. 181. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 15.4.2024

. 15. dubna /apríla 2024

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 181. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci, – ti z vás, co jsou s námi již delší dobu, – se nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřená na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat poznatky z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

 

Také vás vyzýváme k přihlášení se na PKP9, osobní setkání ve Střílkách, které se bude konat od 26. – 28. 4. – už tento měsíc, s předsetkáním od 25. 4.2024. Výzva je platná, když mate v plánu zvyšování úrovně vědomí.
Uzávěrka přihlášek je už dnes, ale ti, kteří se rozhodnou na poslední chvíli, mohou posílat přihlášky do této středy včetně, aby na pátek byly připraveny počty ubytovaných a stravujících se.

PKP9, osobnímu setkání se budeme více věnovat v průběhu dnešního on-line setkání.

 

Kdo má možnost si zapnout kameru, toho Julo bude moci zaregistrovat a vidět odezvy. Když nebudete mluvit přes mikrofon, nebudete vidět v záznamu tohoto setkání.

Setkání bude odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.

 

Dnešek je bez písemných odezev, jen Amanda nám poslala krátké video.

 

Ale nejprve si pustíme Požehnání od Dr. Hawkinse. Pohodlně usaďte a začínáme.

Video s požehnáním od Dr. Hawkinse:

 

Předávám slovo Julovi:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované 05mar2022
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr R Dávid Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 125


Jednobodovosť {zamerania} mysle 

Základ {tohto prístupu, s ktorým sa chceme skamarátiť} sa popisuje ako nami vedome zvolený proces {voľného prietoku mysľou zachytávaného obsahu}, ktorý sa často pletie s pojmom ‘sústrediť sa’.

Namiesto toho {‘sústredenia sa’ na obsah} sa tu jedná o dôsledok zaostrenia sa {na nechávanie odplachtenia každého mysľou zachyteného obsahu}, a nie úsilia {zaostrenia sa na ten zachytený obsah}, na čo nabáda pojem ‘sústrediť sa’. Ide vlastne o rozhodnutie ‘umožniť’ {odplachtenie obsahu}, a nie ‘robiť’ {šťúranie v obsahu}, {jin, nie jang}. Zahŕňa to ochotu vzdať sa, buď držania sa, alebo {, na druhej strane,} vyhýbania sa prehliadke svedkovaných javov, bez ohľadu na to, či je ich pôvod v nás (myseľ/emócie), alebo mimo nás (zdanlivosť vnímania / zmysly).

Je len potrebné zanechať príťažlivosť k, alebo averziu voči, prechádzajúcim javom. Pojem ‘sústrediť sa’ vedie k ‘úsiliu’ ega zamerať sa na obsah, ktorý je lineárny; namiesto toho by uvedomovanie si malo ustúpiť od obsahu (predstáv, myšlienok, nápadov, pocitov, atď.) {a nasmerovať sa} na samotné nelineárne pole rámca.

Tento postoj nás vedie bližšie k otázke ‘kto’ pozoruje. S vnútornou úprimnosťou potom človek zistí, že neexistuje ‘kto’, ale namiesto toho je to ‘čo’ – čo je nezávislá črta {vedomia}, ktorá svedkuje.

Od toho, {čo pozoruje, (a tým aj od svedkovaných javov)} sa dá odpútať

na základe stiahnutia zámeru niečo so {svedkovanými} javmi ‘robiť’,

ako napríklad ⇒ vytĺkať pôžitok alebo  nejakú emóciu.

Presnejší názov pre tento prístup {jednobodovosti zamerania mysle} je

‘nebodovosť {zamerania} mysle’, a to v tom zmysle, že

ide o našu voľbu/rozhodnutie nezaostrovať {‘ a hľadať situácie’},

a tak sa nenechať vtiahnuť do účasti na prechádzajúcich javoch.

Človek, jednoducho, svojou voľbou, dovoľuje {‘difúzne’} svedkovanie {predvchádzajúcich a prechádzajúcich javov na obrazovke mysle}, namiesto úsilného jednobodového zaostrenia {a nenechá sa nachytať na kaviarenskú ponuku tém, ponúkajúcich sa všednému ja na uchmatnutie} (…).

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Krátká odezva od Amandy:

Jen jak povídal Julo o tom jak si užít zápas J, když nemáš programy v hlavě…

Video:

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Informace k on-line a k osobním setkáváním :

Pokud zatím nedostáváte emailem informace o nadcházejících setkáních a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

 

Také vás vyzýváme k přihlášení se na PKP9, osobní setkání ve Střílkách. Výzva je platná, když mate v plánu zvyšování úrovně vědomí.

Uzávěrka přihlášek je už dnes, ale ti, kteří se rozhodnou na poslední chvíli, mohou posílat přihlášky do této středy včetně, aby na pátek byly připraveny počty ubytovaných a stravujících se.

PkP9 – osobní – Setkání studijní / štúdijnej skupiny Dr. Davida R. Hawkinse (DRH) z České a Slovenské republiky se bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách, a přilehlých ubytovacích a stravovacích prostorách zámku a zámecké zahrady,

od 25.4. – čtvrtečního večera v rámci předsetkání

a hlavní část od pátku 26.4. (od 17. hod) –  do 28.4.2024 (do 14-15 hod).

Plánovaný program:

Slovensky přeložená celodenní přednáška DRH z 2/2002,
ve kterém vysvětluje DRH cestu k Božství díky Neoblomné Subjektivitě
a dabované video o úskalí, které potkáte, když jste vážně duchovně nasměrovaní (DRH k cestování do Indie)

V rámci předsetkání:
Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH a přednáška z 1/2002;

Dále v průběhu celého setkání:
Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět;
Můžete si vyzkoušet:

1. upravené jízdní kolo s obráceným natáčením řídítek (předního kola)
a
2. koordinaci pohybu při chůzi po třech destičkách.

