestu zvládl a dokáže vás dovést za hranice vašich vlastních omezení. Probouzí božskou lásku uvnitř vašich srdcí a vede vaše kroky na této cestě skrze jedinečnou kombinaci duchovních technik.
 • Paramahamsa Vishwananda nabízí propracovanou cestu a osvědčené nástroje vedoucí k objevení moudrosti srdce a propojení se s Božstvím. Tyto techniky vám pomohou prožívat bhakti ve vašich každodenních životech skrze kultivování hluboce osobního vztahu s Bohem. Takto jedinečnou paletu duchovních technik jinde nenaleznete. Jedná se o: 1.Yoga&Meditace, 2.Vědomosti, 3.Rituály, 4.Devocionálné umění.
 • Realizace Boha …Abyste toho mohli dosáhnout, Bhakti Marga nabízí jedinečný a holistický přístup, který stojí na čtyřech základech a vychází z hluboké a časem ověřené duchovní tradice.
 • Ve vztahu mezi milujícím a milovaným existuje pouze jeden prožitek, jedna motivace a jen jedna realita – jen milujte. Zapojte se, zpívejte, tleskejte, tancujte. Svobodně se projevte.

JULO:
–?

HONZA: Dotazy?

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

 

 • Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu možnost se setkat již o den dříve, na předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí a spočinutí v kruhu stejně zaměřených, případně zapojením se do přípravy hlavní části setkání.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je doplněna stránka s informacemi o osobním setkání ve Střílkách a pro přihlášení se na setkání.

Setkání bude skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.

Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval a ještě nadabuje do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.

Tedy bude to takový filmový festival složený z dabovaných krátkých videí a jejich rozborem pro případná trknutí. A stále máte sami možnost vybírat z krátkých videí uložených na Youtube od VeritasPublishing video k dabingu, které vás zaujalo. Tato videa budou promítána pouze ve Střílkách, protože platí zákaz šíření dabovaných videí s DRH od Veritas Publishing, s výjimkou „potřebných“. Julo bude přítomen pomocí on-line připojení se skupinou během celého programu setkání, i když je v Kanadě čas posunutý a je tam o šest hodin méně.

K ubytování: Ctíme pravidla hostitelů v Ášramu. Proto páry a matky s dětmi již nebudou moci být ubytování v pokojích v hlavním objektu Zámku, mohu se ubytovat mimo Ášram. Ve 4. a 6. lůžkových pokojích budeme ubytovávat ženy i muže odděleně, do ¾ kapacity pokojů, tedy neobsadíme v pokojích všechna lůžka. Postele budou vybaveny lůžkovinami a povlečením.

Plánovaná kapacita ubytování je přibližně 60 osob + 40 jako rezerva ve velkokapacitních průchozích pokojích. Jakmile bude na zámku ve 4. a  6. lůžkových pokojích plno, oznámíme, že další přihlášky budou zařazeny na ubytování formou náhradníků nebo do velkých pokojů. Je možnost absolvovat celý program včetně stravování, ale bez ubytování a ubytovat se mimo Zámek v blízkém okolí.

– Je doplněna stránka s „našimi audii“ o neupravené zvukové záznamy ze všech on-line setkání.
 
Jsou „surové“ mp3 záznamy, včetně povídání si před zahájením oficiální části a záznam je nahraný až úplného ukončení mítingu, tedy je tam občas pauza a je potřeba záznam poposunout. Proto nebyly tyto MP3 zveřejňovány a čekalo se až na jejich doučesání. Ale vzhledem k tomu, že bychom se učesaných MP3 záznamů tak rychle nedočkali, nejsou lidi J, proto byly vloženy úplně celé záznamy.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  Duchovní student učení DRH oproti učasti ( a členství) v Kalibrační skupině Briana Gibbse.

Honza dostal pozvánku na setkání Kalibrační skupiny Briana Gibse, který přijede příští měsíc na pozvání do západních Čech. Dříve jsem znal Briana jako člověka, který nezištně pomáhá lidem i díky cejchování jejich úrovně vědomí, jiných lidí a dějů ve světě. Časem si Brian vytvořil své kalibrační stránky a opustil facebook. Na stránkách vytvořil placenou verzi a některé kalibrace, cejchování zveřejňoval za poplatek. Když k nám do skupiny přišel Julo, Honza přestal tyto kalibrační stránky sledovat a postupně si uvědomil, že zjišťování úrovní pravdivosti či vědomí je doménou dokazování, doménou intelektu, doménou čtyřstovek. Pokud se ve studijní skupině učíme, že dáváme přednost klidu před pravdou a cílíme na vyšší rámec 540 – Bezpodmínečné lásky a Radostinaplněnosti, cejchování už nepotřebujeme. Honza našel stránku s komunitním centrem této kalibrační skupiny a přesdíli ji.

Honza Jula pak požádá o vysvětlení rozdílu mezi duchovním studentem DRH a členem kalibrační skupiny.

https://consciousnesscalibrations.com/paid-subscriber-benefit-community-forum/
 

JULO:
–?

 

HONZA: Dotazy?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

MP3:

https://drive.google.com/file/d/1BMsyNQ66ub_mjsH_YkECsNZXZOObEGBW/view?usp=sharing