13. Vzdát se tvrdohlavosti

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3 a následně do češtiny přeložil dle svého nejlepšího vědomí a svědomí Karel

 Vzdát se tvrdohlavosti 03

„Takže překlenutí ztotožnění se s obsahem vědomí {s tím, co máte právě na mysli} je nejrychlejší cestou ke stavu, kdy se vzdáváte všeho zároveň, jak to přichází {před vaše vědomí}.

To nás přivádí zpět k záměrnosti. Záměr k oddanosti Bohu znamená vzdát se své vůle a odevzdat ji Bohu. Celou dobu se tedy vzdáváme své vůle (…) Takže nejrychlejší cesta je samozřejmě (…) buď můžete celý život strávit následováním různých duchovních přístupů, meditací a podobných věcí, nebo se můžete hluboko uvnitř odevzdat Bohu. Toto odevzdání se Bohu v hloubi duše může trvat zlomek sekundy, ale dopracovat se k tomu zlomku sekundy, může trvat mnoho reinkarnací, strávených v agóniích a utrpeních (…) Duchovní příprava, a tedy vyslechnutí určitých duchovních pravd, může tuto dobu nesmírně zkrátit. Alespoň si teď člověk uvědomuje, v čem je problém.

Setrvávat v tvrdohlavosti je právě to, co brání Osvícení.

– to a pouze to. 

Jedna jediná věc: neústupné trvání na tom, co já chci, po čem já toužím, jak to vidím já. Osobní, všední já a jeho požadavky tak neustále stojí v cestě. Ochota vzdát se své tvrdohlavosti a odevzdat ji Bohu, tj. „oddaná nedualita“ {jak ji nazval DRH}, znamená, že láska k Bohu je tak intenzivní, že je člověk ochoten vzdát se své osobní vůle {a tím prožít smrt „existence“ svého všedního já/ega}. Člověk se ocitne tváří v tvář tomuto {rozhodnutí} v poslední chvíli.

(…) člověk začíná překračovat ego a to začíná uvolňovat své sevření, uvolňuje svou vůli držet věci a chtění je měnit (…) a „odevzdání“ se nyní dostává do popředí jako životní styl a způsob bytí ve světě. Takže přitom, jak vše přichází, odevzdává se vše Bohu – aby to bylo tím, čím to je v danou chvíli, bez jakékoliv touhy to změnit.

Vzdání se své vůle tak vytrhne z pod ega jeho opory, čímž se oslabí a rozpadne, a člověk se dostane do úžasného stavu.“

 Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3