 

Odkaz na stránku se setkáním:

https://www.hawkins.support/videa/pkp9-setkani-strilky-cz-25-26-4-az-28-4-2024/

 

A Míra napsal přání:

Když budou lidé vyplňovat formulář do Střílek, a bude pro ně možné zvolit variantu vyplnění v počítači, moc by mi to ulehčilo práci. Abych mohl dávat při přepisu kopírovat/vložit.

Když si někdo vytiskne formulář a píše to rukou, někdy musím i trochu luštit a nejde to tak rychle.

Děkuji mnohokrát 🙂

Míra

 

Honza popsal, co se ve Střílkách odehrává a bude opět odehrávat v rovině fyzikality, František s Julem znovu připojí pohled z roviny duchovní:

Předávám slovo:

 

František nebo Julo

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Je tu opět výzva k zaměření se na posílání lásky, během toho, co František bude číst Shrnutí.

 

FRANTIŠEK:

Shrnutí od Františka, (revidované Julem):

Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

To nám umožňuje alespoň jednou za týden si uvědomovat, že podléháme JENOM tomu, co uchováváme v mysli. A tedy jak jsme si jindy řekli, na co vrháme pohledy a komentáře, tedy na to, co chceme, ale i nechceme, to potom intenzivněji chytáme. Je na nás, kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. A zde je nutno říci, že my usilujeme jít směrem, kde nemáme komentáře. Boha nacházíme skrze jednoduchost. Přece je jednoduché zanechat komentáře. Tomu každý rozumí, ale trklo vám toto rozumění?

Například, nic není dobré ani zlé, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Záleží na tom, kde libovolně uděláme čáru rozdělující dobro od zla, která definuje naši dualitu. Zde je nutné si odkrýt, že všechny názory či stanoviska jsme nakoupili jako děti od svých rodičů, sourozenců, učitelů a jiných, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a rovněž také z předcházejících epizod života. Upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že jsou správná nebo nesprávná, ale proto, že toto upouštění vede k zvýšení úrovní vědomí, co nás vede k pokoji a klidu. 

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás vtahují k vidění nevinnosti a vedou k láskyplnosti a k soucitu. Ukázalo se, že jediným účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno, tímto vlastně uznáváme Já-Bytí, v nás i ve všech osobách kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně bezúhonně, tedy, abychom se nešťourali, ve svém každodenním životě, s energiemi pod úrovní 200, což je úroveň bezúhonnosti. Zde je vhodné si připomenout, že tedy nemusíme sledovat světové zprávy a šťourat se v nich. Všechno jsou vlastně pohádky, které byly vytvořeny pro ty, kteří naoko volí mít pokoj a klid, ale vnitřně ho nechtějí, chtějí mít pravdu.

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či i roky oddaně říkáme a používáme na všechno, co nás každý den potkává. Příkladem jsou věty:

„Vykonávám potřeby přítomnosti, aniž bych si přál, aby věci byly jinak.“

„A budu vědět, co je třeba vědět, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet, poznat…).“

„A jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

„Všechen strach je mylnou představou, a já to bezpodmínečně vím, jdu skrze něj, stůj co stůj. V absolutní Skutečnosti okamžiku jsem vždy v bezpečí.“ Důvodem proč většinu věcí děláme, je ze strachu z nemoci, z chudoby, ze stáří či ze smrti.

„Myšlenky naskakují oproti tichému pozadí nemyšlenkovitosti.“ A na každou myšlenku, moji i jiných, máte právo si říci: „Děkuji za pozvání, nepřijímám!“

A jak jsme si již řekli, modlíme se soustavně o Boží Přízeň, čili o přeměnu vyvolávající duchovní energii, která jakoby nabuzovala možnosti, které by nám snad jinak nepřišli na mysl v tom čase. Například o Přízeň na vzdávání našich nakúpených stanovisek, snad i bezeslovně, aby se naše situace ve vzájemném pokoji a klidu nějak poriešila a vykryštalizovala.

Pomoc Boha se projeví tehdy, když si přiznám, že s těmi problémy se já sám neumím vyspořádat, jsem v koncích a jednoduše je vzdávám Bohu.

Takto vědomě zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky k pokoji a klidu v nás, tedy představy a koncepty v nás. Jednoduše řečeno, přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných lidí a věcí a dovolujeme jim být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným spravovat jejich karmu a nesnažíme se je měnit. Jinak řečeno, máme ochotu vzdát se své  tvrdohlavosti, čímž otevíráme prostor Duchovní Vůlí Já-Bytí. Postupně děkujeme všem emocím a pocitům za pozvání, které nepřijímáme, ale naopak vzdáváme je, protože z nich neustále džusuje náš ego-macík, který chce soustavně zakusovat a nechce mít pokoj a klid. Při upřímném zaostření je vidět, že každá emoce je sama o sobě její vlastní odměnou.

Děkujeme ti, Ó Pane, za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence. A dospějeme k poznání, že „Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.“

A jak Dr. Hawkins říká – Gloria in Excelsis Deo – čili Nejvyšší Sláva Bohu.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Minulý týden byla darována stejná částka, jako minulý týden, tedy 1050 Kč

Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1uyKjCQXEB1Nxlo4HwiTm2vSW6FW8sbaA/view?usp=sharing