SUR_11. Vzdávanie tvrdohlavosti

Předcházející část: SUR_10. Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

Vzdávanie tvrdohlavosti

„Takže preklenúť stotožňovanie sa s obsahom vedomia {, s tým, čo práve teraz prelieta mysľou,} je najrýchlejšia cesta k stavu, v ktorom upúšťate od všetkého, {zároveň} ako to vzchádza {pred vaše vedomie}.

To nás teda privádza späť k zámernosti. Zámer oddanosti Bohu znamená vzdať sa svojvôle{/tvrdohlavosti} a odovzdať ju Bohu. Takže po celý čas sa vzdávame svojvôle (…) Takže najrýchlejšia cesta samozrejme je (…) buď môžete stráviť celú {tuto} epizódu života nasledovaním {rozmanitých} duchovných postupov, a meditácií, a podobných vecí, alebo sa môžete, hlboko vo {svojom} vnútri, vzdať Bohu. Toto vzdanie sa Bohu, hlboko vo {svojom} vnútri, môže trvať zlomok sekundy, ale dopracovať sa k tomu zlomku sekundy môže trvať veľa prevtelení{/epizód životov}, {strávených} v agóniách a utrpeniach (…) S duchovnou prípravou, teda, počujúc určité duchovné pravdy, sa tento čas ohromne skráti. Teraz si človek aspoň uvedomuje, čo je problém.

Zotrvávanie v tvrdohlavosti je práve to, čo zabraňuje Osvieteniu – to a len to {!!!!}.

{Je to} jedna jediná vec: {neúprosné} trvanie na tom, čo ja chcem, po čom ja túžim, ako to ja vidím. Takže osobné, všedné ja a jeho naliehavosti sústavne stoja v ceste. Ochota vzdať sa svojej tvrdohlavosti a odovzdať ju Bohu, teda ‘Oddaná Nedualita’ {čo je DRH vymyslený názov duchovnej cesty, ktorý učí}, znamená, že Láska k Bohu je taká intenzívna, že človek je ochotný vzdať sa svojej osobnej vôle {, čím privolá a umožní asistenciu duchovnej Vôle, a v konečnom dôsledku, raz, privolá smrť pomyselnej naozajstnosti existencie svojho všedného ja}. Človek sa pred tým {zánikom všedného ja} ocitne zoči-voči {, a to} v poslednom okamihu {, na prahu osvietenia}.

(…) človek začne preklenovávať ego, a ono začne uvoľňovať svoje zovretie, zmierňovať nadvládu nad vecami svojou vôľou a chcieť ich meniť (…) a ‘vzdávanie sasa teraz dostáva do popredia ako životný štýl a spôsob, akým {vo svete} sme. Takže pritom, ako všetko vzchádza, je všetko vzdávané Bohu – aby to bolo tým, čím to je v {tom-ktorom} okamihu, bez akejkoľvek túžby to meniť.

Vzdávanie sa svojvôle{/tvrdohlavosti} teda vytrháva spod ega jeho opory, čo ho oslabí a zrúti, a človek vojde do úžasného stavu.”

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

 

Následující část: SUR_12a. Posledné metre finišu