SUR_11. Vzdávanie tvrdohlavosti

Předcházející část: SUR_10. Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

 

Vzdávanie tvrdohlavosti 04

 

„Takže preklenúť stotožňovanie sa s obsahom vedomia, {s tým, na čo práve teraz máte na mysli}, je najrýchlejšia cesta k stavu, v ktorom zanechávate všetko, zároveň ako to vzchádza {pred vaše vedomie}.

 

To nás teda privádza späť k zámernosti. Zámer oddanosti Bohu znamená vzdať sa svojvôle a odovzdať ju Bohu. Takže po celý čas sa vzdávame svojvôle (…) Takže najrýchlejšia cesta samozrejme je (…) buď môžete stráviť celý život nasledovaním rozmanitých duchovných prístupov, meditácií a podobných vecí, alebo sa môžete, hlboko vo svojom vnútri, odovzdať Bohu. Toto odovzdanie sa Bohu, hlboko vo svojom vnútri, môže trvať zlomok sekundy, ale dopracovať sa k tomu zlomku sekundy môže trvať veľa prevtelení, strávených v agóniách a utrpeniach (…) Majúc duchovnú prípravu, a teda počujúc určité duchovné pravdy, môže tento čas ohromne skrátiť. Teraz si človek aspoň uvedomuje, v čom je problém.

Zotrvávanie v tvrdohlavosti je práve to, čo zabraňuje

Osvieteniu – to a len to {!!!!}.

Jedna jediná vec: neúprosné trvanie na tom, čo ja chcem, po čom ja túžim, ako to ja vidím. Takže osobné, všedné ja a jeho požiadavky sústavne stoja v ceste. Ochota vzdať sa svojej tvrdohlavosti a odovzdať ju Bohu, teda ‘Oddaná Nedualita’ {ako to DRH pomenoval}, znamená, že Láska k Bohu je taká intenzívna, že človek je ochotný vzdať sa svojej osobnej vôle {, a tým zažiť smrť ’existencie’ svojho všedného ja}. Človek sa ocitne pred tým {rozhodnutím} zoči-voči v poslednom okamihu.

 

(…) človek začne preklenovať ego, a ono začne uvoľňovať svoj zovretie, zmierňovať nadvládu nad vecami svojou vôľou a chcieť ich meniť (…) a ‘vzdávanie sasa teraz dostáva do popredia ako životný štýl a spôsob, akým vo svete sme. Takže pritom, ako všetko vzchádza, sa všetko vzdáva Bohu – aby to bolo tým, čím to je v tom okamihu, bez akejkoľvek túžby to zmeniť.

 

Vzdanie sa svojvôle teda vytrháva spod ega jeho opory, čím sa oslabí a zosype, a človek sa dostane do úžasného stavu.”

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.

 

Následující část: SUR_12. Posledné metre finišu